kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Дизайн

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Дизайн

Білімділік ма?саты: ?з шы?армаларын жжа?а т?р?ыдан ?арастыру.

Білімділік:Аппликация туралы ?ыс?аша т?сінік беру.

Т?рбиелік ма?саты: Жа?а заман талабына сай ?нер ?лгілерін  ?алыптастыру

Дамытушылы? ма?саты: ?лтжандылы??а т?рбиелеу.

К?рнекі ??ралдар: Слайд,А -0 ?а?азына салын?ан ат бейнесі, ??стар, жемістер, жапыра?тар, г?лдер бейнеленген к?рнекіліктер

Жабды?тар:  Та?та, бор та?та?а салын?ан сурет.

Саба? беру ?дісі: ??гімелеу, к?рсету, ба?ылау, ?атесін т?зету.

Саба? типі:                     Аралас саба?.

Саба?  ??рылымы:        1.?йымдастыру кезе?і  2мин

                                        2.?й тапсырмасын тексеру  кезе?і5 мин

                                        3.Білімді жан жа?ты тексеру кезе?і 3 мин

                                        4.Жа?а білімді ме?геру кезе?і 25 мин

                                        5. Жа?а білімді бекіту кезе?і 5 мин.

                                        6.?й тапсырмасын беру. 3 мин

Саба? барысы: І ?йымдастыру с?ті

1. ??рал-жабды?тарды дайындау.

2. Бар-ынтасын ?ойып ты?дау.

ІІІ Жа?а саба? бойынша м?лімдеме жасау.

2.?й тапсырмасын тексеру  кезе?і

А)Капрон

3.Білімді жан жа?ты тексеру кезе?і

- ?андай ат т?рлерін білесі?дер?

- Аттарды? ?андай пайдасы бар?

4.Жа?а білімді ме?геру кезе?і

    Дизайн  дегеніміз б?йым?а жа?аша к?з ?араспен ?арау деген ??ымды білдіреді. Мысалы саулет ?нерінде жа?а ?йлерді? бейнесін салу, киімні? жа?а?лгісін шы?ару.Дизайн ?неріні? суретшісін дизайнер деп атайды ?азіргі кезде дизайнерлерді? ?ыйялдарынан ?ы?ан туындылар к?нделікті т?рмыста ?олданыс?а енуде. Б?гін біз к?лемді аппликациялы? б?йым жасаймыз. Ен бірінші аппликация туралы ма?л?мат берейін

Аппликация. С?ндік ?олданбалы ?нерді? бір т?ріне жатады. Киімді, т?рмысты? заттарды, с?ндік панноларды дайындауда ?олданатын кестелеуді? бір т?рі.

Аппликация латын с?зінен (бастыру) шы??ан бейнелеу техникасыны? бір т?рі, кесіп дайындал?ан ?р т?рлі формаларды ?ойып, екінші материал?а, фон?а бекіту. Аппликация- ?р т?рлі материалдан дайындал?ан к?ркем шы?арма. Материалды? ?асиеттері аппликацияны? орындалу техникасына ?серін тигізеді. Мысалы: ?а?аз, сабын, кептірілген ?сімдіктер желіммен жабыстырылса, ал маталар, тері, киіз ?діптеп тігіледі.

Аппликация - тек безендіру ж?мыстарында ?ана емес, панно, ?рнек, картиналар жасауда да ?олданылады.

Ал енді аппликацияны? шы?у тарихына келетін болса?, ол ертеден ?рт?рлі халы?тарда ?олданылып кележат?ан киім, ая?киім, т?рмысты? заттарды, ?йді с?ндеуді? ежелгі т?сілі.

?аза?тар к?бінесе аппликацияны киізден жасалатын, сырма?, т?скиіздер де ?олданып, онымен киіз ?йді с?ндеген, ж?мса? был?ары етіктер мен ер т?рмандарды ?шекейлеген. Солт?стікті? т?р?ындары теріден дайындал?ан киімдерді был?арымен, орыстар матадан дайындал?ан аппликацияны ?олдан?ан.

Пазырлы? ?ор?анны? ?азбаларында (ІІ-ІІІ ?.б.з.д.) табыл?ан аппликация т?рлері б??ан д?лел бола алады. Тайпа басшыларыны? мазарынан с?йегімен бірге металдан, киізден, был?арыдан, а?аштан жасал?ан заттар табыл?ан. Тері б?лшектерінен тігілген жалауларда?ы аппликацияда б??ыларды? басы к?ркем тігісті? ?лгісі болып табылады. А?аш ?йлерді киіз баулармен ?семдеген, бауларда т?рлі-т?сті аппликация тігілген. Аппликация тек Азияда ?ана емес, Еуропа елдерінде – Италия, Испания, Германия, Францияда ?ркендеген. Х?І ?асырда Италия мен Испанияны? шіркеу киімдерінде аппликация туындыларын ?олдана бастайды. Б?л кезде ?рнектерді? ?айталануы ж?не т?стер контр астына к?п к??іл б?лінді. Е? с?нді т?стер: ?ызыл, сары, жасыл т?стер болды.

Кейіннен матадан дайындалатын аппликацияны? орнына ?а?аз аппликациялар шы?а бастады. Б?л ?а?аз ?ндірісіні? пайда болуына байланысты.

Аппликация-жапсыру. Аппликация-киімдерді немесе ?й жи?аздарын с?ндеп безендіру ?шін ?ажет. Мата?а мата, ?а?аз ?иы?тарынан ?рнек жапсыру немесе желімдеу. ??райтын мата немесе ?а?аз ?алды?тары бір немесе бірнеше т?сте болуы м?мкін. ??ра? тігетін немесе жапсыратын материалды алдымен крахмалдан ?рнектеген ж?н. Мата?а немесе ?а?аз?а сурет ?рнекті т?сіріп, сонан со? б?лшектеп, кесіп алып ??райды, беттерін ж?ргемдеп немесе ?діптейді. Кейде суреттер мен ?рнектер ай?ындалып т?ру ?шін мата ?иы?ыны? астына ж??алап мата салады. ??ра? ?йжи?аздарыны? алуан т?ріне ?олданылады. ?детте ??ра? белгілі бір сюжетке, халы? ою-?рнектері мен а?ыз-ертегілеріне енгізіледі.

    5. Жа?а білімді бекіту кезе?і: ?а?азды ?ыйятынды?тан ж?мыс алдында о?ушылар?а ?ауіпсіздік ережесін са?тау керектігі айтылады.

   Осы атты? бейнесіне т?сті  ?а?азды ?ыйып, калам ?шымен к?лемді етіп толтыру.

Атты ?з ?алаулары? мен жапсырып шы?ындар.

Сурет салып ?иуы ?шін т?рлі ?а?аздармен ?й?астыру керек. Т?мендегі ?лгідегідей ?иып ж?мыс істеу кере: ?р о?ушы ?зіне тапсырылы?ан суретті сал?ан суреттерін атты? жабыстырады. Ая?тал?ан ж?мысты о?ушылар талдай отырып ?здері ба?алайды. Е? ?демі ат бейнесіні? иелері ба?аланады.

?й тапсырмасы: Атты?  бейнесін салып ?ол жатты?тыру. О?ушылар ?йлерінен та?ырып беруіне байланысты ?а?аздардан ?иып жабыстырып алып келу.

Просмотр содержимого документа
«Дизайн »

Тақырыбы: Дизайн

Білімділік мақсаты: Өз шығармаларын жжаңа тұрғыдан қарастыру.

Білімділік:Аппликация туралы қысқаша түсінік беру.

Тәрбиелік мақсаты: Жаңа заман талабына сай өнер үлгілерін қалыптастыру

Дамытушылық мақсаты: Ұлтжандылыққа тәрбиелеу.

Көрнекі құралдар: Слайд,А -0 қағазына салынған ат бейнесі, құстар, жемістер, жапырақтар, гүлдер бейнеленген көрнекіліктер

Жабдықтар:  Тақта, бор тақтаға салынған сурет.

Сабақ беру әдісі: Әңгімелеу, көрсету, бақылау, қатесін түзету.

Сабақ типі: Аралас сабақ.

Сабақ құрылымы: 1.Ұйымдастыру кезеңі 2мин

2.Үй тапсырмасын тексеру кезеңі5 мин

3.Білімді жан жақты тексеру кезеңі 3 мин

4.Жаңа білімді меңгеру кезеңі 25 мин

5. Жаңа білімді бекіту кезеңі 5 мин.

6.Үй тапсырмасын беру. 3 мин

Сабақ барысы: І Ұйымдастыру сәті

1. Құрал-жабдықтарды дайындау.

2. Бар-ынтасын қойып тыңдау.

ІІІ Жаңа сабақ бойынша мәлімдеме жасау.

2.Үй тапсырмасын тексеру кезеңі

А)Капрон

3.Білімді жан жақты тексеру кезеңі

- Қандай ат түрлерін білесіңдер?

- Аттардың қандай пайдасы бар?

4.Жаңа білімді меңгеру кезеңі

Дизайн дегеніміз бұйымға жаңаша көз қараспен қарау деген ұғымды білдіреді. Мысалы саулет өнерінде жаңа үйлердің бейнесін салу, киімнің жаңаүлгісін шығару.Дизайн өнерінің суретшісін дизайнер деп атайды Қазіргі кезде дизайнерлердің қыйялдарынан қықан туындылар күнделікті тұрмыста қолданысқа енуде. Бүгін біз көлемді аппликациялық бұйым жасаймыз. Ен бірінші аппликация туралы мағлұмат берейін

Аппликация. Сәндік қолданбалы өнердің бір түріне жатады. Киімді, тұрмыстық заттарды, сәндік панноларды дайындауда қолданатын кестелеудің бір түрі.

Аппликация латын сөзінен (бастыру) шыққан бейнелеу техникасының бір түрі, кесіп дайындалған әр түрлі формаларды қойып, екінші материалға, фонға бекіту. Аппликация- әр түрлі материалдан дайындалған көркем шығарма. Материалдың қасиеттері аппликацияның орындалу техникасына әсерін тигізеді. Мысалы: қағаз, сабын, кептірілген өсімдіктер желіммен жабыстырылса, ал маталар, тері, киіз әдіптеп тігіледі.

Аппликация - тек безендіру жұмыстарында ғана емес, панно, өрнек, картиналар жасауда да қолданылады.

Ал енді аппликацияның шығу тарихына келетін болсақ, ол ертеден әртүрлі халықтарда қолданылып кележатқан киім, аяқкиім, тұрмыстық заттарды, үйді сәндеудің ежелгі тәсілі.

Қазақтар көбінесе аппликацияны киізден жасалатын, сырмақ, түскиіздер де қолданып, онымен киіз үйді сәндеген, жұмсақ былғары етіктер мен ер тұрмандарды әшекейлеген. Солтүстіктің тұрғындары теріден дайындалған киімдерді былғарымен, орыстар матадан дайындалған аппликацияны қолданған.

Пазырлық қорғанның қазбаларында (ІІ-ІІІ ғ.б.з.д.) табылған аппликация түрлері бұған дәлел бола алады. Тайпа басшыларының мазарынан сүйегімен бірге металдан, киізден, былғарыдан, ағаштан жасалған заттар табылған. Тері бөлшектерінен тігілген жалаулардағы аппликацияда бұғылардың басы көркем тігістің үлгісі болып табылады. Ағаш үйлерді киіз баулармен әсемдеген, бауларда түрлі-түсті аппликация тігілген. Аппликация тек Азияда ғана емес, Еуропа елдерінде – Италия, Испания, Германия, Францияда өркендеген. ХҮІ ғасырда Италия мен Испанияның шіркеу киімдерінде аппликация туындыларын қолдана бастайды. Бұл кезде өрнектердің қайталануы және түстер контр астына көп көңіл бөлінді. Ең сәнді түстер: қызыл, сары, жасыл түстер болды.

Кейіннен матадан дайындалатын аппликацияның орнына қағаз аппликациялар шыға бастады. Бұл қағаз өндірісінің пайда болуына байланысты.

Аппликация-жапсыру. Аппликация-киімдерді немесе үй жиһаздарын сәндеп безендіру үшін қажет. Матаға мата, қағаз қиықтарынан өрнек жапсыру немесе желімдеу. Құрайтын мата немесе қағаз қалдықтары бір немесе бірнеше түсте болуы мүмкін. Құрақ тігетін немесе жапсыратын материалды алдымен крахмалдан өрнектеген жөн. Матаға немесе қағазға сурет өрнекті түсіріп, сонан соң бөлшектеп, кесіп алып құрайды, беттерін жөргемдеп немесе әдіптейді. Кейде суреттер мен өрнектер айқындалып тұру үшін мата қиығының астына жұқалап мата салады. Құрақ үйжиһаздарының алуан түріне қолданылады. Әдетте құрақ белгілі бір сюжетке, халық ою-өрнектері мен аңыз-ертегілеріне енгізіледі.

5. Жаңа білімді бекіту кезеңі: Қағазды қыйятындықтан жұмыс алдында оқушыларға қауіпсіздік ережесін сақтау керектігі айтылады.

Осы аттың бейнесіне түсті қағазды қыйып, калам ұшымен көлемді етіп толтыру.

Атты өз қалауларың мен жапсырып шығындар.

Сурет салып қиуы үшін түрлі қағаздармен ұйқастыру керек. Төмендегі үлгідегідей қиып жұмыс істеу кере: Әр оқушы өзіне тапсырылыған суретті салған суреттерін аттың жабыстырады. Аяқталған жұмысты оқушылар талдай отырып өздері бағалайды. Ең әдемі ат бейнесінің иелері бағаланады.

Үй тапсырмасы: Аттың бейнесін салып қол жаттықтыру. Оқушылар үйлерінен тақырып беруіне байланысты қағаздардан қиып жабыстырып алып келу.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: ИЗО

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Дизайн

Автор: ?мірза?ова ??ндыз Оралбай?ызы

Дата: 29.03.2015

Номер свидетельства: 193279

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(24) "Виды дизайна "
  ["seo_title"] => string(12) "vidy-dizaina"
  ["file_id"] => string(6) "171125"
  ["category_seo"] => string(3) "izo"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1423644957"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(96) "конспект урока на тему "Дизайн ?нері. Дизайн т?рлері" "
  ["seo_title"] => string(54) "konspiekt-uroka-na-tiemu-dizain-onieri-dizain-turlieri"
  ["file_id"] => string(6) "200651"
  ["category_seo"] => string(3) "izo"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1428893670"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(153) "Дизайн. Составление композиции из прямых, волнистых полосок, геометрических фигур. "
  ["seo_title"] => string(91) "dizain-sostavlieniie-kompozitsii-iz-priamykh-volnistykh-polosok-ghieomietrichieskikh-fighur"
  ["file_id"] => string(6) "247081"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1446487642"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(25) "Дизайн 6 класс"
  ["seo_title"] => string(14) "dizain-6-klass"
  ["file_id"] => string(6) "273810"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1452271628"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(49) "Презентация "Дизайн формы" "
  ["seo_title"] => string(28) "priezientatsiia-dizain-formy"
  ["file_id"] => string(6) "144553"
  ["category_seo"] => string(3) "izo"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1418744760"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства