kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

№8 мектебіні? бастауыш сыныптары бойынша жылды? есебі

Нажмите, чтобы узнать подробности

№8 орта мектебіні? бастауыш сынып бірлестігі бойынша 2014-2015 о?у жылында ат?арыл?ан ж?мыстарды? жарты жылды? есебі 2014-2015 о?у жылында бастауыш сыныптар ?діс білестігі «Педагогикалы? ж?не а?паратты? технологияларды пайдалана отырып, о?ушыларды? сауатын ашу, білім-білік да?дыларын ?алыптастырып, заман талабына сай білім беру.» та?ырыбында ж?мыстар ж?ргізуде. Ма?саты: О?ушыларды? тілін дамытумен ?атар, с?йлеу м?дениетін, ой-?рісін,таным белсенділігін, д?ниетанымын ке?ейту,шы?армашылы? белсенділігін арттыру Міндеттері: -М??алім ?зіндік білім к?теру ж?не технологиялы? жа??ырту жа?дайында м??алімні? к?сіби-педагогикалы? ??зіреттілігін жетілдіру -О?ушыны? білім сапасын арттыру -С?здік ?орын молайту -Дарынды балаларды? шы?армашылы?ын дамыту -Мемлекеттік стандарт ?ойып отыр?ан талапты орындау -Жас мамандарды? шы?армашылы? есебін беру -Педагогикалы? т?жірибе алмасу -Мемлекеттік т?рпатта?ы ж?не білім саласына байланысты нормативтік ??жаттарды ?арау,пайдалану -?зіндік білім к?теру жоспарын ??ру -О?ытуды? технологиялары,педагогика-психологияда?ы жа?алы?тармен ?немі танысу,зерделеу -М??алімдерді? білім стандартына сай білім мен біліктілігін арттыру ?азіргі заман?ы о?ыту мен т?рбие ?рдісінде к?птеген ?згерістер ?келуде. Б?л ?згерістер ?рбір білім мекемесіні?, ?рбір педагогикалы? ?жымыны? ?зіндік келбетін, ?зіндік т?рбиелік ж?йесін ??ру ?ажеттілігін, м??алім іс-?рекетін жа?аша ?йымдастыруын талап етеді.Мектеп- білімні? ?айнар болса?, білімні? негізгі ірге тасы бастауыш мектепте ?аланады. Бастауыш мектеп- б?л жалпы білім беретін мектепті? о?ушыларды о?ыту, т?рбиелеу, дамыту ж?не ?зін-?зі іске асыру?а ?олайлы жа?дай ту?ызатын негізгі буын. Сонды?тан мектептегі т?тас білім сапалы н?тижеге жету ?шін оны? бастауыш буынында?ы о?у т?рбие ?рдісі заман талаптарын ?ана?аттандыратындай де?гейде ?йымдастыруы керек. №8 орта мектепті? педагогикалы? ?жымы, оны? ішінде бастауыш сынып м??алімдері ?Р «Білім туралы» За?ын ?Р т?жырымдамасын ж?зеге асыру ж?не мектеп жар?ысына с?йкес адам ?мірімен денсаулы?ын ?адірлеу ж?не т?л?аны? еркін дамуын ?алыптастыру. 2014-2015 о?у жылында жоспарлан?ан бір?атар ж?мыстарды бірінші жарты жылды?та ж?ргізді. Жо?арыда?ы ма?сат, міндеттерді ?абылдай отырып, бастауыш сыныптарда екі кезе?де барлы?ы о?ушы?а м??алім саба? беріп, жылды? жоспар бойынша о?у т?рбие ж?мыстарын ж?ргізді. Тамыз айында ?йымдастыру ж?мыстары ж?ргізілді. Атап айтса? жыл басында бірлестікті нормативтік ??жаттармен, ?дістемелік ??жаттармен,?дістемелік н?с?ау хатпен таныстырылды.Жа?а о?у жылына жасал?ан ж?мыс жоспарлары тал?ыланып,бекітілді. ?рбір сынып жетекшілер п?н бойынша та?ырыпты? к?нтізбелік жоспарларын талдап бекітуге ?сынды.Жас мамандар?а т?лімгерлер сайланды. Жыл басында аттестация?а ?тініш білдірген Жетібаева,Жомартова,?арабала,Жарыл?асынова, Ертлеуова, ??лжановаларды? шы?армашылы? есептерін ты?дау жол?а ?ойылды. Жоспар бойынша бірінші ж?мыс ж?ргізілді. «Кім ж?йрік?» 4-сыныптар арасында жауапты ??лжанова ?ткізді. ?алниязованы? « СТО аны?тамасы ж?не саба? ??рылымыны? ерекшелігі» туралы баяндамасы ты?далды. С.А?атаева,А.Сейтмуханова,А.Жал?асбаева,Г.?секенова,Ж. Жиреншиева,А.Са?та?ановалар ?діс алмасу саба?тарын к?рсетті. «?ш?ыр ой мен шешен тіл», «Ал?ырлар мен тап?ырлар», «К??ілді эстафета» атты сыныптан тыс ж?мыстар ж?ргізілді.??лжанованы? «Жа?а технологияларды ?алай пайдаланамыз?» атты баяндамасы ты?далып талданды. Бастауыш сынып о?ушыларыны? жарты жылды? о?у технологиясы тексерілді. П?н м??алімдері, сынып жетекшілерді, о?ушыларды ?атыстыра отырып, «Бітіп жат?ан б?ла?ты? к?зін аш?ан, бар білім бастауышта ?алыптас?ан» атты бастауыш сынып апталы?ы 13-?азан мен 18- ?азан аралы?ында ?тті.Б?л апталы?та 1- сынып пен 9- сынып аралы?ында іс шаралар ?ткізілді.13- ?азан к?ні апталы?ты? ашылуы ?йымдастырылды.Жауапты м??алімдер :А?атаева Айн?р мен ?алниязова Айг?л.Барлы? сыныптарды іс – шаралар жоспарымен таныстырды.14- ?азан к?ні «?демі жазу - ?нер» 2- сыныптар аралы?ында сайыс ?ткізілді, жауапты А?балаева Жадыра «?демі жазу – ?нер» к?рмесін ?йымдастырылып,барлы? 2 - сыныптар ат салысып ?атысып мынадай орындар?а ие болды. 2 «А» М?зімхан Аяулым – I орын 2 «В» Аман?ос Г?лназ – II орын 14-?азан к?ні «Си?ырлы кітапша» шы?армашылы? ж?мыс 4 - сыныптар аралы?ында ?ткізілді,жауапты ??лжанова Жадыра.Б?л шы?армашылы? ж?мыс?а барлы? 4 сыныптар белсенді т?рде ?атысып мынадай ж?лдері орындарды иеленді: 4 «А» сыныбы – I орын 4 «?» сыныбы -II орын 15 - ?азанда «Мультфильм кейіпкерлеріні? суретін салу» дайынды? сыныптар аралы?ында,жауапты Жал?асбаева Айжан. Бас ж?лде –Д «Б» сыныбыны? о?ушысы А?мырза Аяулым 1- орын – Д «Г» сыныбыны? о?ушысы ?уаныш?али Ы?ылас 2 -орын – Д «?» сыныбыны? о?ушысы Амангелді Елн?р 2 -орын – Д «Е» Оразбек Мадина 3- орын – Д «?» Амангелді ?сем 3- орын – Д «?» Д?кен Еркеб?лан 16 - ?азан к?ні мультфильм кейіпкерлеріне байланысты с?зж?мба? ??растыру 3 - сыныптар аралы?ында,жауапты Жомартова Базар.Барлы? 3 сыныптар белсене ?атысып мынадай орындарды иеленді. 1- орын- 3 «А» сынып 2- орын – 3 «?»сынып 3- орын – 3 «Б» сынып 16- ?азан к?ні 1 сыныптар аралы?ында «Ойнайы? та,ойлайы?» сайысы ?йымдастырылды Жауапты м??алімдер: Та?атарова мен ?арабала Ме?с?лу.Барлы? сыныптар ?атысып мынадай ж?лделі орындар?а ие болды: 1- орын – 1 «А» 2 -орын – 1 «Б»,1 «В» 3 -орын – 1 «?», 1 «Г» 17- ?азанда «Логика ?лемі» сайысы ?тті.4,5 - сыныптар аралы?ында ?ткізілді,барлы? сыныптар белсенді т?рде ?атысты.Жауапты Жетібаева Ай?аным мен Т?тіш Асемханны? ?йымдастыруымен ?ткізіліп, мынадай орындар берілді: 1- орын – 4 «Б» М?рат?али Ж?нібек 2 - орын – 5 «А»Текем?рат Мирас 17- ?азан к?ні «Мектеп – кеме, білім – те?із» та?па? айтудан дайынды? сыныптарына сайыс ?ткізілді.Б?л сайыс?а жауапты - С?рсенбаева Анар. Барлы? сыныптарды? о?ушылары ?атысып, мынадай орындарды иеленді: Бас ж?лде - Жанжігіт ?ара?ат 1- орын –Садуа?ас Инабат 2 - орын – ?теген Н?рай 3 - орын – М?лкі Медет Ынталандыру - Т?ртк?лбай М?ратбек 18- ?азан к?ні апталы?ты? жабылуына «Ертегілер ?лемі» аттты к?рініс ?ою жарысы ?йымдастырылды.Жауапты А?атаева Айн?р мен ?алниязова Айг?лді? ?йымдастырумен ?ткізілді.Барлы? сыныптар ?атысып мынадай орындар?а ие болды: Бас ж?лде-1"А" 1- орын- 3"А" 2 - орын –2"Б",2"В" 3 - орын –2"?",4"В" 4 - орын – 4 «А» ж?не 3 «В» сыныптары Ынталандыру - 1"?",3"?" О?ушылардан то?сандарды? ая?талуына байланысты мектепшілік ?кімшілік ба?ылау ж?мыстарын ж?не о?у техникасы алынды.1- сыныптар арасынды «?ош ??тты,?ліппем!» атты мерекелік шара ?тті. Барлы? бастауыш сыныптар арасында А?таулы? ?она?тарды? ?атысуымен «Жасыл шырша жанында» атты шырша ?тті. Бастауыш сынып м??алімдеріні? жетістіктеріне келетін болса?, «?здік т?рбие са?аты» ауданды? бай?ауында Жомартова Базар II орын, «?зін –?зі тану п?ні бойынша» ауданды? жарыстан Т?легенова Айс?лу II орын иеленді. О?ушылар арасында республикалы? бай?ау « Жас дарындылар» ?ылыми ж?мыстан Идрейсова Рамина I орын, Аман?ос Г?наз I орын, Мерген А?ниет I орын,Рыс?алиева Камханы? ?йымдастыруымен ?ашы?ты?тан халы?аралы? олимпиада?а «Инфо урок» бойынша 100 бала «Новый урок» олимпиадасы бойынша 40 бала ?атысты.Барлы? бала марапатталды.Халы?аралы? де?гейде Орынбай Арайлым I орын, Орынбай Райымбек II орын,?нер саласы бойынша «Отбасы» журналына Орынбай Арайлымны? суреті ж?не «Ертегілер елі» журналына Дос?алиева Г?лнарды? жетекшілігімен 15 о?ушыны? суреттері баспа бетіне шы?арылды.Спорт саласы бойынша Ербосын Р?стем Таэквондо жарысынан республика III орын иеленді. Біліктіліктерін к?теру ма?сатында Жарыл?асынова Г, Жомартова Б, А?атаева А,С?рсенбаева А курс?а жіберілді. А?парлама дайында?ан бастауыш сынып бірлестік жетекшісі: /А.И.Сейтмуханова/

Просмотр содержимого документа
«№8 мектебіні? бастауыш сыныптары бойынша жылды? есебі»№8 орта мектебінің бастауыш сынып бірлестігі бойынша 2014-2015 оқу жылында атқарылған жұмыстардың жарты жылдық есебі

2014-2015 оқу жылында бастауыш сыныптар әдіс білестігі «Педагогикалық және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың сауатын ашу, білім-білік дағдыларын қалыптастырып, заман талабына сай білім

беру.» тақырыбында жұмыстар жүргізуде.

Мақсаты:

  Оқушылардың тілін дамытумен қатар, сөйлеу мәдениетін, ой-өрісін,таным белсенділігін, дүниетанымын кеңейту,шығармашылық белсенділігін арттыру

Міндеттері:

-Мұғалім өзіндік білім көтеру және технологиялық жаңғырту

жағдайында мұғалімнің кәсіби-педагогикалық құзіреттілігін жетілдіру

-Оқушының білім сапасын арттыру

-Сөздік қорын молайту

-Дарынды балалардың шығармашылығын дамыту

-Мемлекеттік стандарт қойып отырған талапты орындау

-Жас мамандардың шығармашылық есебін беру

-Педагогикалық тәжірибе алмасу

-Мемлекеттік тұрпаттағы және білім саласына байланысты

нормативтік құжаттарды қарау,пайдалану

-Өзіндік білім көтеру жоспарын құру

-Оқытудың  технологиялары,педагогика-психологиядағы жаңалықтармен үнемі танысу,зерделеу

-Мұғалімдердің білім стандартына сай білім мен біліктілігін арттыру

 

Қазіргі заманғы оқыту мен тәрбие үрдісінде көптеген өзгерістер әкелуде. Бұл өзгерістер әрбір білім мекемесінің, әрбір педагогикалық ұжымының өзіндік келбетін, өзіндік тәрбиелік жүйесін құру қажеттілігін , мұғалім іс-әрекетін жаңаша ұйымдастыруын талап етеді.Мектеп- білімнің қайнар болсақ, білімнің негізгі ірге тасы бастауыш мектепте қаланады.

Бастауыш мектеп- бұл жалпы білім беретін мектептің оқушыларды оқыту, тәрбиелеу, дамыту және өзін-өзі іске асыруға қолайлы жағдай туғызатын негізгі буын. Сондықтан мектептегі тұтас білім сапалы нәтижеге жету үшін оның бастауыш буынындағы оқу тәрбие үрдісі заман талаптарын қанағаттандыратындай деңгейде ұйымдастыруы керек.

№8 орта мектептің педагогикалық ұжымы, оның ішінде бастауыш сынып мұғалімдері ҚР «Білім туралы» Заңын ҚР тұжырымдамасын жүзеге асыру және мектеп жарғысына сәйкес адам өмірімен денсаулығын қадірлеу және тұлғаның еркін дамуын қалыптастыру. 2014-2015 оқу жылында жоспарланған бірқатар жұмыстарды бірінші жарты жылдықта жүргізді. Жоғарыдағы мақсат, міндеттерді қабылдай отырып, бастауыш сыныптарда екі кезеңде барлығы оқушыға мұғалім сабақ беріп, жылдық жоспар бойынша оқу тәрбие жұмыстарын жүргізді.

Тамыз айында ұйымдастыру жұмыстары жүргізілді. Атап айтсақ жыл басында бірлестікті нормативтік құжаттармен, әдістемелік құжаттармен,әдістемелік нұсқау хатпен таныстырылды.Жаңа оқу жылына жасалған жұмыс жоспарлары талқыланып,бекітілді. Әрбір сынып жетекшілер пән бойынша тақырыптық күнтізбелік жоспарларын талдап бекітуге ұсынды.Жас мамандарға тәлімгерлер сайланды. Жыл басында аттестацияға өтініш білдірген Жетібаева,Жомартова,Қарабала,Жарылғасынова, Ертлеуова, Құлжановалардың шығармашылық есептерін тыңдау жолға қойылды.

Жоспар бойынша бірінші жұмыс жүргізілді. «Кім жүйрік?» 4-сыныптар арасында жауапты Құлжанова өткізді. Қалниязованың « СТО анықтамасы және сабақ құрылымының ерекшелігі» туралы баяндамасы тыңдалды. С.Ағатаева,А.Сейтмуханова,А.Жалғасбаева,Г.Үсекенова,Ж. Жиреншиева,А.Сақтағановалар әдіс алмасу сабақтарын көрсетті. «Ұшқыр ой мен шешен тіл», «Алғырлар мен тапқырлар», «Көңілді эстафета» атты сыныптан тыс жұмыстар жүргізілді.Құлжанованың «Жаңа технологияларды қалай пайдаланамыз?» атты баяндамасы тыңдалып талданды. Бастауыш сынып оқушыларының жарты жылдық оқу технологиясы тексерілді. Пән мұғалімдері, сынып жетекшілерді, оқушыларды қатыстыра отырып, «Бітіп жатқан бұлақтың көзін ашқан, бар білім бастауышта қалыптасқан» атты бастауыш сынып апталығы 13-қазан мен 18- қазан аралығында өтті.Бұл апталықта 1- сынып пен 9- сынып аралығында іс шаралар өткізілді.13- қазан күні апталықтың ашылуы ұйымдастырылды .Жауапты мұғалімдер :Ағатаева Айнұр мен Қалниязова Айгүл.Барлық сыныптарды іс – шаралар жоспарымен таныстырды.14- қазан күні «Әдемі жазу - өнер» 2- сыныптар аралығында сайыс өткізілді, жауапты Ақбалаева Жадыра «Әдемі жазу – өнер» көрмесін ұйымдастырылып,барлық 2 - сыныптар ат салысып қатысып мынадай орындарға ие болды.

2 «А» Мәзімхан Аяулым – I орын

2 «В» Аманқос Гүлназ – II орын

14-қазан күні «Сиқырлы кітапша» шығармашылық жұмыс 4 - сыныптар аралығында өткізілді,жауапты Құлжанова Жадыра.Бұл шығармашылық жұмысқа барлық 4 сыныптар белсенді түрде қатысып мынадай жүлдері орындарды иеленді:

4 «А» сыныбы – I орын

4 «Ә» сыныбы -II орын

15 - қазанда «Мультфильм кейіпкерлерінің суретін салу» дайындық сыныптар аралығында,жауапты Жалғасбаева Айжан.

Бас жүлде –Д «Б» сыныбының оқушысы Ақмырза Аяулым

1- орын – Д «Г» сыныбының оқушысы Қуанышқали Ықылас

2 -орын – Д «Ә» сыныбының оқушысы Амангелді Елнұр

2 -орын – Д «Е» Оразбек Мадина

3- орын – Д «Ә» Амангелді Әсем

3- орын – Д «Ғ» Дүкен Еркебұлан

16 - қазан күні мультфильм кейіпкерлеріне байланысты сөзжұмбақ құрастыру 3 - сыныптар аралығында,жауапты Жомартова Базар.Барлық 3 сыныптар белсене қатысып мынадай орындарды иеленді.

1- орын- 3 «А» сынып

2- орын – 3 «Ә»сынып

3- орын – 3 «Б» сынып

16- қазан күні 1 сыныптар аралығында «Ойнайық та,ойлайық» сайысы ұйымдастырылды Жауапты мұғалімдер: Таңатарова мен Қарабала Меңсұлу.Барлық сыныптар қатысып мынадай жүлделі орындарға ие болды:

1- орын – 1 «А»

2 -орын – 1 «Б» ,1 «В»

3 -орын – 1 «Ә» , 1 «Г»

17- қазанда «Логика әлемі» сайысы өтті.4,5 - сыныптар аралығында өткізілді,барлық сыныптар белсенді түрде қатысты.Жауапты Жетібаева Айғаным мен Тәтіш Асемханның ұйымдастыруымен өткізіліп, мынадай орындар берілді:

1- орын – 4 «Б» Мұратқали Жәнібек

2 - орын – 5 «А»Текемұрат Мирас

17- қазан күні «Мектеп – кеме , білім – теңіз» тақпақ айтудан дайындық сыныптарына сайыс өткізілді.Бұл сайысқа жауапты - Сәрсенбаева Анар. Барлық сыныптардың оқушылары қатысып, мынадай орындарды иеленді:

Бас жүлде - Жанжігіт Қарақат

1- орын –Садуақас Инабат

2 - орын – Өтеген Нұрай

3 - орын – Мүлкі Медет

Ынталандыру - Төрткүлбай Мұратбек

18- қазан күні апталықтың жабылуына «Ертегілер әлемі» аттты көрініс қою жарысы ұйымдастырылды.Жауапты Ағатаева Айнұр мен Қалниязова Айгүлдің ұйымдастырумен өткізілді.Барлық сыныптар қатысып мынадай орындарға ие болды:

Бас жүлде-1"А"

1- орын- 3"А"

2 - орын –2"Б",2"В"

3 - орын –2"Ғ",4"В"

4 - орын – 4 «А» және 3 «В» сыныптары

Ынталандыру - 1"Ә",3"Ә"

Оқушылардан тоқсандардың аяқталуына байланысты мектепшілік әкімшілік бақылау жұмыстарын және оқу техникасы алынды.1- сыныптар арасынды «Қош құтты,Әліппем!» атты мерекелік шара өтті. Барлық бастауыш сыныптар арасында Ақтаулық қонақтардың қатысуымен «Жасыл шырша жанында» атты шырша өтті.

Бастауыш сынып мұғалімдерінің жетістіктеріне келетін болсақ, «Үздік тәрбие сағаты» аудандық байқауында Жомартова Базар II орын, «Өзін –өзі тану пәні бойынша» аудандық жарыстан Төлегенова Айсұлу II орын иеленді. Оқушылар арасында республикалық байқау « Жас дарындылар» ғылыми жұмыстан Идрейсова Рамина I орын, Аманқос Гүназ I орын, Мерген Ақниет I орын,Рысқалиева Камханың ұйымдастыруымен қашықтықтан халықаралық олимпиадаға «Инфо урок» бойынша 100 бала «Новый урок» олимпиадасы бойынша 40 бала қатысты.Барлық бала марапатталды.Халықаралық деңгейде Орынбай Арайлым I орын, Орынбай Райымбек II орын,Өнер саласы бойынша «Отбасы» журналына Орынбай Арайлымның суреті және «Ертегілер елі» журналына Досқалиева Гүлнардың жетекшілігімен 15 оқушының суреттері баспа бетіне шығарылды.Спорт саласы бойынша Ербосын Рүстем Таэквондо жарысынан республика III орын иеленді. Біліктіліктерін көтеру мақсатында Жарылғасынова Г, Жомартова Б, Ағатаева А,Сәрсенбаева А курсқа жіберілді.

Ақпарлама дайындаған бастауыш сынып бірлестік жетекшісі: /А.И.Сейтмуханова/


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
№8 мектебіні? бастауыш сыныптары бойынша жылды? есебі

Автор: Сейтмуханова Алтынай Исановна

Дата: 27.03.2016

Номер свидетельства: 310814

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(96) "Де?гейлік курс ( 1 де?гей) бойынша 2 -ші таныстырылым. "
  ["seo_title"] => string(59) "dien-ghieilik-kurs-1-dien-ghiei-boiynsha-2-shi-tanystyrylym"
  ["file_id"] => string(6) "133644"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1416561202"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(68) "Рефлексивный отчет по работу учителя"
  ["seo_title"] => string(43) "rieflieksivnyi_otchiet_po_rabotu_uchitielia"
  ["file_id"] => string(6) "415746"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1494912929"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства