kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

“Жар?ын болаша? иесі-б?гінгі жас маман”атты психологиялы? тренинг

Нажмите, чтобы узнать подробности

“Жар?ын болаша? иесі-б?гінгі жас маман”атты психологиялы? тренингке ?ош келді?іздер!

Ма?саты: М??алімдерді?  ?з  бойында?ы  ?асиеттерді? жан – жа?ты,тере?ірек  ашылуына  ба?ыт – ба?дар  беру,  ?зін -?зі  тануына   к?мек.

Осы орайда ?стазды?ты ж?рек ?алауымен та?дап,жо?ары ж?не арнаулы о?у орындарын ойда?ыдай ая?тап,ортамыз?а келіп е?бек жолын жа?а ?ана бастап жат?ан жас мамандар?а ?адамдары?ыз ??тты,е?бек жолдары? с?тті болсын деген тілектестігімізді білдіре отырып “Жар?ын болаша? иесі-б?гінгі жас маман”атты психологиялы? тренингімізді бастаймыз.

“Бір к?нгі танысы?а ?ыры? к?н с?лем”

1-н?с?ау.О? жа? тізелерін т?йістіру ар?ылы с?лемдесу.

2-н?с?ау.О? жа?,сол жа? иы?тарын т?йістіру  ар?ылы с?лемдесу.

3-н?с?ау.Ма?дайларын тигізіп с?лемдесу.

4-н?с?ау.Бір-біріні? с?? сауса?ымен с?лемдесу.

“?тінемін”

Ма?саты: М??алімдер  арасында?ы ?арым-?атынасты жа?сарту, бір-біріне к??іл б?лу, бір-бірін ты?дай білуге ?йрету.

?атысушылар орта?а жартылай ше?бер жасап т?рады.

- ??рметті ?ріптестер! Сіздер ?андай «си?ырлы» к?ші бар с?здерді білесіздер?

-Рахмет, ?тінемін,?апу еті?із т,б

-Мен ?р т?рлі ?тініштер жасаймын, егер мен «?тінемін» деген с?зді айтсам сіздер оны орындаулары?ыз ?ажет. «?тінемін» деген с?зді айтпасам, сіздер ол ?тінішті орындамайсыздар.

-секірі?дер

-о? ая?тарын к?тері?дерТалдау:Ойын ?алай басталды?

-?тінемін, ала?анмен ?ол шапала?та?дар

-?тінемін, бір-бірі?ді ??ша?та?дар.

  • о? ?олдары?мен сол ??ла?тары?ды у?ала?дар
  •  

“Келісу керек жатты?уы”

Ма?саты:Топты? к??іл-к?йін к?теру;?атысушыларды? зейінін т?ра?тандыру.

Бірлесіп ?рекет жасауды? ??ндылы?ын ??ындыру.

Барысы:?атысушылар?а ?арапайым ойын ойнау ?сынылады.Я?ни 10-?а дейін санау керек.?алай санай аламыз  ба?

Біра? оны топ болып орындауымыз керек.Кез келген ?атысушы бір дегенде,кез келген екінші ?атысушы екі дейді,ж?не т.с.с.Бір м?селені ескеру керек.Екі немесе одан да к?пболып санды айтып ?ойса?,ойын басынан басталады.Ойын барысында с?йлесуге тыйым салынады.

Талдау:Ойын ?алай басталды?Он?а дейін ?алай

санай алды??Топта к?шбасшы пайда болды ма,

?лде ?з ретімен санай алды? па?

“?зі?ді білгі? келсе” Суреттік тест.

К?н,тау,?й,а?аш,?апшы?, жол, са?ина суреттерін

 салу керек.

“?зі?ді білгі? келсе”

Егер к?н д?л ортасына салынса-жасты? ша?ы  ?ызы?ты,ал шы?ыс?а салынса-балалы? ша?ы ?ызы?ты,батыс?а салынса-к?рілік ша?ы ?ызы?ты.

Тау-д??гелек салынса-мінезі ж?мса?,мейірімді,сенгіш.Егер тау ?шты болса,?кпелегіш тік мінезді адам.Егер  аралас салынса,басында ?ар болса,?згермелі адам.

?й-суретте а?аш ?й салынса,арманы орындалады.Егер бір терезе салын?ан болса,?зіне жа?ын бір адам туралы к?п ойлайды.Егер бірнеше терезе болса ж?не жап?ыштары болса,ол т?йы? са? адам.?йді? т?бесінде м?ржасы болса,т?тін шы?ып жатса,??гімеге жа?ын,?сек??мар адам.

А?аш-біреу болса,?зіні? жолдасына ?найды.Егер бірнешеу болса,балаларды жа?сы к?реді,олар?а уа?ыт б?ліп,к?п к??іл аударады.?орша?ан ?лемді с?йеді,?анша мы?ты ?демі салынса,с?лулы??а соншалы?ты ??штар.

?апшы?,?аншалы?ты ?йге жа?ын жатса,байлы?та жа?ын.Керісінше болса,б?рі керісінше.Егер,?апшы?ты? аузы байлаулы болса,сара?да?.?апшы? жерде жатса,жал?ау,тік т?рса –е?бек?ор адам.

Жол-?йге жа?ын жатса,жолы-же?іл,алыс болса,керісінше.Егер,жол ?йді? есігінен шы?са,тап?ан табысын ?йге ?келетін,ал керісінше болса,шашпа айналасына тарататын адам.

Са?ина-к?зсіз болса,?она? ?абылда?анды,?она? ша?ыр?анды ?натады.К?зі болса,болаша?ты ойлайды,капитал жинайды.Неке ж?зігі-мы?ты отбасын білдіреді.

?ара жор?а биі.

Барлы?ы музыка?а билейді,біреуі бір

белгісін    к?рсетеді,?ал?аны соны

к?рсетіп билейді.

“Н?сер” тренингі

Жай жауын басталды.(сауса?пен т?рту)

Жел т?рды.(шай?алту)

Н?сер бірте-бірте к?шейді.(Ж?дыры?пен со?у)

Су а?ты (сауса?пен ар?аны сызу)

Жай жауынмен ая?талды.(сауса?пен т?рту)

Жар?ырап к?н ашылды.(ар?аларын сипау)

Бір-біріне ?арап к?лу.

Ым-ишара тренингі

Ма?саты:Логикалы? ойлау ар?ылы кез-келген жа?дайдан шы?а білу.

Н?с?ау:Б?л ойын?а 3 адам керек,?ал?андары ба?ылаушы болады.

Ойынны? м?ні:?ш дос бір жерде кездесу ар?ылы келісу керек.Біра? оларды? бірі са?ау,бірі со?ыр,енді бірі са?ырау.

Кездесетін жерді тек са?ау ?ана біледі.Ол ?зіні? достарына ?айда ?ашан бару керектігін т?сіндіру керек.

Жа?даяттан шы?у жолдары

1.О?ушы?ыз саба??а зейін ?оймай жан-жа?ына ?арап отыр.

Саба?та ?зін д?рыс ?стамай отыр?ан о?ушымен сізді? ?арым-?атынасы?ыз.

  2.О?ушылар м??алім орынды?ына бор жа?ып ?ой?ан.Сіз бай?амай отырды?ыз да,киімі?ізді был?ап ?олды?ыз.?андай амал ?олданасыз?

  3.О?ушы сізді? саба?ы?ыздан ?немі ?ашып кетеді.Жетекшіні?,колледж директорыны? ескертуінен еш н?тиже шы?пады.Колледж ?кімшілігі о?ушыны ?ызы?тыра  алмады? деп сізді кін?лады.Бас?а о?ушылар сізді? саба?ы?ызды ?натады.?лгі о?ушымен ?андай ж?мыс ат?арасыз ж?не ?андай шара ?олданасыз?

  4.Сіз б?гін ?андайда бір жа?даймен саба??а дайын емессіз.

?зі?із жас маманбол?анды?тан,жоспарсыз саба? ?ту сізге?иынды? келтіреді.Саба??а келсе?із саба?ы?ыз?а кісі ?атысып отыр.Не істейсіз?Жа?даяттан ?алай шы?асыз?

    5.Саба? ?стінде о?ушылар бір келе?сіз іс істеді.Сіз бір о?ушыны кін?лі деп тауып,о?ан ?рса бастады?ыз.?атты-?атты с?з айтты?ыз.Бір уа?ытта бір о?ушы ол істі ?зіні? істегенін  мойындады.Ал сіз ашуы?ызды бірінші о?ушы?а к?рсетті?із.Екінші о?ушы?а ?рса бастайсыз ба,?лде не ?ыласыз?

   6.Ата-аналар жиналысында сіз бір ата-ана?а баласы туралы нашар пікір айтты?ыз.Ата-ана баласын жа?тап,м??алімді кін?лады.”Білім,т?рбие бере алмайсы?дар”,-депашуланды.Барлы? ата-ана сізге ?арап отыр.?андай жауап ?айтарасыз,?андай ?діс-т?сілдерді ?олданасыз?

?орытынды:

?стаз” моделін талдау

Осы талаптарды ?рбір м??алім т?ра?ты ?станып отырса,

 м??алімні? к?ш-?уаты, к??іл-к?йі ?рдайым жо?ары болады да

саба?ыны? сапасы артып, е?бегі де жана т?седі деп ойлаймын

“Жапон ?ліппесі”

А-ка      З-з     П-но     Ц-ми

Б-зу      И-ки    Р-ши    Ч-кэ

В-ру     К-мэ    С-ари  Ш;Щ-хи

Г-жи    Л-та      Т-чи    Ь;Ы-зук

Д-тэ    М-рин    У-до    Э-мэй

Е-ку    Н-то      Ф-лу    Ю-фу

Ж-су   О-мо     Х-ри   Я-на

Бейджікке б?л ?ліппе бойынша ?з атын жазып,бір-біріне тілек айту керек.

“А? тілек”

Майшамды бере отырып,жапон есімімен бір-біріне тілек айту,тренингтен ал?ан ?серлерімен б?лісу.

??рметті жас маманда тренингке    ?атыс?андары?ыз?а к?п рахмет!

Сіздерге ?ашанда с?ттілік!

Просмотр содержимого документа
«“Жар?ын болаша? иесі-б?гінгі жас маман”атты психологиялы? тренинг»

Жарқын болашақ иесі-бүгінгі жас маман”атты психологиялық тренингке қош келдіңіздер!


Мақсаты: Мұғалімдердің өз бойындағы қасиеттердің жан – жақты ,тереңірек ашылуына бағыт – бағдар беру, өзін -өзі тануына көмек.


Осы орайда ұстаздықты жүрек қалауымен таңдап,жоғары және арнаулы оқу орындарын ойдағыдай аяқтап,ортамызға келіп еңбек жолын жаңа ғана бастап жатқан жас мамандарға қадамдарыңыз құтты,еңбек жолдарың сәтті болсын деген тілектестігімізді білдіре отырып “Жарқын болашақ иесі-бүгінгі жас маман”атты психологиялық тренингімізді бастаймыз.


Бір күнгі танысыңа қырық күн сәлем”

1-нұсқау.Оң жақ тізелерін түйістіру арқылы сәлемдесу.


2-нұсқау.Оң жақ,сол жақ иықтарын түйістіру арқылы сәлемдесу.


3-нұсқау.Маңдайларын тигізіп сәлемдесу.


4-нұсқау.Бір-бірінің сұқ саусағымен сәлемдесу.


Өтінемін”

Мақсаты: Мұғалімдер арасындағы қарым-қатынасты жақсарту, бір-біріне көңіл бөлу, бір-бірін тыңдай білуге үйрету.

Қатысушылар ортаға жартылай шеңбер жасап тұрады.

- Құрметті әріптестер! Сіздер қандай «сиқырлы» күші бар сөздерді білесіздер?

-Рахмет, өтінемін,ғапу етіңіз т,б

-Мен әр түрлі өтініштер жасаймын, егер мен «өтінемін» деген сөзді айтсам сіздер оны орындауларыңыз қажет. «Өтінемін» деген сөзді айтпасам, сіздер ол өтінішті орындамайсыздар.

-секіріңдер

-оң аяқтарын көтеріңдерТалдау:Ойын қалай басталды?


-өтінемін, алақанмен қол шапалақтаңдар

-өтінемін, бір-біріңді құшақтаңдар.

  • оң қолдарыңмен сол құлақтарыңды уқалаңдар

Келісу керек жаттығуы”

Мақсаты:Топтың көңіл-күйін көтеру;Қатысушылардың зейінін тұрақтандыру.

Бірлесіп әрекет жасаудың құндылығын ұғындыру.

Барысы:Қатысушыларға қарапайым ойын ойнау ұсынылады.Яғни 10-ға дейін санау керек.Қалай санай аламыз ба?

Бірақ оны топ болып орындауымыз керек.Кез келген қатысушы бір дегенде,кез келген екінші қатысушы екі дейді,және т.с.с.Бір мәселені ескеру керек.Екі немесе одан да көпболып санды айтып қойсақ,ойын басынан басталады.Ойын барысында сөйлесуге тыйым салынады.

Талдау:Ойын қалай басталды?Онға дейін қалай

санай алдық?Топта көшбасшы пайда болды ма,

әлде өз ретімен санай алдық па?

Өзіңді білгің келсе” Суреттік тест.


Күн,тау,үй,ағаш,қапшық, жол, сақина суреттерін


салу керек...


Өзіңді білгің келсе”

Егер күн дәл ортасына салынса-жастық шағы қызықты,ал шығысқа салынса-балалық шағы қызықты,батысқа салынса-кәрілік шағы қызықты.

Тау-дөңгелек салынса-мінезі жұмсақ,мейірімді,сенгіш.Егер тау ұшты болса,өкпелегіш тік мінезді адам.Егер аралас салынса,басында қар болса,өзгермелі адам.

Үй-суретте ағаш үй салынса,арманы орындалады.Егер бір терезе салынған болса,өзіне жақын бір адам туралы көп ойлайды.Егер бірнеше терезе болса және жапқыштары болса,ол тұйық сақ адам.Үйдің төбесінде мұржасы болса,түтін шығып жатса,әңгімеге жақын,өсекқұмар адам.

Ағаш-біреу болса,өзінің жолдасына ұнайды.Егер бірнешеу болса,балаларды жақсы көреді,оларға уақыт бөліп,көп көңіл аударады.Қоршаған әлемді сүйеді,қанша мықты әдемі салынса,сұлулыққа соншалықты құштар.

Қапшық ,қаншалықты үйге жақын жатса,байлықта жақын.Керісінше болса,бәрі керісінше.Егер,қапшықтың аузы байлаулы болса,сараңдақ.Қапшық жерде жатса,жалқау,тік тұрса –еңбекқор адам.

Жол-үйге жақын жатса,жолы-жеңіл,алыс болса,керісінше.Егер,жол үйдің есігінен шықса,тапқан табысын үйге әкелетін,ал керісінше болса,шашпа айналасына тарататын адам.

Сақина-көзсіз болса,қонақ қабылдағанды,қонақ шақырғанды ұнатады.Көзі болса,болашақты ойлайды,капитал жинайды.Неке жүзігі-мықты отбасын білдіреді.


Қара жорға биі.


Барлығы музыкаға билейді,біреуі бір

белгісін көрсетеді,қалғаны соны

көрсетіп билейді.


Нөсер” тренингі


Жай жауын басталды....(саусақпен түрту)


Жел тұрды...(шайқалту)


Нөсер бірте-бірте күшейді.(Жұдырықпен соғу)


Су ақты (саусақпен арқаны сызу)


Жай жауынмен аяқталды.(саусақпен түрту)


Жарқырап күн ашылды.(арқаларын сипау)


Бір-біріне қарап күлу.


Ым-ишара тренингі


Мақсаты:Логикалық ойлау арқылы кез-келген жағдайдан шыға білу.

Нұсқау:Бұл ойынға 3 адам керек,қалғандары бақылаушы болады.

Ойынның мәні:үш дос бір жерде кездесу арқылы келісу керек.Бірақ олардың бірі сақау,бірі соқыр,енді бірі саңырау.

Кездесетін жерді тек сақау ғана біледі.Ол өзінің достарына қайда қашан бару керектігін түсіндіру керек.


Жағдаяттан шығу жолдары

1.Оқушыңыз сабаққа зейін қоймай жан-жағына қарап отыр.

Сабақта өзін дұрыс ұстамай отырған оқушымен сіздің қарым-қатынасыңыз.

2.Оқушылар мұғалім орындығына бор жағып қойған.Сіз байқамай отырдыңыз да,киіміңізді былғап қолдыңыз.Қандай амал қолданасыз?

3.Оқушы сіздің сабағыңыздан үнемі қашып кетеді.Жетекшінің,колледж директорының ескертуінен еш нәтиже шықпады.Колледж әкімшілігі оқушыны қызықтыра алмадың деп сізді кінәлады.Басқа оқушылар сіздің сабағыңызды ұнатады.Әлгі оқушымен қандай жұмыс атқарасыз және қандай шара қолданасыз?

4.Сіз бүгін қандайда бір жағдаймен сабаққа дайын емессіз.

Өзіңіз жас маманболғандықтан,жоспарсыз сабақ өту сізгеқиындық келтіреді.Сабаққа келсеңіз сабағыңызға кісі қатысып отыр.Не істейсіз?Жағдаяттан қалай шығасыз?

5.Сабақ үстінде оқушылар бір келеңсіз іс істеді.Сіз бір оқушыны кінәлі деп тауып,оған ұрса бастадыңыз.Қатты-қатты сөз айттыңыз.Бір уақытта бір оқушы ол істі өзінің істегенін мойындады.Ал сіз ашуыңызды бірінші оқушыға көрсеттіңіз.Екінші оқушыға ұрса бастайсыз ба,әлде не қыласыз?

6.Ата-аналар жиналысында сіз бір ата-анаға баласы туралы нашар пікір айттыңыз.Ата-ана баласын жақтап,мұғалімді кінәлады.”Білім,тәрбие бере алмайсыңдар”,-депашуланды.Барлық ата-ана сізге қарап отыр.Қандай жауап қайтарасыз,қандай әдіс-тәсілдерді қолданасыз?Қорытынды:


Ұстаз” моделін талдау

Осы талаптарды әрбір мұғалім тұрақты ұстанып отырса,

мұғалімнің күш-қуаты, көңіл-күйі әрдайым жоғары болады да

сабағының сапасы артып, еңбегі де жана түседі деп ойлаймын


Жапон әліппесі”

А-ка З-з П-но Ц-ми

Б-зу И-ки Р-ши Ч-кэ

В-ру К-мэ С-ари Ш;Щ-хи

Г-жи Л-та Т-чи Ь;Ы-зук

Д-тэ М-рин У-до Э-мэй

Е-ку Н-то Ф-лу Ю-фу

Ж-су О-мо Х-ри Я-на


Бейджікке бұл әліппе бойынша өз атын жазып,бір-біріне тілек айту керек.


Ақ тілек”

Майшамды бере отырып,жапон есімімен бір-біріне тілек айту,тренингтен алған әсерлерімен бөлісу.


Құрметті жас мамандар

тренингке қатысқандарыңызға

көп рахмет!


Сіздерге қашанда сәттілік!Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
“Жар?ын болаша? иесі-б?гінгі жас маман”атты психологиялы? тренинг

Автор: Закишева Айнаш Куанышевна

Дата: 12.02.2016

Номер свидетельства: 292382

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства