kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«?ош келді?із, жас ?стаз!» тренинг

Нажмите, чтобы узнать подробности

«?ош келді?із, жас ?стаз!»

?стаз.   жаратылысынан ал?ыр да а??арымпаз а?ыл иесі, мейілінше  шешен, ?нер білімге ??штар, с?зге шешен, аса ?ана?атшыл, б?ріне жа?сылы? пен ізгілік к?рсетіп, ?ор?ыныш пен жас?ану  дегенді білмейтін батыл, ерж?рек жандар, олар сіздер.

Армысыздар, бармысыздар  ??рметті  де аяулы  ?стаздар, жас мамандар!

Б?гінгі  психологиялы?  тренинг  саба?ына ?ош келді?іздер!

Тренингті ж?ргізуші:

 Бастауыш кластар бойынша мектеп психологы:    Г.С.Байжанова

                                                          І б?лім

«Танысу»  тренингі

Ж?ргізілуі: орта?а жас маман мен жо?ары санатты  ?стаздарымызды  

                      ша?ырамыз. Сіздерден екі ше?бер жасап т?рулары?ыз с?ралады.  

                      Орта?а жас  ?стаздарымызды кіргізіп, сырт?ы ше?берге жо?ары

                       санатты ?стаздар ?оршап т?рады.

                      Ж?ргізуші с?ра?тар ?ояды.

                      Ішкі ше?бердігі ?стаз сырт?ы ше?бердегі ?стаз?а ?арама-?арсы

                      т?рып ж?ргізушіні? с?ра?ына жауап береді.

С?ра?тар:

 1. Аты, ж?ні, тегі.
 2. Жасы?ыз нешеде?
 3. Ту?ан жері?із ?алай аталады?
 4. ?андай о?у орнын бітірді?із?
 5. Ал?а ?ой?ан ма?саты?ыз ?андай?
 6. Сізге ?ай ?стаз ?найды?
 7. Б?л маманды?ты ?з еркі?ізбен та?дады?ыз ба?
 8. Е? ал?аш мектепке кіргенде кімді к?рді?із? Мектеп ?нады ма?
 9. Мектеп ?андай ?сер ?алдырды?  ?азіргі орта?ыз ?надыма?
 10. Бізді? мектепке келгені?ізге ?кінбейсіз бе?
 11. Т?лімгері?ізді? атын естігенде ?андай сезімде  болды?ыз?
 12. Маманды?ы?ыз туралы пікірі?із ?андай?
 13. ?зі?із туралы  достары?ыз, отбасы?ыз туралы білгіміз келеді?
 14. Бос уа?ыты?ызда немен айналысасыз?

Біздер бір-бірімізбен танысты?.

Жас маман бізді? ортамыз?а ?ош келді?іздер.

Сіздерді ?здері?із к?ріп т?р?андай жо?ары санатты тамаша м??алімдерді? ортасына келді?іздер. Б?л кісілер сіздерге ?рдайым к?мек к?рсетуге, ?олдау?а дайын.

ІІ б?лім

Ситуациялы? с?ра?тар.

М??алім бол?асын мектепте т?рлі жа?дайлар болады, сол жа?дайлардан ?алай шы?амыз?

С?ра?тарды т?рлі т?сті шарларды? ішіне салып, ?ріп, та?та?а іліп ?ойылады. Та?та?а шы??ан м??алімдер шарды? ішіндегі с?ра?тарды шарды жарып алады.

 ?з ойлары?ыз :

 1. Егер сізді о?ушы бала?аттаса не істер еді?із?
 2. О?ушы саба??а дайын емес, (о?улы?ы, ??ралы жо?) сіз о?ан «2» деген ба?а ?ойды?ыз. Ата-анасы директор?а арыз айтып,ша?ымданып келді. Директор ата-ананы ?олдап т?р сіз не істер еді?із?
 3. Сізді? де ?ожа сия?ты о?ушылары?ыз бар болар,д?л осындай баламен ?алай ж?мыс жасар еді?із?
 4. 4 «А» класына біраз жыл ж?мыс  жасап жат?ан м??алім саба?  береді, ал 4 «?» класына  жа?адан келген жас маман береді. Біра?  о?ушылар б?рын?ы  саба? беріп ж?рген м??аліміне ?йреніп ?ал?ан. Біра? б?л м??алім ?олыны? тимейтінін, уа?ытыны? ты?ызды?ын айтады.  Ал о?ушысы жас маманнан д?ріс ал?ысы келмейді. Осы кезде жас маман сіз ?з потенциалы?ызды ?алай к?рсетер еді?із?
 1. «Мені? атым ?ожа» киносынан ?ожаны? м??алімні? сумкасына ба?а салып жіберетін білесіздер.                                                                                                       С?ра?:Жас ?стаз,осы жа?дайдан сіз ?алай шы?ар еді?із?Мектеп басшыларынан к?мек с?райсыз ба,?лде ?зі?із шешімін табам деп ойлайсыз ба?
 1. Мен сізді? кешегі о?ушы?ызбын,егер мені? к?нделікті киім киісім,ж?ріс-т?рысым сізге ?нама?ан болса,сіз ма?ан ?стазым ретінде ескер-туді ?алай жасар еді?із?
 1. Б?рын?ы ?здік о?итын,т?ртібі ?те жа?сы о?ушы?ыз со??ы кездерде саба? ?лгерімі нашарлап,мінез-??л?ы ?згеріп ж?ргенін бай?ады?ыз.Ата-анасына хабарласып еді?із, ж?мыстан еш?андай ?олдары тимейтіндігін,сізге жолы?у?а да уа?ыты жо?ты?ын айтты.Ал баламен с?йлескі?із келіп еді,бала ашылып с?йлесуге ??л?ы жо?ты?ын бай?атты. Зерттей келе, жолдастарыны? жа?сы балалар еместігін ба?ылады?ыз.Сізді? ?рекеті?із?
 1. Сізді? кластан ?здік о?ушы?ыз п?н м??алімінен «2» деген ба?а алды. Ол о?ушы ?здік, п?н м??алімі жас маман сіз не істер еді?із?
 1. О?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын ?немі арттыру ?шін,?тілетін саба??а ?алай дайындалу?а ке?ес берер еді?із?
 1. Сіз та?ерте? ертемен ж?мыс?а асы?ып ж?ріп юбка?ызды теріс киіп келесіз, балалар ду к?леді не істейсіз ?алай а?таласыз? 

ІІІ б?лім

«Жасырын хат, ойлан тап!»  ?арым ?атынасты реттеу тренинг 

?ажетті ??ралдар: ватман, т?рлі т?сті фломастерлер, ?арындаштар, ?шіргіш, сыз?ыш                                                                                                                                           Уа?ыты: 20 минут

Барысы: ?атысушылар 3 топ?а бірігіп отырады.

Ж?ргізуші:  Ерте-ерте-ертеде... ?лі адамдардар ?ріп таныма?ан уа?ытта да, олар бір-біріне хат жаз?ан екен. ?алайша? Олар сурет салуды біліпті. Б?гін біз соны ?йренеміз. ?з ?арсыластары?ыз?а сурет ар?ылы ?ыс?аша ?ана ойлары?ызды жеткізі?іздер. ?р бір топ?а белгілі бір с?йлемдер беріледі:

  «Б?гін ма?ан са?ат кешкі 6-да телефон со?шы» - 1-ші топ?а арнал?ан хат;

 «Б?гін ж?мыстан кейін кинотеатр?а барайы?» - 2-ші топ?а арнал?ан хат;

«Жексенбі к?ні са?ат 15.00-де мені? ту?ан к?німе кел» - 3-ші топ?а арнал?ан хат.

?стаздар ?здеріне берілген тапсырманы ватман?а сурет ар?ылы салып, ?зара алмасады. Келесі топты? ?атысушылары, суретте берілген с?здерді аны?таулары ?ажет.

ІV  б?лім

 Рефлексия: «Ж?лдызды с?т» тренинг  

Барлы?ымыз орындарымыздан т?рып к?зімізді ж?мамыз.

Ж?ргізуші ?ыс?аша м?тінді о?иды.

Жаз мезгілі, т?н. Аспанда ж?лдыздар жар?ырап т?р, самал жел со?ып т?р.

Сол ж?лдыздар?а ?арап е? ?лкен, е? ?демі, е? жары? ж?лдызды та?дап сол ж?лдыз?а арманымызды айтамыз. О? ?олымызды жо?ары созып сол ж?лдызды аламыз да, алдымыз?а ?оямыз.

К?здерімізді ашып, сол ж?лдыз?а жас  ?стаздар?а тілектері?ізді жазы?ыздар.

Жо?ары санатты, жасы ?лкен ?стаздан  жас ?стаздар?а арнап  бата берулері?із с?ралады.

?атыс?андары?ыз?а к?п-к?п рахмет!

Просмотр содержимого документа
««?ош келді?із, жас ?стаз!» тренинг »«Қош келдіңіз, жас ұстаз!»

Ұстаз... жаратылысынан алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі, мейілінше шешен, өнер білімге құштар, сөзге шешен, аса қанағатшыл, бәріне жақсылық пен ізгілік көрсетіп, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек жандар, олар сіздер.

Армысыздар, бармысыздар құрметті де аяулы

ұстаздар, жас мамандар!

Бүгінгі психологиялық тренинг сабағына қош келдіңіздер!

Тренингті жүргізуші:

Бастауыш кластар бойынша мектеп психологы: Г.С.Байжанова

І бөлім

«Танысу» тренингі

Жүргізілуі: ортаға жас маман мен жоғары санатты ұстаздарымызды

шақырамыз. Сіздерден екі шеңбер жасап тұруларыңыз сұралады.

Ортаға жас ұстаздарымызды кіргізіп, сыртқы шеңберге жоғары

санатты ұстаздар қоршап тұрады.

Жүргізуші сұрақтар қояды.

Ішкі шеңбердігі ұстаз сыртқы шеңбердегі ұстазға қарама-қарсы

тұрып жүргізушінің сұрағына жауап береді.

Сұрақтар:

 1. Аты, жөні, тегі.

 2. Жасыңыз нешеде?

 3. Туған жеріңіз қалай аталады?

 4. Қандай оқу орнын бітірдіңіз?

 5. Алға қойған мақсатығыз қандай? 1. Сізге қай ұстаз ұнайды?

 2. Бұл мамандықты өз еркіңізбен таңдадыңыз ба?

 3. Ең алғаш мектепке кіргенде кімді көрдіңіз? Мектеп ұнады ма?

 4. Мектеп қандай әсер қалдырды? Қазіргі ортаңыз ұнадыма?

 5. Біздің мектепке келгеніңізге өкінбейсіз бе?

 6. Тәлімгеріңіздің атын естігенде қандай сезімде болдыңыз?

 7. Мамандығыңыз туралы пікіріңіз қандай?

 8. Өзіңіз туралы достарыңыз, отбасыңыз туралы білгіміз келеді?

 9. Бос уақытыңызда немен айналысасыз?

Біздер бір-бірімізбен таныстық.

Жас маман біздің ортамызға қош келдіңіздер.

Сіздерді өздеріңіз көріп тұрғандай жоғары санатты тамаша мұғалімдердің ортасына келдіңіздер. Бұл кісілер сіздерге әрдайым көмек көрсетуге, қолдауға дайын.ІІ бөлім

Ситуациялық сұрақтар.

Мұғалім болғасын мектепте түрлі жағдайлар болады, сол жағдайлардан қалай шығамыз?

Сұрақтарды түрлі түсті шарлардың ішіне салып, үріп, тақтаға іліп қойылады. Тақтаға шыққан мұғалімдер шардың ішіндегі сұрақтарды шарды жарып алады.

Өз ойларыңыз :

 1. Егер сізді оқушы балағаттаса не істер едіңіз?

 2. Оқушы сабаққа дайын емес, (оқулығы, құралы жоқ) сіз оған «2» деген баға қойдыңыз. Ата-анасы директорға арыз айтып,шағымданып келді. Директор ата-ананы қолдап тұр сіз не істер едіңіз?

 3. Сіздің де Қожа сияқты оқушыларыңыз бар болар,дәл осындай баламен қалай жұмыс жасар едіңіз?

 4. 4 «А» класына біраз жыл жұмыс  жасап жатқан мұғалім сабақ береді, ал 4 «Ә» класына жаңадан келген жас маман береді. Бірақ  оқушылар бұрынғы  сабақ беріп жүрген мұғаліміне үйреніп қалған. Бірақ бұл мұғалім қолының тимейтінін, уақытының тығыздығын айтады.  Ал оқушысы жас маманнан дәріс алғысы келмейді. Осы кезде жас маман сіз өз потенциалыңызды қалай көрсетер едіңіз? 1. «Менің атым Қожа» киносынан Қожаның мұғалімнің сумкасына бақа салып жіберетін білесіздер. Сұрақ:Жас ұстаз,осы жағдайдан сіз қалай шығар едіңіз?Мектеп басшыларынан көмек сұрайсыз ба,әлде өзіңіз шешімін табам деп ойлайсыз ба? 1. Мен сіздің кешегі оқушыңызбын,егер менің күнделікті киім киісім,жүріс-тұрысым сізге ұнамаған болса,сіз маған ұстазым ретінде ескер-туді қалай жасар едіңіз? 1. Бұрынғы үздік оқитын,тәртібі өте жақсы оқушыңыз соңғы кездерде сабақ үлгерімі нашарлап,мінез-құлқы өзгеріп жүргенін байқадыңыз.Ата-анасына хабарласып едіңіз, жұмыстан ешқандай қолдары тимейтіндігін,сізге жолығуға да уақыты жоқтығын айтты.Ал баламен сөйлескіңіз келіп еді,бала ашылып сөйлесуге құлқы жоқтығын байқатты. Зерттей келе, жолдастарының жақсы балалар еместігін бақыладыңыз.Сіздің әрекетіңіз? 1. Сіздің кластан үздік оқушыңыз пән мұғалімінен «2» деген баға алды. Ол оқушы үздік, пән мұғалімі жас маман сіз не істер едіңіз? 1. Оқушылардың қызығушылығын үнемі арттыру үшін,өтілетін сабаққа қалай дайындалуға кеңес берер едіңіз? 1. Сіз таңертең ертемен жұмысқа асығып жүріп юбкаңызды теріс киіп келесіз, балалар ду күледі не істейсіз қалай ақталасыз?ІІІ бөлім

«Жасырын хат, ойлан тап!» Қарым қатынасты реттеу тренинг

Қажетті құралдар: ватман, түрлі түсті фломастерлер, қарындаштар, өшіргіш, сызғыш Уақыты: 20 минут

Барысы: Қатысушылар 3 топқа бірігіп отырады.

Жүргізуші:  Ерте-ерте-ертеде . . . әлі адамдардар әріп танымаған уақытта да, олар бір-біріне хат жазған екен. Қалайша? Олар сурет салуды біліпті. Бүгін біз соны үйренеміз. Өз қарсыластарыңызға сурет арқылы қысқаша ғана ойларыңызды жеткізіңіздер. Әр бір топқа белгілі бір сөйлемдер беріледі:  «Бүгін маған сағат кешкі 6-да телефон соқшы» - 1-ші топқа арналған хат;

«Бүгін жұмыстан кейін кинотеатрға барайық» - 2-ші топқа арналған хат;

«Жексенбі күні сағат 15.00-де менің туған күніме кел» - 3-ші топқа арналған хат.

Ұстаздар өздеріне берілген тапсырманы ватманға сурет арқылы салып, өзара алмасады. Келесі топтың қатысушылары, суретте берілген сөздерді анықтаулары қажет.ІV бөлім

 Рефлексия: «Жұлдызды сәт» тренинг  

Барлығымыз орындарымыздан тұрып көзімізді жұмамыз.

Жүргізуші қысқаша мәтінді оқиды.

Жаз мезгілі, түн. Аспанда жұлдыздар жарқырап тұр, самал жел соғып тұр.

Сол жұлдыздарға қарап ең үлкен, ең әдемі, ең жарық жұлдызды таңдап сол жұлдызға арманымызды айтамыз. Оң қолымызды жоғары созып сол жұлдызды аламыз да, алдымызға қоямыз.

Көздерімізді ашып, сол жұлдызға жас ұстаздарға тілектеріңізді жазыңыздар.

Жоғары санатты, жасы үлкен ұстаздан жас ұстаздарға арнап бата берулеріңіз сұралады.Қатысқандарыңызға көп-көп рахмет!Қандыағаш қалалық«Қош келдіңіз,

жас ұстаз!»Психолог : Г.С.Байжанова2014-2015 оқу жылы

Мақсаты:

Жас маман, жас ұстаздардың мектепке, мұғалімдік іске тез бейімделуіне ықпал жасау, жоғары білікті ұлағатты ұстаздардан үлгі алу.

Ортамен қарым-қатынасты нығайту, оқушымен, ата-анамен байланысу жолдарын, оқу процесін жүргізу

әдіс-тәсілдерінің тиімді жолдарын үйрену.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 3 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«?ош келді?із, жас ?стаз!» тренинг

Автор: Байжанова Гулбану Сериковна

Дата: 10.04.2015

Номер свидетельства: 199799

Похожие файлы

object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(31) "«Жас келсе, іске»"
  ["seo_title"] => string(18) "zhas-kielsie-iskie"
  ["file_id"] => string(6) "256706"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1448200948"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(160) "Тақырыбы: Мейірімді болса жүрек – орындалар тілек.(ұстаздарға арналған тренинг сағаты)"
  ["seo_title"] => string(80) "tak_yryby_mieiirimdi_bolsa_zhuriek_oryndalar_tiliek_u_stazdarg_a_arnalg_an_trien"
  ["file_id"] => string(6) "414729"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1494576337"
 }
}
object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(75) "Отбасы-т?рбиені? басты ?ясы (тренинг-саба?)"
  ["seo_title"] => string(46) "otbasy-t-rbiienin-basty-u-iasy-trieningh-sabak"
  ["file_id"] => string(6) "318159"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1460527853"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(121) "“Жар?ын болаша? иесі-б?гінгі жас маман”атты психологиялы? тренинг"
  ["seo_title"] => string(67) "zharkynbolashakiiesibughinghizhasmamanattypsikhologhiialyktrieningh"
  ["file_id"] => string(6) "292382"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1455273852"
 }
}
object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(93) "Ата-аналармен тренинг «Жапыра? тамырдан н?р алады» "
  ["seo_title"] => string(52) "ata-analarmien-trieningh-zhapyrak-tamyrdan-n-r-alady"
  ["file_id"] => string(6) "243229"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1445675971"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства