kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспекта урока "Ертегілер еліне саяхат"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ертегілер еліне саяхат
Ма?саты: 1. Ертегілер ар?ылы балаларды? тілін дамыту, суретке ?арап с?йлем ??рау, буындату, дыбысты? талдау жасату ар?ылы білімдерін ?орытындылау; 
2. Тапсырма беру ар?ылы тура ж?не кері санату, шартты ?лшеуішті? к?мегімен с?йы? ж?не сусымалы заттарды ?лшеу, геометриялы? пішіндерді ажырату, логикалы? есептер, та?баларды білу ар?ылы балаларды? білімін тияна?тау;
3. Балаларды таби?атты с?йе білуге, аялау?а, ??стар?а ?ам?ор болу?а т?рбиелеу;
4. Сурет салдыру ар?ылы ?з сезімдерін д?рыс жеткізе білуге ?йрету.
?діс-т?сілдер: ??гімелеу, с?ра?-жауап, т?сіндіру, к?рсету, салыстыру.
К?рнекіліктер:Ертегілер суреттері, атрибуттар, текшелер, жола?тар, 1-ден 10-?а дейінгі сандар, ауыр, же?іл, с?йы?, сусымалы заттар, музыка, ?ыл?алам, бояу, с?лгі. 
С?здік ж?мысы: Ертегі, кейіпкер, с?з, с?йлем, дыбыс, буын. 
Мотивациялы? ?оз?аушы: Балалар, б?гін бізде ерекше к?н! Б?гін бізді? топ?а ?она?тар 
келіпті, к?не амандасайы?. 
Амандасу ?лкенге,
Т?рбиені? басы ?ой.
Ал ?анекей б?ріміз,
С?лем дейік ?лкенге
С?леметсіздер ме? Апайлар!
-Балалар , енді  орнымыз?а отырайы?. Балалар, казір жылды? ?ай мезгілі?
- Аптаны? ?ай к?ні?
-Біз ?андай мемлекетте т?рамыз?
-?ай облыс, ?ай аудан, ?ай ауылда т?рамыз?
-?Р-? елбасы кім?
-?Р-? р?міздерін ата
- Олай болса, б?гінгі саба?ымызда Ертегілер еліне саяхат?а шы?амыз.
«?арлы?аш пен Д?уіт»
-?андай ертегі еліне келдік? 
-Сендер б?л ертегі туралы білесі?дер ме?
Ертегі туралы с?ра?тар ?ою:
-?арлы?аш балапандарын ??т?ару?а нелерден к?мек с?райды? (-К?кек, ?ар?а)
-?арлы?аш?а не к?мектеседі? (Д?уіт)
-Д?уіт ?андай дос?
-?арлы?аш ?ай мезгілде ?шып келеді? (К?ктемде)
-?азір жылды? ?ай мезгілі?
-К?ктемде ?андай ?згерістер болады?( К?н жылынады, а?аштар б?ршік атады, ??стар ?шып келеді.)
-К?ктем мезгілінде неше ай бар? (3 ай бар,Наурыз, С?уір, Мамыр)
-Кім к?ктем туралы та?па? біледі? 
Дамир:
К?ктем келді шуа?ты,
Балаларды ?уантты.
Ала?ай-ау, ала?ай!
??стар сайрап, ба?тар жайнап, г?л атты. 
Дала г?лге толыпты,
А??у к?лге ?оныпты.
Ала?ай-ау, ала?ай!
К?ктем ?андай к?рікті.
К?ктемде ?андай ??стар ?шып келеді? (?арлы?аш, К?кек, Тырна,)
-??стар туралы кім та?па?, ма?ал-м?тел, тыйым с?здер біледі?
Ердос:
Кезек-кезек ш?п ?келіп,
?лпа ж?нді к?п ?келіп.
Та?дап алып ?ия жарды,
?арлы?аштар ?я салды.
Даниял:
Жаршысымын к?ктемні?
К?кек дейді мені ж?рт
?з атын айтар ??с менмін.
К?ктемді к?тсе? мені к?т.
Ма?ал-м?тел:
Ердос:
?ар?а-?ар?аны? к?зін ш??ымас.
Назира: 
??с ?анатымен ?шады, ??йры?ымен ?онады.
?семай:
?ыран ??сты? баласы ?шса келмес ?я?а.
Дидактикалы? ойын: «??старды ажыратып, орналастыр» 
Ойынны? шартымен т?сіндіру. Балалар ??старды ажыратып, ?з орындарына орналастырады.
Сергіту с?ті:
К?не ?анат жазайы?, ?арлы?аш?а ??сайы?.
?шып-?шып алайы?, орнымыз?а ?онайы?.
?арлы?аш болып ?шайы?, тор?ай болып ?онайы?.
Сауыс?ан болып секіріп, то?ылда? болып то?иы?.
«Жыл басына талас?ан хауанаттар»
Балалар ?рі ?арай саяхатымызды жал?астырайы?.
-Балалар ?андай ертегі еліне келдік?
Д?рыс, айтасы?дар.
-1 жылда неше ай бар?
- 12 айды кім атап береді?( Тыш?ан, Сиыр, Барыс, ?оян, ?лу, Жылан, ?ой, Мешін, Тауы?, Ит, До?ыз.)
- Жыл басын е? бірінші к?рген кім? Тыш?ан
Олжас:
Тыш?ан деген батыры?,
Та?ды к?збен атырды.
Т?бесінен т?йені?,
Жылды к?ріп ?атырды.
Барлы?ына ?ара?дар.
Жылды к?рген тыш?анды,
Жылбасы деп сана?дар. 
Енді балалар тыш?ан деген с?зді буын?а б?ліп, с?йлем ??рап, дыбысты? талдау жасайы?. 
Е? алдымен с?йлем ??райы?. (Тыш?ан жыл басы. Тыш?ан ін ?азды.) 
-Неше с?зден ??ралып т?р?
- Неше буын бар?
Дыбысты? талдау жасайы?. 
-Дыбыс дегеніміз не? ?ріп дегеніміз не?
-Дыбыс нешеге б?лінеді?
-Кім атап береді?
?стел ?стіне отырып, жола??а текше ар?ылы дыбысты? талдау жасайды.
Та?та?а бір бала шы?арып, дыбысты? талдау жасату.
-Неше дауысты ж?не дауыссыз дыбыс бар?
«?ас?ыр мен жеті ла?»
?рі ?арай саяхатымызды жал?астырайы?.
-?андай ертегі еліне келдік?
-Ой, балалар мына жерде ешкі жылап отыр екен. К?некей, не ?шін жылап отыр с?рап к?рейік.
-Ешкі, ешкі сен неге жылап отырсы??
Ешкі: Мені? ла?тарымды ?ас?ыр босатпай жатыр, егер тапсырмаларымды орындаса? ?ана босатамын дейді. Ал, мен тапсырмаларды орындай алмай отырмын.
Балалар ешкіні? жа?дайы м?з емес екен. К?некей, тапсырмаларды орындау?а к?мектесеміз бе?
1.1-ден 10- ?а дейін тура ж?не кері санау.
Дидактикалы? ойын:«Жо?ал?ан санды тап»
2. Кім санама? біледі?
Санама?:
Дидар:
Бір дегенім - бесік,
Шы?тым содан ?сіп.
Екі дегенім - елім,
Далам, тауым, к?гім.
М?лдір:
?ш дегенім - ?міт,
?міт артар жігіт.
Т?рт дегенім - т?зім,
Т?зе білем ?зім.
Алихан:
Бес дегенім - ба?ыт,
Ба?алайтын уа?ыт.
Алты деген - а?ыл,
Ты?да?аны? ма??л.
Жанг?л:
Жеті деген - жалау.
Ж?ректегі алау.
Сегіз деген - с?зі?,
Серт беретін кезі?.
Назира:
То?ыз деген - то?тау,
Елді? жо?ын жо?тау.
Он дегенім - Отан,
?ор?а соны ботам!
3. Сандарды? к?ршісін тап.
4.Ауыр ж?не же?іл, с?йы? ж?не сусымалы заттарды ажырат.
5.Мына суреттер ?андай пішіндерден ??рал?ан?
6. ?андай та?баларды білесі??
7.Логикалы? есептерді шеш:
1.Жан-жа??а кетті зымырап,
Мысы?тан ?оры??ан тыш?андар
?орап?а кірді біреуі,
Артынан кетті екеуі,
Ты?ылды сонда нешеуі?
2. А?ашта 4 тор?ай ?онып т?р еді,ала мысы?ты к?ріп тор?айлар ?шып кетті.
А?ашта ?анша тор?ай ?алды?
3. Тауы?ты? алдында 2 балапан артында 3 балапаны т?р.Тауы?ты? барлы? балапаны ?анша?
4. 10 асы?ты? ?шеуін досы? с?рап алады.Айтшы сонда нешеуі ?з ?олы?да ?алады?
?ас?ыр: Жарайсы?дар, сендер барлы? тапсырмаларды белсенді орындады?дар, мен ла?тарды босатамын. Ешкі риза болып, ?оштасып кетеді.
Саба?ты ?орытындылау:
Диаграмма жасау: 
-Б?гін біз ?айда саяхат жасады??
-Бірінші ?андай ертегіге кездестік? 
-Онда ?андай тапсырма орындады??
- Екінші ?андай ертегіге кездестік?
- Онда ?андай тапсырма орындады??
-?шінші ?андай ертегіге кездестік?
-Онда ?андай тапсырма орындады??
-?з сезімдерімізді ?алай білдірдік?
-Ертегілер еліне
-«?арлы?аш пен Д?уіт»
-Та?па?, ма?ал-м?тел, тыйым с?з, дидактикалы? ойын ойнады?. 
-«Жыл басына талас?ан хауанаттар»
-С?йлем ??рады?, буын?а б?лдік, дыбысты? талдау жасады?.
-«?ас?ыр мен жеті ла?»
-Сандарды тура ж?не кері санады?,ауыр, же?іл, с?йы?,сусымалы заттарды, пішіндерді ажыратты?.
Жа?сы ?атыс?ан балаларды ма?тап, мада?тау.
К?некей балалар ше?бер ??райы?,
?она?тармен ?оштасайы?.
?ол ?стасып т?райы?, 
Ше?берді біз ??райы?.
К?ріскенше к?н жа?сы,
Сау-саламат болайы?.
К?тілетін н?тиже: 
Білуі тиіс: Жыл бойында?ы ?ткен саба?тарды, ертегілерді, санауды, сусымалы, с?йы? заттарды, с?йлем ??рауды, буын?а б?луді, таби?атты ?ор?ауды, ?з сезімдерін жеткізе біледі. 
Болуы ?ажет: Жыл бойы ?тілген білімдерін тияна?тау.

Просмотр содержимого документа
«Конспекта урока "Ертегілер еліне саяхат"»

Ертегілер еліне саяхат
Мақсаты: 1. Ертегілер арқылы балалардың тілін дамыту, суретке қарап сөйлем құрау, буындату, дыбыстық талдау жасату арқылы білімдерін қорытындылау; 
2. Тапсырма беру арқылы тура және кері санату, шартты өлшеуіштің көмегімен сұйық және сусымалы заттарды өлшеу, геометриялық пішіндерді ажырату, логикалық есептер, таңбаларды білу арқылы балалардың білімін тиянақтау;
3. Балаларды табиғатты сүйе білуге, аялауға, құстарға қамқор болуға тәрбиелеу;
4. Сурет салдыру арқылы өз сезімдерін дұрыс жеткізе білуге үйрету.
Әдіс-тәсілдер: Әңгімелеу, сұрақ-жауап, түсіндіру, көрсету, салыстыру.
Көрнекіліктер:Ертегілер суреттері, атрибуттар, текшелер, жолақтар, 1-ден 10-ға дейінгі сандар, ауыр, жеңіл, сұйық, сусымалы заттар, музыка, қылқалам, бояу, сүлгі. 
Сөздік жұмысы: Ертегі, кейіпкер, сөз, сөйлем, дыбыс, буын. 
Мотивациялық қозғаушы: Балалар, бүгін бізде ерекше күн! Бүгін біздің топқа қонақтар 
келіпті, кәне амандасайық. 
Амандасу үлкенге,
Тәрбиенің басы ғой.
Ал қанекей бәріміз,
Сәлем дейік үлкенге
Сәлеметсіздер ме? Апайлар!
-Балалар , енді  орнымызға отырайық. Балалар, казір жылдың қай мезгілі?
- Аптаның қай күні?
-Біз қандай мемлекетте тұрамыз?
-Қай облыс, қай аудан, қай ауылда тұрамыз?
-ҚР-ң елбасы кім?
-ҚР-ң рәміздерін ата
- Олай болса, бүгінгі сабағымызда Ертегілер еліне саяхатқа шығамыз.
«Қарлығаш пен Дәуіт»
-Қандай ертегі еліне келдік? 
-Сендер бұл ертегі туралы білесіңдер ме?
Ертегі туралы сұрақтар қою:
-Қарлығаш балапандарын құтқаруға нелерден көмек сұрайды? (-Көкек, Қарға)
-Қарлығашқа не көмектеседі? (Дәуіт)
-Дәуіт қандай дос?
-Қарлығаш қай мезгілде ұшып келеді? (Көктемде)
-Қазір жылдың қай мезгілі?
-Көктемде қандай өзгерістер болады?( Күн жылынады, ағаштар бүршік атады, құстар ұшып келеді.)
-Көктем мезгілінде неше ай бар? (3 ай бар,Наурыз, Сәуір, Мамыр)
-Кім көктем туралы тақпақ біледі? 
Дамир:
Көктем келді шуақты,
Балаларды қуантты.
Алақай-ау, алақай!
Құстар сайрап, бақтар жайнап, гүл атты. 
Дала гүлге толыпты,
Аққу көлге қоныпты.
Алақай-ау, алақай!
Көктем қандай көрікті.
Көктемде қандай құстар ұшып келеді? (Қарлығаш, Көкек, Тырна,)
-Құстар туралы кім тақпақ, мақал-мәтел, тыйым сөздер біледі?
Ердос:
Кезек-кезек шөп әкеліп,
Ұлпа жүнді көп әкеліп.
Таңдап алып қия жарды,
Қарлығаштар ұя салды.
Даниял:
Жаршысымын көктемнің
Көкек дейді мені жұрт
Өз атын айтар құс менмін.
Көктемді күтсең мені күт.
Мақал-мәтел:
Ердос:
Қарға-қарғаның көзін шұқымас.
Назира: 
Құс қанатымен ұшады, құйрығымен қонады.
Әсемай:
Қыран құстың баласы ұшса келмес ұяға.
Дидактикалық ойын: «Құстарды ажыратып, орналастыр» 
Ойынның шартымен түсіндіру. Балалар құстарды ажыратып, өз орындарына орналастырады.
Сергіту сәті:
Кәне қанат жазайық, қарлығашқа ұқсайық.
Ұшып-ұшып алайық, орнымызға қонайық.
Қарлығаш болып ұшайық, торғай болып қонайық.
Сауысқан болып секіріп, тоқылдақ болып тоқиық.
«Жыл басына таласқан хауанаттар»
Балалар әрі қарай саяхатымызды жалғастырайық.
-Балалар қандай ертегі еліне келдік?
Дұрыс, айтасыңдар.
-1 жылда неше ай бар?
- 12 айды кім атап береді?( Тышқан, Сиыр, Барыс, Қоян, Ұлу, Жылан, Қой, Мешін, Тауық, Ит, Доңыз.)
- Жыл басын ең бірінші көрген кім? Тышқан
Олжас:
Тышқан деген батырың,
Таңды көзбен атырды.
Төбесінен түйенің,
Жылды көріп қатырды.
Барлығына қараңдар.
Жылды көрген тышқанды,
Жылбасы деп санаңдар. 
Енді балалар тышқан деген сөзді буынға бөліп, сөйлем құрап, дыбыстық талдау жасайық. 
Ең алдымен сөйлем құрайық. (Тышқан жыл басы. Тышқан ін қазды.) 
-Неше сөзден құралып тұр?
- Неше буын бар?
Дыбыстық талдау жасайық. 
-Дыбыс дегеніміз не? Әріп дегеніміз не?
-Дыбыс нешеге бөлінеді?
-Кім атап береді?
Үстел үстіне отырып, жолаққа текше арқылы дыбыстық талдау жасайды.
Тақтаға бір бала шығарып, дыбыстық талдау жасату.
-Неше дауысты және дауыссыз дыбыс бар?
«Қасқыр мен жеті лақ»
Әрі қарай саяхатымызды жалғастырайық.
-Қандай ертегі еліне келдік?
-Ой, балалар мына жерде ешкі жылап отыр екен. Кәнекей, не үшін жылап отыр сұрап көрейік.
-Ешкі, ешкі сен неге жылап отырсың?
Ешкі: Менің лақтарымды қасқыр босатпай жатыр, егер тапсырмаларымды орындасаң ғана босатамын дейді. Ал, мен тапсырмаларды орындай алмай отырмын.
Балалар ешкінің жағдайы мәз емес екен. Кәнекей, тапсырмаларды орындауға көмектесеміз бе?
1.1-ден 10- ға дейін тура және кері санау.
Дидактикалық ойын:«Жоғалған санды тап»
2. Кім санамақ біледі?
Санамақ:
Дидар:
Бір дегенім - бесік,
Шықтым содан өсіп.
Екі дегенім - елім,
Далам, тауым, көгім.
Мөлдір:
Үш дегенім - үміт,
Үміт артар жігіт.
Төрт дегенім - төзім,
Төзе білем өзім.
Алихан:
Бес дегенім - бақыт,
Бағалайтын уақыт.
Алты деген - ақыл,
Тыңдағаның мақұл.
Жангүл:
Жеті деген - жалау.
Жүректегі алау.
Сегіз деген - сөзің,
Серт беретін кезің.
Назира:
Тоғыз деген - тоқтау,
Елдің жоғын жоқтау.
Он дегенім - Отан,
Қорға соны ботам!
3. Сандардың көршісін тап.
4.Ауыр және жеңіл, сұйық және сусымалы заттарды ажырат.
5.Мына суреттер қандай пішіндерден құралған?
6. Қандай таңбаларды білесің?
7.Логикалық есептерді шеш:
1.Жан-жаққа кетті зымырап,
Мысықтан қорыққан тышқандар
Қорапқа кірді біреуі,
Артынан кетті екеуі,
Тығылды сонда нешеуі?
2. Ағашта 4 торғай қонып тұр еді,ала мысықты көріп торғайлар ұшып кетті.
Ағашта қанша торғай қалды?
3. Тауықтың алдында 2 балапан артында 3 балапаны тұр.Тауықтың барлық балапаны қанша?
4. 10 асықтың үшеуін досың сұрап алады.Айтшы сонда нешеуі өз қолыңда қалады?
Қасқыр: Жарайсыңдар, сендер барлық тапсырмаларды белсенді орындадыңдар, мен лақтарды босатамын. Ешкі риза болып, қоштасып кетеді.
Сабақты қорытындылау:
Диаграмма жасау: 
-Бүгін біз қайда саяхат жасадық?
-Бірінші қандай ертегіге кездестік? 
-Онда қандай тапсырма орындадық?
- Екінші қандай ертегіге кездестік?
- Онда қандай тапсырма орындадық?
-Үшінші қандай ертегіге кездестік?
-Онда қандай тапсырма орындадық?
-Өз сезімдерімізді қалай білдірдік?
-Ертегілер еліне
-«Қарлығаш пен Дәуіт»
-Тақпақ, мақал-мәтел, тыйым сөз, дидактикалық ойын ойнадық. 
-«Жыл басына таласқан хауанаттар»
-Сөйлем құрадық, буынға бөлдік, дыбыстық талдау жасадық.
-«Қасқыр мен жеті лақ»
-Сандарды тура және кері санадық,ауыр, жеңіл, сұйық,сусымалы заттарды, пішіндерді ажыраттық.
Жақсы қатысқан балаларды мақтап, мадақтау.
Кәнекей балалар шеңбер құрайық,
Қонақтармен қоштасайық.
Қол ұстасып тұрайық, 
Шеңберді біз құрайық.
Көріскенше күн жақсы,
Сау-саламат болайық.
Күтілетін нәтиже: 
Білуі тиіс: Жыл бойындағы өткен сабақтарды, ертегілерді, санауды, сусымалы, сұйық заттарды, сөйлем құрауды, буынға бөлуді, табиғатты қорғауды, өз сезімдерін жеткізе біледі. 
Болуы қажет: Жыл бойы өтілген білімдерін тиянақтау.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
Конспекта урока "Ертегілер еліне саяхат"

Автор: Уташова Гульжаннат Ибатуллаевна

Дата: 03.02.2016

Номер свидетельства: 287666

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(26) "конспект урок "
  ["seo_title"] => string(14) "konspiekt-urok"
  ["file_id"] => string(6) "160340"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1422028940"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(90) "Конспект урока "Математикалық білімділер сайысы""
  ["seo_title"] => string(49) "konspiekt_uroka_matiematikalyk_bilimdilier_saiysy"
  ["file_id"] => string(6) "397591"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1488562596"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(64) "Конспект урока на тему "С?з таптары""
  ["seo_title"] => string(32) "konspiekturokanatiemusoztaptary1"
  ["file_id"] => string(6) "303080"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1457423375"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства