kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Дана да, дара да - Бауыржан

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Дана да, дара – Бауыржан. Ма?саты: Аты а?ыз?а айнал?ан халы? ?а?арманы Бауыржан Момыш?лыны? ?мірінен м?лімет бере отырып, жас ?рпа?ты? санасына ?лтты? рухты дарыту; аты а?ыз?а айнал?ан, ту?ан хал?ымызды? тарланы, ?аза?ты? біртуар перзентіні? есімін ?лы?тау, ?шпес ерлігін д?ріптеу; о?ушыларды Отанс?йгіштікке, ерлікке,е?бекс?йгіштікке т?рбиелеу. К?рнекілігі: интерактивті та?та, батырды? суреті, ?анатты с?здері, кітапшалар, шы?армалары. Кіріспе с?з (м??алім с?зі): - «Ж?ртым» деп ж?мылып, «елім» деп – езіліп ?ызмет ет», - деп артына ?шпес ?лы с?з ?алдыр?ан Бауыржан Момыш?лы – тау т?л?а. Оны? ?мір жолы с?рапыл со?ыс жылдарында?ы жан?иярлы? ерлігі, ?жеттілігі мен ?рлігі, ал?ырлы?ы мен к?регендігі – біле білгенге ?лы т?рбие. Батыр Б.Момыш?лы - алмас ?ылыштай ?ткір де ?айсар, дана да данышпан, шешен ?рі а?ын, «с?з ?адірін ?з ?адірі, ?з ?адірін ел ?адірі», - деп ба?ала?ан айбынды азамат. Б?гінгі сынып са?атымызды осы батыр атамыз Б.момыш?лыны? ?міріне, ?а?арманды?ы мен ?лтжандылы?ына, ойшылды?ы мен дарындылы?ын ерекшелейтін к?ркем бейнесіне арнаймыз. 1-о?ушы (?діл): Ту?ан жерім Мы?б?ла?, арналы А?сай, Ішсем суы татиды шекер, балдай ?ыз?алда?, ?алы? егіс, к?к жо?ырш?а Сенен арты? жер, шіркін, ?тер ?андай!?- деп ?зі жырла?андай Бауыржан Момыш?лы 1910 жылы 24 желто?санда Жамбыл облысы,Жуалы ауданы,Мы?б?ла? ауылында малшы отбасында д?ниеге келген. Бала Бауыржан к?пшіл, зерек, зерделі, ?айсар болып ?сті. Оны? себебі «Ертексіз ?скен бала рухани м?гедек адам»,-деп ?кесі Момыш пен ?жесі ?ызтумас Бауыржанды кішкентайынан ертек, а?ыз ??гімелерімен сусындатып, ?мірді? жа?сысы мен жаманын ажырата айта отырып т?рбиеледі. 2-о?ушы (?йгерім): Бауыржанны? ?з ?кесі Момыш еті тірі, ?олы шебер, к?кірегі ояу, к??ілі сергек, о?ымаса да то?ы?аны к?п, ?ле? шы?арып, жиын-той?а ?атысып, айтыс?а да т?скен а?ын адам, шымыр денелі, тере? ойлы жан бол?ан. Ал, анасы Р?зия-?аза? келіні. Шешесінен ?ш жасында жетім ?ал?а, оны ?жесі мен ?кесіні? ??гімелерінен білетін жазушы Бауыржан ол кісі туралы к?п жаза алмайтын еді.С?йте т?ра,кішкентай ?мір ?зігі ар?ылы-а? білікті, ?лтты? салт -д?ст?рімізге жетік, ибалы,иманды ?аза? келініні? жа?сы болмысын ?те ?демі,?рі д?л бейнелеген. Парасатты ?ке мен анадан, есті ?жеден, білікті ?стаздардан т?лім-т?рбие алып, ауыл рухани д?ниесін байыт?ан жас Бауыржан ауыл адамдарымен ?арым-?атынас жасау барысында т?жірибеде шы?далып, елін с?йген азамат болып ?алыптасты. 3-о?ушы:(Арсен): Бауыржан Момыш?лы 13 жас?а дейін ауылда, одан со? о?у іздеп Жамбыл, Шымкент ?алаларында?ы интернаттан т?лім алып, білім н?рімен сусындайды. Жеті жылды? мектепті бітіргеннен кейін біраз уа?ыт бастауыш сынып м??алімі, аутком хатшысы, милиция басты?ы болды.Кезекті ?секри міндетін ?теуге ша?ырылып, запаста?ы командир ата?ын алады.Ту?ан аулына ?айтып орал?ан со?, ол біраз жыл ?аржы мекемесінде ?ызмет істейді. 4- о?ушы (Мейіржан): 1941 жыл ?лы Отан со?ысы басталысымен, Бауыржан да??ты генерал-майор И.В.Панфиловты? басшылы?ымен Алматы облысы Тал?ар ?аласында жаса?тал?ан 316 ат?ыштар дивизиясыны? ??рамында майдан?а аттанды. «Панфиловтан бата алып» (?ле?ін о?иды) (К?рініс). Бауыржанны? с?зі (Ма?сат): Бейнебаян «?аза?станды?тар майданда» 4-о?ушы (К?лман): М?скеу ?шін шай?аста И. В. Капровты? панфиловшы ат?ыштар полкі мен а?а лейтенант Бауыржан Момыш?лыны? бас?ар?ан батальон жауынгерлері ас?ан ерлік к?рсетті.Жауынгерлер батырлы?ты?, досты?ты?, т?ртіптікті?, ?йымшылды?ты? ?лгісін к?рсетіп, ?здерінен к?шті т?рт есе басым жаумен бір ай бойы к?ресіп, д?шпанды ойсырата же?іліске ?шыратты. Осылайша 316 ат?ыштар дивизиясы М?скеу т?біндегі аты а?ыз?а айнал?ан ерліктері ?шін «?ызыл ту» орденімен марапатталады. 5-о?ушы (Руслан): Момыш?лы ?мірбаяныны? е? жауапты кезе?інде М?скеу т?біндегі шай?ас ерекше орын алды.1941 жылы ?азанны? он бесі к?ні та? атар-атпастан панфиловшыларды? И.В.Карпов бас?ар?ан 1073 -полкті? ?ор?аныс шебіне фашистер шабуылын тынымсыз ?айталай берді.Ал?ан жолынан, айт?ан с?зінен ?айтпайтын ?айсар командир Бауыржан роталарды? со?ыс ?омылын жа?а тактика?а жанастыра отырып,операцияны орынды бас?ара білді. «Батыр ата Бауыржан» ?ле?ін о?иды. Бауыржан туралы бейнефильмнен ?зінді ( 2 мин). 6- о?ушы (Аяжан): Ке?ес ?скеріні? 1942 жыл?ы ?а?тар-а?пан айларында?ы ?рыстарында 8-гвардиялы? двизияны? Бауыржан Момыш?лы бас?ар?ан полк жауынгерлері ерекше к?зге т?сті.Двизия екі ай ішінде батыс?а ?арай 500-600 ша?ырым ал?а басып, фашистерді? мы?да?ан солдаты мен офицерін ?ырды, к?птеген техникасын жойып жіберді.Бауыржан ?з батальонын 27 рет шабуыл?а бастап шы?ты 5 рет ?оршауды б?зып,негізгі жауынгерлік ??рамамен аман-есен двизиясына ?осылды.?лы Отан со?ысы кезінде ерліктері ?шін ?аза?станды? 500- ден астам жауынгер Ке?ес Ода?ы Батыр ата?ын алды. Алайда халы?ты? ?зі «батырым» деп танып, арда?та?ан ?а?арман ?лына б?л ата? о?ан со?ыс біткеннен кейін жарты ?асыр уа?ыт ?ткенде барып берілген болатын. Ол 1990 жылды? 11 желто?саны еді. 7-о?ушы (Бауыржан):Б.Момыш?лы ?зіне арнап 1947 жылы 6 желто?санда жаз?ан бір шума? ?ле?інде былай дейді: ?адірін білмеппіз ?ой тірі кезде, Деп жылар сорлы ?аза? мен ?лгенде. ?рпа? атар сексен мен ж?здігімді, Тарихты? т?кпірінен с?з келгенде. Би «Смуглянка» Бауыржан?а арнал?ан жыр-?ле?дер. Арнаш. (М.Ма?атаев «Бауыржан Момыш?лына») Айн?р, Аманг?л (?.Аманжолов «Бауыржан») Мейіржан, Аяулым (С.М??анов «Бауыржан») Ма?сат, Алишер (?алижан Бек?ожин «Тома?а киген тау б?ркіт») Ай?аным ( ?али Орманов «Батырды? т?л?асы») Бейнетаспадан ?зінді ( М.Шаханов «Же?іліп т?рып же?ілмеу немесе Бауыржан Момыш?лыны? кешірім с?рауы») М??алім:Осы орайда да??ты батыр, ?скери жазушы Б.Момыш?лыны? 1944 жылы жаз?ан «?аза? тілі туралы пікір» деп аталатын хаты ой?а оралады. «Тілсізді айуан дейді, тілі кедей елді м?дениетсіз, анайы, надан халы? деп санайды». «Ана тілінен бірнеше жа?дайлар себеп болып, ажыра?ан ел «аз?ын» ел атанып, кейіннен аты ?шіп, ?рпа?тары б?рша?ша бытырап, ?ардай еріп, ??м?а сі?ген судай дерексіз жо?алып кетеді. Ондай сорма?дай ел б?рын?ы кезде аз болма?анына тарихта д?лелдер аз емес»-деген болатын. 8-о?ушы (?семг?л): Б.Момыш?лы «АНА ТІЛІН АРДА?ТА» ?н (?ыздар тобы) «Катюша» 9-о?ушы (Амина): Со?ыс кезінде ?ан кешіп ж?ріп істеген адал е?бегі ?діл ба?аланба?ан Бауке? м??алмас ерлік-жігерді?, к?ш-?айратты?, а?ыл-парасатты?, ар-ожданны? иесі бол?анды?тан осыншама жылдар бойы ж?регін сыздат?ан. Бауке?ні? со?ыс, отаншылды? та?ырыбына жаз?ан ма?алалары, ?анатты с?здері шыр?ырап шынды? іздеген жан ай?айыны? жа??ыра шы??ан ?ні іспеттес. Бауыржан Момыш?лы со?ыс жылдарында адуынды да ?атал ?скери басшы ?ана болып ?ана ?ой?ан жо?, сонымен ?атар ?арама?ында?ы жауынгерлер мен офицерлерді? а?ылг?й жетекшісі,мейірман т?рбиесісі де бола білген. Со?ыс ая?тал?ан?а дейін батальонды, полкты, ал со?ыс ая?тал?аннан кейін дивизияны бас?ар?ан. Жо?ар?ы ?скери академияны бітіріп, сонда ?стазды? еткен. Кейін біржола шы?армашылы? е?бекпен ш??ылданып, ?аруды? орнына ?алам ал?ан. 10- о?ушы( Камиля): Б.Момыш?лыны? «Ескертпе» ?ле?і 11-о?ушы (Н?рс?лтан): Б.Момыш?лыны? ?аламынан шы??ан шы?армалар к?п.Соларды? бірегейін атаса?, „?анмен жазыл?ан кітап„, „?ш?ан ?я „, „ Москва ?шін шай?ас,,, „ Мені? отбасым „, „Майдандас достарым„, „ генерал Панфилов„, „ Т?леген То?таров„, „Адам ?айраты„, „Артымызда Москва„Б.Момыш?лы орыс ж?не ?аза? тілдерінде бірдей жазады.Оны? „Бізді? отбасы, „Артымызда Москва„, „Майданда?ы кездесулер„ сия?ты кітаптары бірнеше шетелдік тілдерге аударылып басыл?ан. 12-о?ушы(Сабина): Бауыржан Момыш?лы жайында ?ле?, дастандар да, естелік ма?алалар да,кітаптар да к?п. Олар Александр Бекті? «Арпалыс», ?зілхан Н?ршайы?овты? „А?и?ат пен а?ыз„, келіні Зейнеп Ахметованы? „Шуа?ты к?ндер„, ?лы Ба?ытжан Момыш?лыны? „Жанымны? жары? ж?лдызы„ж?не та?ы бас?а шы?армалар. 13-о?ушы (Настя): Бауыржан Момыш?лыны? ?аламынан шы??ан ма?ал- м?тел на?ыл с?здерін о?иды. 13-о?ушы(Бекболат): Бауыржан атамыз шы?ар?ан ма?ал-м?телдер: 1. Тексізден тезек арты?, Арсыздан айуан арты? 2.Отан ?шін от?а т?с, к?ймейсі?. 3. ?лтірсе?, ?лімнен ??тыласы?, ?лтірмесе?, ?лімге т?тыласы?. 4. ?айраты?а ?дісі?ді жолдас ет, ?дісі?е а?ылы?ды жолдас ет. 5. Именіп ж?рген игіліктен ?арсыласып ж?ріп к?рген бейнет арты?. 6. Ба?аны? ба?ынан С???арды? соры арты? 7. Ежелден ел тілегі-ер тілегі, Адал ?л ер боп туса-ел тірегі. 14-о?ушы(Диана): Сонымен ?атар Бауыржан Момыш?лыны? игерген ?нерлері к?п.Атап ?тсек: *??ралайды к?зге ат?ан мерген. *Турникке тартылу ж?не бас?а спорт т?рлерінен де озы? жетістіктерге жеткен. * Ат ??ла?ында ойнайтын шабандозды?ымен, атбегілігімен аты шы??ан.М?скеу т?біндегі шай?аста?ы ата?ты А?боз аты туралы ??гіме к?п. * К?пшілікке белгісіздеу ?нері -суретшілігі. * Бильярд ойыныны? шебері.Сегіз шарды то?па?тай тор?а то?ыт?ан с?ттерін ескерсек, б?гінгіні? е? мы?ты билярдшыларымен б?йгеге т?сетіндей ?абілет иесі. *С?зге шешен ж?не тап?ыр. ?орытынды. Б?гінгі т?рбие саба?ымызда біз Бауыржан Момыш?лын жан –жа?ты таныды?. Бауыржан Момыш?лы ?зі айт?андай «Есімі ел ж?регінде са?тал?ан ер ?ана ба?ытты » дегендей оны? есімі бізді? ж?регімізде м??гі са?талады. «Ат шабысына ?арай, ер намысына ?арай шабады» деген ата?ты Сырым шешен. «Ел намысы-ер ?олында, ер намысы- ел ?олында» депті Б.Момыш?лы. Заманы бас?а, алар ?амалы бас?а, алысар д?шпаны бас?а, ?ос алыпты? ?оса?таулы ж?йріктей ?ш?ыр ойлары бір жерден шы?уын к?рмейсіз бе? Б?гінгі жас ?рпа? осындай ?рі шешен, ?рі к?сем, ?рі батыр аталарын ?алай ма?тан етсе де орынды. - ??рметті балалар! Бауыржан атамыз сия?ты ?мірі ?негелі істерге толы ?асиетті т?л?аны жете біліп, оларды м??гі есте т?ту-бізді? ?асиетті борышымыз. Еліміз тыныш, туымыз м??гі к?гімізде желбіресін! Хор «День Победы» Назарлары?ыз?а к?п-к?п рахмет!
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Дана да, дара да - Бауыржан »

Сабақтың тақырыбы: Дана да, дара – Бауыржан.

Мақсаты: Аты аңызға айналған халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының өмірінен мәлімет

бере отырып, жас ұрпақтың санасына ұлттық рухты дарыту; аты аңызға айналған,

туған халқымыздың тарланы, қазақтың біртуар перзентінің есімін ұлықтау, өшпес

ерлігін дәріптеу; оқушыларды Отансүйгіштікке, ерлікке,еңбексүйгіштікке тәрбиелеу.

Көрнекілігі: интерактивті тақта, батырдың суреті, қанатты сөздері, кітапшалар, шығармалары.

Кіріспе сөз (мұғалім сөзі): - «Жұртым» деп жұмылып, «елім» деп – езіліп қызмет ет», - деп артына өшпес ұлы сөз қалдырған Бауыржан Момышұлы – тау тұлға. Оның өмір жолы сұрапыл соғыс жылдарындағы жанқиярлық ерлігі, өжеттілігі мен өрлігі, алғырлығы мен көрегендігі – біле білгенге ұлы тәрбие. Батыр Б.Момышұлы - алмас қылыштай өткір де қайсар, дана да данышпан, шешен әрі ақын, «сөз қадірін өз қадірі, өз қадірін ел қадірі», - деп бағалаған айбынды азамат. Бүгінгі сынып сағатымызды осы батыр атамыз Б.момышұлының өміріне, қаһармандығы мен ұлтжандылығына, ойшылдығы мен дарындылығын ерекшелейтін көркем бейнесіне арнаймыз.

1-оқушы (Әділ): Туған жерім Мыңбұлақ, арналы Ақсай,

 Ішсем суы татиды шекер,   балдай

       Қызғалдақ, қалың егіс, көк жоңыршқа

        Сенен артық жер, шіркін, өтер қандай!?-

деп өзі жырлағандай Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы,Жуалы ауданы,Мыңбұлақ ауылында малшы отбасында дүниеге келген. Бала Бауыржан көпшіл, зерек, зерделі, қайсар болып өсті. Оның себебі «Ертексіз өскен бала рухани мүгедек адам»,-деп әкесі Момыш пен әжесі Қызтумас Бауыржанды кішкентайынан ертек, аңыз әңгімелерімен сусындатып, өмірдің жақсысы мен жаманын ажырата айта отырып тәрбиеледі.

2-оқушы (Әйгерім): Бауыржанның өз әкесі  Момыш еті тірі, қолы шебер, көкірегі ояу, көңілі сергек, оқымаса да тоқығаны көп, өлең шығарып, жиын-тойға қатысып, айтысқа да түскен ақын адам, шымыр денелі, терең ойлы жан болған. Ал, анасы Рәзия-қазақ келіні. Шешесінен үш жасында жетім қалға, оны әжесі мен әкесінің әңгімелерінен білетін жазушы Бауыржан ол кісі туралы көп жаза алмайтын еді.Сөйте тұра,кішкентай өмір үзігі арқылы-ақ білікті, ұлттық салт -дәстүрімізге жетік, ибалы,иманды қазақ келінінің жақсы болмысын өте әдемі,әрі дәл бейнелеген. Парасатты әке мен анадан, есті әжеден, білікті ұстаздардан тәлім-тәрбие алып, ауыл рухани дүниесін байытқан жас Бауыржан ауыл адамдарымен қарым-қатынас жасау барысында тәжірибеде шыңдалып, елін сүйген азамат болып қалыптасты.

3-оқушы:(Арсен): Бауыржан Момышұлы 13 жасқа дейін ауылда, одан соң оқу іздеп Жамбыл, Шымкент қалаларындағы интернаттан тәлім алып, білім нәрімен сусындайды. Жеті жылдық мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт бастауыш сынып мұғалімі, аутком хатшысы, милиция бастығы болды.Кезекті әсекри міндетін өтеуге шақырылып , запастағы командир атағын алады.Туған аулына қайтып оралған соң, ол біраз жыл қаржы мекемесінде қызмет істейді.

 4- оқушы (Мейіржан): 1941 жыл Ұлы Отан соғысы басталысымен, Бауыржан  даңқты генерал-майор И.В.Панфиловтың басшылығымен Алматы облысы Талғар қаласында жасақталған 316 атқыштар дивизиясының құрамында  майданға аттанды.

«Панфиловтан бата алып» (өлеңін оқиды)

(Көрініс). Бауыржанның сөзі (Мақсат):

Бейнебаян «Қазақстандықтар майданда»

4-оқушы (Күлман): Мәскеу үшін шайқаста И. В. Капровтың панфиловшы атқыштар полкі мен аға лейтенант Бауыржан Момышұлының басқарған батальон жауынгерлері асқан ерлік көрсетті.Жауынгерлер батырлықтың, достықтың, тәртіптіктің, ұйымшылдықтың үлгісін көрсетіп, өздерінен күшті төрт есе басым жаумен бір ай бойы күресіп, дұшпанды ойсырата жеңіліске ұшыратты. Осылайша 316 атқыштар дивизиясы Мәскеу түбіндегі аты аңызға айналған ерліктері үшін «Қызыл ту» орденімен марапатталады.

5-оқушы (Руслан): Момышұлы өмірбаянының ең жауапты кезеңінде Мәскеу түбіндегі шайқас ерекше орын алды.1941 жылы қазанның он бесі күні таң атар-атпастан панфиловшылардың  И.В.Карпов басқарған 1073 -полктің қорғаныс шебіне фашистер шабуылын тынымсыз қайталай берді.Алған жолынан, айтқан сөзінен қайтпайтын қайсар командир Бауыржан роталардың соғыс қомылын жаңа тактикаға жанастыра отырып,операцияны орынды басқара білді. «Батыр ата Бауыржан» өлеңін оқиды.

Бауыржан туралы бейнефильмнен үзінді ( 2 мин).

6- оқушы (Аяжан): Кеңес әскерінің 1942 жылғы қаңтар-ақпан айларындағы ұрыстарында 8-гвардиялық двизияның Бауыржан Момышұлы басқарған полк жауынгерлері ерекше көзге түсті.Двизия екі ай ішінде батысқа қарай 500-600 шақырым алға басып, фашистердің мыңдаған солдаты мен офицерін қырды, көптеген техникасын жойып жіберді.Бауыржан өз батальонын 27 рет шабуылға бастап шықты 5 рет қоршауды бұзып,негізгі жауынгерлік құрамамен аман-есен двизиясына қосылды.Ұлы Отан соғысы кезінде ерліктері үшін қазақстандық 500- ден  астам жауынгер Кеңес Одағы Батыр атағын алды. Алайда халықтың өзі «батырым» деп танып, ардақтаған қаһарман ұлына бұл атақ оған соғыс біткеннен кейін жарты ғасыр уақыт өткенде  барып берілген болатын. Ол 1990 жылдың 11 желтоқсаны еді.

7-оқушы (Бауыржан):Б.Момышұлы өзіне арнап 1947 жылы 6 желтоқсанда жазған бір шумақ өлеңінде былай дейді:

Қадірін білмеппіз ғой тірі кезде,

Деп жылар сорлы қазақ мен өлгенде.

Ұрпақ атар сексен мен жүздігімді,

Тарихтың түкпірінен сөз келгенде.

Би «Смуглянка»

Бауыржанға арналған жыр-өлеңдер.

Арнаш. (М.Мақатаев «Бауыржан Момышұлына»)

Айнұр, Амангүл (Қ.Аманжолов «Бауыржан»)

Мейіржан, Аяулым (С.Мұқанов «Бауыржан»)

Мақсат, Алишер (Қалижан Бекқожин «Томаға киген тау бүркіт»)

Айғаным ( Ғали Орманов «Батырдың тұлғасы»)

Бейнетаспадан үзінді ( М.Шаханов «Жеңіліп тұрып жеңілмеу немесе Бауыржан Момышұлының кешірім сұрауы»)

Мұғалім:Осы орайда даңқты батыр, әскери жазушы Б.Момышұлының  1944 жылы  жазған «Қазақ тілі туралы пікір» деп аталатын хаты ойға оралады.

«Тілсізді айуан дейді, тілі кедей елді мәдениетсіз, анайы, надан халық деп санайды». «Ана тілінен бірнеше жағдайлар себеп болып , ажыраған ел  «азғын» ел атанып, кейіннен аты өшіп, ұрпақтары бұршақша бытырап, қардай еріп, құмға сіңген судай дерексіз жоғалып кетеді. Ондай сормаңдай ел бұрынғы кезде аз болмағанына тарихта дәлелдер аз емес»-деген болатын.

8-оқушы (Әсемгүл): Б.Момышұлы «АНА ТІЛІН АРДАҚТА»   

 Ән (қыздар тобы) «Катюша»

9-оқушы (Амина): Соғыс кезінде қан кешіп жүріп істеген адал еңбегі әділ бағаланбаған Баукең мұқалмас ерлік-жігердің, күш-қайраттың, ақыл-парасаттың, ар-ожданның иесі болғандықтан осыншама жылдар бойы жүрегін сыздатқан. Баукеңнің соғыс, отаншылдық тақырыбына жазған мақалалары, қанатты сөздері шырқырап шындық іздеген жан айқайының жаңғыра шыққан үні іспеттес. Бауыржан Момышұлы  соғыс жылдарында адуынды  да қатал әскери басшы ғана болып қана қойған жоқ , сонымен қатар қарамағындағы жауынгерлер мен офицерлердің ақылгөй жетекшісі,мейірман тәрбиесісі де бола білген. Соғыс аяқталғанға дейін батальонды, полкты, ал соғыс аяқталғаннан кейін дивизияны басқарған. Жоғарғы Әскери академияны бітіріп, сонда ұстаздық еткен. Кейін біржола шығармашылық еңбекпен шұғылданып, қарудың орнына қалам алған.

10- оқушы( Камиля):  Б.Момышұлының «Ескертпе» өлеңі

11-оқушы (Нұрсұлтан): Б.Момышұлының қаламынан шыққан шығармалар көп.Солардың бірегейін атасақ, „Қанмен жазылған кітап„ , „Ұшқан ұя „ , „ Москва үшін шайқас,, , „ Менің отбасым „ , „Майдандас достарым„ , „ генерал Панфилов„ , „ Төлеген Тоқтаров„ , „Адам қайраты„ , „Артымызда Москва„Б.Момышұлы орыс және қазақ тілдерінде бірдей жазады.Оның  „Біздің отбасы, „Артымызда Москва„ , „Майдандағы кездесулер„ сияқты кітаптары бірнеше шетелдік тілдерге аударылып басылған.

12-оқушы(Сабина): Бауыржан Момышұлы  жайында өлең, дастандар да, естелік мақалалар да,кітаптар да көп. Олар  Александр Бектің «Арпалыс», Әзілхан Нұршайықовтың „Ақиқат пен аңыз„ , келіні Зейнеп Ахметованың  „Шуақты күндер„ , ұлы Бақытжан Момышұлының „Жанымның жарық жұлдызы„және тағы басқа шығармалар.

13-оқушы (Настя): Бауыржан Момышұлының қаламынан шыққан мақал- мәтел нақыл сөздерін оқиды.

13-оқушы(Бекболат): Бауыржан атамыз шығарған мақал-мәтелдер: 

1. Тексізден тезек артық, 

    Арсыздан айуан артық

2.Отан үшін отқа түс, күймейсің.

3. Өлтірсең, өлімнен құтыласың,

    Өлтірмесең, өлімге тұтыласың.

4. Қайратыңа әдісіңді жолдас ет,

    Әдісіңе ақылыңды жолдас ет.

5. Именіп жүрген игіліктен 

    Қарсыласып жүріп көрген бейнет артық.

6. Бақаның бағынан

    Сұңқардың соры артық

7. Ежелден ел тілегі-ер тілегі,

    Адал ұл ер боп туса-ел тірегі.

14-оқушы(Диана): Сонымен қатар Бауыржан Момышұлының игерген өнерлері көп.Атап өтсек:

*Құралайды көзге атқан мерген.

*Турникке тартылу және басқа спорт түрлерінен де озық жетістіктерге жеткен.

* Ат құлағында ойнайтын шабандоздығымен, атбегілігімен аты шыққан.Мәскеу түбіндегі шайқастағы атақты Ақбоз аты туралы әңгіме көп.

* Көпшілікке белгісіздеу өнері -суретшілігі.

* Бильярд ойынының шебері.Сегіз шарды тоқпақтай торға тоғытқан сәттерін ескерсек, бүгінгінің ең мықты билярдшыларымен бәйгеге түсетіндей қабілет иесі.

*Сөзге шешен және тапқыр.

Қорытынды. Бүгінгі тәрбие сабағымызда біз Бауыржан Момышұлын жан –жақты таныдық. Бауыржан Момышұлы өзі айтқандай «Есімі ел жүрегінде сақталған  ер ғана бақытты » дегендей оның есімі біздің жүрегімізде мәңгі сақталады.  «Ат шабысына қарай, ер намысына қарай шабады» деген атақты Сырым шешен. «Ел намысы-ер қолында, ер намысы- ел қолында» депті Б.Момышұлы. Заманы басқа, алар қамалы басқа, алысар дұшпаны басқа, қос алыптың қосақтаулы жүйріктей ұшқыр ойлары бір жерден шығуын көрмейсіз бе?

     Бүгінгі жас ұрпақ осындай әрі шешен, әрі көсем, әрі батыр аталарын қалай мақтан етсе де орынды. 

    - Құрметті балалар! Бауыржан атамыз сияқты өмірі өнегелі істерге толы қасиетті тұлғаны жете біліп, оларды мәңгі есте тұту-біздің қасиетті борышымыз. Еліміз тыныш, туымыз мәңгі көгімізде желбіресін!

Хор «День Победы»

Назарларыңызға көп-көп рахмет!
                                                                                                       
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Дана да, дара да - Бауыржан

Автор: Орынбасарова А.А.

Дата: 24.02.2015

Номер свидетельства: 178213

Похожие файлы

object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(121) "Өзін өзі тану пәнінен «Тәртіп пен парыз» тақырыбына сабақ жоспары"
  ["seo_title"] => string(64) "ozin_ozi_tanu_p_ninen_t_rtip_pen_paryz_takyrybyna_sabak_zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "577680"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1617815710"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(83) "?аза?ты? біртуар ?а?арманы – Бауыржан Момыш?лы "
  ["seo_title"] => string(50) "k-azak-tyn-birtuar-k-aharmany-bauyrzhan-momyshu-ly"
  ["file_id"] => string(6) "206296"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1430146722"
 }
}
object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(96) "Т?рбие са?аты«Батырлар есімі еш уа?ытта ?мытылмайды» "
  ["seo_title"] => string(58) "t-rbiie-sag-aty-batyrlar-iesimi-iesh-uak-ytta-u-mytylmaidy"
  ["file_id"] => string(6) "209437"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1431167923"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(32) "?лы Же?іске -70 жыл! "
  ["seo_title"] => string(26) "u-ly-zhien-iskie-70-zhyl-3"
  ["file_id"] => string(6) "195673"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1427954291"
 }
}
object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(74) "Ашы? т?рбие са?аты "Ер есімі ел есінде" "
  ["seo_title"] => string(45) "ashyk-t-rbiie-sag-aty-ier-iesimi-iel-iesindie"
  ["file_id"] => string(6) "205197"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1429814538"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства