kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Татулы? – досты? кілті"

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні: 18.01.16 ж.                  Сыныбы: 9 «?»                          П?н: ?зін-?зі тану

Саба?ты? та?ырыбы: Татулы? – досты? кілті 

Ма?саты:

 1. О?ушылар?а дос, досты? туралы ??гімелей отырып, оларды? досты? ?арым-?атынасын ны?айту.
 2. О?ушыларды адалды??а, шыншылды??а т?рбиелеу, ?зімшілдіктен, менмендіктен та?ы бас?а жаман ?деттерден аула? ж?руге ?йрету.
 3. О?ушыларды? адамгершілік ?асиетін, бір-біріне деген досты? сезімдерін ны?айту.

Міндеттері:

 1.  «Татулы?», «досты?»  ??ымы туралы т?сінік беру;
 2. Жа?сы ?асиеттерін дамыту?а ы?пал ету;
 3. Досты??а, татулы??а т?рбиелеу.

К?рнекілігі: интерактивті та?та, дос туралы ма?ал-м?телдер, видео материал.

Саба?ты? ?дісі: т?сіндіру, с?ра?-жауап, талдау, ??гімелеу.

Саба?ты? барысы:

?йымдастыру б?лімі: О?ушылармен с?лемдесу, о?у – ??ралдарын тексеру.

Топ?а б?лу:

1-топ «Досты?»

2-топ «Татулы?»

?й тапсырмасын с?рау: Ендеше ?ткен саба?та ?йге тапсырма берген болатынмын «Татулы?, досты?» та?ырыбына эссе жазып келуге. О?ушылар эсселерін о?иды. ?ызы?ушылы?ты ояту.

 Дос деген кім?

Дос

                                Сыр б?лісетін адам

                                Мені ?те жа?сы т?сінетін адам

                                К?мекке ?рдайым дайын адам   

                                ?андай жа?дай болмасын бірге болатын адам

                                Сенімді адам    

Досты? дегенді ?алай т?сінеміз? (Жауапты сурет ар?ылы бері?дер. ?р топ ?зідері сал?ан сурет бойынша т?сіндіреді).

  Жа?а а?парат

 Досты?- адамдарды? бір- бірін жаны ?алап, шын жа?ын к?ріп, ?алт?ысыз сеніп, тілектес,  м?раттас болуы.
       Ерте заманны? ойшылы ж?не ас?ан шешен Цицерон: «Досты? ?з бойына ?аншама сан алуан пайдалы н?рселерді біріктірген десе?ізші! ?айда барса?ыз да ол сізге ?ызмет етеді, ол барлы? жерде бар, ол еш?ашан да мезі ?ылмайды, еш?ашан да орынсыз килігетін жері болмайды; ол с?ттілікке жа?а с?улет береді, ол орта?тас?ан с?тсіздіктер де к?п м?лшерде ?зіні? уытын жо?алтады» - дейді.
       Досты?- адамны?, ?мірді? ?зіндей сан боя?ты, к?п ?ырлы, ?асиетті, сонды?тан бірер с?збен оны? аны?тамасын беру м?мкін емес.
       ?ай кезде, ?ай жаста болса да, адам ?міріндегі досты?ты? орны б?лек. Сонды?тан о?ан ?те жауапкершілікпен, байсалды ?арау ?ажет. Ф.Франклин айт?андай, досты асы?пай та?дау ?ажет.
       Досты?ты? негізі- достарды? ?мірге к?з?арастары мен т?сініктеріні? ??састы?ы, бірлігі.

«С?йлемді ая?та» тренингі

Екі топ?а с?йлемдер беремін. Топта?ы ?рбір о?ушы с?йлемні? жал?асын табу керек.

             А) ?рбір адам?а дос керек. ?йткені .

             ?) Сыйласты? бар жерде     . 

1-топ. Тапсырма: ?ріптер тізбегінен ?р ?шінші ?ріпті белгілеу ж?не белгіленген ?ріптерден с?з ??растыру.    агсшбыз?дмы?саомыт

2-топ. Тапсырма: ?ріптер тізбегінен ?р ?шінші ?ріпті белгілеу ж?не белгіленген ?ріптерден с?з ??растыру.    оутб?усташа?дылматріы

??растыр?ан с?зге ?р топ постер ??ру.

Видео материал к?рсету

Жа?даяттан шы?у.

«Досты?» ж?не «Сыйласты?» топтары

 1. Сені? е? жа?ын досы? ?зінен кіші баланы? ?ялы телефонын тартып алды. Сынып жиналысында оны тал?ылап жатыр.  Ол сенен к?мек к?тіп отыр. Сен не айтар еді??
 2. Сен асы?ып барасы?, еш?андай кешігуге болмайтын кездесуі? бар. Досы? са?ан тез келіп кетші, бір жа?даймен ?те ?атты ?ысылып т?рмын деді. Сені? ?рекеті?.
 3. Сені? досы?ды ?лкен балалар к?ш к?рсетіп со?ып жатыр. Сені? олар?а шама? жетпейді. Сен не істейсі??
 4. Ана? саба?тан ?айт?анда нан ала кел деп а?ша берді. Сені ?йдегілер к?тіп отыр. Т?скі тама??а нан ала келеді деп. Досы? да анасы нан ала кел деген а?шасын жо?алтып алып не істерін білмей т?р.  Не істейсі??

Ма?алды жал?астыр

 1. «Кемшіліксіз . іздеген адам. ?алады».

  2. «Д?шпан. айтады, дос.айтады».

  3. «Жа?ылмайтын. жо?, с?рінбейтін т?я?..».

  4. «. жа?асы жа?сы,. к?несі жа?сы.».

  5. «..а?ша? бол?анша, к?п досы? .».

  6. «Досы к?ппен.,

      Досы жо?пен  . ».

  7. «Досы., ?зі де жа?сы».

  8. «. бас?а ?арайды,

      . ая??а ?арайды».

  9.  «А?ылсыз .а?ылды д?шпан.».

 10. « Досы? мы?.,

      . біреу болса да к?п».

 11. «.   адам тамыры жо?. те?»

 12. «          .      дос болса?,

          Сас?анда а?ылы? айтар.

              .             дос болса?,

          Топ ішінде беті? ?айтар».         

Жауаптары

       1. «Кемшіліксіз дос іздеген адам доссыз ?алады».

       2. «Д?шпан к?лдіріп айтады, дос жылатып айтады.

       3. «Жа?ылмайтын жа? жо?, с?рінбейтін т?я? жо?».

       4. «Киімні? жа?асы жа?сы, досты? к?несі жа?сы».

       5. « К?п а?ша? бол?анша, к?п досы? болсын».

       6. «Досы жо?пен сырлас,

            Досы к?ппен сыйлас».      

       7. «Досы жа?сыны?-?зі де жа?сы».

       8. «Дос бас?а ?арайды,

          Д?шпан ая??а ?арайды».

      9. «А?ылсыз достан а?ылды д?шпан арты?».

      10. «Досы? мы? болса да-аз,

           Д?шпаны? біреу болса да-к?п».

      11. «Доссыз адам тамыры жо? а?ашпен те?»

      12. «Білімдімен дос болса?,

            Сас?анда а?ылы? айтар.

            Білімсізбен дос болса?,

            Топ ішінде беті? ?айтар».        

 «Мінездеме беру» тренингі

  ?азір мен сіздерге 5 сауса?ты ?ол?ап беремін. ?р сауса?та ?зі?ізді? ?олы?ызда?ы жазыл?ан есімді бала?а бір біріне к?рсетпей мінездеме жазы?дар.

Тірек с?здер:

Адал                                   арам

 жомарт                             ?з ?амын ойлайтын

 адамгершілігі мол           кекшіл    

  ?арапайым                      с?зге т?сінбейтін     

   мейірімді                        жал?ау   

   кешірімді                       т?ккапар

  т?зімді                             ?атал

   а?ылды                           мейірімсіз  

    сабырлы                        сара?

   салма?ты                       ?ыз?анша?

   кек са?тамау                 т?йы?   

    ашы?ты?                       

 «Бес сауса? бірікпей ине ?ол?а ілікпейді» дегендей б?ріміз ж?мылы бірауыздан алдымызда?ы ж?кті к?терейік.

Саба?ты ?орытындылау

Б?гінгі саба?ымызда нені ?йрендік?

Саба? ?нады ма?

Саба?ты ?орыта келе о?ушылар ?з ойларын жазып та?та?а іледі.

Дос?а  тілек тренингі.

?р о?ушы достарына тілектерін жазып, топта айту, ж?не тілек а?ашына жабыстыру.

?орытынды:     

?иын кездерде бір-біріне к?мек к?рсеті?дер.

Досы?ды алдамай, о?ан адал бол.

Досы?ды ?орлама.

Досы?мен ?ызы?ты ша?тарды б?лісе біл.

Досы?ды барда да сына, жо?та да сына.

Досы?ны? кемшілігін кешіре біл.

?йге тапсырма: 84 бет «Татулы? бірлік бастауы» жаттау.

Ж?ректен ж?рекке

«Достарым» ?німен ая?тау.

Просмотр содержимого документа
«"Татулы? – досты? кілті"»

Күні: 18.01.16 ж. Сыныбы: 9 «ә» Пән: өзін-өзі тану

Сабақтың тақырыбы: Татулық – достық кілті

Мақсаты:

 1. Оқушыларға дос, достық туралы әңгімелей отырып, олардың достық қарым-қатынасын нығайту.

 2. Оқушыларды адалдыққа, шыншылдыққа тәрбиелеу, өзімшілдіктен, менмендіктен тағы басқа жаман әдеттерден аулақ жүруге үйрету.

 3. Оқушылардың адамгершілік қасиетін, бір-біріне деген достық сезімдерін нығайту.

Міндеттері:

 1. «Татулық», «достық» ұғымы туралы түсінік беру;

 2. Жақсы қасиеттерін дамытуға ықпал ету;

 3. Достыққа, татулыққа тәрбиелеу.

Көрнекілігі: интерактивті тақта, дос туралы мақал-мәтелдер, видео материал.

Сабақтың әдісі: түсіндіру, сұрақ-жауап, талдау, әңгімелеу.

Сабақтың барысы:

Ұйымдастыру бөлімі: Оқушылармен сәлемдесу, оқу – құралдарын тексеру.

Топқа бөлу:

1-топ «Достық»

2-топ «Татулық»

Үй тапсырмасын сұрау: Ендеше өткен сабақта үйге тапсырма берген болатынмын «Татулық, достық» тақырыбына эссе жазып келуге. Оқушылар эсселерін оқиды. Қызығушылықты ояту.

Дос деген кім?


Сыр бөлісетін адам

Мені өте жақсы түсінетін адам

Көмекке әрдайым дайын адам

Қандай жағдай болмасын бірге болатын адам

Сенімді адам


Достық дегенді қалай түсінеміз? (Жауапты сурет арқылы беріңдер. Әр топ өзідері салған сурет бойынша түсіндіреді).

Жаңа ақпарат

Достық- адамдардың бір- бірін жаны қалап, шын жақын көріп, қалтқысыз сеніп, тілектес, мұраттас болуы.
Ерте заманның ойшылы және асқан шешен Цицерон: «Достық өз бойына қаншама сан алуан пайдалы нәрселерді біріктірген десеңізші! Қайда барсаңыз да ол сізге қызмет етеді, ол барлық жерде бар, ол ешқашан да мезі қылмайды, ешқашан да орынсыз килігетін жері болмайды; ол сәттілікке жаңа сәулет береді, ол ортақтасқан сәтсіздіктер де көп мөлшерде өзінің уытын жоғалтады» - дейді.
Достық- адамның, өмірдің өзіндей сан бояқты, көп қырлы, қасиетті, сондықтан бірер сөзбен оның анықтамасын беру мүмкін емес.
Қай кезде, қай жаста болса да, адам өміріндегі достықтың орны бөлек. Сондықтан оған өте жауапкершілікпен, байсалды қарау қажет. Ф.Франклин айтқандай, досты асықпай таңдау қажет.
Достықтың негізі- достардың өмірге көзқарастары мен түсініктерінің ұқсастығы, бірлігі.


«Сөйлемді аяқта» тренингі

Екі топқа сөйлемдер беремін. Топтағы әрбір оқушы сөйлемнің жалғасын табу керек.

А) Әрбір адамға дос керек. Өйткені ...

Ә) Сыйластық бар жерде ...

1-топ. Тапсырма: Әріптер тізбегінен әр үшінші әріпті белгілеу және белгіленген әріптерден сөз құрастыру. агсшбызңдмықсаомыт

2-топ. Тапсырма: Әріптер тізбегінен әр үшінші әріпті белгілеу және белгіленген әріптерден сөз құрастыру. оутбқусташақдылматріы

Құрастырған сөзге әр топ постер құру.

Видео материал көрсету

Жағдаяттан шығу.

«Достық» және «Сыйластық» топтары

 1. Сенің ең жақын досың өзінен кіші баланың ұялы телефонын тартып алды. Сынып жиналысында оны талқылап жатыр. Ол сенен көмек күтіп отыр. Сен не айтар едің?

 2. Сен асығып барасың, ешқандай кешігуге болмайтын кездесуің бар. Досың саған тез келіп кетші, бір жағдаймен өте қатты қысылып тұрмын деді. Сенің әрекетің.

 3. Сенің досыңды үлкен балалар күш көрсетіп соғып жатыр. Сенің оларға шамаң жетпейді. Сен не істейсің?

 4. Анаң сабақтан қайтқанда нан ала кел деп ақша берді. Сені үйдегілер күтіп отыр. Түскі тамаққа нан ала келеді деп. Досың да анасы нан ала кел деген ақшасын жоғалтып алып не істерін білмей тұр. Не істейсің?

Мақалды жалғастыр

1. «Кемшіліксіз .... іздеген адам .... қалады».

2. «Дұшпан .... айтады, дос....айтады».

3. «Жаңылмайтын ... жоқ, сүрінбейтін тұяқ .......».

4. «.... жаңасы жақсы, ... көнесі жақсы.».

5. «..........ақшаң болғанша, көп досың ...».

6. «Досы көппен .... ,

Досы жоқпен ... ».

7. «Досы ... , өзі де жақсы».

8. «.... басқа қарайды,

... аяққа қарайды».

9. «Ақылсыз ....ақылды дұшпан ....».

10. « Досың мың ....,

... біреу болса да көп».

11. « ... адам тамыры жоқ ... тең»

12. « ... дос болсаң,

Сасқанда ақылың айтар.

... дос болсаң,

Топ ішінде бетің қайтар».


Жауаптары

1. «Кемшіліксіз дос іздеген адам доссыз қалады».

2. «Дұшпан күлдіріп айтады, дос жылатып айтады.

3. «Жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ».

4. «Киімнің жаңасы жақсы, достың көнесі жақсы».

5. « Көп ақшаң болғанша, көп досың болсын».

6. «Досы жоқпен сырлас,

Досы көппен сыйлас».

7. «Досы жақсының-өзі де жақсы».

8. «Дос басқа қарайды,

Дұшпан аяққа қарайды».

9. «Ақылсыз достан ақылды дұшпан артық».

10. «Досың мың болса да-аз,

Дұшпаның біреу болса да-көп».

11. «Доссыз адам тамыры жоқ ағашпен тең»

12. «Білімдімен дос болсаң,

Сасқанда ақылың айтар.

Білімсізбен дос болсаң,

Топ ішінде бетің қайтар».

«Мінездеме беру» тренингі

Қазір мен сіздерге 5 саусақты қолғап беремін. Әр саусақта өзіңіздің қолыңыздағы жазылған есімді балаға бір біріне көрсетпей мінездеме жазыңдар.

Тірек сөздер:

Адал арам

жомарт өз қамын ойлайтын

адамгершілігі мол кекшіл

қарапайым сөзге түсінбейтін

мейірімді жалқау

кешірімді тәккапар

төзімді қатал

ақылды мейірімсіз

сабырлы сараң

салмақты қызғаншақ

кек сақтамау тұйық

ашықтық

«Бес саусақ бірікпей ине қолға ілікпейді» дегендей бәріміз жұмылы бірауыздан алдымыздағы жүкті көтерейік.

Сабақты қорытындылау

Бүгінгі сабағымызда нені үйрендік?

Сабақ ұнады ма?

Сабақты қорыта келе оқушылар өз ойларын жазып тақтаға іледі.

Досқа тілек тренингі.

Әр оқушы достарына тілектерін жазып, топта айту, және тілек ағашына жабыстыру.


Қорытынды:

Қиын кездерде бір-біріне көмек көрсетіңдер.

Досыңды алдамай, оған адал бол.

Досыңды қорлама.

Досыңмен қызықты шақтарды бөлісе біл.

Досыңды барда да сына, жоқта да сына.

Досыңның кемшілігін кешіре біл.


Үйге тапсырма: 84 бет «Татулық бірлік бастауы» жаттау.

Жүректен жүрекке

«Достарым» әнімен аяқтау.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Обществознание

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Татулы? – досты? кілті"

Автор: Орынбекова Макпал Кайратовна

Дата: 25.01.2016

Номер свидетельства: 282391

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(38) ""Татулы?-досты? кілті""
  ["seo_title"] => string(19) "tatulykdostykkilti1"
  ["file_id"] => string(6) "284909"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1454061778"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(39) "Татулы? - досты? кілті "
  ["seo_title"] => string(20) "tatulyk-dostyk-kilti"
  ["file_id"] => string(6) "166744"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1422985117"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(57) ""Татулық-достық кілті" тренингі"
  ["seo_title"] => string(31) "tatulyk_dostyk_kilti_trieninghi"
  ["file_id"] => string(6) "459053"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1519315803"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(62) "«Татулы? – досты?ты? киелі бесігі»"
  ["seo_title"] => string(30) "tatulykdostyktynkiielibiesighi"
  ["file_id"] => string(6) "280505"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1453385468"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(203) ""Татулық- достық кілті" Оқушылар арасындадостық, бірлік, татулықты дамытуға бағытталған психологиялық тренинг"
  ["seo_title"] => string(80) "tatulyk_dostyk_kilti_ok_ushylar_arasyndadostyk_birlik_tatulyk_ty_damytug_a_bag_y"
  ["file_id"] => string(6) "398702"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1489066620"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства