kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Адам ж?не За?

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Адам ж?не За?

Ма?саты: о?ушыларды? ???ы?ты? сауаттылы?ын арттыра отырып, за? мен адамны? арасында?ы байланыс, за?ны? ?о?амда?ы орны туралы т?сінік беру, За?, ???ы? ??ымдары ж?ніндегі білімдерін дамыту, ?з ойларын на?ты ?рі еркін жеткізе білу да?дыларын ?алыптастыру. Патриотты??а, ?лтжандылы??а, т?ртіптілікке баулу.

Саба?ты? т?рі: д??гелек ?стел

Саба?ты? ?дісі: баяндау, пікіралмасу, с?ра?-жауап.

Саба?ты? к?рнекілігі: слайд, видео, суреттер, кеспе ?а?аздары.

Барысы:

?йымдастыру

Рефлексия (?р о?ушы?а с?здер жазыл?ан кеспе ?а?аздары таратылады)

?о?ам, адам, таби?ат, ?мір, ???ы?, т?рбие, т?уелділік, сауаттылы?, жар?ы, конституция, ?ылмыс, т?ртіпб?зушылы?, конвенция, отбасы, міндет, бостанды?, ?атігездік, нормативтік акт.

Жа?а саба?

Адам ж?не За?

 1. За? дегеніміз не?
 2. За? ?алай пайда болды?
 3. Жеті жар?ы ?андай ?ызмет ат?арды? Видео к?рсетіледі.Баяндама о?ылады.
 • 1-жар?ы.К?теріліс жасап,б?лік шы?ар?ан кісілерге ?лім жазасы б?йырылсын.(Б?л жар?ы мемлекетті? б?тіндігі талабынан туды).
 • 2-жар?ы.Т?ркі хал?ыны? м?ддесін сатып,елге опасызды? еткендер ?лім жазасына б?йырылсын.(Б?л жар?ы халы?ты? орта? м?ддесі –елді? б?тіндігін ?ор?а?ан бірт?тас ?о?амды? сананы? жемісі).
 • 3-жар?ы.Мемлекет ішінде жазы?сыз кісі ?лтіргендер ?лім жазасына б?йырылсын.(Б?л жар?ы да жабайылы?ты? т?менгі сатысына т?н кісі ?лтірішулікке тыйым сал?ан ж?не м?дениеттілікті? белгісі ретінде танылу?а тиіс ?те елеулі жа?алы?).
 • 4-жар?ы.?зге біреуді? ?йелімен зина?орлы? жасап,а? некені б?зушылар?а ?лім жазасына б?йырылсын.(Б?л жар?ы да ша?ыра?ты? бірлігін ?амтамасыз еткен,неке парызына адалы?ты талап еткен ма?ызы зор жа?алы?).
 • 5-жар?ы.?реде т?р?ан,т?саулы ж?рген с?йг?лік атты ?рла?ан кісіге ?лім жазасы б?йырылсын.(Ол кезде «ер ?анаты – ат» елді?,мемлекеттік со?ыс к?ші ретіне ба?аланады).
 • 6-жар?ы.Т?белесте мертігуі? т?ріне ?арай т?мендегіше м?ліктей ??н т?ленсін: а)біреуді? к?зін шы?ар?ан кісі айып?а ?ызын береді,ал ?ызы жо? болса ?ызды? ?алы?малын береді. ?)т?рт м?шені? бірін мертіктірген кісі айып?а ат береді.
 • 7-жар?ы.?рлан?ан жыл?ы ?зге де ??нды м?лік ?шін он есе арты? айып т?леттірілсін.
 • «Жеті жар?ы» бойынша ?лім жазасы мен ??н т?леуден бас?а жазалар да ?олданыл?ан. Мысалы, ?кесіне ?ол ж?мса?ан ?л баланы ?ара сиыр?а теріс отыр?ызып мас?арала?ан. Ата-анасына дауысын к?терген ?ыз баланы? жазасын шешесі шешкен.
 1. Ата За?ымызды? ??рылымы неден т?рады?

  ?рбір жеке т?уелсіз мемелекетті? ?асырлар бойы ?з ??нын жо?алтпай, м?ра болып келе жат?ан за?дар жина?ы болады. Осындай Ата За? бізді? елімізде де, я?ни ?аза?стан Республикасында ?абылданды. Біра?, осыншама ?ыс?а мерзімде ?з Конституциямызды ?абылда?анда, бізге та? ?ал?ан ел аз бол?ан жо?. Біз оларды? ешбіреуіне м?н бермей, ?лшеулі уа?ыт, табанды талап, шы?армашылы? іс-?рекетті? ар?асында ал?а ?ой?ан ма?сатымыз?а жеттік.

С?йтіп, ?аза?стан Республикасы ?зін демократиялы, зайырлы, ???ы?ты?, ?леуметтік мемелекет екенін Конституциясымен б?кіл ?лемге мойындатты. ?аза?стан Республикасыны? Конституциясы т?уелсіз егемен мемелекетті? конституциялы? дамуыны? жа?а кезе?іне жол аш?ан акт болды.

 

 1. Видео к?рсетіледі.

ІІ б?лімге то?талу.

 1. Адам ж?не За?ны? байланысы ?андай?
 2. За?ны? ?о?амда?ы орны. (Баяндама о?ылады)
 3. За? б?зушылы??а итермелейтін не н?рсе? (О?ушыларды? ойлары орта?а салынады)

Олай болса, келесі видео?а назар аударалы?. Видео

 1. Кері байланыс
 • За?ны? б?зылмауы ?шін адам баласы нені есте са?тауы ?ажет?
 • За? б?зу?а итермелейтін ?андай факторлар?

(О?ушылар ?з ойларын ?а?аз бетіне т?сіреді, жа?ымды жауапты терек басына жабыстырады, жа?ымсыз жауапты жыртады, ?о?ыс?а тастайды.)

Бекіту

Просмотр содержимого документа
«Адам ж?не За?»

Тақырыбы: Адам және Заң

Мақсаты: оқушылардың құқықтық сауаттылығын арттыра отырып, заң мен адамның арасындағы байланыс, заңның қоғамдағы орны туралы түсінік беру, Заң, құқық ұғымдары жөніндегі білімдерін дамыту, өз ойларын нақты әрі еркін жеткізе білу дағдыларын қалыптастыру. Патриоттыққа, ұлтжандылыққа, тәртіптілікке баулу.

Сабақтың түрі: дөңгелек үстел

Сабақтың әдісі: баяндау, пікіралмасу, сұрақ-жауап.

Сабақтың көрнекілігі: слайд, видео, суреттер, кеспе қағаздары.

Барысы:

Ұйымдастыру

Рефлексия (әр оқушыға сөздер жазылған кеспе қағаздары таратылады)

Қоғам, адам, табиғат, өмір, құқық, тәрбие, тәуелділік, сауаттылық, жарғы, конституция, қылмыс, тәртіпбұзушылық, конвенция, отбасы, міндет, бостандық, қатігездік, нормативтік акт.

Жаңа сабақ

Адам және Заң

 • Заң дегеніміз не?

 • Заң қалай пайда болды?

 • Жеті жарғы қандай қызмет атқарды? Видео көрсетіледі.Баяндама оқылады.

 • 1-жарғы.Көтеріліс жасап,бүлік шығарған кісілерге өлім жазасы бұйырылсын.(Бұл жарғы мемлекеттің бүтіндігі талабынан туды).

 • 2-жарғы.Түркі халқының мүддесін сатып,елге опасыздық еткендер өлім жазасына бұйырылсын.(Бұл жарғы халықтың ортақ мүддесі –елдің бүтіндігін қорғаған біртұтас қоғамдық сананың жемісі).

 • 3-жарғы .Мемлекет ішінде жазықсыз кісі өлтіргендер өлім жазасына бұйырылсын.(Бұл жарғы да жабайылықтың төменгі сатысына тән кісі өлтірішулікке тыйым салған және мәдениеттіліктің белгісі ретінде танылуға тиіс өте елеулі жаңалық).

 • 4-жарғы.Өзге біреудің әйелімен зинақорлық жасап,ақ некені бұзушыларға өлім жазасына бұйырылсын.(Бұл жарғы да шаңырақтың бірлігін қамтамасыз еткен,неке парызына адалықты талап еткен маңызы зор жаңалық).

 • 5-жарғы.Өреде тұрған,тұсаулы жүрген сәйгүлік атты ұрлаған кісіге өлім жазасы бұйырылсын.(Ол кезде «ер қанаты – ат» елдің,мемлекеттік соғыс күші ретіне бағаланады).

 • 6-жарғы.Төбелесте мертігуің түріне қарай төмендегіше мүліктей құн төленсін: а)біреудің көзін шығарған кісі айыпқа қызын береді,ал қызы жоқ болса қыздың қалыңмалын береді. ә)төрт мүшенің бірін мертіктірген кісі айыпқа ат береді.

 • 7-жарғы.Ұрланған жылқы өзге де құнды мүлік үшін он есе артық айып төлеттірілсін.

 • «Жеті жарғы» бойынша өлім жазасы мен құн төлеуден басқа жазалар да қолданылған. Мысалы, әкесіне қол жұмсаған ұл баланы қара сиырға теріс отырғызып масқаралаған. Ата-анасына дауысын көтерген қыз баланың жазасын шешесі шешкен.


 • Ата Заңымыздың құрылымы неден тұрады?

  Әрбір жеке тәуелсіз мемелекеттің ғасырлар бойы өз құнын жоғалтпай, мұра болып келе жатқан заңдар жинағы болады. Осындай Ата Заң біздің елімізде де, яғни Қазақстан Республикасында қабылданды. Бірақ, осыншама қысқа мерзімде өз Конституциямызды қабылдағанда, бізге таң қалған ел аз болған жоқ. Біз олардың ешбіреуіне мән бермей, өлшеулі уақыт, табанды талап, шығармашылық іс-әрекеттің арқасында алға қойған мақсатымызға жеттік.

Сөйтіп, Қазақстан Республикасы өзін демократиялы, зайырлы, құқықтық, әлеуметтік мемелекет екенін Конституциясымен бүкіл әлемге мойындатты. Қазақстан Республикасының Конституциясы тәуелсіз егемен мемелекеттің конституциялық дамуының жаңа кезеңіне жол ашқан акт болды.


 • Видео көрсетіледі.

ІІ бөлімге тоқталу.

 • Адам және Заңның байланысы қандай?

 • Заңның қоғамдағы орны. (Баяндама оқылады)

 • Заң бұзушылыққа итермелейтін не нәрсе? (Оқушылардың ойлары ортаға салынады)

Олай болса, келесі видеоға назар аударалық. Видео

 • Кері байланыс

 • Заңның бұзылмауы үшін адам баласы нені есте сақтауы қажет?

 • Заң бұзуға итермелейтін қандай факторлар?

(Оқушылар өз ойларын қағаз бетіне түсіреді, жағымды жауапты терек басына жабыстырады, жағымсыз жауапты жыртады, қоқысқа тастайды.)

Бекіту
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Адам ж?не За?

Автор: Жайта?ова Г?лфарам Т?лепкерей?ызы

Дата: 03.04.2016

Номер свидетельства: 314559

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(51) "Ашы? саба? "Ф дыбысы ж?не ?рпі""
  ["seo_title"] => string(25) "ashyksabakfdybysyzhnierpi"
  ["file_id"] => string(6) "298116"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1456295261"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(106) "Классный час на тему: "Дети и Великая Отечественная война" "
  ["seo_title"] => string(65) "klassnyi-chas-na-tiemu-dieti-i-vielikaia-otiechiestviennaia-voina"
  ["file_id"] => string(6) "209255"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1431074652"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(201) "К?бейтуді? за?дарын білдіретін ?ріпті те?діктер. ?ріптерді? берілген м?ндерінде ?ріпті ?рнектерді? м?ндерін табу."
  ["seo_title"] => string(108) "kobieitudinzandarynbildirietinriptitiendiktierriptierdinbierilghienmndierindieriptiorniektierdinmndierintabu"
  ["file_id"] => string(6) "297448"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1456204165"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(116) "Тема: «Яблуко в осінньому саду», «Сьома дочка» В. Сухомлинський."
  ["seo_title"] => string(60) "tiema_iabluko_v_osinn_omu_sadu_s_oma_dochka_v_sukhomlins_kii"
  ["file_id"] => string(6) "455323"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1517953261"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства