kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тест 4 сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

Д?ниетану 1.Жаратылыс жайында,?асиетті діни кітаптарда?ы ма?л?маттар?а ?ара?анда,Алла та?ала ?з ??діретімен е? ал?аш нені жаратты? А) Жер- д?ниені В ) А?аштарды С) Маймылдарды Д ) Адам Атаны 2. Адам баласы ал?аш рет отты ?андай н?рседен жа?ты? А) Ш?птен. В) Жасыл а?аштан С) Судан. Д )Ша?па? тастан 3. Ш?лдесе су?а,са?ынса еліне,жауына ?арсы т?рып,тойтарыс беруге ?ызмет ететін ?аза? хал?ыны? ?олдан?ан жануары? А) Т?йе. В)?гіз С) Жыл?ы Д) Сиыр 4. Ал?аш?ы адам мен жануарды айыратын е? ма?ызды фактор; А)Т?ратын жерлері В)Е?бекті оймен,санамен жасауы С) Ішкен тама?тары Д)Ойнайтын жерлері 5.Пирамидалар,Семирамиданы? аспалы ба?ы,Александрия манары,Таджмахал,Зевс м?сіні,Галикарнас кесенесі т.б.осы ?ажайып с?улет ж?не ?нер туындылары жалпы ?алай аталады? А)?лкен ?имараттар В)?лкен ?алалар С) ?ибадат ханалар Д)?лемні? жеті кереметі 6. К?кжиек т?старына байланысты ба?ытты аны?тау ?алай аталады? А) Ба?дарлау В) Параллель С)Т?сба?дар Д)Азимут 7. К?нні? к?зі ?ай ба?ыта ?ясына кіреді? А) О?т?стік В) Солт?стік С) Батыс Д) Шы?ыс 8. ?аза?станны? жер к?лемі; А) 2млн.728 мы? шаршы км. В)2млн.724 мы? шаршы км. С)3 млн.км. Д)3 млн.724мы? шаршы километр 9. Жер бетіне шы?ып жат?ан немесе ?те жа?ын орналас?ан к ?мір ?аза?станы? ?ай айма?ында шы?арылады? А)О?т?стік ?аза?станда В) Екібаст?зда С) ?скеменде Д) ?ызылорда 10. ??рлы? бетіні? тегіс немесе с?л белесті ал?аптарын не деп атайды; А) Таулар В)??мдар С) Ш?лдер Д) Жазы?тар 11 Тау басына жинал?ан м?зды? аталуы; А) ?ар. В)Жа?быр С) М?зды? Д)Шы? 12.?аза?станны? физикалы? картасына ?ара?анда к?п жерін ?андай жер алып жатыр: А) жазы? жерлер В) таулар С) м?зды?тар Д) сулар 13.Т?мендегілерді? ?айсысы биік тау ?атарына жатпайды? А) Алтай таулары В) Жо??ар ала тауы С) Тянь-Шань тауы Д) Бурабай тауы 14.Металдар ?андай т?рлерге б?лінеді: А) ?ара ж?не т?сті В) Темір ж?не тас С) Т?сті ж?не т?ссіз Д) Металдар б?лінбейді 15.Мыс металыны? е? тамаша ?асиеті ?андай? А) Ыдыс-ая? жасалады В) Электр то?ын жа?сы ?ткізеді С) Терезелер жасалады Д) Поезд жолдар жасалады. 16. Арал к?ліне ??ятын ?зендер А) Жайы?, Ертіс. В) Іле, Н?ра. С) Сырдария, ?мудария Д) Сарысу, Тор?ай 17.- Тіршілік к?зі - ?ажайып зат - Таби?атта е? к?п тарал?ан зат жо?арда берілгендер т?мендегілерді? ?айсысына т?н жауап болады. А) Топыра? В) Тау С) Су Д) А?аш 18. Ауаны? т?мендегі ?абатыны? температурасы, ыл?алдылы?ы, ?оз?алысы, жауын-шашынны? м?лшері б?ларды ?алай атайды?А) Ауа-райы В) Климат С) Жел Д) Мезгіл 19.Шал?ында не болмайды? А) ??стар В) Ірі а?дар С)Буна?денелер Д)Ж?ндіктер 20Дала дегеніміз не? А) Ш?лейті жерлер В) Таулы жерлерС) Батпа?ты жерлер Д) Ормансыз жазы? ал?ап Математика 1.Асхана?а 300кг к?ріш ж?не одан 3 есе кем ?ант ?келінді.Асхана?а неше кг. ?ант ?келінді? А) 200 В) 150 С) 100 Д) 300 2. Есепте?із; центнер мен- І-) 3т 100кг ІІ-) 5т ІІІ-) 1000кг А) 310ц,50ц,10ц В) 31ц,50ц,10ц С) 31ц,5ц,11ц Д) 3100ц,5ц,1000ц 3.Есепте?із: 884/4+696-400 А) 517 В) 688 С) 157 Д) 167 4. Есепте?із: (747+156)/3+346 А) 674 В) 747 С) 647 Д) 947 5. Ботаны? салма?ы 35кг,ал ?азды? салма?ы одан 7 есе кем.?азды? салма?ы неше кг? А) 3кг В) 7 кг. С) 4кг Д)5кг 6. Мектепте 30 м??алім,450 о?ушы бар. О?ушыларды? м??алімдерден нешеуі арты?? А) 350 В) 420 С) 300 Д) 400 7. Амалды орында?ыз; (138+3+111)+6х7 А) 619 В) 791 С) 199 Д) 339 8. Есепте?із; 189/9-75/25 А) 18 В) 15 С) 17 Д)19 9.Шеберхана ?р?айсысына 2 теріден ж?мсап,7 б?рік ж?не ?р?айсысына 4 теріден ж?мсап,сонша тыма? тікті.Шеберхана бас киімдерге барлы?ы ?анша тері ж?мсады? А) 72 В) 42 С) 13 Д) 31 10. Есепте?із; ( 230000+510000)+140000 А) 67000 В) 890000 С) 790000 Д) 880000 11. Те?деуді шеші?із; Х+20000=80000 А) 60000 В) 600 С) 60 Д) 6000 12.Те?деуді шеші?із; С-98=1300 А) 1813 В) 1287 С) 1319 Д) 1398 13.Саяжайдан бір мезгілде екі велосипедші бір-біріне ?арама-?арсы ба?ытта жол?а шы?ты.2 са?аттан кейін оларды? ара?ашы?ты?ы 44км болды.Біріншісіні? жылдамды?ы 12км/са? болса,екіншісі ?андай жылдамды?пен ж?рді? А) 10км/са? В) 9км/са? С) 8км/са? Д) 12км/са? 14.Амалды орында?ыз; 4769*3 А)17698 В)13703 С)14307 Д)16138 15.Амалды орында?ыз; 15450км/5 А)2090км В)3090км С)4905км Д)3950км 16.Бірдей екі костюм 7200 те?ге т?рады.Егер польто костюмнен 2 есе ?ымбат т?рса,2 польто неше те?ге т?рады? А) 1444 В) 3600 С) 7206 Д) 14400 17.Еденні? ауданы 30м 2 тік т?ртб?рыш пішіндес б?лмені? ені 5м.Оны? ?зынды?ын табы?ыз. А) 5м В) 4м С) 6м Д) 3м 18.Амалды орында?ыз; 17619*5+6120*3 А) 11645 В) 106455 С) 17654 Д) 176455 19.Те?дікті шеші?із; 3090/10-х=209 А) 100 В) 110 С) 120 Д) 130 20.Тиімді т?сілмен шеші?із; 560/(10*7) А) 5 В) 7 С) 6 Д) 8 ?аза? тілі 1.К?п н?ктені? орнына тиісті ?ріпті ?ойы?ыз.иркте ?онжы?тарды? ?нерін тамашалады?.А) Т; В) Ц; С) С; Д) З. 2.Жі?ішке ?осымшалы с?зді табы?ыз.Е?кейемін ??ды?тан су аламын. А) Е?кейемін В) ??ды?тан; С) Су; Д) Аламын. 3.А,?,е,о,?,?,? ?ріптерін к?п н?ктені? орнына ?ойы?ыз.?анша с?з жасалды? Т.р А) 4; В) 5; С) 6; Д) 7. 4.Жайылма с?йлем жасап т?р?ан с?здерді к?рсеті?із. Ол т??ырдан ша??ымен секірді. А) Ол,т??ырдан; В) Т??ырдан,ша??ымен; С) Ол,ша??ымен; Д) Ол,секірді 5.Берілген с?здер ?ай с?йлемде біры??ай м?ше бола алатынын аны?та?ыз.А?,к?к,сары. А) Біз таби?атты ?ор?аймыз. В) О?ушылар демалыс кезінде м?ражайда болды.С) Досан диктантты таза жазды. Д) Жылыжайда ?ызыл г?л ?сірілуде. 6. ?ш б?ліктен т?ратын м?тінні? т?рін табы?ыз.Басы,негізгі б?лім,со?ы. А) Сипаттау м?тіні; В) Пайымдау м?тіні; С) ??гімелеу м?тіні; Д) С?йлем. 7.Затты? санын білдіретін с?здерді белгіле?із.А) Екеу,?ара; В) Бесінші,бір; С) Таста,м?з; Д) К?рпе,ж?р. 8. С?йлем м?шелеріне д?рыс талдан?ан ?атарды табы?ыз. А) ?ызы? кітап о?ыдым. В) ?ызы? кітап о?ыдым С) ?ызы? кітап о?ыдым Д) ?ызы? кітап о?ыдым 9. К?кжиек с?зіндегі дыбыстарды? ?ндесуін аны?та?ыз. А) К?кшиек. В)К?гжиек.С)К?гіжиек Д) К?кішиек. 10. Жекеше т?рде т?уелденген с?здерді? ?айсысы ?ате? А) Мені? тазым.В)Сені? тазы?ыз С) Сізді? тазым. Д) Оларды? тазысы. 11.?тір ?ойылуы тиіс ?ыстырма с?зді табы?ыз. А) Рас айтасыз ба? В)Бізді? к?тіп отыр?анымыз рас. С) Оны? айт?аны рас болып шы?ты.Д) Рас біз ?ателескен екенбіз. 12.С?зді? алдынан к?шейткіш буын ?осу ар?ылы жасал?ан,дефиссіз жазылатын ?ос с?зді табы?ыз.А)Аппа? В) Тапсырма С)Жап-жасыл Д) ?ап-?абымен 13.?арамен жазыл?ан с?зді? орнына ?ай с?зді ?ой?анда, жылы с?зіні? ма?ынасы ?згереді,табы?ыз. Жылы киім. А) ?й В) ?ол?ап С) Жел Д) С?з. 14.Бірігіп жазылатын с?здерді табы?ыз. Та? ерте? к?н шы?ар шы?пастан ж?ріп кеттік. А) Та? ерте? В) К?н шы?ар С) Шы?ар шы?пастан Д) Ж?ріп кеттік. 15.?арамен берілген с?з мезгілге ?атысты екенін табы?ыз. ?ансонарда б?ркітші шы?ады а??а. А) Жауын жау?анда В)Жел со??анда С) ?ар ерігенде Д) ?ар т?скенде. 16.С?з тіркесіні? ?андай с?зтабынан жасал?анын аны?та?ыз. Жетінші п?тер. А)Сын есім,зат есім.В)Зат есім,сан есім.С)Сан есім,зат есім.Д)Сан есім,етістік. 17.Туынды зат есімді табы?ыз. А) ?шіргіш В)?имарат С) А?ылды Д) Шегеле. 18.?аза?ты? халы?ты? музыка аспабын табы?ыз. А) Гитара В) ?обыз. С)Скрипка Д)Баян. 19.Берілген сурет т?мендегілерді? ?айсысына ?атысты екенін табы?ыз. А) Барыс жылы. В) ?аза?стан-2030 стратегиясы. С) Халы?аралы? футбол лигасы.Д)7-ші ?ыс?ы Азия ойындары. 20.?оян мен ?арса?ты аулайтын ??сты белгіле?із.А)Тазы.В)?а?пан.С)Б?ркіт.Д)К?гершін. Математика 1. Есепте?із; 960 / 3+205-525 А) 100 В)36 С) 50 Д) 0 2. Саяжайдан бір мезгілде екі велосипедші бір-біріне ?арама-?арсы ба?ытта жол?а шы?ты.Біріншісіні? жылдамды?ы 9 км/са?.Ал екіншісіні? 7км/са?.Олар 3 са?.кейін бір-біріне ?андай ?ашы?ты?та болады? А)43км. В)48 км. С)28 км. Д) 34 км. 3. Есепте?із;793-157*2-209. А)150. В)210. С)270. Д)200 4. Са?атты? к?рсетіп т?р?ан уа?ытын ?алай о?у?а болады? А)?шке жиырма мин.?алды. В)Сегізден ?ш мин.кетті. С)Сегізден он бес мин. Кетті. Д)Сегізге он бес мин ?алды. 5.Те?деуді шеші?із. 72000-х=1000 А) 700000 В)71000 С)1000 Д)7100 6.Ботаны? салма?ы42кг,б?л ?азды? салма?ынан 7 есе арты?. ?азды? салма?ы неше кг. А)6 В) 7 С) 10 Д) 5. 7. Есепте?із (17000+51000)+9000 А)87000 В)98000 С)84000 Д)77000 8. Амалды орында?ыз. 51070кг* 4 А)320400кг. В)224200кг. С)404200кг.Д)204280кг. 9.?абыр?аларыны? ?зынды?ы 9 м ж?не х тік т?ртб?рыш т?різдес б?лмені? еденіні? ауданын табы?ыз. А) 5 х.В)12х С) 3х д) 9х. 10. Те?деуді шеші?із; х-560/7=52000 А)30180 В) 52080 С) 53180 Д) 33080 11.Амалдарды орында?ыз; 2313/3+11; А) 782. В) 769. С) 754. Д) 849 12.Есепте?із; 43*4+31*5. А) 237. В) 347. С) 327. Д) 440 13.Е?бек саба?ында екінші сынып о?ушылары 53,?шінші сынып о?ушылары 75 ою ойды.?шінші сынып о?ушылары екінші сынып о?ушыларынан ?анша ою арты? ойды? А) 19. В) 22. С) 12. Д) 26 14.Амалдарды орында?ыз; 74103/3-22518/9; А) 23499. В) 24939. С) 22199. Д) 24993 15. Тиімді т?сілмен есепте?із: 150*(2*9); А) 2700; В) 2200; С) 1570; Д) 2730 16.К?кшетау жаз?ы демалыс лагеріне 240 ер бала ж?не 180 ?ыз бала келді.Олар ?р б?лмеге 6 баладан орналасты.Балалар неше б?лмеге орналасты? А) 70. В) 40. С) 100. Д) 50 17. 8 шапан?а 72 метр сонша ?амзол?а 48 метр мата ж?мсалды.Бір ?амзол?а ?ара?анда бір шапан?а неше метр мата арты? ж?мсалды? А) 4. В) 6. С) 5. Д) 3 18.Суреттегі фигураны? периметрін ?рнек т?рінде жазы?ыз: А) (6+2у) см. В) 8у см. С) 9см. Д) 6у см 19.Килограммен ?рнекте?із: I-) 5ц 50кг. II-) 7т. III-) 3ц 4кг. А) 55кг,700кг,34кг. В) 25кг,7700кг,340кг. С) 550кг,7000кг,304кг. Д) 2050кг,700кг,3040кг 20.Д?кенде ?ш к?нде 55000 те?геге тауар сатылды.Бірінші к?ні 21000 те?геге, екінші к?ні бірінші к?нге ?ара?анда 3 есе кем сатылды.?ал?аны ?шінші к?ні сатылды.?шінші к?ні неше те?геге тауар сатылды? А) 27000. В) 2700. С) 270. Д) 27

Просмотр содержимого документа
«Тест 4 сынып»

Дүниетану

1.Жаратылыс жайында,қасиетті діни кітаптардағы мағлұматтарға қарағанда,Алла тағала өз құдіретімен ең алғаш нені жаратты? А) Жер- дүниені В ) Ағаштарды

С) Маймылдарды Д ) Адам Атаны

2. Адам баласы алғаш рет отты қандай нәрседен жақты? А) Шөптен. В) Жасыл ағаштан

С) Судан. Д )Шақпақ тастан

3. Шөлдесе суға,сағынса еліне,жауына қарсы тұрып,тойтарыс беруге қызмет ететін қазақ халқының қолданған жануары? А) Түйе. В)Өгіз С) Жылқы Д) Сиыр

4. Алғашқы адам мен жануарды айыратын ең маңызды фактор; А)Тұратын жерлері

В)Еңбекті оймен,санамен жасауы С) Ішкен тамақтары Д)Ойнайтын жерлері

5.Пирамидалар,Семирамиданың аспалы бағы,Александрия манары,Таджмахал,Зевс мүсіні,Галикарнас кесенесі т.б.осы ғажайып сәулет және өнер туындылары жалпы қалай аталады? А)Үлкен ғимараттар В)Үлкен қалалар С) Ғибадат ханалар Д)Әлемнің жеті кереметі

6. Көкжиек тұстарына байланысты бағытты анықтау қалай аталады? А) Бағдарлау

В) Параллель С)Түсбағдар Д)Азимут

7. Күннің көзі қай бағыта ұясына кіреді? А) Оңтүстік В) Солтүстік С) Батыс Д) Шығыс

8. Қазақстанның жер көлемі; А) 2млн.728 мың шаршы км. В)2млн.724 мың шаршы км. С)3 млн.км. Д)3 млн.724мың шаршы километр

9. Жер бетіне шығып жатқан немесе өте жақын орналасқан к өмір Қазақстаның қай аймағында шығарылады? А)Оңтүстік Қазақстанда В) Екібастұзда С) Өскеменде

Д) Қызылорда

10. Құрлық бетінің тегіс немесе сәл белесті алқаптарын не деп атайды; А) Таулар В)Құмдар С) Шөлдер Д) Жазықтар

11 Тау басына жиналған мұздың аталуы; А) Қар. В)Жаңбыр С) Мұздық Д)Шық

12.Қазақстанның физикалық картасына қарағанда көп жерін қандай жер алып жатыр:

А) жазық жерлер В) таулар С) мұздықтар Д) сулар

13.Төмендегілердің қайсысы биік тау қатарына жатпайды? А) Алтай таулары В) Жоңғар ала тауы С) Тянь-Шань тауы Д) Бурабай тауы

14.Металдар қандай түрлерге бөлінеді: А) Қара және түсті В) Темір және тас

С) Түсті және түссіз Д) Металдар бөлінбейді

15.Мыс металының ең тамаша қасиеті қандай? А) Ыдыс-аяқ жасалады В) Электр тоғын жақсы өткізеді С) Терезелер жасалады Д) Поезд жолдар жасалады.

16. Арал көліне құятын өзендер А) Жайық, Ертіс. В) Іле, Нұра. С) Сырдария, Әмудария Д) Сарысу, Торғай

17.- Тіршілік көзі - Ғажайып зат - Табиғатта ең көп таралған зат жоғарда берілгендер төмендегілердің қайсысына тән жауап болады. А) Топырақ В) Тау С) Су Д) Ағаш

18. Ауаның төмендегі қабатының температурасы, ылғалдылығы, қозғалысы, жауын-шашынның мөлшері бұларды қалай атайды?А) Ауа-райы В) Климат С) Жел Д) Мезгіл

19.Шалғында не болмайды? А) Құстар В) Ірі аңдар С)Бунақденелер Д)Жәндіктер

20Дала дегеніміз не? А) Шөлейті жерлер В) Таулы жерлерС) Батпақты жерлер

Д) Ормансыз жазық алқап

Математика

1.Асханаға 300кг күріш және одан 3 есе кем қант әкелінді.Асханаға неше кг. қант әкелінді? А) 200 В) 150

С) 100 Д) 300

2. Есептеңіз; центнер мен- І-) 3т 100кг ІІ-) 5т ІІІ-) 1000кг

А) 310ц,50ц,10ц В) 31ц,50ц,10ц С) 31ц,5ц,11ц Д) 3100ц,5ц,1000ц

3.Есептеңіз: 884/4+696-400 А) 517 В) 688 С) 157 Д) 167

4. Есептеңіз: (747+156)/3+346 А) 674 В) 747 С) 647 Д) 947

5. Ботаның салмағы 35кг,ал қаздың салмағы одан 7 есе кем.Қаздың салмағы неше кг?

А) 3кг В) 7 кг. С) 4кг Д)5кг

6. Мектепте 30 мұғалім,450 оқушы бар. Оқушылардың мұғалімдерден нешеуі артық?

А) 350 В) 420 С) 300 Д) 400

7. Амалды орындаңыз; (138+3+111)+6х7 А) 619 В) 791 С) 199 Д) 339

8. Есептеңіз; 189/9-75/25 А) 18 В) 15 С) 17 Д)19

9.Шеберхана әрқайсысына 2 теріден жұмсап,7 бөрік және әрқайсысына 4 теріден жұмсап,сонша тымақ тікті.Шеберхана бас киімдерге барлығы қанша тері жұмсады? А) 72 В) 42 С) 13 Д) 31

10. Есептеңіз; ( 230000+510000)+140000 А) 67000 В) 890000 С) 790000 Д) 880000

11. Теңдеуді шешіңіз; Х+20000=80000 А) 60000 В) 600 С) 60 Д) 6000

12.Теңдеуді шешіңіз; С-98=1300 А) 1813 В) 1287 С) 1319 Д) 1398

13.Саяжайдан бір мезгілде екі велосипедші бір-біріне қарама-қарсы бағытта жолға шықты.2 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 44км болды.Біріншісінің жылдамдығы 12км/сағ болса,екіншісі қандай жылдамдықпен жүрді? А) 10км/сағ В) 9км/сағ С) 8км/сағ Д) 12км/сағ

14.Амалды орындаңыз; 4769*3 А)17698 В)13703 С)14307 Д)16138

15.Амалды орындаңыз; 15450км/5 А)2090км В)3090км С)4905км Д)3950км

16.Бірдей екі костюм 7200 теңге тұрады.Егер польто костюмнен 2 есе қымбат тұрса,2 польто неше теңге тұрады? А) 1444 В) 3600 С) 7206 Д) 14400

17.Еденнің ауданы 30м 2 тік төртбұрыш пішіндес бөлменің ені 5м.Оның ұзындығын табыңыз. А) 5м

В) 4м С) 6м Д) 3м

18.Амалды орындаңыз; 17619*5+6120*3 А) 11645 В) 106455 С) 17654 Д) 176455

19.Теңдікті шешіңіз; 3090/10-х=209 А) 100 В) 110 С) 120 Д) 130

20.Тиімді тәсілмен шешіңіз; 560/(10*7) А) 5 В) 7 С) 6 Д) 8

Қазақ тілі

1.Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойыңыз. ...иркте қонжықтардың өнерін тамашаладық.А) Т; В) Ц; С) С; Д) З.

2.Жіңішке қосымшалы сөзді табыңыз.Еңкейемін құдықтан су аламын. А) Еңкейемін

В) Құдықтан; С) Су; Д) Аламын.

3.А,ә,е,о,ө,ұ,ү әріптерін көп нүктенің орнына қойыңыз.Қанша сөз жасалды? Т...р

А) 4; В) 5; С) 6; Д) 7.

4.Жайылма сөйлем жасап тұрған сөздерді көрсетіңіз. Ол тұғырдан шаңғымен секірді.

А) Ол,тұғырдан; В) Тұғырдан,шаңғымен; С) Ол,шаңғымен; Д) Ол,секірді

5.Берілген сөздер қай сөйлемде бірыңғай мүше бола алатынын анықтаңыз.Ақ,көк,сары.

А) Біз табиғатты қорғаймыз. В) Оқушылар демалыс кезінде мұражайда болды.С) Досан диктантты таза жазды. Д) Жылыжайда қызыл гүл өсірілуде.

6. Үш бөліктен тұратын мәтіннің түрін табыңыз.Басы,негізгі бөлім,соңы.

А) Сипаттау мәтіні; В) Пайымдау мәтіні; С) Әңгімелеу мәтіні; Д) Сөйлем.

7.Заттың санын білдіретін сөздерді белгілеңіз.А) Екеу,қара; В) Бесінші,бір; С) Таста,мұз; Д) Көрпе,жүр.

8. Сөйлем мүшелеріне дұрыс талданған қатарды табыңыз.

А) Қызық кітап оқыдым.

В) Қызық кітап оқыдым

С) Қызық кітап оқыдым

Д) Қызық кітап оқыдым

9. Көкжиек сөзіндегі дыбыстардың үндесуін анықтаңыз. А) Көкшиек. В)Көгжиек.С)Көгіжиек Д) Көкішиек.

10. Жекеше түрде тәуелденген сөздердің қайсысы қате? А) Менің тазым.В)Сенің тазыңыз

С) Сіздің тазым. Д) Олардың тазысы.

11.Үтір қойылуы тиіс қыстырма сөзді табыңыз. А) Рас айтасыз ба? В)Біздің күтіп отырғанымыз рас. С) Оның айтқаны рас болып шықты.Д) Рас біз қателескен екенбіз.

12.Сөздің алдынан күшейткіш буын қосу арқылы жасалған,дефиссіз жазылатын қос сөзді

табыңыз.А)Аппақ В) Тапсырма С)Жап-жасыл Д) Қап-қабымен

13.Қарамен жазылған сөздің орнына қай сөзді қойғанда, жылы сөзінің мағынасы өзгереді,табыңыз. Жылы киім. А) Үй В) Қолғап С) Жел Д) Сөз.

14.Бірігіп жазылатын сөздерді табыңыз. Таң ертең күн шығар шықпастан жүріп кеттік.

А) Таң ертең В) Күн шығар С) Шығар шықпастан Д) Жүріп кеттік.

15.Қарамен берілген сөз мезгілге қатысты екенін табыңыз. Қансонарда бүркітші шығады аңға. А) Жауын жауғанда В)Жел соққанда С) Қар ерігенде Д) Қар түскенде.

16.Сөз тіркесінің қандай сөзтабынан жасалғанын анықтаңыз. Жетінші пәтер.

А)Сын есім,зат есім.В)Зат есім,сан есім.С)Сан есім,зат есім.Д)Сан есім,етістік.

17.Туынды зат есімді табыңыз. А) Өшіргіш В)Ғимарат С) Ақылды Д) Шегеле.

18.Қазақтың халықтық музыка аспабын табыңыз. А) Гитара В) Қобыз. С)Скрипка Д)Баян.

19.Берілген сурет төмендегілердің қайсысына қатысты екенін табыңыз. А) Барыс жылы.

В) Қазақстан-2030 стратегиясы. С) Халықаралық футбол лигасы.Д)7-ші қысқы Азия ойындары.

20.Қоян мен қарсақты аулайтын құсты белгілеңіз.А)Тазы.В)Қақпан.С)Бүркіт.Д)Көгершін.

Математика

 1. Есептеңіз; 960 / 3+205-525 А) 100 В)36 С) 50 Д) 0

 2. Саяжайдан бір мезгілде екі велосипедші бір-біріне қарама-қарсы бағытта жолға шықты.Біріншісінің жылдамдығы 9 км/сағ.Ал екіншісінің 7км/сағ.Олар 3 сағ.кейін бір-біріне қандай қашықтықта болады? А)43км. В)48 км. С)28 км. Д) 34 км.

 3. Есептеңіз;793-157*2-209. А)150. В)210. С)270. Д)200

 4. Сағаттың көрсетіп тұрған уақытын қалай оқуға болады? А)Үшке жиырма мин.қалды.

В)Сегізден үш мин.кетті. С)Сегізден он бес мин. Кетті. Д)Сегізге он бес мин қалды.

5.Теңдеуді шешіңіз. 72000-х=1000 А) 700000 В)71000 С)1000 Д)7100

6.Ботаның салмағы42кг,бұл қаздың салмағынан 7 есе артық. Қаздың салмағы неше кг.

А)6 В) 7 С) 10 Д) 5.

7. Есептеңіз (17000+51000)+9000 А)87000 В)98000 С)84000 Д)77000

8. Амалды орындаңыз. 51070кг* 4 А)320400кг. В)224200кг. С)404200кг.Д)204280кг.

9.Қабырғаларының ұзындығы 9 м және х тік төртбұрыш тәріздес бөлменің еденінің ауданын табыңыз. А) 5 х.В)12х С) 3х д) 9х.

10. Теңдеуді шешіңіз; х-560/7=52000 А)30180 В) 52080 С) 53180 Д) 33080

11.Амалдарды орындаңыз; 2313/3+11; А) 782. В) 769. С) 754. Д) 849

12.Есептеңіз; 43*4+31*5. А) 237. В) 347. С) 327. Д) 440

13.Еңбек сабағында екінші сынып оқушылары 53,үшінші сынып оқушылары 75 ою ойды.Үшінші сынып оқушылары екінші сынып оқушыларынан қанша ою артық ойды?

А) 19. В) 22. С) 12. Д) 26

14.Амалдарды орындаңыз; 74103/3-22518/9; А) 23499. В) 24939. С) 22199. Д) 24993

15. Тиімді тәсілмен есептеңіз: 150*(2*9); А) 2700; В) 2200; С) 1570; Д) 2730

16.Көкшетау жазғы демалыс лагеріне 240 ер бала және 180 қыз бала келді.Олар әр бөлмеге 6 баладан орналасты.Балалар неше бөлмеге орналасты? А) 70. В) 40. С) 100. Д) 50

17. 8 шапанға 72 метр сонша қамзолға 48 метр мата жұмсалды.Бір қамзолға қарағанда бір шапанға неше метр мата артық жұмсалды? А) 4. В) 6. С) 5. Д) 3

18.Суреттегі фигураның периметрін өрнек түрінде жазыңыз: А) (6+2у) см. В) 8у см. С) 9см. Д) 6у см19.Килограммен өрнектеңіз:

I-) 5ц 50кг. II-) 7т. III-) 3ц 4кг. А) 55кг,700кг,34кг. В) 25кг,7700кг,340кг. С) 550кг,7000кг,304кг. Д) 2050кг,700кг,3040кг

20.Дүкенде үш күнде 55000 теңгеге тауар сатылды.Бірінші күні 21000 теңгеге, екінші күні бірінші күнге қарағанда 3 есе кем сатылды.Қалғаны үшінші күні сатылды.Үшінші күні неше теңгеге тауар сатылды? А) 27000. В) 2700. С) 270. Д) 27


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Тест 4 сынып

Автор: Муханбетова Кабира Хисметовна

Дата: 28.03.2016

Номер свидетельства: 311205

Похожие файлы

object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(97) "?аза? ?дебиетінен орта мерзімді саба? жоспары 8 сынып"
  ["seo_title"] => string(58) "k-azak-diebiietinien-orta-mierzimdi-sabak-zhospary-8-synyp"
  ["file_id"] => string(6) "251695"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1447265026"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(129) "Программалы? ?амтамасыз етуді? жалпы сипаттамасы ж?не жіктелуі. 5-сынып "
  ["seo_title"] => string(78) "proghrammalyk-k-amtamasyz-ietudin-zhalpy-sipattamasy-zh-nie-zhiktielui-5-synyp"
  ["file_id"] => string(6) "243860"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1445843761"
 }
}
object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(43) "то?санды? тест ж?мыстары"
  ["seo_title"] => string(24) "toksandyktiestzhumystary"
  ["file_id"] => string(6) "296003"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1455900030"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(65) "Д?ниетанудан 1 - сынып тест с?ра?тары "
  ["seo_title"] => string(39) "duniietanudan-1-synyp-tiest-su-rak-tary"
  ["file_id"] => string(6) "207141"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1430338564"
 }
}
object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(49) "Технология 6-9 тест ?лгілері"
  ["seo_title"] => string(31) "tiekhnologhiia69tiestulghilieri"
  ["file_id"] => string(6) "303314"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1457507280"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства