kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Мені? сыныбым, мені? ?жымым».

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні: 12.03.2014.

Сыныбы:2 «Б» сынып

?тетін орны: Н?рорда халы?аралы? мектебі

Уа?ыты: 14.30 – 15.10

Та?ырыбы:  «Мені? сыныбым, мені? ?жымым».

  Ма?саты:

 Білімділік: О?ушыларды? «?жым», «досты?» ??ндылы?тары туралы т?сінініктерін ке?ейту, ?жымны? адам ?міріндегі ма?ыздылы?ын т?сіндіру;

 Дамытушылы?: ?зара татулы?, сыйласты? ?арым-?атынастарын дамыту;

Т?рбиелік: бірлікке, сыйласты??а, досты??а т?рбиелеу.

 Т?рі: ойын элементі бар д?ст?рлі емес саба?.

 Типі:??гімелесу

 ?діс - т?сілдері: ой-?оз?ау, с?ра?-жауап ?дісі, «Ж?ректен ж?рекке»,??гімелесу,   шы?армашылы? ж?мыс.

  К?рнекілігі: ?жым туралы ?анатты с?здер, ма?ал – м?телдер, слайд, ?лестірмелі ?а?аздар.

   Саба?ты? барысы:  

   ?йымдастыру:

   М??алім: С?леметсіздерме о?ушылар. Б?гінгі бізді? т?рбие са?атымызды? та?ырыбы «Мені? сыныбым, мені? ?жымым».

?ткізу жоспары:

   1.Шатты? ше?бері

   2.Ой ?оз?ау

   3. Ма?ынаны тану

   4.Сергіту с?ті

   5.Ма?ал-м?тердерді жал?астыр

   6.«Ойланайы?,  пікірлесейік»  

   7.Шы?армашылы?  ж?мыс.  

  8.?орытындылау

1.Шатты? ше?бері

 О?ушылармен с?лемдесу ж?не оларды шатты? ше?беріне ша?ыру:

М??алім: – Балалар, ше?бер ??рып, ?ол ?стасып т?рып бір-бірімізге жылы лебіз білдірейік.

Ж?ректен-ж?рекке

Балалар кезектесіп сыныптастарына тілек айтады.

–Мен сыныптас достарыма татулы? тілеймін.

–Мен сыныптастарыма бірлік тілеймін!  

– Мен сыныптастарды? сыйласты?та болуына тілектеспін ж?не т.б.    

2.«Ой ?оз?ау»

??гімелесу

О?ушыларды саба? та?ырыбына тарту ?шін ??гімелесу ?йымдастыру.

М??алім:

•Бірлік, сыйласты?, т?сіністік, ?йымшылды?, ?жымшылды? деген ??ымдарды ?алай т?сінесі?дер?

•?з сыныбы? несімен ?найды?

   3.  «Ма?ынаны тану»

М?тінмен ж?мыс

О?ушылар?а сынып ?жымында?ы ?арым-?атынастар туралы т?сінік беру ма?сатында ??гіме о?у ?йымдастыру.

К?м?н

О?ушылар со??ы саба??а кіргенде, сыныпта?ы ?лкен терезені? бір к?зі сын?анын к?рді. Кезекші Айжан болатын.

– Терезені Даулет сындырды. ?з к?зіммен к?рдім,–деп ай?ай?а басты ол.                 

Даулет т?сінбей ?алды. У-шу ?л?айып бара жат?анда, м??алім кірді де, жа?дайды білген со?:

– Саба?тан кейін сыныпта ?алы?дар. Аны?таймыз. Ал ?азір тынышталы?дар, саба? бастаймыз,–деді.

Саба? бітті.М??алім сырт?а шы?ып кетті.Істі? а?и?атына жетуді? орнына, сал?ыласа берсе, ?за? отырып ?алмай ма? ?семні? ?арны ашты, ?йіне ?айту?а асы?ты. Тама?ын кенеп, бар даусымен:

– Балалар! – деді. – ?азір апай келеді. Не айтамыз? ??р сарылып отыра береміз бе? Терезені кім сындырды? Айтса?даршы біреуі?! Айжан, сен аны? к?рді? бе? Кім сындырды? ?йнек ?з-?зінен сынбайды ?ой.

Осы кезде к?пшілік арасынан Дархан деген ?ара домала? бала суырылып шы?ып:

– Сындыр?ан мен! – деді.

Сыныпта?ылар а?-та?. Дархан е? момын бала еді.

– ?тірік! – деді Айжан ?ызара?дап.

– Т?к те ?тірік емес. Рас. Мен сындырдым.

– Ендеше неге бірден айтпады?? – деді ?сем. – Ж?ртты осынша дауластырып ?ой?аны? не?

– Е,ма?ан с?з тиді ме? ?здері? ?ой шуылдасып.

Онысы рас. Ж?рт шуылдасып жат?анда, б?ны? ?мірі ?ні шы?пайтын.

Дархан терезені ?алай сындыр?анын айтып берді. Терезеде ?шып ж?рген ?демі к?белекті ?стаймын деп, бай?амай ?йнекті сындырып алыпты да, сас?анынан сырт?а зып беріпті. Б?л кезде сыныпта ешкім жо? екен.

Балаларды? барлы?ы Айжан?а ?арады.

– Ау, кезекші! Б?л ?алай? Д?улет сындырды деп е?? Оны ?айдан к?рді?? – деді екі-?ш бала.

Айжан ?ысыл?аннан ж?рт?а тура ?арай алмады. Есікке т?ра ?мтылды.

М?н-жай аны?тал?ан со? балалар к??ілденіп, парталарына жай?асып отырды.

М??алім:

•        ??гімедегі о?и?адан сынып о?ушыларыны? ?андай жа?сы ?асиеттерін к?руге болады?

•        Оларды? бойынан ?андай жа?ымсыз ?асиеттерді бай?ады?дар? Одан ?алай арылу?а болады? Сендер не істеген болар еді?дер?

•        ?з сыныптары?да осы?ан ??сас о?и?алар болды ма? Естері?е т?сіріп айтып бері?дер.

М??алім:К?рмегенді к?рдім деу – е? жаман ?дет, ?рі-беріден со? ол – жала?орлы?.  Жиында бас?асынан г?рі осы туралы к?бірек с?з болды.

Балаларды? жауаптары д?йекс?зді? т?сіндірілуімен т?йіндеу:

Та?тада жазулы т?р?ан ?.Табылдиевті? «?жымда болу – ба?ыт» деген на?ыл с?зді?  м?нін ашып т?сіндіру:

4.Сергіту с?ті

5.Ма?ал-м?тердерді жал?астыр

Дос жылатып айтады, д?шпан к?лдіріп айтады.

Алтау ала болса,

Ауызда?ы кетеді.

Т?ртеу т?гел болса,

Т?бедегі келеді.

А?аш тамырымен мы?ты,адам досымен мы?ты.

?з басы?ды дау?а берсе? де,

Жолдасы?ды жау?а берме.

   6.«Ойланайы?,  пікірлесейік»      Жа?даяттарды талдау

О?ушыларды? сынып ?жымы туралы пікірлерін білу ма?сатында жатты?у-ойлану ж?ргізу.

1-жа?даят: 

Сені? сыныптас ??рбы? спортты? жарыстан «бас ж?лде» алып же?іспен оралды. ?уанышында шек жо?.

•        Оны? ?уанышын ?алай б?лісер еді?дер?

2-жа?даят:

Сыныптасы? сайыс?а ?атысып же?іліп ?алды. Ол ?атты ренжулі.

•        О?ан ?алай к?мектесер еді?дер?

3-жа?даят:

Сынып балалары ыл?и т?ртіпсіздік жасайды. Осылары ?шін м??алімнен ?рыс естіді.

•        Осыдан кейін ?андай шешім ?абылдар еді?дер?   

О?ушыларды?   ой-пікірлерін    тияна?тап,  ?орыту.                   

7.Шы?армашылы?  ж?мыс.   Сыныпта?ы достарына мінездеме жазу.

8.?орытындылау

М??алім: Досты? – адамдарды? бір-біріне адал, ?алт?ысыз сеніп, бір м?дделі, орта? к?з?араста болатын ?асиеті. Досты? ?зара жауапкершілік пен ?ам?орлы?ты?, рухани жа?ынды?ты? белгісі. На?ыз досты? кісіге шабыт беріп, ?мірде кездесетін т?рлі с?тсіздіктерге мойымау?а, бас?а т?скен ?ай?ы мен ?иыншылы?ты бірге к?теруге ж?рдемдеседі.

Бізді? сынып

Ж?п жазбастан ж?реміз,

Бізді? сынып – ма?таулы.

?йткені біз с?йеміз

Д?йім т?ртіп са?тауды.

Бізді? сынып – ма?таулы.

О?уда да алдамыз,

Бізді? сынып – ?нерлі.

Жа?сы ?йреніп ал?анбыз

Талай би мен ?ле?ді.

Бізді? сынып – ?нерлі.

Е?бекке де ?олы епті,

Ынтыма?ты дос ы??ай.

Бізді? сынып – ?депті.

Бізді? сынып осындай.

Бізді? сынып осындай!

Просмотр содержимого документа
««Мені? сыныбым, мені? ?жымым».»Күні: 12.03.2014.

Сыныбы:2 «Б» сынып

Өтетін орны: Нұрорда халықаралық мектебі

Уақыты: 14.30 – 15.10

Тақырыбы: «Менің сыныбым, менің ұжымым».

Мақсаты:

Білімділік: Оқушылардың «ұжым», «достық» құндылықтары туралы түсінініктерін кеңейту, ұжымның адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру;

Дамытушылық: өзара татулық, сыйластық қарым-қатынастарын дамыту;

Тәрбиелік: бірлікке, сыйластыққа, достыққа тәрбиелеу.

Түрі: ойын элементі бар дәстүрлі емес сабақ.

Типі:әңгімелесу

Әдіс - тәсілдері: ой-қозғау, сұрақ-жауап әдісі, «Жүректен жүрекке»,әңгімелесу, шығармашылық жұмыс.

Көрнекілігі: Ұжым туралы қанатты сөздер, мақал – мәтелдер, слайд, үлестірмелі қағаздар.

Сабақтың барысы:

Ұйымдастыру:

Мұғалім: Сәлеметсіздерме оқушылар. Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы «Менің сыныбым, менің ұжымым».

Өткізу жоспары:

1.Шаттық шеңбері

2.Ой қозғау

3. Мағынаны тану

4.Сергіту сәті

5.Мақал-мәтердерді жалғастыр

6.«Ойланайық, пікірлесейік»

7.Шығармашылық жұмыс.

8.Қорытындылау

1.Шаттық шеңбері

Оқушылармен сәлемдесу және оларды шаттық шеңберіне шақыру:

Мұғалім: – Балалар, шеңбер құрып, қол ұстасып тұрып бір-бірімізге жылы лебіз білдірейік.

Жүректен-жүрекке

Балалар кезектесіп сыныптастарына тілек айтады.

Мен сыныптас достарыма татулық тілеймін.

Мен сыныптастарыма бірлік тілеймін!

Мен сыныптастардың сыйластықта болуына тілектеспін және т.б.2.«Ой қозғау»

Әңгімелесу

Оқушыларды сабақ тақырыбына тарту үшін әңгімелесу ұйымдастыру.

Мұғалім:

Бірлік, сыйластық, түсіністік, ұйымшылдық, ұжымшылдық деген ұғымдарды қалай түсінесіңдер?

Өз сыныбың несімен ұнайды?

3. «Мағынаны тану»

Мәтінмен жұмыс

Оқушыларға сынып ұжымындағы қарым-қатынастар туралы түсінік беру мақсатында әңгіме оқу ұйымдастыру.

Күмән

Оқушылар соңғы сабаққа кіргенде, сыныптағы үлкен терезенің бір көзі сынғанын көрді. Кезекші Айжан болатын.

Терезені Даулет сындырды. Өз көзіммен көрдім,–деп айқайға басты ол.

Даулет түсінбей қалды. У-шу ұлғайып бара жатқанда, мұғалім кірді де, жағдайды білген соң:

Сабақтан кейін сыныпта қалыңдар. Анықтаймыз. Ал қазір тынышталыңдар, сабақ бастаймыз,–деді.

Сабақ бітті.Мұғалім сыртқа шығып кетті.Істің ақиқатына жетудің орнына, салғыласа берсе, ұзақ отырып қалмай ма? Әсемнің қарны ашты, үйіне қайтуға асықты. Тамағын кенеп, бар даусымен:

Балалар! – деді. – Қазір апай келеді. Не айтамыз? Құр сарылып отыра береміз бе? Терезені кім сындырды? Айтсаңдаршы біреуің! Айжан, сен анық көрдің бе? Кім сындырды? Әйнек өз-өзінен сынбайды ғой.

Осы кезде көпшілік арасынан Дархан деген қара домалақ бала суырылып шығып:

Сындырған мен! – деді.

Сыныптағылар аң-таң. Дархан ең момын бала еді.

Өтірік! – деді Айжан қызараңдап.

Түк те өтірік емес. Рас. Мен сындырдым.

Ендеше неге бірден айтпадың? – деді Әсем. – Жұртты осынша дауластырып қойғаның не?

Е,маған сөз тиді ме? Өздерің ғой шуылдасып...

Онысы рас. Жұрт шуылдасып жатқанда, бұның өмірі үні шықпайтын.

Дархан терезені қалай сындырғанын айтып берді. Терезеде ұшып жүрген әдемі көбелекті ұстаймын деп, байқамай әйнекті сындырып алыпты да, сасқанынан сыртқа зып беріпті. Бұл кезде сыныпта ешкім жоқ екен.

Балалардың барлығы Айжанға қарады.

Ау, кезекші! Бұл қалай? Дәулет сындырды деп ең? Оны қайдан көрдің? – деді екі-үш бала.

Айжан қысылғаннан жұртқа тура қарай алмады. Есікке тұра ұмтылды.

Мән-жай анықталған соң балалар көңілденіп, парталарына жайғасып отырды.

Мұғалім:

Әңгімедегі оқиғадан сынып оқушыларының қандай жақсы қасиеттерін көруге болады?

Олардың бойынан қандай жағымсыз қасиеттерді байқадыңдар? Одан қалай арылуға болады? Сендер не істеген болар едіңдер?

Өз сыныптарыңда осыған ұқсас оқиғалар болды ма? Естеріңе түсіріп айтып беріңдер.

Мұғалім:Көрмегенді көрдім деу – ең жаман әдет, әрі-беріден соң ол – жалақорлық. Жиында басқасынан гөрі осы туралы көбірек сөз болды.

Балалардың жауаптары дәйексөздің түсіндірілуімен түйіндеу:

Тақтада жазулы тұрған Ә.Табылдиевтің «Ұжымда болу – бақыт» деген нақыл сөздің мәнін ашып түсіндіру:

4.Сергіту сәті

5.Мақал-мәтердерді жалғастыр

Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады.

Алтау ала болса,

Ауыздағы кетеді.

Төртеу түгел болса,

Төбедегі келеді.

Ағаш тамырымен мықты,адам досымен мықты.

Өз басыңды дауға берсең де,

Жолдасыңды жауға берме.6.«Ойланайық, пікірлесейік» Жағдаяттарды талдау

Оқушылардың сынып ұжымы туралы пікірлерін білу мақсатында жаттығу-ойлану жүргізу.

1-жағдаят:

Сенің сыныптас құрбың спорттық жарыстан «бас жүлде» алып жеңіспен оралды. Қуанышында шек жоқ.

Оның қуанышын қалай бөлісер едіңдер?

2-жағдаят:

Сыныптасың сайысқа қатысып жеңіліп қалды. Ол қатты ренжулі.

Оған қалай көмектесер едіңдер?

3-жағдаят:

Сынып балалары ылғи тәртіпсіздік жасайды. Осылары үшін мұғалімнен ұрыс естіді.

Осыдан кейін қандай шешім қабылдар едіңдер?

Оқушылардың ой-пікірлерін тиянақтап, қорыту.

7.Шығармашылық жұмыс. Сыныптағы достарына мінездеме жазу.

8.Қорытындылау

Мұғалім: Достық – адамдардың бір-біріне адал, қалтқысыз сеніп, бір мүдделі, ортақ көзқараста болатын қасиеті. Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдеседі.Біздің сынып

Жұп жазбастан жүреміз,

Біздің сынып – мақтаулы.

Өйткені біз сүйеміз

Дәйім тәртіп сақтауды.

Біздің сынып – мақтаулы.Оқуда да алдамыз,

Біздің сынып – өнерлі.

Жақсы үйреніп алғанбыз

Талай би мен өлеңді.

Біздің сынып – өнерлі.Еңбекке де қолы епті,

Ынтымақты дос ыңғай.

Біздің сынып – әдепті.

Біздің сынып осындай.

Біздің сынып осындай!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
«Мені? сыныбым, мені? ?жымым».

Автор: С?лтанов Тимур С?лтан?лы

Дата: 05.02.2016

Номер свидетельства: 288981

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(159) "Өзін-өзі тану пәні бойынша "Менің сыныбым- менің ұжымым" тақырыбында ашық сабақ жоспары"
  ["seo_title"] => string(80) "ozin_ozi_tanu_p_ni_boiynsha_mienin_synybym_mienin_u_zhymym_tak_yrybynda_ashyk_sa"
  ["file_id"] => string(6) "411542"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1493122179"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(51) "Менің сыныбым - менің ұжымым"
  ["seo_title"] => string(32) "mienin_synybym_mienin_u_zhymym_1"
  ["file_id"] => string(6) "388412"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1486373439"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(50) "Менің сыныбым- менің ұжымым"
  ["seo_title"] => string(32) "mienin_synybym_mienin_u_zhymym_2"
  ["file_id"] => string(6) "434106"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1508777601"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(49) "Менің сыныбым-менің ұжымым"
  ["seo_title"] => string(32) "mienin_synybym_mienin_u_zhymym_3"
  ["file_id"] => string(6) "455725"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1518083736"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(53) ""Менің -сыныбым,менің -ұжымым""
  ["seo_title"] => string(27) "menin_synybym_menin_uzhymym"
  ["file_id"] => string(6) "481476"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1540129552"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства