kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мейірімділік -асыл ?асиет

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? ма?саты:  Мейірімділікті? - асыл ?асиеттерін  т?сіндіре отырып,о?ушылар?а с?йіспеншілік  ??ндылы?ыны? м?нін  ашу.
Саба?ты?   міндеттері:

 -О?ушылар?а мейірімділік, жа?ашырлы? ?асиеттеріні? ма?ынасын т?сіндіру;

-Жа?ымды ?арым-?атынас  жасау?а  ж?не ?ам?ор к?рсете  білуге ?йрету;

-О?ушыларды мейірімділікке,жа?ашыр-

лы??а  т?рбиелеу.

Ресурстар:

о?улы?, д?птер,ватман,

маркер, ?н м?тіні

Саба?ты?  барысы:    ?йымдастыру кезе?і

О?ушылармен  амандасып, оларды т?гелдеу, к??іл-к?йлерін с?рау,о?у ??ралдарын  т?гендету.

-?айырлы к?н, ?стаздар,балалар! Сендерді к?ргеніме ?уаныштымын!

Жа?а саба?:   -Б?гінгі бізді? саба?ымызды? та?ырыбы «Мейірімділік-асыл ?асиет», Біз б?гінгі саба?та адамны? жа?сы ?асиеттеріні? бірі мейірімділік туралы ??гімелесеміз. Адамдарды? бір-біріне деген мейір шапа?аты -?дептілік белгісі, сол туралы білеміз.

-5 Т ?дісін саба?  барысында  орындаймыз «Т?ртіп , талап,   тынышты?,    тазалы?,   татулы?»

-Балалар  5Т ережені  есімізге т?сіріп, сыныпта?ы  т?ртіпті са?тап, о?ып-білуге талаптанайы?,тынышты?ты орнатып,  тазалы?ты  са?тайы?, б?гінгі к?німізді  татулы?пен  ?ткізейік.

II. Тынышты? с?ті

-?ане, б?ріміз бізді? аспанда?ы н?рын шашып т?р?ан К?нге ??сап отырайы?. Денемізді тік ?стап, орынды?та еркін отырамыз   Ая?-?олы?ызды ай?астырма?ыз. ?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады.    .К?здері?ізді ж?мып, елестетіп к?рі?із:

• М??алім: Біз барша тіршілікке жылуы мен жары? шаш?ан к?нні? к?зіне айналды?. К?нні? к?зі болып жар?ыра?ан басымыз тек жа?сылы? ойлайды. К?нні? жылуымен рахаттан?ан ?олдарымыз тек жа?сы істер жасайды. Жап - жары? с?уле шаш?ан ая?тарымыз тек д?рыс жолмен ж?реді. К?нні? жары?ы аузымыз?а да кірді – ол тек шынды?ты айтады. Ал ??ла?ымыз жа?сы с?здерді естиді. Ма?дайымыз?а жеткен жары? с?улемен бірге е? с?йікті адамдар?а, отбасына, ?лемге, жануарлар?а, таби?ат?а жылы с?улемізді сыйлап, іштей жа?сы тілектер тілейік. ?андай тілектер тілейміз?(ойланамыз). Осындай тынышты?та с?л отыра т?райы?. ?андай жан тынышты?ы! Енді жайлап к?здері?ді ашу?а болады.
Кім ?зіні? ?серімен б?ліскісі келеді?

(О?ушылар ?з ?серлерімен б?ліседі)Рахмет.

2.?й тапсырмасын тексеру.

  -Балалар сендерге ?йге тапсырма «Текті болса?,тегі?ді біл» та?ырыбы бойынша  дайындалып келу керек болатын. 7 атаны білу,та?ырып?а сай  ?ле? шума?ын жаттау.

  3.Д?йекс?з:        М??алім та?тада?ы   «Мейірімділікті анадан ?йрен» деген халы? даналы?ын  ?алай  т?сінесі?дер?

Топты?  ж?мыс:1топ- «Мейірімді  адам» дегенді   ?алай  т?сінесі?дер?Топтастыру с?здер  ??ру(жа?сы адам,а?к??іл,жаны таза,шыдамды,ра?ымшыл, жанашыр,жылы  ж?рек)

2топ: «Мейірімділік» м?ндес  с?здер: ра?ымдылы?, жанашыр,имандылы?,?айырымдылы?,мейірбан-

дылы?,мейірімшілік,

 Ана — халы? ??ымында жаратушы. Ана-?лемдегі е?  мейірімді  жан.Ал осындай  бар  мейірімін  бала?а  тарата білген бірден-бір  жан-  ?зін-?зі тану  п?ніні? авторы  Сара  Алпыс?ызы Назарбаева.Ал барлы? н?рсені? д?ниеге келуі ?лкен мейірім мен шапа?аттан пайда болады.

— Адамзат нені?,кімні?  мейіріміне б?ленген?

— К?н, таби?ат, ана, ?стаз, д?рігер ж?не та?ы бас?аларды? мейіріміне б?ленеді.

М??алім: Адамдар бір-біріне жылы сезімін білдіріп, тек жа?сылы? ойлау, игілік жасау ар?ылы мейірімділік таныта алады.

Енді балалар мен ?азір сендерге  «Сары тауы? пен балапандары» деген ??гіме бар, сол ??гімені о?ып берейін.

-М.Т?режанов105бет 3сынып

С?ра?тар:

1.    Сары тауы? ?з балапандарын ?андай жа?сы ?асиеттерге баулыды?

2.    Сары тауы? ?з аналы? мейірімін ?алай к?рсете білді?

 

3.    Сендер біреуге мейірімділік таныт?ан кезде ?андай сезімге б?ленді?дер?(балалар жауабы)

М??алім:

-Сары тауы?  ?андай жа?сы ?асиеттерді балапандарына ?йретті? балапандарына бір-біріне адал, ?ам?ор,мейірімді 

«Болады-болмайды» тренингі

(о?ушылар ше?берге т?рады, м??алім болатын н?рселерді айт?анда о?ушылар ?олдарын ?ш рет шапала?тайды, ал болмайтын н?рселерді айт?анда ?олдарын бір рет шапала?тайды)

-Мейірімді болу?а …. (болады),               Кешірімді болу?а …. (болады),

?атыгез  болу?а …. (болмайды),              Т?ртіпті болу?а …. (болады),

?депті болу?а …. (болады),                     ?рыс?а? болу?а…. (болмайды),

Сыпайы болу?а …. (болады),                   ?айырымды болу?а …. (болады),

Б?зы? болу?а …. (болмайды),                  Бауырмал болу?а …. (болады),

А?ылды болу?а …. (болады),                  Ма?танша? болу?а …. (болмайды),

Шыншыл  болу?а …. (болады),                Арам болу?а …. (болмайды),

Маман болу?а …. (болады),                     Жаман болу?а …. (болмайды),

Айтпа?шы,                                             Жаман болу?а ….! (болмайды).

М??алім:   -Балалар жа?а ?здері?  к?ргендей сары тауы? балапандарына бір-біріне адал, ?ам?ор,мейірімді болуды ?йретіп жатыр, ал сендерге балалар жа?сы болуды, мейірімді болуды кім ?йретеді?(о?ушылар жауабы)

— Д?рыс балалар, сендерге мейірімді болуды мектепте ?стаздары?, ?йде  аналары? ?йретеді. Ендеше сол  ?зімізді?  аналарымыз туралы айтайы?, ол ?андай адам? (баяу музыка ойнап т?рады) топтастыру.

кішіпейіл                      мейірімді                       бауырмал

сыпайы                             Ана                                       кешірімді

?депті                        жа?сы                    жанашыр

 Тапсырма:«Кім ж?не не мейірімді?» т?сіп ?ал?ан с?здерді орнына ?ою керек. (баяу музыка ойнап т?рады)

К?лімдеген …. мейірімді. (к?н)      Кіршіксіз а? ….  мейірімді! (?ар)

Таза м?лдір….  мейірімді!  (су) Б?рімізді к?теріп т?р?ан  …. мейірімді!  (жер)

Аяулы …. мейірімді! (анам)            ?адірлі …. мейірімді! (?кем)

?лпештеген …. мейірімді! (?жем)   Еркелеткен ….  мейірімді! (атам)

Жылы ж?зді  …. мейірімді! (?стазым)   Тату-т?тті …. мейірімді!  (достарым)

Жа?даяттарды шешу:

1-жа?даят: Сен аулада ролик теуіп ж?рді?, ал сені? досы?ны? ролигі жо?, сені? ?рекеті??

2-жа?даят: Сені? алды?нан бір ??ша? газет-журнал к?терген хат тасушы апай  шы?ты, сен не істер еді??

3-жа?даят: Сені?  ана? ас дайындап жатыр, ал іні? мазасызданып кетті,сені? ?рекеті??

4-жа?даят: Сені? алды?нан ауыр с?мкелерін к?терген ?же шы?ты, сен абайсызда ол ?жені ?а?ып кетті?, оны? с?мкесіндегі заттары шашылып ?алды, сен не істер еді??

М??алім:  -Балалар  сендер ?здері?ді мейірімді баламын деп санайсы?дар ма? Ендеше  б?ріміз бірге «Мейірімділік а?ашын» ?сірейік, ол ?шін сендер ?здері?ді не ?шін мейірімді санайтындары?ды айтып, «мейірімділік а?ашына»  жемістерді ілеміз.

Саба?ты бекіту:  -Балалар б?гін саба?та адам бойында?ы та?ы бір асыл ?асиет мейірімділік туралы білді?дер? Осы саба?та ?здері?е не алды?дар, не ?йренді?дер?         (о?ушылар жауабы)

-Д?рыс балалар, адамдар  бір-біріне  ?р?ашан ?ам?оршы, адал, ?иын жа?дайда ?ол ?шын беруі керек, ?р к?нін  к?лімдеп ?арсы алып, ?зін ?орша?ан  адамдар?а,бауырларына  мейірімділік таныта білуі керек.

?йге тапсырма:     -«Мені?  анам- мейірімді адам» та?ырыбында ша?ын ??гіме жазып келі?дер

6.Топпен ?н айту.

             Ана туралы жыр.      

С?зі: ?. ?айырбековтікі

?ні: Ш.?алдая?овтікі

?лемні? жары?ын сыйлады? сен ма?ан
Даланы? ?р г?лін жинады? сен ма?ан
Сен берді? ??старды? ?анатын сам?а?ан
Балалы? ?оштары? ?зі?е арна?ан

?айырмасы:
?лдилеп, аялап ?сірген жемісі?
Самал жел саяба? ??ша?ы? мен ?шін
Есейіп кетсем де, мен са?ан с?бимін
К??ілі?ді к?ктемдей к?зі?нен танимын

?теуге борышын анашым жан сырым
Іздедім сен ?шін ?лемні? асылын
?лемні? байлы?ын сыйлар ем кеш мені
Сыйлар ем ай - к?нін ?олыма т?спеді
?айырмасы:

Ете к?р ?ана?ат, ?зірге берерім
Балалы? махаббат, балалы? ж?регім
Бол риза анашым, ?олда?ы осы бар
?зі?е арна?ан ?німді ?осып ал

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Мейірімділік -асыл ?асиет»

Өзiн-өзi тану сабағының жоспары

 Мектеп :Медвежка орта мектебі      Мерзім:  ақпан айы

Мұғалім: Валеева Г.А.

Сынып: 2а-4а        Оқушылар саны : 12

Сабақтың тақырыбы: « Мейірімділік-асыл қасиет»

Құндылық: « Сүйіспеншілік»

Қасиеттері: Мейірімділік, жақсылық, қамқорлық

 

Сабақтың мақсаты:  Мейірімділіктің - асыл қасиеттерін түсіндіре отырып,оқушыларға сүйіспеншілік  құндылығының мәнін ашу.
Сабақтың   міндеттері:

-Оқушыларға мейірімділік, жаңашырлық қасиеттерінің мағынасын түсіндіру;

-Жағымды қарым-қатынас жасауға және қамқор көрсете білуге үйрету;

-Оқушыларды мейірімділікке,жаңашыр-

лыққа тәрбиелеу.


Ресурстар:

оқулық, дәптер,ватман,

маркер, ән мәтіні

Сабақтың барысы:    Ұйымдастыру кезеңі

Оқушылармен  амандасып, оларды түгелдеу, көңіл-күйлерін сұрау,оқу құралдарын  түгендету.

-Қайырлы күн, ұстаздар,балалар! Сендерді көргеніме қуаныштымын!

Жаңа сабақ:   -Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы «Мейірімділік-асыл қасиет», Біз бүгінгі сабақта адамның жақсы қасиеттерінің бірі мейірімділік туралы әңгімелесеміз. Адамдардың бір-біріне деген мейір шапағаты -әдептілік белгісі , сол туралы білеміз.


-5 Т әдісін сабақ барысында орындаймыз «Тәртіп  , талап ,   тыныштық,    тазалық ,   татулық»

-Балалар 5Т ережені  есімізге түсіріп , сыныптағы  тәртіпті сақтап, оқып-білуге талаптанайық,тыныштықты орнатып,  тазалықты  сақтайық , бүгінгі күнімізді  татулықпен  өткізейік.

II. Тыныштық сәті

-Қане, бәріміз біздің аспандағы нұрын шашып тұрған Күнге ұқсап отырайық. Денемізді тік ұстап, орындықта еркін отырамыз Аяқ-қолыңызды айқастырмаңыз. Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. .Көздеріңізді жұмып, елестетіп көріңіз:

• Мұғалім: Біз барша тіршілікке жылуы мен жарық шашқан күннің көзіне айналдық. Күннің көзі болып жарқыраған басымыз тек жақсылық ойлайды. Күннің жылуымен рахаттанған қолдарымыз тек жақсы істер жасайды. Жап - жарық сәуле шашқан аяқтарымыз тек дұрыс жолмен жүреді. Күннің жарығы аузымызға да кірді – ол тек шындықты айтады. Ал құлағымыз жақсы сөздерді естиді. Маңдайымызға жеткен жарық сәулемен бірге ең сүйікті адамдарға, отбасына, әлемге, жануарларға, табиғатқа жылы сәулемізді сыйлап, іштей жақсы тілектер тілейік. Қандай тілектер тілейміз?(ойланамыз). Осындай тыныштықта сәл отыра тұрайық. Қандай жан тыныштығы! Енді жайлап көздеріңді ашуға болады.
Кім өзінің әсерімен бөліскісі келеді?

(Оқушылар өз әсерлерімен бөліседі)Рахмет.

 

2.Үй тапсырмасын тексеру.

-Балалар сендерге үйге тапсырма «Текті болсаң,тегіңді біл» тақырыбы бойынша  дайындалып келу керек болатын. 7 атаны білу,тақырыпқа сай өлең шумағын жаттау.


  3.Дәйексөз:        Мұғалім тақтадағы   «Мейірімділікті анадан үйрен» деген халық даналығын қалай түсінесіңдер?


Топтық жұмыс:1топ- «Мейірімді адам» дегенді қалай түсінесіңдер?Топтастыру сөздер құру(жақсы адам,ақкөңіл,жаны таза,шыдамды,рақымшыл, жанашыр,жылы жүрек)

2топ: «Мейірімділік» мәндес сөздер: рақымдылық, жанашыр,имандылық,қайырымдылық,мейірбан-

дылық,мейірімшілік,

  

Ана — халық ұғымында жаратушы. Ана-әлемдегі ең мейірімді жан.Ал осындай бар мейірімін балаға тарата білген бірден-бір жан- Өзін-өзі тану пәнінің авторы Сара Алпысқызы Назарбаева .Ал барлық нәрсенің дүниеге келуі үлкен мейірім мен шапағаттан пайда болады.— Адамзат ненің,кімнің  мейіріміне бөленген?

— Күн, табиғат, ана, ұстаз, дәрігер және тағы басқалардың мейіріміне бөленеді.

Мұғалім: Адамдар бір-біріне жылы сезімін білдіріп, тек жақсылық ойлау, игілік жасау арқылы мейірімділік таныта алады.

Енді балалар мен қазір сендерге  «Сары тауық пен балапандары» деген әңгіме бар, сол әңгімені оқып берейін.

-М.Төрежанов105бет 3сынып

Сұрақтар:

 1. Сары тауық өз балапандарын қандай жақсы қасиеттерге баулыды?

 2. Сары тауық өз аналық мейірімін қалай көрсете білді?


 1. Сендер біреуге мейірімділік танытқан кезде қандай сезімге бөлендіңдер?(балалар жауабы)

Мұғалім:

-Сары тауық қандай жақсы қасиеттерді балапандарына үйретті? балапандарына бір-біріне адал, қамқор,мейірімді 

«Болады-болмайды» тренингі

(оқушылар шеңберге тұрады, мұғалім болатын нәрселерді айтқанда оқушылар қолдарын үш рет шапалақтайды, ал болмайтын нәрселерді айтқанда қолдарын бір рет шапалақтайды)

 

-Мейірімді болуға …. (болады),               Кешірімді болуға …. (болады),

Қатыгез  болуға …. (болмайды),              Тәртіпті болуға …. (болады),

Әдепті болуға …. (болады),                     Ұрысқақ болуға…. (болмайды),

Сыпайы болуға …. (болады),                   Қайырымды болуға …. (болады),

Бұзық болуға …. (болмайды),                  Бауырмал болуға …. (болады),

Ақылды болуға ….. (болады),                  Мақтаншақ болуға …. (болмайды),

Шыншыл  болуға …. (болады),                Арам болуға …. (болмайды),

Маман болуға …. (болады),                     Жаман болуға …. (болмайды),

Айтпақшы,                                             Жаман болуға ….! (болмайды).

Мұғалім:   -Балалар жаңа өздерің  көргендей сары тауық балапандарына бір-біріне адал, қамқор,мейірімді болуды үйретіп жатыр, ал сендерге балалар жақсы болуды, мейірімді болуды кім үйретеді?(оқушылар жауабы)

— Дұрыс балалар, сендерге мейірімді болуды мектепте ұстаздарың, үйде  аналарың үйретеді. Ендеше сол  өзіміздің  аналарымыз туралы айтайық, ол қандай адам? (баяу музыка ойнап тұрады) топтастыру.

кішіпейіл                      мейірімді                       бауырмал

 

сыпайы                             Ана                                       кешірімді

 

әдепті                        жақсы                    жанашыр

 Тапсырма:«Кім және не мейірімді?» түсіп қалған сөздерді орнына қою керек. (баяу музыка ойнап тұрады)

Күлімдеген …. мейірімді. (күн)      Кіршіксіз ақ ….  мейірімді! (қар)

Таза мөлдір….  мейірімді!  (су) Бәрімізді көтеріп түрған  …. мейірімді!  (жер)

Аяулы …. мейірімді! (анам)            Қадірлі …. мейірімді! (әкем)

Әлпештеген …. мейірімді! (әжем)   Еркелеткен ….  мейірімді! (атам)

Жылы жүзді  …. мейірімді! (ұстазым)   Тату-тәтті …. мейірімді!  (достарым)

Жағдаяттарды шешу:

1-жағдаят: Сен аулада ролик теуіп жүрдің, ал сенің досыңның ролигі жоқ, сенің әрекетің?

2-жағдаят: Сенің алдыңнан бір құшақ газет-журнал көтерген хат тасушы апай  шықты , сен не істер едің?

3-жағдаят: Сенің  анаң ас дайындап жатыр, ал інің мазасызданып кетті,сенің әрекетің?

4-жағдаят: Сенің алдыңнан ауыр сөмкелерін көтерген әже шықты, сен абайсызда ол әжені қағып кеттің, оның сөмкесіндегі заттары шашылып қалды, сен не істер едің?

Мұғалім:  -Балалар  сендер өздеріңді мейірімді баламын деп санайсыңдар ма? Ендеше  бәріміз бірге «Мейірімділік ағашын» өсірейік, ол үшін сендер өздеріңді не үшін мейірімді санайтындарыңды айтып, «мейірімділік ағашына»  жемістерді ілеміз.

Сабақты бекіту:  -Балалар бүгін сабақта адам бойындағы тағы бір асыл қасиет мейірімділік туралы білдіңдер? Осы сабақта өздеріңе не алдыңдар, не үйрендіңдер?         (оқушылар жауабы)

-Дұрыс балалар, адамдар  бір-біріне  әрқашан қамқоршы, адал, қиын жағдайда қол ұшын беруі керек, әр күнін  күлімдеп қарсы алып, өзін қоршаған  адамдарға,бауырларына  мейірімділік таныта білуі керек.

Үйге тапсырма:     -«Менің анам- мейірімді адам» тақырыбында шағын әңгіме жазып келіңдер
6.Топпен ән айту.

             Ана туралы жыр .      

Сөзі: Ғ. Қайырбековтікі

Әні: Ш.Қалдаяқовтікі

 

Әлемнің жарығын сыйладың сен маған
Даланың әр гүлін жинадың сен маған
Сен бердің құстардың қанатын самғаған
Балалық қоштарың өзіңе арнаған

Қайырмасы:
Әлдилеп, аялап өсірген жемісің
Самал жел саябақ құшағың мен үшін
Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін
Көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын

Өтеуге борышын анашым жан сырым
Іздедім сен үшін әлемнің асылын
Әлемнің байлығын сыйлар ем кеш мені
Сыйлар ем ай - күнін қолыма түспеді
Қайырмасы:

Ете көр қанағат, әзірге берерім
Балалық махаббат, балалық жүрегім
Бол риза анашым, қолдағы осы бар
Өзіңе арнаған әнімді қосып ал

 

 

 

     

 

 

 

Соңғы тыныштық сәтi.

Баяу музыка қосылады.

- Көзімізді жұмып, тыныштықта отырып, бүгінгі сабақты есімізге түсірейік. Енді, бүгінгі өткен сабағымыздан нені түсіндік, қандай жақсы нәрселерді үйрендік, өзімізге нені алдық сол жөнінде ойланайық. Осының барлығын жүрегімізге салып, көкейімізге түйіп алайық.  Жайлап, көздеріңізді ашуға болады. Бүгінгі сабақ үшін сіздерге көп рахмет!

Сау болыңыздар!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Мейірімділік -асыл ?асиет

Автор: Валеева Гульнар Акперген?ызы

Дата: 12.02.2016

Номер свидетельства: 292494

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(45) "Мейірімділік асыл ?асиет"
  ["seo_title"] => string(29) "mieiirimdilik-asyl-k-asiiet-9"
  ["file_id"] => string(6) "306701"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1458187822"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(53) "«Мейірімділік - асыл ?асиет» "
  ["seo_title"] => string(27) "mieiirimdilik-asyl-k-asiiet"
  ["file_id"] => string(6) "173298"
  ["category_seo"] => string(16) "obschestvoznanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1423953569"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(48) "Мейірімділік -асыл ?асиет "
  ["seo_title"] => string(29) "mieiirimdilik-asyl-k-asiiet-4"
  ["file_id"] => string(6) "239286"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1444752176"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(47) "Мейірімділік -асыл ?асиет"
  ["seo_title"] => string(29) "mieiirimdilik-asyl-k-asiiet-8"
  ["file_id"] => string(6) "292495"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1455285298"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(71) "?зін-?зітану. "Мейірімділік - асыл?асиет""
  ["seo_title"] => string(35) "ozinozitanumieiirimdilikasylkasiiet"
  ["file_id"] => string(6) "273406"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1452224401"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства