kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жа?сы деген немене, жаман деген немене?

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ма?саты: О?ушылар?а А. ??нанбаевты? жа?сы мен жаман туралы айт?андарын  

                    т?сіндіру, адам бойында?ы ?намды, ?намсыз ?ылы?тарды ажырата     

                    отырып, ?деп ?ліппесін бойына дарыту.
                   ?з хал?ыны? салт – д?ст?рлерін, ?дептілік туралы на?ыл с?здерді, алтын     

                   а?ылдарды, тыйым с?здерді ?йрету ар?ылы адамгершілікке,  

                  ??ыптылы??а, кішіпейілділікке т?рбиелеу.
К?рнекілігі: ?анатты с?здер, ма?ал – м?телдер, Абай ??нанбаевты? суреті

Кіріспе.
М??алім: «Адам?а е? бірінші білім емес, рухани т?рбие беру керек, т?рбиесіз берілген білім – азаматты? ?ас жауы. Ол келешекте оны? барлы? ?міріне апат ?келеді » деген ?лы ??лама ?л-Фараби Олай болса, білім бере отырып елін, жерін с?йетін азамат т?рбиелеу ?шін отыз баланы? артында, алпыс ата-ана бар екенін ?мытпауымыз керек.

1 - кезе?. «Балам - мені? болаша?ым»
1. - Бала деген кім?
* Ата –аналар жауабы:
“Ертеде бір адам ??лама?а келіп:
- Баланы неше жастан бастап т?рбиелеген д?рыс? – деп с?рапты.
??лама:
- Бала?ыз ?аншада? – деп ?зіне с?ра? ?ояды.
- Бес-а? ай толды, - дейді анау. Сонда ??лама басын шай?ап:
- Бес ай?а кешіккен екенсіз, - деген екен“. Халы? арасына ке? тарыл?ан б?л а?ызды? айтпа?ы барша?а т?сінікті. Я?ни, баланы ту?ан с?тінен бастап т?рбиелеу керек. Демек, бала т?рбиесіні? негізін ??ятын е? алдымен – ата-ана.

2. С?ра?-жауап.
1. Отбасыны? ?ор?аны кім?
2. Сіз бала?ызды? ?андай азамат бол?анын ?алайсыз?
3. Отбасы?ызда ?лтты? салт-д?ст?рімізді ?алай насихаттайсыз?
5. Бала?ыз?а кімді ?лгі т?тасыз?
6. Баланы еркін т?рбиелеген д?рыс па?
Ата – аналарды? пікірі ты?далады.

2 – кезе?. «Аталар с?зі - т?рбие к?зі»
- Ата с?леметсіз бе? Айты?ызшы жа?сы деген немене?
- Амансы? ба, балам? Жа?сы дегеніміз мыналар:
- Талап, е?бек, тере? ой, ?ана?ат, ра?ым, ойлап ?ой, бес асыл іс к?нсе?із. ?мірде осы бес істі орында?ан, ?зіні? ?ажетіне асыр?ан адам – жа?сы адам, балам. Жа?сы дегеніміз осы.
- Ассалаума?алейкум, ата !
- Айты?ызшы, жаман дегеніміз не?
- ?сек, ?тірік, ма?танша?, еріншек бекер мал шашпа?, бес д?шпаны? білсе?із. ?мірде осылардан аула? болса?, сені? жа?сы азамат бол?аны?, балам.
?ане енді о?ушылардан с?рап к?рейікші. Абай атасыны? ?сиеттерін білер ме екен? Жа?сы дегеніміз не, балаларым?

1- о?ушы: Жа?сы бала ??ла? сап,
Айт?аны?ды ??ады.
Т?сегінен т?ра сап,
Таза ауа?а шы?ады.

2 –о?ушы: Жа?сы бала, ол аны?,
Істемейді шалалы?.
Тап – таза боп жуынып,
Алады ол таранып.

3 – о?ушы: Жаман бала ??рысып,
?з – ?зінен тырысып.
Т?ске дейін жатады,
Шешесімен ?рысып

4 – о?ушы. Жа?сы бала ?рдайым ,
Деп «?ят?а ?алмайын»
Саба?ына барады,
К?нделікті дап – дайын.

5 – о?ушы. ?лкенді де сыйлайды,
Достарын ол жинайды
?лсіздерге ?ам?ор боп,
Жаманды??а ?имайды

6-о?ушы. Анау бала, ?олын ?ара,
Кір ?ожала? ?ап –?ара.
Тырна?ы ?скен, шашы к?птен
Алынбапты –ау мас?ара!
Демек, адам бойында жа?сы - жаман ?асиеттер болады екен. Ал біз жа?сы ?асиеттерді ананы? а? с?тімен, бал тілінен бойымыз?а сі?іреміз. Жа?сы бала осы ?асиеттерді ?йреніп, ?намсыз ?ылы?тардан аула? болу?а тырысады. Ал енді а?ылды, ?депті балалар ?андай болуы керек?

1. Білер ?аза? баласы:
С?лем –с?зді? анасы.
7– о?ушы.
Ба?шамыз?а бар?анда,
Жолы??ан бар жандар?а
Ертемен а? пейілмен:
«?айырлы та?!» - деймін мен.
К?ндіз де елді елеймін:
«?айырлы к?н!» - тілеймін.
?йге кешке келемін,
Не дерімді білмеймін:
«Кеш жары?!» - деп кіремін.
(Е. ?тетілеу?лы )

8– о?ушы.
Атам мені? ?манда
?депті жан бол деген
Ата с?зі санамда –
Жасы ?лкенге жол берем.
Алдын орап кісіні?
Кесіп ?тпей к?лдене?,
Ізетімен кішіні?
С?лемдесіп ?ол берем.
(?. Асылбеков )
?н: «Болайы?шы осындай »

2. Тазалы? пен ??ыптылы?.
М??алім:«Т?ні сауды? дені сау» - дейді халы?. ?р?ашан да м?нтаздай таза да с?йкімді болып ж?ру ?шін не істеу керек?

10– о?ушы.
Дос бол сабын, сумен сен,
Жиі – жиі жуын сен.
Та?ертен де, кеште де,
Жуын к?ндіз, т?сте де.
Жуын тама? алдында,
Жуын тама? со?ында.
Жуын ?йы?тар кезінде,
Жуын т?р?ан мезгілде.
Су мен сабын - бір жолдас,
Жоймас олар кір болмас.
(Е. ?тетілеу?лы )
3. Б?рін ?зім жасаймын.

М??алім: ?олынан к?п іс келетін адам ?зін сенімді де, к?шті сезінеді. Жал?аулы? е? жаман ?дет.
11 – о?ушы. Ата – анамызды? к??іл к?йі жа?сы болсын десек, ?й - ішін жина?ы, таза ?стауымыз керек. Б?лмені жинастырып бол?ан со? міндетті т?рде желдетіп алу ?ажет.

12– о?ушы. Тама? ішіп бол?ан со? ?лкендерді? ескертуісіз ?з ыдысымызды жуып ?ой?ан ж?н. «Таба?ы таза адамны? тама?ы да таза» дегенді ?мытпайы?.
4. Ас ?стінде.
13– о?ушы. Ас?а отырар алдында міндетті т?рде ?олды жуу керек. Кір ?олмен тама? ішу – т?рбиесіздік ?ана емес, денсаулы??а да ?ауіпті. Дастар?ан басында ?згелерді? т?бетін б?затын ?ылы? жасама. Та?амды, таба?ты езгілеп, берекесін алма.
14– о?ушы. Ас ?стінде к?п с?йлемеген д?рыс. «Ас ?стінде жал?аумын, са?ырау да, мыл?аумын» деген м?тел с?з бар.
15– о?ушы ?й іші дастар?ан басына жай?асар кезде жасы кішілер ?лкен адамдар отырып бол?анша к?те т?руы керек. Нан турасып, ыдыс – ая? ?ойысу?а к?мектесуге болады. Тама??а ?лкендерден б?рын кірісуге болмайды.
5. Телефонмен с?йлесу.
16 - о?ушы. Та? атпай немесе т?нге ?арай ерекше бір жа?дай болмаса, телефон шал?ан д?рыс емес Егер н?мірді д?рыс термесе? кешірім с?ра.

«Жа?сыны ?йрен, жаманнан жирен»
(6-7 бала футбол ойнап ж?реді. )
М??алім: Балалар ж?р к?шеде
Естіледі шу – ай?ай.
Ербол шы?ты еле?деп,
?а?ып кетті к?ршіні
?апылыста бай?амай.
М?ндайда не деу керек?
О?ушылар: «Кешірі?із» деу керек.
(М??алім мен Ербол о?ушы)

М??алім: Ерте т?рып, мектепке
Ербол келді саба??а.
?арсы алдынан кезігер
?стазы оны? ?р уа?ытта.
?мытты Ербол б?л кезде
?стазына не дейді?
М?ндайда не деу керек?
О?ушылар: «С?леметсіз бе» деу керек.

М??алім: (Ауыр сумка ар?алап ?же ?тіп келе жатады).
Ауыр сумка к?теріп,
Белі кеткен иіліп,
Келе жатты ?арт ана.
Ербол ?арсы кезікті,
?те шы?ты жанынан.
М?ндайда не деу керек?
О?ушылар: «К?мектесейін» деу керек.

М??алім: (Апасы базардан келе жатыр, Ербол ?уанып алдынан шы?ты)
Апа? сені? базардан
Алма сатып ?келді.
Е? ?лкенін жа?сысын
Са?ан та?дап ?перді.
М?ндайда не деу керек?
О?ушылар: «Рахмет»деу керек.

М??алім: Сыйлап ?лкен адамды, с?лем берген баланы «Кім дейміз?»
О?ушылар: ?депті екен б?л дейміз.

М??алім: Кітап д?птер ?аламы
Кір шалма?ан баланы
«Кім дейміз?»
О?ушылар: ??ыпты екен б?л дейміз.

М??алім: Таудай биік талабы,
Жа?сы о?итын баланы
«Кім дейміз?»
О?ушылар: ?лгілі екен б?л дейміз.

М??алім: Б??ынбай ?ор?алап,
Болсын ?лкенге ?ол?анат,
«Кім дейміз?»
О?ушылар: Е?бекс?йгіш б?л дейміз.

М??алім: ?тірік с?з айтпаса,
У?десінен ?айтпаса
«Кім дейміз?»
О?ушылар: Шыншыл екен б?л дейміз.

17 – о?ушы: ?ана?ат, рахым, тере? ой,
Талап, е?бек – ?ркенді,
Б?рі са?ан керек ?ой,
?лы ?мірі? – ерте?гі.
Бес асыл іс – б?л арлы,
?лгі бол?ан ?асырдан.
?астер т?тып б?ларды,
Арда?тап ?с жасы?нан.

18 – о?ушы: Бес жаманнан ?ашы? боп,
Армандайы? алысты.
Бес асыл?а асы? боп,
?амшылайы? намысты.
Есте ?стап аруа?ты,
?сиетін атаны?.
К?бейтейік ?р уа?та
?дептілік ?атарын,

3 –кезе?. « Ескірмейтін есті с?з»
1. Бас киімді ла?тырма.
2. Та?дайы?ды ?а?па.
3. Малды теппе.
4. Отпен ойнама.
5. Бос бесікті тербетпе.
Ата – аналар тыйым с?здер айтып, ма?ынасын т?сіндіреді.

6. ?дептілік туралы ма?ал – м?телдер.
?депті ?депсізден ?йрен
?депсізге ?арап не істемеуді ?йрен.
Мейірімділікті анадан ?йрен,
?дептілікті данадан ?йрен.
С?лем беру де парыз,
С?лем алу да парыз.
А?а ?депті болса, іні ?депті,
Апа ?депті болса, сі?лі ?депті.
?депті елді? баласы
Алыстан с?лем береді.
Ата –аналар ма?ал-м?телдерді? жал?асын табады.

Абай ата бата береді.
- Балаларым мен сендерге ризамын ! ?ркендері? ?ссін. Мені? ?сиеттерім, ?ле? – на?ылдарым да жетеді. ?лкейгендері?ше білмегендері?ді біліп алы?дар. Егемен елімізді? ел билейтін азаматтары болы?дар. ?умин!
М??алім:- Хал?ымызды? аяулы ?лы зиялы азаматы Б. Момыш?лы былай деген екен: «жаудан да, даудан да ?оры?па?ан ?аза? едім. Енді, ?ор?ынышым к?бейіп ж?р. Балаларын бесікке б?лемеген, бесігі жо? елден ?ор?ам. Д?мді, д?ст?рді сыйламайтын балалар ?сіп келеді, оны? ?олына ?ылыш берсе?, кімді де болса шауып тастау?а даяр. ?олына кітап алмайды. ?йреніп жат?ан бала жо? , ?йретіп жат?ан ?ке, шеше жо?»
Бауыржан атамыз б?гін де арамызда жо?, ол кісі к?терген м?селе б?рімізді де ала?датуы тиіс. Б?л ата – ана?а да, ?стаз?а да ой салады деп ойлаймын.
«Ж?мыла к?терген ж?к же?іл» демекші, баланы бірлесе отырып т?рбиелейік.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Жа?сы деген немене, жаман деген немене? »

Құрман орта мектебі


ТАҚЫРЫБЫ:


Өткізген: Сатығалиев Бақсиық Айсаұлы
2012-2013 оқу жылы

Мақсаты: Оқушыларға А. Құнанбаевтың жақсы мен жаман туралы айтқандарын

түсіндіру, адам бойындағы ұнамды, ұнамсыз қылықтарды ажырата

отырып, әдеп әліппесін бойына дарыту.
Өз халқының салт – дәстүрлерін, әдептілік туралы нақыл сөздерді, алтын

ақылдарды, тыйым сөздерді үйрету арқылы адамгершілікке,

ұқыптылыққа, кішіпейілділікке тәрбиелеу.
Көрнекілігі: Қанатты сөздер, мақал – мәтелдер, Абай Құнанбаевтың суреті

Кіріспе.
Мұғалім: «Адамға ең бірінші білім емес, рухани тәрбие беру керек, тәрбиесіз берілген білім – азаматтың қас жауы. Ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі » деген ұлы ғұлама Әл-Фараби Олай болса, білім бере отырып елін, жерін сүйетін азамат тәрбиелеу үшін отыз баланың артында, алпыс ата-ана бар екенін ұмытпауымыз керек.

1 - кезең. «Балам - менің болашағым»
1. - Бала деген кім?
* Ата –аналар жауабы:
“Ертеде бір адам ғұламаға келіп:
- Баланы неше жастан бастап тәрбиелеген дұрыс? – деп сұрапты.
Ғұлама:
- Балаңыз қаншада? – деп өзіне сұрақ қояды.
- Бес-ақ ай толды, - дейді анау. Сонда ғұлама басын шайқап:
- Бес айға кешіккен екенсіз, - деген екен“. Халық арасына кең тарылған бұл аңыздың айтпағы баршаға түсінікті. Яғни, баланы туған сәтінен бастап тәрбиелеу керек. Демек, бала тәрбиесінің негізін құятын ең алдымен – ата-ана.

2. Сұрақ-жауап.
1. Отбасының қорғаны кім?
2. Сіз балаңыздың қандай азамат болғанын қалайсыз?
3. Отбасыңызда ұлттық салт-дәстүрімізді қалай насихаттайсыз?
5. Балаңызға кімді үлгі тұтасыз?
6. Баланы еркін тәрбиелеген дұрыс па?
Ата – аналардың пікірі тыңдалады.

2 – кезең. «Аталар сөзі - тәрбие көзі»
- Ата сәлеметсіз бе? Айтыңызшы жақсы деген немене?
- Амансың ба, балам? Жақсы дегеніміз мыналар:
- Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым, ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз. Өмірде осы бес істі орындаған, өзінің қажетіне асырған адам – жақсы адам, балам. Жақсы дегеніміз осы.
- Ассалаумағалейкум, ата !
- Айтыңызшы, жаман дегеніміз не?
- Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес дұшпаның білсеңіз. Өмірде осылардан аулақ болсаң, сенің жақсы азамат болғаның, балам.
Қане енді оқушылардан сұрап көрейікші. Абай атасының өсиеттерін білер ме екен? Жақсы дегеніміз не, балаларым?

1- оқушы: Жақсы бала құлақ сап,
Айтқаныңды ұғады.
Төсегінен тұра сап,
Таза ауаға шығады.

2 –оқушы: Жақсы бала, ол анық,
Істемейді шалалық.
Тап – таза боп жуынып,
Алады ол таранып.

3 – оқушы: Жаман бала құрысып,
Өз – өзінен тырысып.
Түске дейін жатады,
Шешесімен ұрысып

4 – оқушы. Жақсы бала әрдайым ,
Деп «Ұятқа қалмайын»
Сабағына барады,
Күнделікті дап – дайын.

5 – оқушы. Үлкенді де сыйлайды,
Достарын ол жинайды
Әлсіздерге қамқор боп,
Жамандыққа қимайды

6-оқушы. Анау бала, қолын қара,
Кір қожалақ қап –қара.
Тырнағы өскен, шашы көптен
Алынбапты –ау масқара!
Демек, адам бойында жақсы - жаман қасиеттер болады екен. Ал біз жақсы қасиеттерді ананың ақ сүтімен, бал тілінен бойымызға сіңіреміз. Жақсы бала осы қасиеттерді үйреніп, ұнамсыз қылықтардан аулақ болуға тырысады. Ал енді ақылды, әдепті балалар қандай болуы керек?

1. Білер қазақ баласы:
Сәлем –сөздің анасы.
7– оқушы.
Бақшамызға барғанда,
Жолыққан бар жандарға
Ертемен ақ пейілмен:
«Қайырлы таң!» - деймін мен.
Күндіз де елді елеймін:
«Қайырлы күн!» - тілеймін.
Үйге кешке келемін,
Не дерімді білмеймін:
«Кеш жарық!» - деп кіремін.
(Е. Өтетілеуұлы )

8– оқушы.
Атам менің әманда
Әдепті жан бол деген
Ата сөзі санамда –
Жасы үлкенге жол берем.
Алдын орап кісінің
Кесіп өтпей көлденең,
Ізетімен кішінің
Сәлемдесіп қол берем.
(Ә. Асылбеков )
Ән: «Болайықшы осындай »

2. Тазалық пен ұқыптылық.
Мұғалім:«Тәні саудың дені сау» - дейді халық. Әрқашан да мұнтаздай таза да сүйкімді болып жүру үшін не істеу керек?

10– оқушы.
Дос бол сабын, сумен сен,
Жиі – жиі жуын сен.
Таңертен де, кеште де,
Жуын күндіз, түсте де.
Жуын тамақ алдында,
Жуын тамақ соңында.
Жуын ұйықтар кезінде,
Жуын тұрған мезгілде.
Су мен сабын - бір жолдас,
Жоймас олар кір болмас.
(Е. Өтетілеуұлы )
3. Бәрін өзім жасаймын.

Мұғалім: Қолынан көп іс келетін адам өзін сенімді де, күшті сезінеді. Жалқаулық ең жаман әдет.
11 – оқушы. Ата – анамыздың көңіл күйі жақсы болсын десек, үй - ішін жинақы, таза ұстауымыз керек. Бөлмені жинастырып болған соң міндетті түрде желдетіп алу қажет.

12– оқушы. Тамақ ішіп болған соң үлкендердің ескертуісіз өз ыдысымызды жуып қойған жөн. «Табағы таза адамның тамағы да таза» дегенді ұмытпайық.
4. Ас үстінде.
13– оқушы. Асқа отырар алдында міндетті түрде қолды жуу керек. Кір қолмен тамақ ішу – тәрбиесіздік қана емес, денсаулыққа да қауіпті. Дастарқан басында өзгелердің тәбетін бұзатын қылық жасама. Тағамды, табақты езгілеп, берекесін алма.
14– оқушы. Ас үстінде көп сөйлемеген дұрыс. «Ас үстінде жалқаумын, саңырау да, мылқаумын» деген мәтел сөз бар.
15– оқушы Үй іші дастарқан басына жайғасар кезде жасы кішілер үлкен адамдар отырып болғанша күте тұруы керек. Нан турасып, ыдыс – аяқ қойысуға көмектесуге болады. Тамаққа үлкендерден бұрын кірісуге болмайды.
5. Телефонмен сөйлесу.
16 - оқушы. Таң атпай немесе түнге қарай ерекше бір жағдай болмаса, телефон шалған дұрыс емес Егер нөмірді дұрыс термесең кешірім сұра.

«Жақсыны үйрен, жаманнан жирен»
(6-7 бала футбол ойнап жүреді. )
Мұғалім: Балалар жүр көшеде
Естіледі шу – айқай.
Ербол шықты елеңдеп,
Қағып кетті көршіні
Қапылыста байқамай.
Мұндайда не деу керек?
Оқушылар: «Кешіріңіз» деу керек.
(Мұғалім мен Ербол оқушы)

Мұғалім: Ерте тұрып, мектепке
Ербол келді сабаққа.
Қарсы алдынан кезігер
Ұстазы оның әр уақытта.
Ұмытты Ербол бұл кезде
Ұстазына не дейді?
Мұндайда не деу керек?
Оқушылар: «Сәлеметсіз бе» деу керек.

Мұғалім: (Ауыр сумка арқалап әже өтіп келе жатады).
Ауыр сумка көтеріп,
Белі кеткен иіліп,
Келе жатты қарт ана.
Ербол қарсы кезікті,
Өте шықты жанынан.
Мұндайда не деу керек?
Оқушылар: «Көмектесейін» деу керек.

Мұғалім: (Апасы базардан келе жатыр, Ербол қуанып алдынан шықты)
Апаң сенің базардан
Алма сатып әкелді.
Ең үлкенін жақсысын
Саған таңдап әперді.
Мұндайда не деу керек?
Оқушылар: «Рахмет»деу керек.

Мұғалім: Сыйлап үлкен адамды, сәлем берген баланы «Кім дейміз?»
Оқушылар: Әдепті екен бұл дейміз.

Мұғалім: Кітап дәптер қаламы
Кір шалмаған баланы
«Кім дейміз?»
Оқушылар: Ұқыпты екен бұл дейміз.

Мұғалім: Таудай биік талабы,
Жақсы оқитын баланы
«Кім дейміз?»
Оқушылар: Үлгілі екен бұл дейміз.

Мұғалім: Бұғынбай қорғалап,
Болсын үлкенге қолғанат,
«Кім дейміз?»
Оқушылар: Еңбексүйгіш бұл дейміз.

Мұғалім: Өтірік сөз айтпаса,
Уәдесінен қайтпаса
«Кім дейміз?»
Оқушылар: Шыншыл екен бұл дейміз.

17 – оқушы: Қанағат, рахым, терең ой,
Талап, еңбек – өркенді,
Бәрі саған керек қой,
Ұлы өмірің – ертеңгі.
Бес асыл іс – бұл арлы,
Үлгі болған ғасырдан.
Қастер тұтып бұларды,
Ардақтап өс жасыңнан.

18 – оқушы: Бес жаманнан қашық боп,
Армандайық алысты.
Бес асылға асық боп,
Қамшылайық намысты.
Есте ұстап аруақты,
Өсиетін атаның.
Көбейтейік әр уақта
Әдептілік қатарын,

3 –кезең. « Ескірмейтін есті сөз»
1. Бас киімді лақтырма.
2. Таңдайыңды қақпа.
3. Малды теппе.
4. Отпен ойнама.
5. Бос бесікті тербетпе.
Ата – аналар тыйым сөздер айтып, мағынасын түсіндіреді.

6. Әдептілік туралы мақал – мәтелдер.
Әдепті әдепсізден үйрен
Әдепсізге қарап не істемеуді үйрен.
Мейірімділікті анадан үйрен,
Әдептілікті данадан үйрен.
Сәлем беру де парыз,
Сәлем алу да парыз.
Аға әдепті болса, іні әдепті,
Апа әдепті болса, сіңлі әдепті.
Әдепті елдің баласы
Алыстан сәлем береді.
Ата –аналар мақал-мәтелдердің жалғасын табады.

Абай ата бата береді.
- Балаларым мен сендерге ризамын ! Өркендерің өссін. Менің өсиеттерім, өлең – нақылдарым да жетеді. Үлкейгендеріңше білмегендеріңді біліп алыңдар. Егемен еліміздің ел билейтін азаматтары болыңдар. Әумин!
Мұғалім:- Халқымыздың аяулы ұлы зиялы азаматы Б. Момышұлы былай деген екен: «жаудан да, даудан да қорықпаған қазақ едім. Енді, қорқынышым көбейіп жүр. Балаларын бесікке бөлемеген, бесігі жоқ елден қорқам. Дәмді, дәстүрді сыйламайтын балалар өсіп келеді, оның қолына қылыш берсең, кімді де болса шауып тастауға даяр. Қолына кітап алмайды. Үйреніп жатқан бала жоқ , үйретіп жатқан әке, шеше жоқ»
Бауыржан атамыз бүгін де арамызда жоқ, ол кісі көтерген мәселе бәрімізді де алаңдатуы тиіс. Бұл ата – анаға да, ұстазға да ой салады деп ойлаймын.
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші, баланы бірлесе отырып тәрбиелейік.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Жа?сы деген немене, жаман деген немене?

Автор: Саты?алиев Ба?сиы? Айса?лы

Дата: 22.11.2014

Номер свидетельства: 134049

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(36) ""Жж" дыбысы ж?не ?рпі."
  ["seo_title"] => string(18) "zhzhdybysyzhnierpi"
  ["file_id"] => string(6) "289035"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1454714302"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(42) "Аталар с?зі - т?рбие к?зі"
  ["seo_title"] => string(26) "atalar-sozi-t-rbiie-kozi-1"
  ["file_id"] => string(6) "313238"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1459443428"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(180) "«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы – бастауыш мектептегі рухани – адамгершілік тәрбие мен білім негізі."
  ["seo_title"] => string(80) "m_n_ghilik_iel_u_lttyk_idieiasy_bastauysh_miektieptieghi_rukhani_adamghiershilik"
  ["file_id"] => string(6) "403403"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1490524895"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(59) "конспект урока на тему"?ам?орлы?" "
  ["seo_title"] => string(36) "konspiekt-uroka-na-tiemu-k-amk-orlyk"
  ["file_id"] => string(6) "181035"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1425295347"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(32) ""?лтты? д?ниетаным""
  ["seo_title"] => string(17) "ulttykduniietanym"
  ["file_id"] => string(6) "289036"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1454725717"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства