kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сыныптан тыс шара.ЕЛІН С?ЙГЕН ЕЛБАСЫ

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «ЕЛІН С?ЙГЕН,ЕЛБАСЫ».

Ма?саты: -Жас ?рпа??а елбасымыз Н?рс?лтан ?біш?лы  Назарбаев туралы тере?          ма?л?мат беру;

                -Елбасыны? ?мірін, е?бек жолын ?лгі-?неге ете отырып,  елжандылы??а, отанс?йгіштікке, азаматты??а баулу;

              - Елбасыны? хал?ына сі?ірген е?бегін, ерлігін, ж?ргізген саясатын ?лгі ету. Ту?ан жарге, Отан?а деген  с?йіспеншілігін арттыру;

              -Ел болаша?ын ойлайтын, хал?ы ?шін е?бек ететін, ?лтты? санасы, ???ы?ты? м?дениеті ?алыптас?ан жастарды т?рбиелеу.

К?рнекілігі:портреттер, фотосуреттер, елімізді? р?міздері, Н.?.Назарбаевты? кітаптары.


-Балалар, орта?а ше?бер ??рып т?ра ?алайы?. ?ара?даршы бізді? ше?беріміз ?андай керемет!Ол жай ше?бер емес, оны? си?ыры бар (ше?бер бойымен алдын ала дайындал?ан  ?а?аздар  ?ойыл?ан)

-?р?айсысы?ыз ?з ?а?аздарын алып, артына ?араса?дар, бір ??пия табасы?дар.

Егер к?лкі бейнеленсе, онда бір-бірімізбен к?лімдей ?араймыз, ала?ан бейнеленсе- ?олымызды ?ысып амандасайы?, к?н бейнеленсе- жа?сы ы?ыласпен с?лемдесейік, Ж?рек бейнеленсе- ??ша?тасайы?.

Ше?бер болып т?райы? жылы ж?збен,

Бізге келсін ?уаныш, н?р іздеген.

Шуа? толы жанымыз ж?регіміз,

?лгі алсын к?рген жан мына бізден.

М??алім: Балалар б?гінгі т?рбие са?атымызда ?ділетті? а? жолын ту етіп еліні? егемендігін, ынтыма?ты?ын, т?тасты?, бірлікті ойла?ан, ?рпа?ты? саналы?ына м?н берген, ар менен намысты биік ?ста?ан, ?лемдік де?гейдегі ірі ?о?ам ?айраткері, ?аза?стан Республикасыны? т???ыш президенті Н.?.Назарбаевты? ?мір жолына арнал?ан «Кеме?гер к?шбасшымен – татулы? кемесінде» та?ырыбында ?тпек.

Н.?.Назарбаев ?ай ??ірде,?ашан д?ниеге келді?.

Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев  6 - шілде 1940 жылы Алматы облысы ?аскеле? ауданында?ы Шамал?ан ауылында ту?ан. Мектепті жа?сы о?ып, жа?сы білім алды
?кесіні? есімі ?біш.
Анасыны? есімі ?лжан. Інілері Сатыбалды, Болат ж?не ?арындасы ?нипамен бірге.

Біз білетін Н.Назарбаев кім?

?ла?атты ?ке

Мейірімді ата

?нер иесі

Н.?.Назарбаев

Жазушы

?лтжанды азамат

А?ын

 Н?рай.  Жас?спірім ша?ы. Н?рс?лтан тек ?з сыныбында?ы ?ана емес, мектептегі е? ?здік о?ушыны? бірі болды. Саба?ты зор ынта-ы?ыласпен о?ыды. Ол ?зіні?  кітап?а деген ??штарлы?ын білетін. А?айын-туыстары ?кеп берген кітаптарды? б?рін о?ып шы?у?а жан-т?німен кірісетін.  ?ке-шешесі  ежелгі заманда ?мір с?рген бабаларды? берік т?п-тамырынан сыр шертетін, сали?алы ??гімелер айтып, жан-д?ниені тербейтін ?ндер шыр?айтын

Г?лжан. Е?бек жолын 19 жаста?ы Н?рс?лтан а?иы? арман жетегімен металлургтер ?аласы саналатын Теміртау?а келуімен басталады. Т?уекелге бас тігіп, ?ш?о?ырды? жасыл жайлауынан Теміртауда?ы комбинатты? ?оймалжы? балшы?ына т?скен жас жігіт аянбай е?бектенетін

Олай болса президенттік ?ызмет туралы кім айтады, ол ?ызметті ?андай адам ат?ара алады?

Г?лжан: Мемлекетіміздегі жо?ар?ы лауазым президенттік ?ызмет елді?, халы?ты? ?міті мен сенімін, бабалар аманатын ар?ала?ан е? жауапты, е? ?иын міндет

Б?л ?ызметті Отаны мен хал?ын шын с?йетін, ?лтты? тілі, тарихы мен м?дениетін ??рметтейтін, елі ?шін от?а т?сетін на?ыз азамат, патриот ?ана ат?ара алады. Б?л Елбасымыз Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев!

 Елді?, халы?ты? сенімін, ?мітін, бабалар аманатын ар?ала?ан е? жауапты, е? ?иын міндет. Б?л ?ызметті жаны Отаны мен хал?ын шын с?йетін, ?лтты? тілі, тарихы, м?дениетті ??рметтейтін, елі ?шін от?а т?сетін, на?ыз патриот ?ана ат?ара алады.

 
Н?рай Билік тізгінін ?олына ?ста?ан жылдарда?ы Президентімізді? жар?ылда?ан келбетін, биік болмысын, кемел дарынын, ел басшысы ретінде к?семдік ?асиеттерін б?гінгі ?рпа? біздер жа?сы білуіміз керек. Н?рс?лтан Назарбаев — мемлекеттігімізді орнатып, оны ?алыптастырып, экономикасын реформалау ар?ылы ?зін де, елін де ?лемге мойындат?ан заманны? аса дарынды т?л?асы. Аумалы-т?кпелі заманда мы? ?ліп, мы? тірілген ?аза? ?ш ?асыр бойы іздеген м?ратына да, арманына да Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты? т?сында жетт

Елбасыны? аз ?ана жылдарда адам айтса нан?ысыз ат?ар?ан ?ыруар істері болаша? ?рпа??а а?ыз болып жетері с?зсіз. Аумалы-т?кпелі, алма?айып заманда мы? ?ліп, мы? тірілген ?аза?ты?, ?ш ?асыр бодан бол?ан елді? тізгінін Н?ра?а?дай азаматты? ?стауы- Алланы? халы??а берген сыйы еді. ?аза? хал?ы сан мы? жылдар іздеген м?ратына да, арманына да Н?рс?лтан Назарбаевты? ар?асында жетті.Осы жылдарда біз Президентімізді? жар?ылда?ан келбетін, биік болмысын, кемел дарынын, ел басшысы ретіндегі к?сем ?асиеттерін ай?ын таныды?.


Алина. Н.Назарбаев – ?лтты? д?ст?рде т?р­биеленген, хал?ыны? бар ?адір-?асиетін бойына жи?ан, тілін, тарихын, м?дение­тін, ?дет-??рпын, салт-д?ст?рін жетік білетін, ?лтын жан-т?німен с?йетін, оны? м?ртебесін ?сіріп келе жат?ан, хал?ыны? ?мітін, сенімін а?тап келе жат?ан ?лт­жанды Азаматы; ?алы? елді? жанашыры; м??дасы, та?дырласы; ?оры??ан?а – ?ор?ан, тары??ан?а – пана, зары??ан?а сана бола білген ?з еліні? шын перзенті

«Мен ?з хал?ымны? жолында басымды б?йгеге тіккен адаммын. Ма?ан ары, ?шін жанын сада?а ететін осындай текті халы??а, мені ?лым деп, перзентім деп т?бесіне к?терген халы??а, ар?ы- бергідегі ?аза? баласыны? бірде-біріні? пешенесіне б?йырма?ан ба?ыты толы? ?анды, т?уелсіз мемлекет ??руды? ?асында болу ба?ытын б?йырт?ан халы??а ?ызмет етуден арты? еште?ені? керегі жо?, осы жолда мен бойымда?ы бар ?айрат-?абілетімді, білім- білігімді аямай ж?мсаймын, ?андай да т?уекелге барамын» — деді Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев

Жансая.  Назарбаев – ?лем мойында?ан, жа­?ан­?а ата?ы жеткен, жер жа?ан?а с?зі ?тіп, айт?анын істетіп отыр?ан б?гінгі за­манны? лидері; дарынды ?айраткер; табанды к?рескер;  ту?ан хал?ыны? Б?йтерегі, К?семі, Ке­ме?гері. Б?л д?ниеде бізді? бір ?ана Отанымыз бар, ол Т?уелсіз ?аза?стан! Т?уелсіздік барлы? ?аза?станды?тар ?шін аса ?асиетті ??ндылы?. Ж?мыла отырып, біз т?уелсіз, ?ркендеген, саяси т?ра?ты ?аза?станды ??рудамыз. «Мен ?з хал?ымды с?йемін, оны? м?ні бала кезімнен сабыр мен парасат?а баулы?анын ма?таныш т?тамын» деді Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев.

Елдар.  Б?л д?ниеде бізді? бір ?ана Отанымыз бар, ол Т?уелсіз ?аза?стан! Т?уелсіздік барлы? ?аза?станды?тар ?шін аса ?асиетті ??ндылы?. Ж?мыла отырып, біз т?уелсіз, ?ркендеген, саяси т?ра?ты ?аза?станды ??рудамыз. «Мен ?з хал?ымды с?йемін, оны? м?ні бала кезімнен сабыр мен парасат?а баулы?анын ма?таныш т?тамын» деді Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев.

Алина. Елбасымызды?  бойында жазушылы?та ?асиеттері бар.Атап айтса? мынадай кітаптары жары? к?рген:

Тарих та?ылымдары ж?не ?азіргі заман “

“Тарихты? тас?ынында”.

“Т?уелсіздікті? стратегиясы”.

“?лемні? эпицентрі.”

“О?сыз ж?не солсыз”.

“Еуразияны? ж?регінде”.

“Ойлармен халы?пен б?лісемін”.

“?аза?станны? ??рыш профилі.”

“Ж?з жыл?а татитын он жыл

М??алім:Та?па?тар?а кезек берсек.

Елдар. Бар ?лемге шын танылды? міне, біз,
Елін с?йген Елбасы деп білеміз.
Те? аталып ?аза?стан - Н?рс?лтан
Н?рс?лтан мен ?аза?стан т?р егіз.
Алина. К?нге беттеп бара жатыр к?ш ж?ріп,
Елді? да??ы бар жа?ан?а естіліп.
Елбасыны ??рметтейтін ерекше
Армысыздар, а? пейілді к?пшілік!

Н?рай. Бір басында кеме?герлік, даналы?,
Елін с?йген елі ?шін жаралып.
Сол кісідей болса - болсын ?р алып
Адамды?ты? аласармас ?лгісі
Бір ?зінен жат?аны шын таралып
Б?гін Т???ыш Президентті? к?ніне
?сем ?нді шыр?ата бір салалы?!


Г?лжан : Ауыр к?нді артымыз?а тастауы –
?иын с?тте ?иынды?тан ?ашпауы.
Тілім, дінім, ?лтым ?айта к?герген,

Елбасымыз Н?ра?а?ны? бастауы


Жансая. Туды ?стап тура жол?а т?сіріп,
Жас Отанны? ?мірін де т?сініп,
«Елім, жерім» деп ?рандап тайсалмай,
Бір керемет жасады - ау кісілік!

 Айназ. Азатты? пен елге ?онды тос?ан ба?,
?аза? елін мойындауда дос та?дап.
Елбасыны? е?бегімен н?рлана
?аза?ымны? мерейі т?р аспандап.

 Жаслан.Елі ?шін олжа салып ?иырдан,
Ы?па?ан еш ауыртпалы?, ?иыннан.
Мереке?із ??тты болсын к?пшілік
Елбасыны? ??рметіне жиыл?ан

Г?лжан. Елі ?шін к?теріп нар ж?гін де,
Сенімі ны? сезілетін ?нінде.
Аты оз?ан д?ниедегі д?бірде
Н?рс?лтанмен кім ма?танбас б?гінде?!
Жансая. Ел тынысын тере?інен танып ке?,
Шарапаты бар адам?а дарып те?.
Елбасыны? есімі б?л тарихта
?алар аны? ?шпес алтын ?ріппен.

А?тілек. Отан дейміз от жа??ан жерімізді, 
Отан дейміз ?сірген елімізді 
Отан дейміз ту?ан жер, атамекен 
Биік тау, орман, то?ай к?лімізді

 Айназ. Б?гінгі Астананы? н?ры ?андай!

К?гінде желбіреген Туы ?андай!

Еуропаны? т?рінде билік айтты?,

К?рсеттік бейбіт жолды ??ынардай.

Н?рай. Сан ?лтты? басын ?осып ?аза?стан

Бекемдеп саясатын іш пен тыстан

Елбасы, алдын ала болжай біліп,

С?рінбей аман ?ттік да?дарыстан

Жыл сайын табыс ?оссын табысы?а

?р ?аза? берік болсын намысына

Н?рс?лтан Назарбаев бастай берсін,

Н?рлы жол, Н?рлы заман ба?ытына!


 

М??алім:Енді балалар викториналы? с?ра?тар?а жауап берешікші.

Викториналы? с?ра?тар:
1. ?. Р - ны? президентті кім?(Н. ?. Назарбаев)
2. Н. ?. Назарбаев ?айда ту?ан?(Алматы облысы, ?аскеле? ауданы, Шамал?ан ауылы)
3. Н. ?. Назарбаев ?ашан ту?ан?(6 шілде, 1940 жылы ту?ан)
4. Бізді? елбасы ?алай о?ыды?(4 пен 5 - ке)
5. Н. ?. Назарбаев ?андай маманды? та?дады?(Металлургия)
6. Н. ?. Назарбаев - ты? бойында ?андай ?абілет бар?(адал, ашы?, а?жар?ын, ма?сат?а жете білетін адам)
7. Н. ?. Назарбаев ?ашан президент болып сайланды?(1 желто?сан 1991 жылы.)
8. Астананы? б?рын?ы аттары ?андай?(Целиноград, А?мола.)
9. ?андай мемлекеттік мерекелерді білесі?дер?(1 мамыр, 4 маусым, 30 тамыз, 1 желто?сан ал?аш?ы президент к?ні, 16 маусым.)
 
М??алім: Б?ріміз жа?сы білетін Назарбаев, міне, осындай адам.

?аза?ты? ??лан жортса т?я?ы тоза­тын, ?ыран ?шса ?анаты талатын ?лан-?айыр даласы бар. Ата-бабаларымыз а? найзаны? ?шымен, а? білекті? к?шімен ?ор?ап ?ал?ан соншама алып далада, м?н­дай алып ке?істікте мемлекет ??ру ?иынны? ?иыны еді. Бір кезде жы?ыл?ан Орданы ?айта тігу, ??ла?ан туды ?айта тіктеу, елді? еліні? ?ана, ерді? еріні? ?ана ?олынан келетін іс еді. Бізде ондай елді? де барын, бізде ондай ерді? де барын ма?тан етеміз

 Т?ле би  атамыз айт?андай.. 
Уа, хал?ым, с?з ?адірін білесі?. 
Жа?быр жаумаса, жер жетім,  
Басшысы болмаса, ел жетім. 
К?сіле шабар жерім бар,  
Тау к?терген елім бар. 
?ол бастайтын ерім бар,  
Атадан ?ал?ан сара жолым бар.
«Осындай т?уелсіз елімзді? намысын ?ор?айтын, б?гінімізді ерте?іне жал?айтын, ?аза? еліні? болаша?ы ?шін жауап беретін ?рпа? екенімізді  еш уа?ытта есімізден шы?армайы?».

Туымызды? т??ыры берік, елімізді? е?сесі биік болсын! Т?уелсіз елімізді? іргесі мы?ты болсын!

Просмотр содержимого документа
«Сыныптан тыс шара.ЕЛІН С?ЙГЕН ЕЛБАСЫ»Тақырыбы: «ЕЛІН СҮЙГЕН,ЕЛБАСЫ».

Мақсаты: -Жас ұрпаққа елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы  Назарбаев туралы терең мағлұмат беру;

-Елбасының өмірін, еңбек жолын үлгі-өнеге ете отырып,  елжандылыққа, отансүйгіштікке, азаматтыққа баулу;

- Елбасының халқына сіңірген еңбегін, ерлігін, жүргізген саясатын үлгі ету. Туған жарге, Отанға деген  сүйіспеншілігін арттыру;

-Ел болашағын ойлайтын, халқы үшін еңбек ететін, ұлттық санасы, құқықтық мәдениеті қалыптасқан жастарды тәрбиелеу.

Көрнекілігі:портреттер, фотосуреттер, еліміздің рәміздері, Н.Ә.Назарбаевтың кітаптары.


-Балалар, ортаға шеңбер құрып тұра қалайық. Қараңдаршы біздің шеңберіміз қандай керемет!Ол жай шеңбер емес, оның сиқыры бар (шеңбер бойымен алдын ала дайындалған қағаздар қойылған)

-Әрқайсысыңыз өз қағаздарын алып, артына қарасаңдар, бір құпия табасыңдар.

Егер күлкі бейнеленсе, онда бір-бірімізбен күлімдей қараймыз, алақан бейнеленсе- қолымызды қысып амандасайық, күн бейнеленсе- жақсы ықыласпен сәлемдесейік, Жүрек бейнеленсе- құшақтасайық.

Шеңбер болып тұрайық жылы жүзбен,

Бізге келсін қуаныш, нұр іздеген.

Шуақ толы жанымыз жүрегіміз,

Үлгі алсын көрген жан мына бізден.

Мұғалім: Балалар бүгінгі тәрбие сағатымызда әділеттің ақ жолын ту етіп елінің егемендігін, ынтымақтығын, тұтастық, бірлікті ойлаған, ұрпақтың саналығына мән берген, ар менен намысты биік ұстаған, әлемдік деңгейдегі ірі қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаевтың өмір жолына арналған «Кемеңгер көшбасшымен – татулық кемесінде» тақырыбында өтпек.

Н.Ә.Назарбаев қай өңірде,қашан дүниеге келді?.

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 6 - шілде 1940 жылы Алматы облысы Қаскелең ауданындағы Шамалған ауылында туған. Мектепті жақсы оқып, жақсы білім алды
Әкесінің есімі Әбіш.
Анасының есімі Әлжан. Інілері Сатыбалды, Болат және қарындасы Әнипамен бірге.

Біз білетін Н.Назарбаев кім?

Ұлағатты әке

Мейірімді ата

Өнер иесі

Н.Ә.Назарбаев

Жазушы

Ұлтжанды азамат

Ақын

Нұрай. Жасөспірім шағы. Нұрсұлтан тек өз сыныбындағы ғана емес, мектептегі ең үздік оқушының бірі болды. Сабақты зор ынта-ықыласпен оқыды. Ол өзінің кітапқа деген құштарлығын білетін. Ағайын-туыстары әкеп берген кітаптардың бәрін оқып шығуға жан-тәнімен кірісетін.  Әке-шешесі ежелгі заманда өмір сүрген бабалардың берік түп-тамырынан сыр шертетін, салиқалы әңгімелер айтып, жан-дүниені тербейтін әндер шырқайтын

Гүлжан. Еңбек жолын 19 жастағы Нұрсұлтан ақиық арман жетегімен металлургтер қаласы саналатын Теміртауға келуімен басталады. Тәуекелге бас тігіп, Үшқоңырдың жасыл жайлауынан Теміртаудағы комбинаттың қоймалжың балшығына түскен жас жігіт аянбай еңбектенетін

Олай болса президенттік қызмет туралы кім айтады, ол қызметті қандай адам атқара алады?

Гүлжан: Мемлекетіміздегі жоғарғы лауазым президенттік қызмет елдің, халықтың үміті мен сенімін, бабалар аманатын арқалаған ең жауапты, ең қиын міндет

Бұл қызметті Отаны мен халқын шын сүйетін, ұлттық тілі, тарихы мен мәдениетін құрметтейтін, елі үшін отқа түсетін нағыз азамат, патриот қана атқара алады. Бұл Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев!

Елдің, халықтың сенімін, үмітін, бабалар аманатын арқалаған ең жауапты, ең қиын міндет. Бұл қызметті жаны Отаны мен халқын шын сүйетін, ұлттық тілі, тарихы, мәдениетті құрметтейтін, елі үшін отқа түсетін, нағыз патриот қана атқара алады.


Нұрай Билік тізгінін қолына ұстаған жылдардағы Президентіміздің жарқылдаған келбетін, биік болмысын, кемел дарынын, ел басшысы ретінде көсемдік қасиеттерін бүгінгі ұрпақ біздер жақсы білуіміз керек. Нұрсұлтан Назарбаев — мемлекеттігімізді орнатып, оны қалыптастырып, экономикасын реформалау арқылы өзін де, елін де әлемге мойындатқан заманның аса дарынды тұлғасы. Аумалы-төкпелі заманда мың өліп, мың тірілген қазақ үш ғасыр бойы іздеген мұратына да, арманына да Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тұсында жетт

Елбасының аз ғана жылдарда адам айтса нанғысыз атқарған қыруар істері болашақ ұрпаққа аңыз болып жетері сөзсіз. Аумалы-төкпелі, алмағайып заманда мың өліп, мың тірілген қазақтың, үш ғасыр бодан болған елдің тізгінін Нұрағаңдай азаматтың ұстауы- Алланың халыққа берген сыйы еді. Қазақ халқы сан мың жылдар іздеген мұратына да, арманына да Нұрсұлтан Назарбаевтың арқасында жетті.Осы жылдарда біз Президентіміздің жарқылдаған келбетін, биік болмысын, кемел дарынын, ел басшысы ретіндегі көсем қасиеттерін айқын таныдық.


Алина. Н.Назарбаев – ұлттық дәстүрде тәр­биеленген, халқының бар қадір-қасиетін бойына жиған, тілін, тарихын, мәдение­тін, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін жетік білетін, ұлтын жан-тәнімен сүйетін, оның мәртебесін өсіріп келе жатқан, халқының үмітін, сенімін ақтап келе жатқан ұлт­жанды Азаматы; қалың елдің жанашыры; мұңдасы, тағдырласы; қорыққанға – қорған, тарыққанға – пана, зарыққанға сана бола білген өз елінің шын перзенті

«Мен өз халқымның жолында басымды бәйгеге тіккен адаммын. Маған ары, үшін жанын садаға ететін осындай текті халыққа, мені ұлым деп, перзентім деп төбесіне көтерген халыққа, арғы- бергідегі қазақ баласының бірде-бірінің пешенесіне бұйырмаған бақыты толық қанды, тәуелсіз мемлекет құрудың қасында болу бақытын бұйыртқан халыққа қызмет етуден артық ештеңенің керегі жоқ, осы жолда мен бойымдағы бар қайрат-қабілетімді, білім- білігімді аямай жұмсаймын, қандай да тәуекелге барамын» — деді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев

Жансая. Назарбаев – әлем мойындаған, жа­һан­ға атағы жеткен, жер жаһанға сөзі өтіп, айтқанын істетіп отырған бүгінгі за­манның лидері; дарынды қайраткер; табанды күрескер; туған халқының Бәйтерегі, Көсемі, Ке­меңгері. Бұл дүниеде біздің бір ғана Отанымыз бар, ол Тәуелсіз Қазақстан! Тәуелсіздік барлық Қазақстандықтар үшін аса қасиетті құндылық. Жұмыла отырып, біз тәуелсіз, өркендеген, саяси тұрақты Қазақстанды құрудамыз. «Мен өз халқымды сүйемін, оның мәні бала кезімнен сабыр мен парасатқа баулығанын мақтаныш тұтамын» деді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.

Елдар. Бұл дүниеде біздің бір ғана Отанымыз бар, ол Тәуелсіз Қазақстан! Тәуелсіздік барлық Қазақстандықтар үшін аса қасиетті құндылық. Жұмыла отырып, біз тәуелсіз, өркендеген, саяси тұрақты Қазақстанды құрудамыз. «Мен өз халқымды сүйемін, оның мәні бала кезімнен сабыр мен парасатқа баулығанын мақтаныш тұтамын» деді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.Алина. Елбасымыздың бойында жазушылықта қасиеттері бар.Атап айтсақ мынадай кітаптары жарық көрген:

Тарих тағылымдары және қазіргі заман “

Тарихтың тасқынында”.

Тәуелсіздіктің стратегиясы”.

Әлемнің эпицентрі.”

Оңсыз және солсыз”.

Еуразияның жүрегінде”.

Ойлармен халықпен бөлісемін”.

Қазақстанның құрыш профилі.”

Жүз жылға татитын он жыл

Мұғалім:Тақпақтарға кезек берсек.

Елдар. Бар әлемге шын танылдық міне, біз,
Елін сүйген Елбасы деп білеміз.
Тең аталып Қазақстан - Нұрсұлтан
Нұрсұлтан мен Қазақстан тұр егіз.
Алина. Күнге беттеп бара жатыр көш жүріп,
Елдің даңқы бар жаһанға естіліп.
Елбасыны құрметтейтін ерекше
Армысыздар, ақ пейілді көпшілік!

Нұрай. Бір басында кемеңгерлік, даналық,
Елін сүйген елі үшін жаралып.
Сол кісідей болса - болсын әр алып
Адамдықтың аласармас үлгісі
Бір өзінен жатқаны шын таралып
Бүгін Тұңғыш Президенттің күніне
Әсем әнді шырқата бір салалық!


Гүлжан : Ауыр күнді артымызға тастауы –
Қиын сәтте қиындықтан қашпауы.
Тілім, дінім, ұлтым қайта көгерген,

Елбасымыз Нұрағаңның бастауы


Жансая. Туды ұстап тура жолға түсіріп,
Жас Отанның өмірін де түсініп,
«Елім, жерім» деп ұрандап тайсалмай,
Бір керемет жасады - ау кісілік!

Айназ. Азаттық пен елге қонды тосқан бақ,
Қазақ елін мойындауда дос таңдап.
Елбасының еңбегімен нұрлана
Қазағымның мерейі тұр аспандап.

Жаслан.Елі үшін олжа салып қиырдан,
Ықпаған еш ауыртпалық, қиыннан.
Мерекеңіз құтты болсын көпшілік
Елбасының құрметіне жиылған

Гүлжан. Елі үшін көтеріп нар жүгін де,
Сенімі нық сезілетін үнінде.
Аты озған дүниедегі дүбірде
Нұрсұлтанмен кім мақтанбас бүгінде?!
Жансая. Ел тынысын тереңінен танып кең,
Шарапаты бар адамға дарып тең.
Елбасының есімі бұл тарихта
Қалар анық өшпес алтын әріппен.

Ақтілек. Отан дейміз от жаққан жерімізді, 
Отан дейміз өсірген елімізді 
Отан дейміз туған жер, атамекен 
Биік тау, орман, тоғай көлімізді

Айназ. Бүгінгі Астананың нұры қандай!

Көгінде желбіреген Туы қандай!

Еуропаның төрінде билік айттық,

Көрсеттік бейбіт жолды ұғынардай.

Нұрай. Сан ұлттың басын қосып Қазақстан

Бекемдеп саясатын іш пен тыстан

Елбасы, алдын ала болжай біліп,

Сүрінбей аман өттік дағдарыстан

Жыл сайын табыс қоссын табысыңа

Әр қазақ берік болсын намысына

Нұрсұлтан Назарбаев бастай берсін,

Нұрлы жол, Нұрлы заман бағытына!


Мұғалім:Енді балалар викториналық сұрақтарға жауап берешікші.

Викториналық сұрақтар:
1. Қ. Р - ның президентті кім?(Н. Ә. Назарбаев)
2. Н. Ә. Назарбаев қайда туған?(Алматы облысы, Қаскелең ауданы, Шамалған ауылы)
3. Н. Ә. Назарбаев қашан туған?(6 шілде, 1940 жылы туған)
4. Біздің елбасы қалай оқыды?(4 пен 5 - ке)
5. Н. Ә. Назарбаев қандай мамандық таңдады?(Металлургия)
6. Н. Ә. Назарбаев - тың бойында қандай қабілет бар?(адал, ашық, ақжарқын, мақсатқа жете білетін адам)
7. Н. Ә. Назарбаев қашан президент болып сайланды?(1 желтоқсан 1991 жылы.)
8. Астананың бұрынғы аттары қандай?(Целиноград, Ақмола.)
9. Қандай мемлекеттік мерекелерді білесіңдер?(1 мамыр, 4 маусым, 30 тамыз, 1 желтоқсан алғашқы президент күні, 16 маусым.)

Мұғалім: Бәріміз жақсы білетін Назарбаев, міне, осындай адам.

Қазақтың құлан жортса тұяғы тоза­тын, қыран ұшса қанаты талатын ұлан-ғайыр даласы бар. Ата-бабаларымыз ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қорғап қалған соншама алып далада, мұн­дай алып кеңістікте мемлекет құру қиынның қиыны еді. Бір кезде жығылған Орданы қайта тігу, құлаған туды қайта тіктеу, елдің елінің ғана, ердің ерінің ғана қолынан келетін іс еді. Бізде ондай елдің де барын, бізде ондай ердің де барын мақтан етеміз

Төле би атамыз айтқандай..... 
Уа, халқым, сөз қадірін білесің. 
Жаңбыр жаумаса, жер жетім,  
Басшысы болмаса, ел жетім. 
Көсіле шабар жерім бар,  
Тау көтерген елім бар. 
Қол бастайтын ерім бар,  
Атадан қалған сара жолым бар.
«Осындай тәуелсіз елімздің намысын қорғайтын, бүгінімізді ертеңіне жалғайтын, қазақ елінің болашағы үшін жауап беретін ұрпақ екенімізді еш уақытта есімізден шығармайық».

Туымыздың тұғыры берік, еліміздің еңсесі биік болсын! Тәуелсіз еліміздің іргесі мықты болсын!

.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Сыныптан тыс шара.ЕЛІН С?ЙГЕН ЕЛБАСЫ

Автор: Мусагалиева Перизат Сагынбековна

Дата: 07.12.2015

Номер свидетельства: 263208

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства