kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Модель т?рлері

Нажмите, чтобы узнать подробности

п?ні: Информатика

сыныбы: 6

Та?ырыбы: модель т?рлері

Жалпы ма?саты: Модель т?рлерімен танысу

О?у н?тижесі: К?нделікті т?рмыста ?здері кездестіретін нысандар?а мысалдар келтіре алады.Модельді жіктей біледі. А?паратты?, та?балы?, компьюетрлік модельді ажырата алады.

Т?йінді идея: Бір-біріне ?олдау к?рсетеді.

Жалпы ма?саты: модель, модельдеу, модель т?рлерімен таныс болу.

О?у н?тижесі:к?нделікті т?рмыста ?здері кездестіретін нысандар?а мысал келтіре біледі, модель ж?не модельдеуге мысал келтіріп, талдай біледі. Моделді жіктей біледі. А?паратты?, та?балы?, компьютерлік модельдерді ажырата біледі.

Т?йінді идея:бір – біріне ?олдау к?рсетеді.

О?ытуда ?олданылатын ?діс-т?сілдер, о?ыту

О?ытуда ?олданылатын ?діс-т?сілдер, о?ыту формасы: сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йтеретін ?діс-т?сілдер:ассоциация ?дісі, «фишбон» ?дісі, «галерея» ?дісі,  жі?ішке, жуан с?ра?тар. 
Барлы? о?ушыларды саба??а тарту формасы: жеке,топты? ж?мыс. 
П?наралы? байланыс: тарих, математика, география, сурет, технология. 
?йрену барысын ба?алау: формативті, жиынты? ( критериалды ба?алау).
Негізгі дерек к?здер, ??рал-жабды?тар: «Информатика 6 -сынып» Е.А.Вьюшкова, Н.В.Параскун, Б.?. ?бенов. Компьютерлер, интерактивті та?та, 

Саба?ты? жоспары:
І кіріспе б?лім. (5 мин)
Тренинг, психологиялы? ахуал ?алыптастыру. 
Тест тапсырмаларына жауап беру. 
Ба?алау
ІІ жа?а саба?ты т?сіндіру б?лімі (10 мин)
Та?ырыпты ашу?а арнал?ан ба?ыттаушы с?ра?тар мен тапсырмалар.
Ба?алау (жетон тарату)
Сергіту с?ті
Жа?а саба?ты т?сіндіру. 
Бейнеролик к?рсету (2 мин)
ІІІ негізгі б?лім (25 мин)
О?ушылар?а тапсырмалар ?сыну (а?паратты?, та?балы?, компьютерлік модель ??ру)
Ба?алау
IV ?орытынды б?лім.(5 мин)
?зін-?зі ба?алау.
Жиынты? ба?алау.
?йге тапсырма беру.

Саба?ты? барысы
Саба??а кіріспе.

А? киімді, денелі, а? са?алды,
Со?ыр-мыл?ау танымас тірі жанды,
?сті-басы а? ?ырау, т?сі суы?,
Бас?ан жері сы?ырлап, келіп ?алды. 

                                                       Абай.
М??алім с?зі: ??рметті о?ушылар! Сіздерді келе жат?ан «16 желто?сан – Т?уелсіздік к?німен» ж?не жа?а жыл мерекесімен ??тты?тай отырып, ашы? саба??а с?ттілік тілеймін. 
І б?лім. Кіріспе 
Тренинг «ИяЖо?».Бір о?ушыны? басына та?ия кигізіледі, (та?ияда бір с?з жазыл?ан) та?ияда?ы с?зді о?ушы с?ра? ?ойып табу керек, ?ал?ан о?ушылар с?ра??а «ия немесе жо?» деп жауап бере алады. С?з ?ткен та?ырып бойынша алынады, мысалы: «Алгоритм». 
?й тапсырмасын с?рау. 
Тест. Алгоритм тарауы бойынша. 
1.    Алгоритм дегеніміз -.
A) іс-?рекет
B) толы? сипаттал?ан тапсырма
C) берілген есепті шешудегі жасалатын ?рекеттерді? д?л ж?не ?арапайым етіп жазылуы
D) математикалы? есепті? шешілуі
2.    Т?мендегі ??жатты? ?айсысы алгоритм?
A) техникалы? ?ауіпсіздік ережесі
B) аспазды? рецепт
C) саба? кестесі
D) сынып тізімі
3.    Алгоритм орындаушыларына жатпайтын к?рсеті?дер:
A) жазу ?стелі 
B) адам
C) ыдыс жуатын машина
D) робот
4.    Кез келген алгоритмні? со??ы б?йры?ын к?рсеті?дер
A) бітіру 
B) алгоритмдегі іс-?рекетті ая?тайтын кез келген б?йры?
C) орындау 
D) со?ы 
5.    ?сыныл?андарды? ішінен алгоритм формаларына жатпайтынын к?рсеті?дер:
A) с?здік 
B) графикалы? 
C) алгоритмдік тілде
D) а?ылшын тілінде 
6.    Блок-сызба алгоритміндегі іс-?рекет дегеніміз:
A) эллипс (сопа?ша ше?бер)
B) тікт?ртб?рыш 
C) ромб
D) алтыб?рыш
7.    Блок – сызба алгоритміндегі енгізу-шы?ару м?ліметтері ?андай фигурамен беріледі?
A) эллипс (сопа?ша ше?бер)
B) тікт?ртб?рыш 
C) ромб
D) параллелограмм
8.    Блок – сызбада алгоритмні? басы мен со?ы ?андай фигурамен беріледі?
A) эллипс (сопа?ша ше?бер)
B) тікт?ртб?рыш 
C) ромб
D) параллелограмм 
9.    Егер алгоритмдегі іс-?рекет бірінен кейін бірі ?ата? т?рде орындалса. алгоритм деп аталады.
A) сызы?ты?
B) тарма?тал?ан 
C) толы? емес формада?ы тарма?тал?ан алгоритм
D)  тарма?тал?ан элементтері бар сызы?ты? алгоритм
10.    Толы? ж?не толы? емес формада?ы алгоритмді не деп атаймыз?
A) сызы?ты?
B) тарма?тал?ан
C) ондай алгоритм жо?
D)   та?дау алгоритмі
11.    Тарма?талу алгоритміні? блок-сызбасында?ы шартты? берілуі ?андай фигурамен сипатталады:
A) тікт?ртб?рыш
B) эллипс (сопа?ша ше?бер)
C) алтыб?рыш
D)  ромб
12.    «Егер са?ат кешкі 11 болса, онда ?йы?тау керек, ?йтпесе кітап о?у керек». ?андай алгоритм?
A) сызы?ты?
B) тарма?талу алгоритміні? толы? формасы
C) тарма?талу алгоритміні? толы? емес формасы
D)  аралас т?р 
13.    ?айсысы алгоритмге жатпайды?
A) сызы?ты?
B) б?йры?ты? 
C) тарма?талу 
D)  циклдік
14.    Циклдік алгоритм дегеніміз:
A) алгоритмні? бірнеше рет ?айталануы
B) іс-?рекетті? орындалуы ?ойыл?ан шарт?а т?уелді алгоритм
C) егер алгоритм тізбектеле орындалса
D)  алгоритмні? графикалы? т?сіндірілуі
15.    Блок-сызбада циклдік алгоритмні? шарты. жазылады. 
A) тікт?ртб?рышта
B) ромбта
C) параллелограмда
D)  алтыб?рышта
Тестті? кілті: 
1.    С
2.    В
3.    A
4.    D
5.    D
6.    B
7.    D
8.    A
9. A
10. B
11. D
12. B
13. B
14. A
15. D
Ба?алау шкаласы
15-12- «5» 
11-8 – «4» 
7-4 – «3»
3-0 – «2»
Ба?алау. Ба?алау пара?ына топ басшылар тестті? ба?асын ?ойып ?теді. 
ІІ жа?а саба?ты т?сіндіру б?лімі
Та?ырыпты ашу?а арнал?ан ба?ыттаушы с?ра?тар мен тапсырмалар.
К?нделікті т?рмыста ?здері? кездестіретін нысандар?а мысал келтірі?дер.
   Нысандар?а атау бері?дер…
а) алма а?ашында ?седі;
в) WINDOWS ж?мыс ?стелінде т?рады.
«ая? киім» нысаны туралы ?андай а?парат жинау?а болады? (М?лшер, Т?с,?лгі)
  Т?мендегі ая?-киім ?ораб?а сиятынын аны?тау  ?шін ?андай а?парат ?ажет?

Не туралы айтылып жат?анын шешіп к?рі?дер.
Д??гелек, жасыл, сал?ын, жола?-жола?, дауыс шы?арады, піскен, хош иісті, ауыр, ірі, ??р?а? ??йры?ы бар …
Осы ?арбызды? ойыншы? т?рін к?рді?дерме? Ол ойыншы?ты ?арбызды? несі деп айту?а болады?
«Ассоциация» ?дісі «модель» с?зіне. 
Ба?алау (жетон тарату) жауап берген о?ушы?а т?сіне байланысты жетон тарату. (толы? жауап – жасыл, толы? емес – ?ызыл)
Сергіту с?ті. ( шырша биі) 
Жа?а саба?ты т?сіндіру. 
Модель ж?не модельдеу.
Модель- на?ты нысанды, ??былысты немесе ?дерісті ?арапайым етіп т?сіндіреді.
Модельдеу – нысандарды, ?дерістерді ж?не ??былыстарды зерттеу ?шін модель ??ру.
Неліктен на?ты нысанды, ?дерісті, ??былысты зерттемей, модель ??рылып, модельдеу ж?ргізіледі?

Модельдеуді? негізгі кезе?дері: есепті? ?ойылуы, модель ??ру, компьютерлік т?жірибе, модельдеу н?тижесін талдау. 
Аны?тал?ан ?ате – б?л да н?тиже.

Модельді? жіктелуі
Модельдер келесі белгілер бойынша жіктеледі:
•    ?олдану айма?ы (о?улы?, ойынды?, т?жірибелік, имимтациялы? ж?не т.б.)
•    Уа?ыт факторларын ескеру (статистикалы? ж?не динамикалы?) 
•    К?рсету немесе ?сыну т?сілі. 
А?паратты? модель дегеніміз – нысанны?, ?дерісті?, ??былысты? ?асиеттері мен к?йін сипаттайтын а?парат жиынты?ы ж?не сырт?ы ?леммен ?зара байланыс болып табылады.
Та?балы? модельдерге сурет, м?тін, график, сызбалар мысал бола алады.
Компьютерлік модель деп программалы? орта к?мегімен ж?зеге асатын модельдерді айтады.  
О?ушылар?а б?йтерек монументі туралы бейнежазба к?рсету.https://www.youtube.com/watch?v=p6rjDECAyvA
ІІІ негізгі б?лім
О?ушылар?а тапсырмалар ?сыну (а?паратты?, та?балы?, компьютерлік модель ??ру)
Есепті? ?ойылу кезе?і ( «Б?йтерек» кешеніне модель ??ру.)
Модель ??ру 
«Фишбон» ?дісі. 
1-?адам: м?тінді ?р о?ушы жеке о?у
2-?адам:о?у ?рдісінде ?а??аны? басында м?тінде ?арастырылатын проблема белгіленеді
3-?адам: жо?ар?ы «?осымша б?та?тарында» проблеманы? себебі белгіленеді, т?менгі «с?йекшелерінде» о?у барысында себепті на?тылайтын д?йектер жазылады. 
4-?адам: балы?ты? «??йры?ында» ?орытынды жазылады.
5-?адам: ж?пта, топта ж?мысты тал?ылау. 
6-?адам: топ ж?мысын аудиторияда презентациялау.
Мысал: 

?аланы безендіру 
?лтты? м?дениетімізді к?рсету
Астана ?аласыны?елордастатусынаиебол?анжыл?абайланыстыта?дал?ан


 Орналасуы
?аза?стан, Астана
??рылысыбасталды
30 тамыз2002
Антеннаны?т?бесі
105 м
Шатыры
97 м
Лифтілер
2

«Б?йтерек» кешеніні? а?паратты? моделін  ??ру 


Т?пн?с?асы Астана ?аласында орналасты 

А?мырзаИса?лыР?стембеков
С?улетшісі


М.Вахштейн
Инженер-??рылысшы

?йден салып келген суреттерін немесе макеттерін ?ор?ау. 
Компьютерлік т?жірибе кезе?і.  «Paint» графикалы? редакторында «Б?йтерек» монументін ??растыру.
Модельдеу н?тижесін талдау. Т?пн?с?асымен салыстыру. «Галерея» ?дісі. ?р топ м?шелері топтарды? сал?ан суреттеріне ба?а ?ояды, критерий бойынша. 
Ескерілетін жайттар(критерийлер) : ?зынды?ы (10,5 см), «Б?йтерек» нысаныны? ?ш б?ліктен т?руы, астыны? тамыр жаюы, ортасында «Аялы ала?ан» композициясы, алтын шарды? болуы, орналасуы. 
Ба?алау. (1-тапсырма – 1балл, 2-тапсырма – 2 балл, 3- тапсырма – 3 балл)
IV ?орытынды б?лім. 
?зін-?зі ба?алау. «Ба?даршам» ?дісі бойынша жетон к?теру. 
Жиынты? ба?алау. Ба?алау пара?ын толтыру. 

Ба?алау пара?ы.

Просмотр содержимого документа
«Модель т?рлері»

Қош келдіңіздер!

Қош келдіңіздер!

Үй тапсырмасын қайталау тест тапсырмаларын орындау.

1.Алгоритм дегеніміз - ...

5. Ұсынылғандардың ішінен алгоритм формаларына жатпайтынын көрсетіңдер:

A) іс-әрекет

B) толық сипатталған тапсырма

A) сөздік

B) графикалық

C) берілген есепті шешудегі жасалатын әрекеттердің дәл және қарапайым етіп жазылуы

C) алгоритмдік тілде

D) математикалық есептің шешілуі

D) ағылшын тілінде

2.Төмендегі құжаттың қайсысы алгоритм?

A) техникалық қауіпсіздік ережесі

6. Блок-сызба алгоритміндегі іс-әрекет дегеніміз:

A) эллипс (сопақша шеңбер)

B) аспаздық рецепт

C) сабақ кестесі

B) тіктөртбұрыш

C) ромб

D) сынып тізімі

D) алтыбұрыш

3.Алгоритм орындаушыларына жатпайтын көрсетіңдер:

7. Блок – сызба алгоритміндегі енгізу-шығару мәліметтері қандай фигурамен беріледі?

A) жазу үстелі

A) эллипс (сопақша шеңбер)

B) адам

B) тіктөртбұрыш

C) ыдыс жуатын машина

D) робот

C) ромб

4.Кез келген алгоритмнің соңғы бұйрығын көрсетіңдер

D) параллелограмм

A) бітіру

8. Блок – сызбада алгоритмнің басы мен соңы қандай фигурамен беріледі?

B) алгоритмдегі іс-әрекетті аяқтайтын кез келген бұйрық

A) эллипс (сопақша шеңбер)

B) тіктөртбұрыш

C) орындау

D) соңы

C) ромб

D) параллелограмм

Үй тапсырмасын қайталау тест тапсырмаларын орындау.

 • Егер алгоритмдегі іс-әрекет бірінен кейін бірі қатаң түрде орындалса ... алгоритм деп аталады.

A) сызықтық

13. Қайсысы алгоритмге жатпайды?

B) тармақталған

A) сызықтық

C) толық емес формадағы тармақталған алгоритм

B) бұйрықтық

D) тармақталған элементтері бар сызықтық алгоритм

C) тармақталу

D) циклдік

 • Толық және толық емес формадағы алгоритмді не деп атаймыз?

A) сызықтық

14. Циклдік алгоритм дегеніміз:

A) алгоритмнің бірнеше рет қайталануы

B) тармақталған

B) іс-әрекеттің орындалуы қойылған шартқа тәуелді алгоритм

C) ондай алгоритм жоқ

C) егер алгоритм тізбектеле орындалса

D) таңдау алгоритмі

 • Тармақталу алгоритмінің блок-сызбасындағы шарттың берілуі қандай фигурамен сипатталады:

D) алгоритмнің графикалық түсіндірілуі

A) тіктөртбұрыш

15. Блок-сызбада циклдік алгоритмнің шарты ... жазылады.

A) тіктөртбұрышта

B) эллипс (сопақша шеңбер)

B) ромбта

C) алтыбұрыш

C) параллелограмда

D) ромб

D) алтыбұрышта

 • «Егер сағат кешкі 11 болса, онда ұйықтау керек, әйтпесе кітап оқу керек». Қандай алгоритм?

A) сызықтық

B) тармақталу алгоритмінің толық формасы

C) тармақталу алгоритмінің толық емес формасы

D) аралас түр

«Өзіңді тексер!» Тест кілті С В A D D B D A 9. A 11. D 10. B 12. B 13. B 14. A 15. D 15-12- «5» 11-8 – «4» 7-4 – «3» 3-0 – «2»

«Өзіңді тексер!» Тест кілті

 • С
 • В
 • A
 • D
 • D
 • B
 • D
 • A

9. A

11. D

10. B

12. B

13. B

14. A

15. D

15-12- «5»

11-8 – «4»

7-4 – «3»

3-0 – «2»

Күнделікті тұрмыста өздерің кездестіретін нысандарға мысал келтіріңдер.

Күнделікті тұрмыста өздерің кездестіретін нысандарға мысал келтіріңдер.

 • Нысан - зат
 • Нысан - құбылыс
 • Нысан – іс-әрекет
Нысандарға атау беріңдер… а) алма ағашында өседі; б) кітапханада тұрады; в) WINDOWS жұмыс үстелінде тұрады.

Нысандарға атау беріңдер…

а) алма ағашында өседі;

б) кітапханада тұрады;

в) WINDOWS жұмыс үстелінде тұрады.

«аяқ киім» нысаны туралы қандай ақпарат жинауға болады? Мөлшер Түс Үлгі Төмендегі аяқ-киім қорабқа сиятынын анықтау үшін қандай ақпарат қажет?

«аяқ киім» нысаны туралы қандай ақпарат жинауға болады?

 • Мөлшер
 • Түс
 • Үлгі

Төмендегі аяқ-киім қорабқа сиятынын анықтау үшін қандай ақпарат қажет?

Не туралы айтылып жатқанын шешіп көріңдер. Дөңгелек, жасыл, салқын, жолақ-жолақ, дауыс шығарады, піскен, хош иісті, ауыр, ірі, құрғақ құйрығы бар …

Не туралы айтылып жатқанын шешіп көріңдер.

Дөңгелек, жасыл, салқын, жолақ-жолақ, дауыс шығарады, піскен, хош иісті, ауыр, ірі, құрғақ құйрығы бар …

Сабақтың тақырыбы: Модель және модельдеу  Модельдің түрлері 2008

Сабақтың тақырыбы:

Модель және модельдеу Модельдің түрлері

2008

Модель - нақты нысанды, құбылысты немесе үдерісті қарапайым етіп түсіндіреді.  Модельдеу – нысандарды, үдерістерді және құбылыстарды зерттеу үшін модель құру. Түпнұсқалар мен модельдер

Модель - нақты нысанды, құбылысты немесе үдерісті қарапайым етіп түсіндіреді. Модельдеу – нысандарды, үдерістерді және құбылыстарды зерттеу үшін модель құру.

Түпнұсқалар мен модельдер

Модель құрылады, егер… нақты уақыт барысында түпнұсқа болмауы мүмкін немесе мүлдем табиғатта жоқ болуы мүмкін.   түпнұсқа көптеген қасиетке және өзара байланыстарға ие болуы мүмкін, ал бізді тек жеке бөлігі ғана қызықтыруы мүмкін.  (неліктен нақты нысандарды, үдерістерді, құбылыстарды тікелей зерттемей модель құрып, модельдеу жүргізіледі?)

Модель құрылады, егер…

нақты уақыт барысында түпнұсқа болмауы мүмкін немесе мүлдем табиғатта жоқ болуы мүмкін. 

түпнұсқа көптеген қасиетке және өзара байланыстарға ие болуы мүмкін, ал бізді тек жеке бөлігі ғана қызықтыруы мүмкін. 

(неліктен нақты нысандарды, үдерістерді, құбылыстарды тікелей зерттемей модель құрып, модельдеу жүргізіледі?)

Модель құрылады, егер… Нысан үлкен Нысан айналаға қауіпті Нысан өте кішкентай (неліктен нақты нысандарды, үдерістерді, құбылыстарды тікелей зерттемей модель құрып, модельдеу жүргізіледі?)

Модель құрылады, егер…

Нысан үлкен

Нысан айналаға қауіпті

Нысан өте кішкентай

(неліктен нақты нысандарды, үдерістерді, құбылыстарды тікелей зерттемей модель құрып, модельдеу жүргізіледі?)

Модель құрылады, егер… Өте тез Өте жәй (неліктен нақты нысандарды, үдерістерді, құбылыстарды тікелей зерттемей модель құрып, модельдеу жүргізіледі?)

Модель құрылады, егер…

Өте тез

Өте жәй

(неліктен нақты нысандарды, үдерістерді, құбылыстарды тікелей зерттемей модель құрып, модельдеу жүргізіледі?)

Модельдеу кезеңдері І. Есептің қойылымы Есептің сипаттамасы Модельдеу мақсаты Нысанды талдау ІІ. Модельді құру Ақпараттық модель Таңбалық модель Компьютерлік модель ІІІ. Компьютерлік модель Модельдеу жоспары Модельдеу технологиясы Компьютерлік модель Модельдеу нәтижесін талдау Нәтиже мақсатқа сәйкес келмейді Нәтиже мақсатқа сәйкес келеді

Модельдеу кезеңдері

І. Есептің қойылымы

Есептің сипаттамасы

Модельдеу мақсаты

Нысанды талдау

ІІ. Модельді құру

Ақпараттық модель

Таңбалық модель

Компьютерлік модель

ІІІ. Компьютерлік модель

Модельдеу жоспары

Модельдеу технологиясы

Компьютерлік модель

Модельдеу нәтижесін талдау

Нәтиже мақсатқа сәйкес келмейді

Нәтиже мақсатқа сәйкес келеді

Түйін Модель - нақты нысанды, құбылысты немесе үдерісті қарапайым етіп түсіндіреді. Модельдеу – нысандарды, үдерістерді және құбылыстарды зерттеу үшін модель құру. Модельдеудің негізгі кезеңдері: есептің қойылуы, модель құру, компьютерлік тәжірибе, модельдеу нәтижесін талдау. Анықталған қате – бұл да нәтиже.

Түйін

Модель - нақты нысанды, құбылысты немесе үдерісті қарапайым етіп түсіндіреді. Модельдеу – нысандарды, үдерістерді және құбылыстарды зерттеу үшін модель құру.

Модельдеудің негізгі кезеңдері: есептің қойылуы, модель құру, компьютерлік тәжірибе, модельдеу нәтижесін талдау.

Анықталған қате – бұл да нәтиже.

Модельдер адам эмоциясына әсер ете ме?

Модельдер адам эмоциясына әсер ете ме?

Модельдің жіктелуі Модельдер келесі белгі бойынша жіктеледі: Қолдану аймағы (оқулық, ойындық, тәжірибелік, имитациялық және т.б.); Уақыт факторларын ескеру (статистикалық және динамикалық);

Модельдің жіктелуі

 • Модельдер келесі белгі бойынша жіктеледі:
 • Қолдану аймағы (оқулық, ойындық, тәжірибелік, имитациялық және т.б.);

 • Уақыт факторларын ескеру (статистикалық және динамикалық);

 • Көрсету немесе ұсыну тәсілі.
Ақпараттық модель

Ақпараттық модель

 • Ақпараттық модель дегеніміз – нысанның, үдерістің, құбылыстың қасиеттері мен күйін сипаттайтын ақпарат жиынтығы және сыртқы әлеммен өзара байланыс болып табылады.
Таңбалық модельдер Таңбалық модельдерге сурет, мәтін, график, сызбалар мысал бола алады. Компьютерлік модель

Таңбалық модельдер

 • Таңбалық модельдерге сурет, мәтін, график, сызбалар мысал бола алады.

Компьютерлік модель

 • Компьютерлік модель деп программалық орта көмегімен жүзеге асатын модельдерді айтады.
Бәйтерек монументі туралы бейнежазба көрсету. (2 мин)

Бәйтерек монументі туралы бейнежазба көрсету. (2 мин)

«Фишбон» әдісі Себептері Проблема Қорытынды Дәлелдер 1-қадам: мәтінді әр оқушы жеке оқу 2-қадам:оқу үрдісінде қаңқаның басында мәтінде қарастырылатын проблема белгіленеді 3-қадам: жоғарғы «қосымша бұтақтарында» проблеманың себебі белгіленеді, төменгі «сүйекшелерінде» оқу барысында себепті нақтылайтын дәйектер жазылады. 4-қадам: балықтың «құйрығында» қорытынды жазылады. 5-қадам: жұпта, топта жұмысты талқылау. 6-қадам: топ жұмысын аудиторияда презентациялау.

«Фишбон» әдісі

Себептері

Проблема

Қорытынды

Дәлелдер

1-қадам: мәтінді әр оқушы жеке оқу

2-қадам:оқу үрдісінде қаңқаның басында мәтінде қарастырылатын проблема белгіленеді

3-қадам: жоғарғы «қосымша бұтақтарында» проблеманың себебі белгіленеді, төменгі «сүйекшелерінде» оқу барысында себепті нақтылайтын дәйектер жазылады.

4-қадам: балықтың «құйрығында» қорытынды жазылады.

5-қадам: жұпта, топта жұмысты талқылау.

6-қадам: топ жұмысын аудиторияда презентациялау.

Бәйтерек кешенінің таңбалық моделін құру. Үйден салып келген (А4 форматында) «Байтеректің» суретін немесе макетін қорғау. Компьютерлік моделін құру.

Бәйтерек кешенінің таңбалық моделін құру.

 • Үйден салып келген (А4 форматында)

«Байтеректің» суретін немесе макетін қорғау.

Компьютерлік моделін құру.

 • «Paint» графикалық редакторында «Бәйтерек» монументін құрастыру.
Галереяға саяхат Ескерілетін жайттар (критерийлер) Ұзындығы (10,5 см), « Бәйтерек » нысанының үш бөліктен тұруы, астының тамыр жаюы, ортасында « Аялы алақан » композициясы, алтын шардың болуы, орналасуы. Бағалау . ( 1-тапсырма – 1балл, 2-тапсырма – 2 балл, 3- тапсырма – 3 балл)

Галереяға саяхат

Ескерілетін жайттар (критерийлер)

Ұзындығы (10,5 см), « Бәйтерек » нысанының үш бөліктен тұруы, астының тамыр жаюы, ортасында « Аялы алақан » композициясы, алтын шардың болуы, орналасуы.

Бағалау . ( 1-тапсырма – 1балл, 2-тапсырма – 2 балл, 3- тапсырма – 3 балл)

Сергіту сәті

Сергіту сәті

«Ассоциация» әдісі Модель

«Ассоциация» әдісі

Модель

Өзін – өзі бағалау «Бағдаршам әдісі» мен тығырыққа тірелдім, ештеңе түсінбей қалдым мен түсінемін, бірақ барлығын емес мен жақсы түсіндім және басқаға да түсіндіре аламын

Өзін – өзі бағалау «Бағдаршам әдісі»

мен тығырыққа тірелдім, ештеңе түсінбей қалдым

мен түсінемін,

бірақ барлығын емес

мен жақсы түсіндім және басқаға да түсіндіре аламын

Үй тапсырмасы: 13,14-тақырып, «Астана қаласындағы «Бәйтерек» кешенінің макетін жасап келу»

Үй тапсырмасы: 13,14-тақырып, «Астана қаласындағы «Бәйтерек» кешенінің макетін жасап келу»

Бағалау парағы Оқушының Үй тапсырма-сына жауап берді аты-жөні (тест) Сұрақтарға жауап берді «5» -3 ұпай (жетон санын санау) Тәжірибелік жұмысты орындады 1- жұмыс-1 балл «4»-2 ұпай Баға Жасыл т/ж -2ұпай Қызыл ж/ж-1ұпай 2 -жұмыс – 2 балл «3»-1 ұпай 3- жұмыс-3 балл «2» - 0 ұпай ...10-8 ұпай – «5» 7-5 ұпай – «4» 4-1 ұпай – «3» 0 ұпай – «2»

Бағалау парағы

Оқушының

Үй тапсырма-сына жауап берді

аты-жөні

(тест)

Сұрақтарға жауап берді

«5» -3 ұпай

(жетон санын санау)

Тәжірибелік жұмысты орындады

1- жұмыс-1 балл

«4»-2 ұпай

Баға

Жасыл т/ж -2ұпай

Қызыл ж/ж-1ұпай

2 -жұмыс – 2 балл

«3»-1 ұпай

3- жұмыс-3 балл

«2» - 0 ұпай

...10-8 ұпай – «5»

7-5 ұпай – «4»

4-1 ұпай – «3»

0 ұпай – «2»

Назарларыңызға рахмет! Сау болыңыздар!

Назарларыңызға рахмет! Сау болыңыздар!

Қосымша бақылау сұрақтармен тапсырмалар:

Қосымша бақылау сұрақтармен тапсырмалар:

 • Модель дегеніміз не?
 • Құбылыстан, үдерістен және нақты нысаннан модельдің айырмашылығы неде?
 • Модельдеудегі түпнұсқаның маңызы.
 • Бір нысанның көптеген моделі болады, бұны қалай түсіндіресіңдер?
 • Есепті модельдеудің екі типін атаңдар. Мысал келтіріңдер.
Қосымша бақылау сұрақтармен тапсырмалар:

Қосымша бақылау сұрақтармен тапсырмалар:

 • Модельдеудің негізгі кезеңдерін атаңдар.
 • Компьютерлік модельдеуді қалай түсінесіңдер?
 • Модельді сынақтан өткізу неге негізделген?
 • Егер алынған нәтиже күтілген нәтижеден өзгеше болса не істеу қажет?
 • Компьютерлік тәжірибе жүргізгеннен кейін қандай кезеңге көшеміз?


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
Модель т?рлері

Автор: Шегетаева Гулмира Жумабаевна

Дата: 19.12.2015

Номер свидетельства: 268012

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства