kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Соціально - трудова компетентність

Нажмите, чтобы узнать подробности

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ № 97

Соціально - трудова компетентність

Доповідь підготувала вчитель

                                                                  образотворчого мистецтва та              

                                                                  трудового навчання

                                                            Коляда Олена Миколаївна

м. Кривий Ріг 2016 – 2017 учбовий навчальний рік

Соціально - трудова компетентність

 Розвиток будь-якого суспільства залежить від того, як воно розуміє мету, завдання та зміст освіти, які напрямки розвитку вважає пріоритетним. Освіта буде успішною лише тоді, коли педагог стане реформатором власного педагогічного досвіду. Власне, досвід окреслює траєкторію підвищення професійної компетентності. Це складне завдання для вчителя, адже вимоги сучасного життя змінюються швидше, ніж дитина встигає закінчити школу. Трудове навчання як предмет, на мою думку, потрібно розглядати з двох сторін: по-перше, як засіб всебічного розвитку у вихованні учнів; по-друге, як основу для подальшої професійної підготовки.

          У сучасній освіті провідним вважається компетентісний підхід, він є предметом вивчення багатьох дослідників. Опрацювавши теорії сучасної педагогіки, переконалася, що потрібно не просто дати учню базовий рівень освіти, а й сформувати компетентнтності, наближені до сучасних умов життя, яких потребує сьогодні суспільство. Вважаю, що поставленого завдання можна досягти забезпечуючи виконання таких функцій навчання як підготовка школярів до повсякденного життя в навколишньому світі; орієнтація на особистісний сенс в навчанні; навчитися цільовому використанню комплексу знань, умінь і способів діяльності; збагачення досвіду діяльності з предмету, необхідного для практичної роботи та життя; уміння пов'язувати теоретичні знання, отримані на уроці для вирішення конкретних завдань у майбутньому дорослому житті.

         Зважаючи на це, будую уроки таким чином, щоб забезпечити:

 • творчий та креативний розвиток громадянина;
 • вміння вести конструктивний діалог (комунікативність);
 • сприяю розвитку здатності робити вибір та нести за нього відповідальність;
 • формую високий рівень самостійності особистості;
 • активізовую бажання самовдосконалюватися;
 • вчу усвідомлювати здатність навчатися все життя.

         Компетентнісно орієнтоване навчання для забезпечення формування соціально-трудових компетентностей передбачає виконання учителем та учнями відповідних дій а саме: підвищення рівня мотивації; використання суб’єктивного та набутого досвіду; творче та ефективне застосування отриманих знань на практиці; формування в учнів навичок отримувати, осмислювати та використовувати інформацію; забезпечення оптимізації процесу навчання; підвищення рівня самоосвітньої активності учнів; створення умов для творчої інтенсифікації; формування соціокультурних цінностей особистості; створення ситуації успіху.

        Оскільки технологія проектного навчання є складовою програми з предмету та передбачає формування соціально-трудових компетентностей учнів, в основу її покладена творча діяльність, зорієнтована на вільний вибір об'єкта праці. Вона дозволяє успішно формувати всі компетентності особистості, необхідні в подальшому житті, забезпечуючи цілісність навчального процесу.

         Практика говорить, що майже всі діти хочуть працювати, якщо є переконливий мотив. Зважаючи на це своїм головним завданням у процесі навчання вважаю створення ситуації успіху. Адже відомо, що учень, який іде по шляху, невторованому педагогом, відчуває себе дослідником. Будь-яка проблема, яку він знайшов сам, уже містить стимул для рішення. Важливо пам’ятати, що мотивація навчально-трудової діяльності учнів має бути не лише переконливою з огляду на життєву позицію кожного учня, а також чітко відповідати темі та меті уроку.

         Ключовим поняттям компетентнісно орієнтованого підходу є фасилітація, яка передбачає рівноправну спільну діяльність та співтворчість учителя та учнів, спонукає ситуацію вибору, демократичність, синергетичність, де вчитель виконує роль порадника, каталізатора діяльнісних процесів.

         Такий підхід стимулює до пошуку чинників, що сприяють формуванню соціально-трудових компетентностей. Науковці пропонують організовувати процес учіння наступним чином: мотивація діяльності на всіх етапах уроку, зацікавленість роботою, активізація інтересу (ефект новизни, ефект уяви, ефект зміни, ефект гри), опора на життєвий досвід та використання намірів учня, розвиток творчих здібностей, сприяння самостійності в роботі, пошук нестандартних рішень, схвалення успіхів, висвітлення досягнень, визнання гідності дитини.

        Вважаю, що компонентами соціально-трудових компетентностей є «особистісний тезаурус», пізнавальна активність, вміння відчувати і бачити соціальну спрямованість роботи, розвинена уява та фантазія, асоціативно-образне мислення, оригінальність та творчий пошук, вільне володіння трудовими навичками як засобом вираження свого особистого ставлення до тих чи інших явищ соціального життя.

         Необхідний рівень соціально-трудових компетентностей забезпечується в процесі використання таких форм навчальної діяльності, як:

виконання різнорівневих завдань 

 

              На мою думку, саме інтерактивне навчання забезпечує атмосферу співробітництва та взаємодії, передбачає моделювання різних ситуацій, стимулює вирішення проблем на основі аналізу відповідної навчальної ситуації, учень має можливість приймати обґрунтовані рішення з елементами творчості. Головною умовою реалізації ідей є забезпечення комфортних умов для всебічного розвитку особистості, яке передбачає використання таких інтерактивних форм та методів, як: «Мікрофон», «Коло думок», «Мозковий штурм», «Метод асоціацій», «Оберіть позицію» та ін.

        Основними формами співпраці на інтерактивному уроці є робота в парах та групах, у ході яких учні спілкуються, знаходять вирішення поставлених проблем, самостійно обирають правильне рішення.

       Розвиток соціально-трудових компетентностей неможливий без правильної системи запитань, яка має бути в міру складною щоб активізувати процес мислення, і водночас простою настільки, щоб можна було самостійно знайти відповідь. У обговоренні поставлених на уроці проблем особливу роль відіграють комунікативні здібності, адже вони не лише забезпечують вирішення поставлених завдань, а й вчать вести діалог, знаходити консенсус, що в свою чергу сприяє вихованню соціально-значущих рис особистості.

        Використання такої форми роботи, як створення презентації, дозволяє кожному школяреві побачити рівень зростання його компетентності, адже наочно презентує учня як частину соціуму: демонструє підвищення його культурного рівня, вміння спілкуватися, узагальнювати та вдосконалювати отримані знання, уміння та навички, вміння знаходити рішення, вчить вправному виходу з нестандартних ситуацій, сприяє зростанню творчих здібностей.

        Вищевказані форми і методи навчання дають можливість досягти більш глибокого розуміння матеріалу, передбачають програмою, свідомого його засвоєння, забезпечують наукові основи знань, привчають учнів мислити діалектично, сприяють розвитку особистих якостей.

         Виходячи з усього вищесказаного вважаю, що справедливо буде стверджувати, що пріоритетом формування соціально-трудових компетентностей школярів є система особистісно зорієнтованого навчання, яка дає можливість реалізувати природні можливості, здібності учня, і через створення ситуації успіху та організацію мотивації, створення ситуації зацікавлення побачити зміни, що відбуваються в процесі навчання.

       Отже, особистісно орієнтований підхід до навчання, спрямований на розвиток соціально-трудових компетентностей, характеризується визнанням індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної дитини, її розвитку не як колективного суб'єкта, а як індивіда, наділеного своїм неповторним суб’єктним досвідом до життя та активної самостійної ролі, досягнення успіху в житті.

       Соціально-трудові компетенції забезпечують учнів володінням знаннями та досвідом у сфері громадянсько-суспільної діяльності, у соціально-трудовій сфері, у сфері сімейних стосунків та обов’язків, у питаннях економіки та права, у галузі професійного самовизначення. У дану складову входять також уміння аналізувати ситуацію на ринку праці, діяти відповідно до особистої та суспільної потреби, володіти етикою трудових та громадських взаємин. Учень отримує мінімально необхідні для життя та адаптації в сучасному суспільстві компетентності, готовий до неперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, необхідністю ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, у підприємницьку діяльність.

      Переконана, що справжній педагог повинен працювати на майбутнє, випереджаючи його. Компетентність школяра може розвивати тільки професійно-компетентний учитель, який володіє методичною, теоретичною, технологічною, творчою, трансформаційною компетентностями.

      Моїм педагогічним кредом є слова «Підготуй учня, у якого ти зможеш навчитися сам».

Соціально-трудові компетенції учнів 5-А і 5-Б класу формуються на уроці під час оздоблення виробів випалюванням.

Соціально-трудові компетенції учнів 5-А і 5-Б класу формуються на уроці під час випилювання лобзиком  .

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Соціально - трудова компетентність»

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ № 97

Соціально - трудова компетентність
Доповідь підготувала вчитель

образотворчого мистецтва та

трудового навчання

Коляда Олена Миколаївнам. Кривий Ріг 2016 – 2017 учбовий навчальний рікСоціально - трудова компетентність


Розвиток будь-якого суспільства залежить від того, як воно розуміє мету, завдання та зміст освіти, які напрямки розвитку вважає пріоритетним. Освіта буде успішною лише тоді, коли педагог стане реформатором власного педагогічного досвіду. Власне, досвід окреслює траєкторію підвищення професійної компетентності. Це складне завдання для вчителя, адже вимоги сучасного життя змінюються швидше, ніж дитина встигає закінчити школу. Трудове навчання як предмет, на мою думку, потрібно розглядати з двох сторін: по-перше, як засіб всебічного розвитку у вихованні учнів; по-друге, як основу для подальшої професійної підготовки.

У сучасній освіті провідним вважається компетентісний підхід, він є предметом вивчення багатьох дослідників. Опрацювавши теорії сучасної педагогіки, переконалася, що потрібно не просто дати учню базовий рівень освіти, а й сформувати компетентнтності, наближені до сучасних умов життя, яких потребує сьогодні суспільство. Вважаю, що поставленого завдання можна досягти забезпечуючи виконання таких функцій навчання як підготовка школярів до повсякденного життя в навколишньому світі; орієнтація на особистісний сенс в навчанні; навчитися цільовому використанню комплексу знань, умінь і способів діяльності; збагачення досвіду діяльності з предмету, необхідного для практичної роботи та життя; уміння пов'язувати теоретичні знання, отримані на уроці для вирішення конкретних завдань у майбутньому дорослому житті.

Зважаючи на це, будую уроки таким чином, щоб забезпечити:

 • творчий та креативний розвиток громадянина;

 • вміння вести конструктивний діалог (комунікативність);

 • сприяю розвитку здатності робити вибір та нести за нього відповідальність;

 • формую високий рівень самостійності особистості;

 • активізовую бажання самовдосконалюватися;

 • вчу усвідомлювати здатність навчатися все життя.

Компетентнісно орієнтоване навчання для забезпечення формування соціально-трудових компетентностей передбачає виконання учителем та учнями відповідних дій а саме: підвищення рівня мотивації; використання суб’єктивного та набутого досвіду; творче та ефективне застосування отриманих знань на практиці; формування в учнів навичок отримувати, осмислювати та використовувати інформацію; забезпечення оптимізації процесу навчання; підвищення рівня самоосвітньої активності учнів; створення умов для творчої інтенсифікації; формування соціокультурних цінностей особистості; створення ситуації успіху.

Оскільки технологія проектного навчання є складовою програми з предмету та передбачає формування соціально-трудових компетентностей учнів, в основу її покладена творча діяльність, зорієнтована на вільний вибір об'єкта праці. Вона дозволяє успішно формувати всі компетентності особистості, необхідні в подальшому житті, забезпечуючи цілісність навчального процесу .

Практика говорить, що майже всі діти хочуть працювати, якщо є переконливий мотив. Зважаючи на це своїм головним завданням у процесі навчання вважаю створення ситуації успіху. Адже відомо, що учень, який іде по шляху, невторованому педагогом, відчуває себе дослідником. Будь-яка проблема, яку він знайшов сам, уже містить стимул для рішення. Важливо пам’ятати, що мотивація навчально-трудової діяльності учнів має бути не лише переконливою з огляду на життєву позицію кожного учня, а також чітко відповідати темі та меті уроку.

Ключовим поняттям компетентнісно орієнтованого підходу є фасилітація, яка передбачає рівноправну спільну діяльність та співтворчість учителя та учнів, спонукає ситуацію вибору, демократичність, синергетичність, де вчитель виконує роль порадника, каталізатора діяльнісних процесів.

Такий підхід стимулює до пошуку чинників, що сприяють формуванню соціально-трудових компетентностей. Науковці пропонують організовувати процес учіння наступним чином: мотивація діяльності на всіх етапах уроку, зацікавленість роботою, активізація інтересу (ефект новизни, ефект уяви, ефект зміни, ефект гри), опора на життєвий досвід та використання намірів учня, розвиток творчих здібностей, сприяння самостійності в роботі, пошук нестандартних рішень, схвалення успіхів, висвітлення досягнень, визнання гідності дитини.

Вважаю, що компонентами соціально-трудових компетентностей є «особистісний тезаурус», пізнавальна активність, вміння відчувати і бачити соціальну спрямованість роботи, розвинена уява та фантазія, асоціативно-образне мислення, оригінальність та творчий пошук, вільне володіння трудовими навичками як засобом вираження свого особистого ставлення до тих чи інших явищ соціального життя.

Необхідний рівень соціально-трудових компетентностей забезпечується в процесі використання таких форм навчальної діяльності, як:виконання різнорівневих завдань
На мою думку, саме інтерактивне навчання забезпечує атмосферу співробітництва та взаємодії, передбачає моделювання різних ситуацій, стимулює вирішення проблем на основі аналізу відповідної навчальної ситуації, учень має можливість приймати обґрунтовані рішення з елементами творчості . Головною умовою реалізації ідей є забезпечення комфортних умов для всебічного розвитку особистості, яке передбачає використання таких інтерактивних форм та методів, як: «Мікрофон», «Коло думок», «Мозковий штурм», «Метод асоціацій», «Оберіть позицію» та ін.

Основними формами співпраці на інтерактивному уроці є робота в парах та групах, у ході яких учні спілкуються, знаходять вирішення поставлених проблем, самостійно обирають правильне рішення.

Розвиток соціально-трудових компетентностей неможливий без правильної системи запитань, яка має бути в міру складною щоб активізувати процес мислення, і водночас простою настільки, щоб можна було самостійно знайти відповідь. У обговоренні поставлених на уроці проблем особливу роль відіграють комунікативні здібності, адже вони не лише забезпечують вирішення поставлених завдань, а й вчать вести діалог, знаходити консенсус, що в свою чергу сприяє вихованню соціально-значущих рис особистості.

Використання такої форми роботи, як створення презентації, дозволяє кожному школяреві побачити рівень зростання його компетентності, адже наочно презентує учня як частину соціуму: демонструє підвищення його культурного рівня, вміння спілкуватися, узагальнювати та вдосконалювати отримані знання, уміння та навички, вміння знаходити рішення, вчить вправному виходу з нестандартних ситуацій, сприяє зростанню творчих здібностей .

Вищевказані форми і методи навчання дають можливість досягти більш глибокого розуміння матеріалу, передбачають програмою, свідомого його засвоєння, забезпечують наукові основи знань, привчають учнів мислити діалектично, сприяють розвитку особистих якостей.

Виходячи з усього вищесказаного вважаю, що справедливо буде стверджувати, що пріоритетом формування соціально-трудових компетентностей школярів є система особистісно зорієнтованого навчання, яка дає можливість реалізувати природні можливості, здібності учня, і через створення ситуації успіху та організацію мотивації, створення ситуації зацікавлення побачити зміни, що відбуваються в процесі навчання.

Отже, особистісно орієнтований підхід до навчання, спрямований на розвиток соціально-трудових компетентностей, характеризується визнанням індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної дитини, її розвитку не як колективного суб'єкта, а як індивіда, наділеного своїм неповторним суб’єктним досвідом до життя та активної самостійної ролі, досягнення успіху в житті.

Соціально-трудові компетенції забезпечують учнів володінням знаннями та досвідом у сфері громадянсько-суспільної діяльності, у соціально-трудовій сфері, у сфері сімейних стосунків та обов’язків, у питаннях економіки та права, у галузі професійного самовизначення. У дану складову входять також уміння аналізувати ситуацію на ринку праці, діяти відповідно до особистої та суспільної потреби, володіти етикою трудових та громадських взаємин. Учень отримує мінімально необхідні для життя та адаптації в сучасному суспільстві компетентності, готовий до неперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, необхідністю ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, у підприємницьку діяльність.

Переконана, що справжній педагог повинен працювати на майбутнє, випереджаючи його. Компетентність школяра може розвивати тільки професійно-компетентний учитель, який володіє методичною, теоретичною, технологічною, творчою, трансформаційною компетентностями.

Моїм педагогічним кредом є слова «Підготуй учня, у якого ти зможеш навчитися сам».
Соціально-трудові компетенції учнів 5-А і 5-Б класу формуються на уроці під час оздоблення виробів випалюванням .


Соціально-трудові компетенції учнів 5-А і 5-Б класу формуються на уроці під час випилювання лобзиком .6Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (мальчики)

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Соціально - трудова компетентність

Автор: Коляда Олена Миколаївна

Дата: 29.01.2017

Номер свидетельства: 385040

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(112) "СОЦІАЛІЗАЦІЯ ШКОЛЯРА ЯК ПРЕДМЕТНА ТА КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ"
  ["seo_title"] => string(64) "sotsializatsiiashkoliaraiakpriedmietnatakliuchovakompietientnist"
  ["file_id"] => string(6) "273688"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1452258312"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(64) "Программа кружка "Волшебная глина" "
  ["seo_title"] => string(38) "proghramma-kruzhka-volshiebnaia-ghlina"
  ["file_id"] => string(6) "186451"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1426346593"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(80) "Розробка уроку з української мови "Гігієна" "
  ["seo_title"] => string(45) "rozrobka-uroku-z-ukrayins-koyi-movi-gighiiena"
  ["file_id"] => string(6) "153132"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1420975806"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства