kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«?деп е? ?ымбат мирас»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?атыны? ма?саты: Балаларды кішіпейілділікке, ?лкендерді сыйлау?а, к?мектесуге  ?йрету, жа?сы ?асиеттерді  бойына  сі?іріп, жаман  ?асиеттерден  жирену  сезімін  дамыту. Адам  бойында?ы  ?намды, ?намсыз  ?ылы?тарды  айыра  отырып  ?деп  ?ліпесін  бойына  дарыту, тіл байлы?ын, таным белсенділігін арттыру. О?ушыларды  ?дептілікке, сыпайылы??а  т?рбиелеу.                                                                                                                                     

Саба?ты? к?рнекілігі: Ма?ал-м?телдер, на?ыл с?здер жазыл?ан плакаттар.                                                                                                                               

Саба?ты? барысы: ?йымдастыру кезе?і.

М??алім: Б?гінгі т?рбие са?атымыз ?дептілік  та?ырыбында ?тіледі. ?дептілік – адамдарды? ?зара жа?сы ?арым – ?атнасыны?, ж?ріс – т?рысыны? ережесі. Осы ?дептілік ережесін  са?тау  керек. Б?гінгі  заман  адамы сегіз  ?ырлы, бір  сырлы болып ?суі  керек.               

«?семпаз  болма  ?рнеге,

?нерпаз болса? ар?алан.

Сен де бір кірпіш д?неге

Кетігін тап та бар ?алан» деп Абай атамыз  айт?андай кішіге мейірімді, досына ?айрымды,е?бекс?йгіш, шыншыл да ?ам?ор болса? ?се келе ата – ана?ны?, отаны?ны? ма?танышы боласы?. Адам болатын бала – барлы? жа?сы ?асиеттерді ?йреніп, жаман мінез, жаман ?деттерден аула? болу?а тырысу керек. Дей келе ендігі кезекті б?гінгі т?рбие са?атымызды? ж?ргізушілеріне кезек беремін.

1-ші ж?ргізуші:

Болаша?! О, Болаша?! Сен ?андайсы??

Ж?лдыз боп алыста жар?ырайсы?.

К?п ойлар жатыр сайрап к?кейімде,

Жай?ал?ан жапыра?ы ормандайсы?.

2-ші ж?ргізуші:

Болаша?! О, Болаша?! Сен ?андайсы??

Жетсем деп асы?тыр?ан армандайсы?,

Болаша??а жеткізер ?лы жолды?

?з ?йі?нен басталарын ??ын?айсы?!

Кіріспе.

1-ші ж?ргізуші:

?дептілік – адамдарды? ?зара  жа?сы ?арым – ?атнастарыны?, ж?ріс – т?рысыны? ережесі. Мысалы, у?де беріп оны орындамаса, бас?а кісіге д?рекі жауап берсе, ?лкенді сыйламаса, ондай адамды ж?рт «?депсіз екен» дейді. Онымен бас?а адамдар ?арым – ?атнас жасаудан ?ашады. Оны сыйламайды. Кейбір балалар ?дептілік ережесін бай?амай немесе білмей б?зады.

2-ші ж?ргізуші:

 Ендіше ?депті, а?ылды балаларды? ?андай болуы керек екенін мына ?ле?дерден ты?дайы?.

1- о?ушы: ?ыз бала?а

Мен ?ызбын – г?лмін, ?демі боп ж?рмін.

Айна?а ?араймын,

К?йлегімді кейіп, шашымды тараймын,

Анама к?мектесуге  жараймын.

?йді жинаймын,

?лкендерді  сыйлаймын.

Ешкіммен  ?рыспаймын,

Т?белесіп  ж?лыспаймын,

?зімді  д?рыс  ?стаймын.

2-о?ушы: Ер  бала?а.

Мен  ?лмын – ермін,

Тірегімін  ту?ан жерді?,

Тірегімін  ту?ан  елді?,

?кемні?  ізіне ердім,

Ер болам деп  сендім,

Мен  азамат жігіт болам,

Батырлардай  ?сіп толам.

Жануарларды  ?рмаймын,

?ыздарды ?ор?аймын.

3-о?ушы:

Ата-ананы?  тірегі-

Адам болып ?скені?

Адамды?ты?  тірегі-

Адал  болып  ?скені?.

?дептілік  дегені?

?р?шанда  керегі?.

?семпазды?  дегені?

?уре – сарса?  ?легі?

4-о?ушы:

Атам мені? ?манда

Ынтыма?шыл  бол  дейтін,

Бірлік болса  адамда

Шын  ба?ыт?ой ол дейтін.

5-о?ушы:

С?лем – с?зді? анасы,

С?леметсізбе а?ай! –деп,

С?леметсізбе апай! – деп,

Амансызба  атай! – деп,

?л – ?ыз с?лем береміз.

Мектепке  бар?анда

Жолы??ан бар  жан?а,

Ертемен  а?  пейілмен

«?айырлы та?» деймін  мен.

6-о?ушы:

Алдымыздан  кезікен,

К?п  танысты к?реміз,

Б?рінеде ізетпен

Біздер  с?лем береміз.

К?ндізде  елді елеймін

?айырлы к?н  тілеймін

?йге кешке келемін

Не  дерімді  білемін

«Кеш  жары?» деп  кіремін.

7-о?ушы:

Десекте  жа?а  ?мір, жа?а  заман,

Жа?сы ?ой  бірін – бірі  ба?ала?ан.

Т?йсіксіз  тайла?тардан  са?та  ??дай,

Тайра?дап  алды – артына  ?арама?ан.

Т?ртіпті бала с?йеніш

Т?бе?  бір  к?кке  жетеді

?рынша?  бала  алдында

?рыспен  керіс  ай?ай  шу

?стамды бала  ма?ынан

?намды  ?ылы?  бай?айсы?.

8-о?ушы:

Кім ?лкенді  сыйласа

Кім  ?лкенді  ты?даса

?лкен  бол?ан кезінде

Сыйлы  болма?, ?зі де.

Сыйла ?лкен  кісіні

?ам?орлы??а  ал кішіні.

Са?тап  к?ше т?ртібін

Ба?даршамны?  ал тілін.

?дет б?л  ісі?ді

Тазалап  ж?р  тісі?ді.

9-о?ушы:

«А?ыл жастан, асыл тастан

Шы?ады» деп дарынды.

Халы?  айтса, ?алып айтпас

?р – ?ашанда нанымды.

Сол  ?нерді? жолын жолын  ?у?ан

Осы  сынып атынан,

?абылда?ыз  шын  ж?ректен

С?лем  сізге  жалынды.

1-ж?ргізуші:

Жандос сен  ?дептілік  жайлы  ?андай  ма?ал – м?телдер білесі??

2-ж?ргізуші:

Білмеймін, біра? б?гінгі  т?рбие  са?атымызды?  ?атысушылары  білетініне  сенімдімін, ендіше  келесі  кезекті ма?ал – м?телдерге  берейік.

1-ж?ргізуші:

Біз ма?ал – м?телді? басын  айтамыз ал ?атысушылар жал?астыруы тиіс.

Жа?сыдан  ?йрен – жаманан  жирен.

?депті  бала – арлы бала,

?депсіз  бала – сорлы бала.

?дептілік белгісі -

Йіліп с?лем бергені?.

Ашу д?шпан  а?ыл дос

А?ылы?а – а?ыл ?ос.

Сіз деген – ?деп

Біз деген – к?мек.

?лы? болса? – кішік бол.

Кішіден ізет – ?лкенне ??рмет.

?депті бала ата  анасын  ма?татар,

?депсіз бала – ата  анасын  ?а?сатар.

Жа?сы адам ай мен к?ндей – ?лемге бірдей.

?депті бала кездессе – с?лем берер йіліп,

?депсіз бала кездессе – ?те шы?ар  кекейіп.

             ?н  «?стазым»

1-ж?ргізуші:Келесі кезе?  с?ра?  жауап «Сен ма?ан  мен  са?ан» деп аталат, о?ушылар  а?аштагы алманы алып  онда?ы  с?ра?тар?а  жауап берулері  керек.

2-ж?ргізуші: «?деп» деп «?дептілік» деп ?андай мінезбен іс – ?рекетті айтамыз?

1-о?ушы: ?дептілік деп  ?лкенді сыйлауды, достарды,айналада?ы  адамдарды  ??рметтеуді  айтамыз. ?депті адам бас?адан сыйласым к?тпей – а? алдымен ?зі бас?аны ??рметтеп, атда?тай біледі, к?пшілікке ?зіні? ?дептілігін к?рсетеді.

2-о?ушы: Сонымен ?дептілік дегеніміз ?деп, ізет, инабат, сыйласым, ??рмет, ?ам?орлы? деген с?здерді білдіреді екен. Та?ы да бір айтатын жа?дай бір – бірімізге кешірімді болу керек, ол да – ?дептілік.Кейде кешірмейтін мінез ??лы?тар да болады.Ондай теріс мінезді тез т?зеу керек.

1-ж?ргізуші:

Жас – к?ріні сіз деген

Жа?сы ?лгі іздеген

Дос боламыз біз деген,

Ізетті ?л – ?ыз бенен

Дей келе келесі кезекті к?рініске берейік «Байлы? пен а?ыл».

2-ж?ргізуші: Ізеттілік, ?дептілік, адамгершілік ж?ніндегі с?ра? – жауап.

Сыйлап ?лкен а?аны

С?лем берген баланы

Кім дейміз?

?депті екен б?л дейміз.

Кітап, д?птер,каламы

Кір шалма?ан баланы

Кім дейміз?

??ыпты екен б?л дейміз.

Таудай бейік талабы

Жа?сы о?ыйтын баланы

Кім дейміз?

?лгілі екен б?л дейміз.

            1-ж?ргізуші:  ?н «Ана»

2-ж?ргізуші: К?рініс «Байлы? пен а?ыл»

1-ж?ргізуші: Б?гін біз сіздермен ?дептілік  жайлы білдік, ?р адам  ?зін кез – келген  жа?дайды, кез – келген  жерде  т?ртіпті  ?стап  ?депті  де  ?демі  с?йлей білуі  керек  екен. ?депті  адам  жаманды?ты  жа?сылы??а  баурап, ?зіні? а?ылдылы?ын  таныта  білуі  керек.

М??алім: Балалар, б?гін біз сіздермен ?дептілік жайлы білдік. ?р адам ?зін кез-келген жа?дайды кез-келген жерде т?ртіпті ?стап, ?депті де ?демі с?йлей білуі керек екен. ?депті адам жаманды?ты жа?сылы??а баурап, ?зіні? а?ылдылы?ын таныта білуі керек.

Просмотр содержимого документа
««?деп е? ?ымбат мирас» »

«Атамекен орта мектебі» ММТәрбие сағат

Тақырыбы: «Әдеп ең қымбат мирас»

Дайындаған: Джумабаева А2014 - 2015


Тәрбие сағатының мақсаты: Балаларды кішіпейілділікке, үлкендерді сыйлауға, көмектесуге үйрету, жақсы қасиеттерді бойына сіңіріп, жаман қасиеттерден жирену сезімін дамыту. Адам бойындағы ұнамды, ұнамсыз қылықтарды айыра отырып әдеп әліпесін бойына дарыту, тіл байлығын, таным белсенділігін арттыру. Оқушыларды әдептілікке, сыпайылыққа тәрбиелеу.

Сабақтың көрнекілігі: Мақал-мәтелдер, нақыл сөздер жазылған плакаттар.

Сабақтың барысы: Ұйымдастыру кезеңі.

Мұғалім: Бүгінгі тәрбие сағатымыз әдептілік тақырыбында өтіледі. Әдептілік – адамдардың өзара жақсы қарым – қатнасының, жүріс – тұрысының ережесі. Осы әдептілік ережесін сақтау керек. Бүгінгі заман адамы сегіз қырлы, бір сырлы болып өсуі керек.

«Әсемпаз болма әрнеге,

Өнерпаз болсаң арқалан.

Сен де бір кірпіш дүнеге

Кетігін тап та бар қалан» деп Абай атамыз айтқандай кішіге мейірімді, досына қайрымды,еңбексүйгіш, шыншыл да қамқор болсаң өсе келе ата – анаңның, отаныңның мақтанышы боласың. Адам болатын бала – барлық жақсы қасиеттерді үйреніп, жаман мінез, жаман әдеттерден аулақ болуға тырысу керек. Дей келе ендігі кезекті бүгінгі тәрбие сағатымыздың жүргізушілеріне кезек беремін.

1-ші жүргізуші:

Болашақ! О, Болашақ! Сен қандайсың?

Жұлдыз боп алыста жарқырайсың.

Көп ойлар жатыр сайрап көкейімде,

Жайқалған жапырағы ормандайсың.

2-ші жүргізуші:

Болашақ! О, Болашақ! Сен қандайсың?

Жетсем деп асықтырған армандайсың,

Болашаққа жеткізер ұлы жолдың

Өз үйіңнен басталарын ұғынғайсың!

Кіріспе.

1-ші жүргізуші:

Әдептілік – адамдардың өзара жақсы қарым – қатнастарының, жүріс – тұрысының ережесі. Мысалы, уәде беріп оны орындамаса, басқа кісіге дөрекі жауап берсе, үлкенді сыйламаса, ондай адамды жұрт «Әдепсіз екен» дейді. Онымен басқа адамдар қарым – қатнас жасаудан қашады. Оны сыйламайды. Кейбір балалар әдептілік ережесін байқамай немесе білмей бұзады.

2-ші жүргізуші:

Ендіше әдепті, ақылды балалардың қандай болуы керек екенін мына өлеңдерден тыңдайық.

1- оқушы: Қыз балаға

Мен қызбын – гүлмін, әдемі боп жүрмін.

Айнаға қараймын,

Көйлегімді кейіп, шашымды тараймын,

Анама көмектесуге жараймын.

Үйді жинаймын,

Үлкендерді сыйлаймын.

Ешкіммен ұрыспаймын,

Төбелесіп жұлыспаймын,

Өзімді дұрыс ұстаймын.

2-оқушы: Ер балаға.

Мен ұлмын – ермін,

Тірегімін туған жердің,

Тірегімін туған елдің,

Әкемнің ізіне ердім,

Ер болам деп сендім,

Мен азамат жігіт болам,

Батырлардай өсіп толам.

Жануарларды ұрмаймын,

Қыздарды қорғаймын.

3-оқушы:

Ата-ананың тірегі-

Адам болып өскенің

Адамдықтың тірегі-

Адал болып өскенің.


Әдептілік дегенің

Әрқшанда керегің.

Әсемпаздық дегенің

Әуре – сарсаң әлегің

4-оқушы:

Атам менің әманда

Ынтымақшыл бол дейтін,

Бірлік болса адамда

Шын бақытқой ол дейтін.

5-оқушы:

Сәлем – сөздің анасы,

Сәлеметсізбе ағай! –деп,

Сәлеметсізбе апай! – деп,

Амансызба атай! – деп,

Ұл – қыз сәлем береміз.

Мектепке барғанда

Жолыққан бар жанға,

Ертемен ақ пейілмен

«Қайырлы таң» деймін мен.

6-оқушы:

Алдымыздан кезікен,

Көп танысты көреміз,

Бәрінеде ізетпен

Біздер сәлем береміз.

Күндізде елді елеймін

Қайырлы күн тілеймін

Үйге кешке келемін

Не дерімді білемін

«Кеш жарық» деп кіремін.

7-оқушы:

Десекте жаңа өмір, жаңа заман,

Жақсы ғой бірін – бірі бағалаған.

Түйсіксіз тайлақтардан сақта қүдай,

Тайраңдап алды – артына қарамаған.

Тәртіпті бала сүйеніш

Төбең бір көкке жетеді

Ұрыншақ бала алдында

Ұрыспен керіс айқай шу

Ұстамды бала маңынан

Ұнамды қылық байқайсың.

8-оқушы:

Кім үлкенді сыйласа

Кім үлкенді тыңдаса

Үлкен болған кезінде

Сыйлы болмақ, өзі де.

Сыйла үлкен кісіні

Қамқорлыққа ал кішіні.

Сақтап көше тәртібін

Бағдаршамның ал тілін.

Әдет бұл ісіңді

Тазалап жүр тісіңді.

9-оқушы:

«Ақыл жастан, асыл тастан

Шығады» деп дарынды.

Халық айтса, қалып айтпас

Әр – қашанда нанымды.

Сол өнердің жолын жолын қуған

Осы сынып атынан,

Қабылдаңыз шын жүректен

Сәлем сізге жалынды.

1-жүргізуші:

Жандос сен әдептілік жайлы қандай мақал – мәтелдер білесің?

2-жүргізуші:

Білмеймін, бірақ бүгінгі тәрбие сағатымыздың қатысушылары білетініне сенімдімін, ендіше келесі кезекті мақал – мәтелдерге берейік.

1-жүргізуші:

Біз мақал – мәтелдің басын айтамыз ал қатысушылар жалғастыруы тиіс.

Жақсыдан үйрен – жаманан жирен.

Әдепті бала – арлы бала,

Әдепсіз бала – сорлы бала.

Әдептілік белгісі -

Йіліп сәлем бергенің.

Ашу дұшпан ақыл дос

Ақылыңа – ақыл қос.

Сіз деген – әдеп

Біз деген – көмек.

Ұлық болсаң – кішік бол.

Кішіден ізет – үлкенне құрмет.

Әдепті бала ата анасын мақтатар,

Әдепсіз бала – ата анасын қақсатар.

Жақсы адам ай мен күндей – әлемге бірдей.

Әдепті бала кездессе – сәлем берер йіліп,

Әдепсіз бала кездессе – өте шығар кекейіп.

Ән «Ұстазым»

1-жүргізуші:Келесі кезең сұрақ жауап «Сен маған мен саған» деп аталат, оқушылар ағаштагы алманы алып ондағы сұрақтарға жауап берулері керек.

2-жүргізуші: «Әдеп» деп «Әдептілік» деп қандай мінезбен іс – әрекетті айтамыз?

1-оқушы: Әдептілік деп үлкенді сыйлауды, достарды,айналадағы адамдарды құрметтеуді айтамыз. Әдепті адам басқадан сыйласым күтпей – ақ алдымен өзі басқаны құрметтеп, атдақтай біледі, көпшілікке өзінің әдептілігін көрсетеді.

2-оқушы: Сонымен әдептілік дегеніміз әдеп, ізет, инабат, сыйласым, құрмет, қамқорлық деген сөздерді білдіреді екен. Тағы да бір айтатын жағдай бір – бірімізге кешірімді болу керек, ол да – әдептілік.Кейде кешірмейтін мінез құлықтар да болады.Ондай теріс мінезді тез түзеу керек.

1-жүргізуші:

Жас – кәріні сіз деген

Жақсы үлгі іздеген

Дос боламыз біз деген,

Ізетті ұл – қыз бенен

Дей келе келесі кезекті көрініске берейік «Байлық пен ақыл».

2-жүргізуші: Ізеттілік, әдептілік, адамгершілік жөніндегі сұрақ – жауап.

Сыйлап үлкен ағаны

Сәлем берген баланы

Кім дейміз?

Әдепті екен бұл дейміз.

Кітап, дәптер,каламы

Кір шалмаған баланы

Кім дейміз?

Ұқыпты екен бұл дейміз.

Таудай бейік талабы

Жақсы оқыйтын баланы

Кім дейміз?

Үлгілі екен бұл дейміз.

1-жүргізуші: Ән «Ана»

2-жүргізуші: Көрініс «Байлық пен ақыл»

1-жүргізуші: Бүгін біз сіздермен әдептілік жайлы білдік, әр адам өзін кез – келген жағдайды, кез – келген жерде тәртіпті үстап әдепті де әдемі сөйлей білуі керек екен. Әдепті адам жамандықты жақсылыққа баурап, өзінің ақылдылығын таныта білуі керек.

Мұғалім: Балалар, бүгін біз сіздермен әдептілік жайлы білдік. әр адам өзін кез-келген жағдайды кез-келген жерде тәртіпті ұстап, әдепті де әдемі сөйлей білуі керек екен. Әдепті адам жамандықты жақсылыққа баурап, өзінің ақылдылығын таныта білуі керек.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
«?деп е? ?ымбат мирас»

Автор: Джумабаева Гульжахан Ходжабаевна

Дата: 16.04.2015

Номер свидетельства: 202110

Похожие файлы

object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(35) "?деп е? ?ымбат мирас "
  ["seo_title"] => string(22) "diep-ien-k-ymbat-miras"
  ["file_id"] => string(6) "159950"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1421985753"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(63) ""?деп - е? ?ымбат мирас" т?рбие са?аты"
  ["seo_title"] => string(30) "diepienkymbatmirastrbiiesagaty"
  ["file_id"] => string(6) "262247"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1449303610"
 }
}
object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(63) ""?деп - е? ?ымбат мирас" т?рбие са?аты"
  ["seo_title"] => string(31) "diepienkymbatmirastrbiiesagaty1"
  ["file_id"] => string(6) "262248"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1449303617"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(38) "?деп – е? ?ымбат мирас"
  ["seo_title"] => string(18) "diepienkymbatmiras"
  ["file_id"] => string(6) "291759"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1455185807"
 }
}
object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(34) "?деп-е? ?ымбат мирас"
  ["seo_title"] => string(24) "diep-ien-k-ymbat-miras-2"
  ["file_id"] => string(6) "286263"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1454320022"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства