kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"?аза?ты? ?лтты? ойындары"

Нажмите, чтобы узнать подробности

АШЫ? САБА? ЖОСПАРЫ

І. П?ні

ІІ. П?н м??алімі  Тажигарин Н

ІІІ  ?тілетін сыныбы  5 – сыныптар.

ІV  ?тілетін мерзімі

V  ?тілетін орны Мектепті? спорт залы.

VІ  Саба?ты? та?ырыбы К??ілді старттар ойыны мен ?лтты? ойындар.

VІІ  Саба?ты? ма?саты

а) теориялы?   Ойын т?рлерін, мазм?нын, ережелерін, ерекшелігін ме?герту.

?) жетілдіру  ?з алдына ш??ылдану?а ?ажеттілігі мен ?абілеттігін арттыру.

б) т?рбиелік Ойындарды? т?рбиелік м?ніне назар аудару.

VІІІ  Саба?ты? типі  Жа?а білімді ?алыптастыру саба?ы.

ІХ   Саба?ты? ?дісі  Жеке ж?не жалпы ж?мыс жасау, жан - жа?ты т?сіндіру.

Х  ??рал-жабды?тар  Ыс?ыры?, доптар, ?аптар, кеглилер, орынды?тар, са?ина, ар?ан т.б.

Кезе?

Саба?ты? мазм?ны

Уа?ыт, м?лшер

?дістемелік ескерту

Д

А

Й

Ы

Н

Д

Ы

?

К

Е

З

Е

?

і

1

О?ушыларды сап?а т?р?ызу.

10 минут

Спортты? киімдеріне назар аудару.

2

Сынып санын т?гелдеу.

Себепсіз о?ушыларды аны?тау.

3  Рапорт ?абылдау. Рапортты  д?рыс тапсыруын ?ада?алау

4  О??а, сол?а, кері б?рылу жатты?уларын орындау. Б?рылыстарды д?рыс орындауын ?ада?алау

5  ?оз?алмалы бой жазу жатты?улары

- ?олды жо?ары ?стап ая? ?шымен ж?ру.

- Екі ?ол белде ?кшемен ж?ру.

- Екі ?ол белде ая?ты? ішкі ж?не сырт?ы ?ырымен ж?ру.

- Бір ?алыпты же?іл ж?гіру.

- Тіркеме адыммен о? ж?не сол б?йірмен ж?гіру.

- Ар?аны ал?а ?арата о? иы?пен ?арап ж?гіру.

- Ал?а ?арай созыл?ан ?ол ала?анына екі тізені тигізе ж?гіру.

- ?ол ала?анына ая?ты? ішкі, сырт?ы ?ырын тигізе ж?гіру.

- ?кшені арт?а к?теріп, екі ала?ан?а тигізе ж?гіру.

- Екі ?ол тізеде,  толы? отырып ж?ру.

- Отырып секіре ж?ру.

- Дем алу,дем шы?ару.

Ая? ?шымен, ?кшесімен, сырт?ы, ішкі ?ырымен ж?руін ескерту.

О? ж?не сол б?йірмен жгіруін ескерту.

Ала?ан?а ая?ты? ішкі, сырт?ы ?ырыны?, ?кшені? тиюін ескерту.

Отырып ж?ру, ж?гіруін ескерту.

6  Сапта?ы бой жазу жатты?улары

- Саппен келіп бірнеше ?атар?а т?ру.

- ?олды белге ?стап, басты о??а ж?не сол?а айналдыру.

- ?олды иы??а ?стап, шынта?ты ал?а ж?не арт?а айналдыру.

- ?олды ал?а т?зу созып, кезек-кезек ай?астыру.

- Бір ?олды белге ?стап, екінші ?олды жо?ары к?теріп, о??а ж?не сол?а кезекпен иілу.

- Екі ?олды екі жа??а созып, о? ?олды сол ая??а, сол ?ол ?олды о? ая??а кезекпен тигізу.

- Тік т?рып, бір ая?пен ал?а ?арай бір ?адам жасап, тізені  б?гіп, екі ?олды тізені? ?стіне ?ойып, т?мен басылып, ?айтадан бастап?ы ?алып?а келу.

- ?олды ал?а созып ?стап т?р?ан бастап?ы ?алыпта екі ая?ты кезекпен жо?ары к?теру.

- ?олды белге ?стап т?р?ан бастап?ы ?алыпта отырып, т?ру

- Екі ?олды екі тізеге ?стап, тізені ішке ж?не сырт?а айналдыру.

- Дем алу, дем шы?ару.

?атар?а д?рыс т?руын ескерту.

?олды белге ?стауын ескерту.

Д?рыс иілулерін ескерту.

?олды? Ая??а тиюін ескерту.

Ар?ы тізені? б?гілмеуін ескерту.

Ая?ты? ?ол?а тиюін ескерту.

Тізені д?рыс айналдыруын ескерту.

Н

Е

Г

І

З

Г

І

 К

Е

З

Е

?

К??ілді старттар ойыны мен ?лтты? ойындар.

Доппен жарысу

Сынып екі команда?а б?лінеді. Жарысатын ?ашы?ты?ты? ?зынды?ы 10-15 метрдей болады. Сапты? е? алдында т?р?андарды? ?олында доп болады. М??алім белгі берісімен доп ?ста?ан екі ойыншы ж?гіре шы?ып, допты баскетбол ойыныны? т?сілімен тездете алып ж?ріп, жалаушаны айналып келіп, допты ?з командасыны? келесі ойыншысына береді де, ?зі сапты? е? со?ына барып т?рады. Тапсырманы ойыншыларды? б?рі орындап шы??анша ойын жал?аса береді. ?ай команде бірінші келсе, сол команда же?іске жетеді.

Доп ?олдан шы?ып кеткен жа?дайда, сол жерден ?айта жал?астыру ?ажет. Белгі берілмей т?рып ала??а ж?гіріп шы?у?а болмайды.  Допты ?з ?ріптесіне беру м?ре сызы?ында орындалады.

Ойынны? ма?саты-м?реге ?згеден б?рын жетуге тырысу ар?ылы жылдамды?ты арттыру.

Допты т?сірме

Сынып екі команда?а б?лінеді. Жарысатын ?ашы?ты?ты? ?зынды?ы 10-15 метрдей болады. Сапты? е? алдында т?р?ан ойыншы допты екі тізесіні? арасына ?ыстырып алып жалаушаны айналып келу ?ажет. Тапсырманы ойыншыларды? б?рі орындап шы??анша ойын жал?аса береді.

?ап киіп жарысу

Сынып екі команда?а б?лінеді. Жарысатын ?ашы?ты?ты? ?зынды?ы 10-15 метрдей болады. М??алім белгі берісімен Сапты? е? алдында т?ра?н ойыншылар екі ая?ын ?ап?а тез кигізіп, екі ?олымен жо?ары жа?ынан ?стап ілгері ?арай секіректей ж?гіріп, жалаушаны айналып келеді.Осы ретпен ойын ?айталана береді. ?ай команда бірінші болып ая?таса, сол команда жеі?ке жетеді.

Кім жылдам

Сынып екі команда?а б?лінеді. Жарысатын ?ашы?ты?ты? ?зынды?ы 10-15 метрдей болады. Сапты? е? алдында т?р?ан ойыншы кері б?рылмастан допты бассынан асырып келесі ойыншы?а береді де ?зі сапты? со?ына барып т?ра ?алады. Доп келесі ойыншы?а, сосын одан кейінгі ойыншы?а беріліп кете береді. Бастап?ы т?р?ан о?ушы ?айтадан ?з орнына келгенге дейін ойын жал?аса береді. ?ай команда бірінші болса сол команда же?еді.

К?п болып ж?гіру.

Ойын?а екі команда бір уа?ытта ?атысады. Олар с?ре сызы?ыны? жанында бір ба?ыт?а ?арап лек т?зеп т?рады. ?р команданы? с?ре сызы?ынан 10-15 м ?ашы? жерден айналып кері ?айтатын белгі (жалауша) ?ойылады.

Белгі берілгеннен кейін командаларды? е? алдында т?р?ан бір-бір ойыншысы ж?гірген к?йі ?ойыл?ан белгіні айналып ?тіп, ?з командасына оралады да, ?зінен кейінгі ойыншыны? ?олынан ?стайды. Енді олар ?ол ?стас?ан к?йі бірге ж?гіріп, белгіні айналып ?тіп, та?ы да ?з командасына оралады. Б?лар?а енді ?шінші ойыншы ?осылады. С?йтіп, а?ыры команданы? барлы? ойыншылары ?ол ?стасып бірге ж?гіретін болады. Ж?гіруді ойын т?ртібін б?збай бірінші болып ая?та?ан команда же?еді.

Бір топ ?йрек

Ойыншылар бір ?атарда бір-бірінен ?ашы?тау т?рып, тізелерін аздап б?гіп, ?олдарын тізелеріні? артынан біріктіріп ?стайды. Белгі берілгенде ойыншылар ?олдары мен ая?тарыны? ?алпын ?згертпестен жалаушаны айналып келеді. Осы ретпен ойын жал?аса береді. ?ай команда бірінші болып ая?таса сол команда же?іске жетеді.

Та?ия тастама?

Балалар, ше?бер жасап отырады. Ж?ргізуші ше?берді? сыртын айнала ж?гіріп ж?ріп, біреулері?ні? арты?а білдіртпей та?ияны тастап кетеді. Егер сезіп ?ойса?дар, ж?ргізушіні ?уып жетулері? керек. Ал, ж?ргізуші ?у?ан баланы? орнына келіп т?ра ?алу?а тырысады. Ж?ргізушіге жете алма?ан бала айыбын т?лейді, ?нер к?рсетеді.

Орынды?тар айналасында

Спортзалды?  ортасына бір-біріне тигізіп т?рт орынды? ?ойылады. Алдымен 5 о?ушы шы?ады. М??алім белгі берісімен ойыншылар орынды?ты айнала ж?гіреді ?айта белгі берілгенде ойыншылар орынды??а отырып ?лгеруі тиіс. ?лгермеген ойыншы ойыннан шы?ады. Орнына бас?а ойыншы ?осылады. Ойыншылар таусыл?ан?а дейін. Со?ында орынды?тар біртіндеп алына береді. ?ал?ан бір орынды??а, ?ал?ан екі ойыншыны? ?айсысы отырса сол ойыншы же?іске жетеді.

Са?ина жасыру

Ойынды ?ткізу ?шін бас?арушы ж?не са?ина іздейтін кезекші белгіленеді. ?ал?ан ойыншылар д??гелене отырады. Ойыншылар тізелерін к?теріп, оны? ?стіне ала?андарын ашып ?ояды. Ойын ж?ргізуші ?олына са?ина алып, ?р ойыншыны? ?олына кіргізіп, са?инаны бірінде ?алдырады. Бас?арушы ж?мулы ?олын ?рбір ойыншыны? ?олына салысымен, ала?анын жаба ?алады. Са?ина жасырыл?аннан кейін, ойын ж?ргізуші ?з ?алауынша ойыншыны? бірінен: «са?инам кімде?» - деп с?райды, осы кезде барлы? ойыншы тынышталады. Кезекші са?инаны? кімде екенін тапса, онымен орын ауыстырады, ал егер таба алмаса, ?ле? айтып, би билеп, т.б. ?нер к?рсетеді де, ?з ?ызметін ?айтадан ат?арады.

Ар?ан тартыс

Ойын?а ?зынды?ы 8-10 м екі ?шы т?йілген ар?ан дайындалады. Ар?анны? ?ызыл мата байла?ан жерін еденге сызыл?ан белгі сызы?ты? ?стіне д?л келтіреді. Команда екі топ?а б?лініп, ар?анны? белгісінен бастап ?шына дейін ?ос ?олдап ?стап тартып т?рады. Ойын ж?ргізушіні? белгісі бойынша екі команда ар?анды екі жа??а тартады. Ойынны? ма?саты–екі команданы? бір ойыншысын ортада?ы сызы?тан ?з жа?ына тартып шы?ару. Орта??ы сызы?тан ?тіп кеткен ойыншыны? командасы же?іледі  /30 минут/

Ойын ережесін т?сіндіру.

Ойын ережеслерін? ?ата? т?рде са?талуын ескерту.

Ойын ережеслерін? ?ата? т?рде са?талуын ескерту.

Ойын ережесін т?сіндіру.

Ойын ережеслерін? ?ата? т?рде са?талуын ескерту.

Ойын ережесін т?сіндіру.

Ойын ережеслерін ?ата? т?рде са?талуын ескерту.

Ойын ережесін т?сіндіру.Ойын ережеслерін ?ата? т?рде са?талуын ескерту.

Ойын ережесін т?сіндіру.

Ойын ережеслерін? ?ата? т?рде са?талуын ескерту.Ойын ережесін т?сіндіру.

Ойын ережеслерін? ?ата? т?рде са?талуын ескерту.

Ойын ережесін т?сіндіру.

Ойын ережеслерін ?ата? т?рде са?талуын ескерту.

Ойын ережесін т?сіндіру.

Ойын ережеслерін? ?ата? т?рде са?талуын ескерту.

Ойын ережесін т?сіндіру.

Ойын ережеслерін? ?ата? т?рде са?талуын ескерту.

?орытынды

кезе?

1

Саба?ты ?орытындылау.

5 минут

Т?гел тындауын ?ада?алау.

2

О?ушыларды бір сап?а  т?р?ызу, тыныс жолдарын ?алпына келтіру.

Толы? сап?а т?руларын ?ада?алау

3

?йге тапсырма беру.

?й тапсырмасын ты?дауын ?ада?алау

4.О?ушыларды ба?алау. Саба??а ?атысуына байланысты ба?алау

?оштасу.Т?гел ?оштасуын ?ада?алау.

6 Бір саппен спорт ала?ынан немесе залдан шы?ару. Бір саппен шы?уын ?ада?алау.
 

Просмотр содержимого документа
«"?аза?ты? ?лтты? ойындары"»

АШЫҚ САБАҚ ЖОСПАРЫ


І

Пәні

Дене тәрбиесі

ІІ

Пән мұғалімі

Тажигарин Н

ІІІ

Өтілетін сыныбы

5 – сыныптар.

ІV

Өтілетін мерзімі


V

Өтілетін орны

Мектептің спорт залы.

Сабақтың тақырыбы

Көңілді старттар ойыны мен ұлттық ойындар.

VІІ

Сабақтың мақсаты

а) теориялық

Ойын түрлерін, мазмұнын, ережелерін, ерекшелігін меңгерту.

ә) жетілдіру

Өз алдына шұғылдануға қажеттілігі мен қабілеттігін арттыру.

б) тәрбиелік

Ойындардың тәрбиелік мәніне назар аудару.

VІІІ

Сабақтың типі

Жаңа білімді қалыптастыру сабағы.

ІХ

Сабақтың әдісі

Жеке және жалпы жұмыс жасау, жан - жақты түсіндіру.

Х

Құрал-жабдықтар

Ысқырық, доптар, қаптар, кеглилер, орындықтар, сақина, арқан т.б.

Кезең

Сабақтың мазмұны

Уақыт, мөлшер

Әдістемелік ескерту

Д

А

Й

Ы

Н

Д

Ы

Қ

К

Е

З

Е

Ң

і

1

Оқушыларды сапқа тұрғызу.

10 минут

Спорттық киімдеріне назар аудару.

2

Сынып санын түгелдеу.

Себепсіз оқушыларды анықтау.

3

Рапорт қабылдау.

Рапортты дұрыс тапсыруын қадағалау

4

Оңға, солға, кері бұрылу жаттығуларын орындау.

Бұрылыстарды дұрыс орындауын қадағалау

5

Қозғалмалы бой жазу жаттығулары

- Қолды жоғары ұстап аяқ ұшымен жүру.

- Екі қол белде өкшемен жүру.

- Екі қол белде аяқтың ішкі және сыртқы қырымен жүру.

- Бір қалыпты жеңіл жүгіру.

- Тіркеме адыммен оң және сол бүйірмен жүгіру.

- Арқаны алға қарата оң иықпен қарап жүгіру.

- Алға қарай созылған қол алақанына екі тізені тигізе жүгіру.

- Қол алақанына аяқтың ішкі, сыртқы қырын тигізе жүгіру.

- Өкшені артқа көтеріп, екі алақанға тигізе жүгіру.

- Екі қол тізеде, толық отырып жүру.

- Отырып секіре жүру.

- Дем алу,дем шығару.

Аяқ ұшымен, өкшесімен, сыртқы, ішкі қырымен жүруін ескерту.

Оң және сол бүйірмен жгіруін ескерту.

Алақанға аяқтың ішкі, сыртқы қырының, өкшенің тиюін ескерту.

Отырып жүру, жүгіруін ескерту.

6

Саптағы бой жазу жаттығулары

- Саппен келіп бірнеше қатарға тұру.

- Қолды белге ұстап, басты оңға және солға айналдыру.

- Қолды иыққа ұстап, шынтақты алға және артқа айналдыру.

- Қолды алға түзу созып, кезек-кезек айқастыру.

- Бір қолды белге ұстап, екінші қолды жоғары көтеріп, оңға және солға кезекпен иілу.

- Екі қолды екі жаққа созып, оң қолды сол аяққа, сол қол қолды оң аяққа кезекпен тигізу.

- Тік тұрып, бір аяқпен алға қарай бір қадам жасап, тізені бүгіп, екі қолды тізенің үстіне қойып, төмен басылып, қайтадан бастапқы қалыпқа келу.

- Қолды алға созып ұстап тұрған бастапқы қалыпта екі аяқты кезекпен жоғары көтеру.

- Қолды белге ұстап тұрған бастапқы қалыпта отырып, тұру

- Екі қолды екі тізеге ұстап, тізені ішке және сыртқа айналдыру.

- Дем алу, дем шығару.


Қатарға дұрыс тұруын ескерту.

Қолды белге ұстауын ескерту.

Дұрыс иілулерін ескерту.

Қолдың Аяққа тиюін ескерту.

Арқы тізенің бүгілмеуін ескерту.


Аяқтың қолға тиюін ескерту.

Тізені дұрыс айналдыруын ескерту.

Н

Е

Г

І

З

Г

І

К

Е

З

Е

Ң

Көңілді старттар ойыны мен ұлттық ойындар.


Доппен жарысу

Сынып екі командаға бөлінеді. Жарысатын қашықтықтың ұзындығы 10-15 метрдей болады. Саптың ең алдында тұрғандардың қолында доп болады. Мұғалім белгі берісімен доп ұстаған екі ойыншы жүгіре шығып, допты баскетбол ойынының тәсілімен тездете алып жүріп, жалаушаны айналып келіп, допты өз командасының келесі ойыншысына береді де, өзі саптың ең соңына барып тұрады. Тапсырманы ойыншылардың бәрі орындап шыққанша ойын жалғаса береді. Қай команде бірінші келсе, сол команда жеңіске жетеді.

Доп қолдан шығып кеткен жағдайда, сол жерден қайта жалғастыру қажет. Белгі берілмей тұрып алаңға жүгіріп шығуға болмайды. Допты өз әріптесіне беру мәре сызығында орындалады.

Ойынның мақсаты-мәреге өзгеден бұрын жетуге тырысу арқылы жылдамдықты арттыру.

Допты түсірме

Сынып екі командаға бөлінеді. Жарысатын қашықтықтың ұзындығы 10-15 метрдей болады. Саптың ең алдында тұрған ойыншы допты екі тізесінің арасына қыстырып алып жалаушаны айналып келу қажет. Тапсырманы ойыншылардың бәрі орындап шыққанша ойын жалғаса береді.

Қап киіп жарысу

Сынып екі командаға бөлінеді. Жарысатын қашықтықтың ұзындығы 10-15 метрдей болады. Мұғалім белгі берісімен Саптың ең алдында тұрағн ойыншылар екі аяғын қапқа тез кигізіп, екі қолымен жоғары жағынан ұстап ілгері қарай секіректей жүгіріп, жалаушаны айналып келеді.Осы ретпен ойын қайталана береді. Қай команда бірінші болып аяқтаса, сол команда жеіңке жетеді.

Кім жылдам

Сынып екі командаға бөлінеді. Жарысатын қашықтықтың ұзындығы 10-15 метрдей болады. Саптың ең алдында тұрған ойыншы кері бұрылмастан допты бассынан асырып келесі ойыншыға береді де өзі саптың соңына барып тұра қалады. Доп келесі ойыншыға, сосын одан кейінгі ойыншыға беріліп кете береді. Бастапқы тұрған оқушы қайтадан өз орнына келгенге дейін ойын жалғаса береді. Қай команда бірінші болса сол команда жеңеді.

Көп болып жүгіру.

Ойынға екі команда бір уақытта қатысады. Олар сөре сызығының жанында бір бағытқа қарап лек түзеп тұрады. Әр команданың сөре сызығынан 10-15 м қашық жерден айналып кері қайтатын белгі (жалауша) қойылады.

Белгі берілгеннен кейін командалардың ең алдында тұрған бір-бір ойыншысы жүгірген күйі қойылған белгіні айналып өтіп, өз командасына оралады да, өзінен кейінгі ойыншының қолынан ұстайды. Енді олар қол ұстасқан күйі бірге жүгіріп, белгіні айналып өтіп, тағы да өз командасына оралады. Бұларға енді үшінші ойыншы қосылады. Сөйтіп, ақыры команданың барлық ойыншылары қол ұстасып бірге жүгіретін болады. Жүгіруді ойын тәртібін бұзбай бірінші болып аяқтаған команда жеңеді.

Бір топ үйрек

Ойыншылар бір қатарда бір-бірінен қашықтау тұрып, тізелерін аздап бүгіп, қолдарын тізелерінің артынан біріктіріп ұстайды. Белгі берілгенде ойыншылар қолдары мен аяқтарының қалпын өзгертпестен жалаушаны айналып келеді. Осы ретпен ойын жалғаса береді. Қай команда бірінші болып аяқтаса сол команда жеңіске жетеді.

Тақия тастамақ

Балалар, шеңбер жасап отырады. Жүргізуші шеңбердің сыртын айнала жүгіріп жүріп, біреулеріңнің артыңа білдіртпей тақияны тастап кетеді. Егер сезіп қойсаңдар, жүргізушіні қуып жетулерің керек. Ал, жүргізуші қуған баланың орнына келіп тұра қалуға тырысады. Жүргізушіге жете алмаған бала айыбын төлейді, өнер көрсетеді.

Орындықтар айналасында

Спортзалдың ортасына бір-біріне тигізіп төрт орындық қойылады. Алдымен 5 оқушы шығады. Мұғалім белгі берісімен ойыншылар орындықты айнала жүгіреді қайта белгі берілгенде ойыншылар орындыққа отырып үлгеруі тиіс. Үлгермеген ойыншы ойыннан шығады. Орнына басқа ойыншы қосылады. Ойыншылар таусылғанға дейін. Соңында орындықтар біртіндеп алына береді. Қалған бір орындыққа, қалған екі ойыншының қайсысы отырса сол ойыншы жеңіске жетеді.

Сақина жасыру

Ойынды өткізу үшін басқарушы және сақина іздейтін кезекші белгіленеді. Қалған ойыншылар дөңгелене отырады. Ойыншылар тізелерін көтеріп, оның үстіне алақандарын ашып қояды. Ойын жүргізуші қолына сақина алып, әр ойыншының қолына кіргізіп, сақинаны бірінде қалдырады. Басқарушы жұмулы қолын әрбір ойыншының қолына салысымен, алақанын жаба қалады. Сақина жасырылғаннан кейін, ойын жүргізуші өз қалауынша ойыншының бірінен: «сақинам кімде?» - деп сұрайды, осы кезде барлық ойыншы тынышталады. Кезекші сақинаның кімде екенін тапса, онымен орын ауыстырады, ал егер таба алмаса, өлең айтып, би билеп, т.б. өнер көрсетеді де, өз қызметін қайтадан атқарады.

Арқан тартыс

Ойынға ұзындығы 8-10 м екі ұшы түйілген арқан дайындалады. Арқанның қызыл мата байлаған жерін еденге сызылған белгі сызықтың үстіне дәл келтіреді. Команда екі топқа бөлініп, арқанның белгісінен бастап ұшына дейін қос қолдап ұстап тартып тұрады. Ойын жүргізушінің белгісі бойынша екі команда арқанды екі жаққа тартады. Ойынның мақсаты–екі команданың бір ойыншысын ортадағы сызықтан өз жағына тартып шығару. Ортаңғы сызықтан өтіп кеткен ойыншының командасы жеңіледі


30 минут


Ойын ережесін түсіндіру.


Ойын ережеслерінң қатаң түрде сақталуын ескерту.
Ойын ережеслерінң қатаң түрде сақталуын ескерту.
Ойын ережесін түсіндіру.


Ойын ережеслерінң қатаң түрде сақталуын ескерту.


Ойын ережесін түсіндіру.


Ойын ережеслерінң қатаң түрде сақталуын ескерту.


Ойын ережесін түсіндіру.


Ойын ережеслерінң қатаң түрде сақталуын ескерту.

Ойын ережесін түсіндіру.

Ойын ережеслерінң қатаң түрде сақталуын ескерту.Ойын ережесін түсіндіру.

Ойын ережеслерінң қатаң түрде сақталуын ескерту.Ойын ережесін түсіндіру.


Ойын ережеслерінң қатаң түрде сақталуын ескерту.


Ойын ережесін түсіндіру.


Ойын ережеслерінң қатаң түрде сақталуын ескерту.


Ойын ережесін түсіндіру.


Ойын ережеслерінң қатаң түрде сақталуын ескерту.


қорытынды

кезең

1

Сабақты қорытындылау.

5 минут

Түгел тындауын қадағалау.

2

Оқушыларды бір сапқа тұрғызу, тыныс жолдарын қалпына келтіру.

Толық сапқа тұруларын қадағалау

3

Үйге тапсырма беру.

Үй тапсырмасын тыңдауын қадағалау

4

Оқушыларды бағалау.

Сабаққа қатысуына байланысты бағалау

5

Қоштасу.

Түгел қоштасуын қадағалау.

6

Бір саппен спорт алаңынан немесе залдан шығару.

Бір саппен шығуын қадағалау.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физкультура

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"?аза?ты? ?лтты? ойындары"

Автор: Тажигарин Нурлан Муратбаевич

Дата: 23.12.2015

Номер свидетельства: 269593

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(16) "Ашы? шара"
  ["seo_title"] => string(10) "ashykshara"
  ["file_id"] => string(6) "337623"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1468754245"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(238) "М??алімдер арасында ?ткен ?алалы? спортакиадасыны? салтанатты жабылуына арнал?ан «Шыны?са? шымыр боласы?» атты іс-шараны? сценарийі "
  ["seo_title"] => string(142) "mu-g-alimdier-arasynda-otkien-k-alalyk-sportakiadasynyn-saltanatty-zhabyluyna-arnalg-an-shynyk-san-shymyr-bolasyn-atty-is-sharanyn-stsienariii"
  ["file_id"] => string(6) "174116"
  ["category_seo"] => string(10) "fizkultura"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1424092085"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(87) "Дұрыс тамақтану-денсаулық кепілі тәрбие сағаты"
  ["seo_title"] => string(52) "du_rys_tamak_tanu_diensaulyk_kiepili_t_rbiie_sag_aty"
  ["file_id"] => string(6) "437533"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1510080821"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(104) ""Тәуелсіздік тарихы - ел тарихы" тақырыбына тәрбие сағаты"
  ["seo_title"] => string(60) "t_uielsizdik_tarikhy_iel_tarikhy_tak_yrybyna_t_rbiie_sag_aty"
  ["file_id"] => string(6) "377961"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1484130466"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(32) "«Наурыз-жыл басы»"
  ["seo_title"] => string(16) "nauryz_zhyl_basy"
  ["file_id"] => string(6) "364857"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1480652128"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства