kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ынтыма? - досты? кепілі.

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                                         Ынтыма?- досты? кепілі.
Ма?саты:  Ынтыма?ты??а, досты??а, ?з Отанын с?юге, ?ор?ау?а т?рбиелеу.
К?рнекілігі: плакат, на?ыл с?здер,елімізді? р?міздері, ?р ?лтты? киімі, г?лдер.
Барысы:
М??алім: «Бірлік бар жерде ба?ыт бар»
«Ынтыма?-досты? кепілі»
Отан- ?р адамны? ж?регіне жылы тиер ?асиетті с?з.Адам ж?рексіз ?мір с?ре алмайды.Отан- бізді? ту?ан жеріміз, ?зімізді? ту?ан- туыс?анымыз, дос- жаранымыз бен т?ратын еліміз.
Бізді? Отанымыз- ?аза?стан.
Б?гінгі ?аза?стан д?ние ж?зіндегі к?птеген мемлекетер таны?ан ел. Оны? ?з Елта?басы, Туы, ?н?раны бар.Еліміз ?з егемендігін, т?уелсіздігін 1991 жылы 16 – желто?санда алды.
Раушан:
Т?уелсіздік кіндігін
Кескен халы? бірлігі.
Ынтыма?ы барша ?лтты?
Н?рын шаш?ан к?н б?гін.
М??алім;:

?н?раным- бізді? Отанымызды? салтанатты ?ні. ?р ?ні. ?мірше? ?ні. Оны? ?алы?тай к?терілген ?уеніне ту?ан жерді? рухы мен сазы шымырлай шал?иды.Кеудені мейірлі ма?таныш?а б?лейді, арманы?ды аялай сам?ады.
?аза?стан Республикасыны? ?н?раны орындалады.
Елта?бам ?андай тамаша!
Елта?бамыз?а к?з салса? ортада ?аза?ты? ?араша?ыра?ы, к?н с?улесіндей уы?тар шашырай шапа?ын шаш?андай, екі жа?та?ы ?анатты пыра?тар арынды да ?арымды, жо?арыда бес б?рышты ж?лдыз жар?ырайды. Жары?ымен «?аза?стан» жазуы жар?ырай т?скендей.
Дихан:
Елта?басы елімні?
Неткен ?йбат ?демі.
Т?ны?ындай к??ілді?
Ортада аспан ?лемі.
Жалауыма ?арасам к??ілімді ма?таныш кернейді. Ол шары?тайды, к??іл ?алы?тайды. Жалауым- жасыл байра?ым, ?лемні? барша елдерімен терезе те?естіріп, ас?а? желбіреп т?р.
Лаура:
Жарас?ан байра?ты? м?ні бар,
К?к аспан,к?н- ?ыран с?ні бар.
К?к байра? ашы? к?н ке?ісім,
Алтын к?н белгісі же?істі?.
Ар?аны? ?а? т?ріне ?оныс тепкен ??т мекенні? ??й?асы ??нарлы, т?скейі ш?райлы.
Осынау ?лкеде жас ?ала бас ?ала?а айналды.Келбетіне к?рік ?осты,келешегіне сенім ?келді. З?улім ?йлер к?бейді, о?тай т?зу да??ылдары ?зарды. Ша?ыра?ы биіктеп,шатты?ы ?уелеген ?ала к?ннен ?сіп келеді. 1997 жылы А?мола мекені Астана ша?арына, Елордасы Астана ?аласына айналды.?аза?стан Республикасыны? ?мірінде б?л – т?ртінші астана.Ал?аш?ы астанасы- Орынбор ?аласы, екінші астанасы- ?ызылорда ?аласы, ?шінші астанасы- Алматы ?аласы болса, т?ртінші астанасы осы Астана ?аласы болып отыр.

Бекн?р.
Заман жа?а,ел жа?а,
К?лімдейді ке? дала,
?з Астанам- ?з Ордам,
 

С?йенерім сен ?ана !
Далам! Ке? –байта?.Сонды?тан ?ой,к?мбір-к?мбір к?не к?й мен тол?ауы то?сан жырларымызда- «?шса ??сты? ?анаты талады,шап?ан атты? т?я?ы тозады, Атырауы – айшылы?, ?аратауы тол?а?ан.»
Зарина:
К?рікті ?лкеме ?арашы,
Тізілген орман- тау, ?аласы.
Алтай мен Атырау арасы,
?аза?ты? ке?- байта? даласы.
Республика хал?ыны? саны 15 миллиондай. Жергілік ?лт ?аза?тармен бірге бас?а да 130-дай ?лт ?кілдері т?рады. М?нда ?лтына, н?сіліне ?арамай барлы? халы? ?кілдері бір-бірімен туыс?андай болып кеткен. ?аза?станны? шаруашылы?ы мен м?дениетін дамыту?а барлы? ?лт ?кілдері белсене ?атысып,бірлесе е?бек етіп келеді.Сонды?тан 1- мамыр ?аза?стан халы?тарыны? бірлігі к?ні болып аталады.Б?гінгі жинал?ан ?лт ?кілдері ?здеріні? бірлік, досты? мерекесін тойлама?.
?ол?анат:
А? ?ара деп алдымен,
Елім б?лмес адамды,
Д?ст?р, ?нер, салтымен
Та??алдыр?ан ?аламды.
Жанерке

Жырласа ?аза?, т?ркімен,
Молдаван,т?жік ?н ?ос?ан.
Дос ж?ректер біріккен,
Мейірлері жарас?ан.
Досымхан

Ты?да, ты?да, ты?да мені,
?лы ж?ртым орыс хал?ым.
Сен тербетіп ?сіргенсі?,
Сені? да??ын, мені? да??ым.
Райхан

 Кім с?ймейді ет жа?ынын, туыс?анын,
Украина туысымны? бірісі?.
Т?рды биік туымыздай б?л досты?,
Ел басына т?нгенде де ?лы сын.
?н: «Ел ?ор?ау?а ?зірміз»
 

 ?адірменді бір досымыз- ?збегім,
?алт?ысы жо? демі? бейне ?з демім.
?з с?зімдей жа??а жайлы с?здері?,
?з к?зімдей к?лімдейді к?здері?.
Д?м т?зымыз араласпыз ?ріден,
Дастар?андар жайылады с?німен.
Палауы?мен бесбарма?ым сыбайлас,
Кезек жейміз алма, ?рік д?мі?нен.
Рахман

Жолым т?сіп, та?дыр талап,
Грузин дос болдым ?она?,
?аза?ымдай ке? пейілі?,
Дастарханды жайды? мол- а?.
О?ушы:

?аза?, ?ыр?ыз бір сананы? егізі,
Екі ж?ртты? бірге екен негізі.
?аза? озса – ол ?ыр?ызды? мерейі,
?ыр?ыз озса- ол ?аза?ты? же?ісі.
?аза?- ?ыр?ыз туыссы?дар, доссы?дар,
Бір тамырдан сендер ?скен ?ос шынар.
Дос туыстар к?п болса да д?ниеде,
На? сендердей на?ыз туыс жо? шы?ар.
О?ушы:

Онша ?лкен болмаса к?лемі
?жірбайжан, ?зірбайжан а?айын,
Та?ы сені ??шып с?йгім келеді.
К?рініс: «?ыр?ыз бен грузин айтысы».
?ыр?ыз?а та?ыр?ай ?ара?ан грузин ?ыр?ыздан:
- Сені? ?лты? кім?
- ?ыр?ыз.
- Сен ?ыр?ыз болса? ?з елі?е неге бармайсы??
- Мені? ?з елім – ?аза?стан.
- Жо? сен ?ыр?ызстанда т?руы? керек!
- О не дегені?! Мен ?аза?станда т?рамын.
Мен ?аза?станды ?з отаным деп білемі?.
- Сен ?з елі?е ?алайда кетуі? керек?
- Ал сен грузинсі? ?ой! Сен м?нда не істеп ж?рсі??
- Сен де ?з елі?е бар! (осылай дауласып жат?анда, ?аза? жігіті келеді)
- Балалар осыншама неге дауласып, жатырсы?дар? Мені? білгім келеді.
- (Екеуі ?осарлана) Біз ?р?айсымызды ?з елі?е бауыры? керек деп жатырмыз. ?айсымызды? кетерімізді білмейміз.
- О не дегендері?! Бізді? Отанымыз ?аза?стан к?п ?лт мекендейтін мемлекет емес пе? М?нда ?ыр?ыз да, грузин де, орыс та та?ы бас?а т?ра береді. Т?р?анда тату-т?тті т?рып жатыр, ал сендер дауласасы?дар келіп. Олай болса, біз де неге дос болмас?а! ?ане, салы?дар ?олдары?ды!
- Жарайды, жарайды! (Келісіп ?олдарын салады).
- (Бірге ?осылып) Біз доспыз, біз ?р?ашан біргеміз.
Раушан:

 Белоруссия – жай?ал?ан жасыл орман.
Жасыл орман – м??гі жасыл арман.
Шетінен ойшыл келер армандары –
?ойнында сан ?рпа?ты? жасы ?ал?ан.
Лаура:

Кім білмес ?аза?ымны? ?ою шайын,
Жал-жая, ?азы-?арта, ??рт пен майын.
А? тілекпен ?рбір келген ?она?ына,
??рметпен шы?аратын т?рі дайын.
Келі?із ?сынамын т?рден орын,
«Досым» деген адам?а міне ?олым.
?р ?аза?ты? ж?регінде осы тілек,
Адамзат, о? сапарда болсын жолы?.
Ойын: «Хан талапай».
- ?аза?ты? жа?а жыл мейрамы?
- ?лтты? та?амдарды ата?
- ?аза?ты? ?лтты? киімдері ?андай?
- ?лтты? аспаптарын ата.
Дихан

Бірлігі мен ынтыма?ы халы?ты?,
К?зімізде жар?ырайды жары? к?н,
Ырыс, д?улет, ба?ыт ?шін халы?ты?,
Жайнай берсі?, жайнай берсін жары? к?н.

Тірлігімен адам байлы? жасады,
Бірлігімен асулардан асады.
Адал жандар жер – ананы ?ор?а?дар,
Абайла?дар бейбітшілік жаса?ы.
Раушан:

 Досты? бізге тым ысты?,
Бірлік – байлы?, ырыс – ??т.
Жар?ырасын к?німіз,
Жаса, жаса тынышты?

Ендеше ата-анамен баланын ынтыма?тасты?ына келсек.

 1. - Бала деген кім ?

 * Ата –аналар жауабы :

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ертеде бір адам ??лама?а келіп :

 • Баланы неше жастан бастап т?рбиелеген д?рыс ? – деп с?рапты.

      ??лама :

 • Бала?ыз ?аншада ? – деп ?зіне с?ра? ?ояды.
 • Бес – а? ай толды, - дейді анау.Сонда ??лама басын шай?ап :
 • Бес  ай?а кешіккен екенсіз, - деген екен “.Халы? арасына ке? тарыл?ан б?л а?ызды? айтпа?ы барша?а т?сінікті. Я?ни, баланы ту?ан с?тінен бастап т?рбиелеу керек.

Демек, бала т?рбиесіні? негізін ??ятын е? алдымен – ата – ана.

 2. С?ра? – жауап.

1.Отбасыны? ?ор?аны кім?  
2.Сіз бала?ызды? ?андай азамат бол?анын ?алайсыз?
3.Отбасы?ызда ?лтты? салт – д?ст?рімізді ?алай насихаттайсыз?       
5.Бала?ыз?а кімді ?лгі т?тасыз ? 
6.Баланы еркін т?рбиелеген д?рыс па?

Ата – аналарды? пікірі ты?далды.

                                          Хор: «Досты?»
?аза?стан! Бізді? ту?ан жеріміз осылай аталады. ?аза? жері ?лан – байта?. Батыста Каспий ма?ы ойпатынан шы?ыста Алтай тауына дейін 3000 км, ал солт?стіктен о?т?стікке ?арай 1600 км созылып жатыр. Осындай ке? байта? ?лкемізді? жері к?лемі- 2 млн.700 мы? шаршы километр.
?аза?стан дейтін мені? бар елім,
Жатыр алып жарты д?ние ?лемін.
Б?л даланы к?ріп ал?аш ?уан?ам,
Б?л далада ?скен жанда жо? арман.
 

М??алім: Хал?ымызды? аяулы ?лы зиялы азаматы Б.Момыш?лы былай деген екен: «жаудан да,даудан да ?оры?па?ан ?аза? едім.Енді,?ор?ынышым к?бейіп ж?р.Балаларын бесікке б?лемеген,бесігі жо? елден ?ор?ам.Д?мді,д?ст?рді сыйламайтын балалар ?сіп келеді,оны? ?олына ?ылыш берсе?, кімді де болса шауып тастау?а даяр ?олына кітап алмайды.?йреніп жат?ан бала жо? , ?йретіп жат?ан ?ке, шеше жо?»

      Бауыржан атамыз б?гін де арамызда жо?, ол кісі к?терген м?селе б?рімізді  де ала?датуы тиіс. Б?л ата – ана?а да,  ?стаз?а да ой салады деп ойлаймын.

      «Ж?мыла к?терген ж?к же?іл» демекші, баланы   бірлесе отырып т?рбиелейік.

Хормен:
А?пыз, ?ара, сарымыз,
А?айынбыз б?ріміз.
Орта? болсын асар тау,
Жеміс толы ба?ша- бау.
Болсын жер мен су орта?,
Болсын бізге ну орта?
 

Просмотр содержимого документа
«Ынтыма? - досты? кепілі.»


Үшағаш негізгі орта білім беретін мектебі.
Тақырыбы:Ынтымақ- достық кепілі.


2015-2016оқу жылыЫнтымақ- достық кепілі.
Мақсаты: Ынтымақтыққа, достыққа, өз Отанын сүюге, қорғауға тәрбиелеу.
Көрнекілігі: плакат, нақыл сөздер,еліміздің рәміздері, әр ұлттың киімі, гүлдер.
Барысы:
Мұғалім: «Бірлік бар жерде бақыт бар»
«Ынтымақ-достық кепілі»
Отан- әр адамның жүрегіне жылы тиер қасиетті сөз.Адам жүрексіз өмір сүре алмайды.Отан- біздің туған жеріміз, өзіміздің туған- туысқанымыз, дос- жаранымыз бен тұратын еліміз.
Біздің Отанымыз- Қазақстан.
Бүгінгі Қазақстан дүние жүзіндегі көптеген мемлекетер таныған ел. Оның өз Елтаңбасы, Туы, Әнұраны бар.Еліміз өз егемендігін, тәуелсіздігін 1991 жылы 16 – желтоқсанда алды.
Раушан:
Тәуелсіздік кіндігін
Кескен халық бірлігі.
Ынтымағы барша ұлттың
Нұрын шашқан күн бүгін.
Мұғалім;:

Әнұраным- біздің Отанымыздың салтанатты үні. Өр үні. Өміршең үні. Оның қалықтай көтерілген әуеніне туған жердің рухы мен сазы шымырлай шалқиды.Кеудені мейірлі мақтанышқа бөлейді, арманыңды аялай самғады.
Қазақстан Республикасының әнұраны орындалады.
Елтаңбам қандай тамаша!
Елтаңбамызға көз салсақ ортада қазақтың қарашаңырағы, күн сәулесіндей уықтар шашырай шапағын шашқандай, екі жақтағы қанатты пырақтар арынды да қарымды, жоғарыда бес бұрышты жұлдыз жарқырайды. Жарығымен «Қазақстан» жазуы жарқырай түскендей.
Дихан:
Елтаңбасы елімнің
Неткен әйбат әдемі.
Тұнығындай көңілдің
Ортада аспан әлемі.
Жалауыма қарасам көңілімді мақтаныш кернейді. Ол шарықтайды, көңіл қалықтайды. Жалауым- жасыл байрағым, әлемнің барша елдерімен терезе теңестіріп, асқақ желбіреп тұр.
Лаура:
Жарасқан байрақтың мәні бар,
Көк аспан,күн- қыран сәні бар.
Көк байрақ ашық күн кеңісім,
Алтын күн белгісі жеңістің.
Арқаның қақ төріне қоныс тепкен құт мекеннің құйқасы құнарлы, төскейі шұрайлы.
Осынау өлкеде жас қала бас қалаға айналды.Келбетіне көрік қосты,келешегіне сенім әкелді. Зәулім үйлер көбейді, оқтай түзу даңғылдары ұзарды. Шаңырағы биіктеп,шаттығы әуелеген қала күннен өсіп келеді. 1997 жылы Ақмола мекені Астана шаһарына, Елордасы Астана қаласына айналды.Қазақстан Республикасының өмірінде бұл – төртінші астана.Алғашқы астанасы- Орынбор қаласы, екінші астанасы- Қызылорда қаласы, үшінші астанасы- Алматы қаласы болса, төртінші астанасы осы Астана қаласы болып отыр.

Бекнұр.
Заман жаңа,ел жаңа,
Күлімдейді кең дала,
Өз Астанам- өз Ордам,

Сүйенерім сен ғана !
Далам! Кең –байтақ.Сондықтан ғой,күмбір-күмбір көне күй мен толғауы тоқсан жырларымызда- «Ұшса құстың қанаты талады,шапқан аттың тұяғы тозады, Атырауы – айшылық, Қаратауы толғаған.»
Зарина:
Көрікті өлкеме қарашы,
Тізілген орман- тау, қаласы.
Алтай мен Атырау арасы,
Қазақтың кең- байтақ даласы.
Республика халқының саны 15 миллиондай. Жергілік ұлт қазақтармен бірге басқа да 130-дай ұлт өкілдері тұрады. Мұнда ұлтына, нәсіліне қарамай барлық халық өкілдері бір-бірімен туысқандай болып кеткен. Қазақстанның шаруашылығы мен мәдениетін дамытуға барлық ұлт өкілдері белсене қатысып,бірлесе еңбек етіп келеді.Сондықтан 1- мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні болып аталады.Бүгінгі жиналған ұлт өкілдері өздерінің бірлік, достық мерекесін тойламақ.
Қолқанат:
Ақ қара деп алдымен,
Елім бөлмес адамды,
Дәстүр, өнер, салтымен
Таңқалдырған ғаламды.
Жанерке

Жырласа қазақ, түркімен,
Молдаван,тәжік үн қосқан.
Дос жүректер біріккен,
Мейірлері жарасқан.
Досымхан

Тыңда, тыңда, тыңда мені,
Ұлы жұртым орыс халқым.
Сен тербетіп өсіргенсің,
Сенің даңқын, менің даңқым.
Райхан

Кім сүймейді ет жақынын, туысқанын,
Украина туысымның бірісің.
Тұрды биік туымыздай бұл достық,
Ел басына төнгенде де ұлы сын.
Ән: «Ел қорғауға әзірміз»

Қадірменді бір досымыз- өзбегім,
Қалтқысы жоқ демің бейне өз демім.
Өз сөзімдей жаңға жайлы сөздерің,
Өз көзімдей күлімдейді көздерің.
Дәм тұзымыз араласпыз әріден,
Дастарқандар жайылады сәнімен.
Палауыңмен бесбармағым сыбайлас,
Кезек жейміз алма, өрік дәміңнен.
Рахман

Жолым түсіп, тағдыр талап,
Грузин дос болдым қонақ ,
Қазағымдай кең пейілің,
Дастарханды жайдың мол- ақ.
Оқушы:

Қазақ, қырғыз бір сананың егізі,
Екі жұрттың бірге екен негізі.
Қазақ озса – ол қырғыздың мерейі,
Қырғыз озса- ол қазақтың жеңісі.
Қазақ- қырғыз туыссыңдар , доссыңдар,
Бір тамырдан сендер өскен қос шынар.
Дос туыстар көп болса да дүниеде,
Нақ сендердей нағыз туыс жоқ шығар.
Оқушы:

Онша үлкен болмаса көлемі
Әжірбайжан, Әзірбайжан ағайын,
Тағы сені құшып сүйгім келеді.
Көрініс: «Қырғыз бен грузин айтысы».
Қырғызға таңырқай қараған грузин қырғыздан:
- Сенің ұлтың кім?
- Қырғыз.
- Сен қырғыз болсаң өз еліңе неге бармайсың?
- Менің өз елім – Қазақстан.
- Жоқ сен Қырғызстанда тұруың керек!
- О не дегенің! Мен Қазақстанда тұрамын.
Мен Қазақстанды өз отаным деп білемің.
- Сен өз еліңе қалайда кетуің керек?
- Ал сен грузинсің ғой! Сен мұнда не істеп жүрсің?
- Сен де өз еліңе бар! (осылай дауласып жатқанда, қазақ жігіті келеді)
- Балалар осыншама неге дауласып, жатырсыңдар? Менің білгім келеді.
- (Екеуі қосарлана) Біз әрқайсымызды өз еліңе бауырың керек деп жатырмыз. Қайсымыздың кетерімізді білмейміз.
- О не дегендерің! Біздің Отанымыз Қазақстан көп ұлт мекендейтін мемлекет емес пе? Мұнда қырғыз да, грузин де, орыс та тағы басқа тұра береді. Тұрғанда тату-тәтті тұрып жатыр, ал сендер дауласасыңдар келіп. Олай болса, біз де неге дос болмасқа! Қане, салыңдар қолдарыңды!
- Жарайды, жарайды! (Келісіп қолдарын салады).
- (Бірге қосылып) Біз доспыз, біз әрқашан біргеміз.
Раушан:

Белоруссия – жайқалған жасыл орман.
Жасыл орман – мәңгі жасыл арман.
Шетінен ойшыл келер армандары –
Қойнында сан ұрпақтың жасы қалған.
Лаура:

Кім білмес қазағымның қою шайын,
Жал-жая, қазы-қарта, құрт пен майын.
Ақ тілекпен әрбір келген қонағына,
Құрметпен шығаратын төрі дайын.
Келіңіз ұсынамын төрден орын,
«Досым» деген адамға міне қолым.
Әр қазақтың жүрегінде осы тілек,
Адамзат, оң сапарда болсын жолың.
Ойын: «Хан талапай».
- Қазақтың жаңа жыл мейрамы?
- Ұлттық тағамдарды ата?
- Қазақтың ұлттық киімдері қандай?
- Ұлттық аспаптарын ата.
Дихан

Бірлігі мен ынтымағы халықтың,
Көзімізде жарқырайды жарық күн,
Ырыс, дәулет, бақыт үшін халықтың,
Жайнай берсің, жайнай берсін жарық күн.

Тірлігімен адам байлық жасады,
Бірлігімен асулардан асады.
Адал жандар жер – ананы қорғаңдар,
Абайлаңдар бейбітшілік жасағы.
Раушан:

Достық бізге тым ыстық,
Бірлік – байлық, ырыс – құт.
Жарқырасын күніміз,
Жаса, жаса тыныштық

Ендеше ата-анамен баланын ынтымақтастығына келсек...

 1. - Бала деген кім ?

* Ата –аналар жауабы :

“Ертеде бір адам ғұламаға келіп :

 • Баланы неше жастан бастап тәрбиелеген дұрыс ? – деп сұрапты .

Ғұлама :

 • Балаңыз қаншада ? – деп өзіне сұрақ қояды .

 • Бес – ақ ай толды , - дейді анау .Сонда ғұлама басын шайқап :

 • Бес айға кешіккен екенсіз , - деген екен “.Халық арасына кең тарылған бұл аңыздың айтпағы баршаға түсінікті . Яғни , баланы туған сәтінен бастап тәрбиелеу керек .

Демек , бала тәрбиесінің негізін құятын ең алдымен – ата – ана .2. Сұрақ – жауап.


1 .Отбасының қорғаны кім?
2 .Сіз балаңыздың қандай азамат болғанын қалайсыз?
3 .Отбасыңызда ұлттық салт – дәстүрімізді қалай насихаттайсыз?
5 .Балаңызға кімді үлгі тұтасыз ?
6 .Баланы еркін тәрбиелеген дұрыс па?Ата – аналардың пікірі тыңдалды .

Хор: «Достық»
Қазақстан! Біздің туған жеріміз осылай аталады. Қазақ жері ұлан – байтақ. Батыста Каспий маңы ойпатынан шығыста Алтай тауына дейін 3000 км , ал солтүстіктен оңтүстікке қарай 1600 км созылып жатыр. Осындай кең байтақ өлкеміздің жері көлемі- 2 млн.700 мың шаршы километр.
Қазақстан дейтін менің бар елім,
Жатыр алып жарты дүние әлемін.
Бұл даланы көріп алғаш қуанғам,
Бұл далада өскен жанда жоқ арман.

Мұғалім: Халқымыздың аяулы ұлы зиялы азаматы Б.Момышұлы былай деген екен: «жаудан да,даудан да қорықпаған қазақ едім.Енді,қорқынышым көбейіп жүр.Балаларын бесікке бөлемеген,бесігі жоқ елден қорқам.Дәмді,дәстүрді сыйламайтын балалар өсіп келеді,оның қолына қылыш берсең, кімді де болса шауып тастауға даяр Қолына кітап алмайды.Үйреніп жатқан бала жоқ , үйретіп жатқан әке , шеше жоқ»

Бауыржан атамыз бүгін де арамызда жоқ , ол кісі көтерген мәселе бәрімізді де алаңдатуы тиіс . Бұл ата – анаға да , ұстазға да ой салады деп ойлаймын .

«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші , баланы бірлесе отырып тәрбиелейік .

Хормен:
Ақпыз, қара, сарымыз,
Ағайынбыз бәріміз.
Ортақ болсын асар тау,
Жеміс толы бақша- бау.
Болсын жер мен су ортақ,
Болсын бізге ну ортақ.

Ақпыз, қара, сарымыз,Тәрбие сағаты.Тақырыбы;
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
Ынтыма? - досты? кепілі.

Автор: Сенгалиева Галя Таупиховна

Дата: 31.03.2016

Номер свидетельства: 312980

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(40) "Ынтыма? - досты? кепілі"
  ["seo_title"] => string(20) "yntymakdostykkiepili"
  ["file_id"] => string(6) "301886"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1457007705"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(146) "Сценарий концерта, посвящённый дню Единства народов РК «Ынтымақ-достық кепілі»"
  ["seo_title"] => string(80) "stsienarii_kontsierta_posviashchionnyi_dniu_iedinstva_narodov_rk_yntymak_dostyk_"
  ["file_id"] => string(6) "466387"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1523873938"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(172) ""Ынтыма?-досты? кепілі" ?аза? хал?ы ассамблеясыны? 20 жылды?ына арнал?ан ?деби библиографиялы? кеш "
  ["seo_title"] => string(109) "yntymak-dostyk-kiepili-k-azak-khalk-y-assamblieiasynyn-20-zhyldyg-yna-arnalg-an-diebi-biblioghrafiialyk-kiesh"
  ["file_id"] => string(6) "207193"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1430371539"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(44) "Ынтымақ – достық кепілі"
  ["seo_title"] => string(22) "yntymak_dostyk_kiepili"
  ["file_id"] => string(6) "397762"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1488644085"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(30) "Б.Майлин "К?лпаш" "
  ["seo_title"] => string(18) "b-mailin-kulpash-1"
  ["file_id"] => string(6) "217176"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1433260955"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства