kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

" Сусындар сыры" ?ылыми жоба . ?ылыми жетекшісі : Имамукаметова Ж.З

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ш?О        ?ржар ауданы

 «Жанс?гіров атында?ы орта мектебі» КММ

?ылыми  жоба та?ырыбы:

«Сусындар сыры»

         Секция: ?орша?ан ортаны ?ор?ау

Орында?ан: Бесембай Батырхан  4 «А» сынып

Жетекшісі: Имамукаметова Ж.З 

 бастауыш сынып м??алімі

 1. жыл

Жоспары:

 • 1.Кіріспе
 • 2.Негізгі б?лім
 • Кока коланы? шы?у тарихы
 • Сусынны? ??рамы
 • Оны? зияны
 • 3.Зерттеу т?жірибелері
 • 4.?орытынды
 • 5.Пайдалан?ан ?дебиеттер

                                 Кіріспе

                    М?селе

Коко коланы? сусынын т?рмыста ?олдан?анмен оны? к?птеген зиянын, ?зіне т?н ерекшеліктерін білмейміз.Жобада осы м?селе жайлы айтылады.

Ма?саты:

Газдал?ан сусын кока коланы? ??рамын зерттеп,адам а?засына тікелей кері ?сері бар екенін д?лелдеу.

?лтты? сусындар:?ымыз, ш?бат, с?тті? пайдасын насихаттау.

Міндеттері:

 Кока кола туралы кітаптардан о?ып, интернет желісіндегі а?параттармен танысып, т?жірибелер жасау.

Кока коланы? ??рамы ж?не ерекшеліктері туралы білімді тере?дету.

Нысаны:

Кока кола сусыны

П?ні: д?ниетану

Болжам: кока коланы? зиянын білсек онда оны ішпей, ?лтты? сусындарды  ?олданар едік.

Н?тижесі:

Іздену н?тижесінде кока коланы? денсаулы??а зиян екенін д?лелдедік.Осы ж?мыс ар?ылы ?лтты? сусындарды насихатта?ым келеді.

?олданыл?ан ?дебиеттер:

1. ?аза? ?лтты? энциклопедиясы

          2. Интернет желісіндегі а?параттар

          3. «Сен білесі? бе?» энциклопедиясы

 ?ржар ауданы  Ш?О

                   «Жансугуров атында?ы орта мектебі» КММ 

              «Сусындар  сыры» ?ылыми ж?мысы бойынша ж?ргізілген

                                                  Зерттеу К?нделігі

        Орында?ан : Бесембай Батырхан

        Жетекшісі:  Имамукаметова З.Ж.

Т?жірибе ?ткізілген уа?ыты

       Т?жірибе мазм?ны.

           Н?тиже

1

15.01.14

1 т?жірибе

Кока кола сусынын ыдыс?а ??йып,о?ан

бір тілім ет салдым. 1 т?улік ?ткеннен кейін етті? ылжырап кеткенін, сусынны? т?рі ?згергенін бай?адым.

Корытынды

Кока кола кальцийге кері

?сер етеді.

2

05.02.14

2 т?жірибе

Кока кола сусыны ??йыл?ан ыдыс?а, бір ж?мырт?а салдым. 1 т?улік ?ткенне кейін  ж?мырт?анын ?абы?ыны? ж?мсарып, ?нта? болып ?ал?анын бай?адым.

Корытынды

Кока кола белок?а кері

?сер етеді.

3

19.02.14

3 т?жірибе

Кока коланы ?а?ы бар ыдыс?а ??йып,

оны  ?айнаттым.

Корытынды

?а?тын т?скенін к?рдім.

4

05.03.147

4 т?жірибе

Кока коламен  ш?перекті сулап, онымен айнаны с?рттім.

Корытынды

Айна жар?ырап кетті.

5

12.03.14

4 т?жірибе

Кока коламен темірді? ?а?ын с?рттім

Корытынды

Темірді? ?а?ы кетті.

-Мен теледидардан кока кола осы(слайд) жарнамасын к?ріп,?кеме сусынды алып беруді ?тіндім. ?кем келісе кетті,ал анам болса;       

-Сендер б?л сусынны? ?андай зиянды екенін білесі?дер ме?Оданша ?ымыз не с?т іші?дер,- деді.  Біз ойланып ?алды?. (слайд) Осы ??гімеден со? мені;-Осы біз  с?йсініп ішетін кока коланы? зияны неде? Оны кім ойлап тапты? Ол неден жасал?ан ? Зиянды болса,неліктен б?кіл д?ние ж?зіне сатылады? деген с?ра?тар  мазалады.Анам екеуіміз интернет желісінен осы с?ра?тар?а жауап іздеп к?рдік.(слайд)

«Кока коланы» 1866 жылы доктор-фармацевт  Джон Пембертон (суреті)ойлап тап?ан болатын. Джон Пемертон д?рілік т?нбаны ойлап таптым деп ойлап,оны ас?азан ауруларына ?арсы емдік ?асиеті бар деген т?жырымдаманы ал?а тарт?ан.Б?л т?жырымдама бір шынды??а ??сас негіз бар сия?ты.?йткені, «кока коланы?» ал?аш?ы ингредиентінде  кокаин ?сімдігіні? ??рамында?ы заттар болды.?азіргі та?да б?л сусында ондай зат жо?.

Бір литр сусынды жасау ?шін екі литр су ?ажет.(слайд)

  «Кока кола» ??рамы ?андай?Б?телкедегі ?а?аз?а  ?араса? ; газдал?ан су,?ант,карамель т?сі,кофеин мен д?мдеуіштер.Біра?,сусынны? ??рамында та?ы бір « 7x» деген ??пия ингредиент бар.Б?л затты?   мазм?ны жазыл?ан а?парат Джорджия штатына тиісті   Атланта ?аласыны? банкінде са?таулы т?р.Д?ниеж?зінде осы затты? не екенін білетін адамдарды? саны санаулы. Осы орайда, «Біз не ішіп жатырмыз? Деген с?ра? туындауы м?мкін. Б?гінге бар білетініміз б?л «кока коланы?» ?ант ??рамы ?те жо?ары ащы сусын  бо-лып табылады.Сусында?ы фосфор ?ыш?ылы жер бетіндегі органикалы? зат-тарды ??ртатынын білеміз.

«Кока коланы» к?п ішкен еркектерді? белсіздік (?ры?сызды?) кеселіне шал-ды?у ?аупі бар.

Америкалы? денсаулы? са?тау органдары «кока коланы?» рак ауруын ту?ы-зу?а тікелей «септігін» тигізетінін аны?тап отыр. «Кока колалы? карамель»-аммиак,сульфит ж?не шекерді реакциялау барысында пайда болатын,адам а?засына зияны орасан с?йы?ты?(слайд).Б?л ?осынды бауыр ж?не ?ал?анша безі рагыны? ?ріс алуына жол ашады. «Кока кола»шы?аратын 4?німде жасанды карамель пайдаланылады. Ал оны? екеуіне аммиак ?осылатынын білген Вашинктонды? ?алымдар дабыл ?а?уда.

Джон Пембертон адам?а ?уат беретін ш?рбат ойлап тауып,о?ан адамды сер-гітетін кока жапыра?ын ?ос?ан.Б?л ?сімдік к?пшілікке «кокаин»деген атпен таныс.Сол уа?ытта кока жапыра?ына тыйым салынба?ан еді.Уа?ыт ?те келе ш?рбат сауда?а шы?арылады.Есірткіден бас?а оны? ??рамында спирт те бол?ан.Оны? д?мін аз да болса кетіру ?шін,ш?рбат?а су ?о-су?а тура келді.Міне,осылайша Кока кола пайда болды.Ал оны? сыртында?ы жазуды есепші Френк Робинсон ойлап тапты.1886 жылы Кока Кола газдалып сатыла бастады.Пембертонны? жа?а к?сібі бірден ал?а баспады.А?ша аз т?се баста?ан со?,?алым ш?рбат формуласын Аза Кендлер деген кісіге 2000 доллар?а  сатып жіберді(слайд).Америка ??рама Штаттарына келген кезде ?алтасында неб?рі 1 доллар 75 центі ?ана бол?ан Аза Кендлер идеяны жандандырып, «Кока Кола Компани»компаниясыны? негізін ?алады.1903 жылы кока жапыра?ына байланысты ?о?амны? пікірі ?згеріп, ол ??рамынан алынып тасталады.Со??ы статистика?а ж?гінсек,Американы? ?лтты? сусынына айнал?ан Кока-Коланы ?лем бойынша бір минутты? ішінде 8000 адам т?тынады. Оны? ?зірлеу ??пиясы жазыл?ан ?а?аз жеті  ?ат жерді? астында са?таулы.

  Б?л м?ліметтерден кейін мен бірнеше т?жірибе жасап к?рдім;

1-т?жірибе;

   Стакан?а кока кола ??йып,о?ан бір жапыра? ет салып,бір т?улікке ?ойып ?ойдым.Бір т?улік ?ткен со? ?арап едім,етті? ылжырап кеткенін к?рдім.

2-т?жірибе;

    Іші тат бас?ан ыдыс?а кока коланы ??йып, ?айнатып к?рдім.Ішіндегіні т?гіп едім, ыдысты? тап-таза бола ?ал?анын бай?адым.

3-т?жірибе;

Ай?ыздал?ан айнаны кока коламен с?ртіп едім,айна жар?ырап шы?а келді.

4-т?жірибе;

 Кока кола ??йыл?ан ыдыс?а ж?мырт?а салып ?ойдым.Бір т?уліктен кейін алып едім,ж?мырт?аны? ж?мсар?анын к?рдім.

5- т?жірибе;

Мен машинаны? тат бас?ан темірін кока коламен тазалап к?рдім.Темір тазарып шы?а келді. Тат бас?ан тиын,?асы?тарды да осылай тазалау?а болады.

Осы т?жірибелерден кейін кока коланы? адам а?засына келтіретін зиянына ?бден к?зім жетті.Б?л ізденістерден со?,мен мынадай ?орытынды?а келдім;

-Егер де б?л сусындар сондай а?ты зиян болса,біз оны неге ішеміз.Одан ша денсаулы??а пайдасы орасан зор ата-бабамызды?,батырларымызды? ішкен ?ымыз,ш?бат,айран,с?т деген сусындарды ішкеніміз абзал емес пе.

   Не ішсе?іздер де,?з еркі?із, біра? денсаулы?ымызды са?тай білейік,а?айын!

    Ко?іл б?ліп тында?андары?ыз?а рахмет.

Просмотр содержимого документа
«" Сусындар сыры" ?ылыми жоба . ?ылыми жетекшісі : Имамукаметова Ж.З »

-Мен теледидардан кока кола осы(слайд) жарнамасын көріп,әкеме сусынды алып беруді өтіндім. Әкем келісе кетті,ал анам болса;

-Сендер бұл сусынның қандай зиянды екенін білесіңдер ме?Оданша қымыз не сүт ішіңдер,- деді. Біз ойланып қалдық. (слайд) Осы әңгімеден соң мені;-Осы біз сүйсініп ішетін кока коланың зияны неде? Оны кім ойлап тапты? Ол неден жасалған ? Зиянды болса,неліктен бүкіл дүние жүзіне сатылады? деген сұрақтар мазалады.Анам екеуіміз интернет желісінен осы сұрақтарға жауап іздеп көрдік.(слайд)

«Кока коланы» 1866 жылы доктор-фармацевт Джон Пембертон (суреті)ойлап тапқан болатын. Джон Пемертон дәрілік тұнбаны ойлап таптым деп ойлап,оны асқазан ауруларына қарсы емдік қасиеті бар деген тұжырымдаманы алға тартқан.Бұл тұжырымдама бір шындыққа ұқсас негіз бар сияқты.Өйткені, «кока коланың» алғашқы ингредиентінде кокаин өсімдігінің құрамындағы заттар болды.Қазіргі таңда бұл сусында ондай зат жоқ.

Бір литр сусынды жасау үшін екі литр су қажет.(слайд)

«Кока кола» құрамы қандай?Бөтелкедегі қағазға қарасақ ; газдалған су,қант,карамель түсі,кофеин мен дәмдеуіштер.Бірақ,сусынның құрамында тағы бір « 7x» деген құпия ингредиент бар.Бұл заттың мазмұны жазылған ақпарат Джорджия штатына тиісті Атланта қаласының банкінде сақтаулы тұр.Дүниежүзінде осы заттың не екенін білетін адамдардың саны санаулы. Осы орайда, «Біз не ішіп жатырмыз? Деген сұрақ туындауы мүмкін. Бүгінге бар білетініміз бұл «кока коланың» қант құрамы өте жоғары ащы сусын бо-лып табылады.Сусындағы фосфор қышқылы жер бетіндегі органикалық зат-тарды құртатынын білеміз.

«Кока коланы» көп ішкен еркектердің белсіздік (ұрықсыздық) кеселіне шал-дығу қаупі бар.

Америкалық денсаулық сақтау органдары «кока коланың» рак ауруын туғы-зуға тікелей «септігін» тигізетінін анықтап отыр. «Кока колалық карамель»-аммиак,сульфит және шекерді реакциялау барысында пайда болатын,адам ағзасына зияны орасан сұйықтық(слайд).Бұл қосынды бауыр және қалқанша безі рагының өріс алуына жол ашады. «Кока кола»шығаратын 4өнімде жасанды карамель пайдаланылады. Ал оның екеуіне аммиак қосылатынын білген Вашинктондық ғалымдар дабыл қағуда.

Джон Пембертон адамға қуат беретін шәрбат ойлап тауып,оған адамды сер-гітетін кока жапырағын қосқан.Бұл өсімдік көпшілікке «кокаин»деген атпен таныс.Сол уақытта кока жапырағына тыйым салынбаған еді.Уақыт өте келе шәрбат саудаға шығарылады.Есірткіден басқа оның құрамында спирт те болған.Оның дәмін аз да болса кетіру үшін ,шәрбатқа су қо-суға тура келді.Міне,осылайша Кока кола пайда болды.Ал оның сыртындағы жазуды есепші Френк Робинсон ойлап тапты.1886 жылы Кока Кола газдалып сатыла бастады.Пембертонның жаңа кәсібі бірден алға баспады.Ақша аз түсе бастаған соң ,ғалым шәрбат формуласын Аза Кендлер деген кісіге 2000 долларға сатып жіберді(слайд).Америка Құрама Штаттарына келген кезде қалтасында небәрі 1 доллар 75 центі ғана болған Аза Кендлер идеяны жандандырып, «Кока Кола Компани»компаниясының негізін қалады.1903 жылы кока жапырағына байланысты қоғамның пікірі өзгеріп , ол құрамынан алынып тасталады.Соңғы статистикаға жүгінсек,Американың ұлттық сусынына айналған Кока-Коланы әлем бойынша бір минуттың ішінде 8000 адам тұтынады. Оның әзірлеу құпиясы жазылған қағаз жеті қат жердің астында сақтаулы.

Бұл мәліметтерден кейін мен бірнеше тәжірибе жасап көрдім;

1-тәжірибе;

Стаканға кока кола құйып,оған бір жапырақ ет салып,бір тәулікке қойып қойдым.Бір тәулік өткен соң қарап едім,еттің ылжырап кеткенін көрдім.

2-тәжірибе;

Іші тат басқан ыдысқа кока коланы құйып , қайнатып көрдім.Ішіндегіні төгіп едім, ыдыстың тап-таза бола қалғанын байқадым.

3-тәжірибе;

Айғыздалған айнаны кока коламен сүртіп едім ,айна жарқырап шыға келді.

4-тәжірибе;

Кока кола құйылған ыдысқа жұмыртқа салып қойдым.Бір тәуліктен кейін алып едім,жұмыртқаның жұмсарғанын көрдім.

5- тәжірибе;

Мен машинаның тат басқан темірін кока коламен тазалап көрдім.Темір тазарып шыға келді. Тат басқан тиын,қасықтарды да осылай тазалауға болады.

Осы тәжірибелерден кейін кока коланың адам ағзасына келтіретін зиянына әбден көзім жетті.Бұл ізденістерден соң,мен мынадай қорытындыға келдім;


-Егер де бұл сусындар сондай ақты зиян болса,біз оны неге ішеміз.Одан ша денсаулыққа пайдасы орасан зор ата-бабамыздың,батырларымыздың ішкен қымыз,шұбат,айран,сүт деген сусындарды ішкеніміз абзал емес пе...

Не ішсеңіздер де,өз еркіңіз, бірақ денсаулығымызды сақтай білейік,ағайын!!!


Коңіл бөліп тындағандарыңызға рахмет.Таныстыру

Нұрлан менен Гүлмирадай ата-анам,

Ата-анамнан ақ тілекті бата алам.

Аты-жөнім Бесембай Батырхан,

Арғы тегім Қыржы деген атадан.


Бұл өмірде айым тұса оңымнан,

Жақсы адамдар жолығуда жолымнан.

Қарындасым Гүлназ деген үш жаста,

Тәп-тәтті боп ерген менің соңымнан.


Биігінде сенім менен үміттің,

Ғылым деген бір әлемнен сыр ұқтым.

Ұстазым бар Зәуре деген есімі,

Шәкіртімін 3 «А» сыныптың.


Ғылым деген қажет етер төзімді,

Енді соған арнамақпын сөзімді.

Көрермендер сәлем бердім баршаңа,

«Батырхан» деп, таныстырып өзімді.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
" Сусындар сыры" ?ылыми жоба . ?ылыми жетекшісі : Имамукаметова Ж.З

Автор: Бесембай Батырхан 4 «А» сынып

Дата: 23.03.2015

Номер свидетельства: 189972

Похожие файлы

object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(120) "" Сусындар сыры" ?ылыми жоба . ?ылыми жетекшісі : Имамухаметова З.Ж "
  ["seo_title"] => string(70) "susyndar-syry-g-ylymi-zhoba-g-ylymi-zhietiekshisi-imamukhamietova-z-zh"
  ["file_id"] => string(6) "189975"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1427077380"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства