kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект урока по татарскому языку Кире х?л

Нажмите, чтобы узнать подробности

Тема: Кире х?л

Максат:

1) ??мл? кис?ге буларак х?л  т?ркемч?л?ре бел?н танышуны д?вам ит?; кире х?л турында т?шенч? формалаштыру, сорауларын ??м ??мл?д? кулланылышын ?йр?н?;

2) Кире х?лне д?рес кулланып, диалогик ??м монологик с?йл?м булдыру;

3) Укучыларда табигатьк? карата м?х?бб?т хисе т?рбиял??.

II. Принциплар:

 1. < > ф?ннилек, к?рс?тм?лелек, д?вамчанлык;< > коммуникатив, ситуатив-тематик;< >: функциональ;

  “Кире х?л” темасына презентация, интерактив такта.

 

VII.Д?реслек:  Татар теле: рус теленд? т?п гомуми белем бир? м?кт. 8 нче с-фы ?чен д-лек (татар балалары ?чен) / Р.?.Асылг?р?ева, Р.А. Юсупов, М.К.Зиннуров. – 5нче басма. – Казан: Татар. кит.н?шр., 2011.-231б. ;

Д?рес планы

I        Оештыру.

1.У?ай психологик хал?т тудыру.

2.Ис?нл?ш?.

3.Д?реск? килм??чел?рне билгел??.                       

II. Актуальл?штер?.

1.?й эшен тикшер?.

2.Сораулар ярд?менд? алдагы д?рес темасын иск? т?шер?.

 III. Я?а белемн?р формалаштыру.

 1.Презентация ярд?менд? я?а тема а?лату

IV. Алган белемн?рне ныгыту.

Д?реслек буенча эш.

1.99 нче битт?ге  155нче к?нег?, бирем буенча эш (телд?н).

(Укучылар ?авабы)

2.100нче битт?ге 156 нчы к?нег?, бирем буенча эш (язмача).

К?нег?не берг?л?п тикшер?.

(Укучылар ?авабы)

V. Йомгаклау

Сорау-?авап

VI?й эше бир?.

100 нче битт?ге 157нче к?нег?. Кире  х?лл?рне кулланып, “Татарстан милли музеенда” диг?н  хик?я т?з?

VII. Белемн?рне б?ял??.

Билгел?р кую.

Д?рес планы

I        Оештыру.

1.У?ай психологик хал?т тудыру. Ис?нл?ш?. Д?реск? килм??чел?рне билгел??.

Укытучы. Ис?нмесез, укучылар. Х?лл?регез ничек? Б?ген д?рест? кемн?р юк?

(Укучылар ?авабы)

II. Актуальл?штер?.

?й эшен тикшер?. Сораулар ярд?менд? алдагы д?рес темасын иск? т?шер?.

Укытучы. Укучылар, алдагы д?рест? без нинди тема ?ттек?

(укучылар ?авабы)

Укытучы. Шарт х?ле нинди сорауларга  ?авап бир?? Нинди юллар бел?н белдерел??

(укучылар ?авабы)

 III. Я?а белемн?р формалаштыру.

       Укытучы. Укучылар, слайдта бирелг?н ??мл?л?рг? игътибар итик. И? элек ??мл?л?рне укыйбыз, т?р?ем? ит?без, ??мл? кис?кл?ре ягыннан тикшер?без ??м к?телг?н эш-х?лне? киресен белдерг?н иярчен кис?кне  билгел?п карыйбыз.

(слайд)

 1. Аруына карамастан, Илс?яр туктап тормады, ?аман алга атлады. (Г.Т)

 2. Г?рч? анда тумасам да, мин бераз торган идем. (Г.Т)

 3. Торырга кир?к булса да, бераз ирк?л?неп ятты ул. (Р.Т)

(К?телг?н ?авап)

Укытучы. Дим?к, укучылар, ??мл?д? эш-х?лне? киресен белдереп, фигыльг? ияреп килг?н иярчен кис?к кире х?л дип атала. Ул нишл?с? д?? Н?рс?г? карамастан? диг?н сорауларга ?авап бир?.(слайд)

??мл?д? эш-х?лне? киресен белдереп, фигыльг? ияреп килг?н иярчен кис?к кире х?л дип атала.

Обстоятельства уступительности обозначают действие, которое совершается вопреки действию, выраженному главным членом предложения – сказуемым.

Ул нишл?с? д?? Н?рс?г? карамастан? диг?н сорауларга ?авап бир?.

Отвечает на вопрос: вопреки чему?

Кире х?л т?рле юллар бел?н белдерел?:

1

Шарт фигыль +

-да/-д?, -та/-т? кис?кч?се

Глагол условного наклонения + частицы

-да/-д?, -та/-т?

Укыса да белми.

2

Карамастан, карамыйча б?йлек с?зл?ре бел?н килг?н исемн?р яки фигыльл?р

Им.сущ или глаголами с послеложными словами карамастан, карамыйча

?йл?рен? кайтып ?ит?ен? карамастан, Илс?ярне? й?р?ге д?п-д?п тиб? иде.

IV. Алган белемн?рне ныгыту.

Д?реслек буенча эш. 99 нче битт?ге  155нче к?нег?, бирем буенча эш (телд?н).

(Укучылар ?авабы)

100нче битт?ге 156 нчы к?нег?, бирем буенча эш (язмача).

К?нег?не берг?л?п тикшер?.

(Укучылар ?авабы)

V. Йомгаклау

Укытучы. Укучылар, б?генге д?рест? н?рс?л?р башкардык? Н?рс?л?р белдек?

(Укучылар ?авабы)

VI?й эше бир?.

100 нче битт?ге 157нче к?нег?. Кире  х?лл?рне кулланып, “Татарстан милли музеенда” диг?н  хик?я т?з?

VII. Белемн?рне б?ял??.

Д?рест? актив катнашкан укучыларга билгел?р кую.

Укытучы. Д?рес ?чен бик зур р?хм?т. Чыгарга м?мкин, саубулыгыз.

Просмотр содержимого документа
«Конспект урока по татарскому языку Кире х?л»

Казан шәһәре Яңа Савин районының

“ Инглиз теле тирәнтен өйрәнелә торган 9 нчы урта гомуми белем мәктәбе”

гомуми муниципаль бюджет учреждениесе


8 сыйныфта үткәреләчәк Татар теле дәресенә планы һәм конспекты Тема: Кире хәл

Укытучы:Зайнуллина Г.ХКазан,2015

Тема: Кире хәл

Максат:

1) Җөмлә кисәге буларак хәл  төркемчәләре белән танышуны дәвам итү; кире хәл турында төшенчә формалаштыру, сорауларын һәм җөмләдә кулланылышын өйрәнү;2) Кире хәлне дөрес кулланып, диалогик һәм монологик сөйләм булдыру;

3) Укучыларда табигатькә карата мәхәббәт хисе тәрбияләү.

II. Принциплар:

 1. дидактик: фәннилек, күрсәтмәлелек, дәвамчанлык;

 2. методик: коммуникатив, ситуатив-тематик;

 3. лингвистик: функциональ;

III. Уку-укыту ысуллары: проблемалы укыту, өлешчә эзләнү.

IV. Уку-укыту алымнары: дәреслек белән эшләү, дәфтәрдә һәм тактада күнегүләр эшләү;

V. Дәреснең тибы: яңа материал аңлату;

VI.Җиһазлау:

 1. “Кире хәл” темасына презентация, интерактив такта.


VII.Дәреслек: Татар теле: рус телендә төп гомуми белем бирү мәкт. 8 нче с-фы өчен д-лек (татар балалары өчен) / Р.Ә.Асылгәрәева, Р.А. Юсупов, М.К.Зиннуров. – 5нче басма. – Казан: Татар. кит.нәшр., 2011.-231б. ;Дәрес планы


I        Оештыру .

1.Уңай психологик халәт тудыру.

2.Исәнләшү.

3.Дәрескә килмәүчеләрне билгеләү.                       

II. Актуальләштерү.

1.Өй эшен тикшерү.

2.Сораулар ярдәмендә алдагы дәрес темасын искә төшерү.

 III. Яңа белемнәр формалаштыру.

 1.Презентация ярдәмендә яңа тема аңлату

IV. Алган белемнәрне ныгыту.

Дәреслек буенча эш.

1.99 нче биттәге  155нче күнегү, бирем буенча эш (телдән).

(Укучылар җавабы)

2.100нче биттәге 156 нчы күнегү, бирем буенча эш (язмача).

Күнегүне бергәләп тикшерү.

(Укучылар җавабы)

V. Йомгаклау

Сорау-җавап

VIӨй эше бирү.

100 нче биттәге 157нче күнегү. Кире хәлләрне кулланып, “Татарстан милли музеенда” дигән хикәя төзү

VII. Белемнәрне бәяләү.

Билгеләр кую.

 Дәрес планы


I        Оештыру .

1.Уңай психологик халәт тудыру. Исәнләшү. Дәрескә килмәүчеләрне билгеләү.

Укытучы. Исәнмесез, укучылар. Хәлләрегез ничек? Бүген дәрестә кемнәр юк?

(Укучылар җавабы)

                       

II. Актуальләштерү.

Өй эшен тикшерү. Сораулар ярдәмендә алдагы дәрес темасын искә төшерү.

Укытучы. Укучылар, алдагы дәрестә без нинди тема үттек?

(укучылар җавабы)

Укытучы. Шарт хәле нинди сорауларга җавап бирә? Нинди юллар белән белдерелә?

(укучылар җавабы) III. Яңа белемнәр формалаштыру.

     

       Укытучы. Укучылар, слайдта бирелгән җөмләләргә игътибар итик. Иң элек җөмләләрне укыйбыз, тәрҗемә итәбез, җөмлә кисәкләре ягыннан тикшерәбез һәм көтелгән эш-хәлнең киресен белдергән иярчен кисәкне билгеләп карыйбыз.

(слайд)

 1. Аруына карамастан, Илсөяр туктап тормады, һаман алга атлады. (Г.Т)

 2. Гәрчә анда тумасам да, мин бераз торган идем. (Г.Т)

 3. Торырга кирәк булса да, бераз иркәләнеп ятты ул. (Р.Т)


(Көтелгән җавап)


Укытучы. Димәк, укучылар, җөмләдә эш-хәлнең киресен белдереп, фигыльгә ияреп килгән иярчен кисәк кире хәл дип атала. Ул нишләсә дә? Нәрсәгә карамастан? дигән сорауларга җавап бирә.(слайд)


Җөмләдә эш-хәлнең киресен белдереп, фигыльгә ияреп килгән иярчен кисәк кире хәл дип атала.
Обстоятельства уступительности обозначают действие, которое совершается вопреки действию, выраженному главным членом предложения – сказуемым.


Ул нишләсә дә? Нәрсәгә карамастан? дигән сорауларга җавап бирә.

Отвечает на вопрос: вопреки чему?

Кире хәл төрле юллар белән белдерелә:

1

Шарт фигыль +

-да/-дә, -та/-тә кисәкчәсе

Глагол условного наклонения + частицы

-да/-дә, -та/-тә

Укыса да белми.

2

Карамастан, карамыйча бәйлек сүзләре белән килгән исемнәр яки фигыльләр

Им.сущ или глаголами с послеложными словами карамастан, карамыйча

Өйләренә кайтып җитүенә карамастан, Илсөярнең йөрәге дөп-дөп тибә иде.

 

IV. Алган белемнәрне ныгыту.

Дәреслек буенча эш. 99 нче биттәге  155нче күнегү, бирем буенча эш (телдән).

(Укучылар җавабы)

100нче биттәге 156 нчы күнегү, бирем буенча эш (язмача).

Күнегүне бергәләп тикшерү.

(Укучылар җавабы)


V. Йомгаклау

Укытучы. Укучылар, бүгенге дәрестә нәрсәләр башкардык? Нәрсәләр белдек?

(Укучылар җавабы)


VIӨй эше бирү.

100 нче биттәге 157нче күнегү. Кире хәлләрне кулланып, “Татарстан милли музеенда” дигән хикәя төзү


VII. Белемнәрне бәяләү.

Дәрестә актив катнашкан укучыларга билгеләр кую.

Укытучы. Дәрес өчен бик зур рәхмәт. Чыгарга мөмкин, саубулыгыз.

 


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Конспект урока по татарскому языку Кире х?л

Автор: Зайнуллина Гульфия Хакимулловна

Дата: 25.12.2015

Номер свидетельства: 270298

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(100) "конспект урока татарского языка на тему "Чыршы б?йр?ме" "
  ["seo_title"] => string(60) "konspiekt-uroka-tatarskogho-iazyka-na-tiemu-chyrshy-b-ir-mie"
  ["file_id"] => string(6) "205483"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1429895706"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(140) "Конспект урока татарского языка и литературы "Таныш булыгыз: бу-минем гаил?м "
  ["seo_title"] => string(82) "konspiekt-uroka-tatarskogho-iazyka-i-litieratury-tanysh-bulyghyz-bu-miniem-ghail-m"
  ["file_id"] => string(6) "189063"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1426792977"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(141) "Конспект урока татарского языка и литературы "Таныш булыгыз: Бу-минем гаил?м" "
  ["seo_title"] => string(84) "konspiekt-uroka-tatarskogho-iazyka-i-litieratury-tanysh-bulyghyz-bu-miniem-ghail-m-1"
  ["file_id"] => string(6) "189068"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1426793702"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(60) "конспект урока татарского языка "
  ["seo_title"] => string(34) "konspiekt-uroka-tatarskogho-iazyka"
  ["file_id"] => string(6) "204361"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1429638533"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(83) "Конспект урока татарского языка илитературы "
  ["seo_title"] => string(47) "konspiekt-uroka-tatarskogho-iazyka-ilitieratury"
  ["file_id"] => string(6) "204428"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1429644494"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства