kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?? дыбысы мен ?рпі.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба? та?ырыбы:       ?? дыбысы мен ?рпі

Блум таксономиясы бойынша ма?саттар ж?йесі:

Білу: ?? дыбысы мен ?рпін танып білу, баспа жазба т?рлерін айырып білу.

Т?сіну: ? дыбысы дауысты дыбыс екенін ж?не ол буын ??райтынды?ын т?сіну

?олдану: ?? ?рпін жазуды ?йрену, жазба т?рін танып білу.

Талдау: С?з ішінде ? дыбысын тауып орнын аны?тай алу, дыбысты? талдау жасау

Жина?тау: «Тез ойла, с?з ойла» ойыны ар?ылы білімдерін бекіту, ойларын жина?тау

Ба?алау: Кері байланыс, сыныптастарын ба?алау, топты? ба?алау.

К?тілетін н?тижелер: 

-         ?? дыбысы мен ?рпін танып біледі, баспа жазба т?рлерін айырып біледі;

-         ? дыбысы дауысты дыбыс екенін ж?не ол буын ??райтынды?ын т?сінеді;

-         ?? ?рпін жазуды ?йренеді,жазба т?рін танып біледі.

-         С?з ішінде ? дыбысын тауып орнын аны?тай алады, дыбысты? талдау жасай алады;

-         «Тез ойла, с?з ойла» ойыны ар?ылы білімдерін бекітеді, ойларын жина?тайды;

-         Кері байланыс, сыныптастарын ба?алайды, топты? ба?алайды

Белсенді саба? беру т?сілдері мен саба?та?ы ж?мыс т?рі:       Тренинг «Саба??а дайынды?», «?рмекші» ?дісі, «Ми?а шабуыл», «Мені? ?йім ?айсы» ойыны, о?улы?пен ж?мыс, дыбысты? талдау ж?мысы, топты? ж?мыс, «Венн» диаграммасы ?дісі, сергіту с?ті, «Тез ойла, с?з ойла» ойыны, «Ба?даршам» ?дісі ар?ылы кері байланыс.

О?ушыларды о?ыту ?шін ба?алау т?рлерін кіріктіру:     ?ол шапала? ар?ылы, смайликтер ар?ылы топты? ба?алау. (Формативтік ба?алау)

Мада?тау ар?ылы о?ушыларды ынталандыру

?ажетті ресурстар:     «?ліппе» о?улы?ы   Атам?ра баспасы,2012. К?рнекі суреттер, ?ріпті? баспа ж?не жазба т?рлері, ?йшіктер, жіп, о?у ??ралдары, ?лестірме тапсырмалар, смайликтер.

Саба? барысы

Уа?ыт        Саба?  кезе?дері          М??алім  іс-?рекеті      О?ушылар іс-?рекеті       ?діс-т?сілдер

2 мин    ?йымдастыру

Психологиялы?    дайынды?–ынтыма?тасты? ортаны ?алыптастыру.         

О?ушыларды? саба??а дайынды?ын ба?ылау. 

Тренинг - «Саба??а дайынды?»  О?улы?тарын д?птер ?аламдарын алып саба??а дайын отырады.

Мейірімді ж?рекпен,

А?пейілді тілекпен,

Амандасып алайы?,

Бір жадырап ?алайы?!

(С?леметсіздерме)

Б?л тренингке  барлы? балалар  ?атысады.

?ара достым, жан-жа??а

Дайынсы? ба саба??а?

Орнында ма ?ара?дар,

Кітап, д?птер, ?аламдар?        Тренинг  «Саба??а дайынды?»

3мин ?ткен та?ырыпты с?рау     Ал, балалар ендеше орта?а шы?ып д??геленіп т?ра ?алайы? та, «?рмекші» ?дісі ар?ылы ?ткен та?ырыпты еске т?сіріп алайы?.       Балалар та?та алдына д??геленіп т?рады. Бастайтын о?ушы ?олында?ы жіпті ?ала?ан о?ушы?а ?арай ла?тырып с?ра? ?ояды. Жіпті ал?ан о?ушы с?ра??а жауап беріп ?зі бас?а о?ушы?а с?ра? ?ойып ?олында?ы жіпті ла?тырады.

-Дыбыс дегеніміз не?

-?ріп дегеніміз не?

-Дыбыстар нешеге б?лінеді?

-С?йлем нелерден ??ралады? Ал с?здерше?

- С?йлем ?андай ?ріппен басталып жазылады, со?ына ?андай белгі ?ойылады?

- Зз дыбысы ?андай дыбыс?

- Зз дыбысына с?здер айт.

-Зада мен Зере ?айда барды?

-Медеу м?з айдыны ?ай жерде?       «?рмекші» ?дісі

1мин Ой  ша?ыру        Жарайсы?дар балалар, ?те жа?сы. Енді ?олдары?да?ы ?стап т?р?ан жіптен не ??рады?дар? Кім біледі? Д?рыс, ?те жа?сы. ?алай ойлайсы?дар неге біз б?гінгі саба?ымызда ?рмекші торын ??рады?? Нені бай?ап т?рсы?дар?   -?рмекші торы ??ралды.

?рмекші деген с?зде таныс емес дыбыс естіліп т?р. Ол ?? дыбысы. Б?гін біз ?? дыбысымен танысамыз.         «Ми?а шабуыл»

8мин Жа?а  саба?:   Білу.  Т?сіну.

О?улы?пен ж?мыс.

          Топ?а б?лу. Т?стер ар?ылы. ?ызы?ушылы?ты ояту. Ж?мба?тар. О?ушылар та?да?ан т?стері ар?ылы екі топ?а б?лінеді.

Жауап беруіне ?арай топтарды ба?алау (Ж?лдызша, т?ртб?рыш, ?шб?рыш)

?те жа?сы балалар, осы ж?мба?тарды? шешуіндегі с?здерді айтайы?шы.

Б?л с?здерде е? бірінші ?андай дыбыс естіліп т?р?

Олай болса, балалар б?гінгі танысатын си?ырлы ?ріп ?? дыбысы мен ?рпі екен.

Ал балалар, ?? дыбысы ?айда барарын білмей ?зіні? ?йін табалмай т?р екен.

Біз о?ан ?йін табу?а к?мектесемізбе балалар? Олай болса ?азір

«Мені? ?йім ?айсы» ойыны ар?ылы ?? дыбысын ?з ?йіне кіргізейік.

Балалар та?та?а ?арайы?шы ?? ?рпі ?ай ?ріпке ??сайды? Жарайсы?дар балалар, демек ? ?рпі О ?рпіне ??са?анымен ерекшелігі бар екен. Ал енді осы екеуін дыбыстап к?рейікші, дыбысталуы ??сайма екен.

Оо дыбысын дыбыстату

?? дыбысын дыбыстап айт?ызу.

? дыбысы буын ??рай алама?

Олай болса о?улы?тарымызда берілген с?здерді о?ып к?рейік.

Кейбір с?здерге т?сінік беріп ?ту.  

1.Дауысты дыбыстар

2.Дауыссыз дыбыстар

Т?тті, т?ттіні? іші ?атты,

?аттыны? іші т?тті. (?рік)

Торын ??рып ?ояды

Шыбындарды жояды (?рмекші)

?зі к?шті, м?йізі мы?ты,

?ызылды к?рсе ??тыра шы?ты. (?гіз)

Жауап беруіне ?арай ?рбір топ ?з ба?асын алады.

-         ?рік, ?рмекші, ?гіз.

-         ?? дыбысы

 «Мені? ?йім ?айсы» ойыны.

?рине к?мектесеміз.

? ?рпі О ?рпіне ??сайды, біра? О ?рпінде белінде белбеуі жо?. Ал ? ?рпі д??гелек бол?анымен оны? белінде белбеуі бар.

Оооооо 

??????

О дыбысы созылып жуан болып естіліп т?р.

? дыбысы да созылып айтылады, біра? ол жі?ішке болып естіледі.

? дыбысы жі?ішке дауысты дыбыс.   

Сонды?тан біз ? дыбысын ?ызыл ?йшікке кіргіземіз.

? дыбысы буын ??райды, себебі ол дауысты дыбыс.

?рмекші с?зіне дыбысты? талдау жасайды.                                                        

О?улы?та берілген ба?анда?ы с?здерді о?иды.  

? зен   ? ріс   б? рік

? ле?  ? рік   к? рік

? нер  ? мір  к? мір 

?р нек      к?р ме

?р мек     к?р пе  

?р кеш    к?р ші            Топ?а б?лу, ж?мба?тар шешу, с?ра? – жауап

О?улы?пен ж?мыс.

4мин      ?олдану    Д?птермен ж?мыс, к?ркем жазу.       Ал, балалар енді біз ? ?рпін жазуды ?йренейік. Арнайы д?птерлеріндегі ?лгі бойынша к?ркем жаздырту. Жазу ережелерін естеріне салу.

1.Та?тада жазып к?рсету

2.Ауада жазу.

3. Д?птерде жаздырту 

Жазу ережелеріні? са?талуын ?ада?алау.      

Жазу ж?мысына  дайындалады. М??алімні? к?рсетпесі бойынша ?ріпті жазады.

А) Ауада жазу

?) ?лгі бойынша ?лкен кіші ?рпін жазу.

? ---

?---

??--

Сергіту с?ті

Отырып а? орнымда

?зенді де кешемін

Сен білмесе? егер де

Былай ескек есемін.  

Есемін, есемін

?лкен болып ?семін.                                           

8мин Талдау        М?тінмен ж?мыс.

Балалар о?улы?ымыз?а назар аударайы? нені? суретін к?ріп т?рмыз? ?те жа?сы, олай болса олар туралы мына «?ркеш» м?тінін о?ып к?релік.

Бота мен б?зау не туралы с?йлесіпті?

Бота мен б?зау нені? т?лдері? Олай болса балалар сендерге тапсырма осы екеуіні? ??састы?ы мен айырмашылы?ын тауып т?сіндіріп бері?дер.

Топтарды? бірі бірін ба?алауы.        Бота мен б?зауды? суреті.

?ркеш

-Ар?а?да?ы шошай?ан не? – деді б?зау.

-?ркеш ?ой, - деді бота.

-?ркеш са?ан не керек? – деді б?зау.

-Балалар мінсе, ??лап ?алмасын, - деді бота.

-?ркеш туралы.

Бота – т?йені? т?лі, ал б?зау – сиырды? т?лі.

О?ушылар топтасып «Венн» диаграммасын толтырады.

Бота да, б?зау да – жануар. Ботаны? ?ркеші бар, ол б??? деп дыбыстайды. Бота т?йені? т?лі. Б?зауды? ?ркеші жо?, ол м??? деп дыбыстайды. Б?зау сиырды? т?лі.

?ол шапала? ар?ылы ба?алайды.     М?тінмен ж?мыс. 

«Венн» диаграммасы ?дісі

4мин Жина?тау  Жарайсы?дар балалар! Енді балалар ал?ан білімдерімізді «Тез ойла, с?з ойла» ойынымен жина?тайы?. ?анеки, ?? дыбысы бар с?здерді ?ай топ к?п ойлап табады? ?р бір топ ? дыбысына ойлап тап?ан с?здерін айтады. Е? к?п с?з айт?ан топ же?імпаз болады.    «Тез ойла, с?з ойла» ойыны

3мин ?орытынды   Ба?алау          ?те жа?сы балалар! Б?гінгі саба? сендерге ?надыма? Нелерді ?йренді?дер? ?андай дыбыспен танысты??

О?ушыларды? саба? барысында ал?ан ба?аларын жина?тау, смайликтер ар?ылы ?р бір о?ушыны мада?тау. 

?? дыбысы ж?не ?рпімен танысты?. ?? дыбысы жі?ішке, ашы? дауысты дыбыс. С?зді? басында ортасында келеді.

«Ба?даршам» ?дісі ар?ылы кері байланыс. Балалар саба? бойынша ойларын «Ба?даршам» т?стері ар?ылы білдіреді.

О?ушыларды мада?тау.

1мин ?йге тапсырма  беру.  ?ркеш м?тінін о?ып келу. Жазу жолында?ы с?йлемдерді жазып келу.                 

Просмотр содержимого документа
«?? дыбысы мен ?рпі.»

Мерзімі: пәні: Сауат ашу сыныбы: 1 А –сынып

Мұғалімнің аты-жөні: Елмуратова Гаухар Дарьябаевна

Сабақ тақырыбы:

Өө дыбысы мен әрпі

Блум таксономиясы бойынша мақсаттар жүйесі:


Білу: Өө дыбысы мен әрпін танып білу, баспа жазба түрлерін айырып білу.

Түсіну: Ө дыбысы дауысты дыбыс екенін және ол буын құрайтындығын түсіну

Қолдану: Өө әрпін жазуды үйрену, жазба түрін танып білу.

Талдау: Сөз ішінде ө дыбысын тауып орнын анықтай алу, дыбыстық талдау жасау

Жинақтау: «Тез ойла, сөз ойла» ойыны арқылы білімдерін бекіту, ойларын жинақтау

Бағалау: Кері байланыс, сыныптастарын бағалау, топтық бағалау.

Күтілетін нәтижелер:

 • Өө дыбысы мен әрпін танып біледі, баспа жазба түрлерін айырып біледі;

 • Ө дыбысы дауысты дыбыс екенін және ол буын құрайтындығын түсінеді;

 • Өө әрпін жазуды үйренеді,жазба түрін танып біледі.

 • Сөз ішінде ө дыбысын тауып орнын анықтай алады, дыбыстық талдау жасай алады;

 • «Тез ойла, сөз ойла» ойыны арқылы білімдерін бекітеді, ойларын жинақтайды;

 • Кері байланыс, сыныптастарын бағалайды, топтық бағалайды

Белсенді сабақ беру тәсілдері мен сабақтағы жұмыс түрі:

Тренинг «Сабаққа дайындық», «Өрмекші» әдісі, «Миға шабуыл», «Менің үйім қайсы» ойыны, оқулықпен жұмыс, дыбыстық талдау жұмысы, топтық жұмыс, «Венн» диаграммасы әдісі, сергіту сәті, «Тез ойла, сөз ойла» ойыны, «Бағдаршам» әдісі арқылы кері байланыс.

Оқушыларды оқыту үшін бағалау түрлерін кіріктіру:

Қол шапалақ арқылы, смайликтер арқылы топтық бағалау. (Формативтік бағалау)

Мадақтау арқылы оқушыларды ынталандыру

Қажетті ресурстар:

«Әліппе» оқулығы Атамұра баспасы,2012. Көрнекі суреттер, әріптің баспа және жазба түрлері, үйшіктер, жіп, оқу құралдары, үлестірме тапсырмалар, смайликтер.

Сабақ барысы


Уа

қыт

Сабақ кезеңдері

Мұғалім

іс-әрекеті

Оқушылар іс-әрекеті

әдіс-тәсілдер


2 мин

Ұйымдас

тыру

Психология

лық

дайындық–ынтымақтас

тық ортаны қалыптас

тыру.

Оқушылардың сабаққа дайындығын бақылау.


Тренинг -

«Сабаққа дайындық»

Оқулықтарын дәптер қаламдарын алып сабаққа дайын отырады.

Мейірімді жүрекпен, 
Ақпейілді тілекпен, 
Амандасып алайық, 
Бір жадырап қалайық! 
(Сәлеметсіздерме) 

Бұл тренингке барлық балалар қатысады.

Қара достым, жан-жаққа
Дайынсың ба сабаққа?
Орнында ма қараңдар,
Кітап, дәптер, қаламдар?

Тренинг «Сабаққа дайындық»

3мин

Өткен тақырыпты сұрау

Ал, балалар ендеше ортаға шығып дөңгеленіп тұра қалайық та, «Өрмекші» әдісі арқылы өткен тақырыпты еске түсіріп алайық.

Балалар тақта алдына дөңгеленіп тұрады. Бастайтын оқушы қолындағы жіпті қалаған оқушыға қарай лақтырып сұрақ қояды. Жіпті алған оқушы сұраққа жауап беріп өзі басқа оқушыға сұрақ қойып қолындағы жіпті лақтырады.

-Дыбыс дегеніміз не?

-Әріп дегеніміз не?

-Дыбыстар нешеге бөлінеді?

-Сөйлем нелерден құралады? Ал сөздерше?

- Сөйлем қандай әріппен басталып жазылады, соңына қандай белгі қойылады?

- Зз дыбысы қандай дыбыс?

- Зз дыбысына сөздер айт.

-Зада мен Зере қайда барды?

-Медеу мұз айдыны қай жерде?

«Өрмекші» әдісі

1мин

Ой шақыру

Жарайсыңдар балалар, өте жақ-

сы. Енді қолдарың-

дағы ұстап тұрған жіптен не құрадың

дар? Кім біледі? Дұрыс, өте жақсы. Қалай ойлайсың-

дар неге біз бүгінгі сабағымызда өрмекші торын құрадық? Нені байқап тұрсыңдар?

-Өрмекші торы құралды.

Өрмекші деген сөзде таныс емес дыбыс естіліп тұр. Ол Өө дыбысы. Бүгін біз Өө дыбысымен танысамыз.

«Миға шабуыл»

8

мин

Жаңа сабақ:

Білу.

Түсіну.

Оқулықпен жұмыс.
Топқа бөлу. Түстер арқылы. Қызығушылықты ояту. Жұмбақтар.
Жауап беруіне қарай топтарды бағалау (Жұлдызша, төртбұрыш, үшбұрыш)

Өте жақсы балалар, осы жұмбақтардың шешуіндегі сөздерді айтайықшы.

Бұл сөздерде ең бірінші қандай дыбыс естіліп тұр?

Олай болса, балалар бүгінгі танысатын сиқырлы әріп Өө дыбысы мен әрпі екен.

Ал балалар, Өө дыбысы қайда барарын білмей өзінің үйін табалмай тұр екен.

Біз оған үйін табуға көмектесемізбе балалар? Олай болса қазір

«Менің үйім қайсы» ойыны арқылы Өө дыбысын өз үйіне кіргізейік.

Балалар тақтаға қарайықшы Өө әрпі қай әріпке ұқсайды? Жарайсыңдар балалар, демек Ө әрпі О әрпіне ұқсағанымен ерекшелігі бар екен. Ал енді осы екеуін дыбыстап көрейікші, дыбысталуы ұқсайма екен.

Оо дыбысын дыбыстату

Өө дыбысын дыбыстап айтқызу.Ө дыбысы буын құрай алама?


Олай болса оқулықтарымызда берілген сөздерді оқып көрейік.

Кейбір сөздерге түсінік беріп өту.

Оқушылар таңдаған түстері арқылы екі топқа бөлінеді.

1.Дауысты дыбыстар

2.Дауыссыз дыбыстар

Тәтті, тәттінің іші қатты,

Қаттының іші тәтті. (Өрік)

Торын құрып қояды

Шыбындарды жояды (Өрмекші)

Өзі күшті, мүйізі мықты,

Қызылды көрсе құтыра шықты. (Өгіз)

Жауап беруіне қарай әрбір топ өз бағасын алады.

 • Өрік, өрмекші, өгіз. • Өө дыбысы«Менің үйім қайсы» ойыны.

Әрине көмектесеміз.Ө әрпі О әрпіне ұқсайды, бірақ О әрпінде белінде белбеуі жоқ. Ал Ө әрпі дөңгелек болғанымен оның белінде белбеуі бар.

Оооооо

Өөөөөө

О дыбысы созылып жуан болып естіліп тұр.

Ө дыбысы да созылып айтылады, бірақ ол жіңішке болып естіледі.

Ө дыбысы жіңішке дауысты дыбыс.

Сондықтан біз Ө дыбысын қызыл үйшікке кіргіземіз.

Ө дыбысы буын құрайды, себебі ол дауысты дыбыс.

Өрмекші сөзіне дыбыстық талдау жасайды.Оқулықта берілген бағандағы сөздерді оқиды.

Ө зен ө ріс бө рік

Ө лең ө рік кө рік

Ө нер ө мір кө мір

Өр нек көр ме

Өр мек көр пе

Өр кеш көр ші

Топқа бөлу, жұмбақтар шешу, сұрақ – жауап
Оқулық-

пен жұмыс.


4мин

1мин

Қолдану:

Сергіту сәті

Ал, балалар енді біз Ө әрпін жазуды үйренейік. Арнайы дәптерлеріндегі үлгі бойынша көркем жаздырту. Жазу ережелерін естеріне салу.

1.Тақтада жазып көрсету

2.Ауада жазу.

3. Дәптерде жаздырту

Жазу ережелерінің сақталуын қадағалау.

Сергіту сәті:

Жазу жұмысына дайындалады. Мұғалімнің көрсетпесі бойынша әріпті жазады.

А) Ауада жазу

Ә) Үлгі бойынша үлкен кіші әрпін жазу.


Ө -------------

ө-------------

Өө------------Отырып ақ орнымда

Өзенді де кешемін

Сен білмесең егер де

Былай ескек есемін.

Есемін, есемін

Үлкен болып өсемін.

Дәптермен жұмыс, көркем жазу.


Сергіту сәті

8мин

Талдау

Мәтінмен жұмыс.

Балалар оқулығымызға назар аударайық ненің суретін көріп тұрмыз? Өте жақсы, олай болса олар туралы мына «Өркеш» мәтінін оқып көрелік.

Бота мен бұзау не туралы сөйлесіпті?

Бота мен бұзау ненің төлдері? Олай болса балалар сендерге тапсырма осы екеуінің ұқсастығы мен айырмашылығын тауып түсіндіріп беріңдер.


Топтардың бірі бірін бағалауы.

Бота мен бұзаудың суреті.

Өркеш

-Арқаңдағы шошайған не? – деді бұзау.

-Өркеш қой, - деді бота.

-Өркеш саған не керек? – деді бұзау.

-Балалар мінсе, құлап қалмасын, - деді бота.


-Өркеш туралы.

Бота – түйенің төлі, ал бұзау – сиырдың төлі.

Оқушылар топтасып «Венн» диаграммасын толтырады.

Бұзау

Бота
Бота да, бұзау да – жануар. Ботаның өркеші бар, ол бөөө деп дыбыстайды. Бота түйенің төлі. Бұзаудың өркеші жоқ, ол мөөө деп дыбыстайды. Бұзау сиырдың төлі.

Қол шапалақ арқылы бағалайды.

Мәтінмен жұмыс.
«Венн» диаграмма

сы әдісі

4мин

Жинақтау

Жарайсыңдар балалар! Енді балалар алған білімдерімізді «Тез ойла, сөз ойла» ойынымен жинақтайық. Қанеки, Өө дыбысы бар сөздерді қай топ көп ойлап табады?

Әр бір топ Ө дыбысына ойлап тапқан сөздерін айтады. Ең көп сөз айтқан топ жеңімпаз болады.

«Тез ойла, сөз ойла» ойыны

3мин

ҚорытындыБағалау

Өте жақсы балалар! Бүгінгі сабақ сендерге ұнадыма? Нелерді үйрендіңдер? Қандай дыбыспен таныстық?

Оқушылардың сабақ барысында алған бағаларын жинақтау, смайликтер арқылы әр бір оқушыны мадақтау.


Балалар сабақ бойынша ойларын «Бағдаршам» түстері арқылы білдіреді.

Өө дыбысы және әрпімен таныстық. Өө дыбысы жіңішке, ашық дауысты дыбыс. Сөздің басында ортасында келеді.

«Бағдар

шам» әдісі арқылы кері байланыс.


Оқушыларды мадақтау.

1мин

Үйге тапсырма беру.

Өркеш мәтінін оқып келу. Жазу жолындағы сөйлемдерді жазып келу.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 1 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?? дыбысы мен ?рпі.

Автор: Елмуратова Гаухар Дарьябаевна

Дата: 01.12.2015

Номер свидетельства: 260776

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(55) "Саба? жоспары: ? дыбысы мен ?рпі"
  ["seo_title"] => string(32) "sabak-zhospary-g-dybysy-mien-rpi"
  ["file_id"] => string(6) "271995"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1451883898"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(55) "Саба? жоспары: ? дыбысы мен ?рпі"
  ["seo_title"] => string(34) "sabak-zhospary-g-dybysy-mien-rpi-1"
  ["file_id"] => string(6) "271996"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1451883906"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(34) "О о дыбысы мен әрпі"
  ["seo_title"] => string(19) "o_o_dybysy_mien_rpi"
  ["file_id"] => string(6) "390809"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1486889542"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(32) ""?? дыбысы мен ?рпі""
  ["seo_title"] => string(18) "uu-dybysy-mien-rpi"
  ["file_id"] => string(6) "307134"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1458275934"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(33) "Г дыбысы мен ?рпі"
  ["seo_title"] => string(14) "gdybysymienrpi"
  ["file_id"] => string(6) "260966"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1449054691"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства