kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мейірімділік асыл ?асиет

Нажмите, чтобы узнать подробности

Мейірімділік-асыл ?асиет

Ма?саты:

 балаларды? «мейірімділік», «?айырымдылы?» ??ндылы?тары туралы т?сініктерін ке?ейту, о?ушыларды? психологиялы? ой-?рісін, ойлау ?абілеттерін дамыту, ?з ойларын еркін жеткізе білуге ?йрету;

Міндеттері:

-мейірімділікті? адам ?міріндегі ма?ыздылы?ын т?сіндіру;

-?зара сыйласты? ?арым-?атынастарын дамыту;

-мейірбандылы??а т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: Аралас саба?

?дісі: Т?сіндіру, с?ра? –жауап,??гімелеу.

К?рнекі ??ралдар: Бейнефильм, слайдтар,о?улы?,суреттер.

Саба?ты? барысы:

?йымдастыру кезе?і:

-о?ушыларды? назарын саба??а аударту;

-психологиялы? дайынды?;

-шатты? ше?бері,с?лемдесу.

М??алім:

-Саламатсыздар ма ??рметті о?ушылар ж?не ?стаздар! Б?гінгі бізді? ?зін-?зі тану п?нінен «Мейірімділік-асыл ?асиет» та?ырыбында?ы ашы? саба?ымыз?а ?ош келді?іздер.Саба?ымызды бастау ?шін балалар барлы?ымыз шатты? ше?беріне т?райы?. Енді балалар  мені?  айт?анымды ?айталап ?имылмен к?рсетеміз. (баяу музыка ?осылып т?рады)

М??алім:

-?уанамын мен де, (?зін к?рсетеді)

?уанасы? сен де, (к?ршісін к?рсетеді)

?уанайы? достарым, (?олдарынан ?стайды)

Арайлап ат?ан к?нге. (?олдарын к?тереді)

?й тапсырмасын тексеру:

-Балалар сендерге ?йге тапсырма достары?ды,м??алімдері?ді, ?зін-?зі тану о?улы?ын жарнамалау берілген, кім ?й тапсырмасын айту?а дайын?

(о?ушылар жауабы ты?далады)

Жа?а саба?:

-Б?гінгі бізді? саба?ымызды? та?ырыбы «Мейірімділік-асыл ?асиет», Біз б?гінгі саба?та адамны? жа?сы ?асиеттеріні? бірі мейірімділік туралы ??гімелесеміз. Адамдарды? бір-біріне деген мейір шапа?аты -?дептілік белгісі, сол туралы білеміз.

-Балалар сендер мейірімділік дегенді ?алай т?сінесі?дер?

(балалар жауабы)

М??алім: Адамдар бір-біріне жылы сезімін білдіріп, тек жа?сылы? ойлау, игілік жасау ар?ылы мейірімділік таныта алады.

Енді балалар о?улы?тарымызда «Сары тауы? пен балапандары» деген ??гіме бар,сол ??гімені мына та?та ар?ылы к?реміз, ?азір барлы?ымыз осы та?та?а назар аударайы?. (??гіме балалар?а мультфильм т?рінде к?рсетіледі)

С?ра?тар:

1. Сары тауы? ?з балапандарын ?андай жа?сы ?асиеттерге баулыды?

2. Сары тауы? ?з аналы? мейірімін ?алай к?рсете білді?

3. «К?н ашылып, ана ж?регіндей жадырады» дегенді ?алай т?сінесі?дер?

4. Сендер біреуге мейірімділік таныт?ан кезде ?андай сезімге б?ленді?дер?

(балалар жауабы)

М??алім:

Тапсырма: (интер-белсенді та?тамен ж?мыс)

-Сары тауы? ?зіні?  бойында бар, ?андай жа?сы ?асиеттерді балапанына ?йретті? Сол жа?сы ?асиеттерді балапанны? бойына жабыстырамыз, ал ?андай  жа?ымсыз ?асиеттер балапанны? бойында болмау керек соларды   себетке  саламыз.

«Болады-болмайды» тренингі

(о?ушылар ше?берге т?рады, м??алім болатын н?рселерді айт?анда о?ушылар ?олдарын ?ш рет шапала?тайды, ал болмайтын н?рселерді айт?анда ?олдарын бір рет шапала?тайды)

-Мейірімді болу?а. (болады),

 Кешірімді болу?а. (болады),

 ?атыгез  болу?а. (болмайды),

 Т?ртіпті болу?а. (болады),

 ?депті болу?а. (болады),

 ?рыс?а? болу?а. (болмайды),

 Сыпайы болу?а. (болады),

 ?айырымды болу?а. (болады),

 Б?зы? болу?а. (болмайды),

 Бауырмал болу?а. (болады),

 А?ылды болу?а.. (болады),

 Ма?танша? болу?а. (болмайды),

 Шыншыл  болу?а. (болады),

 Арам болу?а. (болмайды),

 Маман болу?а. (болады),

 Жаман болу?а. (болмайды),

 Айтпа?шы,

 Жаман болу?а.! (болмайды).

М??алім:

-Балалар жа?а ?здері? мультфильмде к?ргендей сары тауы? балапандарына бір-біріне адал, ?ам?ор,мейірімді болуды ?йретіп жатыр, ал сендерге балалар жа?сы болуды, мейірімді болуды кім ?йретеді?

(о?ушылар жауабы)

- Д?рыс балалар, сендерге мейірімді болуды мектепте ?стаздары?, ?йде  аналары? ?йретеді. Ендеше сол  ?зімізді?  аналарымыз туралы айтайы?, ол ?андай адам? (баяу музыка ойнап т?рады)

              кішіпейіл                     мейірімді                       бауырмал                       

              сыпайы                                                                 кешірімді

                                                         Ана                                                                   

                    ?депті                        жа?сы                    жанашыр

Д?йекс?з:

М??алім та?тада?ы   «Мейірімділікті анадан ?йрен» деген халы? даналы?ын жазып ?ояды ж?не оны? м?нін т?сіндіреді.

 Ана - халы? ??ымында жаратушы. Олай дейтініміз таби?атты? жарат?ан иесі адамды д?ниеге ?келуші - Ана. Ал барлы? н?рсені? д?ниеге келуі ?лкен мейірім мен шапа?аттан пайда болады. Таби?атты? барлы? жан?а бірдей мейірімді болуы сонды?тан. Адамны? да ананы? кіршіксіз мейірінен берілген мейірімділігін са?тап ?алуы ?з ?олында.

Тапсырма: «Кім ж?не не мейірімді?» т?сіп ?ал?ан с?здерді орнына ?ою керек. (баяу музыка ойнап т?рады)

К?лімдеген. мейірімді. (к?н)

Кіршіксіз а?.  мейірімді! (?ар)

Таза м?лдір.  мейірімді!  (су)

Б?рімізді к?теріп т?р?ан  . мейірімді!  (жер)

Аяулы. мейірімді! (анам)

?адірлі. мейірімді! (?кем)

?лпештеген. мейірімді! (?жем)

Еркелеткен.  мейірімді! (атам)

Жылы ж?зді  . мейірімді! (?стазым)

Тату-т?тті. мейірімді!  (достарым)

Жа?даяттарды шешу:

1-жа?даят: Сен аулада ролик теуіп ж?рді?, ал сені? досы?ны? ролигі жо?, сені? ?рекеті??

2-жа?даят: Сені? алды?нан бір ??ша? газет-журнал к?терген хат тасушы апай  шы?ты, сен не істер еді??

3-жа?даят: Сені?  ана? ас дайындап жатыр, ал іні? мазасызданып кетті,сені? ?рекеті??

4-жа?даят: Сені? алды?нан ауыр с?мкелерін к?терген ?же шы?ты, сен абайсызда ол ?жені ?а?ып кетті?, оны? с?мкесіндегі заттары шашылып ?алды, сен не істер еді??

М??алім:

-Балалар  сендер ?здері?ді мейірімді баламын деп санайсы?дар ма? Ендеше  б?ріміз бірге «Мейірімділік а?ашын» ?сірейік, ол ?шін сендер ?здері?ді не ?шін мейірімді санайтындары?ды айтып, «мейірімділік а?ашына»  жемістерді ілеміз.

?н: «К?лімде, к?н, к?лімде»

М??алім:

-Балалар бір-бірімізге ризашылы?ымызды білдіріп ?ол со?ып ?ояйы?.

Саба?ты бекіту:

-Балалар б?гін саба?та адам бойында?ы та?ы бір асыл ?асиет мейірімділік туралы білді?дер. Осы саба?та ?здері?е не алды?дар, ?йренді?дер?

(о?ушылар жауабы)

-Д?рыс балалар, адамдар  бір-біріне  ?р?ашан ?ам?оршы, адал, ?иын жа?дайда ?ол ?шын беруі керек, ?р к?нін  к?лімдеп ?арсы алып, ?зін ?орша?ан  адамдар?а,бауырларына  мейірімділік таныта білуі керек.

?йге тапсырма:

-«Мейірімділік» кестесін толтыры?дар. Бірінші ба?ан?а-мейірімді істерді?,екінші ба?ан?а-мейірімді адамны? ?асиеттеріні? тізімдемесін жаса?дар.

Ба?алау:

-Балалар сіздер б?гін саба??а  барлы?ы?ыз ?те жа?сы ?атысты?ыздар, сонды?тан мен сендерге ал?ысымды айтып, «мейірімділік г?лін» сыйла?ым келіп т?р. (о?ушылар?а  т?рлі-т?сті ?а?аздардан ?иыл?ан г?лдер беріледі)

«Тынышты? с?ті»

-Балалар барлы?ымыз денелерімізді т?зу ?стап демалы?дар.

Рахмет осымен саба?ымыз ая?талды. Сау болы?ыздар. 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Мейірімділік асыл ?асиет»

Мейірімділік-асыл қасиет

Мақсаты:

 балалардың «мейірімділік», «қайырымдылық» құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту, оқушылардың психологиялық ой-өрісін, ойлау қабілеттерін дамыту, өз ойларын еркін жеткізе білуге үйрету;

Міндеттері:

-мейірімділіктің адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру;

-өзара сыйластық қарым-қатынастарын дамыту;

-мейірбандылыққа тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: Аралас сабақ

Әдісі: Түсіндіру, сұрақ –жауап,әңгімелеу.

Көрнекі құралдар: Бейнефильм, слайдтар,оқулық,суреттер.

Сабақтың барысы:

Ұйымдастыру кезеңі:

-оқушылардың назарын сабаққа аударту;

-психологиялық дайындық;

-шаттық шеңбері,сәлемдесу.

Мұғалім:

-Саламатсыздар ма құрметті оқушылар және ұстаздар! Бүгінгі біздің өзін-өзі тану пәнінен «Мейірімділік-асыл қасиет» тақырыбындағы ашық сабағымызға қош келдіңіздер.Сабағымызды бастау үшін балалар барлығымыз шаттық шеңберіне тұрайық. Енді балалар  менің  айтқанымды қайталап қимылмен көрсетеміз. (баяу музыка қосылып тұрады)

Мұғалім:

-Қуанамын мен де, (өзін көрсетеді)

Қуанасың сен де, (көршісін көрсетеді)

Қуанайық достарым, (қолдарынан ұстайды)

Арайлап атқан күнге. (қолдарын көтереді)

Үй тапсырмасын тексеру:

-Балалар сендерге үйге тапсырма достарыңды,мұғалімдеріңді, өзін-өзі тану оқулығын жарнамалау берілген, кім үй тапсырмасын айтуға дайын?

(оқушылар жауабы тыңдалады)

Жаңа сабақ:

-Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы «Мейірімділік-асыл қасиет», Біз бүгінгі сабақта адамның жақсы қасиеттерінің бірі мейірімділік туралы әңгімелесеміз. Адамдардың бір-біріне деген мейір шапағаты -әдептілік белгісі , сол туралы білеміз.

-Балалар сендер мейірімділік дегенді қалай түсінесіңдер?

(балалар жауабы)

Мұғалім: Адамдар бір-біріне жылы сезімін білдіріп, тек жақсылық ойлау, игілік жасау арқылы мейірімділік таныта алады.

Енді балалар оқулықтарымызда «Сары тауық пен балапандары» деген әңгіме бар,сол әңгімені мына тақта арқылы көреміз, қазір барлығымыз осы тақтаға назар аударайық. (Әңгіме балаларға мультфильм түрінде көрсетіледі)

Сұрақтар:

1. Сары тауық өз балапандарын қандай жақсы қасиеттерге баулыды?

2. Сары тауық өз аналық мейірімін қалай көрсете білді?

3. «Күн ашылып, ана жүрегіндей жадырады» дегенді қалай түсінесіңдер?

4. Сендер біреуге мейірімділік танытқан кезде қандай сезімге бөлендіңдер?

(балалар жауабы)

Мұғалім:

Тапсырма: (интер-белсенді тақтамен жұмыс)

-Сары тауық өзінің  бойында бар, қандай жақсы қасиеттерді балапанына үйретті? Сол жақсы қасиеттерді балапанның бойына жабыстырамыз, ал қандай  жағымсыз қасиеттер балапанның бойында болмау керек соларды   себетке  саламыз.

«Болады-болмайды» тренингі

(оқушылар шеңберге тұрады, мұғалім болатын нәрселерді айтқанда оқушылар қолдарын үш рет шапалақтайды, ал болмайтын нәрселерді айтқанда қолдарын бір рет шапалақтайды)

-Мейірімді болуға .... (болады),

 Кешірімді болуға .... (болады),

 Қатыгез  болуға .... (болмайды),

 Тәртіпті болуға .... (болады),

 Әдепті болуға .... (болады),

 Ұрысқақ болуға.... (болмайды),

 Сыпайы болуға .... (болады),

 Қайырымды болуға .... (болады),

 Бұзық болуға .... (болмайды),

 Бауырмал болуға .... (болады),

 Ақылды болуға ..... (болады),

 Мақтаншақ болуға .... (болмайды),

 Шыншыл  болуға .... (болады),

 Арам болуға .... (болмайды),

 Маман болуға .... (болады),

 Жаман болуға .... (болмайды),

 Айтпақшы,

 Жаман болуға ....! (болмайды).

Мұғалім:

-Балалар жаңа өздерің мультфильмде көргендей сары тауық балапандарына бір-біріне адал, қамқор,мейірімді болуды үйретіп жатыр, ал сендерге балалар жақсы болуды, мейірімді болуды кім үйретеді?

(оқушылар жауабы)

- Дұрыс балалар, сендерге мейірімді болуды мектепте ұстаздарың, үйде  аналарың үйретеді. Ендеше сол  өзіміздің  аналарымыз туралы айтайық, ол қандай адам? (баяу музыка ойнап тұрады)

              кішіпейіл                     мейірімді                       бауырмал                       

              сыпайы                                                                 кешірімді

                                                         Ана                                                                   

                    әдепті                        жақсы                    жанашыр

Дәйексөз:

Мұғалім тақтадағы   «Мейірімділікті анадан үйрен» деген халық даналығын жазып қояды және оның мәнін түсіндіреді.

 Ана - халық ұғымында жаратушы. Олай дейтініміз табиғаттың жаратқан иесі адамды дүниеге әкелуші - Ана. Ал барлық нәрсенің дүниеге келуі үлкен мейірім мен шапағаттан пайда болады. Табиғаттың барлық жанға бірдей мейірімді болуы сондықтан. Адамның да ананың кіршіксіз мейірінен берілген мейірімділігін сақтап қалуы өз қолында.

Тапсырма: «Кім және не мейірімді?» түсіп қалған сөздерді орнына қою керек. (баяу музыка ойнап тұрады)

Күлімдеген .... мейірімді. (күн)

Кіршіксіз ақ ....  мейірімді! (қар)

Таза мөлдір....  мейірімді!  (су)

Бәрімізді көтеріп түрған  .... мейірімді!  (жер)

Аяулы .... мейірімді! (анам)

Қадірлі .... мейірімді! (әкем)

Әлпештеген .... мейірімді! (әжем)

Еркелеткен ....  мейірімді! (атам)

Жылы жүзді  .... мейірімді! (ұстазым)

Тату-тәтті .... мейірімді!  (достарым)

Жағдаяттарды шешу:

1-жағдаят: Сен аулада ролик теуіп жүрдің, ал сенің досыңның ролигі жоқ, сенің әрекетің?

2-жағдаят: Сенің алдыңнан бір құшақ газет-журнал көтерген хат тасушы апай  шықты , сен не істер едің?

3-жағдаят: Сенің  анаң ас дайындап жатыр, ал інің мазасызданып кетті,сенің әрекетің?

4-жағдаят: Сенің алдыңнан ауыр сөмкелерін көтерген әже шықты, сен абайсызда ол әжені қағып кеттің, оның сөмкесіндегі заттары шашылып қалды, сен не істер едің?

Мұғалім:

-Балалар  сендер өздеріңді мейірімді баламын деп санайсыңдар ма? Ендеше  бәріміз бірге «Мейірімділік ағашын» өсірейік, ол үшін сендер өздеріңді не үшін мейірімді санайтындарыңды айтып, «мейірімділік ағашына»  жемістерді ілеміз.

Ән: «Күлімде, күн, күлімде»

Мұғалім:

-Балалар бір-бірімізге ризашылығымызды білдіріп қол соғып қояйық.

Сабақты бекіту:

-Балалар бүгін сабақта адам бойындағы тағы бір асыл қасиет мейірімділік туралы білдіңдер. Осы сабақта өздеріңе не алдыңдар, үйрендіңдер?

(оқушылар жауабы)

-Дұрыс балалар, адамдар  бір-біріне  әрқашан қамқоршы, адал, қиын жағдайда қол ұшын беруі керек, әр күнін  күлімдеп қарсы алып, өзін қоршаған  адамдарға,бауырларына  мейірімділік таныта білуі керек.

Үйге тапсырма:

-«Мейірімділік» кестесін толтырыңдар. Бірінші бағанға-мейірімді істердің,екінші бағанға-мейірімді адамның қасиеттерінің тізімдемесін жасаңдар.

Бағалау:

-Балалар сіздер бүгін сабаққа  барлығыңыз өте жақсы қатыстыңыздар, сондықтан мен сендерге алғысымды айтып, «мейірімділік гүлін» сыйлағым келіп тұр. (оқушыларға  түрлі-түсті қағаздардан қиылған гүлдер беріледі)

«Тыныштық сәті»

-Балалар барлығымыз денелерімізді түзу ұстап демалыңдар.

Рахмет осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. 
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Мейірімділік асыл ?асиет

Автор: Жумалиева Данагуль Мулдагалиевна

Дата: 17.03.2016

Номер свидетельства: 306701

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(53) "«Мейірімділік - асыл ?асиет» "
  ["seo_title"] => string(27) "mieiirimdilik-asyl-k-asiiet"
  ["file_id"] => string(6) "173298"
  ["category_seo"] => string(16) "obschestvoznanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1423953569"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(48) "Мейірімділік -асыл ?асиет "
  ["seo_title"] => string(29) "mieiirimdilik-asyl-k-asiiet-4"
  ["file_id"] => string(6) "239286"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1444752176"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(47) "Мейірімділік -асыл ?асиет"
  ["seo_title"] => string(29) "mieiirimdilik-asyl-k-asiiet-7"
  ["file_id"] => string(6) "292494"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1455285291"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(47) "Мейірімділік -асыл ?асиет"
  ["seo_title"] => string(29) "mieiirimdilik-asyl-k-asiiet-8"
  ["file_id"] => string(6) "292495"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1455285298"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(71) "?зін-?зітану. "Мейірімділік - асыл?асиет""
  ["seo_title"] => string(35) "ozinozitanumieiirimdilikasylkasiiet"
  ["file_id"] => string(6) "273406"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1452224401"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства