kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Мені? елім - ?аза?стан "

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: «Мені? елім – ?аза?стан»
Саба?ты? ма?саты: 1.О?ушыларды? ?ткен тарихымыз?а деген ?лтты? к?з?арастарын ?алыптастыру. 2.О?ушыларды елді, Отанын с?юге ж?не егемен елімізді са?тау?а ж?не оны г?лдендіруге ??штар патриотты? к?ш – ?уаты мол жастарды т?рбиелеу. 3.Желто?санда мерт бол?ан ?аза? ?ыздары мен жігіттеріні? рухына, ерлігіне деген та?зым етуге ша?ыру.
Саба?ты? к?рнекілігі: плакаттар, суреттер, буклеттер, на?ыл с?здер, интерактивті та?та
Саба?ты? барысы:
М??алімні? кіріспе с?зі:
К?к туым к?терілді ба?ым жанып,
Елта?бам к?ллі ?лемге танылды аны?.
Шыр?адым ?н?ранды бар дауыспен,
Арманым –Ата за?ым ?абылданып.
«Мен - ?аза?, ?аза?пын деп ма?танамын,
?ран?а «алаш» деген атты аламын» - деп азатты?ты а?са?ан, сол жолда аянбай ?ызмет еткен алаш арыстарыны? барлы?ы да ?у?ын – с?ргінге ?шырап, Сталиндік ?ызыл террорды? ??рбандары болды. Сол алаш ?айраткерлеріні? азатты? идеясын жал?астыр?ан, ?ыршын кеткен арыстарды? аманатын ар?ала?ан кейінгі тол?ын іні – ?арындастары 1986 жылды? желто?санында т?уелсіздік ?шін к?ресе білді.
Т?уелсіздікті? т?п тамыры «Желто?сан» о?и?асына тікелей байланысты екендігіне ешкім дау айта алмас. «Т?бін білмеген тексіз» деген ?аза?ты? ?ажап с?зі осындайдан шы?са керек. Себебі, т?уелсіздікті? т?п тамыры сонау бабалар ар – намысынан туындап жат?ан жо? па? Бейбіт шеруге шы?ып, билік тарапынан кін?лі деп санал?ан жастарымызды? бір б?лігі ?анды ?ыр?ында к?з ж?мса, аман ?ал?андары ?здері а?са?ан азатты?ты? ?ызы?ын к?руде. Уа?ыт емші деп ?зімізді ж?бат?анымызбен, ?ыршын кеткен бауырларымыз есімізге т?скенде жан – жарасы жа??ырып, ?ай?ыны? айы?пас дертіне шалды??аны?ды тере? сезіне т?сесі?. ?айрат Рыс??лбеков, Л?ззат Асанова, С?бира М?хамеджанова, Ербол Сыпатаев сынды ?андастарымызды естен шы?ару м?мкін бе?
Осы желто?сан о?и?асы салдарынан ?аза бол?ан жазы?сыз жастарымызды? рухына бас иіп, орынымыздан т?рып бір минут еске алайы?!
Бір минут ?нсіздік.

1-ж?ргізуші:
    1986 жыл?ы 16 желто?санда ?аза?стан Компартиясы Орталы? Комитетіні? пленумы болды. Сол пленумда Д. ?онаев бірінші хатшы ?ызметінен босатылып, орнына б?рын?ы Ульянов облысты? партия комитетіні? бірінші хатшысы бол?ан Г.В. Колбин сайланды. Б?л студент ж?не ж?мысшы жастарды? бейбіт ма?сатта?ы шеруіне ?кеп со?ты. Ала??а шы??ан жастарды ?арулы к?шпен басып – жаншыды. Демонстрация аяусыз басылды.
К?ллі ?лемді д?р сілкінткен 1986 жыл?ы Алматыда?ы желто?сан о?и?асы ?аза? топыра?ына ?лтты? санасын, намысын жетелеген жа?а ?рі ?айсар буынны? келгенін ?йгіледі.

2-ж?ргізуші:
Жа?асына жауыны? жетіп ?олы,
Тартып ал?ан т?уелсіз к?шпен ?ткен.
Т?уелсіздік елімні? ерлік жолы,
Олжа емес салбырап т?скен к?ктен.
?уаныш аралас ?асіретпен,
Ерлік жолда ?аншама ?асыр ?ткен.
Еркіндік, ерлігін са?тау ?шін,
Талай ерді? б?л жолда басы кеткен.

1-о?ушы:
Т?уелсіздік т?скен жо? ?ой аспаннан,
Тарихы оны? тым ?ріден бастал?ан.
Боданды?тан ??т?арам деп елімді,
Талай бозда? ?ара жерді жастан?ан.
2- о?ушы:
Жазалаушы ?ара ??рттай ?аптады,
?аза?ымды ?ырып – жойып таптады.
Сонда елімні? ?л – ?ыздары арда?ты,
?арсы шы?ып ел сенімін а?тады.
3- о?ушы:
Жал?ыз Отан –адамны? ж?регі ?ой,
Ер жігіт ту?ан жерін с?йеді ?ой.
Ел ?шін Желто?санда ??рбан бол?ан,
Ербол, ?айрат – на?ыз ерді? бірі еді ?ой.
4 – о?ушы:
С?бира, Л?ззат сынды жау?азындар,
Жетілмей ерте сол?ан г?л еді ?ой.
Болаша??а да??ыл жол салып берген,
Бозда?тар м??гі айтылар жыр еді ?ой.
5- о?ушы:
Желто?сан – тарихымда ?йгілі к?н,
Ерттеп мініп ар – ождан с?йг?лігін
Ерлерім елдік ?шін атой салып,
Еншілер ?айтар?ан б?йгелі к?н.

6- о?ушы:

Отан - жерім, Отан - суым,

Отан - ?уат, н?р береді.

Отан - ?ран, Отан - туым,

Отан м??гі г?лденеді.

7- о?ушы:

С?йемін мен Отанымды,

Г?л жайна?ан жерімді.

С?йемін мен ата - анамды,

Мені ?сірген елімді.

8- о?ушы:

Отан деген - Атамекен,

Отан деген - ту?ан жер.

Отан - ана, Отан - пана,

?аза?стан - ту?ан ел.

9- о?ушы:

Отанды біз Атамекен,

Деп аялап айтамыз.

?йткені оны мекен еткен

Бабамыз бен атамыз.

10- о?ушы:

Отанды жас - к?ріміз де,

Ту?ан жер деп с?йеміз.

?йткені онда б?ріміз де,

Туып, ?мір с?реміз.

11- о?ушы:

Отан - мені? ?зегім,

?иыны? болса т?земін.

Алда?ы ба?ыт ша?тарды,

Ж?регіммен сеземін.

12- о?ушы:

Отаным - мені? ?зегім,

?ыры?ды шарлап, кеземін.

Білу керек ?р ?рпа?,

Бес сауса?тай ?з елін.

13- о?ушы:

Отаным - м??гі ?ор?аным,

?алаймын ба?ыт ?он?анын.

С?йемін ж?не сонды?тан,

?зенін, к?лін, орманын.

14- о?ушы:

Ба?ытты боп ж?ргенім,

Сені? ар?а?, ?лы Отан.

Елім мені? тірегім,

??ша?ы?да г?л атам.

15- о?ушы:

Ата, ?жем, ?кем, анам -

Т?ртеуі де «Отан!» ма?ан

Т?ртеуі де «Ботам» дейді

«Ер азамат атан!» дейді

Ма?танамын Отаныммен,

Отаныма «Ботамын»мен

16- о?ушы:

Сар?ылмайтын ?уатым,

Тірегімсі? сен, Отан!

М??гі со?ып т?ратын,

Ж?регімсі?, сен Отан!

17- о?ушы:

Біз жас ?лан - Отан ана ?ркені

?міт арт?ан болаша?ы, ерте?і.

Ту?ан елді? да??ын к?кке ?рлетіп,

Г?лге б?леп жасартамыз ?лкені.

18- о?ушы:

Отан дейміз от жа??ан жерімізді,

Отан дейміз ?сірген елімізді

Отан дейміз ту?ан жер, атамекен

Биік тау, орман, то?ай к?лімізді

19- о?ушы:

Отан дейміз ке? - байта? астананы,

Жасыл жайлау, жа?а жол, жас ?аланы.

Отанны? шеті де жо?, шегі де жо?

Ол біра? ?з ?йі?нен басталады.

20- о?ушы:

?аза?стан - к?к байра?ты ел еді?,

Сен дегенде л?пілдейді ж?регім.

?зі? мені? ма?танышым, тірегім,

?зі? мені? ?уанышым, ба?ытым

21- о?ушы:

?ыран ??сым к?к аспанда сам?асын,

Желбіресін к?к байра?ы? сан ?асыр!

Жас ?ландар, берік ?ста туы?ды,

Жар?ыратып ту?ан елді? та?басын.

Ту?ан жерін с?ймейтін адам жо?. Олай болса, ту?ан жер туралы ?андай ма?ал - м?телдер біледі екенбіз?

Ту?ан жер - т??ыры?

Ту?ан ел - ?ыдыры?.

Ту?ан жерді? к?ні де ысты?, т?ні де ысты?.

Ту?ан жер – алтын бесік.

Ту?ан жерді? топыра?ы да ысты?.

?зге елде с?лтан бол?анша, ?з елі?де ?лтан бол!

Отан – оттан да ысты?.

Отан дегеніміз - адамны? туып ?скен жері, ту?ан - туыс?андарымен, жа?ындарымен бірге т?ратын ата мекені. ?аза? елінде т?ратын адамдарды? Отаны - ?аза?стан Республикасы.

?аза?стан - Туымен т??ырлы,

Елта?басымен е?селі,

?н?ранымен айбатты.

М??алім:- Балалар, 1992 жылы 4 маусымда жа?а мемлекеттік р?міздер - Елта?ба, Ту бекітілді. Міне, б?гінгі та?да ?аза?стан ?з алдына Т?уелсіз мемлекет. Бізді? ?зімізді? Туымыз, Елта?бамыз, ?н?ранымыз бар. Егеменді ?аза?станбыз.Биыл ?аза? ханды?ыны? 550 жылды?ы тойланды. Керей, Ж?нібек сынды с?лтандар, ?асым хан, Ха?назар хан, Шы?ай хан, Т?уекел хан, Есім хан, Т?рсын хан, Ж??гір хан, Т?уке хандарды? ?аза? ханды?ын ??руда е?бектері зор.

?орытынды б?лім.

     ?аза?стан - сен за??ар биіксі?, ке?сі?. Бізді? жанымыз ?зі?е деген ма?таныш?а б?ленген. Біз сені? аты?ды жер бетіне жар салар перзенті?біз, т?уелсіздікті мы?тап ?ол?а ?стайтын бала?быз!

    Біз - т?уелсіз ?аза? еліні? е? жас жеткіншектеріміз. Сонды?тан ?з жерімізді, ?з елімізді, ?келеріміз бен аталарымыз сия?ты ?адірлеуге, с?юге, ?ор?ау?а тиісті екенімізді естен шы?армайы? дегім келеді.

    ?стаздар, ата - аналар, о?ушылар к??іл ?ойып ты?да?андары?ыз?а  к?п - к?п рахмет. Сау болы?ыздар!

Просмотр содержимого документа
«"Мені? елім - ?аза?стан "»

Ғ. Мұратбаев атындағы № 17 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Серкебаева Ляззат Байгановна

Сабақтың тақырыбы: «Менің елім – Қазақстан»
Сабақтың мақсаты: 1.Оқушылардың өткен тарихымызға деген ұлттық көзқарастарын қалыптастыру. 2.Оқушыларды елді, Отанын сүюге және егемен елімізді сақтауға және оны гүлдендіруге құштар патриоттық күш – қуаты мол жастарды тәрбиелеу. 3.Желтоқсанда мерт болған қазақ қыздары мен жігіттерінің рухына, ерлігіне деген тағзым етуге шақыру.
Сабақтың көрнекілігі: плакаттар, суреттер, буклеттер, нақыл сөздер, интерактивті тақта
Сабақтың барысы:
Мұғалімнің кіріспе сөзі:
Көк туым көтерілді бағым жанып,
Елтаңбам күллі әлемге танылды анық.
Шырқадым әнұранды бар дауыспен,
Арманым –Ата заңым қабылданып.
«Мен - қазақ, қазақпын деп мақтанамын,
Ұранға «алаш» деген атты аламын» - деп азаттықты аңсаған, сол жолда аянбай қызмет еткен алаш арыстарының барлығы да қуғын – сүргінге ұшырап, Сталиндік қызыл террордың құрбандары болды. Сол алаш қайраткерлерінің азаттық идеясын жалғастырған, қыршын кеткен арыстардың аманатын арқалаған кейінгі толқын іні – қарындастары 1986 жылдың желтоқсанында тәуелсіздік үшін күресе білді.
Тәуелсіздіктің түп тамыры «Желтоқсан» оқиғасына тікелей байланысты екендігіне ешкім дау айта алмас. «Түбін білмеген тексіз» деген қазақтың ғажап сөзі осындайдан шықса керек. Себебі, тәуелсіздіктің түп тамыры сонау бабалар ар – намысынан туындап жатқан жоқ па? Бейбіт шеруге шығып, билік тарапынан кінәлі деп саналған жастарымыздың бір бөлігі қанды қырғында көз жұмса, аман қалғандары өздері аңсаған азаттықтың қызығын көруде. Уақыт емші деп өзімізді жұбатқанымызбен, қыршын кеткен бауырларымыз есімізге түскенде жан – жарасы жаңғырып, қайғының айықпас дертіне шалдыққаныңды терең сезіне түсесің. Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асанова, Сәбира Мұхамеджанова, Ербол Сыпатаев сынды қандастарымызды естен шығару мүмкін бе?
Осы желтоқсан оқиғасы салдарынан қаза болған жазықсыз жастарымыздың рухына бас иіп, орынымыздан тұрып бір минут еске алайық!
Бір минут үнсіздік.

1-жүргізуші:
1986 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің пленумы болды. Сол пленумда Д. Қонаев бірінші хатшы қызметінен босатылып, орнына бұрынғы Ульянов облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы болған Г.В. Колбин сайланды. Бұл студент және жұмысшы жастардың бейбіт мақсаттағы шеруіне әкеп соқты. Алаңға шыққан жастарды қарулы күшпен басып – жаншыды. Демонстрация аяусыз басылды.
Күллі әлемді дүр сілкінткен 1986 жылғы Алматыдағы желтоқсан оқиғасы қазақ топырағына ұлттық санасын, намысын жетелеген жаңа әрі қайсар буынның келгенін әйгіледі.

2-жүргізуші:
Жағасына жауының жетіп қолы,
Тартып алған тәуелсіз күшпен өткен.
Тәуелсіздік елімнің ерлік жолы,
Олжа емес салбырап түскен көктен.
Қуаныш аралас қасіретпен,
Ерлік жолда қаншама ғасыр өткен.
Еркіндік, ерлігін сақтау үшін,
Талай ердің бұл жолда басы кеткен.

1-оқушы:
Тәуелсіздік түскен жоқ қой аспаннан,
Тарихы оның тым әріден басталған.
Бодандықтан құтқарам деп елімді,
Талай боздақ қара жерді жастанған.
2- оқушы:
Жазалаушы қара құрттай қаптады,
Қазағымды қырып – жойып таптады.
Сонда елімнің ұл – қыздары ардақты,
Қарсы шығып ел сенімін ақтады.
3- оқушы:
Жалғыз Отан –адамның жүрегі ғой,
Ер жігіт туған жерін сүйеді ғой.
Ел үшін Желтоқсанда құрбан болған,
Ербол, Қайрат – нағыз ердің бірі еді ғой.
4 – оқушы:
Сәбира, Ләззат сынды жауқазындар,
Жетілмей ерте солған гүл еді ғой.
Болашаққа даңғыл жол салып берген,
Боздақтар мәңгі айтылар жыр еді ғой.
5- оқушы:
Желтоқсан – тарихымда әйгілі күн,
Ерттеп мініп ар – ождан сәйгүлігін
Ерлерім елдік үшін атой салып,
Еншілер қайтарған бәйгелі күн.

6- оқушы:

Отан - жерім, Отан - суым,

Отан - қуат, нәр береді.

Отан - ұран, Отан - туым,

Отан мәңгі гүлденеді.

7- оқушы:

Сүйемін мен Отанымды,

Гүл жайнаған жерімді.

Сүйемін мен ата - анамды,

Мені өсірген елімді.

8- оқушы:

Отан деген - Атамекен,

Отан деген - туған жер.

Отан - ана, Отан - пана,

Қазақстан - туған ел.

9- оқушы:

Отанды біз Атамекен,

Деп аялап айтамыз.

Өйткені оны мекен еткен

Бабамыз бен атамыз.

10- оқушы:

Отанды жас - кәріміз де,

Туған жер деп сүйеміз.

Өйткені онда бәріміз де,

Туып, өмір сүреміз.

11- оқушы:

Отан - менің өзегім,

Қиының болса төземін.

Алдағы бақыт шақтарды,

Жүрегіммен сеземін.

12- оқушы:

Отаным - менің өзегім,

Қырыңды шарлап, кеземін.

Білу керек әр ұрпақ,

Бес саусақтай өз елін.

13- оқушы:

Отаным - мәңгі қорғаным,

Қалаймын бақыт қонғанын.

Сүйемін және сондықтан,

Өзенін, көлін, орманын.

14- оқушы:

Бақытты боп жүргенім,

Сенің арқаң, Ұлы Отан.

Елім менің тірегім,

Құшағыңда гүл атам.

15- оқушы:

Ата, Әжем, Әкем, анам -

Төртеуі де «Отан!» маған

Төртеуі де «Ботам» дейді

«Ер азамат атан!» дейді

Мақтанамын Отаныммен,

Отаныма «Ботамын»мен

16- оқушы:

Сарқылмайтын қуатым,

Тірегімсің сен, Отан!

Мәңгі соғып тұратын,

Жүрегімсің, сен Отан!

17- оқушы:

Біз жас ұлан - Отан ана өркені

Үміт артқан болашағы, ертеңі.

Туған елдің даңқын көкке өрлетіп,

Гүлге бөлеп жасартамыз өлкені.

18- оқушы:

Отан дейміз от жаққан жерімізді,

Отан дейміз өсірген елімізді

Отан дейміз туған жер, атамекен

Биік тау, орман, тоғай көлімізді

19- оқушы:

Отан дейміз кең - байтақ астананы,

Жасыл жайлау, жаңа жол, жас қаланы.

Отанның шеті де жоқ, шегі де жоқ

Ол бірақ өз үйіңнен басталады.

20- оқушы:

Қазақстан - көк байрақты ел едің,

Сен дегенде лүпілдейді жүрегім.

Өзің менің мақтанышым, тірегім,

Өзің менің қуанышым, бақытым

21- оқушы:

Қыран құсым көк аспанда самғасын,

Желбіресін көк байрағың сан ғасыр!

Жас ұландар, берік ұста туыңды,

Жарқыратып туған елдің таңбасын.


Туған жерін сүймейтін адам жоқ. Олай болса, туған жер туралы қандай мақал - мәтелдер біледі екенбіз?

Туған жер - тұғырың

Туған ел - қыдырың.

Туған жердің күні де ыстық, түні де ыстық.

Туған жер – алтын бесік.

Туған жердің топырағы да ыстық.

Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол!

Отан – оттан да ыстық.

Отан дегеніміз - адамның туып өскен жері, туған - туысқандарымен, жақындарымен бірге тұратын ата мекені. Қазақ елінде тұратын адамдардың Отаны - Қазақстан Республикасы.

Қазақстан - Туымен тұғырлы,

Елтаңбасымен еңселі,

Әнұранымен айбатты.

Мұғалім:- Балалар, 1992 жылы 4 маусымда жаңа мемлекеттік рәміздер - Елтаңба, Ту бекітілді. Міне, бүгінгі таңда Қазақстан өз алдына Тәуелсіз мемлекет. Біздің өзіміздің Туымыз, Елтаңбамыз, Әнұранымыз бар. Егеменді Қазақстанбыз.Биыл Қазақ хандығының 550 жылдығы тойланды. Керей, Жәнібек сынды сұлтандар, Қасым хан, Хақназар хан, Шығай хан, Тәуекел хан, Есім хан, Тұрсын хан, Жәңгір хан, Тәуке хандардың қазақ хандығын құруда еңбектері зор.


Қорытынды бөлім.

Қазақстан - сен заңғар биіксің, кеңсің. Біздің жанымыз өзіңе деген мақтанышқа бөленген. Біз сенің атыңды жер бетіне жар салар перзентіңбіз, тәуелсіздікті мықтап қолға ұстайтын балаңбыз!

Біз - тәуелсіз қазақ елінің ең жас жеткіншектеріміз. Сондықтан өз жерімізді, өз елімізді, әкелеріміз бен аталарымыз сияқты қадірлеуге, сүюге, қорғауға тиісті екенімізді естен шығармайық дегім келеді.

Ұстаздар, ата - аналар, оқушылар көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп - көп рахмет. Сау болыңыздар!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 3 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Мені? елім - ?аза?стан "

Автор: Серкебаева Ляззат Байгановна

Дата: 17.03.2016

Номер свидетельства: 307098

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(37) "«Менің Қазақстаным»"
  ["seo_title"] => string(17) "menin_kazakstanym"
  ["file_id"] => string(6) "492719"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1545745358"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(149) "Тәрбие сағатының тақырыбы: Ұрпаққа берген ұлағатты тәрбие-Мәңгілік елдің кепілі."
  ["seo_title"] => string(79) "t_rbie_sagatynyn_takyryby_urpakk_a_bergen_ulagatty_t_rbie_m_ngilik_eldin_kepili"
  ["file_id"] => string(6) "479508"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1538501496"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(52) "«Мен т?ратын Комсомол кенті»"
  ["seo_title"] => string(29) "mien-tu-ratyn-komsomol-kienti"
  ["file_id"] => string(6) "267010"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1450282273"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(52) "«Мен т?ратын Комсомол кенті»"
  ["seo_title"] => string(31) "mien-tu-ratyn-komsomol-kienti-1"
  ["file_id"] => string(6) "267011"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1450282280"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(46) "Отаным мені?, байта? ?лкем "
  ["seo_title"] => string(27) "otanym-mienin-baitak-olkiem"
  ["file_id"] => string(6) "140055"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1417868203"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства