kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Cаба? жоспары "Жапыра?"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы    Жапыра?

Саба? негізделген о?у ма?сат

1) ?сімдік м?шелері туралы білімдерін жа??ырту. Жапыра?, оны? ?ызметі, ?сімдік ?шін ма?ызы, т?рлері туралы т?сінік беру.

2) Ойлау ?абілеттерін  дамыту, с?здік ?орларын молайту, танымды? белсенділігін арттыру, топпен ж?мыс жасау?а машы?тандыру.

3) Бай?а?ышты??а, е?бекс?йгіштікке, ?йымшылды??а, бір -бірін ??рметтеуге т?рбиелеу.Таби?атты с?юге баулу.

Саба?ты? к?рнекілігі: Плакат?а салын?ан терек суреті, жапыра?тар, г?лдер, мультимедия аппараты.

Саба?ты? ?діс-т?сілі: С?ра?-жауап, т?сіндіру, топпен ж?мыс, топтастыру.

О?у

Н?тижелері

Барлы? о?ушылар ?шін:

Жапыра?, оны? ?ызметін, к?п т?рлі  екенін  біледі

О?ушыларды? басым б?лігі ?шін:

Жапыра?ты? т?рлерін ажырата алады

Кейбір о?ушылар

 • ?з ойын ашы? білдіре алады
 • ?а?аз?а т?сіре алады
 • Логикалы? с?ра?тарды? шешімін табады

Саба? 

Жоспар

1. ?йымдастыру.

Топ?а б?лу.

І топ «Емен» тобы (т?ртб?рыштар та?да?ан о?ушылар барады).

ІІ топ «?айы?» тобы (?шб?рыштар та?да?ан о?ушылар барады)

ІІІ топ «Шырша» тобы (д??гелекті та?да?ан о?ушылар барады)

Топ басшысын сайлау.

2. Психологиялы? дайынды?.

1,2,3-сынып іші тып-тыныш,

Жал?аулы?ты тастаймыз,

Біз саба?ты бастаймыз!

Топты? ж?мыс

«?рмекшіні? торы»

?р топтан 2 о?ушыдан шы?ып, ?рмек то?иды.  ?ткен саба?тар бойынша дайындап келген с?ра?тарын бір біріне ?ояды.

То?ыл?ан ?рмек керегеге ілінеді.

Б?л ?рмекті? е? шетінде б?рімізді? атымыз жазыл?ан стикерлер бар. Саба?та с?ра??а жауап берген сайын стикер ал?а жылжиды. Саба? со?ында е? к?п жылжы?ан бала жа?сы ба?алар алады.

1-топ. «Тамыр»

- ?сімдікті жапыра??а бекітеді.

- Топыра?та?ы ыл?алды сі?іреді.

- Тамыр ар?ылы ?сімдік ?оректенеді.

- Жер астында орналасады.                     (тамырды? суретін ілу)

2-топ. «Саба?»  

- ?сімдік м?шелерін бекітеді.

-  Тыныс алу?а ?атысады.

- Топыра?тан сі?ірген ?орегін, ?сімдік м?шелеріне таратады.

- Саба?та г?лдер, жапыра?тар бекиді.           (саба?ты? суретін ілу)

- Суретте не пайда болды?

А?аш.

А?аштар?а байланысты білетін сергіту жатты?уымызды орындайы?шы.

Тербеледі а?аштар

Алдымнан жел еседі.

Кіп-кішкентай а?ашар

?п-?лкен боп ?седі.

- Енді а?ашымыз?а  не жетпейді?

- Жапыра?

- Олай болса, б?гінгі саба?та ?сімдікті? та?ы бір м?шесі жапыра?пен танысамыз.

- К?нні? жады, жа?а та?ырыпты д?птерге жазу.

- Жапыра? туралы не білесі?дер?

(о?ушыларды? ойларын ты?дау)

Жапыра? туралы  т?сінік беру.

Жапыра? - ?сімдікті? негізгі м?шесіні? бірі,ол к?мір?ыш?ыл газын бойына сі?іріп, оттегін б?ліп шы?арады. Жапыра??а ?орек (су еріген т?здар) саба? ар?ылы тамырдан келеді.

Жапыра?ты? негізгі ?ызметтері:

- Жапыра? ар?ылы ?сімдік тыныс алады.

- ?сімдік бойында?ы арты? су жапыра? ар?ылы буланады.

- Булан?ан жапыра? ?сімдікті сал?ындатып т?рады.

Жапыра?ты? сырт?ы ??рылысы

Жапыра? та?тасынан (ала?анынан) ж?не са?а?тан т?рады.

- Жапыра?ты? ке?ейген жері — та?тасы,

- Саба??а бекінетін жі?ішке б?лігі — са?а?ы деп аталады.

Са?а?сыз жапыра?тар да болады.

Саба? буынынан тарма?тал?ан са?а?ты бір жапыра? ?сіп шы?са — ж?й Жапыра?

 Бір са?а??а бірнеше жапыра? орналасса — к?рделі Жапыра? деп аталады.

Жапыра?ты? м?лшері, пішіні  ?р т?рлі болады.

Мысалы б?лме г?лдеріне назар аударайы?:  жапыра?тарыны? пішіндері ?р т?рлі.

Сол сия?ты а?аштарды? да жапыра?тары ?р т?рлі болды. Осы?ан д?лел экран?а назар аударайы?.  (слайд)

- ?айы?  а?ашыны? жапыра?ы (береза)

- К?ктерек а?ашы (осина)

- ?йе?кі а?ашы (клен)

- Талшын а?ашы (каштан)

- Емен а?ашы  (дуб)

- Ша?ан а?ашы (ясень)

- Шетен а?ашы (рябина)

- ?ара?ан а?ашы (акация)

- Б?йтерек а?ашы (тополь)

- Шырша а?ашы  (ель)

   - Мінекей, балалар, жапыра?тарды? т?рлері ?те к?п екен.

Б?л а?ашарды біздер к?нделікті ?мірде к?ріп ж?рміз. Сонымен ?атар балалар жер бетінде ерекше ?сімдіктер де болады екен.

Оны біз «Е?, е?, е?.» айдарынан к?рейік.

- Д?ние ж?зіндегі е? биік, ?лкен а?аш – «Секвойя» а?ашы екен. Оны? бас?аша аты «?ызыл терек» Оны? биіктігі 100 метрден асады екен. Ал диаметрі 8 мерден асады. Секвойя а?ашы 3000 жылдан астам тіршілік етеді.

- Д?ние ж?зіндегі е? ?лкен г?л – «Раффлезия Арнольди» г?лі. Б?л г?л Малайзия джунглиларында ?седі. Оны? жалпа?ты?ы 1 метрден, салма?ы 7 кг-нан асады екен. Б?л г?лді? иісі шіріген етті? иісі сия?ты ?те жаман екен.

- Д?ние ж?зіндегі е? кішкентай г?л – «Вольфия» г?лі екен. ?те сирек кездесетін г?л т?рі. Б?л г?лді ж?й к?збен к?ру ?иын, ?лкейткіш ??ралдар ар?ылы ?ана аны? к?руге болады екен. Е? ?ызы?ы б?л г?лді? тамыры мен жапыра?тары болмайды екен.

Барлы? ?сімдіктер жыл мезгілдеріне ?арай ?згеріп отырады екен.

-Неліктен деп ойлайсы?дар?      (видеоролик к?рсете отырып т?сіндіру)

Мысалы к?з мезгілінде к?п жапыра?тар сар?айып т?се бастайды. Жапыр?ты? ??рамында хлорофилл деген зат болады. Осы хлорофилл ?сімдікке жасыл т?с беріп т?рады. К?н к?зін ?оректік заттар?а айналдыру ?шін ?сімдікке хлорофилл ?ажет екен. К?зде ауа райы сал?ындап, топыра?та ?оректік заттар азаяды. ?сімдік тамырыны? суды сі?іруі нашарлайды. Жапыра??а ?ажетті к?н к?зіні? жылуы да нашарлайды. ?сімдіктер ?ыс?ы ?й?ы?а дайындалады. Осыдан келіп ?сімдік бойында хлорофилл азайып,  5.жапыра? сар?аяды екен.

Жапыра?ты? тіршілік ету мерзімі бірнеше айдан -15 жыл?а дейін ?се береді.

?ара?ай-2-4 жыл

Кавказ самырсыны 9-13 жыл

Тиса ?ыл?аны 6-10 жыл

Шыршада 5-12 жыл

Тозды еменде 1-2 жыл

?аражидекте 1-4 жыл ?седі.

Осы ?урап т?скен жапыра?тар да пайдалы екен.

Адамдар ?ура?ан жапыра?тарды  топыра??а к?міп, шірітеді. Шіріндісі к?п топыра?та ?сімдік жа?сы ?седі.

- К?з мезгіліне байланысты о?улы?ымызда та?па? бар екен. Осы та?па?ты б?ріміз орнымыздан т?рып бірге о?иы?шы.

Б?лт а?ады аула??а,

К?з келіпті бау-ба??а.

Жаздай піскен жа??а? та,

Шашылады жан-жа??а.

 «С?йкестендіру»

1-топ                                                                                     2-топ

Емен                                                                                      ?айы?

Талшын                                                                                 ?йе?кі

Т?ймеда?ы                                                                            Жау?азын

Б?йшешек                                                                             К?нба?ыс

- Экран?а д?рыс жауап шы?ады, екі топ бір-бірінікін тексереді.

Саба?ты бекіту.

Ребус шешу

1-топ «Таби?атты »                         2-топ «аялайы?»

Таби?атты аялайы?

- Таби?атты? адам ?міріндегі ма?ызы ?андай?

- ?сімдіктерді? адам?а пайдасы бар ма?

- Олай болса, айналамызды ?орша?ан ?сем таби?атымызды ?немі ?ор?ап ж?рейік!

«Жеміс а?ашы» жемістер

О?ушы д?птерлерімен ж?мыс

?йге тапсырма

 Рефлексия

- Сендерге саба? ?на?ан болса, алдары?да шашылып жат?ан жапыра?тарды а?ашымыз?а орналастырайы?. Жапыра??а б?гінгі саба?та т?сінбегендері? болса, с?ра? жазулары?а болады

Ба?алау. Кім ал?а к?бірек жылжыды?

 Жапыра?. О?у, жапыра?ты? суретін салу

Просмотр содержимого документа
«Cаба? жоспары "Жапыра?"»

гғгчв

«№21орта мектепДүниетану

2 сынып

Тақырыбы:

«Жапырақ»
Бастауыш сынып мұғалімі

Байузакова Мая Сейпиловна

2016 жыл

Оқу ісінің меңгерушісі______________________________________

Күні 27.01.2016

Дүниетану 2 сынып

Сабақтың тақырыбы

Жапырақ

Сабақ негізделген оқу мақсаты.1) Өсімдік мүшелері туралы білімдерін жаңғырту. Жапырақ, оның қызметі, өсімдік үшін маңызы, түрлері туралы түсінік беру.

2) Ойлау қабілеттерін  дамыту, сөздік қорларын молайту, танымдық белсенділігін арттыру, топпен жұмыс жасауға машықтандыру.

3) Байқағыштыққа, еңбексүйгіштікке, ұйымшылдыққа, бір -бірін құрметтеуге тәрбиелеу.Табиғатты сүюге баулу.

Сабақтың көрнекілігі: Плакатқа салынған терек суреті, жапырақтар, гүлдер, мультимедия аппараты.

Сабақтың әдіс-тәсілі: Сұрақ-жауап, түсіндіру, топпен жұмыс, топтастыру.

Оқу

Нәтижелері

Барлық оқушылар үшін:

Жапырақ, оның қызметін, көп түрлі екенін біледі

Оқушылардың басым бөлігі үшін:

Жапырақтың түрлерін ажырата алады

Кейбір оқушылар

 • Өз ойын ашық білдіре алады

 • Қағазға түсіре алады

 • Логикалық сұрақтардың шешімін табады

Алдыңғы оқу

Сабақ

Жоспар

Жоспарланған уақыт

Жоспарланған жаттығулар

Ресурстар

Басталуы

1. Ұйымдастыру.

Топқа бөлу.

І топ «Емен» тобы (төртбұрыштар таңдаған оқушылар барады).

ІІ топ «Қайың» тобы (үшбұрыштар таңдаған оқушылар барады)

ІІІ топ «Шырша» тобы (дөңгелекті таңдаған оқушылар барады)

Топ басшысын сайлау.

2. Психологиялық дайындық.

1,2,3-сынып іші тып-тыныш,

Жалқаулықты тастаймыз,

Біз сабақты бастаймыз!

ОртасыҚызығушылықты ояту


Топпен жұмыс.  Топтастыру.
Сергіту сәті


4. Жаңа сабақ .


Оқулықпен жұмыс
Топтық жұмыс

«Өрмекшінің торы»

Әр топтан 2 оқушыдан шығып, өрмек тоқиды. Өткен сабақтар бойынша дайындап келген сұрақтарын бір біріне қояды.

Тоқылған өрмек керегеге ілінеді.

Бұл өрмектің ең шетінде бәріміздің атымыз жазылған стикерлер бар. Сабақта сұраққа жауап берген сайын стикер алға жылжиды. Сабақ соңында ең көп жылжыған бала жақсы бағалар алады.

1-топ. «Тамыр»

- Өсімдікті жапыраққа бекітеді.

- Топырақтағы ылғалды сіңіреді.

- Тамыр арқылы өсімдік қоректенеді.

- Жер астында орналасады.                     (тамырдың суретін ілу)

2-топ. «Сабақ»  

- Өсімдік мүшелерін бекітеді.

-  Тыныс алуға қатысады.

- Топырақтан сіңірген қорегін, өсімдік мүшелеріне таратады.

- Сабақта гүлдер, жапырақтар бекиді.           (сабақтың суретін ілу)

- Суретте не пайда болды?

Ағаш.

Ағаштарға байланысты білетін сергіту жаттығуымызды орындайықшы.

Тербеледі ағаштар

Алдымнан жел еседі.

Кіп-кішкентай ағашар

Үп-үлкен боп өседі.

- Енді ағашымызға  не жетпейді?

- Жапырақ

- Олай болса, бүгінгі сабақта өсімдіктің тағы бір мүшесі жапырақпен танысамыз.

- Күннің жады, жаңа тақырыпты дәптерге жазу.

- Жапырақ туралы не білесіңдер?

(оқушылардың ойларын тыңдау)

Жапырақ туралы  түсінік беру.

Жапырақ - өсімдіктің негізгі мүшесінің бірі,ол көмірқышқыл газын бойына сіңіріп, оттегін бөліп шығарады. Жапыраққа қорек (су еріген тұздар) сабақ арқылы тамырдан келеді.

Жапырақтың негізгі қызметтері:

- Жапырақ арқылы өсімдік тыныс алады.

- Өсімдік бойындағы артық су жапырақ арқылы буланады.

- Буланған жапырақ өсімдікті салқындатып тұрады.

Жапырақтың сыртқы құрылысы

Жапырақ тақтасынан (алақанынан) және сағақтан тұрады.

- Жапырақтың кеңейген жері — тақтасы,

- Сабаққа бекінетін жіңішке бөлігі — сағағы деп аталады.

Сағақсыз жапырақтар да болады.

Сабақ буынынан тармақталған сағақты бір жапырақ өсіп шықса — жәй Жапырақ

 Бір сағаққа бірнеше жапырақ орналасса — күрделі Жапырақ деп аталады.

Жапырақтың мөлшері, пішіні  әр түрлі болады.

Мысалы бөлме гүлдеріне назар аударайық:  жапырақтарының пішіндері әр түрлі.

Сол сияқты ағаштардың да жапырақтары әр түрлі болды. Осыған дәлел экранға назар аударайық.  (слайд)

- Қайың  ағашының жапырағы (береза)

- Көктерек ағашы (осина)

- Үйеңкі ағашы (клен)

- Талшын ағашы (каштан)

- Емен ағашы  (дуб)

- Шаған ағашы (ясень)

- Шетен ағашы (рябина)

- Қараған ағашы (акация)

- Бәйтерек ағашы (тополь)

- Шырша ағашы  (ель)

   - Мінекей, балалар, жапырақтардың түрлері өте көп екен.

Бұл ағашарды біздер күнделікті өмірде көріп жүрміз. Сонымен қатар балалар жер бетінде ерекше өсімдіктер де болады екен.

Оны біз «Ең, ең, ең ...» айдарынан көрейік.

- Дүние жүзіндегі ең биік, үлкен ағаш – «Секвойя» ағашы екен. Оның басқаша аты «Қызыл терек» Оның биіктігі 100 метрден асады екен. Ал диаметрі 8 мерден асады. Секвойя ағашы 3000 жылдан астам тіршілік етеді.

- Дүние жүзіндегі ең үлкен гүл – «Раффлезия Арнольди» гүлі. Бұл гүл Малайзия джунглиларында өседі. Оның жалпақтығы 1 метрден, салмағы 7 кг-нан асады екен. Бұл гүлдің иісі шіріген еттің иісі сияқты өте жаман екен.

- Дүние жүзіндегі ең кішкентай гүл – «Вольфия» гүлі екен. Өте сирек кездесетін гүл түрі. Бұл гүлді жәй көзбен көру қиын, үлкейткіш құралдар арқылы ғана анық көруге болады екен. Ең қызығы бұл гүлдің тамыры мен жапырақтары болмайды екен.

 

Барлық өсімдіктер жыл мезгілдеріне қарай өзгеріп отырады екен.

-Неліктен деп ойлайсыңдар?

(видеоролик көрсете отырып түсіндіру)

Мысалы күз мезгілінде көп жапырақтар сарғайып түсе бастайды. Жапырқтың құрамында хлорофилл деген зат болады. Осы хлорофилл өсімдікке жасыл түс беріп тұрады. Күн көзін қоректік заттарға айналдыру үшін өсімдікке хлорофилл қажет екен. Күзде ауа райы салқындап, топырақта қоректік заттар азаяды. Өсімдік тамырының суды сіңіруі нашарлайды. Жапыраққа қажетті күн көзінің жылуы да нашарлайды. Өсімдіктер қысқы ұйқыға дайындалады. Осыдан келіп өсімдік бойында хлорофилл азайып,  5.

жапырақ сарғаяды екен.

Жапырақтың тіршілік ету мерзімі бірнеше айдан -15 жылға дейін өсе береді.

Қарағай-2-4 жыл

Кавказ самырсыны 9-13 жыл

Тиса қылқаны 6-10 жыл

Шыршада 5-12 жыл

Тозды еменде 1-2 жыл

Қаражидекте 1-4 жыл өседі.

Осы қурап түскен жапырақтар да пайдалы екен.

Адамдар қураған жапырақтарды  топыраққа көміп, шірітеді. Шіріндісі көп топырақта өсімдік жақсы өседі.

- Күз мезгіліне байланысты оқулығымызда тақпақ бар екен. Осы тақпақты бәріміз орнымыздан тұрып бірге оқиықшы.

Бұлт ағады аулаққа,

Күз келіпті бау-баққа.

Жаздай піскен жаңғақ та,

Шашылады жан-жаққа.

«Сәйкестендіру»

1-топ                                                                                     2-топ

Емен                                                                                      Қайың

Талшын                                                                                 Үйеңкі

Түймедағы                                                                            Жауқазын

Бәйшешек                                                                             Күнбағыс

- Экранға дұрыс жауап шығады, екі топ бір-бірінікін тексереді.

Сабақты бекіту.

Ребус шешу

1-топ «Табиғатты »                         2-топ «аялайық»

Табиғатты аялайық

- Табиғаттың адам өміріндегі маңызы қандай?

- Өсімдіктердің адамға пайдасы бар ма?

- Олай болса, айналамызды қоршаған әсем табиғатымызды үнемі қорғап жүрейік!


«Жеміс ағашы» жемістер

АКТ

Оқушы дәптерлері

Аяқталуы
Үйге тапсырма

Рефлексия

- Сендерге сабақ ұнаған болса, алдарыңда шашылып жатқан жапырақтарды ағашымызға орналастырайық.

Бағалау. Кім алға көбірек жылжыды?

Жапырақ. Оқу, суреттерін салу. 


Қосымша ақпарат

Саралау - Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай жоспарлайсыз?

Бағалау - оқушылардың үйренгенін тексеруді қалай жоспарлайыз?

Пәнаралық байланыс

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау ережелері

АКТқұзыреттілігі

 • Қосымша сұрақтар беру арқылы

«Бағдаршам» әдісі

 • СлайдРефлексия
Қорытынды бағамдау

Қандай екі нәрсе табысты болды?
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды?
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білдім?
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
Cаба? жоспары "Жапыра?"

Автор: Байузакова Мая Сейпиловна

Дата: 16.02.2016

Номер свидетельства: 293995

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(56) ""? дыбысы мен ?рпі" Cаба? жоспары "
  ["seo_title"] => string(29) "dybysy-mien-rpi-caba-zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "103118"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1402568132"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(33) "Cаба? жоспары : "К?з""
  ["seo_title"] => string(18) "cabak-zhospary-kuz"
  ["file_id"] => string(6) "276606"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1452768087"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(90) "Cаба?ты? та?ырыбы : "АВСТРАЛИЯНЫ? ТАБИ?АТ ЗОНАЛАРЫ"."
  ["seo_title"] => string(44) "cabaktyntakyrybyavstraliianyntabigatzonalary"
  ["file_id"] => string(6) "327130"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1463395432"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(32) "Б дыбысы мен әрпі."
  ["seo_title"] => string(19) "b_dybysy_mien_rpi_1"
  ["file_id"] => string(6) "390131"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1486703700"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства