kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

??ра? ??рау технологиясы.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба? та?ырыбы: ??ра? ??рау технологиясы.

Саба?ты? ма?саты: О?ушылар?а ??ра?ты? тарихынан, оны? т?рлерінен ж?не ?олданылуынан ма?л?мат беру. Нары?ты? экономика?а байланысты матаны ?немдеу, ?алды? ?са? матаны д?рыс пайдаланып іске асыру. А?паратты?-коммуникациялы? технологияларды пайдалану ар?ылы     ??ра? ??рау ?нерін саба?та ?олдану.

Дамытушылы?ы: О?ушыларды? т?рлі т?стерді бір – бірімен ?йлестіре білу, геометриялы? пішіндерді д?рыс орналастыра білу. Ж?мыс барысында ой - ?рісін, ынтасын, ойлау ?абілетін, шеберліктерін дамыту.

Білімділік: Ал?ан білімдерін  практикамен ?штастыру, ?немділікке ойлампазды??а ?йрету

Т?рбиелік: О?ушыларды? бойына эстетикалы? м?дениетті ?алыптастыру. Сонымен ?атар ??ыптылы??а, т?зімділікке, ынталы болу?а, к?збен жобалау?а, берекелілікке, шыдамдылы??а т?рбиелеу.

К?рнекілік: интербелсенді та?та, компьютер, н?с?ау карта, дайын б?йымдар т.б.

??рал-жабды?тар: д?птер, ?алам, ?арындаш, ?айшы, ?лгілер т.б.

Саба? т?рі: аралас

Саба? ?дісі: т?сіндіру, орындату, с?ра?-жауап, ?айталау, сараманды? ж?мыс

Саба? типі: жа?а білім алу саба?ы

П?наралы? байланыс: бейнелеу ?нері, тарих, ?дебиет, сызу, а?ылшын тілі, орыс тілі, геометрия, математика.

Саба? барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і (2 мин)

а) о?ушыларды т?гендеу

б) саба??а дайынды?ын тексеру

ІІ. ?айталау (8 мин)

 1. О?ушылар ?здері т?сті ?а?аздан жаса?ан ??ра? т?рлеріні? жасалу жолдарын т?сіндіру.
 2. О?ушылар ??ра? туралы жина?ан а?ыз ?нгімелерін ты?дау.   

ІІІ. Жа?а саба? (10 мин)

Халы?ты? ?лт екенін айыратын ?ш негізгі арнасы бар:

* тіл ?нері;

* саз ?нері;

* ?ол ?нері;

Хал?ымызды? ?ол?нері деп  халы? т?рмысында жиі ?олданылатын ?ру, тігу, то?у, м?сіндеу, ??растыру сия?ты шы?армашылы? жиынты?ын   айтамыз.

Б?гінгі к?нде ата-бабамызды? айналыс?ан ?андай да бір к?сібі болмасын ?з ма?ызы мен ?асиетін жойма?ан. ?айта т?рленіп ?азіргі заман талабына сай ерекшеленіп отыр. ?нерді? бас?а т?рлері сия?ты ??ра? ??рау да о?ушыларды? ой-?рісін, білімдерін жан-жа?ты дамыту?а ?сері мол. ??ра? ??рау барысында о?ушылар т?рлі геометриялы? фигураларды? басын ??растыруды игеріп, ?шб?рышты? ?абыр?асы мен т?ртб?рышты? табаныны? бір-біріне те? болуын, ?лшемі арасында?ы байланыстылы?ты есептеуді ?йренеді. Ал ??ра? композициясын ??растыру мен т?стерді? ?йлесімділігін табуда бейнелеу ?неріні? білімін пайдаланамыз.

??ра?ты тігу барысында матаны? ?алы?, ж??алы?ын ?ата? ескеруіміз ?ажет. Егер матаны? ?алы?ды?ы тура келмесе ол ?лгіде бас?а матамен ?абаттап тігеміз. Сонымен бірге тіккен ??ра?ымыз мы?ты ?рі с?нді к?рінуі ?шін ??ра?ты астарлап тігуіміз керек. Ол ?шін алдымен ??ра?ты? ?лгісін жасап, ?лшемін ал?ан со?, сол ?лшемде астар алып ??ра?ты тігуді бастайды.

??ра? ??рау ?неріні? пайдасы, ?андай геометриялы? пішіндер, т?стер, маталар, ??рал – жабды?тар, т?рмыста ?айда ?олданамыз, оны? т?рлері туралы не білеміз?

?аза? тілінде ??ра? ??рау ?нері  -         ??ра?             

Орыс тілінде ??ра? ??рау ?нері  -         лоскутное шитье            

А?ылшын тілінде ??ра? ??рау ?нері  - пэчворк             

Жапон тілінде ??ра? ??рау ?нері  -       сашико        

Ортада?ы ??ра? пен шетіндегі ??ра?ты? арасына «су» ж?ргіземіз.

 «Су» дегеніміз бір т?сті матадан кесіліп алын?ан жі?ішке жола?.  

«?ос су» дегеніміз екі т?сті матадан ж?ргізілген жола?.

Енді сендер ??ра?ан  топтастырудан  с?ра?тар?а жауап берейік.

 • «Алты таба?» ??ра?ы  неге ??сайды? (бал арасыны? ?ясына)
 • Бал жинайтын адамды кім деп  атайды? (омарташы)

К?йлек, жилет туралы ?осымша а?парат:

 *К?йлек Х ?асырда Римде пайда бол?ан. К?йлек с?зі латын тілінен аудар?анда, «кию» деген ма?ынаны білдіреді .

*Жилет е? ал?аш ХVІІІ ?.Француз елінен шы??ан.Оны бірінші ерлер киген. Я?ни, «жакет» деп ата?ан. Кейін келе оны бірте – бірте ?йелдер, ?ыздар киетін бол?ан.

??ра? ??рауды? ма?саты

Ас?ан шеберлікпен матадан                                   Мата ?иындыларын

?р т?рлі пішіндерді ?июластырып                          к?деге жарату

бір б?йым жасап шы?ару

??ра? ??рау

К?рпе ??ра?                                                              Жасты? ??ра?

Шыдамды,тозбайтын матадан                                К?здері майда б?ліктермен                                       

??здері ?лкен б?ліктерден                                       ?те н?зік ?рі ?демі т?стер –

??ралады                                                                    мен ??ралады      

 Шы?армашылы? ж?мыс:

1)?з отбасы? (8 наурыз аналар мерекесінде ?же?е, ана?а) немесе мектеп шеберханасыны? интерьері ?шін ??ра? ??рап б?йым жасау.

2)?р топ?а ?андай ??ра? ??райтынын б?ліктерді ??растыру ар?ылы табады (1 мин) .

І топ - «Г?л» тобы

ІІ топ - «А??у» тобы

3)Топтар ?здерін таныстыру (2 мин).

(Бес жолды ?ле? немесе ?ара с?збен)

Н?с?ау карта бойынша орындалу ж?йелігін т?сіндіру, таратып беру.

ІV.Кіріспе инструктажы (5-10 мин)

Жа?а саба? т?сінікті ме?

а)Д?птермен ж?мыс

1.К?нді ж?не та?ырыпты жаз?ызу

2.??ра?ты? ?р тілде аталуын жазу

3.??ра? ??рауды? екі ма?сатын жаз?ызу

4.К?йлек, жилет туралы ма?л?маттарды жаз?ызу

V.Сараманды? ж?мыс (35 мин)

Сараманды? ж?мыс?а кіріспес б?рын ?айшы, ине, ?тікпен ?ауіпсіздік ережесін еске т?сіру.

О?ушыларды? алдарында?ы арты? заттарды партаны? шетіне ?ой?ызып ,ж?мыс орнын дайындап, ??ралдарын тексеремін де, ?ауіпсіздік ережесін ескере отырып, н?с?ау карта бойынша «г?л», «а??у»??ра?ын жасау ж?мысына кірісеміз .Ж?мыс кезінде о?ушыларды? ж?мысын тексеріп, ?ателіктері болса т?зетіп, білмеген жерін ?йретемін .

VІ.Саба?ты ?орытындылау (10 – 12 мин)

С

А

Б

А

?

Т

Ы

?

Тал?ампаз

1 с?ра?

Білімді

2 с?ра?

Іскер

3 с?ра?

Н

?

Т

И

Ж

Е

С

І

Х І ?АСЫР БІЛІМ ?АСЫРЫ

??ыпты

4 с?ра?

Маманды?

5 с?ра?

Ойшыл

6 с?ра?

 

 

 

 

 

 

1.Жасты? ??ра? дегеніміз ?андай ??ра??

2.??ра? ??рауды? неше ма?саты бар?

3.Жапон тілінде ??ра?ты ?алай атайды?

4.А?ылшын тілінде ??ра?ты ?алай атайды?

5.Бал жинайтын адамды ?алай атаймыз?

6.??ра? ??рауда су дегеніміз не?

Ба?алау: о?ушылар ж?мысын г?л беру ар?ылы ба?алау.

?ызыл г?л – 5                   К?к г?л – 4                Сары г?л – 3

?йге тапсырма (2 мин)

?иыл?ан ??ра?ты тігуге ?зірлеу.

VІІ.Ж?мыс орнын жинау(2 мин)

Просмотр содержимого документа
«??ра? ??рау технологиясы. »

Сабақ тақырыбы: Құрақ құрау технологиясы.

Сабақтың мақсаты: Оқушыларға құрақтың тарихынан, оның түрлерінен және қолданылуынан мағлұмат беру. Нарықтық экономикаға байланысты матаны үнемдеу, қалдық ұсақ матаны дұрыс пайдаланып іске асыру. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы құрақ құрау өнерін сабақта қолдану.

Дамытушылығы: Оқушылардың түрлі түстерді бір – бірімен үйлестіре білу, геометриялық пішіндерді дұрыс орналастыра білу. Жұмыс барысында ой - өрісін, ынтасын, ойлау қабілетін, шеберліктерін дамыту.

Білімділік: Алған білімдерін практикамен ұштастыру, үнемділікке ойлампаздыққа үйрету

Тәрбиелік: Оқушылардың бойына эстетикалық мәдениетті қалыптастыру. Сонымен қатар ұқыптылыққа, төзімділікке, ынталы болуға, көзбен жобалауға, берекелілікке, шыдамдылыққа тәрбиелеу.

Көрнекілік: интербелсенді тақта, компьютер, нұсқау карта, дайын бұйымдар т.б.

Құрал-жабдықтар: дәптер, қалам, қарындаш, қайшы, үлгілер т.б.

Сабақ түрі: аралас

Сабақ әдісі: түсіндіру, орындату, сұрақ-жауап, қайталау, сарамандық жұмыс

Сабақ типі: жаңа білім алу сабағы

Пәнаралық байланыс: бейнелеу өнері, тарих, әдебиет, сызу, ағылшын тілі, орыс тілі, геометрия, математика.

Сабақ барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі (2 мин)

а) оқушыларды түгендеу

б) сабаққа дайындығын тексеру

ІІ. Қайталау (8 мин)

 1. Оқушылар өздері түсті қағаздан жасаған құрақ түрлерінің жасалу жолдарын түсіндіру.

 2. Оқушылар құрақ туралы жинаған аңыз әнгімелерін тыңдау.

ІІІ. Жаңа сабақ (10 мин)

Халықтың ұлт екенін айыратын үш негізгі арнасы бар:

* тіл өнері;

* саз өнері;

* қол өнері;

Халқымыздың қолөнері деп халық тұрмысында жиі қолданылатын өру, тігу, тоқу, мүсіндеу, құрастыру сияқты шығармашылық жиынтығын айтамыз.

Бүгінгі күнде ата-бабамыздың айналысқан қандай да бір кәсібі болмасын өз маңызы мен қасиетін жоймаған. Қайта түрленіп қазіргі заман талабына сай ерекшеленіп отыр. Өнердің басқа түрлері сияқты құрақ құрау да оқушылардың ой-өрісін, білімдерін жан-жақты дамытуға әсері мол. Құрақ құрау барысында оқушылар түрлі геометриялық фигуралардың басын құрастыруды игеріп, үшбұрыштың қабырғасы мен төртбұрыштың табанының бір-біріне тең болуын, өлшемі арасындағы байланыстылықты есептеуді үйренеді. Ал құрақ композициясын құрастыру мен түстердің үйлесімділігін табуда бейнелеу өнерінің білімін пайдаланамыз.

Құрақты тігу барысында матаның қалың, жұқалығын қатаң ескеруіміз қажет. Егер матаның қалыңдығы тура келмесе ол үлгіде басқа матамен қабаттап тігеміз. Сонымен бірге тіккен құрағымыз мықты әрі сәнді көрінуі үшін құрақты астарлап тігуіміз керек. Ол үшін алдымен құрақтың үлгісін жасап, өлшемін алған соң, сол өлшемде астар алып құрақты тігуді бастайды.

Құрақ құрау өнерінің пайдасы, қандай геометриялық пішіндер, түстер, маталар, құрал – жабдықтар, тұрмыста қайда қолданамыз, оның түрлері туралы не білеміз?

Қазақ тілінде құрақ құрау өнері - құрақ

Орыс тілінде құрақ құрау өнері - лоскутное шитье

Ағылшын тілінде құрақ құрау өнері - пэчворк

Жапон тілінде құрақ құрау өнері - сашико

Ортадағы құрақ пен шетіндегі құрақтың арасына «су» жүргіземіз.

«Су» дегеніміз бір түсті матадан кесіліп алынған жіңішке жолақ.

«Қос су» дегеніміз екі түсті матадан жүргізілген жолақ.

Енді сендер құраған топтастырудан сұрақтарға жауап берейік.

 • «Алты табақ» құрағы неге ұқсайды? (бал арасының ұясына)

 • Бал жинайтын адамды кім деп атайды? (омарташы)

Көйлек, жилет туралы қосымша ақпарат:

*Көйлек Х ғасырда Римде пайда болған. Көйлек сөзі латын тілінен аударғанда, «кию» деген мағынаны білдіреді .

*Жилет ең алғаш ХVІІІ ғ.Француз елінен шыққан.Оны бірінші ерлер киген. Яғни, «жакет» деп атаған. Кейін келе оны бірте – бірте әйелдер, қыздар киетін болған.

Құрақ құраудың мақсаты

Асқан шеберлікпен матадан Мата қиындыларын

әр түрлі пішіндерді қиюластырып кәдеге жарату

бір бұйым жасап шығару

Құрақ құрау

Көрпе құрақ Жастық құрақ

Шыдамды,тозбайтын матадан Көздері майда бөліктермен

қөздері үлкен бөліктерден өте нәзік әрі әдемі түстер –

құралады мен құралады

Шығармашылық жұмыс:

1)Өз отбасың (8 наурыз аналар мерекесінде әжеңе, анаңа) немесе мектеп шеберханасының интерьері үшін құрақ құрап бұйым жасау.

2)Әр топқа қандай құрақ құрайтынын бөліктерді құрастыру арқылы табады (1 мин) .

І топ - «Гүл» тобы

ІІ топ - «Аққу» тобы

3)Топтар өздерін таныстыру (2 мин).

(Бес жолды өлең немесе қара сөзбен)

Нұсқау карта бойынша орындалу жүйелігін түсіндіру, таратып беру.

ІV.Кіріспе инструктажы (5-10 мин)

Жаңа сабақ түсінікті ме?

а)Дәптермен жұмыс

1.Күнді және тақырыпты жазғызу

2.Құрақтың әр тілде аталуын жазу

3.Құрақ құраудың екі мақсатын жазғызу

4.Көйлек, жилет туралы мағлұматтарды жазғызу

V.Сарамандық жұмыс (35 мин)

Сарамандық жұмысқа кіріспес бұрын қайшы, ине, үтікпен қауіпсіздік ережесін еске түсіру.

Оқушылардың алдарындағы артық заттарды партаның шетіне қойғызып ,жұмыс орнын дайындап, құралдарын тексеремін де, қауіпсіздік ережесін ескере отырып, нұсқау карта бойынша «гүл», «аққу»құрағын жасау жұмысына кірісеміз .Жұмыс кезінде оқушылардың жұмысын тексеріп, қателіктері болса түзетіп, білмеген жерін үйретемін .

VІ.Сабақты қорытындылау (10 – 12 мин)

С

А

Б

А

Қ

Т

Ы

Ң

Талғампаз

1 сұрақ

Білімді

2 сұрақ

Іскер

3 сұрақ

Н

Ә

Т

И

Ж

Е

С

І

Х І ҒАСЫР БІЛІМ ҒАСЫРЫ

Ұқыпты

4 сұрақ

Мамандық

5 сұрақ

Ойшыл

6 сұрақ1.Жастық құрақ дегеніміз қандай құрақ?

2.Құрақ құраудың неше мақсаты бар?

3.Жапон тілінде құрақты қалай атайды?

4.Ағылшын тілінде құрақты қалай атайды?

5.Бал жинайтын адамды қалай атаймыз?

6.Құрақ құрауда су дегеніміз не?

Бағалау: оқушылар жұмысын гүл беру арқылы бағалау.

Қызыл гүл – 5 Көк гүл – 4 Сары гүл – 3

Үйге тапсырма (2 мин)

Қиылған құрақты тігуге әзірлеу.

VІІ.Жұмыс орнын жинау(2 мин)

Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектеп
Тақырыбы:


Пән: Технология

Сынып: 8

Пән мұғалімі: Г.А.Ещанова2013-2014 оқу жылы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (девочки)

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
??ра? ??рау технологиясы.

Автор: Ещанова Гаухар Айдархановна

Дата: 26.01.2015

Номер свидетельства: 161691

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(97) "??ра? ??рау туралы т?сінік беру. ??ра? ??рау технологиясы"
  ["seo_title"] => string(54) "kurakkurauturalytusinikbierukurakkurautiekhnologhiiasy"
  ["file_id"] => string(6) "269496"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1450852171"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(42) "??ра? ??рау технологиясы,"
  ["seo_title"] => string(26) "kurakkurautiekhnologhiiasy"
  ["file_id"] => string(6) "284548"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1453995148"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(46) "Құрақ құрау технологиясы"
  ["seo_title"] => string(32) "k_u_rak_k_u_rau_tiekhnologhiiasy"
  ["file_id"] => string(6) "421696"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1497417033"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(41) "??ра? ??рау технологиясы"
  ["seo_title"] => string(27) "kurakkurautiekhnologhiiasy1"
  ["file_id"] => string(6) "328439"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1463639061"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(46) "Құрақ құрау технологиясы"
  ["seo_title"] => string(34) "k_u_rak_k_u_rau_tiekhnologhiiasy_1"
  ["file_id"] => string(6) "447391"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1514621404"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства