kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Ана құдіреті"

Нажмите, чтобы узнать подробности

анашым құдіретіңе табынамын.көрмесем бір сәт сені сағынамын

Просмотр содержимого документа
«"Ана құдіреті"»

West-Kazakhstan Marat Ospanov state medical university

Faculty : General Medicine


Department : Languages
Students independent work
Theme : I.M Sechenov


Performedby : Kaldibekuly A.


Group : 116 «A»


Checked by : Akieva Almagul


Aktobe 2018

Text

I.M.Sechenov

This interesting biography in Russia deals with the man , who is referred to by the Russians the father of Russia physiology.

Born in 1829 I.M.Sechenov belongs to that group of people of scientists who the true glory of Russian`s scince. This group includes such names as D.I.Mendeleyev ,A.P.Borodin , A.N. Beketov , A.O. Kovalevsky , I.I. Mechnikov.

On this graduation from the University of Moscow , he several years abroad. White working in the laboratory of C.Bernard ,Sechenov made the important observation that there existed in the brain of a frog special mechanisms capable of inhibiting reflexes proceeding from the spinal cord. This was a discovery of a special physiologic function of the brain. His researches were published in 1863 under the title «Reflexes of the brain». Somewhat later he published «Physiology of the nerves system» , in which he developed the hypothesis that all conscious and subconscious acts are in their essence reflaexes. This was a starting idea for the time , namely that all conscious and subconscious acts are in their essence reflexes. This was a starting idea for the time , namely that all psychic life with all its manifold manifestations is activated and maintained by stimuli which the organism receives from outside as well as with stimuli origination within the organism. The principal cause of every act of a human being is to be found outside of him , in his environment.

He arrived at a further conclusion that sensory stimuli peed not necessarily be manifested by a motor act or any other external manifestation because the organism possesses nervous centers capable of inhibiting reflexes. This conclusion finds basis in his discovery that in the brain of a frog there exist special nervous centers which , when stimulated , will inhibit the development of the reflex activities. This capacity for the elaboration of special reflex controls by retardation of external manifestation of the reflex mechanism Sechenov considers the most important acquisition by man constituting in fact the basis of that complicated process , which is referred to as thought , intention , desire. Thought , according to Sechenov , is a reflex in its conception and its continuation but without the terminal act which is expressed in motion.

The researches of Sechenov laid the foundation for the work of the Pavlov school. Pavlov himself started that Sechenov`s«Reflex of the brain» constituted the starting point of the researches of his own school. The essential similarity and kinship in the work of Sechenov and Pavlov is that for both the formulation of the most complex acts of so called psychic activity depends on the environment. The study of conditional reflexes has demonstrated that the manifold manifestations of the higher nervous activity were the result of constant correlation between the organism and its environment. Both men stressed the objective physiologic method in the investigation of the complicated psychic phenomena.


И.М.Сеченов

Ресейдегі бұл қызықты өмірбаяны ресейліктердің Ресей физиологиясының әкесі деп аталатын адаммен байланысты.

  1829 жылы туылған И.М.Сеченов орыс ғалымының шынайы даңқына бөленген ғалымдар тобына жатады. Бұл топқа Д.И.Менделеев, А.П.Бородин, А.Н. Бекетов, А.О. Ковалевский, И.И. Мечников.

  Мәскеу университетін бітіргеннен кейін ол бірнеше жыл шетелде. В.Бернардың зертханасында ақ жұмыс істеген Сеченов жамбас сүйегіне байланысты рефлекстерді тежеуге қабілетті лягушка арнайы механизмдерінің миында болғанын байқады. Бұл мидың ерекше физиологиялық функциясын ашты. Оның зерттеулері 1863 жылы «Мидың рефлекстері» атауымен жарық көрді. Біраз уақыттан кейін ол «Нерв жүйесі физиологиясы» атты баспадан шығарды, онда барлық саналы және субконцессиялық әрекеттердің мән-мағынасында рефлексия жасайтыны туралы гипотеза жасалды. Бұл уақыттың бастапқы идеясы болды, яғни барлық саналы және субконцерттік әрекеттер олардың мәні рефлекстерде. Бұл уақыттың бастапқы идеясы, яғни оның барлық көріністері бар барлық психикалық өмір ағзаның сырттан келетін ағзаға, сондай-ақ ағзаға әсер етудің пайда болуына әкелетін ынталандырулармен белсенді түрде жұмыс істейді. Адамның әрбір әрекетінің басты себебі оның сыртында, оның ортасында болуы.

Ол организмде рефлекстерді тежеуге қабілетті жүйке орталықтарына ие болатындықтан, сенсорлық ынталандыру перидін қозғалтқыш әрекеті немесе кез келген басқа сыртқы көрініс арқылы міндетті түрде көрінбейтінін тағы бір қорытындыға келді. Бұл тұжырым оның ашылуындағы негізін табады, бұл лягушкадағымидағы рефлексиялық қызметтің дамуын ынталандыратын арнайы жүйке орталықтар бар. Рефлекстік механизмнің сыртқы көрінісін тежеу ​​арқылы арнайы рефлексиялық бақылауды жасау үшін бұл сыйымдылық Сеченов адам ойлаған, ниеті, ниеті деп аталатын бұл күрделі үдерістің негізін құрайтын ең маңызды сатып алу деп санайды. Сеченовтың пікірінше, оның тұжырымдамасында және оның жалғасуында рефлекс бар, бірақ қозғалыста көрсетілген терминалсыз.

   Сеченовтың зерттеулері Павлов мектебінің негізін қалады. Павлов өзін Сеченовтың «Мидың рефлексі» деп бастады, ол өз мектебін зерттеудің бастапқы нүктесін құрады. Сеченов пен Павловтың жұмысындағы маңызды ұқсастық пен туыстық - психикалық белсенділік деп аталатын ең күрделі актілерді қалыптастыру үшін қоршаған ортаға байланысты. Шартты рефлекстерді зерттеу жоғары жүйке қызметінің көптеген көріністері организм мен оның ортасы арасындағы тұрақты корреляцияның нәтижесі екенін көрсетті. Екі ер адам күрделі психикалық құбылыстарды зерттеуде объективті физиологиялық әдісті атап өтті.

Ex-2

Referred – сілтеме жасау

Belong – тиесілі

Brain – миы

Several –бірнеше

Arrived – келді

Made- жасалған

Observation- байқау

Being – болу

Published – жарияланды

Discovered – табылды

Motion – қозғалыс

Kinship – туыстық

Similarity – ұстастық

Basis -негізі

Ex- 3


special -[ ˈspeʃl ]

nervous - [ ˈnɜːvəs ]

thought - [ θɔːt ]

kinship - [ ˈkɪn.ʃɪp ]

refer -[ rɪˈfɜː(r) ]

desire -[ dɪˈzaɪə(r) ]

publish - [ ˈpʌblɪʃ ]

proceed - [ prəˈsiːd ]

physiologic - [ ˌfɪz.i.əˈlɒdʒ.ɪk ]

brain - [ breɪn ]

research -  [ rɪˈsɜːtʃ ]

nervous - [ ˈnɜːvəs ]

because - [ bɪˈkɒz ]

psychic - [ ˈsaɪ.kɪk ]

conscious - [ ˈkɒnʃəs ]

conclusion - [ kənˈkluːʒn ]

acquisition - [ ˌæk.wɪˈzɪʃ.ən ]

according - [ əˈkɔːdɪŋ ]

external - [ ɪkˈstɜː.nəl ]

exist - [ ɪɡˈzɪst ]

hypothesis - [ haɪˈpɒθ.ə.sɪs ]
Ex – 4


To include - қосу үшін

Similarity – ұқсас

To inhibit – тежеу үшін

To state – мемлекет

Intention – ниеті

To possess – иелену

Retardation – кешігу

Constant – тұрақты

Conscious – саналы

To develop – дамыту

To make observation – байқау жасау

To argue – талқылау

Complicated – күрделі

Manifold – алуан түрлі

To depend on – тәуелді

Conception – тұжырымдама

To exist – бар болу үшін

Glory – данқ

To belong – мүмкін болу үшін

Continuation – жалғастыру

Manifestation – манифестация

Ex - 5


1) This interesting biography in Russia deals with the man , who is referred to by the Russians the father of Russia physiology .

2)Born in 1829 I.M.Sechenov belongs to that group of people of scientists who the true glory of Russian`s scince .

3) This was a discovery of a special physiologic function of the brain .

4) He arrived at a further conclusion that sensory stimuli peed not necessarily be manifested by a motor act or any other external manifestation because the organism possesses nervous centers capable of inhibiting reflexes .

5) The study of conditional reflexes has demonstrated that the manifold manifestations of the higher nervous activity were the result of constant correlation between the organism and its environment .


Ex-6

 1. Who is the father of Russian physiologic ? -The father of Russian physiologic is I.M .Sechenov

 2. To which group of people of scientist belongs I.M.Sechenov ? – I.M.Sechenov belongs to that group of people of scientist who are true glory of Russia`s science .

 3. When were published Sechenovsresearches ? -His reaches were published in 1863 .

 4. What hypothesis has he developed ? – He has developed the hypothesis that all conscious and subconscious act are in their essence reflexes .

 5. What is the thought , according to Sechenov ? – Thought , according to Sechenov , is a reflex in its conception and its continuation but without the terminal act which is expressed in motionEx – 7

 1. This was a discovery of a special physiologic function of the brain .

 2. His researches were published in 1863

 3. The organism receives stimuli from outside

 4. TheresearchesofSechenovlaidthefoundationfor the work of the Pavlov school .

 5. I.M Sechenovbelongstothat group of scientists who are true glory of Russia`s science .

 6. Sensory stimuli need not necessarily be manifest by motor act .

 7. This interesting biographydealswithSechenov .

 8. This group includes suchnamesasD.I.MendeleyevandA.P.Borodin .

 9. Having graduated from the Moscow University he spent several years abroad .

10 ) The organismpossessesnervouscenterscarableofinhibitingreflexes .

11 )Sechenovarguedthatloss of sensory stimuli would render physic life impossible .

12 ) Thought , accordingtoSechenovisreflexinits conception .

13 )TheresearchesofSechenovlaidthefoundationfor the work of the Pavlov school .

14) All physic life with all its manifold manifestations is activated by stimuli .

15) «Physiology of the nervous system» and «Reflex of the brain» were written by Sechenov .


Multiple choice test :

 1. What is subject of the text ? – Sechenov and his researches .

 2. What is the main idea of the text ? – The principal of Sechenov laid the foundation for the work of the Pavlov school .

 3. According to the text it is started ? – All physics life is maintained by stimuli, manifold manifestations of higher nervous activity are the result of constant correlation between the organism and its environmental .

 4. All of the following are true EXCEPT – Sechenov argued that loss of sensations would render psychic life impossible .Sechenov developed the hypothesis that all conscious and subconscious acts are reflexes .

 5. Which of the following is not true . – Sechenov spent several years abroad .


Ex-8

Ivan MikhaylovichSechenov (Russian: Ива́нМиха́йловичСе́ченов; August 13 , 1829, Tyoply Stan (now Sechenovo) near Simbirsk, Russia – November 15 was a Russian physiologist. Ivan Pavlov referred to him as the "Father of Russian physiology and scientific psychology". Sechenov authored the classic, Reflexes of the Brain, introducing electrophysiologyand neurophysiology into laboratories and teaching of medicine. Sechenov's major interest was neurophysiology (the structure of the brain). He showed that brain activity is linked to electric currents and was the first to introduce electrophysiology. Among his discoveries was the cerebral inhibition of spinal reflexes. He also maintained that chemical factors in the environment of the cell are of great importanceПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
"Ана құдіреті"

Автор: Аетова Гүлжаған Еділбайқызы

Дата: 25.06.2019

Номер свидетельства: 515999

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(87) "«??рыштан ??й?ан ??дірет, ?арттарым аман-саумысы??!»"
  ["seo_title"] => string(44) "kuryshtankuigankudirietkarttarymamansaumysyn"
  ["file_id"] => string(6) "283330"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1453819657"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(76) "Сынып са?атыны? та?ырыбы: "Ана-?мірді? шуа?ы""
  ["seo_title"] => string(46) "synyp-sag-atynyn-tak-yryby-ana-omirdin-shuag-y"
  ["file_id"] => string(6) "312974"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1459422167"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(103) "?йымдастырыл?ан о?у іс-?рекеті :«Ертегілер еліне саяхат» "
  ["seo_title"] => string(65) "u-iymdastyrylg-an-ok-u-is-riekieti-iertieghilier-ielinie-saiakhat"
  ["file_id"] => string(6) "129143"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1415640262"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(118) "«Ба?ыт г?лін терген к?н» же?істі? 70-жылды?ына арнал?ан класс са?аты "
  ["seo_title"] => string(78) "bak-yt-ghulin-tierghien-kun-zhien-istin-70-zhyldyg-yna-arnalg-an-klass-sag-aty"
  ["file_id"] => string(6) "220068"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1434487829"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(131) "Же?істі? 70 жылды?ына арнал?ан т?рбие са?аты: Бауыржан м?расы - ?рпа??а ?ран. "
  ["seo_title"] => string(87) "zhien-istin-70-zhyldyg-yna-arnalg-an-t-rbiie-sag-aty-bauyrzhan-mu-rasy-u-rpak-k-a-u-ran"
  ["file_id"] => string(6) "169309"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1423396909"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства