kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тестовые задания по казахскому языку

Нажмите, чтобы узнать подробности

1-н?с?а

 1. ?аза? алфавитінде ?анша ?ріп бар екенін к?рсеті?із.
  1. 29
  2. 38
  3. 42
  4. 39
  5. 43
 2. ?аза? тіліндегі ?нді дауысcыз дыбыcтарды к?рсеті?із.
  1. П, ф, к, х, ?, т, с.
  2. Ш, щ, х, ч, ?, ц.
  3. Б, в, г, г, д, ж, з.
  4. Р, л, й, м, н, ?, у.
  5. ?, б, й, м, т, с, у.

3.  ?я? дауыссыз дыбыстар ?атарын аны?та?ыз.

А) К, ?, т, с.

В) М, й, х, ?.

C) Р, л, м, н.

D) Б, в, г, д.

E) Ж, к, у, з.

4.  Буын?а ?ате б?лінген с?зді табы?ыз.

 1. ?а+йы?.
 2. Жа+рай+сын.
 3. ??+мырс+?а.
 4. Ад+ам.
 5. Жо+лау+шы.

5.  Екі буыннан ??рал?ан с?зді аны?та?ыз.

 1. Ма?ал.
 2. К?н.
 3. Тіршілік.
 4. Білімді.
 5. Бейбітшілік.

6.  Етістік тудырушы ж?рна?тарды табы?ыз.

 1. -дай, -дей.
 2. -ды, -ді.
 3. -тас, -тес.
 4. -шы, -ші.
 5. -ыра?, -ірек.

7.  Жыл?ыны? т?лін аны?та?ыз.

 1. ?озы.
 2. Бота.
 3. Б?зау.
 4. Ла?.
 5. ??лын.

8. ?аза?ты? ішекті аспаптарын аны?та?ыз.

 1. Дабыл, асатая?, ша??обыз.
 2. Домбыра, ?обыз, жетіген.
 3. Сыбыз?ы, сазсырнай, дауылпаз.
 4. Да??ыра, асатая?.
 5. Ауызсырнай, сырнай.

9.  Ата-ана туралы ма?ал-м?телді табы?ыз.

 1. Досы к?пті жау алмас.
 2. Он ?ште отау иесі.
 3. Жері байды? - елі бай.
 4. ?кеге ?арап ?л ?сер, шешеге ?арап ?ыз ?сер.
 5. Отан отбасынан басталады.

10.Антонимді табы?ыз.

 1. Ол а?айын-туысын ?мытты.
 2. Ол бала-ша?асын ?ыдыртты.
 3. Ол ?ысы-жазы ?йінен шы?пады.
 4. Ол беті-?олын жуды.
 5. Ол істі? м?н-жайын тексерді.

11. Синонимдік ?атарды к?рсеті?із.

 1. М?ртебелі, сыйсыз.
 2. Ж?мысшы, о?ушы.
 3. Апару, ?келу.
 4. Кін?лі, айыпты.
 5. Іс, сапар.

12. Негізгі т?бір с?зді к?рсеті?із.

 1. Кірме.
 2. Досты?.
 3. Жазбалар.
 4. Ой.
 5. Аумалы.

13. Бір ?ана т?бірден т?р?ан с?зді аны?та?ыз.

 1. Елкім.
 2. Елн?р.
 3. ?айрат.
 4. Елбір.
 5. ?ркім.

14. Ма?ал-м?телден негізгі зат есімді табы?ыз.

Сулы жер - нулы жер, б?ла?ты жер - т?ра?ты жер.

А) Сулы.

В) Б?ла?ты.

С) Нулы.

D) ??ра?ты.

E) Жер.

15.Туынды сын есімді белгіле?із.

 1. Момын.
 2. К?к.
 3. Ж?мса?.
 4. Жас.
 5. Жаз?ы.

16. «?арай, сайын» с?здері ?ай с?з табына жататынын табы?ыз.

 1. Шылау.
 2. Сын есім.
 3. Етістік.
 4. Зат есім.
 5. Ода?ай.

17. Пысы?тауышты? т?рін табы?ыз. «Мен б?гін шы?тым.»

 1. Ма?сат.
 2. Мезгіл.
 3. ?имыл-сын.
 4. Себеп.
 5. Мекен.

18. Септеулік шылауды к?рсеті?із.

 1. т?гел
 2. туралы
 3. емес
 4. біра?
 5. ж?не

19. Аны?тауышты? с?ра?тарын к?рсеті?із.

 1. Кім ?шін? He ?шін?
 2. Кімге? Неге?
 3. Кімні?? Нені??
 4. Кімнен? Неден?
 5. ?ашан? ?айда?

20. Ауыспалы ма?ыналы с?зді табы?ыз.

 1. Кешке ?ызы? кино басталды.
 2. Т?н сал?ындай бастады.
 3. Айман о?ан жылы лебізін білдірді.
 4. Ол досына алтын са?ат сыйлады.
 5. К?зде жапыра?тар сар?аяды.

21. «О?ушыларыма» с?зіндегі жал?ауларды? жал?ану ретін аны?та?ыз.

 1. К?птік жал?ау, септік жал?ау, т?уелдік жал?ау.
 2. К?птік жал?ау, с?з тудырушы ж?рна?, барыс септікті? жал?ауы.
 3. К?птік жал?ау, т?уелдік жал?ау.
 4. К?птік жал?ау, т?уелдік жал?ау, септік жал?ау.
 5. К?птік жал?ау, жіктік жал?ау, септік жал?ау.

22. ?арсылы?ты салалас ??рмалас с?йлем шылауын к?рсеті?із.

 1. Ж?не.
 2. Біра?.
 3. ?йтпесе.
 4. Себебі.
 5. ?лде.

23. ?ыстырма с?зді табы?ыз.

 1. Балам.
 2. Сір?.
 3. ?ызыл.
 4. Ей.
 5. Жеті.

24. Біреуді? с?зін б?лжытпай, ?згеріссіз беретін с?зді? атауын аны?та?ыз.

 1. Т?л с?з.
 2. Т?леу с?з.
 3. Ода?ай с?з.
 4. ?аратпа с?з.
 5. ?ыстырма с?з.

25. Жекіру ода?айын табы?ыз.

 1. Мо?-мо?.
 2. Рахмет.
 3. Т?йт.
 4. ?ттеген-ай.
 5. Беу.

2-н?с?а

 1. Д?рыс ?ріпті табы?ыз: «?аза? тілін ме.геру ?ажет»
  1. н.
  2. м.
  3. и.
  4. й.
  5. ?.
 2. Тек ?ата? дауыссыздарды к?рсеті?із.
  1. ?, Г, Д, Т.
  2. ?, К, П, Т.
  3. Р,  Л, М, Н.
  4. Б, В, Г, Д.
  5. С, З, Б, П.
 3. ?я? дауыссыз дыбыстардан т?ратын с?здер ?атарын аны?та?ыз.
  1. Аула, мектеп, ала?.
  2. Б?лме, сынып, ?абыр?а.
  3. Терезе, ?йнек, есік.
  4. Біз, жаз, ж?з.
  5. ?зіліс, саба?, ?о?ырау.
 4. Т?йы? буынды с?зді табы?ыз.
  1. ?анша.
  2. ?лт.
  3. О?у.
  4. Елім.
  5. Дауа.
 5. Бітеу буынды с?зді табы?ыз.
  1. Ер.
  2. С?з.
  3. Екі.
  4. Алды.
  5. Замана.
 6. Болымсыз етістікті к?рсеті?із.
  1. Барма.
  2. Барды.
  3. Отыр.
  4. Барар.
  5. Барма?.
 7. Ма?алды толы?тырыныз: «Отансыз. - ормансыз б?лб?л»
  1. ел.
  2. адам.
  3. жер.
  4. аспан.
  5. ер.
 8. Ал?аш?ы «Алтын адам» ескерткіші ?ай жерде табыл?ан?
  1. Алматы ?аласыны? ма?айында.
  2. Тараз ?аласыны? ма?айында.
  3. Семей ?аласыны? ма?айында.
  4. ?останай ?аласыны? ма?айында.
  5. Шымкент ?аласыны? ма?айында.
 9. Берілген с?з тіркестерінін д?рысын аны?та?ыз.
  1. Мені? бос уа?ыты?.
  2. Мені? бос уа?ыты.
  3. Менін бос уа?ыты?ыз.
  4. Мені? бос уа?ытымыз.
  5. Мені? бос уа?ытым.
 10. «Тілге бай» с?з тіркесіні? синонимін табы?ыз.
  1. Тілге кедей.
  2. С?зге жо?.
  3. С?зге шор?а?.
  4. С?зге кедей.
  5. Шешен.
 11. Антоним с?здерді к?рсеті?із.
  1. К?рші - ?олан.
  2. Арман - м?рат.
  3. Салт-д?ст?р.
  4. Ж?т - ж?рт.
  5. Со?ыс - бейбітшілік.
 12. К?мектес септігінде т?р?ан сан есімді табы?ыз.
  1. Екімен.
  2. Екіден.
  3. Екіде.
  4. Екіні?.
  5. Екіні.
 13. Туынды т?бірді табы?ыз.
  1. Б?лім.
  2. Арыстан.
  3. Мектеп.
  4. Жапыра?.
  5. М?дениет.
 14. Ілік септігіндегі зат есімді табы?ыз.
  1. К?н.
  2. ?олында.
  3. О?удан,
  4. ?ала?а.
  5. Ауылды?.

15.  Зат есімнен жасал?ан сын есімді к?рсеті?із.

 1. Тап?ыр.
 2. ?зын.
 3. Білгіш.
 4. Ашы?.
 5. А?ылсыз.

16. Дара сан есімі бар с?йлемді табы?ыз.

 1. Бізді? ?аламызда т?рт ескерткіш бар.
 2. Бал?ашта балы?тын он екі т?рі бар.
 3. Есіл ?зенінін ?зынды?ы екі мы? т?рт ж?з елу ша?ырым.
 4. Бурабайды? жа?асында он бес демалатын орын бар.
 5. Барсакелмес ?оры?ы 1939 жылы ашыл?ан.

17. Сілтеу есімдіктерін к?рсеті?із.

 1. ?зім, ?здері.
 2. Барлы?, б?рі.
 3. Ешкім, еш?ашан.
 4. Мынау, осы.
 5. Мен, сен.

18. Ы??айлас жал?аулы?ы бар с?йлемді табы?ыз.

 1. ?ыста ж?не к?зде к?н суы? болады.
 2. ?азір жа?быр жауады ма?
 3. Біз саба? туралы ойлады?.
 4. Мен алма немесе алм?рт сатып аламын.
 5. Мен ж?мыстан кейін д?кенге барамын.

19. Ережені? д?рыс жал?асын табы?ыз. «С?йлем..»

 1. С?зді? ма?ынасын білдіреді.
 2. Тияна?ты ойды білдіреді.
 3. С?зді? дыбысын білдіреді.
 4. С?зді? т?л?асын к?рсетеді.
 5. ??ымды білдіреді.

20. Ма?ал-м?телдерден антонимді табы?ыз.

 1. Білекті бірді жы?ады, білімді бірді жы?ады.
 2. Мектеп - кеме, білім - те?із.
 3. Е?бек етсе?, емерсі?.
 4. О?у инемен ??ды? ?аз?андай.
 5. Мы? досын болса да аз, бір ?асын болса да к?п.

21. Негізгі зат есімді аны?та?ыз.

 1. ?ойшы.
 2. Б?р?ы.
 3. Білім.
 4. Жа?сылы?.
 5. Адам.

22. Шартты ба?ыны??ы саба?тас ??рмалас с?йлемді табы?ыз.

 1. Т?уелсіздікті ана?дай арда?та, бала?дай м?пеле.
 2. Жанат хатты т?рт-бес рет о?ып шы?ты.
 3. К?н жылы бол?анды?тан, біз серуенге шы?ты?.
 4. Олар Асанды к?тпестен, ертемен жол?а шы?ып кетті.
 5. Не ексе?, соны орасын.

23. ?ыстырма с?зі бар с?йлемді к?рсеті?із.

 1. Мектеп о?ушылары серуенге шы?ты.
 2. Астана - жа?а ?ала.
 3. Таби?ат - алтын бесік.
 4. Шынды?ында, ол аса талантты ?рі іскер адам.
 5. Б?гін ауа-райы сал?ын болып т?р.

24. Т?л с?зге байланысты тыныс белгілері д?рыс ?ойыл?ан с?йлемді аны?та?ыз.

 1. Сен радио ты?дайсын ба, деп с?рады досым.
 2. «Сен радио ты?дайсын ба?- деп с?рады досым.»
 3. «Сен радио ты?дайсын ба»- деп с?рады досым.
 4. «Сен радио ты?дайсын ба?»- деп с?рады досым.
 5. «Сен радио ты?дайсын ба, деп с?рады досым.»

25. Та?дану ода?айды к?рсеті?із.

 1. ?ттеген-ай.
 2. К?ні.
 3. Апырай.
 4. ?ап.
 5. У?.
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Тестовые задания по казахскому языку»


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Тестовые задания по казахскому языку

Автор: Абдразакова Асем Ибрашовна

Дата: 11.04.2016

Номер свидетельства: 317438

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(113) "Речевая деятельность на уроках казахского языка и литературы"
  ["seo_title"] => string(64) "rechevaia_deiatelnost_na_urokakh_kazakhskogo_iazyka_i_literatury"
  ["file_id"] => string(6) "592823"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1638082879"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(187) "Урок русского языка в 5 классе с казахским языком обучения по теме: "Имя существительное. Закрепление." "
  ["seo_title"] => string(118) "urok-russkogho-iazyka-v-5-klassie-s-kazakhskim-iazykom-obuchieniia-po-tiemie-imia-sushchiestvitiel-noie-zakrieplieniie"
  ["file_id"] => string(6) "188240"
  ["category_seo"] => string(12) "russkiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1426640018"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(100) "годовой тест для 5 класса (с казахским языком обучения) "
  ["seo_title"] => string(61) "ghodovoi-tiest-dlia-5-klassa-s-kazakhskim-iazykom-obuchieniia"
  ["file_id"] => string(6) "134433"
  ["category_seo"] => string(12) "russkiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1416747354"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(129) "Тестовые задания по анатомии и физиологии человека на казахском языке"
  ["seo_title"] => string(70) "tiestovyiezadaniiapoanatomiiifiziologhiichieloviekanakazakhskomiazykie"
  ["file_id"] => string(6) "269924"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1450953168"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(270) "Открытый урок - трениг по русскому языку в 7 классе с казахским языком обучения по теме "Глагол. Закрепление. Синтаксическое употребление глаголов.""
  ["seo_title"] => string(145) "otkrytyiuroktrienighporusskomuiazykuv7klassieskazakhskimiazykomobuchieniiapotiemieglagholzakrieplieniiesintaksichieskoieupotrieblieniieghlagholov"
  ["file_id"] => string(6) "305599"
  ["category_seo"] => string(12) "russkiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1457965953"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства