kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Our friends

Нажмите, чтобы узнать подробности

Subject:English

Date:01.03.2017

Grade  8“ә”

Lexical theme: Our friends 

The aims of the lesson: to speak about animals;

to teach pupils to work in the group; to help each other

to improve pupils skills in speaking, reading, understanding, translating, and writing about animals.

to enlarge pupils vocabulary

The methods of teaching: Speaking, writing, listening, reading

The equipment of the lesson: active blackboard, slides,a book, pictures,

The result:Pupils know how ask and answer the questions, pupils will take some advice of spelling the words.

The plan of the lesson:

I.          Organization  moment

II.        Checking up home task

III.       Presentation of lesson materials

IV.       Consolidate of new material

V.        Reflection

VI.       Home task

Method:

The procedure of the lesson:

I.          Organization moment

a)T: Good  afternoon children

P:Good afternoon teacher

T:How are you

P:We are fine, thank you, And you

T:I’m fine today. Take your seats

 Who is on duty today

P: I’m on duty today

T: Who is absent?

P:All are present

T:What day is it today?

P: Today is  ….

T:What date is today ?

P:Today is 01 th March

What month/season is it now?

T:What’s the weather like today?

P: The weather is cold, warm, windy today

II.        Checking  up  the home task

T: Guys. Let’s check up your home task.What is your  home task?

P:Our home task is ex … p.

 T:OK. Sit down please.

Warming  up

Make words.

cat, wolf, Sheep Hen Duck Fox Elephant Bull  Zebra

a,c,a,w,t,o,f,l,h,s,e,p,e,n,eh,k,c,u,d,t,n,a,h,p,e,le,l,u,l,b,a,b,r,e,z

III.       Presentation of lesson materials

EX 2 Reading and saying the words

Ant [ænt]құмырсқа

Beetle [biːtl]қоңыз

butterfly [ˈbʌtəflaɪ]көбелек

Bee [biː]балара

bumble-bee [bʌmbl biː]ара

fly [flaɪ]ұшу

dragonfly [ˈdrægənflaɪ]инелік

ladybird [ˈleɪdɪbɜːd]ханқызы

moth [mɔθ]ұсақ көбелек

mosquito [məsˈkiːtəʊ]маса

cricket [ˈkrɪkɪt]шырылдауық шегіртке

grasshopper [ˈgrɑːshɔpə]көк шегіртке

caterpillar [ˈkætəpɪlə]жұлдызды құрт

cockroach [ˈkɔkrəʊʧ]таракан

wasp [wɔsp]жабайы ара

Read the text about  insects for more information about them

Insects have lived on the Earth for about 400 million years.There are more insects than all other kinds of animals.Ninety percent of the words animals are insects.Insects live everywhere on the Earth-in your garden,in the pond,in the rainforest,and even in deserts.Insects live all over the planet,but not many insects live in the oceans,such as Antartica.There mor than a million insects in tropical areas.

You’ll find lots of insects in the garden.They fly,crowl,creep, sting and bite.They are all busy:try to find food-plants,other insects or nectar from flowers. They lay their eggs and take care of their babies.Honey bees collect nectar to take back to their hive for food.Worker bees visit more than two thousand flowers each day.Bees make honey and they can sting.Butterflies are beautiful.Some butterflies for a year,others live only for a week.Butterflies don’t usually fly at night.A caterpillar isn’t exactly an insect. It is one  of the stages of a butterfly  of a moth.Ladybirds are type of beetle. There are more types of beetles than any other animals. Many of them have bright colors. Their bright colors tell other animals that they don’t taste very good.Ladybirds are useful they eat harmful insects. Dragonflies appeared 320 million years  ago.They were very big. their wings were 75 cm wide. Today the biggest dragonflies are 19 cm across their wings.They are the fastest insects and they can fly up to 97 km an hour. Cockroaches appeared on the Earth aroud 350 million years ago. Cockroaches can live for a month without  food and can live without their head for a week.

The science of insects is called entomology,and people who study insects are called entomologists.

Ағылшын тілінің грамматикасында қолданылатын сұраулы сөйлемдердің негізгі төрт түрлі формасы бар. Олар:

Yes/no questions (closed questions) немесе General questions

WH questions немесе Special questions

Tag questions немесе Disjunctive questions

Alternative questions…………………………………………………………………………………….

Yes/no questions (иә/жоқ) — сұралған сұраққа берілетін жауап жабық болады (closed question), яғни, «иә» немесе «жоқ» деген жауаптардың біреуі қайтарылады, жауаптарға қарап сұрақтың қандай сұрақ екендігін ажырата алмайсыз. Мысалы:

Are you from Russia? — No. (No, I am not)

Do you know about new neighbour? — Yes. (Yes, I do)

Есте сақтаңыз! Жақшаның ішіндегі жауаптар аз ғана созылыңқы (толығырақ) түрде берілген жауаптар болып табылады. Екеуінің (жақшадағы және жақшаның алдындағы) де мағыналары бірдей.

Жабық сұраулы сөйлемдердің жоғарыда келтірілгендерден де басқа түрлері бар. Мысалы, жасыңыз бен тұратын қалаңыз, т.б. жайлы сұрақтар болса, онда сіз ондай сұрақтарға бірауыз сөзбен, қысқаша түрде жауап бересіз. Ол жауаптар жабық жауаптардың қатарына жатады. Дегенмен, грамматикалық тұрғыда жабық сұрақ жайлы айтылғанда, көбінесе, «yes» немесе «no» жауаптары бар сұраулы сөйлемдер негізгі анықтаманы береді.

WH questions — what, when, why, who, where, whose, whom, which, how деген арнайы сұраулы сөздер арқылы жасалатын сұраулы сөйлемдердің келесі бір формасы. WH дегеніміз әр бір сұраулы сөздің бастапқы екі әріптер. Бірақ, жалғыз ғана how сұраулы сөзі жазылуы бойынша басқаларынан өзгеше.

Мысалы:

What is your name? — My name is Assan.

Where do you live? — I live in Taraz.

How long do you sleep? — I sleep about 8 hours a day

Tag questions (ілмекті сұрақтар) — сұраулы сөйлемнің алдыңғы бөлігінде айтылған сөздерге қосымша ілмек-тіркес жалғанып жасалатын сұраулы сөйлемнің бір формасы. Соңынан жалғанатын ілмек-тіркес алдыңғы бөліктегі сөйлемге тікелей байланысты және үтір арқылы жазылады. Мысалы, алғашқы бөлікте to be етістігі болымды түрде қолданылса, ілмек-тіркесте to be етістігінің болымсыз түрі қолданылады. Алдыңғы бөлікте to be етістігін, ал кейінгі бөлігінде басқа түрдегі етістіктерді қолдана алмайсыз. Мысалы:

You are smart, aren’t you? — Сен ақылдысың, солай емес пе?

She comes tomorrow, doesn’t she? — Ол ертең келеді, солай емес пе?

Жоғарыда келтірілген мысалдар болымды түрде болса, төмендегі мысалдар болымсыз түрде. Дұрыстап қарап, барынша дұрыс түсінуге тырысыңыздар.

They aren’t students, are they? — Олар студент емес, солай емес пе (солай ғой)?

Yes, they aren’t — Иә, солай (олар студент емес).

We don’t play today, do we? — Біз бүгін ойнамаймыз, солай емес пе?

No. We play — Жоқ, олай емес.Ойнаймыз.

Есте сақтаңыз!

I am a teacher, am I not? деген сұрақ дұрыс емес. Дұрысы: I am a teacher, aren’t I? болады. Егер ақылға салып, салыстырмалы түрде қарасаңыз, алғашқысы дұрыс болуы керек. Алайда, ағылшын тілі грамматикасының ережесіне сай келетіні тек екіншісі. Егер алғашқы нұсқасының қолданылуын кездестірсеңіз, таңа қалмаңыз. Ауызекі тілде ондай жағдайлар қалыптасып қалған. Ол жерде ол нұсқаны қате дей алмайсыз.

Alternative questions (Баламалы сұрақтар) кемінде екі немесе одан да көп жауаптарды ұсынады, яғни, көп жауаптың ішінен біреуін ғана таңдайсыз немесе біреуі ғана дұрыс болады. Бірақ бұл қатып қалған ережесі емес. Бірнеше баламалы жауаптар ерекше интонациямен айтылады.

Мысалы:

Would you like tea, coffee or milk? — Шай, кофе немесе сүт қалайсыз ба?

Coffee — Кофе. Қысқаша жауап, бірақ нақты.

Will you come today or tomorrow? — Сіз бүгін келесіз бе, ертең келесіз бе?

I will come tomorrow — Мен ертең келемін. Толығырақ жауап, нақты жауап.

IV.       Consolidate of new material

Answer the questions

butterflies are beautiful, aren’t you?

Ladybirds are a type of beetle,aren’t they?

Dragonflies appeared 320 million years ago, didn’t they?

Butterflies don’t usually fly at night, do they?

V.        Reflection

T:Did you like this lesson?

Was this lesson interesting?

Giving marks                         

T: … you marks.

VI.       Home task

Guys open you dairy book and write down your home task

Your home task is 3  learn by heart the new words

Guys stand up please

The end of the lesson:

Our lesson is over, thank you for your attention, see you next lesson.

Good bye

P:Good bye teacher

                                                            Мұғалімнің қолы мен бағасы ……..

Просмотр содержимого документа
«Our friends»

Subject:English

Date:01.03.2017

Grade 8“ә”

Lexical theme: Our friends

The aims of the lesson: to speak about animals;

to teach pupils to work in the group; to help each other

to improve pupils skills in speaking, reading, understanding, translating, and writing about animals.

to enlarge pupils vocabulary

The methods of teaching: Speaking, writing, listening, reading

The equipment of the lesson: active blackboard, slides ,a book, pictures,

The result:Pupils know how ask and answer the questions, pupils will take some advice of spelling the words.

The plan of the lesson:

I. Organization moment

II. Checking up home task

III. Presentation of lesson materials

IV. Consolidate of new material

V. Reflection

VI. Home task

Method:

The procedure of the lesson:

I. Organization moment

a)T: Good afternoon children

P:Good afternoon teacher

T:How are you

P:We are fine, thank you , And you

T:I’m fine today. Take your seats

Who is on duty today

P: I’m on duty today

T: Who is absent?

P:All are present

T:What day is it today?

P: Today is ….

T:What date is today ?

P:Today is 01 th March

What month/season is it now?

T:What’s the weather like today?

P: The weather is cold, warm, windy today

II. Checking up the home task

T: Guys. Let’s check up your home task .What is your home task?

P:Our home task is ex … p..

T:OK.. Sit down please.

Warming up

Make words.

cat, wolf, Sheep Hen Duck Fox Elephant Bull Zebra

a,c,a,w,t ,o,f,l,h,s,e,p,e,n,eh,k,c,u,d,t,n,a,h,p,e,le,l,u,l,b,a,b,r,e,z

III. Presentation of lesson materials

EX 2 Reading and saying the words

Ant [ænt]құмырсқа

Beetle [biːtl]қоңыз

butterfly [ˈbʌtəflaɪ]көбелек

Bee [biː]балара

bumble-bee [bʌmbl biː]ара

fly [flaɪ]ұшу

dragonfly [ˈdrægənflaɪ]инелік

ladybird [ˈleɪdɪbɜːd]ханқызы

moth [mɔθ]ұсақ көбелек

mosquito [məsˈkiːtəʊ]маса

cricket [ˈkrɪkɪt]шырылдауық шегіртке

grasshopper [ˈgrɑːshɔpə]көк шегіртке

caterpillar [ˈkætəpɪlə]жұлдызды құрт

cockroach [ˈkɔkrəʊʧ]таракан

wasp [wɔsp]жабайы ара

Read the text about insects for more information about them

Insects have lived on the Earth for about 400 million years.There are more insects than all other kinds of animals.Ninety percent of the words animals are insects .Insects live everywhere on the Earth-in your garden,in the pond,in the rainforest,and even in deserts.Insects live all over the planet,but not many insects live in the oceans,such as Antartica.There mor than a million insects in tropical areas.

You’ll find lots of insects in the garden.They fly,crowl,creep, sting and bite.They are all busy:try to find food-plants,other insects or nectar from flowers. They lay their eggs and take care of their babies.Honey bees collect nectar to take back to their hive for food .Worker bees visit more than two thousand flowers each day.Bees make honey and they can sting.Butterflies are beautiful.Some butterflies for a year,others live only for a week.Butterflies don’t usually fly at night.A caterpillar isn’t exactly an insect. It is one of the stages of a butterfly of a moth.Ladybirds are type of beetle. There are more types of beetles than any other animals . Many of them have bright colors. Their bright colors tell other animals that they don’t taste very good.Ladybirds are useful they eat harmful insects. Dragonflies appeared 320 million years ago.They were very big. their wings were 75 cm wide. Today the biggest dragonflies are 19 cm across their wings.They are the fastest insects and they can fly up to 97 km an hour. Cockroaches appeared on the Earth aroud 350 million years ago. Cockroaches can live for a month without food and can live without their head for a week.

The science of insects is called entomology,and people who study insects are called entomologists .

Ағылшын тілінің грамматикасында қолданылатын сұраулы сөйлемдердің негізгі төрт түрлі формасы бар. Олар:

Yes/no questions (closed questions) немесе General questions

WH questions немесе Special questions

Tag questions немесе Disjunctive questions

Alternative questions……………………………………………………………………………………..

Yes/no questions (иә/жоқ) — сұралған сұраққа берілетін жауап жабық болады (closed question), яғни, «иә» немесе «жоқ» деген жауаптардың біреуі қайтарылады, жауаптарға қарап сұрақтың қандай сұрақ екендігін ажырата алмайсыз. Мысалы:

Are you from Russia? — No. (No, I am not)

Do you know about new neighbour? — Yes. (Yes, I do)

Есте сақтаңыз! Жақшаның ішіндегі жауаптар аз ғана созылыңқы (толығырақ) түрде берілген жауаптар болып табылады. Екеуінің (жақшадағы және жақшаның алдындағы) де мағыналары бірдей.

Жабық сұраулы сөйлемдердің жоғарыда келтірілгендерден де басқа түрлері бар. Мысалы, жасыңыз бен тұратын қалаңыз, т.б. жайлы сұрақтар болса, онда сіз ондай сұрақтарға бірауыз сөзбен, қысқаша түрде жауап бересіз. Ол жауаптар жабық жауаптардың қатарына жатады. Дегенмен, грамматикалық тұрғыда жабық сұрақ жайлы айтылғанда, көбінесе, «yes» немесе «no» жауаптары бар сұраулы сөйлемдер негізгі анықтаманы береді.

WH questions — what, when, why, who, where, whose, whom, which, how деген арнайы сұраулы сөздер арқылы жасалатын сұраулы сөйлемдердің келесі бір формасы. WH дегеніміз әр бір сұраулы сөздің бастапқы екі әріптер. Бірақ, жалғыз ғана how сұраулы сөзі жазылуы бойынша басқаларынан өзгеше.

Мысалы:

What is your name? — My name is Assan.

Where do you live? — I live in Taraz.

How long do you sleep? — I sleep about 8 hours a day

Tag questions (ілмекті сұрақтар) — сұраулы сөйлемнің алдыңғы бөлігінде айтылған сөздерге қосымша ілмек-тіркес жалғанып жасалатын сұраулы сөйлемнің бір формасы. Соңынан жалғанатын ілмек-тіркес алдыңғы бөліктегі сөйлемге тікелей байланысты және үтір арқылы жазылады. Мысалы, алғашқы бөлікте to be етістігі болымды түрде қолданылса, ілмек-тіркесте to be етістігінің болымсыз түрі қолданылады. Алдыңғы бөлікте to be етістігін, ал кейінгі бөлігінде басқа түрдегі етістіктерді қолдана алмайсыз. Мысалы:

You are smart, aren’t you? — Сен ақылдысың, солай емес пе?

She comes tomorrow, doesn’t she? — Ол ертең келеді, солай емес пе?

Жоғарыда келтірілген мысалдар болымды түрде болса, төмендегі мысалдар болымсыз түрде. Дұрыстап қарап, барынша дұрыс түсінуге тырысыңыздар.

They aren’t students, are they? — Олар студент емес, солай емес пе (солай ғой)?

Yes, they aren’t — Иә, солай (олар студент емес).

We don’t play today, do we? — Біз бүгін ойнамаймыз, солай емес пе?

No. We play — Жоқ, олай емес.Ойнаймыз.

Есте сақтаңыз!

I am a teacher, am I not? деген сұрақ дұрыс емес. Дұрысы: I am a teacher, aren’t I? болады. Егер ақылға салып, салыстырмалы түрде қарасаңыз, алғашқысы дұрыс болуы керек. Алайда, ағылшын тілі грамматикасының ережесіне сай келетіні тек екіншісі. Егер алғашқы нұсқасының қолданылуын кездестірсеңіз, таңа қалмаңыз. Ауызекі тілде ондай жағдайлар қалыптасып қалған. Ол жерде ол нұсқаны қате дей алмайсыз.

Alternative questions (Баламалы сұрақтар) кемінде екі немесе одан да көп жауаптарды ұсынады, яғни, көп жауаптың ішінен біреуін ғана таңдайсыз немесе біреуі ғана дұрыс болады. Бірақ бұл қатып қалған ережесі емес. Бірнеше баламалы жауаптар ерекше интонациямен айтылады.

Мысалы:

Would you like tea, coffee or milk? — Шай, кофе немесе сүт қалайсыз ба?

Coffee — Кофе. Қысқаша жауап, бірақ нақты.

Will you come today or tomorrow? — Сіз бүгін келесіз бе, ертең келесіз бе?

I will come tomorrow — Мен ертең келемін. Толығырақ жауап, нақты жауап.

IV. Consolidate of new material

Answer the questions

butterflies are beautiful , aren’t you?

Ladybirds are a type of beetle,aren’t they?

Dragonflies appeared 320 million years ago, didn’t they?

Butterflies don’t usually fly at night , do they?

V. Reflection

T:Did you like this lesson?

Was this lesson interesting?

Giving marks

T: … you marks..

VI. Home task

Guys open you dairy book and write down your home task

Your home task is 3 learn by heart the new words

Guys stand up please

The end of the lesson:

Our lesson is over , thank you for your attention , see you next lesson.

Good bye

P:Good bye teacher

Мұғалімнің қолы мен бағасы …….........
Насекомые живут на Земле уже около 400 миллионов лет.Есть больше насекомых, чем всех остальных видов животных.Девяносто процентов слов животные насекомые .Насекомые обитают повсюду на Земле-в саду,в пруду,в джунглях и даже в пустыне.Насекомые живут во всех уголках планеты,но не многие насекомые живут в океанах,таких как Антарктида.Там мор, чем миллион насекомых в тропических районах.

Вы найдете много насекомых в саду.Они летают,корячусь,ползать, жалить и кусать.Они все заняты:попробуйте найти пищу-растения,других насекомых или нектара из цветов. Они откладывают яйца и заботятся о своих малышах.Медоносные пчелы собирают нектар в свой улей для еды .Рабочие пчелы посещают каждый день более двух тысяч цветов.Пчелы делают мед и они могут ужалить.Бабочки красивые.Некоторые бабочки за год,другие живут только на неделю.Бабочки не летают по ночам.Гусеница не совсем насекомое. Это один из этапов бабочки мотылька.Божьи коровки являются типа жука. Есть несколько типов Жуков, чем любые другие животные . Многие из них имеют яркие цвета. Их яркие цвета расскажут другие животные, что они не являются на вкус очень хорошо.Божьи коровки полезны, они поедают вредных насекомых. Стрекозы появились 320 миллионов лет назад.Они были очень большие. их крылья были 75 см шириной. Сегодня самый большой стрекозы-19 см в свои крылья.Они самые быстрые насекомые и они могут летать до 97 км в час. Тараканы появились на Земле около 350 миллионов лет назад. Тараканы могут жить месяц без еды и могут жить без головы в течение недели.

Наука о насекомых называется энтомология,а люди, которые изучают насекомых называются энтомологи .


бабочки красивые , не так ли?

Божьи коровки-это типа жук,не так ли?

Стрекозы появились 320 миллионов лет назад, не так ли?

Бабочки не летают по ночам , не так ли?


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Our friends

Автор: Абай Мәдина Мерекеқызы

Дата: 26.03.2017

Номер свидетельства: 403341

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(63) "Конспект урока на тему "We and Our Friends" "
  ["seo_title"] => string(43) "konspiekt-uroka-na-tiemu-we-and-our-friends"
  ["file_id"] => string(6) "129079"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1415633557"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(12) "Our friends."
  ["seo_title"] => string(13) "our_friends_1"
  ["file_id"] => string(6) "407776"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1491690652"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(90) "Проект внеклассного мероприятия «Let’s help our friend». "
  ["seo_title"] => string(59) "proiekt-vnieklassnogho-mieropriiatiia-let-s-help-our-friend"
  ["file_id"] => string(6) "133943"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1416623752"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(71) "КВН на английском языке " Books are our friends ". "
  ["seo_title"] => string(48) "kvn-na-anghliiskom-iazykie-books-are-our-friends"
  ["file_id"] => string(6) "240553"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1445054714"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(52) "Ағылшын пәні тақырыбы;Our Friends"
  ["seo_title"] => string(36) "ag_ylshyn_p_ni_tak_yryby_our_friends"
  ["file_id"] => string(6) "395358"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1487961589"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства