kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Елбасы - ел перзенті

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «Елбасы – ел перзенті»

Ма?саты:

 • О?ушылар?а ?аза?стан Республикасыны? Президенті Н?рс?лтан Назарбаев туралы жан – жа?ты т?сінік ?алыптастыру;
 • Жеке т?л?аны? зияткерлік дамуын ?з бетінше іздену, о?у ар?ылы ?алыптастыру, жеке т?л?аны? зерттеушілік ж?не шы?армашылы? ?абілетін дамыту;
 • Елбасыны? хал?ына сі?ірген е?бегін, ерлігін, ж?ргізген саясатын ?лгі ету, о?ушыларды? бойына ??ндылы?тарды сі?іріп т?рбиелеу.

?дісі: ауызша баяндау, ой-тол?ау, тірек - сызбалармен ж?мыс, презентация.

К?рнекілігі: «?лемдік де?гейдегі саясаткер» та?ырыбында к?рме. ?абыр?а газеттер, сурет к?рмесі, презентация?а арнал?ан проектор, «?арт с?зі» видео клипі,

 ?Р Мемлекеттік Гимні орындалды

Видеопроектор ар?ылы ?Р т???ыш Президенті к?ніне арнал?ан жоба к?рсетіледі.

Кіріспе с?з:

??рметті, о?ушылар, ?ыс?а ?ана жоба ба?дарламасынан а??ар?андары?ыздай,б?гінгі д??гелек ?стел шарасы ?Р – ны? Т???ыш Президенті к?ніне арналып отыр.

Н?рс?лтан Назарбаев – мемлекетімізді орнатып, оны ?алыптастырып, экономикасын реформалау ар?ылы ?зін де, елін де ?лемге мойындат?ан заманны? аса дарынды т?л?асы. Аумалы – т?кпелі алма?айып заманда мы? ?ліп, мы? тірілген ?аза? ?ш ?асыр бойы іздеген м?ратына да, арманына да Н.?.Назарбаев т?сында жеттік. Билік тізгінін ?олына ?ста?ан жылдарда?ы президентімізді? жар?ылда?ан келбетін, биік болмысын, кемел дарынын, ел басшысы ретінде к?семдік ?асиеттерін б?гінгі ?рпа? жа?сы білуі тиіс.

Н.?. Назарбаев – ?лтты? д?ст?рде т?рбиеленген, хал?ыны? бар ?адір-?асиетін бойына жина?ан, тілін, тарихын, м?дениетін, ?дет-??рпын, салт-д?ст?рін жетікбілетін, ?лтын жан-т?німен с?йетін, оны? м?ртебесін ?сіріп келе жат?ан, хал?ыны? ?мітін, сенімін а?тап келе жат?ан ?лтжанды азамат;

- ?алы? еліні? жанашыры, м??дасы, та?дырласы;

-?оры??ан?а ?ор?ан, тары??ан?а пана, зары??ан?а сана бола білетін шын перзенті;

-алда?ыны болжай білетін, ертенгісін де оза ойлай білетін к?сем;

-елді? ж?гін к?тере келе жат?ан елді? ?ара нары;

-халы?аралы? ?ауымдасты??а ке?інен таныл?ан, ?ркениетті басшыларымен терезесі те?, с?йлескенде с?з алатын, егескенде е?сесін басатын, елдескенде мейірімін шашатын сарабдал саясаткер;

Ой ?оз?ау стратегиясы.

?аза?стан  Республикасыны? Президенті Н.?.Назарбаевты? ?мірі мен ?ызметі, саясатта?ы, экономикада?ы, м?дениеттегі ат?ар?ан игі істерін талдау ?шін зерттеуші о?ушылар?а с?з кезегін береміз.

 1. Балалы? ша??а саяхат
 1. О?ушы / ?тебай Эльмира/.

Мемлекетімізді? Т???ыш Президентіні? балалы? ша?ын «Балалы? ша?ымны? аспаны»  кинотуындысы негізінде баянда?ым келіп т?р.

  ?ткен жылы талантты режиссер Р?стем ?бдірашов Н?рс?лтан Назарбаев шы?армашылы?ыны? желісі  бойынша «Балалы? ша?ымны? аспаны» атты кинотуындыны жары??а шы?арды. Б?л фильмде Елбасыны? д?ние есігін аш?ан кезінен  азамат ша?ына дейінгі ?мірі бейнеленген. Бір перзентке зар бол?ан ерлі – зайыптыларды? ?улие аралап ж?ріп, шекесі торсы?тай ?лды болуы бая?ы батырлар жырыны? ?зіндісі секілді.

Ба?зы заманнан келе жат?ан  осы д?ст?рмен ?біш ?кей мен ?лжан шешей Райымбек бабаны? басында т?неп, Алладан перзент беріун тілейды. Сол т?ні т?с к?релі. Т?сінде те?із т?бінен к?мкерілген ?зын мылты?ты мойнына салып шы?ады. Б?л т?сті ел ішінде ?арт с?уегей :«?лды боласы?. ?лы?ны? ??мыры ?за?, біра? к?респен ?иыншылы??а толы болады», - деп жориды. К?п уакыт ?тпей, ?лжан ана ??рса? к?тереді. Айы-к?ні жетіп, дуниеге Н?рс?лтан келеді. Ауыл адамдары еркелетіп,оны ?ыс?аша С?лтан деп атайды.

С?лтанны? балалы? ша?ы Сталинні? ?атал саясаты орны??ан жылдармен т?спа-т?с екен. Сол кезде ?аза? жеріне ?зге ?лт пен ?лысты? к?п келе бастайды. Б?л кісілерге ?біш ?кей ?айырымдылы? танытып, т?рін  ?сынады. ?біш екей к?рші Шаповаловтар отбасыме жа?сы ?арым-?атынаста болады. Бірде С?лтан «алма жеймін» деп ?и?ылы? салады. ?ысты? ?а?арына ?арамай, ?кесі баласыны? ?тінішін жерге тастамай, сол орыс отбасынан с?рап ?кеоіп береді.

С?лтанны? кішкентай кезін  -  Елжан ?лпиев, ал бозбала ша?ын актер Н?рлан ?лімжанов сомдайды. ?біш ?кейді? жас кезін – актер Ержан Жарыл?асын, ал егде тарт?ан кезін ?аза?станны? халы?аралы? ?ртісі Н?рж?ман Ы?тымбаев ойна?ан. ?лжан ананы – жас актриса Алмаг?л ?лішева, ал ?артай?ан с?тін ата?ты кинож?лдызы Наталья Арынбасарова ас?ан шеберлікпен кейіптеген.

Фильмде Н?рлан ?лімжан ат ??ла?ында ойнайтын ер жігіт ретінде ерекше танылады. К?кпар тарт?анда ?з ?атарластарына дес бермейтін С?лтан бала к?нінен ?ш?ыш болуды армандайды. Оны? аспан?а деген ??штарлы?ы ?зі туып ?скен ?ш?о?ыр жайлауыны? аспанында ?рі-бері ?алы?та?ан ?ша?тар?а ?араудан бастау алады. Бала С?лтан ?олдарын екі жа??а созып ж?гіргенде, ?зін аспанда ж?ргендей сезінеді. Ол авиация саласы бойынша о?у?а ?абылданады. Біра? С?лтан отбасын жал?ыз тастап кеткісі келмейцді. Оны? б?л арманына ата-анасы ?арсы емес еді. Фильмде отбасында?ы бірлік, бала?а деген ата-ананы? махаббаты, ке?естік д?уірде ?мір с?рген жандарды? ?мірі ке?інен суреттелген.

Сондай-а?, б?л фильмнен алын?ан саундтрек ?зінділері Муз АРТ тоьбыны? «?арт с?зі» видеоклипнде к?рініс тап?ан. Осы клипті назарлары?ыз?а ?сынамыз.

Та?ырыбы: «Елбасы – ел перзенті»

Ма?саты:

 • О?ушылар?а ?аза?стан Республикасыны? Президенті Н?рс?лтан Назарбаев туралы жан – жа?ты т?сінік ?алыптастыру;
 • Жеке т?л?аны? зияткерлік дамуын ?з бетінше іздену, о?у ар?ылы ?алыптастыру, жеке т?л?аны? зерттеушілік ж?не шы?армашылы? ?абілетін дамыту;
 • Елбасыны? хал?ына сі?ірген е?бегін, ерлігін, ж?ргізген саясатын ?лгі ету, о?ушыларды? бойына ??ндылы?тарды сі?іріп т?рбиелеу.

?дісі: ауызша баяндау, ой-тол?ау, тірек - сызбалармен ж?мыс, презентация.

К?рнекілігі: «?лемдік де?гейдегі саясаткер» та?ырыбында к?рме. ?абыр?а газеттер, сурет к?рмесі, презентация?а арнал?ан проектор, «?арт с?зі» видео клипі,

 ?Р Мемлекеттік Гимні орындалды

Видеопроектор ар?ылы ?Р т???ыш Президенті к?ніне арнал?ан жоба к?рсетіледі.

Кіріспе с?з:

??рметті, о?ушылар, ?ыс?а ?ана жоба ба?дарламасынан а??ар?андары?ыздай,б?гінгі д??гелек ?стел шарасы ?Р – ны? Т???ыш Президенті к?ніне арналып отыр.

Н?рс?лтан Назарбаев – мемлекетімізді орнатып, оны ?алыптастырып, экономикасын реформалау ар?ылы ?зін де, елін де ?лемге мойындат?ан заманны? аса дарынды т?л?асы. Аумалы – т?кпелі алма?айып заманда мы? ?ліп, мы? тірілген ?аза? ?ш ?асыр бойы іздеген м?ратына да, арманына да Н.?.Назарбаев т?сында жеттік. Билік тізгінін ?олына ?ста?ан жылдарда?ы президентімізді? жар?ылда?ан келбетін, биік болмысын, кемел дарынын, ел басшысы ретінде к?семдік ?асиеттерін б?гінгі ?рпа? жа?сы білуі тиіс.

Н.?. Назарбаев – ?лтты? д?ст?рде т?рбиеленген, хал?ыны? бар ?адір-?асиетін бойына жина?ан, тілін, тарихын, м?дениетін, ?дет-??рпын, салт-д?ст?рін жетікбілетін, ?лтын жан-т?німен с?йетін, оны? м?ртебесін ?сіріп келе жат?ан, хал?ыны? ?мітін, сенімін а?тап келе жат?ан ?лтжанды азамат;

- ?алы? еліні? жанашыры, м??дасы, та?дырласы;

-?оры??ан?а ?ор?ан, тары??ан?а пана, зары??ан?а сана бола білетін шын перзенті;

-алда?ыны болжай білетін, ертенгісін де оза ойлай білетін к?сем;

-елді? ж?гін к?тере келе жат?ан елді? ?ара нары;

-халы?аралы? ?ауымдасты??а ке?інен таныл?ан, ?ркениетті басшыларымен терезесі те?, с?йлескенде с?з алатын, егескенде е?сесін басатын, елдескенде мейірімін шашатын сарабдал саясаткер;

Ой ?оз?ау стратегиясы.

?аза?стан  Республикасыны? Президенті Н.?.Назарбаевты? ?мірі мен ?ызметі, саясатта?ы, экономикада?ы, м?дениеттегі ат?ар?ан игі істерін талдау ?шін зерттеуші о?ушылар?а с?з кезегін береміз.

 1. Балалы? ша??а саяхат
 1. О?ушы / ?тебай Эльмира/.

Мемлекетімізді? Т???ыш Президентіні? балалы? ша?ын «Балалы? ша?ымны? аспаны»  кинотуындысы негізінде баянда?ым келіп т?р.

  ?ткен жылы талантты режиссер Р?стем ?бдірашов Н?рс?лтан Назарбаев шы?армашылы?ыны? желісі  бойынша «Балалы? ша?ымны? аспаны» атты кинотуындыны жары??а шы?арды. Б?л фильмде Елбасыны? д?ние есігін аш?ан кезінен  азамат ша?ына дейінгі ?мірі бейнеленген. Бір перзентке зар бол?ан ерлі – зайыптыларды? ?улие аралап ж?ріп, шекесі торсы?тай ?лды болуы бая?ы батырлар жырыны? ?зіндісі секілді.

Ба?зы заманнан келе жат?ан  осы д?ст?рмен ?біш ?кей мен ?лжан шешей Райымбек бабаны? басында т?неп, Алладан перзент беріун тілейды. Сол т?ні т?с к?релі. Т?сінде те?із т?бінен к?мкерілген ?зын мылты?ты мойнына салып шы?ады. Б?л т?сті ел ішінде ?арт с?уегей :«?лды боласы?. ?лы?ны? ??мыры ?за?, біра? к?респен ?иыншылы??а толы болады», - деп жориды. К?п уакыт ?тпей, ?лжан ана ??рса? к?тереді. Айы-к?ні жетіп, дуниеге Н?рс?лтан келеді. Ауыл адамдары еркелетіп,оны ?ыс?аша С?лтан деп атайды.

С?лтанны? балалы? ша?ы Сталинні? ?атал саясаты орны??ан жылдармен т?спа-т?с екен. Сол кезде ?аза? жеріне ?зге ?лт пен ?лысты? к?п келе бастайды. Б?л кісілерге ?біш ?кей ?айырымдылы? танытып, т?рін  ?сынады. ?біш екей к?рші Шаповаловтар отбасыме жа?сы ?арым-?атынаста болады. Бірде С?лтан «алма жеймін» деп ?и?ылы? салады. ?ысты? ?а?арына ?арамай, ?кесі баласыны? ?тінішін жерге тастамай, сол орыс отбасынан с?рап ?кеоіп береді.

С?лтанны? кішкентай кезін  -  Елжан ?лпиев, ал бозбала ша?ын актер Н?рлан ?лімжанов сомдайды. ?біш ?кейді? жас кезін – актер Ержан Жарыл?асын, ал егде тарт?ан кезін ?аза?станны? халы?аралы? ?ртісі Н?рж?ман Ы?тымбаев ойна?ан. ?лжан ананы – жас актриса Алмаг?л ?лішева, ал ?артай?ан с?тін ата?ты кинож?лдызы Наталья Арынбасарова ас?ан шеберлікпен кейіптеген.

Фильмде Н?рлан ?лімжан ат ??ла?ында ойнайтын ер жігіт ретінде ерекше танылады. К?кпар тарт?анда ?з ?атарластарына дес бермейтін С?лтан бала к?нінен ?ш?ыш болуды армандайды. Оны? аспан?а деген ??штарлы?ы ?зі туып ?скен ?ш?о?ыр жайлауыны? аспанында ?рі-бері ?алы?та?ан ?ша?тар?а ?араудан бастау алады. Бала С?лтан ?олдарын екі жа??а созып ж?гіргенде, ?зін аспанда ж?ргендей сезінеді. Ол авиация саласы бойынша о?у?а ?абылданады. Біра? С?лтан отбасын жал?ыз тастап кеткісі келмейцді. Оны? б?л арманына ата-анасы ?арсы емес еді. Фильмде отбасында?ы бірлік, бала?а деген ата-ананы? махаббаты, ке?естік д?уірде ?мір с?рген жандарды? ?мірі ке?інен суреттелген.

Сондай-а?, б?л фильмнен алын?ан саундтрек ?зінділері Муз АРТ тоьбыны? «?арт с?зі» видеоклипнде к?рініс тап?ан. Осы клипті назарлары?ыз?а ?сынамыз.

Та?ырыбы: «Елбасы – ел перзенті»

Ма?саты:

 • О?ушылар?а ?аза?стан Республикасыны? Президенті Н?рс?лтан Назарбаев туралы жан – жа?ты т?сінік ?алыптастыру;
 • Жеке т?л?аны? зияткерлік дамуын ?з бетінше іздену, о?у ар?ылы ?алыптастыру, жеке т?л?аны? зерттеушілік ж?не шы?армашылы? ?абілетін дамыту;
 • Елбасыны? хал?ына сі?ірген е?бегін, ерлігін, ж?ргізген саясатын ?лгі ету, о?ушыларды? бойына ??ндылы?тарды сі?іріп т?рбиелеу.

?дісі: ауызша баяндау, ой-тол?ау, тірек - сызбалармен ж?мыс, презентация.

К?рнекілігі: «?лемдік де?гейдегі саясаткер» та?ырыбында к?рме. ?абыр?а газеттер, сурет к?рмесі, презентация?а арнал?ан проектор, «?арт с?зі» видео клипі,

 ?Р Мемлекеттік Гимні орындалды

Видеопроектор ар?ылы ?Р т???ыш Президенті к?ніне арнал?ан жоба к?рсетіледі.

Кіріспе с?з:

??рметті, о?ушылар, ?ыс?а ?ана жоба ба?дарламасынан а??ар?андары?ыздай,б?гінгі д??гелек ?стел шарасы ?Р – ны? Т???ыш Президенті к?ніне арналып отыр.

Н?рс?лтан Назарбаев – мемлекетімізді орнатып, оны ?алыптастырып, экономикасын реформалау ар?ылы ?зін де, елін де ?лемге мойындат?ан заманны? аса дарынды т?л?асы. Аумалы – т?кпелі алма?айып заманда мы? ?ліп, мы? тірілген ?аза? ?ш ?асыр бойы іздеген м?ратына да, арманына да Н.?.Назарбаев т?сында жеттік. Билік тізгінін ?олына ?ста?ан жылдарда?ы президентімізді? жар?ылда?ан келбетін, биік болмысын, кемел дарынын, ел басшысы ретінде к?семдік ?асиеттерін б?гінгі ?рпа? жа?сы білуі тиіс.

Н.?. Назарбаев – ?лтты? д?ст?рде т?рбиеленген, хал?ыны? бар ?адір-?асиетін бойына жина?ан, тілін, тарихын, м?дениетін, ?дет-??рпын, салт-д?ст?рін жетікбілетін, ?лтын жан-т?німен с?йетін, оны? м?ртебесін ?сіріп келе жат?ан, хал?ыны? ?мітін, сенімін а?тап келе жат?ан ?лтжанды азамат;

- ?алы? еліні? жанашыры, м??дасы, та?дырласы;

-?оры??ан?а ?ор?ан, тары??ан?а пана, зары??ан?а сана бола білетін шын перзенті;

-алда?ыны болжай білетін, ертенгісін де оза ойлай білетін к?сем;

-елді? ж?гін к?тере келе жат?ан елді? ?ара нары;

-халы?аралы? ?ауымдасты??а ке?інен таныл?ан, ?ркениетті басшыларымен терезесі те?, с?йлескенде с?з алатын, егескенде е?сесін басатын, елдескенде мейірімін шашатын сарабдал саясаткер;

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Елбасы - ел перзенті »

Тақырыбы: «Елбасы – ел перзенті»

Мақсаты:

 • Оқушыларға Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев туралы жан – жақты түсінік қалыптастыру;

 • Жеке тұлғаның зияткерлік дамуын өз бетінше іздену, оқу арқылы қалыптастыру, жеке тұлғаның зерттеушілік және шығармашылық қабілетін дамыту;

 • Елбасының халқына сіңірген еңбегін, ерлігін, жүргізген саясатын үлгі ету, оқушылардың бойына құндылықтарды сіңіріп тәрбиелеу.

Әдісі: ауызша баяндау, ой-толғау, тірек - сызбалармен жұмыс, презентация.

Көрнекілігі: «Әлемдік деңгейдегі саясаткер» тақырыбында көрме. Қабырға газеттер, сурет көрмесі, презентацияға арналған проектор, «Қарт сөзі» видео клипі,

ҚР Мемлекеттік Гимні орындалды

Видеопроектор арқылы ҚР тұңғыш Президенті күніне арналған жоба көрсетіледі.

Кіріспе сөз:

Құрметті, оқушылар, қысқа ғана жоба бағдарламасынан аңғарғандарыңыздай,бүгінгі дөңгелек үстел шарасы ҚР – ның Тұңғыш Президенті күніне арналып отыр.

Нұрсұлтан Назарбаев – мемлекетімізді орнатып, оны қалыптастырып, экономикасын реформалау арқылы өзін де, елін де әлемге мойындатқан заманның аса дарынды тұлғасы. Аумалы – төкпелі алмағайып заманда мың өліп, мың тірілген қазақ үш ғасыр бойы іздеген мұратына да, арманына да Н.Ә.Назарбаев тұсында жеттік. Билік тізгінін қолына ұстаған жылдардағы президентіміздің жарқылдаған келбетін, биік болмысын, кемел дарынын, ел басшысы ретінде көсемдік қасиеттерін бүгінгі ұрпақ жақсы білуі тиіс.

Н.Ә. Назарбаев – ұлттық дәстүрде тәрбиеленген, халқының бар қадір-қасиетін бойына жинаған, тілін, тарихын, мәдениетін, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін жетікбілетін, ұлтын жан-тәнімен сүйетін, оның мәртебесін өсіріп келе жатқан, халқының үмітін, сенімін ақтап келе жатқан ұлтжанды азамат;

- қалың елінің жанашыры, мұңдасы, тағдырласы;

-қорыққанға қорған, тарыққанға пана, зарыққанға сана бола білетін шын перзенті;

-алдағыны болжай білетін, ертенгісін де оза ойлай білетін көсем;

-елдің жүгін көтере келе жатқан елдің қара нары;

-халықаралық қауымдастыққа кеңінен танылған, өркениетті басшыларымен терезесі тең, сөйлескенде сөз алатын, егескенде еңсесін басатын, елдескенде мейірімін шашатын сарабдал саясаткер;

Ой қозғау стратегиясы.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың өмірі мен қызметі, саясаттағы, экономикадағы, мәдениеттегі атқарған игі істерін талдау үшін зерттеуші оқушыларға сөз кезегін береміз.

 1. Балалық шаққа саяхат

 1. Оқушы / Әтебай Эльмира/.

Мемлекетіміздің Тұңғыш Президентінің балалық шағын «Балалық шағымның аспаны» кинотуындысы негізінде баяндағым келіп тұр.

Өткен жылы талантты режиссер Рүстем Әбдірашов Нұрсұлтан Назарбаев шығармашылығының желісі бойынша «Балалық шағымның аспаны» атты кинотуындыны жарыққа шығарды. Бұл фильмде Елбасының дүние есігін ашқан кезінен азамат шағына дейінгі өмірі бейнеленген. Бір перзентке зар болған ерлі – зайыптылардың әулие аралап жүріп, шекесі торсықтай ұлды болуы баяғы батырлар жырының үзіндісі секілді.

Бағзы заманнан келе жатқан осы дәстүрмен Әбіш әкей мен Әлжан шешей Райымбек бабаның басында түнеп, Алладан перзент беріун тілейды. Сол түні түс көрелі. Түсінде теңіз түбінен көмкерілген ұзын мылтықты мойнына салып шығады. Бұл түсті ел ішінде қарт сәуегей :«Ұлды боласың. Ұлыңның ғұмыры ұзақ, бірақ күреспен қиыншылыққа толы болады», - деп жориды. Көп уакыт өтпей, Әлжан ана құрсақ көтереді. Айы-күні жетіп, дуниеге Нұрсұлтан келеді. Ауыл адамдары еркелетіп,оны қысқаша Сұлтан деп атайды.

Сұлтанның балалық шағы Сталиннің қатал саясаты орныққан жылдармен тұспа-тұс екен. Сол кезде қазақ жеріне өзге ұлт пен ұлыстың көп келе бастайды. Бұл кісілерге Әбіш әкей қайырымдылық танытып, төрін ұсынады. Әбіш екей көрші Шаповаловтар отбасыме жақсы қарым-қатынаста болады. Бірде Сұлтан «алма жеймін» деп қиғылық салады. Қыстың қаһарына қарамай, әкесі баласының өтінішін жерге тастамай, сол орыс отбасынан сұрап әкеоіп береді.

Сұлтанның кішкентай кезін - Елжан Әлпиев, ал бозбала шағын актер Нұрлан Әлімжанов сомдайды. Әбіш әкейдің жас кезін – актер Ержан Жарылқасын, ал егде тартқан кезін Қазақстанның халықаралық әртісі Нұржұман Ықтымбаев ойнаған. Әлжан ананы – жас актриса Алмагүл Әлішева, ал қартайған сәтін атақты киножұлдызы Наталья Арынбасарова асқан шеберлікпен кейіптеген.

Фильмде Нұрлан Әлімжан ат құлағында ойнайтын ер жігіт ретінде ерекше танылады. Көкпар тартқанда өз қатарластарына дес бермейтін Сұлтан бала күнінен ұшқыш болуды армандайды. Оның аспанға деген құштарлығы өзі туып өскен Үшқоңыр жайлауының аспанында әрі-бері қалықтаған ұшақтарға қараудан бастау алады. Бала Сұлтан қолдарын екі жаққа созып жүгіргенде, өзін аспанда жүргендей сезінеді. Ол авиация саласы бойынша оқуға қабылданады. Бірақ Сұлтан отбасын жалғыз тастап кеткісі келмейцді. Оның бұл арманына ата-анасы қарсы емес еді. Фильмде отбасындағы бірлік, балаға деген ата-ананың махаббаты, кеңестік дәуірде өмір сүрген жандардың өмірі кеңінен суреттелген.

Сондай-ақ, бұл фильмнен алынған саундтрек үзінділері Муз АРТ тоьбының «Қарт сөзі» видеоклипнде көрініс тапқан. Осы клипті назарларыңызға ұсынамыз.

\Видеоклип\

«Үшқоңыр» өлеңі.

 1. «Елі сүйген, елін сүйген Елбасы»

2 – оқушы

 1. «Н. Назарбаев – дарынды дипломант»

3 – оқушы

Ой толғау:

«Егер мен Президент болсам....»

Бұл тақырыпқа өз ойын, бағдарламасын жасап келуге алдын ала 9 сынып оқушысы на тапсырма берілген.

\ оқушыға \ бағдарламасы «Егер мен Президент болсам....»

Мұғалім сөзі:

 • Балалар, сендер Айдананың болашақ президенке лайық деп бағалайсыңдар ма?-

 • Мемлекетіміздегі жоғарғы лауазым президенттік қызмет – елдің, халықтың үміті мен сенімін, бабаблар аманатын арқалаған ең жауапты, ең қиын міндет. Бұл қызметті Отаны мен Халқын шын сүйетін, ұлттық тілі, тарихы, мәдениетін құрметтейтін, елі үшін отқа түсетін нағыз азамат, патриот қана атқара алады.Қорытынды:

Оқушылар ортаға шығып, қазақ еліне, Елбасына деген тілектерін айтып, дөңгелек үстел шарасын қорытындылайды.

 • Есейген еліміз, еңселі еріміз аман болсын»

 • Қазақстанмыз қарышталсын!

 • Асқақтай берсін азаттықтың Астанасы!

 • Қазақстанның нұры тасын, абройы арта берсін!

 • Халқымыздың мерейі үстем болсын!

 • Алты алаштың айбары мен қорғаны болып отырған Елбасына ұзақ ғұмыр тілейміз!

 • Елбасының жасампаз еңбегі баянды болсын!

 • Бірлікті ту, татулықты тұғыр еткен:

 • Қазақ елі жасасын!«Көк тудың желбірегені» әні.

Мұғалімнің қорытынды сөзі:

 • Біз бүгін ұлтымыздың абройына, киесіне айналған Президентіміз үшін мақтана алатын халықпыз. Президентіміз үшін мақтанышымыз – елдігіміз үшін мақтанғанымыз. Ертегі әлеміндегідей өмір сүріп жатқан қазақ елі күн сайын емес, сағат сайын өсіп, өмір атты дауылды теңізде Нұрсұлтан, атты кемеңгер көшбасшысымен татулық кемесінде жүзіп келеді. Теңіз бағытын өзгертпей, елімізді биіктерден көрсету – жас буынға аманат!

 • Осымен іс шарамыз аяқталды. ҚР-ның Тұңғыш Президенті күні құтты болсын!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Елбасы - ел перзенті

Автор: Жолдасбаева Даметкен Сапановна

Дата: 30.03.2015

Номер свидетельства: 193720

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(66) "Сыныптан тыс шара.ЕЛІН С?ЙГЕН ЕЛБАСЫ"
  ["seo_title"] => string(40) "synyptan-tys-shara-ielin-suigien-ielbasy"
  ["file_id"] => string(6) "263208"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1449501767"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(147) "Та?ырыбы: «Елбасы – руханият тірегі»  1 желто?сан Президент к?ніне арнал?ан кеш "
  ["seo_title"] => string(88) "tak-yryby-ielbasy-rukhaniiat-tirieghi-1-zhieltok-san-priezidient-kuninie-arnalg-an-kiesh"
  ["file_id"] => string(6) "181820"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1425398336"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(36) "?лт ма?танышы-ЕЛБАСЫ"
  ["seo_title"] => string(20) "ultmaktanyshyielbasy"
  ["file_id"] => string(6) "260900"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1449046612"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(48) "«Елбасы – елімнің тірегі»"
  ["seo_title"] => string(25) "ielbasy_ielimnin_tirieghi"
  ["file_id"] => string(6) "454552"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1517721211"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(31) "Елбасы-ел тірегі!"
  ["seo_title"] => string(18) "ielbasyieltirieghi"
  ["file_id"] => string(6) "272356"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1451968326"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства