kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ба?ыт сыры

Нажмите, чтобы узнать подробности

?зін- ?зітану» п?ніні? саба?ыны? жоспары.

Мектеп   К.?зірбаева атында?ы № 15 орта мектеп.

Мерзiмі: 12.11.2015ж.

М??алiм: Умбетжанова Э.Т Cынып: 11 «А»  О?ушылар саны: 25

Та?ырып:  Ба?ыт сыры   ??ндылы?:А?и?ат

 

?асиеттер:шыншылды?, адалды?,?ділдік, жауапкершілік

Саба?ты? ма?саты: О?ушылар?а  ба?ыт сырын т?сіндіру ар?ылы «А?и?ат» ??ндылы?ыны? м?нін ашу

Міндеттері:

  -  ба?ыт сыры туралыт?сінік беру

  - ба?ыт?а ?мытылуды? м?нін, ба?ыт?а адал жолмен жетуге ?йрету

  - ба?ытты болу?а, ?мірді? ?р с?тін шынайы ?адірлей білуге,жауапкершілікке т?рбиелеу

Ресурстар: (??ралдар, м?ліметтер)

Слайд, ?сиет ??гіме,плакат,жапсырмалы пара?шалар

Саба?барысы:

?йымдастыру кезе?i. ( с?лемдесу,т?гендеу,

5 ??рал-жабды?ты талап ету)

Тынышты?с?тi Су асты патшалы?ынаойшасаяхат. (О?ушылардан  ?олдарын тізесіне немесе ?стел ?стіне ?оюды, ая?тарын ай?астырмауды ?тіні?із. Ар?аларын тік ?стауын ?ада?ала?ыз. Жайлы, баяу музыка ?ойы?ыз).

М??алім: К?зі?ізді ж?мы?ыз ж?не бірнеше реет тере? тыныста?ыз; денеі?ізді босаты?ыз. Бірнеше секундтан со? те?із т?біне саяхат жасаймыз.

Те?із жа?асы мен келе жат?аны?ызды елестеті?із. Тол?ындарды? же?іл шалпылына, ша?алаларды? шуылына ??ла? т?рі?із. Жала? ая?тары?ызбен ??мды сезіні?із. Шал?айдан ?ара н?кте к?ріп т?рсыз: ол жа?ында?ан кезде дельфин екенін т?сінді?із. Ол сізді те?із т?біне алып кету ?шін келді. Ол ?те ?депті ж?ндік, сізді шыдамдылы? пен к?тіп т?р. Жайлап оны? ар?асына отыры?ыз, мы?тап ?стап, жол?а шы?ы?ыз. Дельфинні? ар?асында жайланып отырып, ?зі?ді?ауіпсіз сезіну, су астында ж?з ?андай керемет. Жан-жа?ы?ыз?а ?ара?ыз: м?нда кемпір ?оса? т?різді арлы-берлі жар?ырай ?ал?ы?ан ?сем балы?тар ?аншама. Те?із т?біне бойла?ан сайын айнала ?алайша ?згереді, суда тербелген ?аншама ?ажайып балдырлар. ?ара?ызшы, ?андай орасан зор балы?тар, ал енді анау жа??а к?зтаста?ыз. б?л орасан зор сегізая?. Су асты неткен ?ызы?ты ?рі  ?ажап ?лем. Сіз бір н?рсені бай?ады?ыз ба? М?нда неткен т???иы?, толы?тынышты?. Осы тынышты? к?йде болы?ыз.

(М??алім бірнеше секунд ?нсіз ?алады).

Ал ?азір жо?ары?а,  ?з ?лемімізге кері ?айту?а дайындалы?ыз. Айнала?а жіті ?ара?ыз. ?ажап т?стерге та?ы бір реет ?ара?ыз ж?не тынышты??а ??ла? т?рі?із. Осындай тынышты? сізге самалдай ?сер ереді. Енді дельфин кері?арай жол?а шы?ты. Сіз су бетіне шы?ты?ыз, жа?а?а жа?ындады?ыз. Дельфинні? ар?асынан т?сі?із, оны сипала?ыз ж?не осындай ?ажап саяхат?а апар?аны ?шін ризашылы? білдірі?із.

Сынып?а оралы?ыз ж?не ?з орны?ыз?а келі?із. Бірнешесекундтансо?к?зі?ізді ашы?ыз, осы т?йсінген тынышты?ты ?з бойы?ызда са?тау?а тырысы?ыз.

Ескерту

?дістемелік ??рал

тапсырмасын с?рау

«Шипалы т?н» м?тінін о?ып келу.

1.Адамды жа?сылы? жасау?а итермелейтін ?андай сезім?

2.Адамды жа?сылы?  жасау?а  м?жб?рлеуге болама ?

3.Жа?сылы?  н?тижесін бірден к?ру м?мкін бе?

О?улы?

Д?йекс?з.

"Адамны? е? ?лы ?асиеті- ба?ытты болу?а талпыну"

С?лтанмахм?т Торай?ыров

Д?йекс?зді топпен  о?иды, д?птерлеріне жазады.

 1. Ба?ытдегеніміз не?
 2. Адамны? бойында ?андай ?лы ?асиеттер бар деп ойлайсыздар?
 3. Ба?ыт?а талпынудегенді?алай т?сінесіз?

?аза? ?дебиеті

С?лтанмахм?т Торай?ыров – ?аза? ?дебиетіні? тарихында ?шпестей із ?алдыр?ан Абайдан кейінгі ?аза? а?ыны, екінші а?артушы. С?лтанмахм?т Торай?ыров ?аза? поэзиясына айтарлы?тай ?лес ?осты, оны? ?ле?дері ?аза? ?дебиетіні? асыл ?азынасы енді, бірнеше ?рпа?ты? игілігіне айналды.

О?и?аларды  ??гімелеу  (с?хбат)

  «Ба?ыт сыры»

Бір саудагерді? «мен ба?ытсызбын» дей беретін ?лы бар екен. Саудагер ба?ытты? сыры неде екенін ?йреніп келсін деп баласын бір данышпан кісіге жіберіпті. Жас жігіт данышпанны? ?йіне жеткенше ш?л даламен 40 к?н ж?ріп, со?ында бір т?беге шы??ан кезде алыстан з?улім сарай к?ріпті, данышпанны? ?йі сол ?лкен сарай екен. Сарай?а жеткеннен кейін данышпанмен кездескісі келетінін айтыпты. ?араса адам к?п екен, жігіт кезеккке т?рып, ?з кезегін к?тіпті. Кезегі келіп, данышпан?а жеткеннен кейін данышпаннан ба?ытты? сырын білгісі келетінін айтыпты. Данышпан о?ан ?азір ба?ытты? сырын т?сіндіретін уа?ыты жо? екенін айтып, о?ан «сен ?азір 2 са?аттай мына сарайды аралап шы?, сосын келесі?» депті. Кетерде ?олына екі ?асы? беріп, ішіне май ??йып беріпті. «Аралап ж?рген кезде мына майды т?гіп алма» депті. Жас жігіт ?олына ?асы?тарды ?стап, баспалда?пен т?сіп, сарайды? ішін, сыртын аралап кетіпті. 2 са?аттан кейін данышпан?а келіпті.

Данышпан: ?алай, сарайды аларап шы?ты? ба?
Жігіт: И?, жа?сылап аралап шы?тым, ?лкен екен.
Данышпан: ?лкен б?лмедегі кілемдер ?демі екен бе? Суреттер ?алай екен? Ба?банымны? он жыл е?бектенген ба?шасын, г?лдерді к?рді? бе? Кітапханада?ы кітаптарды ?арады? ба?

Жігіт данышпан?а оларды к?рмегенін мойындапты, ?йткені ж?рген кезде ?олында ?ста?ан ?асы?та?ы майды т?гіп алмау ?шін ?немі соларды ?ара?анын айтыпты. Данышпан о?ан «Айналасын жа?сы таныма?ан, білмеген адам, айналасында?ы кереметтерді к?ре алма?ан адам еш?ашан ба?ытты? сырын т?сіне алмайды» деп ?олында?ы ?асы?тар?а ?айтадан май ??йып, «Бар, ?айтадан аралап кел» депті. Жігіт б?л жолы асы?пай, ?р н?рсені м??ият ?арап, аралап келіпті. К?ргендерін данышпан?а келіп баяндапты. Данышпан «жа?сы, ал ?асы?та?ы май ?айда?» деп с?рапты. Жігіт ?олына ?араса, ?асы?тарда?ы май т?гіліп ?ал?ан екен.

Сол кезде данышпан былай депті: «Д?ниені? барлы? кереметтерін тамашалап, оларды шын ма?ынасында к?ріп ?ана ба?ытты? сырын ??а аласы?, біра? ?олы?да?ы майды ?мытып ?ана.»

1. ??гіме не жайында айтыл?ан?

2. Саудагер ?лын не ?шін данышпан?а жіберді?

3. Жігіт не себептен айналасында?ы с?лулы?ты к?ре алмады?

Шы?армашылы?  іс-?рекет, топты?  ж?мыс:

Берілген ойды жал?астырып жазы?дар: 1 - ТОП
Берілген ойды жал?астырып жазу:
С?би ба?ыты, ол -.
?йел ба?ыты, ол -.
Д?рігер ба?ыты, ол -.
?стаз ба?ыты, ол -.
?лт ба?ыты, ол.
Адамзат ба?ыты, ол -.
2 - ТОП
Берілген ойды жал?астырып жазу:
Ер - азамат ба?ыты, ол -.
Ата - анаба?ыты, ол-.
К?сіпкерба?ыты, ол -.
?алымба?ыты, ол -.
?о?амба?ыты, ол -.
Адамзатба?ыты, ол -.

А - 3 ?а?азы та?та?а ілініп т?рады.балалар жапсырмалы пара?шалар ар?ылы  жаз?андарын та?та?а іліп, айтады.
 

Топпен  ?н  айту: М.Ма?атаев «Ба?ыт»

Топпен  ?н  айту:

М.Ма?атаевты? «Ба?ыт» ?ле?ін хормен айту

Ба?ыт жайлы мені? мынау білгенім.
Ба?ыт деген – бірде шатты?, бірде м??.
Ба?ыты сол – т?рік етіп т?ндерін,
Ба?ыт іздеп азаптанса, кімде-кім.

                      Кайырмасы

Ба?ыт деген  сені? бала к?ндері?

Ба?ытсыз а? ба?ытты боп ж?ргені?,

Ба?ытын да,бас?асын да білмеуі?   

Ба?ытсыз а? ойна?аны? к?лгені?                           2рет

Ба?ыт деген – ?ркімдерде бір арман,
Сол арманны? шы??ан жері ??мардан.
Ал сен ?шін е? ба?ытты к?ндерім

Б?л ?мірде ба?ыт іздеп жургенім

                          Кайырмасы

Ба?ыт деген  сені? бала к?ндері?

Ба?ытсыз а? ба?ытты боп ж?ргені?,

Ба?ытын да,бас?асын да білмеуі?   

Ба?ытсыз а? ойна?аны? к?лгені?                           3 рет

?дістемелік о?улы?

?й  тапсырмасы:?.І. Есенберлин  « Ба?ытты? он сыры»  м?тінін  о?ып келу,мазм?ндау.

«?зін-?зі  тану»  о?улы?ы

 11-сынып  23 бет

10.Со??ы  тынышты? с?ті.

Саба?тан ал?ан ?серлерінмен б?лісіп, саба?та белсенділік к?рсеткен о?ушыларды мада?тау.

Б?гінгі саба?тан ал?ан ?серлерін ?андай?

Лирикалы? ?уен ?ойылады

Просмотр содержимого документа
«Ба?ыт сыры»

«Өзін- өзітану» пәнінің сабағының жоспары


Мектеп К.Әзірбаева атындағы № 15 орта мектеп


Мерзiмі: 12.11.2015ж.


Мұғалiм: Умбетжанова Э.Т Cынып: 11 «А» Оқушылар саны: 25


Тақырып: Бақыт сыры Құндылық:Ақиқат


Қасиеттер:шыншылдық, адалдық,әділдік, жауапкершілік


Сабақтың мақсаты: Оқушыларға бақыт сырын түсіндіру арқылы «Ақиқат» құндылығының мәнін ашу

Міндеттері:

- бақыт сыры туралытүсінік беру

- бақытқа ұмытылудың мәнін, бақытқа адал жолмен жетуге үйрету

- бақытты болуға, өмірдің әр сәтін шынайы қадірлей білуге,жауапкершілікке тәрбиелеу

Ресурстар: (құралдар, мәліметтер)

Слайд, өсиет әңгіме,плакат,жапсырмалы парақшалар

Сабақбарысы:

Ұйымдастыру кезеңi. ( сәлемдесу,түгендеу,

5 құрал-жабдықты талап ету)

Тыныштықсәтi Су асты патшалығынаойшасаяхат. (Оқушылардан қолдарын тізесіне немесе үстел үстіне қоюды, аяқтарын айқастырмауды өтініңіз. Арқаларын тік ұстауын қадағалаңыз. Жайлы, баяу музыка қойыңыз).

Мұғалім: Көзіңізді жұмыңыз және бірнеше реет терең тыныстаңыз; денеіңізді босатыңыз. Бірнеше секундтан соң теңіз түбіне саяхат жасаймыз.

Теңіз жағасы мен келе жатқаныңызды елестетіңіз. Толқындардың жеңіл шалпылына, шағалалардың шуылына құлақ түріңіз. Жалаң аяқтарыңызбен құмды сезініңіз. Шалғайдан қара нүкте көріп тұрсыз: ол жақындаған кезде дельфин екенін түсіндіңіз. Ол сізді теңіз түбіне алып кету үшін келді. Ол өте әдепті жәндік, сізді шыдамдылық пен күтіп тұр. Жайлап оның арқасына отырыңыз, мықтап ұстап, жолға шығыңыз. Дельфиннің арқасында жайланып отырып, өзіңдіқауіпсіз сезіну, су астында жүз қандай керемет. Жан-жағыңызға қараңыз: мұнда кемпір қосақ тәрізді арлы-берлі жарқырай қалқыған әсем балықтар қаншама. Теңіз түбіне бойлаған сайын айнала қалайша өзгереді, суда тербелген қаншама ғажайып балдырлар. Қараңызшы, қандай орасан зор балықтар, ал енді анау жаққа көзтастаңыз... бұл орасан зор сегізаяқ. Су асты неткен қызықты әрі ғажап әлем. Сіз бір нәрсені байқадыңыз ба? Мұнда неткен тұңғиық, толықтыныштық. Осы тыныштық күйде болыңыз.

(Мұғалім бірнеше секунд үнсіз қалады).

Ал қазір жоғарыға, өз әлемімізге кері қайтуға дайындалыңыз. Айналаға жіті қараңыз. Ғажап түстерге тағы бір реет қараңыз және тыныштыққа құлақ түріңіз. Осындай тыныштық сізге самалдай әсер ереді. Енді дельфин керіқарай жолға шықты. Сіз су бетіне шықтыңыз, жағаға жақындадыңыз. Дельфиннің арқасынан түсіңіз, оны сипалаңыз және осындай ғажап саяхатқа апарғаны үшін ризашылық білдіріңіз.

Сыныпқа оралыңыз және өз орныңызға келіңіз. Бірнешесекундтансоңкөзіңізді ашыңыз, осы түйсінген тыныштықты өз бойыңызда сақтауға тырысыңыз.

Ескерту

Әдістемелік құрал

Үй тапсырмасын сұрау

«Шипалы түн» мәтінін оқып келу.

1.Адамды жақсылық жасауға итермелейтін қандай сезім?

2.Адамды жақсылық жасауға мәжбүрлеуге болама ?

3.Жақсылық нәтижесін бірден көру мүмкін бе?


Оқулық

Дәйексөз.

"Адамның ең ұлы қасиеті- бақытты болуға талпыну"

Сұлтанмахмұт Торайғыров


Дәйексөзді топпен оқиды, дәптерлеріне жазады.

 1. Бақытдегеніміз не?

 2. Адамның бойында қандай ұлы қасиеттер бар деп ойлайсыздар?

 3. Бақытқа талпынудегендіқалай түсінесіз?

Қазақ әдебиеті

Сұлтанмахмұт Торайғыров – қазақ әдебиетінің тарихында өшпестей із қалдырған Абайдан кейінгі қазақ ақыны, екінші ағартушы. Сұлтанмахмұт Торайғыров қазақ поэзиясына айтарлықтай үлес қосты, оның өлеңдері қазақ әдебиетінің асыл қазынасы енді, бірнеше ұрпақтың игілігіне айналды.

Оқиғаларды әңгімелеу (сұхбат)

«Бақыт сыры»

Бір саудагердің «мен бақытсызбын» дей беретін ұлы бар екен. Саудагер бақыттың сыры неде екенін үйреніп келсін деп баласын бір данышпан кісіге жіберіпті. Жас жігіт данышпанның үйіне жеткенше шөл даламен 40 күн жүріп, соңында бір төбеге шыққан кезде алыстан зәулім сарай көріпті, данышпанның үйі сол үлкен сарай екен. Сарайға жеткеннен кейін данышпанмен кездескісі келетінін айтыпты. Қараса адам көп екен, жігіт кезеккке тұрып, өз кезегін күтіпті. Кезегі келіп, данышпанға жеткеннен кейін данышпаннан бақыттың сырын білгісі келетінін айтыпты. Данышпан оған қазір бақыттың сырын түсіндіретін уақыты жоқ екенін айтып, оған «сен қазір 2 сағаттай мына сарайды аралап шық, сосын келесің» депті. Кетерде қолына екі қасық беріп, ішіне май құйып беріпті. «Аралап жүрген кезде мына майды төгіп алма» депті. Жас жігіт қолына қасықтарды ұстап, баспалдақпен түсіп, сарайдың ішін, сыртын аралап кетіпті. 2 сағаттан кейін данышпанға келіпті.

Данышпан: Қалай, сарайды аларап шықтың ба?
Жігіт: Иә, жақсылап аралап шықтым, үлкен екен.
Данышпан: Үлкен бөлмедегі кілемдер әдемі екен бе? Суреттер қалай екен? Бағбанымның он жыл еңбектенген бақшасын, гүлдерді көрдің бе? Кітапханадағы кітаптарды қарадың ба?

Жігіт данышпанға оларды көрмегенін мойындапты, өйткені жүрген кезде қолында ұстаған қасықтағы майды төгіп алмау үшін үнемі соларды қарағанын айтыпты. Данышпан оған «Айналасын жақсы танымаған, білмеген адам, айналасындағы кереметтерді көре алмаған адам ешқашан бақыттың сырын түсіне алмайды» деп қолындағы қасықтарға қайтадан май құйып, «Бар, қайтадан аралап кел» депті. Жігіт бұл жолы асықпай, әр нәрсені мұқият қарап, аралап келіпті. Көргендерін данышпанға келіп баяндапты. Данышпан «жақсы, ал қасықтағы май қайда?» деп сұрапты. Жігіт қолына қараса, қасықтардағы май төгіліп қалған екен.

Сол кезде данышпан былай депті: «Дүниенің барлық кереметтерін тамашалап, оларды шын мағынасында көріп қана бақыттың сырын ұға аласың, бірақ қолыңдағы майды ұмытып қана...»

1. Әңгіме не жайында айтылған?

2. Саудагер ұлын не үшін данышпанға жіберді?

3. Жігіт не себептен айналасындағы сұлулықты көре алмады?


Шығармашылық іс-әрекет, топтық жұмыс:

Берілген ойды жалғастырып жазыңдар: 1 - ТОП
Берілген ойды жалғастырып жазу:
Сәби бақыты, ол -......
Әйел бақыты, ол -....
Дәрігер бақыты, ол -......
Ұстаз бақыты, ол -......
Ұлт бақыты, ол...
Адамзат бақыты, ол -....
2 - ТОП
Берілген ойды жалғастырып жазу:
Ер - азамат бақыты, ол -......
Ата - анабақыты, ол-....
Кәсіпкербақыты, ол -....
Ғалымбақыты, ол -....
Қоғамбақыты, ол -....
Адамзатбақыты, ол -....

А - 3 қағазы тақтаға ілініп тұрады.балалар жапсырмалы парақшалар арқылы жазғандарын тақтаға іліп, айтады.

Топпен ән айту: М.Мақатаев «Бақыт»

Топпен ән айту:

М.Мақатаевтың «Бақыт» өлеңін хормен айту

Бақыт жайлы менің мынау білгенім.
Бақыт деген – бірде шаттық, бірде мұң.
Бақыты сол – тәрік етіп түндерін,
Бақыт іздеп азаптанса, кімде-кім.

Кайырмасы

Бақыт деген сенің бала күндерің

Бақытсыз ақ бақытты боп жүргенің,

Бақытын да,басқасын да білмеуің

Бақытсыз ақ ойнағаның күлгенің 2рет


Бақыт деген – әркімдерде бір арман,
Сол арманның шыққан жері құмардан.
Ал сен үшін ең бақытты күндерім

Бұл өмірде бақыт іздеп жургенім

Кайырмасы

Бақыт деген сенің бала күндерің

Бақытсыз ақ бақытты боп жүргенің,

Бақытын да,басқасын да білмеуің

Бақытсыз ақ ойнағаның күлгенің 3 ретӘдістемелік оқулық

Үй тапсырмасы:Қ.І. Есенберлин « Бақыттың он сыры» мәтінін оқып келу,мазмұндау.

«Өзін-өзі тану» оқулығы

11-сынып 23 бет

10.Соңғы тыныштық сәті.

Сабақтан алған әсерлерінмен бөлісіп, сабақта белсенділік көрсеткен оқушыларды мадақтау.

Бүгінгі сабақтан алған әсерлерін қандай?


Лирикалық әуен қойылады
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Ба?ыт сыры

Автор: Умбетжанова Эльзира Тилеукевна

Дата: 09.04.2016

Номер свидетельства: 316892

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(168) "Тақырыбы: 8 саны және цифры. Қағаз бетінде бағдарлау (жоғары, төмен, ортасы, оң жағы, сол жағы)."
  ["seo_title"] => string(80) "tak_yryby_8_sany_zh_nie_tsifry_k_ag_az_bietindie_bag_darlau_zhog_ary_tomien_orta"
  ["file_id"] => string(6) "400579"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1489581508"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(22) "Сырым шешен "
  ["seo_title"] => string(15) "syrym-shieshien"
  ["file_id"] => string(6) "217798"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1433482505"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(39) "Ашы? саба?: "Сыр санды?""
  ["seo_title"] => string(19) "ashyksabaksyrsandyk"
  ["file_id"] => string(6) "301221"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1456890809"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(45) "тренинг-урок "Ба?ыт сыры" "
  ["seo_title"] => string(26) "trieningh-urok-bak-yt-syry"
  ["file_id"] => string(6) "196917"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1428144575"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(146) "Сырым Дат?лы баста?ан кіші ж?з ?аза?тарыны? 1783-1797 жылдарда?ы ?лт-азатты? к?терілісі "
  ["seo_title"] => string(97) "syrym-datu-ly-bastag-an-kishi-zhuz-k-azak-tarynyn-1783-1797-zhyldardag-y-u-lt-azattyk-kotierilisi"
  ["file_id"] => string(6) "216273"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1432916605"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства