kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мейірімділік -асыл ?асиет

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                                                 ?зін -?зі тану                                                                   

                                                                                          Са?ынды?ова Л?ззат   

                                                                          №220 орта мектеп 3 «в»сыныбы     №25 саба?  Саба?ты? та?ырыбы:    Мейірімділік –асыл ?асиет (105-бет)

Ма?саты: 

1.  «?айырымдылы?»,  «Мейірімділік»,   с?йіспеншілік ??ндылы?тары туралы т?сініктерін ке?ейту.

2.  ??гімелесе отырып, д?рыс ?рекет жасай білуге ы?пал ету

Міндеттері:

-         мейірімділікті? адам ?міріндегі ма?ыздылы?ын т?сіндіру;

-         ?зара сыйласты? ?арым ?атынастарын дамыту;

-         мейірбандылы??а, адамгершілікке, ?айырымдылы??а  т?рбиелеу;

?олданыл?ан ??рал – жабды?тар:   Аудио ертегі, жа?даяттар,  бейне роликтер, ?лестірме  ?а?аздары.

?діс –т?сілі: т?сіндіру,??гімелеу,пікір алмасу,ертегі,жатты?улар

Саба?ты? барысы:

 1. Тынышты? с?ті (н?р?а б?лену)
 • Балалар денелері?ді т?зу, бастары?ды жо?ары к?теріп, ы??айланып

отыры?дар.  Ауаны тере? ж?тып, еркін тыныста?дар. Денелері?ді бос ?стап, айналада?ы барлы? тіршілік иесі сендерді аялап, ?оршап, ?ам?ор болып жат?анын сезіні?дер. Т?ла бойлары? жа?сылы??а, махаббат?а тол?анын сезіні?дер. (музыка ты?дау ар?ылы н?р?а б?лену)

 • -?андай сезімде болды?дар?

?й тапсырмасын тексеру  . 

-Мейірімділікті ?алай  к?рсетуге   болады?

-?здері?е мейірімділік к?рсеткен кезде ?андай сезімге б?ленді?дер?

-Жа?сы к?ретін жан-жануарлары? бар ма?

-Таби?ат?а ?ам?орлы? жаса?ан кездері? болды ма?

Балаларды? жауаптарын т?йіндеу:

Адамдар бір-біріне жылы сезімдерін білдіріп, айналасында?ылар?а тек жа?сылы? ойлап, игілікті істер жасау ар?ылы ?ана мейірімділікті таныта алады.

Жа?а саба?ты? та?ырыбымен таныстыру:

-Біз б?гінгі саба?та адамны? жа?сы ?асиеттеріні? бірі мейірімділік туралы ??гімелесеміз.

-Балалар мейірімділік ?р адамны? ж?регінде ?мір с?реді. Мейірімділікті адамны? к?зінен к?руге, іс-?имылынан табу?а болады. Мейірімді адамды барлы?ы жа?сы к?реді.

 Мейірімділік — адамны? ?зге біреуге жылылы?ын, ізгі ниеті мен лебізін білдіру к?рінісі. Мейірімділік адамдар арасында?ы сыйласты?, ке? пейілділік, жанашырлы?, ізгі ниет секілді ?асиеттерге негізделеді. Мейірімділік адамны? жо?ары адамгершілік белгісі ретінде оны? б?кіл тыныс-тіршілігін, жан д?ниесін жадырататын, шат-шадыман тіршілігі ?шін ?ажетті аса ма?ызды ?асиетті? бірі болып саналады.

“ Мейірімділік, махаббат, ?айырымдылы?, адалды? секілді а? ж?ректен шы?ады” (Ш?керім). ?аза?ты? д?ст?рлі ?деп ж?йесінде мейірімділік адамдар арасында?ы адамгершілік,ізгілік пен ізеттілік, имандылы? пен инабаттылы?  секілді асыл ?асиеттермен ?ндестік тап?ан. Ж.Баласа??н “кір тигізбей ?ста ойы?ны? ?ресін, мейірім етсе? — мейірімділік к?ресі?” деп, мейірімділікке зор м?н берген.           

 «Мен апамны? ай мен к?ні» ?ле?ін айтайы?.

                                      Апам мені: «Айым» - дейді,

                                      Мен м??айсам, уайым жейді.

                                      Апам мені: «К?нім» - дейді,

                                        Мен ?уансам к?лімдейді .

М?тінмен ж?мыс: М?тінді ??гімелеу.

                                    «Сары тауы? пен балапандары»

М.Т?режанов

К?зді? бір к?ні сары тауы? балапандарын ертіп, ауылдан ?зап кеткен. Ая? астынан жа?быр ??йып кетті. Суы? жа?бырды? астында ?ал?ан сары тауы? балапандарын ?анша асы?са да мекеніне жеткізе алатын емес.
?йткені, балапандарыны? жылы ж?ні ?лі шы?па?ан бал?ын жас еді.Сары тауы? ?атты састы. Ш?желерін ?ос ?анатыны? астына алып, бауырына басты. Бір балапаны сыймай сыртта ?алды. Ана айла жасап, балапандарын кезектестіріп бір-бірден тыста ?стап, то?а баста?анда бауырына алып отырды. Кезек е? кенжесіне келгенде ана оны сырт?а шы?армады.
- Оны неге шы?армайсыз?- деп с?рады бір а? балапан.

- Ол тым жас.

- Жас болса ?айтеді? Кезегі келгенде ол да шы?сын.

- Cыр?аттанып ?алады.Кішімізге ?згеміз ?ам?оршы болуымыз керек емес пе? К?не, м?ны? орнына кім барады?- деп с?рады анасы.

- Мен,-деді т???ышы.

- Мен барайын?-деді о?ан тетелесі.

- Кезекті ма?ан бері?із!-деді одан кішісі.

- Мен ?алам ба сонда?-деді ал?аш?ы ?арсылы? білдірген балапан.

- ?атесін т?сінген сені? бар?аны? ж?н!- деді сары тауы? балапанды тыс?а ?арай ысырып.

- Сары тауы? су ?тіп ?атты жаурады. Біра? балапандарын то?дыр?ан жо?. Бала?а деген ысты? махаббатымен жылытып, са?тап ?алды.

 • К?н ашылып, ана ж?регіндей жадырады.

О?ушыларды? мейірімділік туралы пікірлері  , ??гіме мазм?ны бойынша берілген с?ра?тар?а жауаптары ты?далады.

 • Сары тауы? ?з балапандарын ?андай жа?сы ?асиеттерге баулыды?
 • Сары тауы? ?з аналы? мейірімін ?алай к?рсете білді?
 • «К?н ашылып, ана ж?регіндей жадырады» дегенді ?алай т?сінесі?дер?
 • Ал сендер мейірімділікті, ?айырымдылы?ты кімдерден ?йреніп ж?рсі?дер?

Д?йекс?з:

Та?та?а «Мейірімділікті анадан ?йрен» деген халы? даналы?ын жазып ?ою.

 • Ана халы? ??ымында жаратушы. Олай дейтініміз таби?атты да адамды да д?ниеге ?келуші ана дейді. Ал барлы? н?рсені? д?ниеге келуі ?лкен мейірім мен шапа?аттан пайда болады. Таби?атты? барлы? жан?а бірдей мейірімді болуы сонды?тан. Адамны? да ананы? кіршіксіз мейірінен берілген мейірімділігін са?тап ?алу ?з ?олы?да.

2.     ?ызы?ушылы?ты ояту.

О?ушылар?а с?ра?тар ?ойылады.

-  ?лкендер еркелеткенде ?андай к?йде боласы?дар?

-  Жа?сы к?ретін адамдар?а ?андай тілек айт?ы? келеді?

-   Бас?алар?а жа?сылы? жаса?ан кездері? болды ма?

3.     М??алім «сыйы»

Украин  ертегісі   «?гей ?ке»

Аудио ертегі ты?датамын.

С?ра?тар ?ою:

 1. Балалар?а ?гей ?ке ?андай жа?сылы? жасады?
 2. ?ай бала ?з с?зінде т?ра білді ?
 3. Ертегіден не т?йді?дер?

    Д?рыс ?рекет ету ар?ылы мейірімді, ?айырымды іс жасау?а болады екен.

4.   Шы?армашылы? тапсырма    (топпен ж?мыс) 

Сахналы? ?ойылым к?рсету

1)  - Сен досы?мен келе жатты?. Кенет сендерді? ?асы?нан ?те бергенде бір ?ыз бала ая?ы тай?анап ??лап ?алды. Сен не істер еді??

2) - Сен мектептен келе жатты? кенет к?шеде бір топ баланы к?рді?. Олар  су?а т?сіп кеткен  кішкентай к?шікке тас ла?тырып жатыр екен сен не істер еді??

3) - ?лкен кісі мен сыр?ат адам?а ?андай жа?сылы? жасау?а болатыны туралы айты?дар

5. Д?птермен ж?мыс

1-   Тапсырма    ?здері?ді жа?сы к?ретін адамдары? туралы жазы?дар немесе суретін салы?дар

2-   Тапсырма   «Ана-деген кім?» с?ра?ына жауап жазы?дар

3-   Тапсырма   «Мен мейірімді баламын» та?ырыбында ?здері? жаса?ан ізгілік істері? туралы ша?ын ??гіме ??растырып жазы?дар.

5. Біз ?андай мейірімділік, ?ам?орлы? жасай аламыз?

О?ушыларды? ойларын ты?дау. 

Б?лме ?сімдіктеріне ?андай мейірімділікпен ?арау керек. Неге?  Мысал келтіре отырып, ??гімеле.

 6.     Саба?ты бекіту.

Мейірімді бол!  Кестесін толтыру.

С?ра?тар?а жауап алу.

-         Тал?а мысы? мініп т?се алмаса не істер еді??

-         Сыр?ат жан?а сені? ?олы?нан ?андай жа?сылы? жасау келеді?

-         ?лкен кісіге ?андай жа?сылы? жасау керек?

«Мейірімділікті анадан ?йрен!» демекші аналар?а арнап «Асыл ана» ?нін орындау ар?ылы ?орытындылау.

 1. Самайда?ы а? шашы?ны? ?р талына ?арызбын,

    Еш н?рсемен ?телмейді-ау парызым.

    Жауаптымын жанары?нан сыр?а? асса тамшы жас

    Ма?ан б?рі сын.

    Ауырмашы аман ж?рші к?з алдымда к?рініп,

   Арамыздан ?замашы б?лініп.

   К??ілі?е ?аяу   т?ссе  шырылдайды-ау ж?регім

   Жаным егіліп.

 ?айырмасы:
   Асыл Ана  жаулы?ы желбіреген,

   Асыл ана ж?регі елжіреген.

   Асыл ана жаулы?ы желбіреген

   Асыл ана ж?регі елжіреген.

2.А? тілекшім, а? жолдайым, а? ж?ректім анашым,

Б?йек болып ?аба?ымды ба?асы?.

Сан айналып ?тсем да?ы таба алмаспын ?лемнен

Сендей жан ашыр.

Есейсем де а?сатады ала?аны? аяулы,

Еске салып с?би к?нді бая?ы

Айналайын деген с?зі? ж?регімде анашым

М??гі ?алады.

                        ?айырмасы:
  Асыл Ана  жаулы?ы желбіреген,

   Асыл ана ж?регі елжіреген.

   Асыл ана жаулы?ы желбіреген

   Асыл ана ж?регі елжіреген.

Просмотр содержимого документа
«Мейірімділік -асыл ?асиет »Мейірімділік –асыл қасиетСағындықова Ләззат

Бастауыш сынып мұғалімі

Арал қаласы № 220 орта мектепӨзін -өзі тану

Сағындықова Ләззат

220 орта мектеп 3 «в»сыныбы №25 сабақ Сабақтың тақырыбы:    Мейірімділік –асыл қасиет (105-бет)

Мақсаты: 

1.  «Қайырымдылық»,  «Мейірімділік»,   сүйіспеншілік құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту.

2.  Әңгімелесе отырып, дұрыс әрекет жасай білуге ықпал ету

Міндеттері:

-         мейірімділіктің адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру;

-         өзара сыйластық қарым қатынастарын дамыту;

-         мейірбандылыққа , адамгершілікке , қайырымдылыққа тәрбиелеу;

Қолданылған құрал – жабдықтар:   Аудио ертегі, жағдаяттар,  бейне роликтер , үлестірме  қағаздары.

Әдіс –тәсілі: түсіндіру,әңгімелеу,пікір алмасу,ертегі ,жаттығулар

Сабақтың барысы:

 1. Тыныштық сәті (нұрға бөлену)

 • Балалар денелеріңді түзу, бастарыңды жоғары көтеріп, ыңғайланып

отырыңдар. Ауаны терең жұтып, еркін тыныстаңдар. Денелеріңді бос ұстап, айналадағы барлық тіршілік иесі сендерді аялап, қоршап, қамқор болып жатқанын сезініңдер. Тұла бойларың жақсылыққа, махаббатқа толғанын сезініңдер. (музыка тыңдау арқылы нұрға бөлену)

 • -Қандай сезімде болдыңдар?

Үй тапсырмасын тексеру .

-Мейірімділікті қалай көрсетуге болады?

-Өздеріңе мейірімділік көрсеткен кезде қандай сезімге бөлендіңдер?

-Жақсы көретін жан-жануарларың бар ма?

-Табиғатқа қамқорлық жасаған кездерің болды ма?

Балалардың жауаптарын түйіндеу:

Адамдар бір-біріне жылы сезімдерін білдіріп, айналасындағыларға тек жақсылық ойлап, игілікті істер жасау арқылы ғана мейірімділікті таныта алады.

Жаңа сабақтың тақырыбымен таныстыру:

-Біз бүгінгі сабақта адамның жақсы қасиеттерінің бірі мейірімділік туралы әңгімелесеміз.

-Балалар мейірімділік әр адамның жүрегінде өмір сүреді. Мейірімділікті адамның көзінен көруге, іс-қимылынан табуға болады. Мейірімді адамды барлығы жақсы көреді.

Мейірімділік — адамның өзге біреуге жылылығын, ізгі ниеті мен лебізін білдіру көрінісі. Мейірімділік адамдар арасындағы сыйластық, кең пейілділік, жанашырлық, ізгі ниет секілді қасиеттерге негізделеді. Мейірімділік адамның жоғары адамгершілік белгісі ретінде оның бүкіл тыныс-тіршілігін, жан дүниесін жадырататын, шат-шадыман тіршілігі үшін қажетті аса маңызды қасиеттің бірі болып саналады.

“ Мейірімділік, махаббат, қайырымдылық, адалдық секілді ақ жүректен шығады” (Шәкерім). Қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесінде мейірімділік адамдар арасындағы адамгершілік,ізгілік пен ізеттілік, имандылық пен инабаттылық  секілді асыл қасиеттермен үндестік тапқан. Ж.Баласағұн “кір тигізбей ұста ойыңның өресін, мейірім етсең — мейірімділік көресің” деп, мейірімділікке зор мән берген.

«Мен апамның ай мен күні» өлеңін айтайық.

Апам мені: «Айым» - дейді,

Мен мұңайсам, уайым жейді.

Апам мені: «Күнім» - дейді,

Мен қуансам күлімдейді .

Мәтінмен жұмыс: Мәтінді әңгімелеу.

«Сары тауық пен балапандары»

М.Төрежанов

Күздің бір күні сары тауық балапандарын ертіп, ауылдан ұзап кеткен. Аяқ астынан жаңбыр құйып кетті. Суық жаңбырдың астында қалған сары тауық балапандарын қанша асықса да мекеніне жеткізе алатын емес.
Өйткені , балапандарының жылы жүні әлі шықпаған балғын жас еді.Сары тауық қатты састы. Шөжелерін қос қанатының астына алып, бауырына басты. Бір балапаны сыймай сыртта қалды. Ана айла жасап, балапандарын кезектестіріп бір-бірден тыста ұстап, тоңа бастағанда бауырына алып отырды. Кезек ең кенжесіне келгенде ана оны сыртқа шығармады.
- Оны неге шығармайсыз?- деп сұрады бір ақ балапан.

- Ол тым жас.

- Жас болса қайтеді? Кезегі келгенде ол да шықсын.

- Cырқаттанып қалады.Кішімізге өзгеміз қамқоршы болуымыз керек емес пе? Кәне, мұның орнына кім барады?- деп сұрады анасы.

- Мен,-деді тұңғышы.

- Мен барайын?-деді оған тетелесі.

- Кезекті маған беріңіз!-деді одан кішісі.

- Мен қалам ба сонда?-деді алғашқы қарсылық білдірген балапан.

- Қатесін түсінген сенің барғаның жөн!- деді сары тауық балапанды тысқа қарай ысырып.

- Сары тауық су өтіп қатты жаурады. Бірақ балапандарын тоңдырған жоқ. Балаға деген ыстық махаббатымен жылытып, сақтап қалды.

 • Күн ашылып, ана жүрегіндей жадырады.

Оқушылардың мейірімділік туралы пікірлері , әңгіме мазмұны бойынша берілген сұрақтарға жауаптары тыңдалады.

 • Сары тауық өз балапандарын қандай жақсы қасиеттерге баулыды?

 • Сары тауық өз аналық мейірімін қалай көрсете білді?

 • «Күн ашылып, ана жүрегіндей жадырады» дегенді қалай түсінесіңдер?

 • Ал сендер мейірімділікті, қайырымдылықты кімдерден үйреніп жүрсіңдер?


Дәйексөз:

Тақтаға «Мейірімділікті анадан үйрен» деген халық даналығын жазып қою.

 • Ана халық ұғымында жаратушы. Олай дейтініміз табиғатты да адамды да дүниеге әкелуші ана дейді. Ал барлық нәрсенің дүниеге келуі үлкен мейірім мен шапағаттан пайда болады. Табиғаттың барлық жанға бірдей мейірімді болуы сондықтан. Адамның да ананың кіршіксіз мейірінен берілген мейірімділігін сақтап қалу өз қолыңда.


2.     Қызығушылықты ояту.

Оқушыларға сұрақтар қойылады.

-  Үлкендер еркелеткенде қандай күйде боласыңдар?

-  Жақсы көретін адамдарға қандай тілек айтқың келеді?

-   Басқаларға жақсылық жасаған кездерің болды ма?

3.     Мұғалім «сыйы»

Украин ертегісі «Өгей әке»

Аудио ертегі тыңдатамын.

Сұрақтар қою:

 1. Балаларға өгей әке қандай жақсылық жасады?

 2. Қай бала өз сөзінде тұра білді ?

 3. Ертегіден не түйдіңдер?

Дұрыс әрекет ету арқылы мейірімді, қайырымды іс жасауға болады екен.

4.   Шығармашылық тапсырма    (топпен жұмыс)

Сахналық қойылым көрсету

1) - Сен досыңмен келе жаттың. Кенет сендердің қасыңнан өте бергенде бір қыз бала аяғы тайғанап құлап қалды. Сен не істер едің?

2) - Сен мектептен келе жаттың кенет көшеде бір топ баланы көрдің. Олар  суға түсіп кеткен  кішкентай күшікке тас лақтырып жатыр екен сен не істер едің?

3) - Үлкен кісі мен сырқат адамға қандай жақсылық жасауға болатыны туралы айтыңдар

5. Дәптермен жұмыс

1-   Тапсырма Өздеріңді жақсы көретін адамдарың туралы жазыңдар немесе суретін салыңдар

2-   Тапсырма «Ана-деген кім?» сұрағына жауап жазыңдар

3-   Тапсырма «Мен мейірімді баламын» тақырыбында өздерің жасаған ізгілік істерің туралы шағын әңгіме құрастырып жазыңдар.

5. Біз қандай мейірімділік, қамқорлық жасай аламыз?

Оқушылардың ойларын тыңдау. 

Бөлме өсімдіктеріне қандай мейірімділікпен қарау керек. Неге?  Мысал келтіре отырып, әңгімеле.

6.     Сабақты бекіту.

Мейірімді бол!  Кестесін толтыру.

Сұрақтарға жауап алу.

-         Талға мысық мініп түсе алмаса не істер едің?

-         Сырқат жанға сенің қолыңнан қандай жақсылық жасау келеді?

-         Үлкен кісіге қандай жақсылық жасау керек?

«Мейірімділікті анадан үйрен!» демекші аналарға арнап «Асыл ана» әнін орындау арқылы қорытындылау.

1. Самайдағы ақ шашыңның әр талына қарызбын ,

Еш нәрсемен өтелмейді-ау парызым.

Жауаптымын жанарыңнан сырғаң асса тамшы жас

Маған бәрі сын .

Ауырмашы аман жүрші көз алдымда көрініп,

Арамыздан ұзамашы бөлініп.

Көңіліңе қаяу түссе  шырылдайды-ау жүрегім

Жаным егіліп.

Қайырмасы:
Асыл Ана жаулығы желбіреген ,

Асыл ана жүрегі елжіреген .

Асыл ана жаулығы желбіреген

Асыл ана жүрегі елжіреген.

2.Ақ тілекшім, ақ жолдайым, ақ жүректім анашым,

Бәйек болып қабағымды бағасың.

Сан айналып өтсем дағы таба алмаспын әлемнен

Сендей жан ашыр.

Есейсем де аңсатады алақаның аяулы ,

Еске салып сәби күнді баяғы

Айналайын деген сөзің жүрегімде анашым

Мәңгі қалады.

Қайырмасы:
Асыл Ана жаулығы желбіреген ,

Асыл ана жүрегі елжіреген .

Асыл ана жаулығы желбіреген

Асыл ана жүрегі елжіреген.

 

 

 

                        .

.

 

.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Мейірімділік -асыл ?асиет

Автор: Са?ынды?ова Л?ззат Беркімбай?ызы

Дата: 13.10.2015

Номер свидетельства: 239286

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(45) "Мейірімділік асыл ?асиет"
  ["seo_title"] => string(29) "mieiirimdilik-asyl-k-asiiet-9"
  ["file_id"] => string(6) "306701"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1458187822"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(53) "«Мейірімділік - асыл ?асиет» "
  ["seo_title"] => string(27) "mieiirimdilik-asyl-k-asiiet"
  ["file_id"] => string(6) "173298"
  ["category_seo"] => string(16) "obschestvoznanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1423953569"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(47) "Мейірімділік -асыл ?асиет"
  ["seo_title"] => string(29) "mieiirimdilik-asyl-k-asiiet-7"
  ["file_id"] => string(6) "292494"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1455285291"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(47) "Мейірімділік -асыл ?асиет"
  ["seo_title"] => string(29) "mieiirimdilik-asyl-k-asiiet-8"
  ["file_id"] => string(6) "292495"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1455285298"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(48) "Мейірімділік - асыл ?асиет"
  ["seo_title"] => string(24) "mieiirimdilikasylkasiiet"
  ["file_id"] => string(6) "284476"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1453987972"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства