kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашы? саба? тригонометрия

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ашы? саба? та?ырыбы:

 

?рнектерді т?рлендіруде негізгі тригонометриялы?

 тепе-те?діктерді ?олдану

 

П?ні: математика

Класы: 9

П?н м??алімі: Султашева Г Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 о?у жылы

 

 

 

                                                                                                              

 

Та?ырыбы: ?рнектерді т?рлендіруде негізгі тригонометриялы? тепе-те?діктерді ?олдану

 

Саба?ты? а?паратты? картасы:

Ма?саты:

1) Білімділік:  Тригонометриялы? ?рнектерді  т?рлендіру жайлы ал?ан білімдері мен біліктерін  ж?йелеп жалпылау.

2) Дамытушылы?: Есептеу да?дыларын , шы?армашылы? ж?не стандарттан тыс ойлау ?абілеттерін, шы?армашылы? белсенділіктерін дамыту.

3) Т?рбиелік : П?нге деген ?ызы?ушылы?тарын арттырып, ?зіндік ж?не ?зара ба?ылау да?дыларын, коммуникативтік ??зырлы?тарын ?алыптастыру.

Типі: Жалпылау саба?ы

Саба? т?рі: жатты?тыру- практикум

?дісі: ізденушілік, зерттеу, практикалы?, ж?не ?зіндік ж?мыс

Ба?ылау т?рі; ?зіндік ж?не ?зара, м??алім т?р?ысынан ба?ылау

К?рнекі ??рал: Слайдтар,формулалар

 

Саба?ты? ??рылымы:

І. ?йымдастыру кезе?і- 3мин

ІІ. Тригонометриялы? ?рнектерді т?рлендіруде ?ажетті  аны?тамалар мен формулаларды ?олдануда?ы білім мен білікті? практикада ?ажеттілігін сезіну, саба?ты? та?ырыбы, ма?саты, міндеттерімен таныстыру. Саба?та одан ?рі ж?мыс істеудегі о?ушыларды? белсенділіктерін арттыру -10 мин

ІІІ. Берілетін тапсырмаларды орындауда  мазм?ны мен ж?йені? бірізділігі-16 мин

ІV. М??алімні? ба?ылауымен ?зіндік жеке тапсырмаларды орындатуы- тест/ 8 мин

      V. Орындал?ан тапсырмаларды  жалпылау ж?не ж?йелеу-3 мин

      VІ. Саба?ты ?орытындылау ж?не ?й ж?мысына н?с?ау беру-5 мин

      Резерв тапсырмалары

Саба?ты? моделі/барысы

І. ?йымдастыру кезе?і

Уа?ыт аралы?ы 3 мин

 • ?йымдастыру кезе?і. Саба??а ?зірлік

 

 ІІ. С?леметсіздерме! О?ушылар?а саба?ты?  та?ырыбы, ма?саты, ??рылымы айтылады.

 • Б?гінгі бізді? саба?ымызды? та?ырыбы: « Тригонометриялы? ?рнектерді т?рлендіру

1)  блиц- с?ра?тардан т?рады.

 

М??алім:  Сіздерді? назарлары?ызды мынадай м?селеге аудар?ым келеді.

« тригонометрия?а»  байланыстыны? б?рін жаттап есте са?тау ?ажет емес, тек санды? ше?берде ?алай іздеу керек екенін т?сіну жеткілікті.

1-с?ра? :

Градусты? ?лшемде берілген б?рышты радианды?, ал радианды? ?лшемде   берілген б?рышты  градусты? ?лшемге айналдыру формуласын ата?дар.?

Жауап:  -градусты? ?лшем     ,  а-радианды? ?лшем

 

2 тапсырма :

О? ж?не сол б?ліктерде т?р?ан т?жырымдарды с?йкестендіріп ба?ыт ар?ылы аны?тама шы?атындай етіп ?осы?дар.

 б?рышыны? синусы деп

Вн?ктесіні? ординатасыны? абсциссасына ?атынасын атайды В н?ктесіні? ординатасыны? радиус?а ?атынасын атайды 

б?рышыны? косинусы депВ н?ктесіні? абсциссасыны? ординатасына ?атынасын атайды 

  б?рышыны? тангенсі деп


В н?ктесіні? абсциссасыны? радиус?а ?атынасын атайды 

 б?рышыны?  котангенсі деп

                                                             Жауап:В н?ктесіні? ординатасыны? абсциссасына ?атынасын атай3-

 

с?ра?

У= sin  функциясыны? аны?талу ж?не м?ндер айма?ын ата?ыздар

Жауап:

У= sin  функциясыны? аны?талу облысы  аралы?ы, ал м?ндер облысы  аралы?ы

 

Тапсырма №4

 б?рышы ?ай ширекке тиісті екенін ба?ыт ар?ылы ?осып к?рсеті?дер  / с?йкес жауаптарды байланыстыры?дар/

І ширек

е tg>0

ІІ ширек

                                                              ctg>0 ж/е sin <0

 

ІІІ ширек


 

Cos <0 ж/е  tg <0 

ІV ширек


 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Жауап:

 

 

ctg>0 ж/е sin <0

 

е tg>0

ІV ширек

ІІІ ширек

ІІ ширек

І ширек

Cos <0 ж/е  tg <0

 5- с?ра?  

 

?андай тригонометриялы? функцияларды ж?п функциялар  ?айсысын  та? функциялар деп атаймыз  ?

Жауап:

Ж?п функция- косинус,ал та? функциялар :синус, тангенс, котангенс

6 –тапсырма

Негізгі тригонометриялы? те?бе- те?діктерді  жал?астыры?ыздар :

 

  Жауап:

1+

 

1

«Сы?арын тап» ойыны ар?ылы формуланы толы?тыру:

Ш . Жатты?улар кезе?і

№1 есеп

?рнекті ы?шамда?дар:

1)

Жауабы:

1) =

 

№2 есеп

1)

жауабы ;

1)

Рахмет! Б?рекелді жарайсы?дар!

№3 есеп

 , м?нда?ы  болса f(x)- табы?ыздар

Жауабы:

№4 есеп

?рнекті ы?шамда?дар

Жауабы:

 №5 есеп

Тепе-те?дікті д?лелде:

 

 

?рнекті ы?шамда:

 

О?улы?пен ж?мыс:

№320

№321

№324

№325

IV-кезе?

Енді, б?гінгі саба?тан ал?ан білім ,біліктерімізді тияна?тау ?шін ?азір тест тапсырмаларын орындайсы?дар. Тапсырмаларды? ?р?айсысын орындау барысында с?йкес торларда «белгі»  ?ойып отыры?дар. /Кері байланыс/

                                     (      -?айталауды ?ажет етпейді б?рін т?сіндім)

                                     (        – келесі саба?та  осы тапсырма жайлы есіме т?сірсе екен)

                                      (          -?иын, сыныпта та?ыда ??сас есеп шы?ар?ым келеді)

 

Тест

Тапсырмалар

Жауаптар

 

 

 

800 б?рыш ?ай ширекке тиісті

А) I B)II C)III D)IVCos 600 –? м?нін табы?дар

А)  B)   C)   D)

 

Сандарды? ?айсысы  н?лден кіші

 

А)  sin1500B)cos 1200 C) sin 600 D)cos 500

4

Егер  , болса , онда  табы?дар

А) B) C)0 D)15

?рнекті ы?шамда?дар

 

А)  B)0 C) D) 2

 

V. Орындал?ан тапсырмаларды ж?йелеу

М??алім :О?ушылар, м?ндай тест тапсырмаларын орындау барысында тек аны?тамалар мен тригонометриялы? функцияларды? та?басын ?ана емес,  ?рнектерді ы?шамдауда формулаларды да білуді талап етеді . М?нда?ы 4 есепті мен к?рсеткен ?діспен есептесе?дер уа?ыт ?немдеуге к?мектеседі. Ал  2-ші тапсырманы орында?анда  кестедегі м?ндерді есте са?тау ?шін ?зімізді? ала?анымызды пайдаланса? болады.

Синусты табу ережесін ?арастырайы?. – ?лкен барма? пен е? кіші сауса?ты? ?иылысуында Ай  ортасы бар. Сауса?тарды ке?ірек ай?ара ашу керек. . Егер сауса?тарды Ай  ортасы  шы?атын с?улелер десек, онда кішкентай сауса?ты? ба?ыты 00  береді.

№0 мен №1 арасы 300 , №0 мен №2 арасы 450 ,№0 мен №3 арасы 600 №0 мен №4 арасы  900

Сауса?тарды н?мірлесек,

 1)  №0                с?йкесінше  00

2) №1                  с?йкесінше 300

3) №2                с?йкесінше 450

4) №3                с?йкесінше  600

5) №4                с?йкесінше 900

Мына формуланы есте са?тау керек: , м?нда?ы n- сауса? н?мірі.

 Sin 450 =№2/2  =, ал косинусты табу ?шін кері н?мірлейміз.

Тест тапсырмаларыны? жауаптары

Жауаптар

1

А

2

А

3

В

4

А

5

С

 

IV . Саба?ты ?орытындылау ж?не ?й тапсырмасына н?с?ау беру

1. М??алім - Ал, енді б?гінгі саба?тан ал?ан білімдері? мен біліктері?ді ?й тапсырмасын орында?анда д?рыс ?олдана білесі?дер деп ойлаймын.

1. Теориялы? материалдарды ?айталау

2.    В.№318

       В.№ 322

       С.№328

 

2 . М??алім : - Балалар, б?гінгі саба? туралы ?андай ойлары? бар ж?не келер саба?тарды ??р?анда ?андай  тапсырмалар?а к??іл б?лсек деп ойлайсы?дар

Жауап : /О?ушыларды? саба?та?ы, топта?ы ж?не ?здеріні? ж?мысы жайлы жауаптары

 

Саба? ая?талды! Сау болы?ыздар!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Ашы? саба? тригонометрия

Автор: Султашева Гульнара Дабыржановна

Дата: 02.02.2015

Номер свидетельства: 165837

Похожие файлы

object(ArrayObject)#850 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(75) "«ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫ? ?РНЕКТЕРДІ Т?РЛЕНДІРУ»"
  ["seo_title"] => string(43) "trigonomietriialyk-orniektierdi-turliendiru"
  ["file_id"] => string(6) "313186"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1459440718"
 }
}
object(ArrayObject)#872 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(75) "«ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫ? ?РНЕКТЕРДІ Т?РЛЕНДІРУ»"
  ["seo_title"] => string(45) "trigonomietriialyk-orniektierdi-turliendiru-1"
  ["file_id"] => string(6) "313187"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1459440724"
 }
}
object(ArrayObject)#850 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(76) "Тригонометриялы? функцияларды? та?балары "
  ["seo_title"] => string(46) "trighonomietriialyk-funktsiialardyn-tan-balary"
  ["file_id"] => string(6) "172564"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1423836029"
 }
}
object(ArrayObject)#872 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(79) "ҚМЖ, "Тригонометрия формулалары" ашық сабақ"
  ["seo_title"] => string(43) "kmzh_trigonometriia_formulalary_ashyk_sabak"
  ["file_id"] => string(6) "578809"
  ["category_seo"] => string(7) "algebra"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1618936295"
 }
}
object(ArrayObject)#850 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(64) "Тригонометриялы? функцяны? м?ндері "
  ["seo_title"] => string(40) "trighonomietriialyk-funktsianyn-m-ndieri"
  ["file_id"] => string(6) "167261"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1423064160"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства