kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Жа?а тас ?асыры» /неолит ескерткіштері/

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?: ежелгі ?аза?стан тарихы

Сынып: 6 «К»

К?ні: 22 .10.2015

Сілтеме:

К?нтізбелік жоспар, о?улы?

Та?ырып:

 «Жа?а тас ?асыры»   /неолит  ескерткіштері/

Жалпы ма?саты:

 Неолит д?уіріні? ескерткіштерінен м?лімет алады. М?тінді т?сініп, ?з к?з?арасын білдіру ар?ылы ?орытынды шы?ару жолдарын ?йренеді. Бірлесе ж?мыс істейді, ?згені? пікірімен санаса отырып, ?зіні? де?гейін к?тереді.

Т?йінді идеялар

Тарих п?нінде диалогтік о?ыту ар?ылы с?ра? ?ою да?дысын ?алыптастыру

Ресурстар:

О?улы?, интербелсенді та?та, А3 ?а?азы, карта, стикер, д?птер.

?діс-т?сілдері:

Топпен,ж?ппен, жекелей ж?мыс

?олданыл?ан модульдер:

О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер, сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету, о?ытуда АКТ-ны пайдалану, о?ыту ?шін ба?алау мен ж?не о?уды ба?алау, жас ерекшелігіне сай о?ыту, о?ытуда?ы к?шбасшылы?, дарынды баламен ж?мыс

Саба? жоспары

 ?йымдастыру : Психологиялы? к??іл к?й, топ?а б?лу, ма?сат ?ою

Саба? барысы: Блум таксономиясы

Рефлексия

?йге тапсырма

Саба? кезе?дері

Уа?ыты

Жоспар мазм?ны

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыны? іс-?рекеті

Ба?алау

Ресурстар: осы іс-?рекет ?шін ма?ан ?андай ??ралдар ?ажет?

Кіріспе

3 мин

3 мин

3 мин

3 мин

4мин

3мин

3мин

Психологиялы? ахуал.

Мен саба?ты ?алай бастаймын?

?йымдастыру: О?ушыларды? саба??а дайынды?ын тексеру, ?зін-?зі реттеуі (?леуметтік)

О?ушыларды ?ш топ?а б?лу

?й тапсырмасын тексеру.

Дарынды баламен ж?мыс

«Ой ?оз?ау»

Диалог негізінде білім беру

Еркін жазу

М?тінмен ж?мыс

Та?ырыпты талдау талдау

Ынтыма?тасты? атмосферасын орнату.

О?ушылармен амандасу. Шатты? ше?беріне т?рып, бір-біріне тілек айт?ызу ар?ылы  сыныпта жа?ымды ахуал ту?ызып аламын.  О?ушыларды? ??рал-жабды?тарын тексеремін.

Т?рлі-т?сті ?а?аз ар?ылы топ?а б?лемін.

Топ басшысын о?ушылармен а?ылдаса отырып сайлаймын.

?йге Неолит д?уірі бойынша  таныстырылым жасау берілген. 

«Кім жылдам?»т?рткі с?ра?тарын ?ткізу ар?ылы.

?ызы?ушылы?ын ояту.

Неолит д?уірні? та?ы бір ?лкен жа?алы?ы : адамдар ?аш ??мыра керамика жасауды ?йренді.  «?ыш ??мыралар заманы»  деп Неолитті  ата?ан.

?ыш ыдыс атауын – К?зе деп ата?ан. Т?ра?тарын аны?тап ?алай атал?анын игереді

-Балалар, мына суреттерді? б?гінгі саба??а байланысы бар ма екен?

-Ендеше б?гінгі саба?ымызды? та?ырыбы ?андай?

-Б?гінгі саба?ымыз?а ?андай ма?сат ?оясы?дар?

-Б?гін Жа?а тас ?асыры неолит ескеркіштерінен ?андай заттар б?гінге жеткенін танысамыз.

Ендеше «Неолит» деген с?зді? ?зін ?алай ??амыз.

«Неолит ескерткіштері» м?тінін  о?ып шы?ады.

  СКТ

Ежелгі адамдарды? т?ра?тарын с?йкестендір

Шы?ыс ?аза?стан облысы Усть- Нарым

Орталы? ?аза?стан облысы ?ара?анды  Зеленая-Балка

Солт?стік ?аза?стан облысы Пенки

О?т?стік ?аза?стан облысы Т?лкібас ауданы ?ара??гір

О?ушылар м??аліммен к??іл-к?йлерімен б?ліседі. Сыныптастарына тілек айту ар?ылы к??іл-к?йлері к?теріледі.

?з ?сыныстарын білдіреді. Бір-біріні? пікіріне сыйласты?пен ?арайды.

Топты? ережеге с?йенеді.

Дарынды о?ушы ?зіні? дайындап келген таныстырылымын ?ор?айды.

О?ушылар білімдерін к?рсетеді. Бірін-бірі ты?дайды.

О?ушылар о?иды.

О?ушылар с?здерді о?и отыра, б?гінгі саба?ты? та?ырыбын аны?тайды.

 О?ушылар саба?ты? та?ырыбын ашып, саба?ты? ма?сатын аны?тайды.

О?ушылар ойлана отырып, ал?аш?ы білімдерін жина?тап жазады.

О?ушылар ?ле?ді жарты дауыспен о?ып шы?ады.

О?ушылар ?з білімдерін орта?а салады.

?рбір топ бірлесіп орындайды

О?ушылар бір-біріне жа?сы тілектер айту ар?ылы ?арым-?атынастары жа?сарады.

О?ушылар бірін-бірі ?олдайды.  Та?ырыпты? басты идеясын табады

«Д?рыс, ?те жа?сы»деген ?олпаштау с?здер ар?ылы белсенділігін арттыру

«Д?рыс, ?те жа?сы»деген ?олпаштау с?здер ар?ылы белсенділігін арттыру

«Д?рыс, ?те жа?сы»деген ?олпаштау с?здер ар?ылы белсенділігін арттыру

О?ушылар бірін-бірі толы?тырады.

  Топ басшылары тобында?ы о?ушыларды ба?алап отырады

Теректі? суреті ар?ылы к??іл-к?й, ма?саттарын жазады.

Т?рлі-т?сті ?а?аздар

PowerPoint ба?дарламасында жасал?ан таныстыры-

лым, белсенді та?та

Белсенді та?та

О?улы?

12 мин

Ма?ынаны ашу

Топпен ж?мыс

І топ.

Білу, т?сіну.Неолит кезіндегі шаруашылы?та?ын ?арастырып жина?тайды.

ІІ топ. ?олдану, талдау. Карта мен ж?мыс жасап ескерткіштерді ?арастырып жина?тайды  ?ор?айды

ІІІ топ. Жина?тау, ба?алау. Неолит д?уіріні? т?ра?тарын аны?тап аналы? топтан- аталы? топ?а к?шу себептерін  топтастырады.

І топ. О?ушылар м?тінні? негізгі ойын т?сіне отырып, ?мірмен байланыстырады.

ІІ топ М?тінді о?ып, ?здеріні? ?абілеттері ар?ылы т?ра?тарды к?рсетеді.

ІІІ топ. М?тінді о?ып баяндамашылар  топтастырады.

О?ушылар бірін-бірі толы?тырады.

  Топ басшылары тобында?ы о?ушыларды ба?алап отырады.

Т?рлі –т?сті бояу, А3 ?а?азы.

2 мин

Сергіту с?ті

Интербелсенді та?тадан сергіту с?тін к?ру, есту ар?ылы орындайды

О?ушылар сергіту с?ті ар?ылы бойларын сергітеді.

Интербелсенді та?та

3мин

Ой тол?аныс

Эссе жазу

О?ушыларды шы?армашылы??а баулу ?шін «Жа?а тас ?асыры  ескерткіші» та?ырыбында эссе жазады.

 О?ушылар эссе жаза отырып, ?здерін неолит заманында сезінеді.

«Автор орынды?ы ар?ылы» ?серлерімен б?ліседі

«?те жа?сы, к?ркем с?з т?рлерін ?те жа?сы ме?герген екенсі?дер» деген мада?тау с?здерін айта отырып, ынталандырады.

5 мин

Рефлексия

Б?гінгі саба?тан алын?ан білімдерін ББ? кестесі бойынша ?орытындылайды.

О?ушылар ?здеріні? пікірлерін ББ? кестесі ар?ылы білдіреді.

О?ушыларды? та?ырып бойынша не білгендерін, нені білгісі келетіндіктерін рефлексия ж?ргізу ар?ылы аны?тау

Рефлексия флипчарты

2 мин

?йге тапсырма

«Жа?а тас ?асыры»  неолит ескерткіштері

Та?ырыпты о?иды, терминді жазып суретке ??гіме жауып, т?йінді ойын табады.

3 мин

Ба?алау

?орытынды ба?а шы?ару

Бірін-бірі ба?алау, топ басшысы ба?алауы

Ба?алау пара?шалары
 

Неолит ескерткіштері

Неолиттік т?ра? ?оныстары ?аза?станда к?птеп кездеседі

?аза? жерінде кездесетін неолит т?ра?тарыны? е? к?бісі б.з.б.   мы?жылды??а т?н

?аза?стан аума?ында неолитті? бесж?з аса т?ра?ы табыл?ан

Зеленая Балка, ?ара?анды  Орталы? ?аза?станда?ы т?ра?тарынан ?й малыны? с?йектері табыл?ан. Б?л оларды? мал шаруашылы?ымен айналыса баста?аныны? белгісі

Пенки  Солт?стік ?аза?станда?ы Пенки селосы ма?ында?ы т?ра?та тас шап?ылар, жалпа? пыша?тар, жа??адан жасал?ан ?ыр?ыштар к?бірек кездеседі

Б?лар Сарыар?аны? солт?стігінде, Ертістен Есілге дейінгі аралы?та орналас?ан.

Жа?а тас ?асырында?ы адамдар б?рын?ы адамдардан барлы? жа?ынан  жо?ары т?рады, олар мата то?ып, киім тігуді ?йренді

Керамикалы? ыдыстар?а ?рнектер сала білді

Неолит заманыны? а?шылары а?дарды? со?ынан жылжып к?шіп отыр?ан, сонды?тан к?пшілік мекен  жайлары уа?ытша бол?ан

?за? уа?ыт т?ра?ты ?мір с?рген ?оныстары да кездеседі.

?аза?станда табыл?ан неолиттік ескерткіштер негізгі белгілері жа?ынан бір біріне ??сас:

Арал ??ірінен  найзаны? тас ?штары, жалпа? пыша?тар, екі ж?зі де ??делген жебе ?штары табылды

Бал?ашты? солт?ст?гінде ша?па?  кремний  таастан жасал?ан ?са? ??ралдар: тілікшелер,  жа??алар, нукулестер, жебе ?штары к?п кездеседі

Орталы? ?аза?станда?ы  Жез?аз?ан ??ірінен 150 ге жуы? т?ра?, к?не кен шы?ару, жерлеу орындары табылды.

Адамны? басы солт?стік  батыс?а ?аратып шал?асынан жерлеген

Б?л неолиттік д?уірі адамдарыны? ?зіндік д?ниетанымы, о д?ниеге деген сенімі бол?анды?ыны? ку?сі.

Усть  Нарын  Шы?ыс ?аза?стан айма?ынан табыл?ан ?оныстар ??рал  саймандар?а ?те бай

М?нда ??ралды? ?ызметін ат?ар?ан ?ткір ?са? сына тастар к?п табылды

Олар ?са? тастардан ?ткірленіп жасал?ан ?штар, кескіштер кездесті

Ондай ??рамалы ??ралдар?а жебе мен найза ж?не ж?зі ?ткір тастардан жасал?ан сабы с?йек не а?аш пыша? пен ора?тар жатады

О?т?стік ?аза?стан облысы Т?лкібас ауданы ?ара??гір

?ызылорда обылысында?ы Сексеуіл т?ра?ы

Жануарларды? ?алды?тарын зерттей келе, ?алымдар оларды?   секскен  пайызы ?ой мен сиырды?, ?ал?андары жабайы жыл?ылардын ?ан?алары екені д?лелденді.

Т?р?ындар мал ?сірумен ж?не а?шылы?пен ш??ылдан?ан.

Е?бек ??ралдары

Б.з.б бес мы?жылды?та жа?а тас ?асыры неолитте тас ?ндеу не??рлым биік де?гейге к?терілді

Б?л кезде адамдар тасты жылтыратып тегістеуді ?йренді

Е?бек ??ралдарыны? жа?а т?рлерін  д?н ?ккіш, келі, балта, ?айланы т.б. ойлап тапты

?ндіргіш шаруашылы??а к?шу

Неолит заманыны? таби?и-климатты? жа?дайы б?гінгі к?нге ??сас болды

Егіншілік пен мал шаруашылы?ы ?алыптасты

?ашау балта?а айналды

Неолит т?р?ындары:

Шыбы?тан шарба? то?уды ме?герді

Ору мен то?у ісімен ш??ылданды

Кен к?сібімен ж?не то?ымашылы?пен айналыса бастады

Егіншілік пен мал шаруашылы?ына алып келді

Адамдар жер ??деуді? ?арапайым т?рімен айналысты

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««Жа?а тас ?асыры» /неолит ескерткіштері/»


Сабақ: ежелгі қазақстан тарихы

Сынып: 6 «К»

Күні: 22 .10.2015

Сілтеме:

Күнтізбелік жоспар, оқулық

Тақырып:

«Жаңа тас ғасыры» /неолит ескерткіштері/

Жалпы мақсаты:

Неолит дәуірінің ескерткіштерінен мәлімет алады. Мәтінді түсініп, өз көзқарасын білдіру арқылы қорытынды шығару жолдарын үйренеді. Бірлесе жұмыс істейді, өзгенің пікірімен санаса отырып, өзінің деңгейін көтереді.

Түйінді идеялар

Тарих пәнінде диалогтік оқыту арқылы сұрақ қою дағдысын қалыптастыру

Ресурстар:

Оқулық, интербелсенді тақта, А3 қағазы, карта, стикер, дәптер.

Әдіс-тәсілдері:

Топпен,жұппен, жекелей жұмыс

Қолданылған модульдер:

Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, оқытуда АКТ-ны пайдалану, оқыту үшін бағалау мен және оқуды бағалау, жас ерекшелігіне сай оқыту, оқытудағы көшбасшылық, дарынды баламен жұмыс

Сабақ жоспары

Ұйымдастыру : Психологиялық көңіл күй, топқа бөлу, мақсат қою

Сабақ барысы: Блум таксономиясы

Рефлексия

Үйге тапсырмаСабақ кезеңдері

Уақыты

Жоспар мазмұны


Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекетіБағалау

Ресурстар: осы іс-әрекет үшін маған қандай құралдар қажет?

Кіріспе

3 мин
3 мин

3 мин
3 мин
4мин3мин

3мин

Психологиялық ахуал.

Мен сабақты қалай бастаймын?

Ұйымдастыру: Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру, өзін-өзі реттеуі (әлеуметтік)


Оқушыларды үш топқа бөлу
Үй тапсырмасын тексеру.

Дарынды баламен жұмыс
«Ой қозғау»
Диалог негізінде білім беру
Еркін жазу


Мәтінмен жұмысТақырыпты талдау талдау

Ынтымақтастық атмосферасын орнату.

Оқушылармен амандасу. Шаттық шеңберіне тұрып, бір-біріне тілек айтқызу арқылы сыныпта жағымды ахуал туғызып аламын. Оқушылардың құрал-жабдықтарын тексеремін.
Түрлі-түсті қағаз арқылы топқа бөлемін.

Топ басшысын оқушылармен ақылдаса отырып сайлаймын.

Үйге Неолит дәуірі бойынша таныстырылым жасау берілген.

«Кім жылдам?»түрткі сұрақтарын өткізу арқылы.Қызығушылығын ояту.


Неолит дәуірнің тағы бір үлкен жаңалығы : адамдар қаш құмыра керамика жасауды үйренді. «Қыш құмыралар заманы» деп Неолитті атаған.

Қыш ыдыс атауын – Көзе деп атаған. Тұрақтарын анықтап қалай аталғанын игереді-Балалар, мына суреттердің бүгінгі сабаққа байланысы бар ма екен?

-Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай?

-Бүгінгі сабағымызға қандай мақсат қоясыңдар?

-Бүгін Жаңа тас ғасыры неолит ескеркіштерінен қандай заттар бүгінге жеткенін танысамыз.

Ендеше «Неолит» деген сөздің өзін қалай ұғамыз.

«Неолит ескерткіштері» мәтінін оқып шығады.

             

  СКТ

Ежелгі адамдардың тұрақтарын сәйкестендір

Шығыс Қазақстан облысы Усть- Нарым

Орталық Қазақстан облысы Қарағанды Зеленая-Балка

Солтүстік Қазақстан облысы Пенки

Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы Қараүңгір


Оқушылар мұғаліммен көңіл-күйлерімен бөліседі.. Сыныптастарына тілек айту арқылы көңіл-күйлері көтеріледі.


Өз ұсыныстарын білдіреді. Бір-бірінің пікіріне сыйластықпен қарайды.

Топтық ережеге сүйенеді.

Дарынды оқушы өзінің дайындап келген таныстырылымын қорғайды.

Оқушылар білімдерін көрсетеді. Бірін-бірі тыңдайды.
Оқушылар оқиды.Оқушылар сөздерді оқи отыра, бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтайды.

Оқушылар сабақтың тақырыбын ашып, сабақтың мақсатын анықтайды.

Оқушылар ойлана отырып, алғашқы білімдерін жинақтап жазады.

Оқушылар өлеңді жарты дауыспен оқып шығады.


Оқушылар өз білімдерін ортаға салады.


Әрбір топ бірлесіп орындайды

Оқушылар бір-біріне жақсы тілектер айту арқылы қарым-қатынастары жақсарады.


Оқушылар бірін-бірі қолдайды. Тақырыптың басты идеясын табады«Дұрыс, өте жақсы»деген қолпаштау сөздер арқылы белсенділігін арттыру«Дұрыс, өте жақсы»деген қолпаштау сөздер арқылы белсенділігін арттыру«Дұрыс, өте жақсы»деген қолпаштау сөздер арқылы белсенділігін арттыруОқушылар бірін-бірі толықтырады.

Топ басшылары тобындағы оқушыларды бағалап отырады


Теректің суреті арқылы көңіл-күй, мақсаттарын жазады.


Түрлі-түсті қағаздар

PowerPoint бағдарламасында жасалған таныстыры-

лым, белсенді тақтаБелсенді тақта


Оқулық

12 мин

Мағынаны ашу

Топпен жұмыс


І топ.

Білу, түсіну.Неолит кезіндегі шаруашылықтағын қарастырып жинақтайды.


ІІ топ. Қолдану, талдау. Карта мен жұмыс жасап ескерткіштерді қарастырып жинақтайды қорғайды


ІІІ топ. Жинақтау, бағалау. Неолит дәуірінің тұрақтарын анықтап аналық топтан- аталық топқа көшу себептерін топтастырады.

І топ. Оқушылар мәтіннің негізгі ойын түсіне отырып, өмірмен байланыстырады.ІІ топ Мәтінді оқып, өздерінің қабілеттері арқылы тұрақтарды көрсетеді.


ІІІ топ. Мәтінді оқып баяндамашылар топтастырады.

Оқушылар бірін-бірі толықтырады.

Топ басшылары тобындағы оқушыларды бағалап отырады.


Түрлі –түсті бояу, А3 қағазы.

2 мин

Сергіту сәті

Интербелсенді тақтадан сергіту сәтін көру, есту арқылы орындайды


Оқушылар сергіту сәті арқылы бойларын сергітеді.


Интербелсенді тақта

3мин

Ой толғаныс

Эссе жазу

Оқушыларды шығармашылыққа баулу үшін «Жаңа тас ғасыры ескерткіші» тақырыбында эссе жазады.

Оқушылар эссе жаза отырып, өздерін неолит заманында сезінеді.

«Автор орындығы арқылы» әсерлерімен бөліседі

«Өте жақсы, көркем сөз түрлерін өте жақсы меңгерген екенсіңдер» деген мадақтау сөздерін айта отырып, ынталандырады.


5 мин

Рефлексия

Бүгінгі сабақтан алынған білімдерін ББҮ кестесі бойынша қорытындылайды.

Оқушылар өздерінің пікірлерін ББҮ кестесі арқылы білдіреді.

Оқушылардың тақырып бойынша не білгендерін, нені білгісі келетіндіктерін рефлексия жүргізу арқылы анықтау

Рефлексия флипчарты

2 мин

Үйге тапсырма

«Жаңа тас ғасыры» неолит ескерткіштері

Тақырыпты оқиды, терминді жазып суретке әңгіме жауып, түйінді ойын табады.3 мин

Бағалау


Қорытынды баға шығару

Бірін-бірі бағалау, топ басшысы бағалауы


Бағалау парақшалары


Неолит ескерткіштері

Неолиттік тұрақ қоныстары Қазақстанда көптеп кездеседі

Қазақ жерінде кездесетін неолит тұрақтарының ең көбісі б.з.б. мыңжылдыққа тән

Қазақстан аумағында неолиттің бесжүз аса тұрағы табылған


Зеленая Балка, Қарағанды Орталық Қазақстандағы тұраұтарынан үй малының сүйектері табылған. Бұл олардың мал шаруашылығымен айналыса бастағанының белгісіПенки Солтүстік Қазақстандағы Пенки селосы маңындағы түрақта тас шапқылар, жалпақ пышақтар, жаңқадан жасалған қырғыштар көбірек кездеседі

Бұлар Сарыарқаның солтүстігінде, Ертістен Есілге дейінгі аралықта орналасқан.

Жаңа тас ғасырындағы адамдар бұрынғы адамдардан барлық жағынан жоғары тұрады, олар мата тоқып, киім тігуді үйренді

Керамикалық ыдыстарға өрнектер сала білді

Неолит заманының аңшылары аңдардың соңынан жылжып көшіп отырған, сондықтан көпшілік мекен жайлары уақытша болған

Ұзақ уақыт тұрақты өмір сүрген қоныстары да кездеседі.


Қазақстанда табылған неолиттік ескерткіштер негізгі белгілері жағынан бір біріне ұқсас:

Арал өңірінен найзаның тас ұштары, жалпақ пышақтар, екі жүзі де өңделген жебе ұштары табылды


Балқаштың солтүстңгінде шақпақ кремний таастан жасалған ұсақ құралдар: тілікшелер, жаңқалар, нукулестер, жебе ұштары көп кездеседі


Орталық Қазақстандағы Жезқазған өңірінен 150 ге жуық тұрақ, көне кен шығару, жерлеу орындары табылды.

Адамның басы солтүстік батысұа қаратып шалқасынан жерлеген

Бұл неолиттік дәуірі адамдарының өзіндік дүниетанымы, о дүниеге деген сенімі болғандығының куәсі.


Усть Нарын Шығыс Қазақстан аймағынан табылған қоныстар құрал саймандарға өте бай

Мұнда құралдың қызметін атқарған өткір ұсақ сына тастар көп табылды

Олар ұсақ тастардан өткірленіп жасалған ұштар, кескіштер кездесті

Ондай құрамалы құралдарға жебе мен найза және жүзі өткір тастардан жасалған сабы сүйек не ағаш пышақ пен орақтар жатады

Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы Қараүңгір


Қызылорда обылысындағы Сексеуіл тұрағы

Жануарлардың қалдықтарын зерттей келе, ғалымдар олардың секскен пайызы қой мен сиырдың, қалғандары жабайы жылқылардын ұанқалары екені дәлелденді.

Тұрғындар мал өсірумен және аңшылықпен шұғылданған.

Еңбек құралдары

Б.з.б бес мыңжылдықта жаңа тас ғасыры неолитте тас өндеу неғұрлым биік деңгейге көтерілді

Бұл кезде адамдар тасты жылтыратып тегістеуді үйренді

Еңбек құралдарының жаңа түрлерін дән үккіш, келі, балта, қайланы т.б. ойлап тапты


Өндіргіш шаруашылыққа көшу

Неолит заманының табиғи-климаттық жағдайы бүгінгі күнге ұқсас болды

Егіншілік пен мал шаруашылығы қалыптасты

Қашау балтаға айналды

Неолит тұрғындары:

Шыбықтан шарбақ тоқуды меңгерді

Ору мен тоқу ісімен шұғылданды

Кен кәсібімен және тоқымашылықпен айналыса бастады


Егіншілік пен мал шаруашылығына алып келді

Адамдар жер өңдеудің қарапайым түрімен айналысты


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
«Жа?а тас ?асыры» /неолит ескерткіштері/

Автор: Жумагулова Индира Кенесовна

Дата: 19.01.2016

Номер свидетельства: 279343

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(39) "Неолит ескерткіштері"
  ["seo_title"] => string(25) "nieolit_ieskiertkishtieri"
  ["file_id"] => string(6) "354701"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1478105848"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(28) "Жаңа тас ғасыры"
  ["seo_title"] => string(18) "zhan_a_tas_g_asyry"
  ["file_id"] => string(6) "454777"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1517807521"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(42) "Мыс-тас ?асыры (Энеолит)"
  ["seo_title"] => string(24) "mys-tas-g-asyry-enieolit"
  ["file_id"] => string(6) "267850"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1450465252"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(32) "Ежелгі тас ?асыры "
  ["seo_title"] => string(22) "iezhielghi-tas-g-asyry"
  ["file_id"] => string(6) "181102"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1425303255"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(25) "Мыс тас ?асыры"
  ["seo_title"] => string(12) "mystasgasyry"
  ["file_id"] => string(6) "280460"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1453380511"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства