kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект урока по языку

Нажмите, чтобы узнать подробности

Д?ресне? темасы:Сыйфат турында т?шенч?.

Д?ресне?   максаты:  сыйфат турында алган   белемн?рне иск? т?шер?,сыйфатны? н?рс?не  белдер?ен,сорауларын т?шендер?,телд?н  ??м язма к?некм?л?р бел?н ныгыту,сыйфатларны таба белерг? ?йр?т?,укучыларны? игътибарлылыкларын ?стер?, кешел?рг? х?рм?т т?рбиял??. 

?и?азлау:  д?реслек, экран,д?рес ?чен кир?кле р?семн?р.,алма.

Д?рес тибы: кабатлау ??м ныгыту.

                                              Д?рес барышы.

 1. Оештыру ?леше.

Укытучы:

-Ис?нмесез, укучылар! Утырыгыз.Барыбыз да д?реск? ?зерл?неп беттек, тынычландык.Д?ресне башлап ?иб?р?без.

-2.Актуальл?штер?.

Укытучы:

-Балалар,иск? т?шерик ?ле,?тк?н д?ресл?рд? без нинди с?з т?ркемен ?йр?ндек?

Укучы:

-Исем с?з т?ркемен ?йр?ндек.

Укытучы:

-?йе,без исем темасын т?мамладык.Исем нинди сорауларга ?авап бир??

Укучы:

-Кем? Н?рс??

Укытучы:

-?йе, бик д?рес.Б?ген без исем темасын кабатлау р?вешенд? ??м я?а темага кереп  кит?р ?чен  д?ресебезне с?злек диктанты  язудан башлап ?иб?р?без. Барыгыз да д?фт?рл?регезне ачыгыз.Б?генге числоны язып куегыз(?ченче октябрь)

-Балалар, б?ген атнаны? кайсы к?не?

-Укучы:

-п?н?еш?мбе.

Укытучы:

-Д?рес, п?н?еш?мбе.Сыйныф эше. С?злек диктанты.- дип язып куябыз.

-Д?фт?рл?регезне ике баганага б?легез.Мин сезг? с?зл?р укыйм, ? сез бу с?зл?рд?н исемн?рне 1 нче баганага язасыз, исем булмаган с?зл?рне 2 нче баганага языгыз.

С?зл?р: д?реслек,кызыл, б?йр?м, т?г?р?к,чиста, ш???р,?ылы, д??л?т, тозлы, усал.

-Балалар, 1нче баганага керг?н с?зл?рне укып чыгабыз.

Укучы:.

-Д?реслек,б?йр?м, ш???р, д??л?т.(с?зл?рне? язылышы экранда к?рс?телеп тикшерел?).

Укытучы:

-Х?зер 2 нче баганага керг?н с?зл?рне укыйбыз.

Укучы:

-Кызыл,т?г?р?к, чиста,?ылы,тозлы,усал..(с?зл?рне? язылышы экранда к?рс?телеп тикшерел?.).

Укытучы:

-Балалар, игътибар бел?н карагыз ?ле, 2 нче баганага язылган с?зл?р нинди сорауларга ?авап бир?л?р?

Укучы:

-Нинди? Кайсы?

Укытучы:

Иск? т?шерик ?ле,нинди? кайсы? сорауларына ?авап бир?че с?з т?ркемен без ничек атыйбыз?

Укучы:

- сыйфат.

Укытучы;

-?йе,бик д?рес.

3. Я?а материалны а?лату.

Укытучы:

-Балалар,б?генге д?ресебезне? темасы сыйфат дип атала( имя прилагательное)

Сыйфат с?з т?ркемен сез алдагы сыйныфларда ?йр?нг?н идегез.?йд?гез,сыйфат турында белг?нн?рне иск? т?шереп китик ?ле.?йтк?небезч?, сыйфат  - нинди ? кайсы? сорауларына ?авап бир?че с?з т?ркеме.

Балалар, сыйфат - м?ст?кыйльме, ярд?мчеме с?з т?ркеме?

Укучы;

-М?ст?кыйль.

–Укытучы;

-Сыйфат н?рс?не белдер??

Укучы:

-Предметны? билгесен.

Укытучы;

-Мисаллар китерегез ?ле.

Укучы;

Кызыл алма, салкын кыш, яшел ?л?н.

Укытучы;

-Балалар, карагыз ?ле,мин б?ген сезг? алма алып килдем.Игътибар бел?н карагыз ?ле,бу нинди алма?

Укучы:

Кызыл алма.

Укытучы:

_Алманы? нинди билгесен? карап кызыл ик?нлеген белдегез?

Укучы:

-Т?сен? карап.

Укытучы:

-Дим?к,сыйфат предметны? т?сен белдер? ик?н.

-Балалар,алма турында н?рс? ?йт? аласыз? Алма нинди?

Укучы:

-Т?г?р?к.

Укытучы:

Алма т?г?р?к.

Алманы? т?г?р?к булуын нинди  билгесен? карап белдегез?

Укучы:

-Формасына карап.

Укытучы:

-Дим?к,сыйфат предметны? формасын да белдер?.

Балалар,сез алма ашарга яратасызмы?  К?з алдыгызга китерегез ?ле: сез алманы кабып карадыгыз ди, алма нинди?

Укучы:

-Баллы,т?мле,татлы.

Укытучы;

-Алманы? татлы,баллы,т?мле ик?нен нинди билгесен? карап белдегез?

Укучы

-Т?мен? карап.

Укытучы:

-Дим?к,сыйфат шулай ук предметны? т?мен д? белдер?  ала ик?н.

-Балалар,карагыз ?ле,бу чагыштырмача нинди алма,зурмы,?лл? кечкен?ме?

Укучы;

-Зур алма.

Укытучы;

-Алманы? зур булуын  нинди билгесен? карап белдегез?

Укучы:

-К?л?мен?.

Укытучы:

-Дим?к,сыйфат предметны? к?л?мен д? белдер?.

-Балалар,сез ?киятл?р яратасызмы? Исегезг? т?шерегез ?ле,?киятл?рд? т?лке гад?тт? нинди була?

Укучы;

Х?йл?к?р- хитрая.

Укытучы :

Т?лкене? х?йл?к?р булуын без аны? холкына(характерына) карап бел?без.

Дим?к,сыйфатлар кеше ??м хайваннарны? характерын да белдер? ик?н.

-Кичке аш диг?нд? сыйфат  н?рс?не белдер??

Укучы:

Вакыт ягыннан билгесен.

Укытучы:

Балыклы   к?л с?зенд? балыклы с?зе  икенче ?йберг? б?йл?нешен  белдер?.

-Шулай итеп сыйфат предметны? нинди билгел?рен белдер? ала ик?н?. Санап карыйк ?ле,бу нинди билгел?р?

Укучы:

-1. Т?сен- кызыл  алма

2.Т?мен- баллы алма

3 Формасын- т?г?р?к алма

4.К?л?мен- зур алма

5.Характерын- х?йл?к?р т?лке.

6.  Вакыт ягыннан билгесен- кичке аш.

7.Икенче ?йберг? б?йл?нешен.-балыклы к?л.

Укытучы:

-?йе,бик д?рес.

4  .Белем ??м к?некм?л?рне ныгыту.

Укытучы:

1)-Д?фт?рл?рг? б?генге теманы язабыз.74 нче к?нег?не язып эшлибез.Тиешле сыйфатлар куеп,??мл?л?рне к?череп языгыз.

..,. к?н.Болында.,. ч?ч?кл?р ?с?. . к?кт?. кошлар сайрый.  . ?л?н арасында. ?ил?кл?р пешеп утыра. Нинди.вакыт!

Сыйфатлар: кызыл,з??г?р,ак,? ?йге,?ылы, т?рле-т?рле,аяз, яшел,к??елле.

Укытучы:

2)Х?зер ?зегезг? хас сыйфатларны ?йтегез.

Укучы;

-Мин яхшы кыз.

Укытучы:

-? син?

Укучы:

-Мин акыллы.

Укытучы;

-?   син?

Укучы:

-Мин батыр.

-Мин тапкыр.

Укытучы:

3)Сыйфатлы ?кият,шигырь    исемен  атагыз.

Укучы:

-“Сертотмас ?рд?к”   ?кияте, “Алтын алма “ ?кияте,”.Алдакчы Наил”.

Укытучы:

4) мин сезг? ике ??мл? укыйм. Чагыштырыгыз ?ле,??мл?л?рне?   аермасын табыгыз :

 Тышта кар ява. Тышта ап-ак кар ява.

Укучы: .

-Икенче ??мл? тулырак, матуррак   ?йтел?  , ч?нки анда сыйфат бар.Ул с?йл?мне матурлый, бизи,т?г?ллек керт?.

5. Йомгаклау.

Укытучы:

Б?генге д?рест? без  нинди с?з т?ркеме турында белдек?

Укучы:

-Б?ген без сыйфат турында белдек.

Укытучы;

 Х?зер д?рест? алган белемн?регезне тикшереп алабыз, тест сорауларына ?авап язабыз.

Тест сораулары:

сыйфат нинди сорауларга ?авап бир??

а) ничек? 

?) нишли? 

б) нинди?

2) Сыйфат н?рс?не белдер??

а) предметны? билгесен

?) предметны? эшен

б) эш яки х?лне? билгесен

3) бу сыйфатларны? кайсысы характерны белдер??

а) к?л?ч

?) озын

б) ?илле

4) Т?б?нд?ге ??мл?л?рне? кайсысы д?рес?

а) сыйфат – ??мл? кис?ге

?) сыйфат – с?з т?ркеме

эшл?п бетерг?ч  ,  ?аваплар экраннан к?рс?тел?.

6.   Билге кую.

7   ?йг? эш .Сыйфатлар кертеп,   к?зге урман  турында хик?я язырга.

Д?рес т?мам.

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Конспект урока по языку»

Рус мәктәбендәге татар төркеме өчен. 4 нче сыйныф.Татар теле дәресе.

Гаязова Рәзилә Рафаэлевна-

Казандагы 110 нчы лицейның беренче квалификацион категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы.

Дәреснең темасы:Сыйфат турында төшенчә.

Дәреснең максаты: сыйфат турында алган белемнәрне искә төшерү,сыйфатның нәрсәне белдерүен,сорауларын төшендерү,телдән һәм язма күнекмәләр белән ныгыту,сыйфатларны таба белергә өйрәтү,укучыларның игътибарлылыкларын үстерү, кешеләргә хөрмәт тәрбияләү.

Җиһазлау: дәреслек, экран ,дәрес өчен кирәкле рәсемнәр.,алма.

Дәрес тибы: кабатлау һәм ныгыту.

Дәрес барышы.

 1. Оештыру өлеше.

Укытучы:

-Исәнмесез, укучылар! Утырыгыз.Барыбыз да дәрескә әзерләнеп беттек, тынычландык.Дәресне башлап җибәрәбез.

-2.Актуальләштерү.

Укытучы:

-Балалар,искә төшерик әле,үткән дәресләрдә без нинди сүз төркемен өйрәндек?

Укучы:

-Исем сүз төркемен өйрәндек.

Укытучы:

-Әйе,без исем темасын тәмамладык.Исем нинди сорауларга җавап бирә?

Укучы:

-Кем? Нәрсә?

Укытучы:

-Әйе, бик дөрес.Бүген без исем темасын кабатлау рәвешендә һәм яңа темага кереп китәр өчен дәресебезне сүзлек диктанты язудан башлап җибәрәбез. Барыгыз да дәфтәрләрегезне ачыгыз.Бүгенге числоны язып куегыз(өченче октябрь)

-Балалар , бүген атнаның кайсы көне?

-Укучы:

-пәнҗешәмбе.

Укытучы:

-Дөрес, пәнҗешәмбе.Сыйныф эше. Сүзлек диктанты.- дип язып куябыз.

-Дәфтәрләрегезне ике баганага бүлегез.Мин сезгә сүзләр укыйм , ә сез бу сүзләрдән исемнәрне 1 нче баганага язасыз, исем булмаган сүзләрне 2 нче баганага языгыз.

Сүзләр: дәреслек,кызыл, бәйрәм, түгәрәк ,чиста, шәһәр,җылы, дәүләт, тозлы, усал.

-Балалар, 1нче баганага кергән сүзләрне укып чыгабыз.

Укучы:.

-Дәреслек,бәйрәм, шәһәр, дәүләт.(сүзләрнең язылышы экранда күрсәтелеп тикшерелә).

Укытучы:

-Хәзер 2 нче баганага кергән сүзләрне укыйбыз.

Укучы:

-Кызыл,түгәрәк, чиста,җылы,тозлы ,усал. .(сүзләрнең язылышы экранда күрсәтелеп тикшерелә.).

Укытучы:

-Балалар, игътибар белән карагыз әле, 2 нче баганага язылган сүзләр нинди сорауларга җавап бирәләр?

Укучы:

-Нинди? Кайсы?

Укытучы:

Искә төшерик әле,нинди? кайсы? сорауларына җавап бирүче сүз төркемен без ничек атыйбыз?

Укучы:

- сыйфат.

Укытучы;

-Әйе,бик дөрес.

3. Яңа материалны аңлату.

Укытучы:

-Балалар ,бүгенге дәресебезнең темасы сыйфат дип атала( имя прилагательное)

Сыйфат сүз төркемен сез алдагы сыйныфларда өйрәнгән идегез.Әйдәгез,сыйфат турында белгәннәрне искә төшереп китик әле.Әйткәнебезчә, сыйфат - нинди ? кайсы? сорауларына җавап бирүче сүз төркеме.

Балалар, сыйфат - мөстәкыйльме, ярдәмчеме сүз төркеме?

Укучы;

-Мөстәкыйль.

–Укытучы;

-Сыйфат нәрсәне белдерә?

Укучы:

-Предметның билгесен.

Укытучы;

-Мисаллар китерегез әле.

Укучы;

Кызыл алма, салкын кыш, яшел үлән.

Укытучы;

-Балалар , карагыз әле,мин бүген сезгә алма алып килдем.Игътибар белән карагыз әле,бу нинди алма?

Укучы:

Кызыл алма.

Укытучы:

_Алманың нинди билгесенә карап кызыл икәнлеген белдегез?

Укучы:

-Төсенә карап.

Укытучы:

-Димәк,сыйфат предметның төсен белдерә икән.

-Балалар,алма турында нәрсә әйтә аласыз? Алма нинди?

Укучы:

-Түгәрәк.

Укытучы:

Алма түгәрәк.

Алманың түгәрәк булуын нинди билгесенә карап белдегез?

Укучы:

-Формасына карап.

Укытучы:

-Димәк,сыйфат предметның формасын да белдерә.

Балалар,сез алма ашарга яратасызмы? Күз алдыгызга китерегез әле: сез алманы кабып карадыгыз ди, алма нинди?

Укучы:

-Баллы,тәмле,татлы.

Укытучы;

-Алманың татлы,баллы,тәмле икәнен нинди билгесенә карап белдегез?

Укучы

-Тәменә карап.

Укытучы:

-Димәк,сыйфат шулай ук предметның тәмен дә белдерә ала икән.

-Балалар,карагыз әле,бу чагыштырмача нинди алма,зурмы,әллә кечкенәме?

Укучы;

-Зур алма.

Укытучы;

-Алманың зур булуын нинди билгесенә карап белдегез?

Укучы:

-Күләменә.

Укытучы:

-Димәк,сыйфат предметның күләмен дә белдерә .

-Балалар,сез әкиятләр яратасызмы? Исегезгә төшерегез әле,әкиятләрдә төлке гадәттә нинди була?

Укучы;

Хәйләкәр- хитрая.

Укытучы :

Төлкенең хәйләкәр булуын без аның холкына(характерына) карап беләбез.

Димәк,сыйфатлар кеше һәм хайваннарның характерын да белдерә икән.

-Кичке аш дигәндә сыйфат нәрсәне белдерә?

Укучы:

Вакыт ягыннан билгесен.

Укытучы:

Балыклы күл сүзендә балыклы сүзе икенче әйбергә бәйләнешен белдерә.

-Шулай итеп сыйфат предметның нинди билгеләрен белдерә ала икән?. Санап карыйк әле,бу нинди билгеләр?

Укучы:

-1. Төсен- кызыл алма

2.Тәмен- баллы алма

3 Формасын- түгәрәк алма

4.Күләмен- зур алма

5.Характерын- хәйләкәр төлке.

6. Вакыт ягыннан билгесен- кичке аш.

7.Икенче әйбергә бәйләнешен.-балыклы күл.

Укытучы:

-Әйе,бик дөрес..

4 .Белем һәм күнекмәләрне ныгыту.

Укытучы:

1)-Дәфтәрләргә бүгенге теманы язабыз.74 нче күнегүне язып эшлибез.Тиешле сыйфатлар куеп ,җөмләләрне күчереп языгыз.

.......,... көн.Болында....,.... чәчәкләр үсә. .... күктә .... кошлар сайрый. .... үлән арасында ... җиләкләр пешеп утыра. Нинди ...вакыт!

Сыйфатлар: кызыл,зәңгәр,ак,җ әйге,җылы, төрле-төрле,аяз, яшел,күңелле.Укытучы:

2)Хәзер үзегезгә хас сыйфатларны әйтегез.

Укучы;

-Мин яхшы кыз.

Укытучы:

-Ә син?

Укучы:

-Мин акыллы.

Укытучы;

-Ә син?

Укучы:

-Мин батыр.

-Мин тапкыр.

Укытучы:

3)Сыйфатлы әкият,шигырь исемен атагыз.

Укучы:

-“Сертотмас үрдәк” әкияте, “Алтын алма “ әкияте,” .Алдакчы Наил”.

Укытучы:

4) мин сезгә ике җөмлә укыйм. Чагыштырыгыз әле,җөмләләрнең аермасын табыгыз :

Тышта кар ява. Тышта ап-ак кар ява.

Укучы: .

-Икенче җөмлә тулырак , матуррак әйтелә , чөнки анда сыйфат бар.Ул сөйләмне матурлый, бизи,төгәллек кертә.

5. Йомгаклау.

Укытучы:

Бүгенге дәрестә без нинди сүз төркеме турында белдек?

Укучы:

-Бүген без сыйфат турында белдек.

Укытучы;

Хәзер дәрестә алган белемнәрегезне тикшереп алабыз, тест сорауларына җавап язабыз.

Тест сораулары:

сыйфат нинди сорауларга җавап бирә?

а) ничек?

ә) нишли?

б) нинди?

2) Сыйфат нәрсәне белдерә?

а) предметның билгесен

ә) предметның эшен

б) эш яки хәлнең билгесен

3) бу сыйфатларның кайсысы характерны белдерә?

а) көләч

ә) озын

б) җилле

4) Түбәндәге җөмләләрнең кайсысы дөрес?

а) сыйфат – җөмлә кисәге

ә) сыйфат – сүз төркеме

эшләп бетергәч , җаваплар экраннан күрсәтелә..

6. Билге кую.

7 Өйгә эш .Сыйфатлар кертеп, көзге урман турында хикәя язырга.

Дәрес тәмам.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Конспект урока по языку

Автор: Гаязова Разиля Рафаэлевна

Дата: 29.12.2015

Номер свидетельства: 271277

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(146) "Конспект урока по немецкому языку к УМК И.Л. Бим на тему "Летние каникулы" 3 класс "
  ["seo_title"] => string(87) "konspiekt-uroka-po-niemietskomu-iazyku-k-umk-i-l-bim-na-tiemu-lietniie-kanikuly-3-klass"
  ["file_id"] => string(6) "244876"
  ["category_seo"] => string(8) "nemeckiy"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1446026042"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(139) ": Конспект урока русского языка в 7 классе по тем:"Правописание частиц не ни "."
  ["seo_title"] => string(82) "konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-v-7-klassie-po-tiem-pravopisaniie-chastits-nie-ni"
  ["file_id"] => string(6) "247453"
  ["category_seo"] => string(12) "russkiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1446562252"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(123) "Конспект урока по русскому языку для 2 класса по теме; "Предложение" "
  ["seo_title"] => string(74) "konspiekt-uroka-po-russkomu-iazyku-dlia-2-klassa-po-tiemie-priedlozhieniie"
  ["file_id"] => string(6) "114113"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1411302053"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(120) "План-конспект урока английского языка в 7 классе "What do you know about cinema""
  ["seo_title"] => string(83) "plan-konspiekt-uroka-anghliiskogho-iazyka-v-7-klassie-what-do-you-know-about-cinema"
  ["file_id"] => string(6) "267080"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1450286728"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(132) "Конспект урока русского языка.Тема: "Настоящее и будущее время глагола" "
  ["seo_title"] => string(87) "konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-tiema-nastoiashchieie-i-budushchieie-vriemia-ghlaghola"
  ["file_id"] => string(6) "119331"
  ["category_seo"] => string(12) "russkiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1413386934"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства