kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Математика п?нінен саба? жоспары"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Математика п?нінен саба? жоспары

Та?ырыбы:

Те?деу шешу ж?не есептерді те?деу ??ру ар?ылы шы?ару

Ат?арылатын жазбаша ж?мысты? к?лемі мен мазм?ны:

те?деудегі белгісіз компонентті табу?а ?йренеді.

С?здік ж?мыс:

Те?деу-белгісіз саны бар те?дік

 Сынып:

 Мерзімі:

?олданылатын технологиялар:

К?рнекілігі:

Саба?ты? ма?саты:

Те?деу туралы т?сініктерін пысы?тайды.

К?рделі те?деуден белгісіз компоненттерді табуды біледі.

Жылдамды? белгілі бол?ан жа?дайда уа?ытты табады.

?ашы?ты?ты?,уа?ытты?,жылдамды?ты? белгілерін айыра біледі.

?оз?алысты? т?рлеріне берілген есептерді бір-бірінен айыра біліп,шы?ара алады.

О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер,сыни т?р?ыдан ойлау,о?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды  ба?алау,рефлексия

Стикерлер,дидактикалы? материалдар

К?тілетін н?тиже:

Біледі:

-Саба? со?ында  о?ушылар есеп мазм?ны бойынша те?деу ??рады;

-Сызбаларды о?ып,т?сіне біледі,есеп ??растыра алады;

-Ж?пты? ж?мыста ынтыма?тасты??а ?йренеді;

-де?гейлік тапсырмаларды орындау ар?ылы ?зіндік ізденістерін ?алыптастырады.

Орындай  алады:

- те?деуді? т?бірін табуды;

-есепті те?деу ??ру ар?ылы шы?арады.

 «А»  тобына ?ойылатын ма?сат:

Сызба?а ?арап есеп ??растырады.Есеп бойынша те?деу ??растырады.

«В» тобына ?ойылатын ма?сат:

Берілген тапсырма бойынша те?деу ??растырады.Те?деуді ?здігінен шешеді.

«С» тобына ?ойылатын ма?сат:

Есептеу да?дылары жетілдіріледі.Берілген к?рделі те?деуді? т?бірін табады.

К?тілетін н?тиже:

Сызба бойынша есеп ??растырады.

Есеп бойынша те?деуді ??растырады,шы?арады.

К?тілетін н?тиже:

Тапсырма бойынша те?деу ??растырады.

К?рделі те?деуді? т?біірн табады.

К?тілетін н?тиже:

К?п та?балы санды бір та?балы сан?а к?бейтеді,б?леді.

Те?деуді шешеді.

Саба?ты? барысы:

Кезе?ні? ма?сат,міндеттері

Уа?ыт к?рсеткіші

?дістері мен т?сілдері

М??алімні? ?ызметі

О?ушыны? ?ызметі

1.Психологиялы? к??іл-к?й  тудыру

«Шапала? жа?быр»           Сол ала?ан?а о? ?олды? с?? сауса?ын со?амыз.Сонан кейін екінші сауса?ты ?осып со?амыз,?ш,т?рт,бес,т?тас ала?анды со?амыз.Енді керісінше азайтамыз.

Б?л жатты?уды? ма?саты:

о?ушыларды? ?са? ?ол моторикасын  дамыту,

жатты?уды шапша? орындау ар?ылы миды? ж?мысын жа?сарту.

1 минут

Психологиялы? к??іл-к?й ?алыптастыру

О?ушыларды жылы ж?збен ?оштайды

Бірге шатаспай жатты?уды орындайды

2.Ауызша есептер шы?ару.

Ма?саты:

Н?лдермен ая?талатын сандарды ауызша к?бейтуді,б?луді ?айталайды.Білімдерін тексереді,бекітеді.

К?тілетін  н?тиже:

О?ушылар т?сіндіре отырып шы?арады.

4 минут

«А» тобы

566+28000:7000=570

120-3600:60=60

700000-700*900=70        

Есептерді т?сіндіре отырып шы?арады.              

«В» тобы

600*40=24000

4000:80=50

30000:50=600

 «С» тобына

80*80=6400

50*80=4000

200:50=4

?ткен саба?ты ?айталау.

Ма?саты:

Жылдамды?,уа?ыт,?ашы?ты?-

ты? формулаларын еске т?сіру,жазу,жа?а саба?пен ?штастыру.

К?тілетін н?тиже:

О?ушылар формулаларды жазады,осы формулалада?ы бір компонент жо? болса,те?деу ??ру ар?ылы табатынды?ына к?здерін жеткізеді.

5 минут

С?ра?-жауап ж?мысы

Жылдамды?ты ?алай табамыз?

Уа?ытты ?алай табамыз?

?ашы?ты?ты ?алай табамыз?Егер де бізге ?ашы?ты? пен уа?ыт белгілі болса,жылдамды?ты «х-пен» белгілеп те?деу ??ра аламыз ба?С?ра?тар?а жауап береді. С?ра?тар?а жауап береді

С?ра?тар?а жауап береді.Та?ырып бойынша ?з ма?саттарын ай?ындайды.

Жа?а та?ырып:

Жа?а та?ырыпты бекіту.

Ма?саты:

О?ушылар т?сінеді.

Де?гейлік тапсырмаларды орындайды.

Н?тиже:

Жа?а саба?ты толы?  ??ынады.

М??аліммен бірге ?орытынды жасайды.

Ма?саты:

жа?а саба? бойынша ал?ан білімдерін бекіту.

Н?тиже:ал?ан білімдерін бекітеді.

10 минут

5 минут

Ж?пты? ж?мыс: «М??алім-о?ушы»,тіректік сызбалар бойынша ж?мыс істеу

?здік ж?мыс

М??алімні? с?зі:

Біз сендермен екі денені? ?оз?алысына есептер шы?ара отырып,?рі ?арай оны к?рделендіреміз.Осы есептер бойынша те?деулер ??растырамыз.Та?тада?ы сызба?а к??іл аудары?ыздар.

«Те?деу» с?зіне кластер ??рады

S=210 км

Vавт=50км/са?

Sм=60км

tавт=?

50*3+Х=210

Б?л екі есеп бір-біріне кері есептер.

Кім ?алай  шы?арады,тексеру.

О?ушылар  м??ият ты?дайды.??рыл?ан те?деуді жазады.

50*Х+60=210

50*Х=210-60

50*х=150

Х=150:50

Х=3

50*3+60=210

210=210

Ендеше студент автобуспен 3 са?ат ж?рген.

№3 есепті шы?арады.

(20+30)*Х=150

50*Х=150

Х=150:50

Х=3

(20+30)*3=150

150=150

Сергіту с?ті

«12 раунд.»

Ма?саты:

О?ушыларды?  бойын сергіту

1 минут

Музыкалы? ?зіліс

Жатты?уларды орындату

Жатты?уларды орын-

дайды

Де?гейлік тапсырмалар негізінде ?зін ?зі ж?не бірін бірі ба?алау.

Ма?саты:о?ушылар ?з ж?мыстарын ж?не сыныптастарыны? ж?мыстарын тексереді.

К?тілетін н?тиже:

тапсырмаларын саналы т?рде т?сініп,сапалы орындайды.

14 минут

Де?гейлік ж?мыс

Бес балды? ба?алау ж?йесімен таныстырады.

Ба?алау критерииі:

Жо?ары ба?а алу ?шін  на?ты т?рде ?з ойын баяндай алу.Тапсырмаларды д?л орындау.

Бір бірімен ж?пты? ж?мыс ж?ргізе алу.

Бірін-бірі ты?дап,ба?алай білу.

Ма?саты:                                                                                       

Сызба?а ?арап есеп ??растырады.

Есеп бойынша те?деу ??растырады.

К?тілетін н?тиже:

На?ты т?рде ??растыр?ан есептерін т?сіндіріп,д?лелдей алады.

О?улы?ты? 38-бетіндегі №4 есепті? а-сын Хамза Алишер шы?арады.

?-сін Рахметуллина Дильназ шы?арады.

Б-сын Кариев Н?рс?лтан шы?арады.

В-сын Сатыбалдин ?ділет шы?арады.

Ма?саты:

Тапсырма бойынша те?деу  ??растырады.

Те?деуді ?здігінен шешеді.

К?тілетін н?тиже:

Тапсырма бойынша ??растыр?ан к?рделі те?деулерін т?сініп орындайды.

№6 есепті? ?-сі мен б-сын шы?арады.

Ма?саты:

Есептеу да?дылары жетілдіріледі.Берілген к?рделі те?деуді? т?біірн таба алады.

К?тілетін н?тиже:

К?п та?балы сандарды бір та?балы сан?а к?бейтеді,б?леді.Дайын те?деуді? т?бірін табады.

№5-ші есепті шы?арады.

(х+20)*45=3105

Х:34=17000+204

Та?тада  Жумашев Ернар мен  ??лымбас Саят орындайды.

Рефлексия

Саба?ты? ма?сатына жетудегі ?здеріні? жетістіктері мен кемістіктерін объективті т?рде ба?алай білу ?абілеттерін дамытады.

?з жолдастарыны? жетістіктері мен кемшіліктеріне орта?тас болады.

3 минут

Те?деуді? т?бірін табу ?шін не істеу керектігін айтады.Анализ ж?не синтез жасайды.

Саба? та?ырыбы мен ма?сатын еске т?сіруге к?мектеседі.?на?ан жауаптарды хабарлауды ?сынады.

?ойыл?ан ма?сат пен о?ан жетудегі н?тижелерді айтады.Ма?сат?а жету ойларын білдіреді.

?й ж?мысы:

О?улы? бойынша де?гейлік тапсырма

?здігінен ж?мыс

А тобына №8,39-бет

В тобына №7 есепті? а,? б?лімдерін.

С тобына №5 есепті? 2-ші таблицасы ж?не №6 есепті? а-сы.

О?ушыларды ба?алайды.

К?нделіктеріне жазады
 

Просмотр содержимого документа
«"Математика п?нінен саба? жоспары"»

Математика пәнінен сабақ жоспары

Тақырыбы:

Теңдеу шешу және есептерді теңдеу құру арқылы шығару


Атқарылатын жазбаша жұмыстың көлемі мен мазмұны:

теңдеудегі белгісіз компонентті табуға үйренеді.

Сөздік жұмыс:

Теңдеу-белгісіз саны бар теңдік


Сынып:

Мерзімі:Қолданылатын технологиялар:

Көрнекілігі:

Сабақтың мақсаты:

Теңдеу туралы түсініктерін пысықтайды.

Күрделі теңдеуден белгісіз компоненттерді табуды біледі.

Жылдамдық белгілі болған жағдайда уақытты табады.

Қашықтықтың ,уақыттың,жылдамдықтың белгілерін айыра біледі.

Қозғалыстың түрлеріне берілген есептерді бір-бірінен айыра біліп,шығара алады.

Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,сыни тұрғыдан ойлау,оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау,рефлексия

Стикерлер,дидактикалық материалдар

Күтілетін нәтиже:

Біледі:

-Сабақ соңында оқушылар есеп мазмұны бойынша теңдеу құрады;

-Сызбаларды оқып,түсіне біледі,есеп құрастыра алады;

-Жұптық жұмыста ынтымақтастыққа үйренеді;

-деңгейлік тапсырмаларды орындау арқылы өзіндік ізденістерін қалыптастырады.

Орындай алады:

- теңдеудің түбірін табуды;

-есепті теңдеу құру арқылы шығарады.


«А» тобына қойылатын мақсат:

Сызбаға қарап есеп құрастырады.Есеп бойынша теңдеу құрастырады.

«В» тобына қойылатын мақсат:

Берілген тапсырма бойынша теңдеу құрастырады.Теңдеуді өздігінен шешеді.


«С» тобына қойылатын мақсат:

Есептеу дағдылары жетілдіріледі.Берілген күрделі теңдеудің түбірін табады.

Күтілетін нәтиже:

Сызба бойынша есеп құрастырады.

Есеп бойынша теңдеуді құрастырады,шығарады.


Күтілетін нәтиже:

Тапсырма бойынша теңдеу құрастырады.

Күрделі теңдеудің түбіірн табады.

Күтілетін нәтиже:

Көп таңбалы санды бір таңбалы санға көбейтеді,бөледі.

Теңдеуді шешеді.

Сабақтың барысы:

Кезеңнің мақсат,міндеттері

Уақыт көрсеткіші

Әдістері мен тәсілдері

Мұғалімнің қызметі

Оқушының қызметі


1.Психологиялық көңіл-күй тудыру

«Шапалақ жаңбыр» Сол алақанға оң қолдың сұқ саусағын соғамыз.Сонан кейін екінші саусақты қосып соғамыз,үш,төрт,бес,тұтас алақанды соғамыз.Енді керісінше азайтамыз.


Бұл жаттығудың мақсаты:

оқушылардың ұсақ қол моторикасын дамыту,

жаттығуды шапшаң орындау арқылы мидың жұмысын жақсарту.


1 минут

Психологиялық көңіл-күй қалыптастыру

Оқушыларды жылы жүзбен қоштайды

Бірге шатаспай жаттығуды орындайды

2.Ауызша есептер шығару.

Мақсаты:

Нөлдермен аяқталатын сандарды ауызша көбейтуді,бөлуді қайталайды.Білімдерін тексереді,бекітеді.

Күтілетін нәтиже:

Оқушылар түсіндіре отырып шығарады.

4 минут

«А» тобы

566+28000:7000=570

120-3600:60=60

700000-700*900=70

Есептерді түсіндіре отырып шығарады.

«В» тобы

600*40=24000

4000:80=50

30000:50=600

«С» тобына

80*80=6400

50*80=4000

200:50=4

Өткен сабақты қайталау.


Мақсаты:

Жылдамдық,уақыт,қашықтық-

тың формулаларын еске түсіру,жазу,жаңа сабақпен ұштастыру.

Күтілетін нәтиже:

Оқушылар формулаларды жазады,осы формулаладағы бір компонент жоқ болса,теңдеу құру арқылы табатындығына көздерін жеткізеді.

5 минут

Сұрақ-жауап жұмысы


Жылдамдықты қалай табамыз?

Уақытты қалай табамыз?

Қашықтықты қалай табамыз?Егер де бізге қашықтық пен уақыт белгілі болса,жылдамдықты «х-пен» белгілеп теңдеу құра аламыз ба?Сұрақтарға жауап береді. Сұрақтарға жауап береді

Сұрақтарға жауап береді.Тақырып бойынша өз мақсаттарын айқындайды.
Жаңа тақырып:Жаңа тақырыпты бекіту.
Мақсаты:

Оқушылар түсінеді.

Деңгейлік тапсырмаларды орындайды.

Нәтиже:

Жаңа сабақты толық ұғынады.

Мұғаліммен бірге қорытынды жасайды.
Мақсаты:

жаңа сабақ бойынша алған білімдерін бекіту.

Нәтиже:алған білімдерін бекітеді.

10 минут5 минут

Жұптық жұмыс: «Мұғалім-оқушы»,тіректік сызбалар бойынша жұмыс істеуӨздік жұмыс

Мұғалімнің сөзі:

Біз сендермен екі дененің қозғалысына есептер шығара отырып,әрі қарай оны күрделендіреміз.Осы есептер бойынша теңдеулер құрастырамыз.Тақтадағы сызбаға көңіл аударыңыздар.

«Теңдеу» сөзіне кластер құрадыS=210 км

Vавт=50км/сағ

Sм=60км

tавт=?

50*3+Х=210

Бұл екі есеп бір-біріне кері есептер.


Кім қалай шығарады,тексеру.

Оқушылар мұқият тыңдайды.Құрылған теңдеуді жазады.

50*Х+60=210

50*Х=210-60

50*х=150

Х=150:50

Х=3

50*3+60=210

210=210

Ендеше студент автобуспен 3 сағат жүрген.

№3 есепті шығарады.

(20+30)*Х=150

50*Х=150

Х=150:50

Х=3

(20+30)*3=150

150=150


Сергіту сәті

«12 раунд...»

Мақсаты:

Оқушылардың бойын сергіту

1 минут

Музыкалық үзіліс

Жаттығуларды орындату

Жаттығуларды орын-

дайды

Деңгейлік тапсырмалар негізінде өзін өзі және бірін бірі бағалау.

Мақсаты:оқушылар өз жұмыстарын және сыныптастарының жұмыстарын тексереді.

Күтілетін нәтиже:

тапсырмаларын саналы түрде түсініп,сапалы орындайды.

14 минут

Деңгейлік жұмыс

Бес балдық бағалау жүйесімен таныстырады.

Бағалау критерииі:

Жоғары баға алу үшін нақты түрде өз ойын баяндай алу.Тапсырмаларды дәл орындау.

Бір бірімен жұптық жұмыс жүргізе алу.

Бірін-бірі тыңдап,бағалай білу.

Мақсаты:

Сызбаға қарап есеп құрастырады.

Есеп бойынша теңдеу құрастырады.

Күтілетін нәтиже:

Нақты түрде құрастырған есептерін түсіндіріп,дәлелдей алады.

Оқулықтың 38-бетіндегі №4 есептің а-сын Хамза Алишер шығарады.

Ә-сін Рахметуллина Дильназ шығарады.

Б-сын Кариев Нұрсұлтан шығарады.

В-сын Сатыбалдин Әділет шығарады.


Мақсаты:

Тапсырма бойынша теңдеу құрастырады.

Теңдеуді өздігінен шешеді.

Күтілетін нәтиже:

Тапсырма бойынша құрастырған күрделі теңдеулерін түсініп орындайды.

№6 есептің ә-сі мен б-сын шығарады.


Мақсаты:

Есептеу дағдылары жетілдіріледі.Берілген күрделі теңдеудің түбіірн таба алады.

Күтілетін нәтиже:

Көп таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейтеді,бөледі.Дайын теңдеудің түбірін табады.

№5-ші есепті шығарады.

(х+20)*45=3105

Х:34=17000+204

Тақтада Жумашев Ернар мен Құлымбас Саят орындайды.


Рефлексия

Сабақтың мақсатына жетудегі өздерінің жетістіктері мен кемістіктерін объективті түрде бағалай білу қабілеттерін дамытады.

Өз жолдастарының жетістіктері мен кемшіліктеріне ортақтас болады.

3 минут

Теңдеудің түбірін табу үшін не істеу керектігін айтады.Анализ және синтез жасайды.

Сабақ тақырыбы мен мақсатын еске түсіруге көмектеседі.Ұнаған жауаптарды хабарлауды ұсынады.

Қойылған мақсат пен оған жетудегі нәтижелерді айтады.Мақсатқа жету ойларын білдіреді.

Үй жұмысы:

Оқулық бойынша деңгейлік тапсырма

Өздігінен жұмыс

А тобына №8,39-бет

В тобына №7 есептің а,ә бөлімдерін.

С тобына №5 есептің 2-ші таблицасы және №6 есептің а-сы.

Оқушыларды бағалайды.

Күнделіктеріне жазады
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Математика п?нінен саба? жоспары"

Автор: Дауленова Айгуль Социаловна

Дата: 17.02.2016

Номер свидетельства: 294665

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(48) "Со?алар ??рылысы мен ж?мысы "
  ["seo_title"] => string(33) "sok-alar-k-u-rylysy-mien-zhu-mysy"
  ["file_id"] => string(6) "199620"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1428599587"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(27) "Модель т?рлері"
  ["seo_title"] => string(14) "modielturlieri"
  ["file_id"] => string(6) "268012"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1450521768"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(42) "Дарынды о?ушыны дамыту "
  ["seo_title"] => string(24) "daryndy-ok-ushyny-damytu"
  ["file_id"] => string(6) "157043"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1421518879"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства