kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Компьютерлік техниканы? даму ?рдісі

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Компьютерлік техниканы? даму ?рдісі
Ма?саты:
Білімділік: Компьютерлік техниканы? даму туралы ма?л?мат беру, ?лы т?л?аларды? жа?алы?тарымен таныстыру, тарихи деректер ар?ылы а?парат ??ралдарына ?ызы?ушылы?ын ?алыптастыру.
Дамытушылы?: О?ушыларды зерттеу ж?мысын ж?ргізе білуге ба?ыттау, шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту, а?парат ??ралдарымен ж?мыс жасай білуге баулу.
Т?рбиелік: О?ушыларды е?бекке баулу, білімді, б?секеге ?абілетті іскер ?рпа? т?рбиелеу.
Саба?ты? т?рi: Жа?а саба?.
Саба?ты? типі: Сайыс саба?.
Саба? ?дісі: Т?сіндіру, д?лелдеу, с?ра? - жауап, талдау.
Саба?ты? к?рнекiлiктері: интерактивті та?та, слайдтар, кестелер.
П?наралы? байланыс: тарих, дене
Саба? жоспары:

І. О?ушыларды ?йымдастыру /2 мин/
- С?лемдесу, т?гелдеу, назарларын саба??а аудару, топ?а б?лу
ІІ. ?йге берілген тапсырманы тексеру:
- «Кім мы?ты», /5 мин/
- «Адас?ан «?ріптер» /3мин/
ІІІ. Жа?а та?ырыпты т?сіндіру /20 мин/
ІV. Жа?а саба?ты ?орытындылау:
- «А?и?атты а?парат», /5 мин/
- Сергіту с?ті /1 мин/
- «Ж?зден ж?йрік – мы?нан т?лпар» /6 мин/
- «Кім білімді» / 2 мин/

V. ?йге тапсырма беру.
- Ба?алау /1 мин/

Саба?ты? барысы:
І. ?йымдастыру
О?ушылармен амандасу, оларды т?гендеу, ??ралдарын, саба??а дайынды?ын тексеру, назарларын саба??а аудару, топ?а б?лу
Б?гін біз информатикадан айлы? апталы?ымызды? ашы? саба?ын бастаймыз. Саба?ты бастамас б?рын мен сендерді екі топ?а б?лемін. 1 топты? атын «А?парат», ал 2 топты? атын «Компьютер» деп ?оямын.
ІІ. ?йге берілген тапсырманы тексеру
Ал?аш?ы айдарымызды бастайы? «Кім мы?ты» деп аталады.
Б?л айдарымызда ?й тапсырмасы беріледі онда келесі слайдта?ы с?ра?тар?а жауап беру керек. ?р д?рыс жауап берген о?ушы?а 4 ?пайдан беріліп отырады. /5 мин/

1. Компьютер дегеніміз не?
2. А?паратты ?алай ?ор?ау?а болады?
3. Компьютерлік вирус дегеніміз не?
4. А?парат дегеніміз не?
5. ?андай архиватор программасын білесі??
6. А?паратты? ?асиеттерін ата?
7. Адам а?паратты ?алай ?абылдайды?
8. Вирустан ?ор?айтын программаларды не деп айтамыз?

Келесі айдарымыз «Адас?ан ?ріптер» деп аталады, м?нда адас?ан ?ріптерді табу ар?ылы с?з ??растыру керек. /3 мин/
Б?л б?лімде екі топ?ада тапсырма беріледі. Ойынны? шарты бойынша м?нда ?ай о?ушы тапсырмаларды д?рыс орындаса 5 ?пай беріледі.

1. Вирустан ?ор?ау программасыны? т?рі.
еврироз, дорокт, детторке

2. ?орша?ан ортадан алатын білім, м?лімет немесе команда.
ра?атап

ІІІ. Жа?а та?ырыпты т?сіндіру
І. Компьютерлік техниканы? даму ?рдісі /20 мин/
Компьютерлік техниканы? дамуы оны? ішкі ??рылымдарыны? дамуына с?йкес ?туде. ?ткен ?асырда?ы жетпісінші жылдарды мини - компьютерлерді? дамуы деп атаса?, одан кейін дербес компьютерлерді? пайда болуы басталды да, жалпылай интернеттендірумен ?асыр ая?талды. Со??ы уа?ыттарда компьютерлік техниканы? дамуыны? басты ?рдісі ЭЕМ - ні? экономика?а, саясат?а, ?ылым?а, білімге, денсаулы? саласына, ?скери ма?саттар?а ж?не к?нделікті ?мірге ке?інен енгізілуі болып табылады. Компьютер ?мірімізді? бір б?лшегіне айналды. Оны? ?олданылу саласы ?л?ая т?суде. Тіпті о?ушыларды? ?зі ?й тапсырмасын компьютерді? к?мегімен орындау ?йреншікті жа?дай?а айналды.
Компьютерді? дамуыны? бесінші е? к?рделі буыны – виртуалды ?лемде к?ріністі?, ?имылды?, дауысты? к?мегімен адам?а сезіну ар?ылы берілетін компьютерлер. Б?гінде м?ндай компьютерлерді ?олдану адамзатты? іс - ?рекетінде ке?інен пайдаланып келеді, мысалы: жобалау мен дизайнда, пайдалы ?азбаларды іздестіруде ж?не ?ндіруде, ?скери технологияларда, ??рылыста, маркетинг пен жарнамада ж?не т. б.
Компьютерлерді?, байланыс ??ралдары мен т?рмысты? техникаларды? ?демелі дамуы бір - бірін толы?тырып, бірі??ай кешенге айналуда. ?мбебап компьютерлерді? орнын жа?а ??рыл?ылар – смартфондар алмастыруда. ?алта компьютерлері к?беюде. Жа?а ЭЕМ - ді жасауда ?сіресе ?уатты компьютерлерге, оны? ішінде, ы?шам дербес компьютерлерге к?п к??іл б?лінуде.
?азіргі уа?ытта нейрокомпьютерлер базасына б?лінген ЭЕМ - ні? алтыншы буынын жасауда ізденіс ж?мыстары ж?ргізіліп жатыр. Шамамен 2020 - 2025 жылдары молекуларлы? компьютерлік, квантты? компьютерлер, био компьютерлер ж?не оптикалы? компьютерлер шы?арылуы ?бден м?мкін.

Келесі айдарымыз «А?и?атты а?парат» деп аталады, я?ни біз б?гін жа?а саба?ты ?орытындылаймыз. Сонды?тан келесі с?ра?тар?а жауап беру ?ажет. Слайд?а назар аудары?ыздар. Слайдта?ы 5 с?ра?ты? біреуіне толы? жауап беріп оны WordPad ба?дарламасына енгізетін болса онда ол о?ушы?а 4 ?пай беріледі. /5 мин/
1. Компьютерлік ?рдісті? дамуы ?ай салада ?олданылуда?
2. Компьютерді? дамуыны? бесінші буыны ?андай?
3. ЭЕМ негізгі буыны нешеге б?лінеді?
4. ?азіргі шы?ып жат?ан компьютерді? жа?а т?рлерін ата?ыздар
5. Болаша?та?ы компьютерлер ?андай болма??

Осыдан кейін «Сергіту с?ті» айдарында біз орнымыздан т?рып келесі жатты?уымызды бастаймыз. /1 мин/

Шаршаса?дар, балалар,
?олдары?ды созы?дар.
Сауса?тармен ойна?дар,
?олдары?ды серме?дер.
Денелерi? шыны?сын,
Саналары? тыны?сын.

?олдары?ды к?тері?дер – бір дейік.
К?п отырып, ?атты шаршап ж?рмейік.
?олды созды?, басты б?рды? – екі деп,
?оз?алыспен ?рбір адам жетіледі.
Ал?а, арт?а ?арады? та – ?ш дедік.
Та?ы жа?а жатты?улар істедік.
Т?сірейік ?олды т?рт пен бесті айтып,
Отырайы? к??ілді енді мар?айтып.

Келесі айдарымыз “Ж?зден ж?йрік – мы?нан т?лпар”
?р о?ушы?а м?тін теру бойынша жеке тапсырма беріледі. Сол тапсырманы жылдам жазып 5 минутты? ішінде ая?тау керек. Ойын шарты бойынша жылдам ая?та?ан о?ушы?а 5 ?пай беріледі. /6 мин/
Со??ы айдарымыз «Кім білімді!» деп аталады. М?нда слайдта суреттер беріледі. Сол суреттерді аны?тап д?рыс атауларын айту керек. ?р жауап?а 5 ?пайдан беріледі.

V. ?йге тапсырма:
Компьютерлік техниканы? ?рдісі

Ба?алау
Топ «Кім мы?ты» «Адас?ан с?здер» «А?и?атты а?парат» «Кім білімді» Жалпы ?пай
«А?парат»
«Компьютер»
Топта?ы белсенділік таныт?ан о?ушыларды ба?алау.

Саба?ты? та?ырыбы: Компьютерлік техниканы? даму ?рдісі
Ма?саты:
Білімділік: Компьютерлік техниканы? даму туралы ма?л?мат беру, ?лы т?л?аларды? жа?алы?тарымен таныстыру, тарихи деректер ар?ылы а?парат ??ралдарына ?ызы?ушылы?ын ?алыптастыру.
Дамытушылы?: О?ушыларды зерттеу ж?мысын ж?ргізе білуге ба?ыттау, шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту, а?парат ??ралдарымен ж?мыс жасай білуге баулу.
Т?рбиелік: О?ушыларды е?бекке баулу, білімді, б?секеге ?абілетті іскер ?рпа? т?рбиелеу.
Саба?ты? т?рi: Жа?а саба?.
Саба?ты? типі: Сайыс саба?.
Саба? ?дісі: Т?сіндіру, д?лелдеу, с?ра? - жауап, талдау.
Саба?ты? к?рнекiлiктері: интерактивті та?та, слайдтар, кестелер.
П?наралы? байланыс: тарих, дене
Саба? жоспары:

І. О?ушыларды ?йымдастыру /2 мин/
- С?лемдесу, т?гелдеу, назарларын саба??а аудару, топ?а б?лу
ІІ. ?йге берілген тапсырманы тексеру:
- «Кім мы?ты», /5 мин/
- «Адас?ан «?ріптер» /3мин/
ІІІ. Жа?а та?ырыпты т?сіндіру /20 мин/
ІV. Жа?а саба?ты ?орытындылау:
- «А?и?атты а?парат», /5 мин/
- Сергіту с?ті /1 мин/
- «Ж?зден ж?йрік – мы?нан т?лпар» /6 мин/
- «Кім білімді» / 2 мин/

V. ?йге тапсырма беру.
- Ба?алау /1 мин/

Саба?ты? барысы:
І. ?йымдастыру
О?ушылармен амандасу, оларды т?гендеу, ??ралдарын, саба??а дайынды?ын тексеру, назарларын саба??а аудару, топ?а б?лу
Б?гін біз информатикадан айлы? апталы?ымызды? ашы? саба?ын бастаймыз. Саба?ты бастамас б?рын мен сендерді екі топ?а б?лемін. 1 топты? атын «А?парат», ал 2 топты? атын «Компьютер» деп ?оямын.
ІІ. ?йге берілген тапсырманы тексеру
Ал?аш?ы айдарымызды бастайы? «Кім мы?ты» деп аталады.
Б?л айдарымызда ?й тапсырмасы беріледі онда келесі слайдта?ы с?ра?тар?а жауап беру керек. ?р д?рыс жауап берген о?ушы?а 4 ?пайдан беріліп отырады. /5 мин/

1. Компьютер дегеніміз не?
2. А?паратты ?алай ?ор?ау?а болады?
3. Компьютерлік вирус дегеніміз не?
4. А?парат дегеніміз не?
5. ?андай архиватор программасын білесі??
6. А?паратты? ?асиеттерін ата?
7. Адам а?паратты ?алай ?абылдайды?
8. Вирустан ?ор?айтын программаларды не деп айтамыз?

Келесі айдарымыз «Адас?ан ?ріптер» деп аталады, м?нда адас?ан ?ріптерді табу ар?ылы с?з ??растыру керек. /3 мин/
Б?л б?лімде екі топ?ада тапсырма беріледі. Ойынны? шарты бойынша м?нда ?ай о?ушы тапсырмаларды д?рыс орындаса 5 ?пай беріледі.

1. Вирустан ?ор?ау программасыны? т?рі.
еврироз, дорокт, детторке

2. ?орша?ан ортадан алатын білім, м?лімет немесе команда.
ра?атап

ІІІ. Жа?а та?ырыпты т?сіндіру
І. Компьютерлік техниканы? даму ?рдісі /20 мин/
Компьютерлік техниканы? дамуы оны? ішкі ??рылымдарыны? дамуына с?йкес ?туде. ?ткен ?асырда?ы жетпісінші жылдарды мини - компьютерлерді? дамуы деп атаса?, одан кейін дербес компьютерлерді? пайда болуы басталды да, жалпылай интернеттендірумен ?асыр ая?талды. Со??ы уа?ыттарда компьютерлік техниканы? дамуыны? басты ?рдісі ЭЕМ - ні? экономика?а, саясат?а, ?ылым?а, білімге, денсаулы? саласына, ?скери ма?саттар?а ж?не к?нделікті ?мірге ке?інен енгізілуі болып табылады. Компьютер ?мірімізді? бір б?лшегіне айналды. Оны? ?олданылу саласы ?л?ая т?суде. Тіпті о?ушыларды? ?зі ?й тапсырмасын компьютерді? к?мегімен орындау ?йреншікті жа?дай?а айналды.
Компьютерді? дамуыны? бесінші е? к?рделі буыны – виртуалды ?лемде к?ріністі?, ?имылды?, дауысты? к?мегімен адам?а сезіну ар?ылы берілетін компьютерлер. Б?гінде м?ндай компьютерлерді ?олдану адамзатты? іс - ?рекетінде ке?інен пайдаланып келеді, мысалы: жобалау мен дизайнда, пайдалы ?азбаларды іздестіруде ж?не ?ндіруде, ?скери технологияларда, ??рылыста, маркетинг пен жарнамада ж?не т. б.
Компьютерлерді?, байланыс ??ралдары мен т?рмысты? техникаларды? ?демелі дамуы бір - бірін толы?тырып, бірі??ай кешенге айналуда. ?мбебап компьютерлерді? орнын жа?а ??рыл?ылар – смартфондар алмастыруда. ?алта компьютерлері к?беюде. Жа?а ЭЕМ - ді жасауда ?сіресе ?уатты компьютерлерге, оны? ішінде, ы?шам дербес компьютерлерге к?п к??іл б?лінуде.
?азіргі уа?ытта нейрокомпьютерлер базасына б?лінген ЭЕМ - ні? алтыншы буынын жасауда ізденіс ж?мыстары ж?ргізіліп жатыр. Шамамен 2020 - 2025 жылдары молекуларлы? компьютерлік, квантты? компьютерлер, био компьютерлер ж?не оптикалы? компьютерлер шы?арылуы ?бден м?мкін.

Келесі айдарымыз «А?и?атты а?парат» деп аталады, я?ни біз б?гін жа?а саба?ты ?орытындылаймыз. Сонды?тан келесі с?ра?тар?а жауап беру ?ажет. Слайд?а назар аудары?ыздар. Слайдта?ы 5 с?ра?ты? біреуіне толы? жауап беріп оны WordPad ба?дарламасына енгізетін болса онда ол о?ушы?а 4 ?пай беріледі. /5 мин/
1. Компьютерлік ?рдісті? дамуы ?ай салада ?олданылуда?
2. Компьютерді? дамуыны? бесінші буыны ?андай?
3. ЭЕМ негізгі буыны нешеге б?лінеді?
4. ?азіргі шы?ып жат?ан компьютерді? жа?а т?рлерін ата?ыздар
5. Болаша?та?ы компьютерлер ?андай болма??

Осыдан кейін «Сергіту с?ті» айдарында біз орнымыздан т?рып келесі жатты?уымызды бастаймыз. /1 мин/

Шаршаса?дар, балалар,
?олдары?ды созы?дар.
Сауса?тармен ойна?дар,
?олдары?ды серме?дер.
Денелерi? шыны?сын,
Саналары? тыны?сын.

?олдары?ды к?тері?дер – бір дейік.
К?п отырып, ?атты шаршап ж?рмейік.
?олды созды?, басты б?рды? – екі деп,
?оз?алыспен ?рбір адам жетіледі.
Ал?а, арт?а ?арады? та – ?ш дедік.
Та?ы жа?а жатты?улар істедік.
Т?сірейік ?олды т?рт пен бесті айтып,
Отырайы? к??ілді енді мар?айтып.

Келесі айдарымыз “Ж?зден ж?йрік – мы?нан т?лпар”
?р о?ушы?а м?тін теру бойынша жеке тапсырма беріледі. Сол тапсырманы жылдам жазып 5 минутты? ішінде ая?тау керек. Ойын шарты бойынша жылдам ая?та?ан о?ушы?а 5 ?пай беріледі. /6 мин/
Со??ы айдарымыз «Кім білімді!» деп аталады. М?нда слайдта суреттер беріледі. Сол суреттерді аны?тап д?рыс атауларын айту керек. ?р жауап?а 5 ?пайдан беріледі.

V. ?йге тапсырма:
Компьютерлік техниканы? ?рдісі

Ба?алау
Топ «Кім мы?ты» «Адас?ан с?здер» «А?и?атты а?парат» «Кім білімді» Жалпы ?пай
«А?парат»
«Компьютер»
Топта?ы белсенділік таныт?ан о?ушыларды ба?алау.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Компьютерлік техниканы? даму ?рдісі»

Сабақтың тақырыбы: Компьютерлік техниканың даму үрдісі
Мақсаты:
Білімділік: Компьютерлік техниканың даму туралы мағлұмат беру, ұлы тұлғалардың жаңалықтарымен таныстыру, тарихи деректер арқылы ақпарат құралдарына қызығушылығын қалыптастыру.
Дамытушылық: Оқушыларды зерттеу жұмысын жүргізе білуге бағыттау, шығармашылық қабілеттерін дамыту, ақпарат құралдарымен жұмыс жасай білуге баулу.
Тәрбиелік: Оқушыларды еңбекке баулу, білімді, бәсекеге қабілетті іскер ұрпақ тәрбиелеу.
Сабақтың түрi: Жаңа сабақ.
Сабақтың типі: Сайыс сабақ.
Сабақ әдісі: Түсіндіру, дәлелдеу, сұрақ - жауап, талдау.
Сабақтың көрнекiлiктері: интерактивті тақта, слайдтар, кестелер.
Пәнаралық байланыс: тарих, дене
Сабақ жоспары:

І. Оқушыларды ұйымдастыру /2 мин/
- Сәлемдесу, түгелдеу, назарларын сабаққа аудару, топқа бөлу
ІІ. Үйге берілген тапсырманы тексеру:
- «Кім мықты», /5 мин/
- «Адасқан «әріптер» /3мин/
ІІІ. Жаңа тақырыпты түсіндіру /20 мин/
ІV. Жаңа сабақты қорытындылау:
- «Ақиқатты ақпарат», /5 мин/
- Сергіту сәті /1 мин/
- «Жүзден жүйрік – мыңнан тұлпар» /6 мин/
- «Кім білімді» / 2 мин/

V. Үйге тапсырма беру.
- Бағалау /1 мин/

Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру
Оқушылармен амандасу, оларды түгендеу, құралдарын, сабаққа дайындығын тексеру, назарларын сабаққа аудару, топқа бөлу
Бүгін біз информатикадан айлық апталығымыздың ашық сабағын бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын мен сендерді екі топқа бөлемін. 1 топтың атын «Ақпарат», ал 2 топтың атын «Компьютер» деп қоямын.
ІІ. Үйге берілген тапсырманы тексеру
Алғашқы айдарымызды бастайық «Кім мықты» деп аталады.
Бұл айдарымызда үй тапсырмасы беріледі онда келесі слайдтағы сұрақтарға жауап беру керек. Әр дұрыс жауап берген оқушыға 4 ұпайдан беріліп отырады. /5 мин/

1. Компьютер дегеніміз не?
2. Ақпаратты қалай қорғауға болады?
3. Компьютерлік вирус дегеніміз не?
4. Ақпарат дегеніміз не?
5. Қандай архиватор программасын білесің?
6. Ақпараттың қасиеттерін ата?
7. Адам ақпаратты қалай қабылдайды?
8. Вирустан қорғайтын программаларды не деп айтамыз?

Келесі айдарымыз «Адасқан әріптер» деп аталады, мұнда адасқан әріптерді табу арқылы сөз құрастыру керек. /3 мин/
Бұл бөлімде екі топқада тапсырма беріледі. Ойынның шарты бойынша мұнда қай оқушы тапсырмаларды дұрыс орындаса 5 ұпай беріледі.

1. Вирустан қорғау программасының түрі.
еврироз, дорокт, детторке

2. Қоршаған ортадан алатын білім, мәлімет немесе команда.
рақатап

ІІІ. Жаңа тақырыпты түсіндіру
І. Компьютерлік техниканың даму үрдісі /20 мин/
Компьютерлік техниканың дамуы оның ішкі құрылымдарының дамуына сәйкес өтуде. Өткен ғасырдағы жетпісінші жылдарды мини - компьютерлердің дамуы деп атасақ, одан кейін дербес компьютерлердің пайда болуы басталды да, жалпылай интернеттендірумен ғасыр аяқталды. Соңғы уақыттарда компьютерлік техниканың дамуының басты үрдісі ЭЕМ - нің экономикаға, саясатқа, ғылымға, білімге, денсаулық саласына, әскери мақсаттарға және күнделікті өмірге кеңінен енгізілуі болып табылады. Компьютер өміріміздің бір бөлшегіне айналды. Оның қолданылу саласы ұлғая түсуде. Тіпті оқушылардың өзі үй тапсырмасын компьютердің көмегімен орындау үйреншікті жағдайға айналды.
Компьютердің дамуының бесінші ең күрделі буыны – виртуалды әлемде көріністің, қимылдың, дауыстың көмегімен адамға сезіну арқылы берілетін компьютерлер. Бүгінде мұндай компьютерлерді қолдану адамзаттың іс - әрекетінде кеңінен пайдаланып келеді, мысалы: жобалау мен дизайнда, пайдалы қазбаларды іздестіруде және өндіруде, әскери технологияларда, құрылыста, маркетинг пен жарнамада және т. б.
Компьютерлердің, байланыс құралдары мен тұрмыстық техникалардың үдемелі дамуы бір - бірін толықтырып, біріңғай кешенге айналуда. Әмбебап компьютерлердің орнын жаңа құрылғылар – смартфондар алмастыруда. Қалта компьютерлері көбеюде. Жаңа ЭЕМ - ді жасауда әсіресе қуатты компьютерлерге, оның ішінде, ықшам дербес компьютерлерге көп көңіл бөлінуде.
Қазіргі уақытта нейрокомпьютерлер базасына бөлінген ЭЕМ - нің алтыншы буынын жасауда ізденіс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шамамен 2020 - 2025 жылдары молекуларлық компьютерлік, кванттық компьютерлер, био компьютерлер және оптикалық компьютерлер шығарылуы әбден мүмкін.

Келесі айдарымыз «Ақиқатты ақпарат» деп аталады, яғни біз бүгін жаңа сабақты қорытындылаймыз. Сондықтан келесі сұрақтарға жауап беру қажет. Слайдқа назар аударыңыздар. Слайдтағы 5 сұрақтың біреуіне толық жауап беріп оны WordPad бағдарламасына енгізетін болса онда ол оқушыға 4 ұпай беріледі. /5 мин/
1. Компьютерлік үрдістің дамуы қай салада қолданылуда?
2. Компьютердің дамуының бесінші буыны қандай?
3. ЭЕМ негізгі буыны нешеге бөлінеді?
4. Қазіргі шығып жатқан компьютердің жаңа түрлерін атаңыздар
5. Болашақтағы компьютерлер қандай болмақ?

Осыдан кейін «Сергіту сәті» айдарында біз орнымыздан тұрып келесі жаттығуымызды бастаймыз. /1 мин/

Шаршасаңдар, балалар,
Қолдарыңды созыңдар.
Саусақтармен ойнаңдар,
Қолдарыңды сермеңдер.
Денелерiң шынықсын,
Саналарың тынықсын.

Қолдарыңды көтеріңдер – бір дейік.
Көп отырып, қатты шаршап жүрмейік.
Қолды создық, басты бұрдық – екі деп,
Қозғалыспен әрбір адам жетіледі.
Алға, артқа қарадық та – үш дедік.
Тағы жаңа жаттығулар істедік.
Түсірейік қолды төрт пен бесті айтып,
Отырайық көңілді енді марқайтып.

Келесі айдарымыз “Жүзден жүйрік – мыңнан тұлпар”
Әр оқушыға мәтін теру бойынша жеке тапсырма беріледі. Сол тапсырманы жылдам жазып 5 минуттың ішінде аяқтау керек. Ойын шарты бойынша жылдам аяқтаған оқушыға 5 ұпай беріледі. /6 мин/
Соңғы айдарымыз «Кім білімді!» деп аталады. Мұнда слайдта суреттер беріледі. Сол суреттерді анықтап дұрыс атауларын айту керек. Әр жауапқа 5 ұпайдан беріледі.

V. Үйге тапсырма:
Компьютерлік техниканың үрдісі

Бағалау
Топ «Кім мықты» «Адасқан сөздер» «Ақиқатты ақпарат» «Кім білімді» Жалпы ұпай
«Ақпарат»
«Компьютер»
Топтағы белсенділік танытқан оқушыларды бағалау.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
Компьютерлік техниканы? даму ?рдісі

Автор: Косанова Нуршат Танжариковна

Дата: 12.02.2016

Номер свидетельства: 292285

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(68) "Компьютерлік техниканың даму үрдісі."
  ["seo_title"] => string(39) "komp_iutierlik_tiekhnikanyn_damu_urdisi"
  ["file_id"] => string(6) "356957"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1478674684"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(99) "Саба?ты? та?ырыбы: Компьютерлік техниканы? даму ?рдісі "
  ["seo_title"] => string(59) "sabak-tyn-tak-yryby-komp-iutierlik-tiekhnikanyn-damu-urdisi"
  ["file_id"] => string(6) "137655"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1417416811"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(67) "Компьютерлік техниканы? даму ?рдісі "
  ["seo_title"] => string(41) "komp-iutierlik-tiekhnikanyn-damu-urdisi-2"
  ["file_id"] => string(6) "195711"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1427957287"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(67) "Компьютерлік техниканың даму үрдісі"
  ["seo_title"] => string(41) "komp_iutierlik_tiekhnikanyn_damu_urdisi_1"
  ["file_id"] => string(6) "433326"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1508420270"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(68) ""Компьютерлік техниканы? даму ?рдісі" "
  ["seo_title"] => string(41) "komp-iutierlik-tiekhnikanyn-damu-urdisi-1"
  ["file_id"] => string(6) "154804"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1421216377"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства