kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?зін -?зі тану "Жалынды жасты? ша?"

Нажмите, чтобы узнать подробности

iн-?зi тану саба?ыны? жоспары

Мектеп   Эстетикалы? ба?ытта?ы Жана ауыл орта мектебі   Мерзiм    5.02.2015жыл        19 саба?

Та?ырып Жалынды жасты? ша?

??ндылы?  Д?рыс ?рекет  ?асиеттері: уа?ытты ?немдей білу, ?о?ам?а риясыз ?ызмет ету,жауапкершілік

М??алiм  Атембекова А.Ш.         сынып   10    О?ушылар саны 18

Саба? ма?саты: д?рыс та?дал?ан болаша?ты?    адам ?міріндегі  ма?ыздылы?ы туралы т?сініктерін ке?ейту. Д?рыс ?рекет жасау?а  ?йрету.

Міндеттері:

1.   ?о?ам?а риясыз ?ызмет ету-д?рыс ?рекет екендігін ??ындыру.

2.   Уа?ытты ?немдей білу ?асиетін  дамыту;

3. О?ушыларды ?з ?міріне, ойы мен с?зіне, ісі мен ?рекетіне жауапкершілікпен ?арау?а т?рбиелеу.

Ресурстар:(??ралдар, м?лiметтер)

слайд,?ле?ні? аудиодискісі.

Саба? барысы:

С?лематсыздарма баллалар! Сіздерді к?ргеніме ?уаныштымын. Саба?ымызды тынышты? с?тінен бастайы?

 1. ?йымдастыру кезе?i. Тынышты? с?тi. 
 2. ?й тапсырмасын тексеру

І.Омаров  «Жастар?а хат»

С?ра?тар:

 • Адам ?міріндегі ?ай кез туралы м?тінде айтыл?ан?
 • «адам ?рбір секундта бір демалады.» деген с?зді ?алай т?сінесі??
 • Сіздерді? ?мірлері?ізде автор айт?ан ?асиеттерге сай, жас адам кездесті ме? Сіз ?ызы?атындай ?андай ?асиеттерге ие болды?

И?, бізді? ?мірде ?р т?рлі адамдар кездеседі. Жа?сы –жаман, ?діл-?тірікші,?айырымды-?атыгез.  Олар ж?не біздер-біз  ?андай адамдар?а жататынымыз туралы білгілері?із келсе, ?азір  ?зара 4 топ?а б?лінейік

 К?нделікті ?мірде - кофе  а?аш,  с?біз ж?не ж?мырт?а  деген заттарды естимыз,ал енді елестетіп к?рейік, жанымыз?а ?андай зат жа?ын болса, сол  топ?а ?осыламыз. Ал  енді не себепті осы заттарды та?дады?ыздар ойланып к?рі?іздер.

Адамны? е? басты ??ндылы?ы –ол ?мір. ?мір деген ?у

А?ып жат?ан су дегендей. ?аза? хал?ы ?мірді су?а те?ейтін, себебі ?міріміз су секілді орында т?рмай а?ып жатады.  Д?ниеге келген адам біраз уа?ыт?а дейін ?зін м?нгі –ба?и ?мір с?ретіндей сезінеді.біра? ?міріміз ?амшыны? сабындай ?ыс?а екенін ?мытпау керек Адам адам болып жаратыл?аннан кейін,ол міндетті т?рде ?су, есею, ержету, мар?аю, ?артаю сия?ты таби?а ?рдістерді басынан ?ткізеді. Б?ны? б?рі уа?ытпен ?лшенген  -?мірді? кезе?дері. кейбір кезе?дер-?су ?шін, кейб?реуі ?о?ам?шін пайдалы е?бек етуге, ал кейбіреуі ?ткен бейнетінін –зейнетін к?ру ?шін  ?артаятын кезе?ге кетеді.

Сіздерге топты? тапсырма  беріледі. ?р ?мірлік кезе?ні? -?з уа?ыты мен міндеттері бар

Саба? барысын талдау:

2мин

4мин

2мин

7мин

3 мин

Шы?армашылы? ж?мыс, топты? ж?мыс

Топтар ?мірлік  кезе?дер туралы  ?з ойларын, міндеттерін пікірлерін айтады.

1топ-балалы? ша?

2топ-жасты? ша?

3 топ есейген  ша?

4топ-зейнеттік жас

Класстерлар та?та?а ілініп ?ор?алады.

ЖА?А ТА?ЫРЫП

Адам ?мірінде т?рлі материалды? ж?не рухани жетістіктерге жеткісі келеді. Соны? ішінде е? бастысы

ба?ытты отбасы ??р?ысы келеді

Материалды? жа?дай?а жеткісі келеді

 • ж?мыста беделді абыройлы бол?ысы келеді –?мірді? негізі фундаменті ?ай уа?ытта ?аланады деп ойлайсыздар.

?рине –ол ма?ызды жасты? ша?та. адам  ?міріні? к?ктемі

Жасты? ша? – ?мір ?ле?і. ?рбір адам ?міріні? ?зге кезе?дерінен г?рі жас кезінде жа?сыра? болады. Сол кезе?ді ас?ан са?ынышпен еске алады. Жасты? ша?ты? т?тті естеліктері адам баласыны? жадында м??гілікке жа??ырып т?ратыны шынды?

 

Б?гінгі саба?ты? д?йекс?зімен танысайы?

 1. Д?йекс?з. 

«Жасты? ша?ы?-жар?ын жазды? бейнесі, ??тты жазды? ала алса? жо? бермесі»

                                               С.М??анов

о?ушылар талдап бол?асын  1 рет ?ыздар?а айт?ызу  1рет ?лдар?а айт?ызу. Барлы?ы бірге   1рет айтып шы?ады)

 М??алімні? сыйы

-балалар! Ал жасты? ша??а ?андай ?асиеттер т?н деп ойлайсыздар.

Батылды? батырлы? досты?  ма?сат?а жету,?айсарлы?, талаптану, ?айырымдылы?

 Ой ша?ыру

Жасты? ша?

Б?гінгі та?ырыпты на?тылау ?шін  ?демі мультфилімді к?рейік. Содан кейін сіздер алдары?ызда т?р?ан «а?ылдыны? алты ?алпа?ы» ?дісін ?олданып,?алпа?тары?ызды киіп  к?рсетілген в/бейнені   ?ортындылайы?

- ?нады ма?

-жанып т?р?ан май шамдарды?  ?зіндік миссиялары болды ма?

-б?л о?и?адан ?андай ой ?орытар еді?дер деп 

1топ/ а? /- мазм?нын б?гінгі та?ырыппен байланыстыру

2топ/ сары /- кемшіліктер

3 топ-жа?сы ?асиеттер

4-топ- барлы? топтарды м??ият ты?дап,ба?алау пара?ын ?олдана отырып-?з ба?а?ызды беру

Саба? алдында біз топтар?а б?ліндік.елестетіп к?рі?іздер  сіздер та?да?ан заттарды  су?а салып ?айнатса? не болады?

-1. с?біз –езілді

 Ж?мырт?а ?атайды, а?аш сол ?алпын ?згерткен жо?, ал кофе керісінше т?сі мен д?мін татымды ?ылдырып ?згертті. Су ол ?мір, ал от -ол ?мірде кездесетін ?иынды?тар.  С?біз – адамдар ?мірде ?ата? болып к?рінгенмен, ?иын с?тте ?з ?здерін  бас?аралмай ?алады.

А?аш –еш ?згермейді

Ж?мырт?аны ?иында?тар одан сайын шыны?тырады

Ал кофе адамдар тек ?здерін емес, сонымен ?атар ?асында?ы адамдарды? ?мірлерін ?згертіп  демеу болып т?рады. Осындай жас  адамдар

алыста емес-олар  болаша? сіздер  ж?не бізді? айналамызда

адамгершілігі

?мірдегі орыны

Сізді? ба?а?ыз

Шахаризат

?ымбат

Айбат

н?рсая

5

5мин

2

5

Тренингті? элементі.  ?олымызды ж?рек т?сына бір с?т ?ойып, д?рсілін ты?дап к?рейікші.бізді? ж?регіміз махабатпен мейірімге толы. Енді осы ж?ректен ал?ан жылылу??а толы ала?анымызда  пара??а бейнелейік ж?не оны к?ршімізбен айырбастайы?   Тынышталайы?. к?зімізді ж?майы?. Елестетіп к?рі?іздер сіздер мектепті ойда?ыдай ая?тап, ЖОО  жа?сы ая?тады?ыздар, ?зі?із арманда?ан ж?мыс орнында ?ызмет ат?арып ж?рсіз. Т?лектер кешіне келді?іздер. ?астары?ызда т?р?ан с?лу ?ыздар мен сымбатты жігіттер-сізді? сыныптастары?ыз.осы балаларды? ішінен ?з к?рші?ізді тауып ?ара?ызшы. ?андай ол. Енді к?зімізді ашып, пара??а к?ргендері?ізді  жазы?ыздар.

5

 1. Топпен ?н айту.

Балд?урен

Балд?урен к?ктем, асы?ып жеткен,

Ша?ала к?ндер.

Базарлы маусым, шыр?ал?ан даусым,

Тамсанып ?сем.

Балауса бал?ын, к?к майса шал?ын,

Барады к?ндер.

Тербеліп билеп, жай?алып билеп,

?н салып ?сем.

?айырмасы:

Балд?урен, ба?ытты ?н д?урен,

Келеді ?анатын сам?аумен.

К??ілді? ?шырып, а??уын,

Балауса, бал б?ла?, бал д?урен.

Жаныма жылы, ж?рекке ысты?,

К??ілге с?лу.

Тоя ма к?зі?, балд?урен кезі?,

Ба?ыт-ау, ба?ыт?

Даламдай дархан, тауымдай биік,

?мірге с?лу.

Тойама к?зім айтшы сен ?зі?

уа?ыт аума?ы

 

3

 1. ?й тапсырмасы.

№20 Ж.Аймауыт?лыны? «неге арналса?, соны істе» м?тінін о?ып, т?сінігін айту

 1. Со??ы тынышты? с?тi.

Баяу музыка ?осылады.

- К?зімізді ж?мып, тынышты?та  б?гінгі саба?ты есімізге т?сірейік. Б?гінгі саба?тан ал?ан ?асиеттерімізді ж?регімізге жеткізіп, са?тайы?. Енді к?здері?ді ашса?дар да болады.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?зін -?зі тану "Жалынды жасты? ша?" »

Өзiн-өзi тану сабағының жоспары

Мектеп Эстетикалық бағыттағы Жана ауыл орта мектебі Мерзiм 5.02 .2015жыл 19 сабақ

Тақырып Жалынды жастық шақ

Құндылық Дұрыс әрекет Қасиеттері: уақытты үнемдей білу, қоғамға риясыз қызмет ету,жауапкершілік

Мұғалiм Атембекова А.Ш. сынып 10 Оқушылар саны 18


Сабақ мақсаты: дұрыс таңдалған болашақтың адам өміріндегі маңыздылығы туралы түсініктерін кеңейту. Дұрыс әрекет жасауға үйрету.

Міндеттері:

1. Қоғамға риясыз қызмет ету-дұрыс әрекет екендігін ұғындыру.

2. Уақытты үнемдей білу қасиетін дамыту;

3. Оқушыларды өз өміріне, ойы мен сөзіне, ісі мен әрекетіне жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу.


Ресурстар:(құралдар, мәлiметтер)

слайд,өлеңнің аудиодискісі.

Сабақ барысы:

Сәлематсыздарма баллалар! Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Сабағымызды тыныштық сәтінен бастайық

 1. Ұйымдастыру кезеңi. Тыныштық сәтi.

 2. Үй тапсырмасын тексеру

І.Омаров «Жастарға хат»

Сұрақтар:

 • Адам өміріндегі қай кез туралы мәтінде айтылған?

 • «адам әрбір секундта бір демалады...» деген сөзді қалай түсінесің?

 • Сіздердің өмірлеріңізде автор айтқан қасиеттерге сай, жас адам кездесті ме? Сіз қызығатындай қандай қасиеттерге ие болды?


Иә, біздің өмірде әр түрлі адамдар кездеседі. Жақсы –жаман, әділ-өтірікші,қайырымды-қатыгез. Олар және біздер-біз қандай адамдарға жататынымыз туралы білгілеріңіз келсе, қазір өзара 4 топқа бөлінейік

Күнделікті өмірде - кофе ағаш, сәбіз және жұмыртқа деген заттарды естимыз,ал енді елестетіп көрейік, жанымызға қандай зат жақын болса, сол топқа қосыламыз. Ал енді не себепті осы заттарды таңдадыңыздар ойланып көріңіздер.

Адамның ең басты құндылығы –ол өмір. өмір деген қу

Ағып жатқан су дегендей. Қазақ халқы өмірді суға теңейтін, себебі өміріміз су секілді орында тұрмай ағып жатады. Дүниеге келген адам біраз уақытқа дейін өзін мәнгі –бақи өмір сүретіндей сезінеді.бірақ өміріміз қамшының сабындай қысқа екенін ұмытпау керек Адам адам болып жаратылғаннан кейін ,ол міндетті түрде өсу, есею, ержету, марқаю, қартаю сияқты табиға үрдістерді басынан өткізеді. Бұның бәрі уақытпен өлшенген -өмірдің кезеңдері . кейбір кезеңдер-өсу үшін, кейбәреуі қоғамүшін пайдалы еңбек етуге, ал кейбіреуі өткен бейнетінін –зейнетін көру үшін қартаятын кезеңге кетеді.

Сіздерге топтық тапсырма беріледі . әр өмірлік кезеңнің -өз уақыты мен міндеттері бар


Сабақ барысын талдау:

2мин

4мин2мин

7мин

3 мин

Шығармашылық жұмыс, топтық жұмыс

Топтар өмірлік кезеңдер туралы өз ойларын , міндеттерін пікірлерін айтады.

1топ-балалық шақ

2топ-жастық шақ

3 топ есейген шақ

4топ-зейнеттік жас

Класстерлар тақтаға ілініп қорғалады.


ЖАҢА ТАҚЫРЫП

Адам өмірінде түрлі материалдық және рухани жетістіктерге жеткісі келеді. Соның ішінде ең бастысы

бақытты отбасы құрғысы келеді

Материалдық жағдайға жеткісі келеді

 • жұмыста беделді абыройлы болғысы келеді –өмірдің негізі фундаменті қай уақытта қаланады деп ойлайсыздар .

әрине –ол маңызды жастық шақта . адам өмірінің көктемі

Жастық шақ – өмір өлеңі. Әрбір адам өмірінің өзге кезеңдерінен гөрі жас кезінде жақсырақ болады. Сол кезеңді асқан сағынышпен еске алады. Жастық шақтың тәтті естеліктері адам баласының жадында мәңгілікке жаңғырып тұратыны шындық


Бүгінгі сабақтың дәйексөзімен танысайық

 1. Дәйексөз.

«Жастық шағың-жарқын жаздың бейнесі, құтты жаздың ала алсаң жоқ бермесі»

С.Мұқанов


оқушылар талдап болғасын 1 рет қыздарға айтқызу 1рет ұлдарға айтқызу. Барлығы бірге 1рет айтып шығады)

Мұғалімнің сыйы

-балалар! Ал жастық шаққа қандай қасиеттер тән деп ойлайсыздар.

О

Батылдық батырлық достық мақсатқа жету,қайсарлық, талаптану, қайырымдылық

й шақыру


Жастық шақ

Бүгінгі тақырыпты нақтылау үшін әдемі мультфилімді көрейік. Содан кейін сіздер алдарыңызда тұрған «ақылдының алты қалпағы» әдісін қолданып ,қалпақтарыңызды киіп көрсетілген в/бейнені қортындылайық

- Ұнады ма?

-жанып тұрған май шамдардың өзіндік миссиялары болды ма?

-бұл оқиғадан қандай ой қорытар едіңдер деп

1топ/ ақ /- мазмұнын бүгінгі тақырыппен байланыстыру

2топ/ сары /- кемшіліктер

3 топ-жақсы қасиеттер

4-топ- барлық топтарды мұқият тыңдап ,бағалау парағын қолдана отырып-өз бағаңызды беру

Сабақ алдында біз топтарға бөліндік .елестетіп көріңіздер сіздер таңдаған заттарды суға салып қайнатсақ не болады?

-1. сәбіз –езілді

Жұмыртқа қатайды, ағаш сол қалпын өзгерткен жоқ, ал кофе керісінше түсі мен дәмін татымды қылдырып өзгертті. Су ол өмір , ал от -ол өмірде кездесетін қиындықтар. Сәбіз – адамдар өмірде қатаң болып көрінгенмен, қиын сәтте өз өздерін басқаралмай қалады.

Ағаш –еш өзгермейді

Жұмыртқаны қиындақтар одан сайын шынықтырады

Ал кофе адамдар тек өздерін емес, сонымен қатар қасындағы адамдардың өмірлерін өзгертіп демеу болып тұрады. Осындай жас адамдар

алыста емес-олар болашақ сіздер және біздің айналамызда


адамгершілігі

өмірдегі орыны

Сіздің бағаңыз

Шахаризат
Қымбат
Айбат
нұрсая
55мин


2

5

Тренингтің элементі. Қолымызды жүрек тұсына бір сәт қойып, дүрсілін тыңдап көрейікші.біздің жүрегіміз махабатпен мейірімге толы. Енді осы жүректен алған жылылуққа толы алақанымызда параққа бейнелейік және оны көршімізбен айырбастайық Тынышталайық . көзімізді жұмайық. Елестетіп көріңіздер сіздер мектепті ойдағыдай аяқтап , ЖОО жақсы аяқтадыңыздар, өзіңіз армандаған жұмыс орнында қызмет атқарып жүрсіз. Түлектер кешіне келдіңіздер. Қастарыңызда тұрған сұлу қыздар мен сымбатты жігіттер-сіздің сыныптастарыңыз.осы балалардың ішінен өз көршіңізді тауып қараңызшы. Қандай ол. Енді көзімізді ашып, параққа көргендеріңізді жазыңыздар.

5

 1. Топпен ән айту.

Балдәурен

Балдәурен көктем, асығып жеткен,

Шағала күндер.

Базарлы маусым, шырқалған даусым,

Тамсанып әсем.

Балауса балғын, көк майса шалғын,

Барады күндер.

Тербеліп билеп, жайқалып билеп,

Ән салып әсем.


Қайырмасы:

Балдәурен, бақытты ән дәурен,

Келеді қанатын самғаумен.

Көңілдің ұшырып, аққуын,

Балауса, бал бұлақ, бал дәурен.


Жаныма жылы, жүрекке ыстық,

Көңілге сұлу.

Тоя ма көзің, балдәурен кезің,

Бақыт-ау, бақыт?

Даламдай дархан, тауымдай биік,

Өмірге сұлу.

Тойама көзім айтшы сен өзің

уақыт аумағы
3

 1. Үй тапсырмасы.

№20 Ж.Аймауытұлының «неге арналсаң, соны істе» мәтінін оқып, түсінігін айту 1. Соңғы тыныштық сәтi.

Баяу музыка қосылады.

- Көзімізді жұмып, тыныштықта бүгінгі сабақты есімізге түсірейік. Бүгінгі сабақтан алған қасиеттерімізді жүрегімізге жеткізіп, сақтайық. Енді көздеріңді ашсаңдар да болады.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?зін -?зі тану "Жалынды жасты? ша?"

Автор: Атембекова Айнур Шоптибаевна

Дата: 10.04.2015

Номер свидетельства: 199845

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(32) "ЖАЛЫНДЫ ЖАСТЫ? ША?"
  ["seo_title"] => string(19) "zhalyndyzhastykshak"
  ["file_id"] => string(6) "281367"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1453524732"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(70) "Жазбаша ?осу ж?не азайту туралы т?сінік"
  ["seo_title"] => string(44) "zhazbasha-k-osu-zh-nie-azaitu-turaly-tusinik"
  ["file_id"] => string(6) "250601"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1447092047"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(81) "35 + 15, 50 - 15 т?ріндегі ауызша есептеу т?сілдері "
  ["seo_title"] => string(53) "35-15-50-15-turindieghi-auyzsha-iesieptieu-t-sildieri"
  ["file_id"] => string(6) "242644"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1445515116"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(45) "Рухани байлы?-игілік к?зі"
  ["seo_title"] => string(27) "rukhani-bailyk-ighilik-kozi"
  ["file_id"] => string(6) "276292"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1452700256"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(56) "?аза? поэзиясы мен музыка ?нері "
  ["seo_title"] => string(35) "k-azak-poeziiasy-mien-muzyka-onieri"
  ["file_id"] => string(6) "228922"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1441549671"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства