kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

8-сынып. Информатика. Электронды? кестелер. Кестелік процессорды? терезе интерфейсі.

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?ні: информатика

Сыныбы: 8 сынып

Та?ырыбы: Электронды?  кестелер. Кестелік процессорды? терезе  интерфейсі. Электронды?  кестелерді?  негізгі  ??ымдары.

Деректерді  енгізу, редакциялау  ж?не  пішімдеу

Жалпы ма?саты: О?ушыларды ЕХСЕL-дегі негізгі ??ымдармен, ж?мысты? кесте элементтерімен таныстыру. Ж?мысты? беттермен ?рекет ж?ргізуге, ж?мысты? кесте беттері арасында орын ауыстыру?а, ж?мысты? беттер ?осу?а, кесте та?баларыны? аттарын ?згертуге, ба?анны? ені мен жолды? биіктігін ?згертуге ?йрету.

К?тілетін н?тиже: MS Excel электронды? кестесін ж?ктей алады, ?яшы?тармен ж?мыстана біледі.

Блум бойынша жіктеу

Ма?саты

Т?рткі

(ашы? с?ра?, жа?даят, тапсырма)

Н?тиже

БА?АЛАУ

?алыптастырушы ба?алау

Критерий

Дескриптор

Білу

О?ушылар?а ?ткен тарауда?ы м?ліметтерді ?айталай отырып жа?а та?ырыпты бастау. О?ушыларды т?рлі-т?сті ?алам ар?ылы 4-топ?а б?лемін.

1.MS Word м?тіндік процессорында орындалатын іс-?рекеттерді ата?ыз (1-топ)

2. MS Word-да жа?а кестені ??ру жолдары ?андай? (2-топ)

3. Бір ?яшы?ты бірнеше ?яшы??а ?алай б?луге болады? (3-топ)

4. Кестеде ?андай ?оз?алыс ?дістері ?олданылады? (4-топ)

MS Word м?тіндік процессорында?ы іс-?рекеттер, жа?а ??жат ??ру жолдары, кесте ??ымдарымен таныса отырып электронды? кесте туралы біледі.

Топтарда ?зара ба?алау

М?тіндік процессорда орындалатын іс-?рекеттерді айта алу. Кесте  ??ымын білуі

Біледі

Білмеді

Т?сіну

MS Excel кестелік процессорын  іске ?осу, терезе элементтерін білу. Ж?мыс пара?ы ж?не жолдармен ба?андар туралы м?лімет беру.

MS Excel дегенді ?алай т?сінеміз?

MS Excel-ді? ж?мыс пара?ы деп нені айтар еді?із?

Ж?мыс кітабы дегенді ?алай т?сінесіз?

MS Excel туралы т?сінік бере алады. Ж?мыс пара?ы ж?не ж?мыс кітабы туралы жалпы ма?л?мат бере алады.

Топтарда ?зара ба?алау

MS Excel туралы т?сіндіру

Ж?мыс пара?ы туралы айта алуы

Ж?мыс кітабы ??ымын т?сіндіре білуі

Толы? т?сіндірді

Жартылай т?сіндірді

Т?сіндіре алмады

?олдану

Деректерді енгізу, редакциялау ж?не пішімдеуді ??ындыру.

Практикум (о?улы?та 98 бет)

4.Кестені? С ба?анында ж?не 4-жолында т?р?ан ?яшы?ты белгіле?із. А16, ?3 ?яшы?ын белгіле?із.

5.Басы А1 ?яшы?та?ы ж?не со?ы D5 ?яшы?та?ы болатын аума?ты белгіле?із.

6.2-пара?ты (Лист 2 пара?ын)шертіп, 2-пара??а ауысы?ыз, 3-пара??а ауысы?ыз, 1-пара??а ?айтып оралы?ыз.

7. MS Excel терезесін жабу жолдарын к?рсеті?із

Электронды? о?улы?ты ?олдана алады.  ??жатты пішімдей алады. ?яшы?тармен ж?мыс жасай алады.

Топтарда ?зара ба?алау

Редакциялауды, пішімдеуді білуі;

Кестеде ?яшы?тарды ерекшелей алуы;

Ж?мыс пара?ын алмастыра білуі

?яшы?тарды белгілей алады

?яшы? аума?ын белгіледі

Бір пара?тан екінші пара??а ауыстыра алды.

Терезені? жабу жолдарын біледі

Талдау

О?ушы ?з ж?мысыны? жа?сы н?тижелілігін к?рсете білу ар?ылы ерекшеленуі.

MICROSOFT OFFICE ба?дарламасында?ы

 MS Word ж?не MS Excel-ді? айырмашылы?ы неде? ??састы?ы мен айырмашылы?ын табы?ыз.

MS Word ж?не MS Excel-ді? айырмашылы?ын біледі, себебін айтып бере алады.

Топтарда ?зара ба?алау

Excel-ді? бас?а программалардан ажырата алуы.

Толы? ажырата алды

Жартылай ажыратты

Ажырата алмады

Жина?тау

?з пікіріні? ??ндылылы?ына ?згені сендіре алуы

MS Excel терезесіні? элементтерін с?йкестендіріп орналастыры?ыз

Терезе элементтерін с?йкестендіре алады

Ж?птарда ?зара ба?алау

Терезесіні? элементтерін с?йкестендіре алуы

С?йкестендіре алады

Жартылай с?йкестендірді

С?йкестендіре алмады

Ба?алау

MS Excel ба?дарламасын т?рлі салаларда ?олдану?а болатынды?ын ?йрету.

MS Excel электронды? кестесін ?андай салаларда ?олдану?а болады?

MS Excel электронды? кестесі  не ?шін ?ажет? Оны? к?мегімен сіз не істей алар еді?із?

MS Excel-ді т?рлі салаларда ?олдану?а болатынын біледі. Жа?даяттарды шеше алады.

Ж?птарда ?зара  ба?алау

О?ушы ?з ж?мысы барысында MS Excel-ді? ?олдану жолдарын біле алуы

?олдану жолдарын біледі

Жартылай біледі

Білмейді

Просмотр содержимого документа
«8-сынып. Информатика. Электронды? кестелер. Кестелік процессорды? терезе интерфейсі.»

Пәні: информатика

Сыныбы: 8 сынып

Тақырыбы: Электрондық кестелер. Кестелік процессордың терезе интерфейсі. Электрондық кестелердің негізгі ұғымдары.

Деректерді енгізу, редакциялау және пішімдеу

Жалпы мақсаты: Оқушыларды ЕХСЕL-дегі негізгі ұғымдармен, жұмыстық кесте элементтерімен таныстыру. Жұмыстық беттермен әрекет жүргізуге, жұмыстық кесте беттері арасында орын ауыстыруға, жұмыстық беттер қосуға, кесте таңбаларының аттарын өзгертуге, бағанның ені мен жолдың биіктігін өзгертуге үйрету.

Күтілетін нәтиже: MS Excel электрондық кестесін жүктей алады, ұяшықтармен жұмыстана біледі.

Блум бойынша жіктеу

Мақсаты

Түрткі

(ашық сұрақ, жағдаят, тапсырма)

Нәтиже

БАҒАЛАУ


Қалыптастырушы бағалау

Критерий

Дескриптор

Білу

Оқушыларға өткен тараудағы мәліметтерді қайталай отырып жаңа тақырыпты бастау. Оқушыларды түрлі-түсті қалам арқылы 4-топқа бөлемін.

1.MS Word мәтіндік процессорында орындалатын іс-әрекеттерді атаңыз (1-топ)

2. MS Word-да жаңа кестені құру жолдары қандай? (2-топ)

3. Бір ұяшықты бірнеше ұяшыққа қалай бөлуге болады? (3-топ)

4. Кестеде қандай қозғалыс әдістері қолданылады? (4-топ)

MS Word мәтіндік процессорындағы іс-әрекеттер, жаңа құжат құру жолдары, кесте ұғымдарымен таныса отырып электрондық кесте туралы біледі.

Топтарда өзара бағалауМәтіндік процессорда орындалатын іс-әрекеттерді айта алу. Кесте ұғымын білуі

Біледі


Білмеді
Түсіну

MS Excel кестелік процессорын іске қосу, терезе элементтерін білу. Жұмыс парағы және жолдармен бағандар туралы мәлімет беру.

MS Excel дегенді қалай түсінеміз?


MS Excel-дің жұмыс парағы деп нені айтар едіңіз?


Жұмыс кітабы дегенді қалай түсінесіз?MS Excel туралы түсінік бере алады. Жұмыс парағы және жұмыс кітабы туралы жалпы мағлұмат бере алады.
Топтарда өзара бағалауMS Excel туралы түсіндіру

Жұмыс парағы туралы айта алуы


Жұмыс кітабы ұғымын түсіндіре білуіТолық түсіндірді


Жартылай түсіндірді


Түсіндіре алмады

Қолдану

Деректерді енгізу, редакциялау және пішімдеуді ұғындыру.


Практикум (оқулықта 98 бет)

4.Кестенің С бағанында және 4-жолында тұрған ұяшықты белгілеңіз. А16, Ғ3 ұяшығын белгілеңіз.

5.Басы А1 ұяшықтағы және соңы D5 ұяшықтағы болатын аумақты белгілеңіз.

6.2-парақты (Лист 2 парағын)шертіп, 2-параққа ауысыңыз, 3-параққа ауысыңыз, 1-параққа қайтып оралыңыз.

7. MS Excel терезесін жабу жолдарын көрсетіңіз

Электрондық оқулықты қолдана алады. Құжатты пішімдей алады. Ұяшықтармен жұмыс жасай алады.

Топтарда өзара бағалау
Редакциялауды, пішімдеуді білуі;

Кестеде ұяшықтарды ерекшелей алуы;

Жұмыс парағын алмастыра білуі

Ұяшықтарды белгілей алады


Ұяшық аумағын белгіледі


Бір парақтан екінші параққа ауыстыра алды.


Терезенің жабу жолдарын біледі


Талдау

Оқушы өз жұмысының жақсы нәтижелілігін көрсете білу арқылы ерекшеленуі.

MICROSOFT OFFICE бағдарламасындағы

MS Word және MS Excel-дің айырмашылығы неде? Ұқсастығы мен айырмашылығын табыңыз.


MS Word және MS Excel-дің айырмашылығын біледі, себебін айтып бере алады.


Топтарда өзара бағалау


Excel-дің басқа программалардан ажырата алуы.


Толық ажырата алды


Жартылай ажыратты


Ажырата алмады


Жинақтау

Өз пікірінің құндылылығына өзгені сендіре алуы

MS Excel терезесінің элементтерін сәйкестендіріп орналастырыңыз

Терезе элементтерін сәйкестендіре алады

Жұптарда өзара

бағалау

Терезесінің элементтерін сәйкестендіре алуы


Сәйкестендіре алады

Жартылай сәйкестендірді

Сәйкестендіре алмады


Бағалау

MS Excel бағдарламасын түрлі салаларда қолдануға болатындығын үйрету.

MS Excel электрондық кестесін қандай салаларда қолдануға болады?


MS Excel электрондық кестесі не үшін қажет? Оның көмегімен сіз не істей алар едіңіз?MS Excel-ді түрлі салаларда қолдануға болатынын біледі. Жағдаяттарды шеше алады.

Жұптарда өзара

бағалау

Оқушы өз жұмысы барысында MS Excel-дің қолдану жолдарын біле алуы


Қолдану жолдарын біледі

Жартылай біледі

БілмейдіПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
8-сынып. Информатика. Электронды? кестелер. Кестелік процессорды? терезе интерфейсі.

Автор: Мухатова Л?йл? Шалабаевна

Дата: 07.03.2016

Номер свидетельства: 302978

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(176) "Урок по информатике на тему "Электронды? кесте. Кестелік процессорды? терезе интерфейсі" (8 класс)"
  ["seo_title"] => string(95) "urokpoinformatikienatiemueliektrondykkiestiekiestielikprotsiessordyntieriezieintierfieisi8klass"
  ["file_id"] => string(6) "311021"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1459147276"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(118) "Блум таксономиясында ??рыл?ан саба? та?ырыбы: Электронды кестелер"
  ["seo_title"] => string(73) "blum-taksonomiiasynda-k-u-rylg-an-sabak-tak-yryby-eliektrondy-kiestielier"
  ["file_id"] => string(6) "210209"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1431401332"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства