kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конференция "Бізді? елбасы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Бізді? елбасы

Ма?саты: О?ушылар?а патриотты? т?рбие беру, елін, жерін с?юге баулу. Елбасы туралы толы? ма?л?мат беру. 1 желто?сан – президент к?ні екенін о?ушылар?а ??ындыру, оны? ма?ыздылы?ын айтып, т?сіндіру. ?з ойын еркін жеткізуге, ж?йелі с?йлей білу т?селдіру.

Саба?ты? т?рі: конференция

Саба?ты? ?дісі: баяндау, с?ра?-жауап.

К?рнекілігі: слайд, к?рме, шар, жалау.

Барысы:

І. ?йымдастыру б?лімі

Саба? ?тетін орынды дайындау, безендіру, ?она?тарды ?арсы алу.

а) Кіріспе.

М??алім: - ??рметті о?ушылар, ?стаздар ж?не ?она?тар! Б?гін, мереке к?ні ?арса?ында ?здері?ізбен бас ?осып отырмыз. ?ош келді?іздер!

 • Сендер т?с жори білесіздер ме?  Сіздер мына т?сті жорып бері?іздерші. Бая?ыда бір ерлі-зайыпты адамдар ?мір с?реді. Оларды? к?п уа?ыт?а дейін балалары болмайды. Олар ??дай?а к?ні-т?ні бала бер деп жалбарынады. Содан кейін екеуіні? тілегі орындалып, с?би к?тіп ж?реді. Бір к?ні ?йел ?йы?тап жатып т?с к?реді. Т?сінде суды? астынан мылты? тауып алады. Сол кезде ол оянып кетеді.
 • Ал, енді, о?ушылар, б?л т?сті ?алай жорыр еді?дер? ?йел адам ?мірге ?л баланы ?келеді ме, ?ыз баланы ма? Ал, егер ?ыз бала болатын болса ол т?сінде не к?руі м?мкін? Жа?сы. Б?л т?с о?ушылар, Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты? анасы ?лжанны? к?рген т?сі еді.
 • Н?рс?лтан Назарбаев дегенде сендерді? ойлары?а не т?седі? Ол кім? Ол ?ай мемлекетті бас?арады? ?аза?стан деген ?андай мемлекет?

?аза?стан – к?п ?лтты мемлекет

?аза?стан – т?уелсіз мемлекет

?аза?стан – егеменді ел

?аза?стан – бізді? Отанымыз

?аза?стан – бізді? атамекеніміз

?аза?стан – бізді? ту?ан еліміз т.с.с.

- Олай болса ?з егемен елімізді ?нге ?осып, жырлайы?. Сынып ?лдарыны? орындауында «Егемен елім»

Егемен елім

1.К?з жетпес далам, ел жетпес елім

Арнайды ?нін жауынгер ?лы?

Жау шапса са?ан, жас жаным ??рбан

Отаным мені?, О, елім мені?.

?айырмасы 2 рет:

?аза?ты? елі, ?аза?ты? жері

Береке ?он?ан ?лы Отан.

Ас?ар таулары?, ?зен к?лдері?

Жаныма ?ымбат ?лы Отан.

2. С???ары биік сам?а?ан елім,

?анатын к?кке ?омда?ан елім

Кел достар, ?ане, шыр?айы? бірге

Бостанды? ?нін, азатты? ?нін

3. Елім е?селі, егемен елім

Тауларды? ?за?, т?рімен келем,

Бостанды? ?шін жа?ылма сарбаз

Сен ?шін елім, сен ?шін жерім.

ІІ. Негізгі б?лім.

-Рахмет! Осы ке? байта? егеменді елімізді? к?шбасшысы Н. Назарбаев болса, 1 желто?сан – президент к?ні болып жылда тойланады.Олай болса, 1 желто?сан ?андай к?н?

-Президент к?ні!

Елбасымызды? шыр етіп ?мірге келген к?нінен бастап б?гінгі к?ніне дейін шолу жасап ?тейік. С?з ?здері?ізде.

Баяндамалар ты?далады.

 1. «Назарбаевтар отбасы»
 2. «?ш?о?ыр»
 3. «Мектеп ?мірі»
 4. «Ал?аш?ы баспалда?»
 5. «Елбасы жылнамасында – ел тынысы»
 6. «Демалыс»
 7. «Бізді? елбасы»
 1. «Назарбаевтар отбасы» Ахметжан  Рамадан баяндап береді.

      Н?рс?лтанны? ата-анасы ?біш пен ?лжан 1934 жылы ?йленді. Некелескеннен кейінгі ал?аш?ы алты жылда оларды? балалары болмайды. Сонды?тан к?птен к?ткен м?рагерді? д?ниеге келуі шексіз ?уанышпен ?абылданды. Н?рестені? есімін ?жесі Тетебала Н?рс?лтан деп ?ояды. Кейін оны С?лтан деп атап кетеді. Н?рс?лтаннан кейін отбасында оны? інісі Сатыбалды, ?арындасы ?нипа, інісі Болат д?ниеге келіп, ?сті.

 1. «?ш?о?ыр» Рахметолла Аяулым баяндап береді.

?ш?о?ыр ?ойнауы Іле Алатауыны?  е? к?рікті б?ктерлеріні? бірі саналады. Н. Назарбаевты? барлы? ата-бабалары осы жерде т?р?ан, мал ?сіріп, егін салып, жасампаз е?бекпен айналыс?ан немесе ?олына ?ару алып, оны сырт жаулардан ?ор?а?ан. Оны? сегізінші буынында?ы бабаларыны? бірі – ?аза? хал?ыны? жо??арлар?а ?арсы к?ресіне белсене ?атыс?ан ?арасай батыр.

?ш ?о?ырда ?ш ?зын бара? болыпты, оларды? ?р?айсысында 5-6 мы? м?йізді ірі ?араны ба?умен айналысатын 10 отбасы т?р?ан. Назарбаевтарды? отбасы 1941-0945 жылдары со?ыс уа?ытында малдан сарсу ?шін ?ан алатын биокомбинатта ж?мыс істейді.

 1. «Мектеп ?мірі» баяндамашы ??сайын Мереке.

Н?рс?лтан  5 жас?а келгенше еш?аайда шы?пай, ?ш?о?ырда бол?ан. 1948 жылы ол  Шамал?ан орта мектебіне барады. Бастауыш сыныпты о?иды. Ол ?те ??ыпты, зерек, ойлау ?абілеті жо?ары, есте са?тау ?абілеті де мы?ты бала болып ?седі.

1957 жылы мектеп жабылып ?ал?анды?тан, о?уын жал?астыру ?шін ?аскеле? селосында?ы Абай атында?ы орта мектепке ауысады. Мектепті Н.Назарбаев к?міс медальмен бітіреді.

 1. «Ал?аш?ы баспалда?» баяндайтын Габдуахитова Диляра

1958 жылы Н.Назарбаев бір топ ?аза? жігіттерімен бірге Украинада?ы училищеге о?у?а жіберіледі. О?уды бітіргеннен кейін Отанына орал?ан Н?рс?лтан зауытты? ашылуын к?теді. Ал?ан к?сіби білімі мен да?дысын іс ж?зінде ?олдану?а асы?ады.

?ара ж?мысшы болып «Домна ??рылысына» орналасады. Кейін ?ара?анды металургия зауытына ауыстырылады. Осылайша ал?аш?ы е?бек жолы жал?асын таба береді.

 1. «Елбасы жылнамасында – ел тынысы»                                   баяндайтын Габдуллина Эльонора

?аза?стан Республикасы Президенті Ке?сесіні? басты?ы, саяси ?ылымдар докторы, профессор Махмуд ?асымбеков жетекшілік ететін шы?армашылы? топты? ?зірлеуімен «Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности» деп аталатын к?птомды? басылым жары? к?рді.

Н.Назарбаевта бірнеше кітапты? авторы. Олар: «?асырлар то?ысында», «?аза?стан жолы», «Т?уелсіздік белестері», «Бейбітшілік кіндігі», «Ж?з жыл?а татитын он жыл», «Тарих та?ылымдары ж?не ?азіргі заман», «Ой б?лістім хал?ыммен».

К?рмемен о?ушыларды таныстырып ?ту.

6. «Бос уа?ыты» баяндайтын ?бутали Айк?міс.

Мемлекеттік жо?ары лауазымда?ы ?ызмет бос уа?ыт ?алдыра бермейді. Алайда ж?мыс арасында?ы сирек ?зілістерді Н?рс?лтан Назарбаев ?зі ?шін ?рі демалыс, ?рі к??іл сергіту саналатын с?йікті істеріне арнау?а тырысады. Ол – таби?ат аясында болу, спортпен ш??ылдану, музыка ты?дау ж?не кітап о?у.  ?лдебір ойшыл айт?андай:  толы??анды т?л?а ?шін  демалыс – ?зі айналысатын істі? т?рін ?згерту ?ана.

Серпігенде боданды?ты? т?манын,

Жетті ?лемге ?раным мен жыр-?нім.

?зі? болды? к?шбасшысы елімні?,

?зі? болды? биік ?ш?ан ?ыраным.

 1. «Бізді? елбасы» баяндайтын Базарбай Аружан

?аза?стан Республикасыны? Президенті – мемлекетті? е? жо?ар?ы лауазымды т?л?асы. Ол мемлекетті? ішкі ж?не сырт?ы істеріні? барлы?ына басшылы? жасайды. Ел ішінде ж?не халы?аралы? ?атынастарда ?аза?стан хал?ыны? атынан ?кілдік етеді. Президент к?мілетке тол?ан азаматтарды? жасырын дауыс беруі ар?ылы сайланады. 40 жас?а тол?ан мемлекеттік тілді еркін ме?герген ?рі ?аза?станда 15 жыл бойы т?ратын, тумысынан республика азаматы Президент болып сайлана алады. Президент 4 жыл мерзімге сайланады. Президент ?аза?стан хал?ына салтанатты т?рде ант берген с?ттен бастап ?ызметін ат?ару?а кіріседі. ?аза?стан Республикасыны? т???ыш Президенті болып Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев сайланды.

ІІІ. ?орытынды б?лім.

М??алім:

-  О?ушылар, 1желто?сан ?андай мереке болды? Ол к?ні біз неге демаламыз, тойлаймыз? Алда та?ы ?андай т?л мерекеміз бар? Сіздер ?зту?ан жері?ізді с?йесіздер ме?

- Д?рыс, ту?ан жерді, ту?ан елді жанындай жа?сы к?ру – ?лтара?тай жерді жау табына бастырмай, атадан бала?а ?ал?ан ?лы м?раны са?тау. ?аншама ?иын ?ыстауды басынан кешіріп, егеменді ел болып, ?з за?ын, ?з елта?басын ?абылдап, ?н?раны мен к?к байра? жалауыны? астында бейбіт еліміз жа?аша к?ш т?зеді. О?ан да міне, 23 жыл толып отыр. Мына, ата-бабаларымыз м?ра еткен сара жолды? м?рагерлері ?здері?. Осы мемлекетті? ?ор?аны ?здері?.

Ол ?шін ?з елі?ді, Отаны?ды, жері?ді тілі?ді с?йіп ж?не ?адірлей білу керек. (?ос ?арлы?аш ?німен т?рбие са?аты ая?талады.)

?ос ?арлы?аш

1.Бір к?н келіп, алмастырып бір к?нді

К?ктем келіп айналамыз ??лпырды

?ос ?арлы?аш тыным таппай та?атсыз

Ж?ндеп жатыр ескі ?ясын былтыр?ы

?айырмасы:

?ос ?арлы?аш к?ктемде, са?ындырып жеткенде

?андай сезім жетеледі ту?ан мекенге

Та?ып алып а? т?мар, ж?лдыздай боп а?ты?дар

Ерте ?шкен ?мітімді ?айта жа?ты?дар, жа?ты?дар

2. ?ос ?арлы?аш ?иып ?анат достарын

?анатымен тілгілеген аспанын

Тілгіленіп ?алар еді- ау ж?регі

?я салса ауласына бас?аны?

Ту?ан жер. Ту?ан ел.

3. ?ос ?арлы?аш тірліктерін те? б?лген

Тірліктерін ту?ан жерге ??герген

?рбір адам ту?ан жерін с?юді

?йренсе екен, ?йренсе екен сендерден

 • ??рметті о?ушылар, ?стаздар ж?не ?она?тар! Б?гінгі Елбасы к?ніне арнал?ан т?рбиелік шарамыз ая?талды. Сау болы?ыздар! Мереке к?ндерде жолы??анша!

Просмотр содержимого документа
«Конференция "Бізді? елбасы" »

Біздің елбасы

Мақсаты: Оқушыларға патриоттық тәрбие беру, елін, жерін сүюге баулу. Елбасы туралы толық мағлұмат беру. 1 желтоқсан – президент күні екенін оқушыларға ұғындыру, оның маңыздылығын айтып, түсіндіру. Өз ойын еркін жеткізуге, жүйелі сөйлей білу төселдіру.

Сабақтың түрі: конференция

Сабақтың әдісі: баяндау, сұрақ-жауап.

Көрнекілігі: слайд, көрме, шар, жалау.

Барысы:

І. Ұйымдастыру бөлімі

Сабақ өтетін орынды дайындау, безендіру, қонақтарды қарсы алу.

а) Кіріспе.

Мұғалім: - Құрметті оқушылар, ұстаздар және қонақтар! Бүгін, мереке күні қарсаңында өздеріңізбен бас қосып отырмыз. Қош келдіңіздер!

 • Сендер түс жори білесіздер ме? Сіздер мына түсті жорып беріңіздерші. Баяғыда бір ерлі-зайыпты адамдар өмір сүреді. Олардың көп уақытқа дейін балалары болмайды. Олар құдайға күні-түні бала бер деп жалбарынады. Содан кейін екеуінің тілегі орындалып, сәби күтіп жүреді. Бір күні әйел ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде судың астынан мылтық тауып алады. Сол кезде ол оянып кетеді.

 • Ал, енді, оқушылар, бұл түсті қалай жорыр едіңдер? Әйел адам өмірге ұл баланы әкеледі ме, қыз баланы ма? Ал, егер қыз бала болатын болса ол түсінде не көруі мүмкін? Жақсы. Бұл түс оқушылар, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың анасы Әлжанның көрген түсі еді.

 • Нұрсұлтан Назарбаев дегенде сендердің ойларыңа не түседі? Ол кім? Ол қай мемлекетті басқарады? Қазақстан деген қандай мемлекет?

Қазақстан – көп ұлтты мемлекет

Қазақстан – тәуелсіз мемлекет

Қазақстан – егеменді ел

Қазақстан – біздің Отанымыз

Қазақстан – біздің атамекеніміз

Қазақстан – біздің туған еліміз т.с.с.

- Олай болса өз егемен елімізді әнге қосып, жырлайық. Сынып ұлдарының орындауында «Егемен елім»

Егемен елім

1.Көз жетпес далам, ел жетпес елім

Арнайды әнін жауынгер ұлың

Жау шапса саған, жас жаным құрбан

Отаным менің, О, елім менің.

Қайырмасы 2 рет:

Қазақтың елі, қазақтың жері

Береке қонған ұлы Отан.

Асқар тауларың, өзен көлдерің

Жаныма қымбат Ұлы Отан.

2. Сұңқары биік самғаған елім,

Қанатын көкке қомдаған елім

Кел достар, қане, шырқайық бірге

Бостандық әнін, азаттық әнін

3. Елім еңселі, егемен елім

Таулардың ұзақ, төрімен келем,

Бостандық үшін жаңылма сарбаз

Сен үшін елім, сен үшін жерім.

ІІ. Негізгі бөлім.

-Рахмет! Осы кең байтақ егеменді еліміздің көшбасшысы Н. Назарбаев болса, 1 желтоқсан – президент күні болып жылда тойланады.Олай болса, 1 желтоқсан қандай күн?

-Президент күні!

Елбасымыздың шыр етіп өмірге келген күнінен бастап бүгінгі күніне дейін шолу жасап өтейік. Сөз өздеріңізде.

Баяндамалар тыңдалады.

 1. «Назарбаевтар отбасы»

 2. «Үшқоңыр»

 3. «Мектеп өмірі»

 4. «Алғашқы баспалдақ»

 5. «Елбасы жылнамасында – ел тынысы»

 6. «Демалыс»

 7. «Біздің елбасы» 1. «Назарбаевтар отбасы» Ахметжан Рамадан баяндап береді.

Нұрсұлтанның ата-анасы Әбіш пен Әлжан 1934 жылы үйленді. Некелескеннен кейінгі алғашқы алты жылда олардың балалары болмайды. Сондықтан көптен күткен мұрагердің дүниеге келуі шексіз қуанышпен қабылданды. Нәрестенің есімін әжесі Тетебала Нұрсұлтан деп қояды. Кейін оны Сұлтан деп атап кетеді. Нұрсұлтаннан кейін отбасында оның інісі Сатыбалды, қарындасы Әнипа, інісі Болат дүниеге келіп, өсті.

 1. «Үшқоңыр» Рахметолла Аяулым баяндап береді.

Үшқоңыр қойнауы Іле Алатауының ең көрікті бөктерлерінің бірі саналады. Н. Назарбаевтың барлық ата-бабалары осы жерде тұрған, мал өсіріп, егін салып, жасампаз еңбекпен айналысқан немесе қолына қару алып, оны сырт жаулардан қорғаған. Оның сегізінші буынындағы бабаларының бірі – қазақ халқының жоңғарларға қарсы күресіне белсене қатысқан Қарасай батыр.

Үш қоңырда үш ұзын барақ болыпты, олардың әрқайсысында 5-6 мың мүйізді ірі қараны бағумен айналысатын 10 отбасы тұрған. Назарбаевтардың отбасы 1941-0945 жылдары соғыс уақытында малдан сарсу үшін қан алатын биокомбинатта жұмыс істейді.

 1. «Мектеп өмірі» баяндамашы Құсайын Мереке.

Нұрсұлтан 5 жасқа келгенше ешқаайда шықпай, Үшқоңырда болған. 1948 жылы ол Шамалған орта мектебіне барады. Бастауыш сыныпты оқиды. Ол өте ұқыпты, зерек, ойлау қабілеті жоғары, есте сақтау қабілеті де мықты бала болып өседі.

1957 жылы мектеп жабылып қалғандықтан, оқуын жалғастыру үшін Қаскелең селосындағы Абай атындағы орта мектепке ауысады. Мектепті Н.Назарбаев күміс медальмен бітіреді.

 1. «Алғашқы баспалдақ» баяндайтын Габдуахитова Диляра

1958 жылы Н.Назарбаев бір топ қазақ жігіттерімен бірге Украинадағы училищеге оқуға жіберіледі. Оқуды бітіргеннен кейін Отанына оралған Нұрсұлтан зауыттың ашылуын күтеді. Алған кәсіби білімі мен дағдысын іс жүзінде қолдануға асығады.

Қара жұмысшы болып «Домна құрылысына» орналасады. Кейін қарағанды металургия зауытына ауыстырылады. Осылайша алғашқы еңбек жолы жалғасын таба береді.

 1. «Елбасы жылнамасында – ел тынысы» баяндайтын Габдуллина Эльонора

Қазақстан Республикасы Президенті Кеңсесінің бастығы, саяси ғылымдар докторы, профессор Махмуд Қасымбеков жетекшілік ететін шығармашылық топтың әзірлеуімен «Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности» деп аталатын көптомдық басылым жарық көрді.

Н.Назарбаевта бірнеше кітаптың авторы. Олар: «Ғасырлар тоғысында», «Қазақстан жолы», «Тәуелсіздік белестері», «Бейбітшілік кіндігі», «Жүз жылға татитын он жыл», «Тарих тағылымдары және қазіргі заман», «Ой бөлістім халқыммен».

Көрмемен оқушыларды таныстырып өту.

6. «Бос уақыты» баяндайтын Әбутали Айкүміс.

Мемлекеттік жоғары лауазымдағы қызмет бос уақыт қалдыра бермейді. Алайда жұмыс арасындағы сирек үзілістерді Нұрсұлтан Назарбаев өзі үшін әрі демалыс, әрі көңіл сергіту саналатын сүйікті істеріне арнауға тырысады. Ол – табиғат аясында болу, спортпен шұғылдану, музыка тыңдау және кітап оқу.  Әлдебір ойшыл айтқандай:  толыққанды тұлға үшін  демалыс – өзі айналысатын істің түрін өзгерту ғана..

Серпігенде бодандықтың тұманын,

Жетті әлемге ұраным мен жыр-әнім.

Өзің болдың көшбасшысы елімнің,

Өзің болдың биік ұшқан қыраным. 1. «Біздің елбасы» баяндайтын Базарбай Аружан

Қазақстан Республикасының Президенті – мемлекеттің ең жоғарғы лауазымды тұлғасы. Ол мемлекеттің ішкі және сыртқы істерінің барлығына басшылық жасайды. Ел ішінде және халықаралық қатынастарда Қазақстан халқының атынан өкілдік етеді. Президент кәмілетке толған азаматтардың жасырын дауыс беруі арқылы сайланады. 40 жасқа толған мемлекеттік тілді еркін меңгерген әрі Қазақстанда 15 жыл бойы тұратын, тумысынан республика азаматы Президент болып сайлана алады. Президент 4 жыл мерзімге сайланады. Президент Қазақстан халқына салтанатты түрде ант берген сәттен бастап қызметін атқаруға кіріседі. Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды.

ІІІ. Қорытынды бөлім.

Мұғалім:

- Оқушылар, 1желтоқсан қандай мереке болды? Ол күні біз неге демаламыз, тойлаймыз? Алда тағы қандай төл мерекеміз бар? Сіздер өзтуған жеріңізді сүйесіздер ме?

- Дұрыс, туған жерді, туған елді жанындай жақсы көру – ұлтарақтай жерді жау табына бастырмай, атадан балаға қалған ұлы мұраны сақтау. Қаншама қиын қыстауды басынан кешіріп, егеменді ел болып, өз заңын, өз елтаңбасын қабылдап, әнұраны мен көк байрақ жалауының астында бейбіт еліміз жаңаша көш түзеді. Оған да міне, 23 жыл толып отыр. Мына, ата-бабаларымыз мұра еткен сара жолдың мұрагерлері өздерің. Осы мемлекеттің қорғаны өздерің.

Ол үшін өз еліңді, Отаныңды, жеріңді тіліңді сүйіп және қадірлей білу керек. (Қос қарлығаш әнімен тәрбие сағаты аяқталады.)

Қос қарлығаш

1.Бір күн келіп, алмастырып бір күнді

Көктем келіп айналамыз құлпырды

Қос қарлығаш тыным таппай тағатсыз

Жөндеп жатыр ескі ұясын былтырғы

Қайырмасы:

Қос қарлығаш көктемде, сағындырып жеткенде

Қандай сезім жетеледі туған мекенге

Тағып алып ақ тұмар, жұлдыздай боп ақтыңдар

Ерте өшкен үмітімді қайта жақтыңдар, жақтыңдар

2. Қос қарлығаш қиып қанат достарын

Қанатымен тілгілеген аспанын

Тілгіленіп қалар еді- ау жүрегі

Ұя салса ауласына басқаның

Туған жер. Туған ел.

3. Қос қарлығаш тірліктерін тең бөлген

Тірліктерін туған жерге өңгерген

Әрбір адам туған жерін сүюді

Үйренсе екен, үйренсе екен сендерден

 • Құрметті оқушылар, ұстаздар және қонақтар! Бүгінгі Елбасы күніне арналған тәрбиелік шарамыз аяқталды. Сау болыңыздар! Мереке күндерде жолыққанша!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Конференция "Бізді? елбасы"

Автор: Баянова Гулжанат Оразбаевна

Дата: 01.11.2015

Номер свидетельства: 246473

Похожие файлы

object(ArrayObject)#861 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(52) "Іс-шара "Дана т?л?а-дара т?л?а" "
  ["seo_title"] => string(34) "is-shara-dana-tu-lg-a-dara-tu-lg-a"
  ["file_id"] => string(6) "198244"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1428386247"
 }
}
object(ArrayObject)#883 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(122) "Қазақстандағы білім жүйесіне өзгерістің қажеттілігі туралы ойлар"
  ["seo_title"] => string(76) "k_azak_standag_y_bilim_zhuiiesinie_ozghieristin_k_azhiettilighi_turaly_oilar"
  ["file_id"] => string(6) "372838"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1482514336"
 }
}
object(ArrayObject)#861 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(21) "н.назарбаев"
  ["seo_title"] => string(11) "nnazarbaiev"
  ["file_id"] => string(6) "255874"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1448014671"
 }
}
object(ArrayObject)#883 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(70) "Жастар ж?не ?ылым: "Б?гіні ж?не болаша?ы"."
  ["seo_title"] => string(38) "zhastarzhniegylymbughinizhniebolashagy"
  ["file_id"] => string(6) "319886"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1460973091"
 }
}
object(ArrayObject)#861 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(81) "Рухани ?ркендеуді? т?п тамыры - болаша? жастар"
  ["seo_title"] => string(44) "rukhaniorkiendieudintuptamyrybolashakzhastar"
  ["file_id"] => string(6) "319891"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1460973419"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства