kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

ЖЕКЕ БАС ГИГИЕНАСЫ

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба? ма?саты: 

а) білімділік: Жас ?рпа??а адам денсаулы?ыны? ?ымбаттылы?ын, ?мір с?ру ?шін ?ажеттілігін, ба?алы байлы? екенін т?сіндіру;
?) т?рбиелік: ?имыл ?рекетке жатты?тыру, е?бек етуге, елін, жерін ?ор?ау?а ?ажетті к?ш-?уатын молайту;
б) дамытушылы?: Д?рыс тама?тануды? денсаулы? ?шін ма?ыздылы?ын т?сіндіру, тазалы?, жеке бас гигиенасын, м?дени да?дыларын ?алыптастыру;
Саба?ты? т?рі: аралас,сто.
Саба?ты? типі: жа?а білім беру
Саба?ты? ?дісі: т?сіндіру, с?ра? - жауап, ой ?оз?ау, сайыс
П?наралы? байланыс:?аза?-тілі,дене-т?рбиесі,география.
К?рнекілік: на?ыл с?здер, к?ріністер,суреттер,д?рігерді?  асбаптары,бет перделер,лупа,жеміс-жидектер.

 ?ызы?ушылы?ты ояту: Топтастыру стратегиясын пайдаланып о?ушыларды екі топ?а б?лемін.1-топ; «А д?румен», 2-топ; «Д д?румен».
 

Саба?  барысы:

1.?йымдастыру кезе?і;О?ушылармен амандасып, т?гендеу.
 
  Психологиялы?  дайынды?.

    Біз  к?штіміз!

    Біз  мы?тымыз!

    Біз  саба??а  дайынбыз!

2.?йге тапсырманы пысы?тау.

1.Интерьер ?ай тілден аударыл?ан,?андай ма?ына береді?

2.Интерьер композициясы-деген не?

3.П?тер дегеніміз не?

4.?йдегі е? к?п ?олданылатын б?лме?

5.Балалар б?лмесін та?да?анда е? бастысы не деп ойлайсы?дар?

6.Ша?ын б?лмеге жи?азды ?алай орналастыру керек?

7.Дизайнер-дегеніміз кім?

9.Дизайнер ?андай болуы керек?

 3.Топпен ж?мыс.

«А д?румен»тобына с?ра?

 1.«Дені сау адам» - ол ?андай адам?

 2.Денсаулы? адам?а  не  ?шін керек?

  3.Денсаулы?ты? достарын ата??

  4.Шашты ?алай к?туге болады?

  5.Ая? киім ж?не  киім гигиенасы?

     « Д д?румен» тобына с?ра??

1.Денсаулы?ты са?тау ?шін не істеу керек?

2.Денсаулы?ты? ?астарын ата??

3.Д?румен дегеніміз не?

4.Д?руменні? адам?а берер пайдасы ?андай?

5.Салауатты ?мір салты дегенге ?алай т?сінесі?дер?

 Балалар, осы с?здерді естігеннен кейін ?здері?ді ?алай сезінді?дер? К??ілдері? ?сіп ?алды емес пе? Сонды?тан ?р?ашан бір-бірімізге жа?сы с?здерді айтып ж?рейік. ?аза? хал?ы б?л туралы «Жа?сы с?з – жарым ырыс» дейді.

4. Ма?ынаны ашу.

 Н.?.Назарбаевты? с?зі:» Дені сау с?би-?р отбасыны? ?уанышы,ба?ытты.Ал, денсаулы?ы мы?ты с?би-халы?ты? болаша?ы,Отаныны? сенімді тірегі». « Денсаулы?  - зор  байлы?!»  деген с?зді? ма?ынасын  ашып  алайы?.Е?   бірінші  денсаулы?ымызды  к?туіміз  керек болады. Себебі,  деніміз сау болмаса  біз  о?у?а  келе алмаймыз, достарымызбен  ойнай  алмаймыз,  ата-анамыз?а  к?мектесе  алмаймыз  ж?не  ?лкен  азамат  бола  алмаймыз ?.  Жалпы тазалы??а: д?рыс  тама?тану,?олды  д?рыс  жуу,шаш к?тімі,дене к?тімі,киім  к?тімі,ая?  киім к?тімі,дене  шыны?тыру  мен айналысу,тісімізді      таза ?стау  жатады.Осы к?тімні?  б?рі жеке бас     гигиенасы болып есептеледі.Кез келген жерге отырып,кез келген жерден тама? алып жеуГе болмайды,себебі:лас  жерлерден ?р т?рлі  микроптар  ж??ады.Енді  осы микроптар?а  байланысты та?па?тары?ды айты?дар. Е? бірінші денсаулы?ымызды к?тіуіміз керек, себебі,деніміз сау болмаса біз о?у?акеле алмаймыз,достарымызбен ойнай алмаймыз.?ыста біз т?мау болуымыз м?мкін,сол ?шін біз жазда шыны?са? жеміс жидек к?п жесек с?т,айран ішсек,?андай ауыру болмасын же?е аламыз.

      ?детте  біз   т?мауды   суы?тан,  ж??а  киінгеннен  к?реміз. Біз  б?л  жерде  таби?ат?а  кін?  артпайы?.

   ?йде  т?маумен  ауыр?ан  нау?ас  бол?ан  жа?дайда   не  істеу  керек.

 • К?нделікті  б?лмені?  ішін  дым?ыл  ш?берекпен с?ртіп,  тазала?ыз  ж?не б?лме ауасын  желдетіп  т?ры?ыз.
 • Жеке бас  гигиена  ережелерін  са?та?ыз.
 • М?рынны?  шырышты  ?абатын  оксолин  жа?пасымен  майла?ыз.
 • Медициналы?  бетперде  та?ы?ыз.
 • ?йде   к?бірек  пияз, сарымса?  пайдаланы?ыз
 • Лимон, та??урай, ?ара?ат ж?не  бал  ?осыл?ан  шай  немесе  с?йы?ты?тар  іші?із.

  Соны?  ?шін  деніміз  сау  болуы  ?шін  біз  е?  бірінші  жеке  бас  гигиенамызды  са?тай  білуіміз  керек. Жеке  басы?ны?  тазалы?ын  са?тау  сені?  д?рыс  ?суі?е ж?не  дамуы?а, ?рт?рлі  аурудан  са?тануы?а  к?мектеседі.

   ?рбір  отбасы  м?шелеріні?  ?зіні?  жеке  т?тынатын  ж?не  орта? ?олданатын  заттары  болады. Жеке  басыны?  тазалы?ын  ?йде  де, мектепте де  са?тауы?  керек.

   Жеке  т?тынатын  заттар:

   С?лгі,  тіс щеткасы, тара?, ж?ке,  сабын,орамал.

  Ден  саулы?ты  са?тау  ?з ?олымызда, оны?  ?шін  не  істеуіміз  кажет  болады?

 - д?рыс  тама?тануы?  керек.

 - тазалы?ты  са?тай  білуі?  керек.

 - дене  шыны?тыру мен  к?нделікті  айналысуы?  керек.

 -  тісімізді  таза  ?стауымыз керек.

   Д?рыс  тама?тану: Е?  ал?ашында  тама?тану?а  отырмасымыздан  алдын  ?олымызды  жа?сылап  сабындап  жууымыз  керек. Бір  к?нде  аз м?лшерде  4  рет  тама?тану  керек. Тама?тануды?  арасы  4-5 са?аттан  аспа?аны  ж?н.Та?ерте?  к?бірек  с?т, айран,  ж?мырт?а   жеу  керек. ?те  т?тті  заттарды  к?п  жегенде  бізге   ?те  кері  ?сер  тигізеді.

       Егер  тама?тану  ережесін  ?за?  уа?ыт  са?тамаса?,  біз  тез  ауырып  ?алуымыз  м?мкін.

 Балалар,біреу бізді?  сыныпты?  есігін ?а?ты,барып ?арап келейін.Міне бізге хат келді.Б?л хатты  д?рігер Айдар а?а жолдапты.Балалар хатта жазыл?ан  ертегіні сіздерге  Аяжан о?ып берсін: «Ертеде бір кір ?ожала? ?ыз ?мір с?ріпті.Оны? д?ниедегі е? жек к?ретіні-?олын жуу ж?не жуыну екен. Сол себептен ?олында, ая?ында пайда бол?ан микроптар денесіне тарайды.Ауыз ар?ылы ішке кірген микроптар ?ызды ауру?а шалды?тырады.
Д?рігер ?ыз баланы тексеріп, оны? ауруыны? білік, ауруды же?етін ?ажайып затты ?сынады».Балалар ол не екен?.?рине сабын ж?не су.Сабын мен су-на?ыз достар. ?олды к?ніне бірнеше рет жууымыз ?ажет.

5.Сараманды? ж?мыс:

Лупамен осы отыр?ан парталарымызды? ?стін ?арайы?,не бай?ады?дар?.

Енді мына жемістерді лупа  ар?ылы ?араймыз.

 Картошкіде,жуада,с?бізде,алмада,бананда ?андай д?румендер бар соны д?птерге жазамыз.  

  Сергіту с?ті:

Денсаулы??а байланысты ырым с?здер,ма?ал-м?тел,ж?мба? айту.

 6.«Жасырын бейне» ойынын оинап саба? бекіту.

1.Денсаулы? дегеніміз не?

2.Дені сау адам ол ?андай адам?

3.Деніміз сау болу ?шін не істейміз?

4.Жан жа?ымызда?ы микроптан ?алай са?тану?а болады?

5.Д?руменні? адам?а беретін пайдасы?

6.Е? бірінші нені к?туіміз керек?

7.?ыста т?мау болмау ?шін не істеуміз керек?

 8.Мектепте ж?не ?йде т?маудан ?алай са?танамыз?

  9.Медициналы? бетпердені не ?шін та?ады?.

 10.Тама?тану  уа?ытын не ?шін са?таймыз?.

11Т?уліктегі тама?тану саны?.Тама?тану аралы?ы ?анша са?аттан аспау керек?.

7.Кері байланыс:о?ушылар ?з ойларын жазып «К?тіу» а?ашына жапсырады.

8.?йге тапсырма:Жеке бас гигиенасын о?ып келу,т?сінік айту.

9.Ба?алау:топты? ба?алау.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«ЖЕКЕ БАС ГИГИЕНАСЫ»

Жеке бас гигиенасы. Жеке бас гигинеасы

Жеке бас гигиенасы.

Жеке бас гигинеасы

Сабақтың мақсаты: Жас ұрпаққа адам денсаулығының қымбаттылығын,өмір сүру үшін қажеттілігін,бағалы байлық екенін түсіндіру,қимыл әрекетке жаттықтыру,еңбек етуге,өзін-өзі ұстауға тәрбиелеу,дұрыс тамақтанудың денсаулық үшін маңыздылығын түсіндіру,тазалық,жеке бас гигиенасын,мәдени дағдыларын қалыптастыру.

Сабақтың мақсаты:

Жас ұрпаққа адам денсаулығының қымбаттылығын,өмір сүру үшін қажеттілігін,бағалы байлық екенін түсіндіру,қимыл әрекетке жаттықтыру,еңбек етуге,өзін-өзі ұстауға тәрбиелеу,дұрыс тамақтанудың денсаулық үшін маңыздылығын түсіндіру,тазалық,жеке бас гигиенасын,мәдени дағдыларын қалыптастыру.

Психологиялық дайындық; Біз күштіміз! Біз мықтымыз! Біз сабаққа дайынбыз !

Психологиялық дайындық;

Біз күштіміз!

Біз мықтымыз!

Біз сабаққа дайынбыз !

Үйге тапсырманы пысықтау . 1.Интерьер қай тілден аударылған,қандай мағына береді? 2.Интерьер композициясы-деген не? 3.Пәтер дегеніміз не? 4.Үйдегі ең көп қолданылатын бөлме? 5.Балалар бөлмесін таңдағанда ең бастысы не деп ойлайсыңдар? 6.Шағын бөлмеге жиһазды қалай орналастыру керек? 7.Дизайнер-дегеніміз кім? 9.Дизайнер қандай болуы керек?

Үйге тапсырманы пысықтау .

1.Интерьер қай тілден аударылған,қандай мағына береді?

2.Интерьер композициясы-деген не?

3.Пәтер дегеніміз не?

4.Үйдегі ең көп қолданылатын бөлме?

5.Балалар бөлмесін таңдағанда ең бастысы не деп ойлайсыңдар?

6.Шағын бөлмеге жиһазды қалай орналастыру керек?

7.Дизайнер-дегеніміз кім?

9.Дизайнер қандай болуы керек?

Ассоциоция Топпен жұмыс “ А дәрумен” тобына сұрақ: 1.Дені сау адам ол қандай адам? 2. Денсаулық адамға не үшін керек? 3.Денсаулықтың достарын атаң? 4. Шашты қалай дұрыс күтуге болады? 5.Киім және аяқ киім гигиенасы деген не? “ Д дәрумен” тобына сұрақ: 1.Денсаулықты сақтау үшін не істеу керек? 2. Денсаулықтың қастарын атаң? 3.Дәрумен дегениміз не? 4.Дәруменің адамға берер пайдасы қандай? 5.Салауатты өмір салты дегенге қалай түсінесіңдер?

Ассоциоция

Топпен жұмыс

А дәрумен” тобына сұрақ:

1.Дені сау адам ол қандай адам?

2. Денсаулық адамға не үшін керек?

3.Денсаулықтың достарын атаң?

4. Шашты қалай дұрыс күтуге болады?

5.Киім және аяқ киім гигиенасы деген не?

Д дәрумен” тобына сұрақ:

1.Денсаулықты сақтау үшін не істеу керек?

2. Денсаулықтың қастарын атаң?

3.Дәрумен дегениміз не?

4.Дәруменің адамға берер пайдасы қандай?

5.Салауатты өмір салты дегенге қалай түсінесіңдер?

Дәрумендер

Дәрумендер

Мағынаны тану. Н. Ә. Назарбаевтың сөзі: «Дені сау сәби- әр отбасының қуанышы, бақыты. Ал, денсаулығы мықты сәби -    халықтың болашағы, Отанының сенімді тірегі”.”Тазалық -денсаулық негізі,Денсаулық-байлық негізі”,бұл нақыл сөзді қалай түсінеміз?. Жалпы тазалыққа: дұрыс тамақтану,қолды дұрыс жуу,шаш күтімі,дене күтімі,киім күтімі,аяқ киім күтімі,дене шынықтыру мен айналысу,тісімізді таза ұстау жатады.Осы күтімнің бәрі жеке бас гигиенасы болып есептеледі.Кез келген жерге отырып ,кез келген жерден тамақ алып жеуГе болмайды,себебі:лас жерлерден әр түрлі микроптар жұғады.Енді осы микроптарға байланысты тақпақтарыңды айтыңдар. Ең бірінші денсаулығымызды күтіуіміз керек, себебі,деніміз сау болмаса біз оқуғакеле алмаймыз,достарымызбен ойнай алмаймыз.Қыста біз тұмау болуымыз мүмкін,сол үшін біз жазда шынықсақ жеміс жидек көп жесек сүт,айран ішсек,қандай ауыру болмасын жеңе аламыз.

Мағынаны тану.

Н. Ә. Назарбаевтың сөзі: «Дені сау сәби- әр отбасының қуанышы, бақыты. Ал, денсаулығы мықты сәби -    халықтың болашағы, Отанының сенімді тірегі”.”Тазалық -денсаулық негізі,Денсаулық-байлық негізі”,бұл нақыл сөзді қалай түсінеміз?. Жалпы тазалыққа: дұрыс тамақтану,қолды дұрыс жуу,шаш күтімі,дене күтімі,киім күтімі,аяқ киім күтімі,дене шынықтыру мен айналысу,тісімізді таза ұстау жатады.Осы күтімнің бәрі жеке бас гигиенасы болып есептеледі.Кез келген жерге отырып ,кез келген жерден тамақ алып жеуГе болмайды,себебі:лас жерлерден әр түрлі микроптар жұғады.Енді осы микроптарға байланысты тақпақтарыңды айтыңдар. Ең бірінші денсаулығымызды күтіуіміз керек, себебі,деніміз сау болмаса біз оқуғакеле алмаймыз,достарымызбен ойнай алмаймыз.Қыста біз тұмау болуымыз мүмкін,сол үшін біз жазда шынықсақ жеміс жидек көп жесек сүт,айран ішсек,қандай ауыру болмасын жеңе аламыз.

Балалар,біреу біздің сыныптың есігін қақты,барып қарап келейін.Міне бізге хат келді.Бұл хатты дәрігер Айдар аға жолдапты.Балалар хатта жазылған ертегіні сіздерге Шынар оқып берсін: «Ертеде бір кір қожалақ қыз өмір сүріпті.Оның дүниедегі ең жек көретіні-қолын жуу және жуыну екен. Сол себептен қолында , аяғында пайда болған микроптар денесіне тарайды.Ауыз арқылы ішке кірген микроптар қызды ауруға шалдықтырады. Дәрігер қыз баланы тексеріп , оның ауруының білік, ауруды жеңетін ғажайып затты ұсынады». -және су.Сабын мен су-нағыз достар. Қолды күніне бірнеше рет жууымыз қажет.Балалар,ол ғажайып не деп ойлайсыңдар?. -Дұрыс,балалар,ол ғажайып зат сабынмен су,оларбізге-нағыз достар.Қолды күніне бірнеше рет жууымыз қажет .

Балалар,біреу біздің сыныптың есігін қақты,барып қарап келейін.Міне бізге хат келді.Бұл хатты дәрігер Айдар аға жолдапты.Балалар хатта жазылған ертегіні сіздерге Шынар оқып берсін: «Ертеде бір кір қожалақ қыз өмір сүріпті.Оның дүниедегі ең жек көретіні-қолын жуу және жуыну екен. Сол себептен қолында , аяғында пайда болған микроптар денесіне тарайды.Ауыз арқылы ішке кірген микроптар қызды ауруға шалдықтырады. Дәрігер қыз баланы тексеріп , оның ауруының білік, ауруды жеңетін ғажайып затты ұсынады». -және су.Сабын мен су-нағыз достар. Қолды күніне бірнеше рет жууымыз қажет.Балалар,ол ғажайып не деп ойлайсыңдар?.

-Дұрыс,балалар,ол ғажайып зат сабынмен су,оларбізге-нағыз достар.Қолды күніне бірнеше рет жууымыз қажет .

Тұмау кезінде үйде сақталуға тиіс ережелер: 1.Жеке бас гигиена ережелерін сақтау, 2.Бөлме терезесін ашып,желдетіп алып,дымқыл шүберекпен сүртіп тазартып тұру керек, 3.Медициналық бетперде тағу керек, 4.Мұрының шырышты қабатын оксолин жақпасымен майлаймыз, 5.Үйде көбірек пияз,сарымсақ пайдаланамыз, 6.Лимон,таңқурай,қарақат және бал қосылған шәй немесе сұйықтар ішеміз.

Тұмау кезінде үйде сақталуға тиіс ережелер:

1.Жеке бас гигиена ережелерін сақтау,

2.Бөлме терезесін ашып,желдетіп алып,дымқыл шүберекпен сүртіп тазартып тұру керек,

3.Медициналық бетперде тағу керек,

4.Мұрының шырышты қабатын оксолин жақпасымен майлаймыз,

5.Үйде көбірек пияз,сарымсақ пайдаланамыз,

6.Лимон,таңқурай,қарақат және бал қосылған шәй немесе сұйықтар ішеміз.

Сарамандық жұмыс: Лупамен осы отырған парталарымыздың үстін қарайық,не байқадыңдар?. Енді мына жемістерді лупа арқылы қараймыз. Жемістің аты, Қандай дәрумен бар? Көкөністің аты, Қандай дәрумен бар? Көкөністің аты, Қандай дәрумен бар? Жемістің аты, Қандай дәрумен бар? Көкөніс аты, Қандай дәрумен бар?

Сарамандық жұмыс:

Лупамен осы отырған парталарымыздың үстін қарайық,не байқадыңдар?.

Енді мына жемістерді лупа арқылы қараймыз.

Жемістің аты,

Қандай дәрумен бар?

Көкөністің аты,

Қандай дәрумен бар?

Көкөністің аты,

Қандай дәрумен бар?

Жемістің аты, Қандай дәрумен бар?

Көкөніс аты,

Қандай дәрумен бар?

Сергіту сәті: Денсаулыққа байланысты ырым сөздер,мақал мәтел,жұмбақ айту.

Сергіту сәті:

Денсаулыққа байланысты ырым сөздер,мақал мәтел,жұмбақ айту.

Сабақ бекіту: 1.Денсаулық дегеніміз не? 2.Дені сау адам ол қандай адам? 3.Деніміз сау болу үшін не істейміз? 4.Жан жағымыздағы микроптан қалай сақтануға болады? 5.Дәруменнің адамға беретін пайдасы? 6.Ең бірінші нені күтуіміз керек? 7.Қыста тұмау болмау үшін не істеуміз керек? 8.Мектепте және үйде тұмаудан қалай сақтанамыз? 9.Медициналық бетпердені не үшін тағады?. 10.Тамақтану уақытын не үшін сақтаймыз?. 11Тәуліктегі тамақтану саны?.Тамақтану аралығы қанша сағаттан аспау керек?.

Сабақ бекіту:

1.Денсаулық дегеніміз не?

2.Дені сау адам ол қандай адам?

3.Деніміз сау болу үшін не істейміз?

4.Жан жағымыздағы микроптан қалай сақтануға болады?

5.Дәруменнің адамға беретін пайдасы?

6.Ең бірінші нені күтуіміз керек?

7.Қыста тұмау болмау үшін не істеуміз керек?

8.Мектепте және үйде тұмаудан қалай

сақтанамыз?

9.Медициналық бетпердені не үшін

тағады?.

10.Тамақтану уақытын не үшін сақтаймыз?.

11Тәуліктегі тамақтану саны?.Тамақтану аралығы қанша сағаттан аспау керек?.

Кері байланыс.

Кері байланыс.

Үйге тапсырма: “ Жеке бас гигиенасы”оқып келу.

Үйге тапсырма:

“ Жеке бас гигиенасы”оқып

келу.

Бағалау:топтық

Бағалау:топтық


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (девочки)

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
ЖЕКЕ БАС ГИГИЕНАСЫ

Автор: Койбагарова Орынша Аяуовна

Дата: 05.04.2016

Номер свидетельства: 315098

Похожие файлы

object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(194) "Салауатты ?мір салты. Киім ж?не ая?киім гигиенасы. Жеке бас гигиенасы. Киім ж?не ая?киім к?тімі. Киімді ж?ндеу"
  ["seo_title"] => string(125) "salauatty-omir-salty-kiim-zh-nie-aiak-kiim-ghighiienasy-zhiekie-bas-ghighiienasy-kiim-zh-nie-aiak-kiim-kutimi-kiimdi-zhondieu"
  ["file_id"] => string(6) "334506"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1465910996"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(81) "Киім және аяқкиім күтімі. Жеке бас гигиенасы"
  ["seo_title"] => string(53) "kiim_zh_nie_aiak_kiim_kutimi_zhiekie_bas_ghighiienasy"
  ["file_id"] => string(6) "396878"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1488358099"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(202) "Салауатты өмір салты. Киім және аяқкиім гигиенасы. Жеке бас гигиенасы. Киім және аяқкиім күтімі. Киімді жөндеу."
  ["seo_title"] => string(125) "salauatty_omir_salty_kiim_zh_nie_aiak_kiim_ghighiienasy_zhiekie_bas_ghighiienasy_kiim_zh_nie_aiak_kiim_kutimi_kiimdi_zhondieu"
  ["file_id"] => string(6) "348330"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1476196199"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(51) "Тазалық – денсаулық кепілі."
  ["seo_title"] => string(26) "tazalyk_densaulyk_kepili_3"
  ["file_id"] => string(6) "554477"
  ["category_seo"] => string(14) "estestvoznanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1593868700"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(95) "Урок "Балар мен жас?спірімдер гигиеналы? т?рбие беру""
  ["seo_title"] => string(52) "urokbalarmienzhasospirimdierghighiienalyktrbiiebieru"
  ["file_id"] => string(6) "312452"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1459343383"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства