kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Физика семестров

Нажмите, чтобы узнать подробности

—Yarimo’tkazgichlar fizikasi”dan yaratilgan glossariyning elektron  varianti ham yaratilgan bo’lib, uning imkoniyatlari talabalarning fanga bo’gan qiziqishlarini orttirib, shu fan asoslarini o’zlashtirishlarini osonlashtiradi va vaqtlarini tejashga xizmat qiladi. —“Yarimo’tkazgichlar fizikasi”dan yaratilgan glossariyni talabalarga “Yarimo’kazgichlar va dielektrklar fizikasi” hamda “Qattiq jismlar fizikasi” fanlari asoslarini o’rganishda foydalanishlari uchun tavsiya etish mumkin.

Просмотр содержимого документа
«Физика семестров»

“ YARIMO’TKAZGICHLAR FIZIKASI” KURSINING MAQSAD VA VAZIFALARI

YARIMO’TKAZGICHLAR FIZIKASI” KURSINING MAQSAD VA VAZIFALARI

 • “ Yarimo’tkazgichlar va dielektriklar fizikasi ” fani bakalavr ta’limi bosqichining fizika yo’nalishi o’quv rejasiga kiritilgan bo’lib, ixtisoslik fanlari tarkibiga kiradi. “Yarimo’tkazgichlar va dielektriklar fizikasi” fani fizika sohasining o’ta dolzarb muammolariga tegishli bo’lib, uni oqitishda yarimo’tkazgichlar va dielektriklardagi fizikaviy hodisalarning asosiy qonuniyatlari bilan tanishtirish nazarda tutiladi. ” Yarimo’tkazgichlar fi zikasi” fanining ning asosiy boblari quyidagilardan iborat :
Yarimo’tkazgichlar fi zikasining asosiy boblari Yarimo ’ tkazgich elektr o ’ tkazuvchanligining elementar nazariyasi Yarimo’tkazgichlar uchun zonalar nazariyasi Yarim o’tkazgichlar fizikasi Yarimo ’ tlazgichlarda zaryad tashuvchilarning sochilish mexanizmlari Yarimo ’ tkazgichlarda elektron va kovaklar statistikasi Yarimo ’ tkazgichlarda nomuvozanat zaryad tashuvchilar generatsiyasiva rekombinatsiyasi Yarimo ’ tkazgichlarda kinetikaviy hodisalar Yarimo ’ tkazgichlarning optik va fotoelektr xosssalari Nomuvozanat zaryad tashuvchilar diffuziyasi va dreyfi Yarimo ’ tkazgichlarda kontakt hodisalar

Yarimo’tkazgichlar fi zikasining asosiy boblari

Yarimo ’ tkazgich elektr o ’ tkazuvchanligining elementar nazariyasi

Yarimo’tkazgichlar uchun zonalar nazariyasi

Yarim o’tkazgichlar fizikasi

Yarimo ’ tlazgichlarda zaryad tashuvchilarning sochilish mexanizmlari

Yarimo ’ tkazgichlarda elektron va kovaklar statistikasi

Yarimo ’ tkazgichlarda nomuvozanat zaryad tashuvchilar generatsiyasiva rekombinatsiyasi

Yarimo ’ tkazgichlarda kinetikaviy hodisalar

Yarimo ’ tkazgichlarning optik va fotoelektr xosssalari

Nomuvozanat zaryad tashuvchilar diffuziyasi va dreyfi

Yarimo ’ tkazgichlarda kontakt hodisalar

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI ALIS H ER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI YARIMO‘TKAZGICHLAR FIZIKASI” DAN ASOSIY ATAMA VA TUSHUNCHALARNING IZOHLI LUG‘ATI AbdukarimovaX.R., Karimov O.I. GLOSSARIY SAMARQAND - 2012

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

ALIS H ER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI

YARIMO‘TKAZGICHLAR FIZIKASI” DAN ASOSIY ATAMA VA TUSHUNCHALARNING

IZOHLI LUG‘ATI

AbdukarimovaX.R., Karimov O.I.

GLOSSARIY

SAMARQAND - 2012

GLOSSARIYDAN FOYDALANISH BO’YICHA TAVSIYALAR

GLOSSARIYDAN FOYDALANISH BO’YICHA TAVSIYALAR

 • Glossariydan foydalanuvchilar uchun qulay bo’lishi uchun unga fan boyicha zarur fizikaviy doimiyliklar hamda elementar yarimo’tkazgichlar kremniy va germaniyning asosiy elektrofizikaviy parametrlari kiritildi, mavzular rasmlar bilan boyitildi. Bundan tashqari, bitiruv malakaviy ishida “Yarim o’tkazgichlar fizikasi”dan tuzilgan glossariyning gipermurojatli elektron varianti ham yaratildi va foydalanish uchun qulay bolibgina qolmay, foydalanuvchi vaqtini tejashga xizmat qiladi. “Yarimo’tkazgichlar fizikasi” fani “ Fizika ” bakalavrlik yo’nalishi o’quv rejasida ixtisoslik fani hisoblanib, etarli darajada katta hajmga ega va o’ziga xos atama hamda tushunchalarga boy fan. Bitiruv malakaviy ishida yaratilgan ushbu glossariy boshlang’ich ko’rinishda 400 ga yaqin so’z va jumlalardan iborat bo’lib, uni o’quv jarajoniga tatbiq etish davomida boyitilib boradi degan umiddamiz.
GLOSSARI

GLOSSARI

 • A
 • ADIABATIK YAQ’INLASHUV – Shredinger tenglamasining yechimini aniqlashda qo’llaniladigan yaqinlashuvlardan biri bo’lib, unda zarralar tizimi yengil (elektronlar) va og’ir (atom yadrosi) zarralarga ajratiladi. Bu yaqinlashuv Born-Oppengeymer yaqinlashuvi ham deyiladi.
 • ADSORBLANISH – lot. ad - yo‘nalish kelishigi qo‘shimchasi va sorbeo – yutaman - modda sirtiga suyuq va gaz holdagi moddalarning yutilishi
 • ADSORBSIYAVIY MUVOZANAT - adsorblanish va desorblanish jarayonlari birday tezlikda o‘tadigan tizim holati
 • AKSEPTOR - uyg‘onmagan holatda egallanmagan mahalliy sath mavjud bo‘ladigan, uyg‘ongan holatda esa, valent sohadan elektronni o‘ziga tortib oladigan kristall panjara nuqsoni
 • AKSEPTOR KIRISHMA - atomlari akseptorlik xossasiga ega bo‘lgan, ya’ni neytral holda elektronni tutib oladigan kirishma.
 • AKSEPTOR SATH – yarim o‘tkazgichninmg energiyaviy diagrammasida akseptor kirishma yoki nuqson hosil qilgan energiyaviy sath.
GLOSSARI Y

GLOSSARI Y

 • B
 • BIR JINSLI MAYDON - fazoning qaralayotgan sohasidagi barcha nuqtalarida uni tavsiflovchi parametrlar bir xil qiymatga ega bo‘luvchi fizikaviy maydon
 • BIR JINSLI MUHIT - muayyan fizikaviy xossalari koordinatalarga bog‘liq bo‘lmagan muhit
 • BIR O‘QLI KRISTALL - faqat bitta optik o‘qqa ega bo‘lgan kristall. BOG‘LANGAN ELEKTRON - atom yadrosiga elektrostatik tortilish tufayli bog‘langan electron.
 • BOLSMAN DOIMIYSI - asosiy fizikaviy konstantalardan biri bo’lib, haroratning 1 gradusga o’zgarishiga to’g’ri keluvchi molekulalar kinetik energiyasining o’zgarishini bildiradi: ~1,38*10 -23 j /К ( universal gaz doimiysining Avogardo soniga nisbatiga teng )
 • BOLSMAN KINETIK TENGLAMASI - ko‘p sonli zarralardan tashkil topgan tizimning nomuvozanatiy bir zarrali taqsimot funksiyasi qanoatlantiradigan integral-differensial tenglama
 • BOLSMAN STATISTIKASI - o‘zaro ta’sirlashmaydigan ko‘p sonli zarralarga ega bo‘lgan, ya’ni mumtoz ideal tizimlar statistikasi .
D DATCHIK - qaydlagich, datchik DIELEKTRIK O‘LCHASHLAR - moddalarning statik va dinamik dielektrik singdiruvchanliklarini hamda ular bilan bog‘liq kattaliklarni, masalan, dielektrik yo‘qotishlar burchagi tangensini aniqlash. DIELEKTRIK QABUL QILUVCHANLIK - dielektrikning qaralayotgan nuqtasidagi mutlaq dielektrik singdiruvchanlikning elektrik doimiyga nisbatiga teng bo’lgan kattalik. DIELEKTRIK SINGDIRUVCHANLIK - dielektrikning xossalari, xususan, uning qutblanuvchanligi bilan bog’liq bo’lgan kattalik bo’lib, dielektrik muhitda elektr maydon kuchlanganligi vakuumdagiga nisbatan necha marta kamayishini ko’rsatadi. DIELEKTRIK YO‘QOTISHLAR BURCHAGI - dielektrik bir elektromagnit tebranish davrida yutgan energiyasining dielektrikdagi o‘zgaruvchan elektr maydonning o‘rtacha energiyasiga nisbatini ifodalovchi kattalik.  DIELEKTRIK YO‘QOTISHLAR - dielektrikdagi o‘zgaruvchan elektr maydon energiyasining issiqlikka aylanadigan qismi. DIELEKTRIKLAR - amalda elektrik tokni o‘tkazmaydigan (yoki yomon o’tkazadigan) moddalar.
 • D
 • DATCHIK - qaydlagich, datchik
 • DIELEKTRIK O‘LCHASHLAR - moddalarning statik va dinamik dielektrik singdiruvchanliklarini hamda ular bilan bog‘liq kattaliklarni, masalan, dielektrik yo‘qotishlar burchagi tangensini aniqlash.
 • DIELEKTRIK QABUL QILUVCHANLIK - dielektrikning qaralayotgan nuqtasidagi mutlaq dielektrik singdiruvchanlikning elektrik doimiyga nisbatiga teng bo’lgan kattalik.
 • DIELEKTRIK SINGDIRUVCHANLIK - dielektrikning xossalari, xususan, uning qutblanuvchanligi bilan bog’liq bo’lgan kattalik bo’lib, dielektrik muhitda elektr maydon kuchlanganligi vakuumdagiga nisbatan necha marta kamayishini ko’rsatadi.
 • DIELEKTRIK YO‘QOTISHLAR BURCHAGI - dielektrik bir elektromagnit tebranish davrida yutgan energiyasining dielektrikdagi o‘zgaruvchan elektr maydonning o‘rtacha energiyasiga nisbatini ifodalovchi kattalik. DIELEKTRIK YO‘QOTISHLAR - dielektrikdagi o‘zgaruvchan elektr maydon energiyasining issiqlikka aylanadigan qismi.
 • DIELEKTRIKLAR - amalda elektrik tokni o‘tkazmaydigan (yoki yomon o’tkazadigan) moddalar.
XULOSA “ Yarimo’kazgichlar va dielektrklar fizikasi” kursining “Yarimo’kazgichlar fizikasi” qismi boyicha to’plangan asosiy atama va tushunchalar tizimlashtirilib,400 ga yaqin atama va tushunchalardan iborat izohli lug’at-glossariy tayyorlandi. “ Yarimo’tkazgichlar fizikasi”dan yaratilgan glossariy fanning asosiy boblarini qamrab olgan bo’lib, alohida mavzular tushunchalar mohiyatini yoritib beruvchi rasmlar bilan to’ldirilgan vaunga fan boyicha zarur fizikaviy doimiyliklar hamda elementar yarimo’tkazgichlar kremniy va germaniyning asosiy elektrofizikaviy parametrlari ham kiritilgan.

XULOSA

 • “ Yarimo’kazgichlar va dielektrklar fizikasi” kursining “Yarimo’kazgichlar fizikasi” qismi boyicha to’plangan asosiy atama va tushunchalar tizimlashtirilib,400 ga yaqin atama va tushunchalardan iborat izohli lug’at-glossariy tayyorlandi.

“ Yarimo’tkazgichlar fizikasi”dan yaratilgan glossariy fanning asosiy boblarini qamrab olgan bo’lib, alohida mavzular tushunchalar mohiyatini yoritib beruvchi rasmlar bilan to’ldirilgan vaunga fan boyicha zarur fizikaviy doimiyliklar hamda elementar yarimo’tkazgichlar kremniy va germaniyning asosiy elektrofizikaviy parametrlari ham kiritilgan.

 • “ Yarimo’tkazgichlar fizikasi”dan yaratilgan glossariyning elektron varianti ham yaratilgan bo’lib, uning imkoniyatlari talabalarning fanga bo’gan qiziqishlarini orttirib, shu fan asoslarini o’zlashtirishlarini osonlashtiradi va vaqtlarini tejashga xizmat qiladi.
 • “ Yarimo’tkazgichlar fizikasi”dan yaratilgan glossariyni talabalarga “Yarimo’kazgichlar va dielektrklar fizikasi” hamda “Qattiq jismlar fizikasi” fanlari asoslarini o’rganishda foydalanishlari uchun tavsiya etish mumkin.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Физика семестров

Автор: Камолова Шахло Жалоловна

Дата: 23.07.2019

Номер свидетельства: 517005

Похожие файлы

object(ArrayObject)#883 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(169) "РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ	 для самостоятельной работы  и выполнения контрольных заданий по «ФИЗИКЕ»"
  ["seo_title"] => string(82) "rabochaiatietraddliasamostoiatielnoirabotyivypolnieniiakontrolnykhzadaniipofizikie"
  ["file_id"] => string(6) "337273"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1468230827"
 }
}
object(ArrayObject)#905 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(82) "Итоговая контрольная работа за 1 семестр СПО "
  ["seo_title"] => string(49) "itoghovaia-kontrol-naia-rabota-za-1-siemiestr-spo"
  ["file_id"] => string(6) "131011"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1416058451"
 }
}
object(ArrayObject)#883 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(224) "КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН на 1-2 семестр 2015– 2016 учебного года курс 1    группа 17 МЛ учебная дисциплина   ОУД. 08 Физика"
  ["seo_title"] => string(115) "kaliendarnotiematichieskiiplanna12siemiestr20152016uchiebnoghoghodakurs1ghruppa17mluchiebnaiadistsiplinaoud08fizika"
  ["file_id"] => string(6) "307786"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1458432095"
 }
}
object(ArrayObject)#905 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(41) "Физика и судостроение "
  ["seo_title"] => string(23) "fizika-i-sudostroieniie"
  ["file_id"] => string(6) "244139"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1445879517"
 }
}
object(ArrayObject)#883 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(51) "Проверка классных журналов "
  ["seo_title"] => string(29) "provierka-klassnykh-zhurnalov"
  ["file_id"] => string(6) "138479"
  ["category_seo"] => string(7) "zavuchu"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1417541127"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства