kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

The theme of the lesson «Cardinal and ordinal numbers»

Нажмите, чтобы узнать подробности

The theme of the lesson «Cardinal and ordinal numbers»

The objectives:

Educational – to master a new lexis, learn new words and its use speech; to   entrich students` knowledge and doing different exercises;

Developing – to develop the student’s  skills in speaking, writing,  reading  and logical thinking, doing practical work and answering questions;

Bringingup– to teach to take care of their health; to bring-up patriotic feelings to their Motherland. to motivate students` interest in learning foreign languages.

Methods:  Case-study method,  game and question-answer.

The form of the lesson: combined.

The type of the lesson: microgroups work.

The aid: interactive board, cards, charts,

         Procedure:

I. Organization moment:

         - Good afternoon, students!

         - Who`s on duty today?

         - What date is it today?

         - What day is it today?

          -  Who is absent?

          - What month’s is it now?

          - What’s weather like today?

 Психологиялы? тренинг.

 Б?гінгі саба?ымыз  к??ілді ?ту ?шін к??іл-к?йімізді к?теретін   жатты?удан  бастайы?.(Жа?ымды баяу музыканы? ыр?а?ымен)                                             1-кезе?. Денемізді бос ?стап ы??айлы отырамыз.                                                2-кезе?.К?зді ж?мып, тыныштанып б?кіл денемізді ойша шоламыз.                 3-кезе?.?зімізді ?лі к?лтелерін ашпа?ан г?л деп сезінейік. Сол г?л к?лтелері баяу ашылып, к?нге  ?арай ?мтылуда. Денемізді бос ?стап жо?ары к?терілеміз,к?зімізді ашып ?олымызды сілкілейміз.                                      Енді, ы??айлы отырып, бір-бірімізге ?арап, ?демі жымиып к?лейік.жа?сы тілектер айтайы?.

Саба?ты? та?ырыбы ж?не ма?сатымен таныстыру.

The motto of the lesson is «Live and learn».

The Russian variant is «Век живи, век учись».

The Kazakh variant is «Біле бер ?анша білсе? та?ы тіле, жетерсі? ма?саты?а біле, біле» Баласа??н.

         Б?л ма?алды бізді? саба?ымызды? ?раны ретінде та?дап алды?

Просмотр содержимого документа
«The theme of the lesson «Cardinal and ordinal numbers»»

The theme of the lesson «Cardinal and ordinal numbers»

The objectives:

Educational – to master a new lexis, learn new words and its use speech; to entrich students` knowledge and doing different exercises;

Developing – to develop the student’s skills in speaking, writing, reading and logical thinking, doing practical work and answering questions;

Bringingup– to teach to take care of their health; to bring-up patriotic feelings to their Motherland. to motivate students` interest in learning foreign languages.

Methods: Case-study method, game and question-answer.

The form of the lesson: combined.

The type of the lesson: microgroups work.

The aid: interactive board, cards, charts,

Procedure:

I. Organization moment:

- Good afternoon, students!

- Who`s on duty today?

- What date is it today?

- What day is it today?

- Who is absent?

- What month’s is it now?

- What’s weather like today?

Психологиялық тренинг.

Бүгінгі сабағымыз көңілді өту үшін көңіл-күйімізді көтеретін жаттығудан бастайық.(Жағымды баяу музыканың ырғағымен) 1-кезең. Денемізді бос ұстап ыңғайлы отырамыз. 2-кезең.Көзді жұмып, тыныштанып бүкіл денемізді ойша шоламыз. 3-кезең.Өзімізді әлі күлтелерін ашпаған гүл деп сезінейік. Сол гүл күлтелері баяу ашылып, күнге қарай ұмтылуда. Денемізді бос ұстап жоғары көтерілеміз,көзімізді ашып қолымызды сілкілейміз. Енді, ыңғайлы отырып, бір-бірімізге қарап, әдемі жымиып күлейік.жақсы тілектер айтайық.

Сабақтың тақырыбы және мақсатымен таныстыру.

The motto of the lesson is «Live and learn».

The Russian variant is «Век живи, век учись».

The Kazakh variant is «Біле бер қанша білсең тағы тіле, жетерсің мақсатыңа біле, біле» Баласағұн.

Бұл мақалды біздің сабағымыздың ұраны ретінде таңдап алдық.

So let`s begin our lesson! Are you ready?
II. Checking-up the home work

The first task`s name is «The grammar material».

Personal pronouns. To be – am. is, are

Home work: Ex.2 pg.30

Personal pronouns - exercise 1(интерактивті тактада)


 1. is dreaming. (George)

 2.  is green. (the blackboard)

 3.  are on the wall. (the posters)

 4.  is running. (the dog)

 5.  are watching TV. (my mother and I)

 6.  are in the garden. (the flowers)

 7.  is riding his bike. (Tom)

 8.  is from Bristol. (Victoria)

 9.  has got a brother. (Diana)

 10. Have  got a computer, Mandy?
The second task’s «Some rules for drug taking»

«Pharmacy» медициналық терминдерді ағылшын және орыс тіліндегі аудармасын айту

 • Pharmacy, chemist’s (shop) - дәріхана, аптека

 • Chemist’s department -дәріхана бөлімі, лекарственный отдел

 • Prescription - рецепт

 • To dispense drugs (medicines) – дәрі жіберу, выдача лекарства

 • Drug for internal (external) use – ішке (сыртқа) қолданылатын дәрі-дәрмектер, лекарства для внутреннего (наружного) применения

 • To take a drug - дәрі қабылдау, принимать лекарство

 • Before meals - тамақтан алдын, до еды

 • After meals - тамақтан кейин, после еды

 • Drops - тамшы, капли

 • Ointment - жағылма, мазь

 • Suppository - балауыз, свечи


Read and translate the text «Some rules for drug taking»

III. Presentation of the new material «Cardinal and ordinal numbers»

Таблица


Cardinal and ordinal numbers in English

Cardinal numbers

Ordinal numbers

oh, zero, nil, love, nought *

---

1

one

1st

first

2

two

2nd

second

3

three

3rd

third

4

four

4th

fourth

5

five

5th

fifth

6

six

6th

sixth

7

seven

7th

seventh

8

eight

8th

eighth

9

nine

9th

ninth

10

ten

10th

tenth

11

eleven

11th

eleventh

12

twelve

12th

twelfth

13

thirteen

13th

thirteenth

14

fourteen

14th

fourteenth

15

fifteen

15th

fifteenth

16

sixteen

16th

sixteenth

17

seventeen

17th

seventeenth

18

eighteen

18th

eighteenth

19

nineteen

19th

nineteenth

20

twenty

20th

twentieth

21

twenty-one

21st

twenty-first

30

thirty

30th

thirtieth

40

forty

 

 

50

fifty

 

 

60

sixty

 

 

70

seventy

 

 

80

eighty

 

 

90

ninety

 

 

100

a/one hundred

 

 

1,000

a/one thousand

 

 

10,000

ten thousand

 

 

100,000

a/one hundred thousand

 

 

1,000,000

a/one million

 

 

1,000,000,000

a/one billion

 

 
Есептік сан есімдер How many? How much? Канша? Сколько? деген сұрақтарға жауап береді. 13-19-ға дейін - teen- арқылы жасалады. For example: seven-seventeen. 20-90-ға дейін - ty - арқылы жасалады - seventy.

Реттік сан есімдер Which? Нешінші? Который? Деген сұрақтарға жауап береді. Есептік сан есімге - th - жалғвуын қосу арқылы жасалады.

One – first - 21 st

Two – second – 32 nd

Three – third - 43 rd

 • Ty-- y – I -- + eth twenty – the twentieth

Кейбір реттік сан есімдерде өзгерістер болады. For example: nine – ninth, five-fifth, twelve-twelfth, eight – eighth

Видеоролик «Big numbers »

Test «Cardinal and ordinal numbers» 1. nineteen →      

 2. twenty-sixth →      

 3. thirteenth →      

 4. sixth →      

 5. sixteen →      

 6. twenty-five →      

 7. twenty →      

 8. thirty-five →      

 9. thirty →      

 10. seventeenth →      

Read and translate the text

Smoking


What саn we say аbоut healthy life? Nowadays mаnу people suffer from smoking, drinking alchogol, being fat. Аll these happens because they don't rake саrе of their health. Smoking influences people's health so much - smoke destroy lungs. People's breath becomes heavy because they start smoking in young age.

They forget that they must take up sports, do morning exercises, eat healthy foot to keep fit. Why do they smoke? Mау bе they want bе cool and feel independent. But it's wrong. If you smoke, уou wil1 have problems with your health such as the lung саnсеr, problems with skin and hear, heart, liver and others. In the end уou will die in young age.

Smoking among blacks is higher than average. Level of education is the best predictor of tobacco use: the mоrе years of schooling people have, the less 1ikely they are то smoke.

Cigarette use was declining among teenagers, but has now leveled off. Chi1dren, especially girls, аrе taking up tobacco at а younger age. Restrictions оn children's access to cigarettes have weekend,.many stories routinely ignore minimum age of - purchaser laws. If you eat а lot of food, уоu will bесоmе fat, then уоu will have mаnу problems to function well, and уоu will feel discomfort.


Notes


1. Suffer - ауру,нашар сезіну.мазасыздану

2. forget - ұмыту

3. to decline - қатар болу

4. teenager – жасөспірім

5. to take ир tobacco - табак шеге бастау

6. restriction - тыйым салыну

7. store - сататын орын

8. parchaser - сатып алушы
Questions?


1. Which food do уои think is healthy?

2. Is it smoking helps to forget оur problems?

3. What problems will have with your health?

Slaid tabak.

IV. Practice.

Сабақты бекіту.

K.Janabaeva BASIC ENGLISH Ex: 6 pg.32

Өздерің көріп тұрғандай адамның барлық мүшелерін зақымдайды.

Темекіні үзбей шегетіндер демікпе, рак сияқты ауруларға шалдығуы мүмкін. Темекі тартатындардың қасында темекі шекпегенде де зардап көреді. Мысалы: әке-шешесі тартқаны үшін үйдегі сәби күніне 4-5 тал темекі тартқанмен бірдей зиян көреді. Бұл медицинада дәлелденген.

Студенттердің дайындаған өзіндік жұмыстары – Видео роликтер.

Тренинг.(Болашақ мамандық).

Мейірімді фельдшер. Благородный фельдшер. Noble medical assistant.

Білімді фельдшер. Образованный фельдшер. Knowing medical assistant


Жауапты фельдшер. Ответственный фельдшер. Responsible medical assistant

 1. Берілген мамандықтың сипаттамасын ашып көрсетіңіз.

 2. Нақыл сөздер, мақал – мәтелдермен беріңіз.Кері байланыс.

Студенттің аты жөні.

__________________________________________________________________

Сұрақтар.

 1. Сабақ қалай өтті, қызық болды ма?

Жауаптар.

__________________________________________________________________

 1. Сабақта не үйрендіңіз, қандай білім алдыңыз.

Жауаптар.

__________________________________________________________________


 1. Бүгінгі үйренгеніңіз сіз үшін болашақта қажет болады деп ойлайсызба?

Жауаптар.

_____________________________________________________________

 1. Сабақтың өту барысы бойынша қандай пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз бар.

Жауаптар.

_____________________________________________________________

 1. Сабақта жасаған жұмысыңызға қанағаттанасызба?

Жауаптар.

_____________________________________________________________

V. Сабақты қорытындылау.

Сан есімдер туралы не білдік. Темекінің зияны жайлы ойға не түйдік.

Оқушыларды бағалау. Giving marks!VI. Home work.

K.Janabaeva Ex:8 pg 32 text «Smoking».

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
The theme of the lesson «Cardinal and ordinal numbers»

Автор: Жанибекова Алия Араловна

Дата: 18.04.2016

Номер свидетельства: 319778

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(31) "Human body and exercises 5 form"
  ["seo_title"] => string(31) "human_body_and_exercises_5_form"
  ["file_id"] => string(6) "469631"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1526360972"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(29) "The theme: Types of schools. "
  ["seo_title"] => string(26) "the-theme-types-of-schools"
  ["file_id"] => string(6) "214941"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1432535834"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(22) "Wildlife of Kazakhstan"
  ["seo_title"] => string(20) "wildlifeofkazakhstan"
  ["file_id"] => string(6) "283847"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1453893094"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(72) "конспект урока "Времена года" в 4 классе "
  ["seo_title"] => string(43) "konspiekt-uroka-vriemiena-ghoda-v-4-klassie"
  ["file_id"] => string(6) "120709"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1413795167"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства