kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба? жоспары 7 сынып ана тілім ?нім

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні:

П?н: ?аза? тілі

Сынып: 7

Саба?ты? та?ырыбы:

Саба?ты? ма?саты:

1.Білімділік: О?ушыларды? жай ж?не ??рмалас с?йлемнен ал?ан теориялы? білімдерін іс ж?зінде ?олдану,ауызша,жазбаша талдау ж?мыстарын ж?ргізу. «Ана тілінде с?йлеу» деген лексикалы? та?ырыбы бойынша балаларды? білім, с?з ?орларын, керекті м?ліметтерімен, білімдерін к?бейту пысы?тау, тере?дету. О?ушыларды? таным д?ниесін Т?уелсіз ?аза?станны? мемлекеттік тіл мен ана тілі туралы т?сінік пен білімдерін ке?ейту.О?улы?та?ы «Ана тілінде с?йлеу» мазм?ныны? к?ркемдігін ме?герту. «Жеті ж?ртты? тілі», «жеті т?рлі ?ылым» деген т?сінік беру,лексикалы? та?ырыпты жан-жа?ты талдау, м?нерлеп о?у. О?ушыларды? ана тіліне деген д?рыс к?з?арастарын ?алыптастыру, пікірін,арнайы с?ра?тар?а толы? жауап беруге ?йрету ж?не сауатты жазуларын ?ада?алау.

2.Дамытушылы?: Балаларды? ?аза?стан халы?тарыны? ана тілінде с?йлеу туралы ауызекі с?йлеуге дамыту ж?не жазу шеберліктерін арттыру.Сыни т?р?ысынан ойлау?а, ?зінше ой т?юге баулу, танымды? т?сініктерін дамыту. О?ушыларды? д?ниетанымын ке?ейту, ?з ойларын тияна?тау.

3.Т?рбиелік: О?ушылар?а эстетикалы?, тіл м?дениеті, ?дептілік м?селелерін т?рбие беру. Ана тіліне,Отан?а,?аза?стан хал?ы ??рметтеуге с?йіспеншілік сезімін арттыра отыру.

Саба?ты? т?рі: д?ст?рлі, жа?а саба?.

Саба?ты? ?діс-т?сілдері: т?сіндіру, с?ра?-жауап,талдау, топпен о?ыту,м?нерлеп о?у,ойлармен б?лісу,??гімелеу.

Саба?ты? барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і.

1.С?лемдесу,

2. т?гендеу.

ІІ. ?й тапсырмасын тексеру: ??гіме

IV.Жа?а саба?:

Сан есім – санды? ??ымды білдіреді.

1. Затты? санын білдіреді  (?анша?   Неше?)

2. санны? атауын (не?)

Сан есімні? т?рленуі біркелкі емес.

 • Есептік, реттік сан есімдер затты? ??ымда септік, т?уелдік, жіктік жал?ауларын ?абылдай алады.
 • Есептік сан есім санды? ??ымды білдіргенде, т?рленбейді.

Затты? ??ымда т?рленеді.

То?санымыз жиылып,

То?ты сой?ан батырмыз.

 • Жина?ты? сан есімні? затты? ?асиеті бол?анды?тан, т?рлендіруші ?осымшаларды ?абылдай береді.
 • Б?лшектік сан есімдер септеледі, біра? к?птелмейді, т?уелденбейді.

Жіктік жал?ауын ?абылдап, затты? ??ымда ?олданылады.

С?ра?тар:

1. Б?бек ?ай айлы?ында ал?аш?ы дыбыстар шы?ара бастайды?

2. Б?лдіршіндер ал?аш дыбыс шы?ара баста?анда ата-ананы? міндеті не?

3. ?аза? хал?ы баланы? тілі тез шы?у ?шін ?андай ырым жаса?ан?

4. Ана тіліні? байлы?ын толы? ме?геру ?шін заттар ?алай таныстыр?ан?

5. Сауса?тарды? атаулары ?андай?

6. ?абылдау?а же?іл болу ?шін ?алай жаттат?ыз?ан?

7. Сендер балалар?а арна?ан ?андай д?ст?рлерін білесі?дер?

(Балалармен бірге ?аза?ша сауса?тарды? атауларын айтып к?рсету.)

1) У?де берсе? ?айтпа -.

2) Тілге ??рмет -.

3) Т?рбие отбасынан.

4) Туысы бірді? -.

5) Отан отбасынан.

6) А?айын тату болса ат к?п,

7)А?асы барды? жа?асы бар,.

8) А?а- бор,.-.

а) уысы бір

?) іні-тас

б) басталады

в) ?олы?нан келмесе айтпа

г) інісі барды? тынысы бар

?) басталады

д) абысын тату болса ас к?п

е) елге ??рмет

1. У?де берсе? ?айтпа -.(?олы?нан келмесе айтпа.)

2. Тілге ??рмет -.(елге ??рмет)

3. Т?рбие отбасынан. ( басталады)

4. Туысы бірді? -. (уысы бір)

5. Отан отбасынан. ( басталады)

6. А?айын тату болса ат к?п, ( абысын тату болса ас к?п)

7. А?асы барды? жа?асы бар,. (інісі барды? тынысы бар)

8. А?а- бор,.-. (іні-тас)

 (М??алімні? ауызекі тілде айтып берілген ма?ал-м?телдерді ?аза?ша аударып ая?тау керек)

· - гостья в семье

· - и все разные

· -дерево,. - листья.

· - так отблагодарят тебя дети.

- Балалар,«Ана тілі» дегеніміз не??аза?стан ?андай мемлекет?

22 ?ырк?йек к?ні б?кіл ?аза?стан хал?ы ?лкен бірлік пен берекені? мейрамын тойлайды. Я?ни «?аза?стан Республикасыны? тілдер мерекесі». Б?л мерекені? биыл 21 жылды?ы тойланды.

- Ал, елбасы Назарбаев былай деген екен:

«Ана тілі мен мемлекеттік тілді білу-уа?ытты? талабы» (Знание родного языка и государственного –это веление времени)

«Тіл - досты?ты? ??ралы» дегендей, ту?ан жер,ту?ан тіл адам?а ?андай ысты?, кандай ?ымбат.?р ?лттар досты?ы мен тіліміз жасай берсін! Осымен ?аза?стан халы?тарыны? тілдер к?ніне арнал?ан «Ана тілінде с?йлеу» деген ашы? саба?ымызды бастайы?!

а/ О?ылым

1- Тапсырма

Жеті жас?а дейін тек бір тілде – ана тілінде с?йлеген с?би ту?ан тілін еш?ашан ?мытпайды. К?неден келе жат?ан ?аза? зиялыларды? та?ылымы бойынша «жігіт болса?, жеті ж?ртты? тілін біл, жеті т?рлі ?ылым біл» деп талап ?оя т?рбиелейтін. Мысалы,?лы ?алымымыз Ш.У?лиханов осы талап?а сай жеті ж?ртты? тілін білген.

(М.?азбеков)

?/ Жазылым. Та?та мен д?птермен ж?мыс.

1. -Балалар, «Ана тілінде с?йлеу» лексикалы? та?ырыбы бойынша берілген хабарлы с?йлемдерден с?раулы с?йлемдер ??ра?дар. Мысалы.

(Жеті жас?а дейін с?би тек бір– ана тілінде с?йлеген бе? Кімдер келе жат?ан ?рпа?ты «жігіт болса?, жеті ж?ртты? тілін біл, жеті т?рлі ?ылым біл» деп осы талап бойынша т?рбиелейтін? ?лы Ш.У?лиханов кім? Ол осы талап?а сай болды ма? Жеті ж?ртты? тілін білген адам нені біледі?.)

2. -Балалар, эл. та?тада?ы «Ана тілінде с?йлеу» 1 тапсырманы? берілген с?йлемдерді о?ып, бастауыш пен баяндауышты? астын сызы?дар.

(Балалар эл. та?тада бастауыш пен баяндауышты? астын сызып т?рады)

1-Тапсырма

Жеті жас?а дейін тек бір тілде – ана тілінде с?йлеген с?би ту?ан тілін еш?ашан ?мытпайды. К?неден келе жат?ан ?аза? зиялыларды? та?ылымы бойынша «жігіт

болса? , жеті ж?ртты? тілін біл, жеті т?рлі ?ылым біл» деп талап ?оя т?рбиелейтін. Мысалы,?лы ?алымымызШ.У?лиханов осы талап?а сай жеті ж?ртты? тілін білген.

(М.?азбеков)

б/ Айтылым: 

-Балалар, «Ана тілінде с?йлеу» мазм?ны бойынша с?здерді? ішінде ?андай синоним,антоним, омоним с?здерін білесі?дер, айтып бері?дер.

· Халы?= …, бірінші = …, с?би = …, ?лы = …, адам = ….

· білген., ту?ан., со??ы., к?не., жас.. т.б

· Талап-., ана-. т.б

в/ Айтылым. О?улы? пен та?тамен ж?мыс. (О?улы?та 2тапсырма 16-17бетте)

Берілген 2 тапсырмада?ы диалогті толы?тырып,?зара с?йлесі?дер: (10слайд)

1. – Сені? ?лты? кім?

2. – Сен ?аза?ша с?йлей аласы? ба?

3. – Ата-ана?мен ?аза?ша с?йлесесі? бе?

4. - Отбасы?да ?ай тілде с?йлесесі?дер?

5. –Ата-ана? та?ы да ?андай тілдерді біледі?

6. -?зі? ?аза?,орыс тілдерінен бас?а ?андай тілді білесі??

7. –А?ылшын тілін ?алай ме?геріп ж?рсі??

8. -?осымша саба? алып ж?рсі? бе?

9. –?аза? тілін толы? ме?геру ?шін не істеу керек??алай ойлайсы?дар?

V.Саба?ты? бекіту кезе?і: (11 слайд)

-Б?гінгі саба?та «Ана тілінде с?йлеу» мазм?нымен танысты?.

«Ана тілінде с?йлеу» та?ырыбы бойынша арнайы с?ра?тар.

· М?тінде кім, не туралы айтыл?ан?

· «Ана тілі» дегеніміз не?

· Неше жас?а дейін тек бір тілде с?йлеген с?би ту?ан тілін еш?ашан ?мытпайды?

· Шо?ан У?лиханов кім?

· Шо?ан У?лиханов неше ж?ртты? тілін білген?

· ?аза?тарда жігіт болса ?алай т?рбиелейтін?

· Балалар, біз неге ана тілін білуіміз керек?

· ?аза?стан халы?ты? этносты? ??рамы ?андай?

· ?аза? хал?ыны? ана тілі ?андай?

· Бас?а ?лттар ?аза?ша с?йлей ала ма?

-Балалар, сендер неше тіл білсе?дер сонша рет адамсы?дар. ?йткені, ?азіргі заманда полиглот болу -?мір талабы.

Сонды?тан б?гінгі жа?а саба?ты ?ш тілді? ?ндесуін к?рсету ?шін «Полиглот» деген ойынмен ая?та?ым келеді!Шарттым мынадай: (12слайд)

?азір ма?ал-м?телдерді о?имын,оларды? бір с?зі т?сіріліп ?алады. Ал сендер сол кезде с?зді тауып соны 3 немесе 4 тілге аударасыздар.(Балалар эл. та?тада берілген ма?ал-м?телдерді? с?зін тауып 3 немесе 4 тілге аударып т?рады. ?аза?,орыс,а?ылшын мен француз тілдеріне аударады)

«Полиглот» (12слайд)

А) Доссыз ?мір-т?зсыз. (та?ам, еда, food)

Б) Отанды с?ю. басталады (отбасы, семья, family)

В) Отансыз., ормансыз б?лб?л (адам, человек, man)

Г) А?а- бор,іні-. (тас, камень,stone )

?) ?нер алды ?ызыл. (тіл, язык,language)

Д) Ана с?ті – бой ?сіреді,ана тілі. ?сіреді (ой,мысль,thonght)

Е) ?ос тіл- ?ос. (?анаты, крылья,wings)

?йге тапсырма: «Мені? ана тілім» деген ша?ын ??гімені жазып дайында?дар.

Ба?алау.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Саба? жоспары 7 сынып ана тілім ?нім»

Күні:

Пән: Қазақ тілі

Сынып: 7

Сабақтың тақырыбы:

Сабақтың мақсаты:

1.Білімділік: Оқушылардың жай және құрмалас сөйлемнен алған теориялық білімдерін іс жүзінде қолдану,ауызша,жазбаша талдау жұмыстарын жүргізу. «Ана тілінде сөйлеу» деген лексикалық тақырыбы бойынша балалардың білім, сөз қорларын, керекті мәліметтерімен, білімдерін көбейту пысықтау, тереңдету. Оқушылардың таным дүниесін Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік тіл мен ана тілі туралы түсінік пен білімдерін кеңейту.Оқулықтағы «Ана тілінде сөйлеу» мазмұнының көркемдігін меңгерту. «Жеті жұрттың тілі», «жеті түрлі ғылым» деген түсінік беру,лексикалық тақырыпты жан-жақты талдау, мәнерлеп оқу. Оқушылардың ана тіліне деген дұрыс көзқарастарын қалыптастыру, пікірін,арнайы сұрақтарға толық жауап беруге үйрету және сауатты жазуларын қадағалау.

2.Дамытушылық: Балалардың Қазақстан халықтарының ана тілінде сөйлеу туралы ауызекі сөйлеуге дамыту және жазу шеберліктерін арттыру.Сыни тұрғысынан ойлауға, өзінше ой түюге баулу, танымдық түсініктерін дамыту. Оқушылардың дүниетанымын кеңейту, өз ойларын тиянақтау.

3.Тәрбиелік: Оқушыларға эстетикалық, тіл мәдениеті, әдептілік мәселелерін тәрбие беру. Ана тіліне ,Отанға,Қазақстан халқы құрметтеуге сүйіспеншілік сезімін арттыра отыру.

Сабақтың түрі: дәстүрлі, жаңа сабақ.

Сабақтың әдіс-тәсілдері: түсіндіру, сұрақ-жауап,талдау, топпен оқыту,мәнерлеп оқу,ойлармен бөлісу,әңгімелеу.

Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі.

1.Сәлемдесу,

2. түгендеу.

ІІ. Үй тапсырмасын тексеру: әңгіме

IV.Жаңа сабақ:

Сан есім – сандық ұғымды білдіреді.

1. Заттың санын білдіреді (қанша? Неше?)

2. санның атауын (не?)

Сан есімнің түрленуі біркелкі емес.

 • Есептік, реттік сан есімдер заттық ұғымда септік, тәуелдік, жіктік жалғауларын қабылдай алады.

 • Есептік сан есім сандық ұғымды білдіргенде, түрленбейді.

Заттық ұғымда түрленеді.

Тоқсанымыз жиылып,

Тоқты сойған батырмыз.

 • Жинақтық сан есімнің заттық қасиеті болғандықтан, түрлендіруші қосымшаларды қабылдай береді.

 • Бөлшектік сан есімдер септеледі, бірақ көптелмейді, тәуелденбейді.

Жіктік жалғауын қабылдап, заттық ұғымда қолданылады.

Сұрақтар:

1. Бөбек қай айлығында алғашқы дыбыстар шығара бастайды?

2. Бүлдіршіндер алғаш дыбыс шығара бастағанда ата-ананың міндеті не?

3. Қазақ халқы баланың тілі тез шығу үшін қандай ырым жасаған?

4. Ана тілінің байлығын толық меңгеру үшін заттар қалай таныстырған?

5. Саусақтардың атаулары қандай?

6. Қабылдауға жеңіл болу үшін қалай жаттатқызған?

7. Сендер балаларға арнаған қандай дәстүрлерін білесіңдер?

(Балалармен бірге қазақша саусақтардың атауларын айтып көрсету.)

1) Уәде берсең қайтпа - ...

2) Тілге құрмет - ...

3) Тәрбие отбасынан ...

4) Туысы бірдің -...

5) Отан отбасынан ...

6) Ағайын тату болса ат көп,

7)Ағасы бардың жағасы бар, ...

8) Аға- бор, ...- ...

а) уысы бір

ә) іні-тас

б) басталады

в) қолыңнан келмесе айтпа

г) інісі бардың тынысы бар

ғ) басталады

д) абысын тату болса ас көп

е) елге құрмет

1. Уәде берсең қайтпа - ...(қолыңнан келмесе айтпа.)

2. Тілге құрмет - ...(елге құрмет)

3. Тәрбие отбасынан ... ( басталады)

4. Туысы бірдің -... (уысы бір)

5. Отан отбасынан ... ( басталады)

6. Ағайын тату болса ат көп, ( абысын тату болса ас көп)

7. Ағасы бардың жағасы бар, ... (інісі бардың тынысы бар)

8. Аға- бор, ...- ... (іні-тас)

(Мұғалімнің ауызекі тілде айтып берілген мақал-мәтелдерді қазақша аударып аяқтау керек)

· - гостья в семье

· - и все разные

· -дерево , ... - листья.

· - так отблагодарят тебя дети.

- Балалар,«Ана тілі» дегеніміз не?Қазақстан қандай мемлекет?

22 қыркүйек күні бүкіл Қазақстан халқы үлкен бірлік пен берекенің мейрамын тойлайды. Яғни «Қазақстан Республикасының тілдер мерекесі». Бұл мерекенің биыл 21 жылдығы тойланды.

- Ал, елбасы Назарбаев былай деген екен:

«Ана тілі мен мемлекеттік тілді білу-уақыттың талабы» (Знание родного языка и государственного –это веление времени)

«Тіл - достықтың құралы» дегендей, туған жер,туған тіл адамға қандай ыстық, кандай қымбат.Әр ұлттар достығы мен тіліміз жасай берсін! Осымен Қазақстан халықтарының тілдер күніне арналған «Ана тілінде сөйлеу» деген ашық сабағымызды бастайық!

а/ Оқылым

1- Тапсырма

Жеті жасқа дейін тек бір тілде – ана тілінде сөйлеген сәби туған тілін ешқашан ұмытпайды. Көнеден келе жатқан қазақ зиялылардың тағылымы бойынша «жігіт болсаң , жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі ғылым біл» деп талап қоя тәрбиелейтін. Мысалы,ұлы ғалымымыз Ш.Уәлиханов осы талапқа сай жеті жұрттың тілін білген.

(М.Қазбеков)

ә/ Жазылым. Тақта мен дәптермен жұмыс.

1. -Балалар, «Ана тілінде сөйлеу» лексикалық тақырыбы бойынша берілген хабарлы сөйлемдерден сұраулы сөйлемдер құраңдар. Мысалы.

(Жеті жасқа дейін сәби тек бір– ана тілінде сөйлеген бе? Кімдер келе жатқан ұрпақты «жігіт болсаң , жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі ғылым біл» деп осы талап бойынша тәрбиелейтін? Ұлы Ш.Уәлиханов кім? Ол осы талапқа сай болды ма? Жеті жұрттың тілін білген адам нені біледі?.)

2. -Балалар, эл. тақтадағы «Ана тілінде сөйлеу» 1 тапсырманың берілген сөйлемдерді оқып, бастауыш пен баяндауыштың астын сызыңдар.

(Балалар эл. тақтада бастауыш пен баяндауыштың астын сызып тұрады)

1-Тапсырма

Жеті жасқа дейін тек бір тілде – ана тілінде сөйлеген сәби туған тілін ешқашан ұмытпайды. Көнеден келе жатқан қазақ зиялылардың тағылымы бойынша «жігіт

болсаң , жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі ғылым біл» деп талап қоя тәрбиелейтін. Мысалы,ұлы ғалымымызШ.Уәлиханов осы талапқа сай жеті жұрттың тілін білген.

(М.Қазбеков)

б/ Айтылым: 

-Балалар, «Ана тілінде сөйлеу» мазмұны бойынша сөздердің ішінде қандай синоним,антоним, омоним сөздерін білесіңдер, айтып беріңдер.

· Халық= …, бірінші = …, сәби = …, ұлы = …, адам = ….

· білген ..., туған ... , соңғы ... , көне ... , жас ... . т.б

· Талап- ..., ана-... т.б

в/ Айтылым. Оқулық пен тақтамен жұмыс. (Оқулықта 2тапсырма 16-17бетте)

Берілген 2 тапсырмадағы диалогті толықтырып,өзара сөйлесіңдер: (10слайд)

1. – Сенің ұлтың кім?

2. – Сен қазақша сөйлей аласың ба?

3. – Ата-анаңмен қазақша сөйлесесің бе?

4. - Отбасыңда қай тілде сөйлесесіңдер?

5. –Ата-анаң тағы да қандай тілдерді біледі?

6. -Өзің қазақ,орыс тілдерінен басқа қандай тілді білесің?

7. –Ағылшын тілін қалай меңгеріп жүрсің?

8. -Қосымша сабақ алып жүрсің бе?

9. –Қазақ тілін толық меңгеру үшін не істеу керек?Қалай ойлайсыңдар?

V.Сабақтың бекіту кезеңі: (11 слайд)

-Бүгінгі сабақта «Ана тілінде сөйлеу» мазмұнымен таныстық.

«Ана тілінде сөйлеу» тақырыбы бойынша арнайы сұрақтар .

· Мәтінде кім, не туралы айтылған?

· «Ана тілі» дегеніміз не?

· Неше жасқа дейін тек бір тілде сөйлеген сәби туған тілін ешқашан ұмытпайды?

· Шоқан Уәлиханов кім?

· Шоқан Уәлиханов неше жұрттың тілін білген?

· Қазақтарда жігіт болса қалай тәрбиелейтін?

· Балалар, біз неге ана тілін білуіміз керек?

· Қазақстан халықтың этностық құрамы қандай?

· Қазақ халқының ана тілі қандай?

· Басқа ұлттар қазақша сөйлей ала ма?

-Балалар, сендер неше тіл білсеңдер сонша рет адамсыңдар. Өйткені, Қазіргі заманда полиглот болу -өмір талабы.

Сондықтан бүгінгі жаңа сабақты үш тілдің үндесуін көрсету үшін «Полиглот» деген ойынмен аяқтағым келеді!Шарттым мынадай: (12слайд)

Қазір мақал-мәтелдерді оқимын,олардың бір сөзі түсіріліп қалады. Ал сендер сол кезде сөзді тауып соны 3 немесе 4 тілге аударасыздар .(Балалар эл. тақтада берілген мақал-мәтелдердің сөзін тауып 3 немесе 4 тілге аударып тұрады. Қазақ,орыс,ағылшын мен француз тілдеріне аударады)

«Полиглот» (12слайд)

А) Доссыз өмір-тұзсыз .... (тағам , еда, food)

Б) Отанды сүю .... басталады (отбасы , семья, family)

В) Отансыз ..., ормансыз бұлбұл (адам , человек, man)

Г) Аға- бор,іні- ... (тас , камень,stone )

Ғ) Өнер алды қызыл ... (тіл , язык,language)

Д) Ана сүті – бой өсіреді,ана тілі ... өсіреді (ой,мысль,thonght)

Е) Қос тіл- қос .... (қанаты , крылья,wings)

Үйге тапсырма: «Менің ана тілім» деген шағын әңгімені жазып дайындаңдар..

Бағалау .
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Саба? жоспары 7 сынып ана тілім ?нім

Автор: Ш?кен ??ралай Самал?ы

Дата: 05.11.2015

Номер свидетельства: 248293

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(149) "3- сынып. ?ыс?а мерзімді саба?  жоспары. ?дебиеттік о?у: «Егінші мен ?ас?ыр» (ертегі) "
  ["seo_title"] => string(91) "3-synyp-k-ysk-a-mierzimdi-sabak-zhospary-diebiiettik-ok-u-ieghinshi-mien-k-ask-yr-iertieghi"
  ["file_id"] => string(6) "133888"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1416594748"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(75) "Жемістерді? т?зілуі саба? жоспары (6 сынып)"
  ["seo_title"] => string(45) "zhiemistierdin-tuzilui-sabak-zhospary-6-synyp"
  ["file_id"] => string(6) "260499"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1448972374"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(56) "Саба? жоспары: Ту?ан к?н. 3-сынып."
  ["seo_title"] => string(33) "sabak-zhospary-tug-an-kun-3-synyp"
  ["file_id"] => string(6) "289826"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1454863459"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(51) ""??н мемлекеті" саба? жоспары "
  ["seo_title"] => string(33) "g-u-n-miemliekieti-sabak-zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "233626"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1443169799"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(163) "Биология п?нінен 8 сынып?а арнал?ан саба? жоспары. Та?ырыбы: "Витаминдер ж?не оларды? ма?ызы" "
  ["seo_title"] => string(100) "biologhiia-p-ninien-8-synypk-a-arnalg-an-sabak-zhospary-tak-yryby-vitamindier-zh-nie-olardyn-man-yzy"
  ["file_id"] => string(6) "198037"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1428340123"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства