kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

3 cынып. Мемлекеттік тіл

Нажмите, чтобы узнать подробности

Алматы облысы, Панфилов  ауданы, ?ожбанбет  би  атында?ы орта  мектепті? Бастауыш сынып  м??алімі  Бапакова  Нурлан  Каймолдаевна

Д?ниетану 3- сынып 
Саба?ты? та?ырыбы:
Мемлекеттік тіл 
Саба?ты? ма?саты: 
1. О?ушылар?а мемлекеттік тілді? ?ркендеп, дамуына мемлекеттік тілімізді с?юге, мемлекеттік тілді ая??а баспау?а, м?ртебесін жо?ары ?стау ж?нінде, ?р ?лтты? ?зіндік салт – д?ст?рі, діні, тіл ерекшелігі болатынын т?сіндіру. 
2. ?з еліне деген ма?таныш сезімін ояту. Отаны ?шін от?а т?сетін елжанды, ел азаматы етіп т?рбиелеу; 
3. О?ушыларды? есте са?тау ?абілетіні? дамуына ы?пал ету. 
Саба?ты? к?рнекілік ж?не техникалы? ??ралдары: интерактивті та?та, ел -р?міздері, карта, бейнетаспа жасыл- желек ба?дарламасы. 
?аза?стан Республикасыны? р?міздері, “Тіл туралы” за?, Конституция, ма?алдар, на?ыл с?здер, тест с?ра?тары, сызбалар, о?улы?. 
Саба?ты? барысы
Психологиялы? дайынды?. 
1.?н?ран орындау 
2.?й тапсырмасын тексеру. «Ел р?міздері» м?тіні? мазм?нын бірнеше о?ушылардан с?рау. М?тін мазм?нына с?йкес суреттер та?тадан к?рсетіліп т?рады. 
«Зерделі болса?, биік шы??а жетерсі?» 
Мемлекеттік р?міздер туралы жатта?ан ?ле?, та?па?тарынан ?зінді о?у. 
2.?ызы?ушылы?ын ояту. 

-?те д?рыс 
Олай болса, 
-Бізді? б?гінгі саба?та таныс?алы отыр?ан та?ырыбымыз « Мемлекеттік тіл» болма?. 

3. Ма?ынаны таныту. 
а) Балалар, т?уелсіздігімізді? басты белгілеріні? бірі- тіл. 
Тілімізді? тарихына то?талайы?шы, онда ?асіретті беттер аз емес. Хал?ымыз, жеріміз 200 жыл?а тарта Ресейді?, 70 жылдан аса ке?естік Ресей империясыны? бодауында бол?ан екен. Ана тіліміз мемлекеттік тіл д?режесінен айырылып, а?ын- жазушылар, бас?а да зиялы ?ауым ?кілдері « халы? жауы» атан?ан кез бол?ан. Хал?ымызды? саны к?рт азай?ан еді. 
Мына суретте кімдерді к?ріп т?рсы?дар. 
- Бес арыс; Ж. Аймауытов, М. Ж?мабаев, Ш. ??дайбердиев, А. Байт?рсынов, М. Дулатов.(сурет бойынша ??гіме) 
- Елімізде ?згеріс болды, осы ?згерістен кейін еліміз ?з т?уелсіздігіне ?ол жеткізді. Тілімізге ?атысты те?сіздік жойылды. Тіліміз «Мемлекеттік тіл» д?режесін алды. Ата за?ымызды? 7- бабыны? бірінші тарма?ында «?аза?стан Республикасында?ы мемлекеттік тіл – ?аза? тілі» деп к?рсетілді. Осы?ан байланысты 1997 жылы 11 шілдеде «Тіл туралы» за? ?абылданды. Мемлекеттік тілді насихаттау ?ол?а алынды. Мемлекеттік теле- радио ба?дарламалары, басылымдар ?аза? тілінде шы?арылып, ж?ргізіле бастады. Видео -Бізді? еліміз ?андай мемлекет? 
(к?п ?лтты) 
-Олар ?ай тілде с?йлеседі? 
-Міне, ?здері? айт?андай, к?п ?лтты мемлекетімізде ?р ?лт ?кіліні? тілін, дінін, д?ст?рін са?тау?а жа?дай жасал?ан. Сонымен ?атар ?лтаралы? ?атынас ретінде орыс тілі ?аза? тілімен те? ?олданылады. Орыс тілі – ресми тіл. Елімізді? к?п ?лтты мемлекет екендігіні? бір д?лелі. 
«Тілдер к?ніні?» белгіленуі. 
-Тілдер к?ні ?ашан? (22 ?ырк?йек) 
-Ал енді мемлекеттік тіл дегеніміз не? Осы?ан то?талайы?. 
-Мемлекеттік тіл деп белгілі бір елдегі, осы елдегі халы?ты? негізін ??райтын халы?ты? ( ?лтты?) тілін айтады. Ал бізді? елімізде халы?ты? к?пшілігін ??райтын кімдер, ?аза?тар, ендеше мемлекеттік тілімізді? ?аза? тілі болуы да тарихи за?дылы?. Жерімізді б?рыннан ата-бабамыз мекен еткен. Олай болса, тілімізде ?рпа?тан- ?рпа??а жеткен- асыл м?ра екенін естен шы?армайы?. 
?аза? тілі ?лемдегі с?йлеушісі- е? к?п 70 тілді? бірі. 
?)О?улы?пен ж?мыс. 
М?тінді о?ушылар?а тізбектей о?у. 
б)Сергіту жатты?уы. Поэзия минуты. 
Тілім са?ан ?р?ашанда бас иемін, 
Бар ?ой сені? бойы?да ?асиеті?. 
Тілімізді ?р?ашан ма?тан т?т?ан, 
?мытпайы? бабаларды? ?сиетін. 
Ала?датты тіл та??дыры б?гін де, 
Сен болмаса? болар ерте? к?нім не? 
?аза? тілін с?йемін мен жанымменен, 
?аза? болып ?алу ?шін т?бінде. 

в) О?ушылар б?гін біз жа?а саба?ты ?алай ме?гергенімізді 2топ?а «Тап?ырлар», «Зеректер» болып б?ліне отырып, «Тіл» еліне сапар шегеміз. Алдымен к?п бекеттер кездеседі. Онда?ы тапсырмаларды орында?ан топ м?шелері «Тіл» еліні? білімді о?ушысы ата?ын же?іп алады. 

№1 ?міт бекеті. С?йлем ??растыр: 
1.?мір, ?рбір, тіл, адам?а, бойы, керек. 
2. ?мір, ?азіргі, к?п, білу, тіл, уа?ытта, талабы. 
3. Полигот, к?п, адамды, білген, тіл, деп, атайды. 

№ 2. Шешендік бекеті. Тіл туралы ма?ал – м?тел. 
1.Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. 
2.Піл к?термегенді, тіл к?тереді. 
3.Тіл ?ылыштан ?ткір. 
4.Ана с?ті бой ?сіреді, ана тілі ой ?сіреді. 
5.Тілден арты? ?азына жо?. 
6.?нер алды ?ызыл тіл. 
7.Тілін білмеген т?бін білмейді. 
8.Е? т?тті де тіл, е? ж?мса?та тіл, е? ?атты да тіл. 

№3. ?алым бекеті. Шы?армашылы? ж?мыс. 
«Е? ?ымбат ?азына» ?ле?, ??гіме ??растыру. 
Тіл- ?асиетті, ??діретті, киелі. Б?л ?асиеттер бой?а ананы? а? с?тімен дариды. Тіл ?шпейді. Ана тілін жа?сы білмейінше сауатты с?йлеп, сауатты жазып, тіл байлы?ы мол м?дениетті ?аза?станны? азаматы бола алмайды. 

4.Ой тол?аныс: «Жасыл- желек» ба?дарламасы бойынша «А?ашты к?ркейту» ойыны 
А?аш жапыра?тарына «Тілге» тілік жазу. 

5.Ба?алау 
6. ?йге тапсырма. «Мемлекеттік тілді білу- парыз» эссе жазу. М?тінді мазм?ндау. 
Саба?ты М. ?лімбаевті? ?ле?імен ая?тау: 
Кіршіксіз ?ардай са?та?дар, 
?аза?ты? тілін халамат. 
Ана тілі –арым, иманым, 
Аманат, са?ан, аманат. 
 

Просмотр содержимого документа
«3 cынып. Мемлекеттік тіл»

Алматы облысы,Панфилов ауданы, Қожбанбет би атындағы орта мектептің Бастауыш сынып мұғалімі Бапакова Нурлан КаймолдаевнаДүниетану 3- сынып 
Сабақтың тақырыбы: Мемлекеттік тіл 
Сабақтың мақсаты: 
1. Оқушыларға мемлекеттік тілдің өркендеп , дамуына мемлекеттік тілімізді сүюге, мемлекеттік тілді аяққа баспауға, мәртебесін жоғары ұстау жөнінде , әр ұлттың өзіндік салт – дәстүрі, діні, тіл ерекшелігі болатынын түсіндіру. 
2. Өз еліне деген мақтаныш сезімін ояту. Отаны үшін отқа түсетін елжанды, ел азаматы етіп тәрбиелеу; 
3. Оқушылардың есте сақтау қабілетінің дамуына ықпал ету. 
Сабақтың көрнекілік және техникалық құралдары: интерактивті тақта, ел -рәміздері, карта, бейнетаспа жасыл- желек бағдарламасы. 
Қазақстан Республикасының рәміздері, “Тіл туралы” заң, Конституция, мақалдар, нақыл сөздер, тест сұрақтары, сызбалар, оқулық. 
Сабақтың барысы
Психологиялық дайындық. 
1.Әнұран орындау 
2.Үй тапсырмасын тексеру. «Ел рәміздері» мәтінің мазмұнын бірнеше оқушылардан сұрау. Мәтін мазмұнына сәйкес суреттер тақтадан көрсетіліп тұрады. 
«Зерделі болсаң, биік шыңға жетерсің» 
Мемлекеттік рәміздер туралы жаттаған өлең, тақпақтарынан үзінді оқу. 
2.Қызығушылығын ояту. 

-Өте дұрыс 
Олай болса , 
-Біздің бүгінгі сабақта танысқалы отырған тақырыбымыз « Мемлекеттік тіл» болмақ. 

3. Мағынаны таныту. 
а) Балалар, тәуелсіздігіміздің басты белгілерінің бірі- тіл. 
Тіліміздің тарихына тоқталайықшы, онда қасіретті беттер аз емес. Халқымыз, жеріміз 200 жылға тарта Ресейдің, 70 жылдан аса кеңестік Ресей империясының бодауында болған екен. Ана тіліміз мемлекеттік тіл дәрежесінен айырылып, ақын- жазушылар, басқа да зиялы қауым өкілдері « халық жауы» атанған кез болған. Халқымыздың саны күрт азайған еді. 
Мына суретте кімдерді көріп тұрсыңдар. 
- Бес арыс; Ж. Аймауытов, М. Жұмабаев, Ш. Құдайбердиев, А. Байтұрсынов, М. Дулатов.(сурет бойынша әңгіме) 
- Елімізде өзгеріс болды, осы өзгерістен кейін еліміз өз тәуелсіздігіне қол жеткізді. Тілімізге қатысты теңсіздік жойылды. Тіліміз «Мемлекеттік тіл» дәрежесін алды. Ата заңымыздың 7- бабының бірінші тармағында «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл – қазақ тілі» деп көрсетілді. Осыған байланысты 1997 жылы 11 шілдеде «Тіл туралы» заң қабылданды. Мемлекеттік тілді насихаттау қолға алынды. Мемлекеттік теле- радио бағдарламалары, басылымдар қазақ тілінде шығарылып, жүргізіле бастады. Видео -Біздің еліміз қандай мемлекет? 
(көп ұлтты) 
-Олар қай тілде сөйлеседі? 
-Міне, өздерің айтқандай, көп ұлтты мемлекетімізде әр ұлт өкілінің тілін, дінін, дәстүрін сақтауға жағдай жасалған. Сонымен қатар ұлтаралық қатынас ретінде орыс тілі қазақ тілімен тең қолданылады. Орыс тілі – ресми тіл. Еліміздің көп ұлтты мемлекет екендігінің бір дәлелі. 
«Тілдер күнінің» белгіленуі. 
-Тілдер күні қашан? (22 қыркүйек) 
-Ал енді мемлекеттік тіл дегеніміз не? Осыған тоқталайық. 
-Мемлекеттік тіл деп белгілі бір елдегі, осы елдегі халықтың негізін құрайтын халықтың ( ұлттың) тілін айтады. Ал біздің елімізде халықтың көпшілігін құрайтын кімдер, қазақтар, ендеше мемлекеттік тіліміздің қазақ тілі болуы да тарихи заңдылық. Жерімізді бұрыннан ата-бабамыз мекен еткен. Олай болса, тілімізде ұрпақтан- ұрпаққа жеткен- асыл мұра екенін естен шығармайық. 
Қазақ тілі әлемдегі сөйлеушісі- ең көп 70 тілдің бірі. 
ә)Оқулықпен жұмыс. 
Мәтінді оқушыларға тізбектей оқу. 
б)Сергіту жаттығуы. Поэзия минуты. 
Тілім саған әрқашанда бас иемін, 
Бар ғой сенің бойыңда қасиетің. 
Тілімізді әрқашан мақтан тұтқан, 
Ұмытпайық бабалардың өсиетін. 
Алаңдатты тіл тағңдыры бүгін де, 
Сен болмасаң болар ертең күнім не? 
Қазақ тілін сүйемін мен жанымменен, 
Қазақ болып қалу үшін түбінде. 

в) Оқушылар бүгін біз жаңа сабақты қалай меңгергенімізді 2топқа «Тапқырлар» , «Зеректер» болып бөліне отырып, «Тіл» еліне сапар шегеміз. Алдымен көп бекеттер кездеседі. Ондағы тапсырмаларды орындаған топ мүшелері «Тіл» елінің білімді оқушысы атағын жеңіп алады. 

№1 Үміт бекеті. Сөйлем құрастыр: 
1.Өмір, әрбір, тіл, адамға , бойы, керек. 
2. Өмір, қазіргі, көп, білу, тіл, уақытта, талабы. 
3. Полигот, көп, адамды, білген, тіл, деп, атайды. 

№ 2. Шешендік бекеті . Тіл туралы мақал – мәтел. 
1.Тіл тас жарады , тас жармаса бас жарады. 
2.Піл көтермегенді, тіл көтереді. 
3.Тіл қылыштан өткір. 
4.Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді. 
5.Тілден артық қазына жоқ. 
6.Өнер алды қызыл тіл. 
7.Тілін білмеген түбін білмейді. 
8.Ең тәтті де тіл, ең жұмсақта тіл, ең қатты да тіл. 

№3. Ғалым бекеті. Шығармашылық жұмыс. 
«Ең қымбат қазына» өлең, әңгіме құрастыру. 
Тіл- қасиетті, құдіретті, киелі. Бұл қасиеттер бойға ананың ақ сүтімен дариды. Тіл өшпейді. Ана тілін жақсы білмейінше сауатты сөйлеп, сауатты жазып, тіл байлығы мол мәдениетті Қазақстанның азаматы бола алмайды. 

4.Ой толғаныс: «Жасыл- желек» бағдарламасы бойынша «Ағашты көркейту» ойыны 
Ағаш жапырақтарына «Тілге» тілік жазу. 

5.Бағалау 
6. Үйге тапсырма. «Мемлекеттік тілді білу- парыз» эссе жазу. Мәтінді мазмұндау. 
Сабақты М. Әлімбаевтің өлеңімен аяқтау: 
Кіршіксіз қардай сақтаңдар, 
Қазақтың тілін халамат. 
Ана тілі –арым, иманым, 
Аманат, саған, аманат. 


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
3 cынып. Мемлекеттік тіл

Автор: Бапакова Нурлан Каймолдаевна

Дата: 19.08.2016

Номер свидетельства: 340041

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(26) "Cынып дарабозы"
  ["seo_title"] => string(13) "cynypdarabozy"
  ["file_id"] => string(6) "299615"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1456566963"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(123) "27 с?уір – Мемлекеттік тіл к?ні. 1-мамыр ?аза?стан хал?ыны? бірлігі к?ні"
  ["seo_title"] => string(63) "27suirmiemliekiettiktilkuni1mamyrkazakstankhalkynynbirlighikuni"
  ["file_id"] => string(6) "325164"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1462874037"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(52) "?аза? ханды?ыны? ??рылуы 7 cынып"
  ["seo_title"] => string(37) "k-azak-khandyg-ynyn-k-u-ryluy-7-cynyp"
  ["file_id"] => string(6) "306023"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1458039786"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(76) ""?аза? ауылы" ?аза? тілінен ашы? саба? 4 cынып "
  ["seo_title"] => string(48) "k-azak-auyly-k-azak-tilinien-ashyk-sabak-4-cynyp"
  ["file_id"] => string(6) "122315"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1414184044"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(60) "Cынып са?аты: "Елта?балы е?селі ел" "
  ["seo_title"] => string(39) "cynyp-sag-aty-ieltan-baly-ien-sieli-iel"
  ["file_id"] => string(6) "143865"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1418589637"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства