kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашы? т?рбие са?аты "Ер есімі ел есінде"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ер есімі-ел есінде

(Ашы?  т?рбие  са?аты)

Ма?саты:О?ушыларды ?лы Отан со?ысымен,?аза?станды?тарды? ерлік істерімен таныстырып,ой-?рісін дамыту,о?ушыларды адамгершілікке,Отанын с?юге оны ?ор?ау?а баулу,Отан?а деген с?йіспеншілікті арттыру,патриотты? сезімге баули отырып,балаларды ?лкен адамдарды сыйлау?а,оларды ??рметтеуге баулу.

1-ж?ргізуші:Армысыздар, ??рметті ?стаздар мен о?ушылар! ?лы Отан со?ысы кезіндегі ?иыншылы?тарды,халы? к?терген ?иыншылы?тарды еске ала отырып,?зіміз сия?ты жалынды жастарды Отанын с?юге,оны ?ор?ау?а баулу ж?не ?лы Отан со?ысымен,?аза?станды?тарды? ерлік ісімен таныстыру ма?сатында ба?ыттал?ан Ер есімі-ел есінде атты ашы? т?рбие са?атымызды бастау?а р??сат еті?іздер.

  2-ж?ргізуші:Со?ыс адам баласы ?шін е? ?рейлі,е? ?ор?ынышты с?з,?йткені со?ыс атаулы адамзатты ?ырып-жою?а ба?ыштал?ан.Адам,адам бол?алы осылай.Талай рет ?стемдік,байлы? ?шін адам ?аны суша а??ан.

1-ж?ргізуші:?лемді д?р сілкіндірген о?и?а 1941 жылы 22 маусым к?ні та??ы са?ат 4-те бейбіт жат?ан елімізге Германия т?т?иылдан со?ыс ашты.Суы? хабар сол к?ні байта? елімізге,жер-жердегі ауыл-селолар?а тарады.Ер азаматтар асы?ыс со?ыс?а аттанды.

2-ж?ргізуші:Аз емес зар жыла?ан,егілген жан,

Аз емес ?шкен ?мір,т?гілген ?ан.

Кеудеге зілді ?асірет салды со?ыс

?ирады талай арман, к??ілге ал?ан

?лы Отан со?ысына ?атыс?ан Бауыржан Момыш?лы,М.М?метова,?.Молда??лова,М?лік  ?абдуллин,Тал?ат Бигелдинов та?ы бас?алары ж?не де ?з жерлестеріміз де бар.Ол кісілерге ??рметпен бас иеміз.Ал осы бейбіт ?мірге жете алма?ан,ерлікпен ?аза тап?ан а?аларымызбен апаларымызды? рухына бас иіп,еске алайы?.Же?іс туын желбіретуде ?ан кешіп,кеудесін о??а тос?ан бозда?тарымызды бір с?т ?нсіздікпен еске алайы?.(1-минут ?нсіздік).

Н?рбек:1945-ті? майында,Июнінде,

             Сосын июль айында

         Білесі? бе,замандасым,ей мені?

        Елге ?айт?ан майдангерлер жайында?

Апсаттар:Елінен де,?зінен де к?й кетіп,

                4-жыл бойы киді шинель,керзі етік.

                 Майдангерлер ж?рді сосын біраз жыл,

                Сол ?скери киімдерін с?йретіп     

   Ерже?іс:Ол жайында мынау ту?ан ел жетік,

                  Ал біздер ше?

                  ?стік пе ойсыз ер жетіп?

                  Ей,замандас!

                  Т?сіреді нені еске?

                  Киген жандар с?р шинель мен керзі етік.

?н:?ара т?нек серпілді.

1-ж?ргізуші:Екінші д?ние ж?зілік со?ыста Шы?ыс халы?тарыны? Батыр ата?ын ал?ан екі-а? ?ыз бар екен.Б?лар ?аза?ты? М?нш?гі мен ?лиясы.Ата?ына б?кіл шы?ыс хал?ы орта?тас?ан,?аза?ты? атын шы?ар?ан аяулы ?ыздарымыз.

Слайд:М.М?метова ж?не ?.Молда??лова туралы ?мірбаянымен таныстыру.

  2-ж?ргізуші:?лия мен М?нш?к халы? ?шін егіз есім бір ??ым.Москваны? Бабушкино Белый ?аласын Молодой Тут Шадина деревнияларын Невель Ленинград ?алаларын ?ор?ауда ?лкен ерлік к?рсетті.

К?рініс:?лия мен М?нш?к есімі м??гі жадымызда.

Ариза:Айтшы ана сезіппе еді? сонда сен.

            Жа?ында?ан ?ара б?лтты

            ?ара б?лтты,?ара н?сер дауылды

            Естіппе еді?  сонда сен

          ?з елі?е жа?ында?ан

          ?рейді ал?ан сарынды

(Сахна?а ?скери киімді ?лия мен М?нш?к келеді)

Ана:Та?шолпан:

Бір с?мды?ты? болатынын сезіп ем,

Елге дауыл тиетінін біліп ем,

Тыныш жат?ан берекелі еліме

?аншерді? келетінін сезіп ем

Біра?,біра? бейбіт ша?ты? келеріне

Мен т??ірдей сеніп ем

Ел ?ор?айтын ерлерімні?

М?нш?к пен ?лиядай

?ыздарымны? ерлігіне сеніп ем.

М?нш?к.Дина:(Ана?а ?арап с?йлейді)

Мама,мама к?нім деген сенсі? ?ой

?ре? жетті-ау ?лсіреген дауысы?

Жыламашы шыдап ба?шы ерсі? ?ой

Бар емеспе бір еркектей намысы?

Са?ынды? ба,менде сені са?ындым

?андай ана са?ынбайды баласын

?андай бала са?ынбайды анасын

Ж?регімде жал?ыз ?зі? ?анасы?

Бат?ан к?нмен,бат?ан т?нмен бірге к?т

Оралмасам ?ош бол мама к?рерсі?

?ал?ан менен со??ы белгі мылты?ты.

(?лия мен М?нш?к зал?а ?арап кезектесіп с?йлейді)

?лия.Е?лік:

Біз сендердей жа?а ашыл?ан г?л едік

Жерге ба?ыт,елге ба?ыт тіледік

Отан ана от?а к?йіп жат?анда

Біздер ме едік ?й  ба?атын тірі ?лік

«Отан» деген с?з к?кейде жатталып,

Зор ай?ас?а кеттік біздер аттанып

Біз сендердей ?ыдырмады?  кеш??рым,

Біз сендердей арман  г?лін  та?пады?.

?лия,М?нш?к.

?атар т?рмыз ?атар ж?ріп келеміз,

?атар ж?ріп ?ырдан г?лдер тереміз,

Біздер ?лдік,?лмесін деп бас?алар,

Бізді ?айта туды.Отан,ел егіз

?олымыздан осы болды келгені

Біздердей ерте солмау ?шін бас?а ?ыз.

Ана.Та?шолпан:

?ош бол,?ыран ?ыздарым мені?!От болып жанып кеткен,ер болып елге танылып кеткен,?ос ?арлы?ашым,?здері? ерте сол?анмен,со?дары?да ?шпес ерлікті? да??ы ?алды.Ел мен жеді? ?здері?ді ?мытпа? емес.

 1-ж?ргізуші:?лия мен М?нш?кке осындай ескерткіш орнатылды.

Олар ?лді тек аспан сау болсын деп,

Олар ?лді ту?ан жер бар болсын деп.

Олар ?лді а? арман с?нбесін деп,

Олар ?лді ?згелер ?лмесін деп.

Олар ж?т?ан ауаны ??латпады?

Олар жырт?ан даланы жылатпады?

Олар ?ліп кеткен мен ?лмейт???н

Да??ы менен Берлинде бір аттады?.

1945 жылы 9 мамырда ?лы же?іске ?олымыз жетті.?аніпезер фашистер жер жастанды.

Ешкімде ?мытылмайды,

Ешн?рсе де ?мыт ?алмайды.

Даниял:Отан?а жаулар ?аптады

               Опасыз жаулар тапталды  

               ?асиетті жер ?шін

               ?лия,М?нш?к,Т?леген

               Жауларды? к?зін жойды олар.

Апсаттар:Сілкінтіп зе?біректер жерді? ж?зін

                 О? борап,снаряттар ?а??ан ызы?.

                 ?апта?ан ?алы? жаудан тайсалма?ан,

                 Мен к?рдім пилоткалы ?аза? ?ызын.

                ?олында пулиметі «Максим» оны?,

                Бойында к?ш-жігері тас?ын оны?

                Ерлермен тізе ?осып шабуылда

                О?ымен ?ыр?ын майдан ашты жалын.

Есім:Даламызды? да??ысы?

         Балауса г?л бал?ын ?ыз

         Жанын ?иып хал?ы ?шін

         Жанып т?скен шо? ж?лдыз

         М??гі жасап жерде енді

       Биік бол деп таулардан

       Сені? бал?ын бейне?ді

       Жасап ?ойдым м?рм?рдан.

Тілеуберген:Со?ыс келді батар к?н жа?ынымен

                      ?здеріні? к?к темір тол?ынымен

                      ?аратасты? ?атігез ?аба?ымен,

                      Сары ??мны? сары жез сал?ынымен.

                      ?ара жерді ?апсырып бауыр бас?ан,

                     ?ртенеді ерте кеш жанып аспан

                     ?ара а?аштар бірге ?арауыл боп,

                     ?ара т?нді ?опарып жалын шаш?ан.

Айбат:Бас пайдашыл жалмауыз,

           ?ара ниет ?анды ауыз,

           Айта??а ?рген иттерді?,

           Істегені шын жауыз.

           ?тірік ?сек таратып,

           ?араны а? деп санатып.

          ?лттарды аз?ырып,

          Со?ыстыр?ан тоздырып.

          Момындарды алдама?,

          Шай мен п?л?а жалдама?,

          А?шаны т?гіп аямай,

          Ты?шыларды  ?амдама?

   Слайд  :Бауыржан Момыш?лы.

Ерже?іс:Бауыржан Момыш?лыны? ?мірбаянымен таныстыру.

Е?лік:Бауыржан Момыш?лы.

Дина:Мен со?ысты жек к?рем

?н:Жаса ?аза?стан.Ер?азы Даниял.

Ма?ал-м?тел.

К?рініс.

Хор:?р?ашан к?н с?нбесін.

1-ж?ргізуші:

   70 жыл-бейбіт к?ктем та? ат?алы,

   70 жыл-шуа?ты к?н таратты ?нін

   Есімде содан бері 70 рет

   Ашылды же?іс к?нні? пара?тары.

Міне,осынау елімізге ла? сал?ан алапатты? же?іспен ая?тал?анына да 70 жыл толды.Ешкім де,еш?ашан ?мытылма? емес.

2-ж?ргізуші:70 жыл-?зілмеді ??стар ?ні,

                        Кетті енді с?м со?ысты? ?ыспа? ?ні.

                         70 жыл-жауымызды? ажал о?ы

                         Бізді? елді? ?стімен ?шпа?алы.

Отанымызды с?йіп,?астерлей білейік.Ата-баба д?ст?рін,?дет-??рпын берік ?станып,?лкенге ізетті,кішіге ілтипатты болайы?.О?айлы?пен келмеген т?уелсіздікті? туы м??гілік желбіреп т?рсын.

Еліміз аман,берекелі заман болсын!Отанымызды с?йетін азаматтар к?бейе берсін.

Осымен бізді? Ер есімі-ел есінде атты т?рбие са?атымыз ая?талды.К?ріп тамашала?андары?ыз?а к?п-к?п рахмет.

«Шежін орта мектебі» коммуналды?

мемлекеттік мекемесі

Ер есімі-ел

есінде

\Ашы? т?рбие са?аты/

Бастауыш сынып м??алімі:Садырова М?ншук  ?абылжан?ызы

Просмотр содержимого документа
«Ашы? т?рбие са?аты "Ер есімі ел есінде" »

Ер есімі-ел есінде

(Ашық тәрбие сағаты)

Мақсаты:Оқушыларды Ұлы Отан соғысымен,қазақстандықтардың ерлік істерімен таныстырып,ой-өрісін дамыту,оқушыларды адамгершілікке,Отанын сүюге оны қорғауға баулу,Отанға деген сүйіспеншілікті арттыру,патриоттық сезімге баули отырып,балаларды үлкен адамдарды сыйлауға,оларды құрметтеуге баулу.

1-жүргізуші:Армысыздар, құрметті ұстаздар мен оқушылар! Ұлы Отан соғысы кезіндегі қиыншылықтарды,халық көтерген қиыншылықтарды еске ала отырып,өзіміз сияқты жалынды жастарды Отанын сүюге,оны қорғауға баулу және Ұлы Отан соғысымен,қазақстандықтардың ерлік ісімен таныстыру мақсатында бағытталған Ер есімі-ел есінде атты ашық тәрбие сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер.

2-жүргізуші:Соғыс адам баласы үшін ең үрейлі,ең қорқынышты сөз,Өйткені соғыс атаулы адамзатты қырып-жоюға бағышталған.Адам,адам болғалы осылай.Талай рет үстемдік,байлық үшін адам қаны суша аққан.

1-жүргізуші:Әлемді дүр сілкіндірген оқиға 1941 жылы 22 маусым күні таңғы сағат 4-те бейбіт жатқан елімізге Германия тұтқиылдан соғыс ашты.Суық хабар сол күні байтақ елімізге,жер-жердегі ауыл-селоларға тарады.Ер азаматтар асығыс соғысқа аттанды.

2-жүргізуші:Аз емес зар жылаған,егілген жан,

Аз емес өшкен өмір,төгілген қан.

Кеудеге зілді қасірет салды соғыс

Қирады талай арман, көңілге алған

Ұлы Отан соғысына қатысқан Бауыржан Момышұлы ,М.Мәметова,Ә.Молдағұлова,Мәлік Ғабдуллин,Талғат Бигелдинов тағы басқалары және де өз жерлестеріміз де бар.Ол кісілерге құрметпен бас иеміз.Ал осы бейбіт өмірге жете алмаған,ерлікпен қаза тапқан ағаларымызбен апаларымыздың рухына бас иіп,еске алайық.Жеңіс туын желбіретуде қан кешіп,кеудесін оққа тосқан боздақтарымызды бір сәт үнсіздікпен еске алайық.(1-минут үнсіздік).

Нұрбек:1945-тің майында,Июнінде,

Сосын июль айында

Білесің бе,замандасым,ей менің

Елге қайтқан майдангерлер жайында?

Апсаттар:Елінен де,өзінен де күй кетіп,

4-жыл бойы киді шинель,керзі етік.

Майдангерлер жүрді сосын біраз жыл,

Сол әскери киімдерін сүйретіп

Ержеңіс:Ол жайында мынау туған ел жетік,

Ал біздер ше?

Өстік пе ойсыз ер жетіп?

Ей,замандас!

Түсіреді нені еске?

Киген жандар сұр шинель мен керзі етік.

Ән:Қара түнек серпілді.

1-жүргізуші:Екінші дүние жүзілік соғыста Шығыс халықтарының Батыр атағын алған екі-ақ қыз бар екен..Бұлар қазақтың Мәншүгі мен Әлиясы.Атағына бүкіл шығыс халқы ортақтасқан,қазақтың атын шығарған аяулы қыздарымыз.

Слайд:М.Мәметова және Ә.Молдағұлова туралы өмірбаянымен таныстыру.

2-жүргізуші:Әлия мен Мәншүк халық үшін егіз есім бір ұғым.Москваның Бабушкино Белый қаласын Молодой Тут Шадина деревнияларын Невель Ленинград қалаларын қорғауда үлкен ерлік көрсетті.

Көрініс:Әлия мен Мәншүк есімі мәңгі жадымызда.

Ариза:Айтшы ана сезіппе едің сонда сен.

Жақындаған қара бұлтты

Қара бұлтты,қара нөсер дауылды

Естіппе едің сонда сен

Өз еліңе жақындаған

Үрейді алған сарынды

(Сахнаға әскери киімді Әлия мен Мәншүк келеді)

Ана:Таңшолпан:

Бір сұмдықтың болатынын сезіп ем,

Елге дауыл тиетінін біліп ем,

Тыныш жатқан берекелі еліме

Қаншердің келетінін сезіп ем

Бірақ,бірақ бейбіт шақтың келеріне

Мен тәңірдей сеніп ем

Ел қорғайтын ерлерімнің

Мәншүк пен Әлиядай

Қыздарымның ерлігіне сеніп ем.

Мәншүк.Дина:(Анаға қарап сөйлейді)

Мама,мама күнім деген сенсің ғой

Әрең жетті-ау әлсіреген дауысың

Жыламашы шыдап бақшы ерсің ғой

Бар емеспе бір еркектей намысың

Сағындың ба,менде сені сағындым

Қандай ана сағынбайды баласын

Қандай бала сағынбайды анасын

Жүрегімде жалғыз өзің ғанасың

Батқан күнмен,батқан түнмен бірге күт

Оралмасам қош бол мама көрерсің

Қалған менен соңғы белгі мылтықты.

(Әлия мен Мәншүк залға қарап кезектесіп сөйлейді)

Әлия.Еңлік:

Біз сендердей жаңа ашылған гүл едік

Жерге бақыт,елге бақыт тіледік

Отан ана отқа күйіп жатқанда

Біздер ме едік үй бағатын тірі өлік

«Отан» деген сөз көкейде жатталып,

Зор айқасқа кеттік біздер аттанып

Біз сендердей қыдырмадық кешқұрым,

Біз сендердей арман гүлін тақпадық.

Әлия,Мәншүк.

Қатар тұрмыз қатар жүріп келеміз,

Қатар жүріп қырдан гүлдер тереміз,

Біздер өлдік,өлмесін деп басқалар,

Бізді қайта туды.Отан,ел егіз

Қолымыздан осы болды келгені

Біздердей ерте солмау үшін басқа қыз.

Ана.Таңшолпан:

Қош бол,қыран қыздарым менің!От болып жанып кеткен,ер болып елге танылып кеткен,қос қарлығашым,өздерің ерте солғанмен,соңдарыңда өшпес ерліктің даңқы қалды.Ел мен жедің өздеріңді ұмытпақ емес.

1-жүргізуші:Әлия мен Мәншүкке осындай ескерткіш орнатылды.

Олар өлді тек аспан сау болсын деп,

Олар өлді туған жер бар болсын деп.

Олар өлді ақ арман сөнбесін деп,

Олар өлді өзгелер өлмесін деп.

Олар жұтқан ауаны құлатпадық

Олар жыртқан даланы жылатпадық

Олар өліп кеткен мен өлмейтұғұн

Даңқы менен Берлинде бір аттадық.

1945 жылы 9 мамырда Ұлы жеңіске қолымыз жетті.Қаніпезер фашистер жер жастанды.

Ешкімде ұмытылмайды,

Ешнәрсе де ұмыт қалмайды.

Даниял:Отанға жаулар қаптады

Опасыз жаулар тапталды

Қасиетті жер үшін

Әлия,Мәншүк,Төлеген

Жаулардың көзін жойды олар.

Апсаттар:Сілкінтіп зеңбіректер жердің жүзін

Оқ борап,снаряттар қаққан ызың.

Қаптаған қалың жаудан тайсалмаған,

Мен көрдім пилоткалы қазақ қызын.

Қолында пулиметі «Максим» оның,

Бойында күш-жігері тасқын оның

Ерлермен тізе қосып шабуылда

Оғымен қырғын майдан ашты жалын.

Есім:Даламыздың даңқысың

Балауса гүл балғын қыз

Жанын қиып халқы үшін

Жанып түскен шоқ жұлдыз

Мәңгі жасап жерде енді

Биік бол деп таулардан

Сенің балғын бейнеңді

Жасап қойдым мәрмәрдан.

Тілеуберген:Соғыс келді батар күн жақынымен

Өздерінің көк темір толқынымен

Қаратастың қатігез қабағымен,

Сары құмның сары жез салқынымен.

Қара жерді қапсырып бауыр басқан,

Өртенеді ерте кеш жанып аспан

Қара ағаштар бірге қарауыл боп,

Қара түнді қопарып жалын шашқан.

Айбат:Бас пайдашыл жалмауыз,

Қара ниет қанды ауыз,

Айтаққа үрген иттердің,

Істегені шын жауыз.

Өтірік өсек таратып,

Қараны ақ деп санатып.

Ұлттарды азғырып,

Соғыстырған тоздырып.

Момындарды алдамақ,

Шай мен пұлға жалдамақ,

Ақшаны төгіп аямай,

Тыңшыларды қамдамақ

Слайд :Бауыржан Момышұлы.

Ержеңіс:Бауыржан Момышұлының өмірбаянымен таныстыру.

Еңлік:Бауыржан Момышұлы.

Дина:Мен соғысты жек көрем

Ән:Жаса Қазақстан.Ерғазы Даниял.

Мақал-мәтел.

Көрініс.

Хор:Әрқашан күн сөнбесін.

1-жүргізуші:

70 жыл-бейбіт көктем таң атқалы,

70 жыл-шуақты күн таратты әнін

Есімде содан бері 70 рет

Ашылды жеңіс күннің парақтары.

Міне,осынау елімізге лаң салған алапаттың жеңіспен аяқталғанына да 70 жыл толды.Ешкім де,ешқашан ұмытылмақ емес.

2-жүргізуші:70 жыл-үзілмеді құстар әні,

Кетті енді сұм соғыстың қыспақ әні.

70 жыл-жауымыздың ажал оғы

Біздің елдің үстімен ұшпағалы.

Отанымызды сүйіп,қастерлей білейік.Ата-баба дәстүрін,әдет-ғұрпын берік ұстанып,үлкенге ізетті,кішіге ілтипатты болайық.Оңайлықпен келмеген тәуелсіздіктің туы мәңгілік желбіреп тұрсын.

Еліміз аман,берекелі заман болсын!Отанымызды сүйетін азаматтар көбейе берсін.

Осымен біздің Ер есімі-ел есінде атты тәрбие сағатымыз аяқталды.Көріп тамашалағандарыңызға көп-көп рахмет.«Шежін орта мектебі» коммуналдық

мемлекеттік мекемесі

Ер есімі-ел

есінде

\Ашық тәрбие сағаты/Бастауыш сынып мұғалімі:Садырова М.Қ


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Ашы? т?рбие са?аты "Ер есімі ел есінде"

Автор: Садырова Маншук ?абылжан?ызы

Дата: 23.04.2015

Номер свидетельства: 205197

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства