kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?нерлі жігіт 1

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ана тілі

Саба?ты? атауы

?нерлі жігіт

Сілтеме

Ана тілі 1-сынып  Атам?ра  баспасы  2012 ж

Ш.?уелбаев,? Наурызбаева,Р.Із??ттынова,А.??лажанова

Жалпы ма?саттар

1.М?тінді  т?сініп, м?нерлеп о?у?а ?йрету.  Затты? сынын білдіретін с?здерді аны?тай білуге ж?не сауаттылы?тарын арттыру?а машы?тандыру.О?ушыларды? с?здік ?орын молайтып, білімдерін толы?тыру.
 2.Сын т?р?ысынан ойлау, ой ша?ыра білу,  топта  ж?мыс  істеуге да?дыландыру.

3. ?нерлі, білімді болу?а,?нер адамдарын ??рметтеуге  т?рбиелеу.

О?ыту н?тижесі

- Ша?ын топтарда ж?мыс істеуі ар?ылы бірін-бірі о?ытуын ?алыптастыру,

-сыни ойлау ар?ылы тере? білім алу ?абілеттерін дамыту.

Негізгі идеялар

О?у,білім негізі мектеп,кітап екендігін ??ындыру,білім алу?а талпындыру.

Кейінгі тапсырмалар

?згерістерді ба?алау, Затты? сынын білдіретін с?здер т?рлерін ажыратуын жазба ж?мыстары кезінде ?ада?алау. Бас?а ?ріптестермен а?ылдасу. Т?жірибе негізінде ?згерістерді сипаттау

     Ж?ргізетін ж?мысым

       М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыларды? іс-?рекеті

І. ?йымдастыру.  «Жылулы? ше?бері»

 психологиялы? тренинг.                        Досты?ы жарас?ан,        Б?ріміз бір болса?,   Біз сыйлы баламыз.     Б?рін же?еміз.

Келісіп б?ріміз,       К?ндей боп к?лімдеп,

Татулы? табамыз.       Таудай боп ?семіз.

Саба?та  ?зін-?зі ба?алау пара?ымен таныстыру.

с?лемдесу.О?ушыларды т?стер бойынша

3-топта б?лініп, отыр?ызу.

О?ушылар  ба?алау критерийлерін ескере отырып, белсенді ?атысады жа?сы ба?алану?а ?мтылады

?й тапсырмасын тексеру

1-тапсырма. Ахмет Байт?рсыновты? «Тарту» ?ле?ін жат?а с?рау.
2-тапсырма  « С?ра? са?ан, жауап ма?ан» ойыны.

«Тарту» ?ле?інде  а?ын балаларды неге ша?ырады?

Даналы?  дегеніміз не?

?зі? не ?шін білім ал?ы? келеді?
 1.Затты? атын білдіретін с?здерге ?андай с?ра?тар ?ойылады?
2.Кісіні? аты - ж?ні ?алай жазылады?

3.Жер  - су аттары ?алай жазылады?

 4.Затты? ?имылын білдіретін с?здерге ?андай с?ра?тар ?ойылады?

5.Затты? сынын білдіретін с?здерге ?андай с?ра?тар ?ойылады?

?й тапсырмасын о?ытып, талдау

                         І  ?ызы?ушылы?ты ояту

«Ой ?оз?ау»

«Ой ?оз?ау»

  Та?ырып бойынша ма?сат аны?тау.

          «Ойды ая?та»

 Ол ?шін алдымен «Орны ауыс?ан ?ріптер» ойынын ойнаймыз. 

              ?ерніл  жітіг  

                         ІІ  Ма?ынаны тану сатысы

ББ? кестесін толтыру

Білемін

Білгім келеді

?йрендім

 1. Білемін кестесін толтыру
 2. Білгім келеді    
 3. «О?улы?пен ж?мыс»

1.М?тінді о?ып т?сіндіру

2.М?тін со?ында?ы с?ра?тар?а жауап беру

3.М?тінді  кезекпен о?ыту

?л – Фараби

 ?нерлі жігіт      (Ел аузынан)                                                       Ел аузынан  - Б?рын?ы заманда жазу сызу болма?анды?тан ??гіме ел арасында ауыздан ауыз?а жетіп отыр?ан. Ел аузынан алын?анды?тан оны? авторы болмайды.                          

Автормен таныстыру                                                          

?бу Насыр ?л-Фараби

?л- Фараби- ?лы ?алым. Ол- ?лы ойшыл, философ, социолог, математик, физик, ботаник, лингвист, логик, музыка зерттеушісі

?л- Фараби есімі д?ние ж?зі м?дениеті мен ?ылымыны? тарихынан берік орын алады. Оны шы?ысты? Аристотелі деп ата?ан.

?л- Фараби араб, парсы, т?ркі, латын, грек тілдерін жа?сы білген

Глоссарий. Астарлы ма?ынаны ажырату.

С?здік ж?мыс
Дирхем - VІІ-?асырда ?олданыста бол?ан араб а?шасы (монета). Салма?ы 3,9 грамм бол?ан.
Диуана - а?ылг?й, дана, ?ария кісіні айтады.

О?ушыларды білімдерін тексеру ма?сатында білемін кестесін толтырту.

   ББ? кестесін толтыру

 1. Білемін кестесін толтыру
 2. Білгім келеді

«О?улы?пен ж?мыс»

а) Автормен таныстыру

Данышпан ?бу Насыр ?л-Фараби Т?ркістан тарапында?ы Отырар ша?арында 870 жыл шамасында ту?ан. 950 жылы Шам (Дамаск) ша?арында ?лы ?стаз д?ние салды. Б?л м?лімет ерте заман?ы арабша жазыл?ан шежіре кітаптарында берілген.

Отырар ша?ары-Арыс ?зеніні? Сырдария ?зеніне ??яр аралы?ына орналас?ан.

.

     

«Топты? тапсырма»

І-топ: М?тінді о?ып т?сіндіру

ІІ-топ: Ролге б?ліп о?у

ІІІ-топ:С?ра?тар?а жауап беру                                                        Д?птермен ж?мыс                                                           3) Ережені ?айталау. 
Заттарды? сынын білдіретін с?здерге о?ушылар мысал келтіреді. 
О?улы?ымызда?ы 132-жатты?уды с?йкестендіру ар?ылы орындайы?
Суретпен ж?мыс

Суреттерді? ішінде с?йкес келмей т?р?ан суретті тап,атын ата, затты? т?сі ?андай??ал?ан суреттерді? атауын бір с?збен ата.

Сурет ар?ылы ж?пты? ж?мыс жасайы?.

Жат?а жазу.
?нерлі ?рге ж?зеді.
?нерді ?йрен де, жирен.
?нер - таусылмас азы?, ж?тамас байлы?

 ?р топ берілген тапсырмалар бойынша а?ылдасып орындайды.

І-топ: М?тінді б?лімдерге б?ліп о?ып, т?сіндірду

ІІ-топ: Ролге б?ліп о?ыды

ІІІ-топ:С?ра?тар?а жауап берді

К?ре?- сиыр
?ызыл -ат
Ала -?озы
Мома?ан- б?зау
А? -ла?
Б?рте- ??лын
Жирен –бота

Жирен,а? боз,ала ?ара,  ж?йрік
?ас?а,  тар?ыл,  то?ал

?нерлі ?рге ж?зеді.
?нерді ?йрен де, жирен.
?нер - таусылмас азы?, ж?тамас байлы?

Сергіту с?ті

        ІІІ  Ой  тол?ау сатысы

“?рмекшіні?  торы” ойны  саба?ты бекіту
1) Фараби жігітті? ?андай ?нерін бай?ады?
2) Ол жігітке ?андай ?сыныс айтты?
3) ?нерлі жігіт ?андай жа?сылы??а жетті?
4) Фараби ?андай е?бектер жаз?ан?
5) Сені? ?андай ?нері? бар?

«Жігітке жеті ?нер де аз» дегендей б?гінгі саба?ымызды ая?таймыз

С?ра?-жауап

О?ушылар с?ра?тар?а жауап берді

Ба?алау пара?ы  1.«3» - мазм?нын жай, о?улы? с?зімен айту

        2.«4» - мазм?нына талдау жасай отырып, ?з с?зімен  айту

              3.«5» - мазм?нына талдау жасай отырып, ?з с?зімен  айту.

?йге тапсырма

м?тінді м?нерлеп о?у, мазм?нын ??гімелеу. ?л-Фараби туралы м?лімет жина?тап келу.

                                                                 Рефлексия.

  Б?гінгі саба?ты? та?ырыбы: ?л- Фараби«?нерлі жігіт».Психологиялы? дайынды?тан кейін, о?ушылар т?стер мен топ?а б?лінді Топ?а б?лгенде еш ?иыншылы? туында?ан жо?.Саба? барысында о?ушыларды? білім де?гейлеріне байланысты де?гейлік тапсырмалар ?олданылды.

Тапсырма орындау барысында жа?сы о?итын о?ушылар де?гейі т?мен о?ушылар?а к?мектесті.   Б?л жерде ?діс с?тті ?йымдастырыл?ан деп есептеймін.О?ушылар барынша ж?мыстанды,бір-біріні? ?ателерін т?зеді.О?ушылар постермен ж?мыс жаса?ан  кезде  ?ызы?ушылы? танытып жат?андары бай?алды.

 Постерді ?ор?а?ан кезінде ?р топты? с?з ?олдану аясы т?рлі д?режеде еді,кейбір топ м?шелері тым т?уір с?йледі.Б?л ол топты? бай тіл шеберлігін,с?здік ?орыны? мол екенін а??артты.Саба?та синквейн ?дісі ?олданылды,б?л ?діс алды??ы саба?та ?олданыл?анды?тан,о?ушылар о?ан к?п уа?ыт алып ?инал?ан жо?.М?тінні? басты ойын айт?ан кезде о?ушылар ?ызы?ты с?ттер ?оса білген.Осы кезде мен оларды? ?иялы,ойы ?ш?ыр екенін бай?адым

      Саба? со?ында о?ушылар?а стейкерлар?а саба?ты? несімен ?на?анын ж?не несімен ?нама?анын толтыруды с?радым,осы ар?ылы мен ?з саба?ымны? ?андай д?режеде ?ткенін ба?алай алдым.Б?л саба?ымны? сан не сапа жа?ынан ?алай ?ткенін к?рсетті. Осы с?тте мен оларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын бай?адым. Саба??а о?ушылар белсенді араласты.  
 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?нерлі жігіт 1»

Бекітемін: ______________

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

« » « » 2015жыл


Ана тілі

Сабақтың атауы

Өнерлі жігіт


Сілтеме

Ана тілі 1-сынып Атамұра баспасы 2012 ж

Ш.Әуелбаев,Ә Наурызбаева,Р.Ізғұттынова,А.Құлажанова

Жалпы мақсаттар

1.Мәтінді түсініп, мәнерлеп оқуға үйрету.  Заттың сынын білдіретін сөздерді анықтай білуге және сауаттылықтарын арттыруға машықтандыру.Оқушылардың сөздік қорын молайтып, білімдерін толықтыру.
2.Сын тұрғысынан ойлау, ой шақыра білу, топта жұмыс істеуге дағдыландыру.

3. Өнерлі, білімді болуға,өнер адамдарын құрметтеуге тәрбиелеу.

Оқыту нәтижесі

- Шағын топтарда жұмыс істеуі арқылы бірін-бірі оқытуын қалыптастыру,

-сыни ойлау арқылы терең білім алу қабілеттерін дамыту.

Негізгі идеялар

Оқу ,білім негізі мектеп,кітап екендігін ұғындыру,білім алуға талпындыру.

Кейінгі тапсырмалар

Өзгерістерді бағалау, Заттың сынын білдіретін сөздер түрлерін ажыратуын жазба жұмыстары кезінде қадағалау. Басқа әріптестермен ақылдасу. Тәжірибе негізінде өзгерістерді сипаттау

Жүргізетін жұмысым

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушылардың іс-әрекеті

І. Ұйымдастыру. «Жылулық шеңбері»

психологиялық тренинг. Достығы жарасқан, Бәріміз бір болсақ, Біз сыйлы баламыз. Бәрін жеңеміз.

Келісіп бәріміз, Күндей боп күлімдеп,

Татулық табамыз. Таудай боп өсеміз.

Сабақта өзін-өзі бағалау парағымен таныстыру.

сәлемдесу.Оқушыларды түстер бойынша

3-топта бөлініп, отырғызу.

Оқушылар бағалау критерийлерін ескере отырып, белсенді қатысады жақсы бағалануға ұмтылады

Үй тапсырмасын тексеру

1-тапсырма. Ахмет Байтұрсыновтың «Тарту» өлеңін жатқа сұрау.
2-тапсырма « Сұрақ саған, жауап маған» ойыны .

«Тарту» өлеңінде ақын балаларды неге шақырады?

Даналық дегеніміз не?

Өзің не үшін білім алғың келеді?
1.Заттың атын білдіретін сөздерге қандай сұрақтар қойылады?
2.Кісінің аты - жөні қалай жазылады?

3.Жер - су аттары қалай жазылады?

4.Заттың қимылын білдіретін сөздерге қандай сұрақтар қойылады?

5.Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай сұрақтар қойылады?

Үй тапсырмасын оқытып, талдау


І Қызығушылықты ояту

«Ой қозғау»

«Ой қозғау»

Тақырып бойынша мақсат анықтау.

«Ойды аяқта»

Ол үшін алдымен «Орны ауысқан әріптер» ойынын ойнаймыз.

Өерніл жітіг

ІІ Мағынаны тану сатысы

ББҮ кестесін толтыру

Білемін

Білгім келеді

Үйрендім
 1. Білемін кестесін толтыру

 2. Білгім келеді

 3. «Оқулықпен жұмыс»

1.Мәтінді оқып түсіндіру

2.Мәтін соңындағы сұрақтарға жауап беру

3.Мәтінді кезекпен оқыту

Әл – Фараби


Өнерлі жігіт (Ел аузынан) Ел аузынан - Бұрынғы заманда жазу сызу болмағандықтан әңгіме ел арасында ауыздан ауызға жетіп отырған. Ел аузынан алынғандықтан оның авторы болмайды.

Автормен таныстыру


Әбу Насыр әл-Фараби


Әл- Фараби есімі дүние жүзі мәдениеті мен ғылымының тарихынан берік орын алады. Оны шығыстың Аристотелі деп атаған.Әл- Фараби- ұлы ғалым. Ол- ұлы ойшыл, философ, социолог, математик, физик, ботаник, лингвист, логик, музыка зерттеушісі

Әл- Фараби араб, парсы, түркі, латын, грек тілдерін жақсы білген


Глоссарий. Астарлы мағынаны ажырату.

Сөздік жұмыс
Дирхем - VІІ-ғасырда қолданыста болған араб ақшасы (монета). Салмағы 3,9 грамм болған.
Диуана - ақылгөй, дана, қария кісіні айтады.


Оқушыларды білімдерін тексеру мақсатында білемін кестесін толтырту.

ББҮ кестесін толтыру

 1. Білемін кестесін толтыру

 2. Білгім келеді

«Оқулықпен жұмыс»

а) Автормен таныстыру

Данышпан Әбу Насыр әл-Фараби Түркістан тарапындағы Отырар шаһарында 870 жыл шамасында туған. 950 жылы Шам (Дамаск) шаһарында ұлы ұстаз дүние салды. Бұл мәлімет ерте заманғы арабша жазылған шежіре кітаптарында берілген.


Отырар шаһары-Арыс өзенінің Сырдария өзеніне құяр аралығына орналасқан.
.


«Топтық тапсырма»


І-топ: Мәтінді оқып түсіндіру

ІІ-топ: Ролге бөліп оқу

ІІІ-топ:Сұрақтарға жауап беру Дәптермен жұмыс 3) Ережені қайталау. 
Заттардың сынын білдіретін сөздерге оқушылар мысал келтіреді. 
Оқулығымыздағы 132-жаттығуды сәйкестендіру арқылы орындайық
Суретпен жұмыс

Суреттердің ішінде сәйкес келмей тұрған суретті тап ,атын ата, заттың түсі қандай?Қалған суреттердің атауын бір сөзбен ата.

Сурет арқылы жұптық жұмыс жасайық.

Жатқа жазу.
Өнерлі өрге жүзеді.
Өнерді үйрен де, жирен.
Өнер - таусылмас азық, жұтамас байлық

Әр топ берілген тапсырмалар бойынша ақылдасып орындайды.

І-топ: Мәтінді бөлімдерге бөліп оқып, түсіндірду

ІІ-топ: Ролге бөліп оқыды

ІІІ-топ:Сұрақтарға жауап бердіКүрең-- сиыр
Қызыл --ат
Ала --қозы
Момақан-- бұзау
Ақ --лақ
Бөрте-- құлын
Жирен –бота

Жирен,ақ боз,ала қара, жүйрік
қасқа, тарғыл, тоқал

Өнерлі өрге жүзеді.
Өнерді үйрен де, жирен.
Өнер - таусылмас азық, жұтамас байлық


Сергіту сәті

ІІІ Ой толғау сатысы

“Өрмекшінің торы” ойны сабақты бекіту
1) Фараби жігіттің қандай өнерін байқады?
2) Ол жігітке қандай ұсыныс айтты?
3) Өнерлі жігіт қандай жақсылыққа жетті?
4) Фараби қандай еңбектер жазған?
5) Сенің қандай өнерің бар?

«Жігітке жеті өнер де аз» дегендей бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз


Сұрақ-жауап

Оқушылар сұрақтарға жауап берді

Бағалау парағы 1.«3» - мазмұнын жай, оқулық сөзімен айту

2.«4» - мазмұнына талдау жасай отырып, өз сөзімен айту

3.«5» - мазмұнына талдау жасай отырып, өз сөзімен айту.

Үйге тапсырма

мәтінді мәнерлеп оқу, мазмұнын әңгімелеу. Әл-Фараби туралы мәлімет жинақтап келу.

Рефлексия.

Бүгінгі сабақтың тақырыбы: Әл- Фараби«Өнерлі жігіт».Психологиялық дайындықтан кейін, оқушылар түстер мен топқа бөлінді Топқа бөлгенде еш қиыншылық туындаған жоқ.Сабақ барысында оқушылардың білім деңгейлеріне байланысты деңгейлік тапсырмалар қолданылды.

Тапсырма орындау барысында жақсы оқитын оқушылар деңгейі төмен оқушыларға көмектесті. Бұл жерде әдіс сәтті ұйымдастырылған деп есептеймін.Оқушылар барынша жұмыстанды,бір-бірінің қателерін түзеді.Оқушылар постермен жұмыс жасаған кезде қызығушылық танытып жатқандары байқалды.

Постерді қорғаған кезінде әр топтың сөз қолдану аясы түрлі дәрежеде еді,кейбір топ мүшелері тым тәуір сөйледі.Бұл ол топтың бай тіл шеберлігін,сөздік қорының мол екенін аңғартты.Сабақта синквейн әдісі қолданылды,бұл әдіс алдыңғы сабақта қолданылғандықтан,оқушылар оған көп уақыт алып қиналған жоқ.Мәтіннің басты ойын айтқан кезде оқушылар қызықты сәттер қоса білген.Осы кезде мен олардың қиялы,ойы ұшқыр екенін байқадым

Сабақ соңында оқушыларға стейкерларға сабақтың несімен ұнағанын және несімен ұнамағанын толтыруды сұрадым,осы арқылы мен өз сабағымның қандай дәрежеде өткенін бағалай алдым.Бұл сабағымның сан не сапа жағынан қалай өткенін көрсетті. Осы сәтте мен олардың пәнге деген қызығушылығын байқадым. Сабаққа оқушылар белсенді араласты.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
?нерлі жігіт 1

Автор: Мекеева Занзия Нигметовна

Дата: 17.03.2016

Номер свидетельства: 306738

Похожие файлы

object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(69) ""?нерлі бала с?йкімді" ?зін-?зі тану п?ні"
  ["seo_title"] => string(33) "onierlibalasuikimdiozinozitanupni"
  ["file_id"] => string(6) "308169"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1458537203"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(78) ""?нерлі бала с?йкімді" 3сынып ?тілген іс-шара"
  ["seo_title"] => string(41) "onierlibalasuikimdi3synypotilghienisshara"
  ["file_id"] => string(6) "322140"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1461513955"
 }
}
object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(99) "Отбасылы? сайыс «Атам, ?жем ж?не мен, ?нерліміз шетінен»"
  ["seo_title"] => string(52) "otbasylyksaiysatamzhiemzhniemienonierlimizshietinien"
  ["file_id"] => string(6) "309823"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1458882821"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(36) "Біз - өнерлі баламыз"
  ["seo_title"] => string(21) "biz_onierli_balamyz_1"
  ["file_id"] => string(6) "447124"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1514437543"
 }
}
object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(72) "?нерліні? ?олы-алтын, ?ле?шіні? с?зі-алтын "
  ["seo_title"] => string(46) "onierlinin-k-oly-altyn-olien-shinin-sozi-altyn"
  ["file_id"] => string(6) "193951"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1427714561"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства