kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспекты на тему: Еуропа

Нажмите, чтобы узнать подробности

Еуропа - Ескі д?ние б?лігі. Еуропа Еуразияны? батысын алып жатыр. Жер к?лемі аралдармен ?оса есептегенде 10 млн шаршы ша?ырымды ??райды.

Еуропаны? е? биік н?ктесі Альпі тауында?ы биіктігі 4807м болатын Монблан шы?ы. Батыс Еуропада?ы хал?ыны? саны ж?нінен бірінші орында?ы ел- Германия. Германия хал?ыны? саны 82,6 млн адам.

Германияда е? ірі к?мір кен орны Рур алабы орналас?ан.Рур алабына ба?дарланып ?ара металлургия дамы?ан. Германия химия ?нерк?сібіні? даму ж?нінен д?ниеж?зінде бірінші орын алады. Химия ?нерк?сібіні? ?те жо?ары де?гейде дамуына байланысты Германияны «химиялы? держава» деп атайды.

Жер шарында?ы е? к?не монархия - ?лыбритания.?лыбританияны королева бас?арады. ?лыбританияны? солт?стік батысы мен солт?стігі таулы болып келеді. ?лыбританияны? е? биік н?ктесі Бен-Невис тауы, оны? биіктігі 1343 м ??райды. ?лыбритания бокс, футбол, регби, крикет ойындарыны? шы??ан жері болып саналады.?лыбритания хал?ы спортты ерекше жа?сы к?реді 2012 жылы ?шінші рет жаз?ы олимпиада ойындары ?теді.

Жер шарында?ы таби?атты ?ор?ау туралы е? ал?аш?ы за? 1273 жылы ?лыбританияда шы?ты. Сол кездегі мемлекетті бас?арушы корольдарды? бірі ?орша?ан ортаны ластамау ?шін к?мір жа?у?а тыйым сал?ан.

Франция халы?аралы? ?йымдарды? белсенді м?шесі болып саналады. Парижде Б??-ны? білім, ?ылым ж?не м?дениет ж?ніндегі арнайы ?йымыны? штаб - п?тері орналас?ан. Франция Ода?ыны? ??рамына бес шал?ай департамент пен Тыны? м?хитында?ы шал?ай аума?тар кіреді. Франция Ода?ыны? ??рамына О?т?стік Америкада?ы Гвиана елі бес шал?ай деапртаментті? бірі ретінде кіреді.

?азіргі кезде Франция мемлекеті халы?аралы? туризм орталы?ы болып саналады.Франция жылына 75 млн туристерді ?абылдайды. Мамандарды? есептеуі бойынша ?рбір француз?а бір туристен келеді. Францияны? е? ?зын ?зені Луара ?зені. Луара ?зеніні? ?зынды?ы 1012 ша?ырым. Италия - О?т?стік Еуропада орналас?ан. Мемлекет парламенттік республика бол?анды?тан, президент та?айында?ан премьер-министр бас?арады. Италияны? ауыл шаруашылы?ында ?сімдік шаруашылы?ы басым дамы?ан. Италияда?ы д?ст?рлі шаруашылы? саласы болып ж?зім ?сіру болып саналады. Италия ж?зім жинаудан ?немі Франциямен б?секелеседі.

Италия ж?зім жинаудан д?ниеж?зінде алды??ы орындарды? бірін алады.Италия жылына 61 млн литр шарап ?ндіреді. О?т?стік Еуропада?ы е? ірі ел - Испания. Испанияны? жер к?лемі- 504 мы? шаршы ша?ырым. Астанасы - Мадрид ?аласы. Испанияны? мемлекеттік ??рылымы- парламенттік монархия.

Солт?стік Еуропа елдеріне Норвегия, Швеция,Финлядия, Исландия, Дания кіреді. Солт?стік Еуропа елдері т?бектер мен аралдарда орналас?ан. Солт?стік Еуропа елдері Еуропа жеріні? 17 пайызын алып жатыр.

Нидерланд - Орта Еуропада?ы ерекше к?зге т?сетін ел. Себебі жеріні? ша?ын болуына ?арамастан Еуропада?ы саяси жа?дайларды шешуде ?зіндік орны бар НАТО- ны? ж?не де бас?ада халы?аралы? ?йымдарды? белсенді м?шесі болып саналады. Роттердам ж?к айналымы ж?нінен бірінші орын алатын порт.Роттердам порты ар?ылы жылына 310 млн т ж?к тасымалданады.Роттердам порты Нидерландыда орналас?ан.

Люксембург жан басына ша??анда жылына 10 т болат ?ндіреді. Сонды?тан Люксембургты «болат герцогтігі» деп атайды.

Еуропада?ы бейтарап елдерге Аустрия мен Швейцария жатады.Бейтарап елдер бас?а елдерді? ішкі ж?не сырт?ы саясатына ?атысты м?селелерге еш?ашан араласпайды. Шы?ыс еуропада?ы жетекші к?лік болып теміржол к?лігі саналады.Теміржолды? ж?к айналымында?ы ?лесі ?те жо?ары, теміржолмен негізінен металл мен темір кендері тасымалданады.

Шы?ыс Еуропада?ы Кох –и- нор ?арындашын Чехия елі шы?арады. Чехия сонымен ?атар к?ркемдік шыны мен ?шекей заттар шы?арудан к?зге т?седі.

Венгрия машина жасау ?нерк?сібіні? Икарус автобусын жасау, электротехникалы?, есептеуіш машина жасау сия?ты т?рлеріне мамандан?ан.

Просмотр содержимого документа
«конспекты на тему: Еуропа»

Еуропа - Ескі дүние бөлігі. Еуропа Еуразияның батысын алып жатыр. Жер көлемі аралдармен қоса есептегенде 10 млн шаршы шақырымды құрайды.

Еуропаның ең биік нүктесі Альпі тауындағы биіктігі 4807м болатын Монблан шыңы. Батыс Еуропадағы халқының саны жөнінен бірінші орындағы ел- Германия. Германия халқының саны 82,6 млн адам.

 

Германияда ең ірі көмір кен орны Рур алабы орналасқан.Рур алабына бағдарланып қара металлургия дамыған. Германия химия өнеркәсібінің даму жөнінен дүниежүзінде бірінші орын алады. Химия өнеркәсібінің өте жоғары деңгейде дамуына байланысты Германияны «химиялық держава» деп атайды.

 

Жер шарындағы ең көне монархия - Ұлыбритания.Ұлыбританияны королева басқарады. Ұлыбританияның солтүстік батысы мен солтүстігі таулы болып келеді. Ұлыбританияның ең биік нүктесі Бен-Невис тауы, оның биіктігі 1343 м құрайды. Ұлыбритания бокс, футбол, регби, крикет ойындарының шыққан жері болып саналады.Ұлыбритания халқы спортты ерекше жақсы көреді 2012 жылы үшінші рет жазғы олимпиада ойындары өтеді.

 

Жер шарындағы табиғатты қорғау туралы ең алғашқы заң 1273 жылы Ұлыбританияда шықты. Сол кездегі мемлекетті басқарушы корольдардың бірі қоршаған ортаны ластамау үшін көмір жағуға тыйым салған.

Франция халықаралық ұйымдардың белсенді мүшесі болып саналады. Парижде БҰҰ-ның білім, ғылым және мәдениет жөніндегі арнайы ұйымының штаб - пәтері орналасқан. Франция Одағының құрамына бес шалғай департамент пен Тынық мұхитындағы шалғай аумақтар кіреді. Франция Одағының құрамына Оңтүстік Америкадағы Гвиана елі бес шалғай деапртаменттің бірі ретінде кіреді.

 

Қазіргі кезде Франция мемлекеті халықаралық туризм орталығы болып саналады.Франция жылына 75 млн туристерді қабылдайды. Мамандардың есептеуі бойынша әрбір французға бір туристен келеді. Францияның ең ұзын өзені Луара өзені. Луара өзенінің ұзындығы 1012 шақырым. Италия - Оңтүстік Еуропада орналасқан. Мемлекет парламенттік республика болғандықтан, президент тағайындаған премьер-министр басқарады. Италияның ауыл шаруашылығында өсімдік шаруашылығы басым дамыған. Италиядағы дәстүрлі шаруашылық саласы болып жүзім өсіру болып саналады. Италия жүзім жинаудан үнемі Франциямен бәсекелеседі.

 

Италия жүзім жинаудан дүниежүзінде алдыңғы орындардың бірін алады.Италия жылына 61 млн литр шарап өндіреді. Оңтүстік Еуропадағы ең ірі ел - Испания. Испанияның жер көлемі- 504 мың шаршы шақырым. Астанасы - Мадрид қаласы. Испанияның мемлекеттік құрылымы- парламенттік монархия.

 

Солтүстік Еуропа елдеріне Норвегия, Швеция,Финлядия, Исландия, Дания кіреді. Солтүстік Еуропа елдері түбектер мен аралдарда орналасқан. Солтүстік Еуропа елдері Еуропа жерінің 17 пайызын алып жатыр.

Нидерланд - Орта Еуропадағы ерекше көзге түсетін ел. Себебі жерінің шағын болуына қарамастан Еуропадағы саяси жағдайларды шешуде өзіндік орны бар НАТО- ның және де басқада халықаралық ұйымдардың белсенді мүшесі болып саналады. Роттердам жүк айналымы жөнінен бірінші орын алатын порт.Роттердам порты арқылы жылына 310 млн т жүк тасымалданады.Роттердам порты Нидерландыда орналасқан.

Люксембург жан басына шаққанда жылына 10 т болат өндіреді. Сондықтан Люксембургты «болат герцогтігі» деп атайды.

 

Еуропадағы бейтарап елдерге Аустрия мен Швейцария жатады.Бейтарап елдер басқа елдердің ішкі және сыртқы саясатына қатысты мәселелерге ешқашан араласпайды. Шығыс еуропадағы жетекші көлік болып теміржол көлігі саналады.Теміржолдың жүк айналымындағы үлесі өте жоғары, теміржолмен негізінен металл мен темір кендері тасымалданады.

 

Шығыс Еуропадағы Кох –и- нор қарындашын Чехия елі шығарады. Чехия сонымен қатар көркемдік шыны мен әшекей заттар шығарудан көзге түседі.

Венгрия машина жасау өнеркәсібінің Икарус автобусын жасау, электротехникалық, есептеуіш машина жасау сияқты түрлеріне маманданған.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
конспекты на тему: Еуропа

Автор: Енсепова Анар Сеитжапаровна

Дата: 19.12.2015

Номер свидетельства: 267929

Похожие файлы

object(ArrayObject)#850 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(64) "План-конспект урока по теме "Спорт""
  ["seo_title"] => string(36) "plan-konspiekt-uroka-po-tiemie-sport"
  ["file_id"] => string(6) "315412"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1459875570"
 }
}
object(ArrayObject)#872 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(56) "Конспект урока на тему "Астана""
  ["seo_title"] => string(27) "konspiekturokanatiemuastana"
  ["file_id"] => string(6) "292989"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1455381465"
 }
}
object(ArrayObject)#850 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(96) "Конспект по казахскому языку по тему "Ұлы Жібек жолы""
  ["seo_title"] => string(59) "konspiekt_po_kazakhskomu_iazyku_po_tiemu_u_ly_zhibiek_zholy"
  ["file_id"] => string(6) "448637"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1515485023"
 }
}
object(ArrayObject)#872 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(40) "конспект урока физика"
  ["seo_title"] => string(20) "konspiekturokafizika"
  ["file_id"] => string(6) "322902"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1461690949"
 }
}
object(ArrayObject)#850 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(38) "Конспект урока геогр"
  ["seo_title"] => string(24) "konspiekt_uroka_ghieoghr"
  ["file_id"] => string(6) "394837"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1487824727"
 }
}

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО!!!
Личный сайт учителя
Получите в подарок сайт учителя


Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства