kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

География ?леміне саяхат!

Нажмите, чтобы узнать подробности

                             География ?леміне саяхат!

География курсы бойынша  10-сынып о?ушыларыны? ал?ан білімдерін ?айталау, ?орытындылау, материалды ме?геру д?режесін тексеру, п?нге ?ызы?ушылы?ы,логикалы? ойлау ?абілетін дамыту,сынып лидерін табу ма?сатында «География ?леміне саяхат»саба?ы  ?ткізілді.

К?рнекілік ??ралдар ретінде та?да интерактив та?та, сандар жазыл?ан кестелер,карточкалар,плакаттар, марапаттау ?а?аздары пайдаланылады.

Саба? барысы: а) ?йымдастыру. (о?ушылармен м??алімдерді орналастыру)  

 ?) м??алімні? кіріспе с?зі.Б?гінгі ?ортындылау –«География ?леміне саяхат»та?ырыбына арнал?ан саба? ойын т?рінде ?теді.Саба? бойы географиядан ал?ан білімдері?ді ?олдана отырып, ?ойыл?ан ?ойыл?ан с?ра?тар?а жауап бері?іздер.География саба?ында ал?ан білімдері?ізді мына турларда к?рсете аласыздар. 1«Б?йге»;»; 2«Ойлан тап»; 3-«Жор?а»; 4-«Кім жылдам» 5 -5«Деватты?  тапсырма. 6- «Ой ?оз?ау» 7-«Апат?а  ?шыра?андар?а   к?мекке ?мытылу»;.

?атысушылар 10 «а» «?»сыныбынан барлы?ы 10 о?ушы

1-тур – «Б?йге» тез жауап берген о?ушы 10 ?пай алады

1. Ауа ?ысымын ?лшейтін ??рал (барометр)

2.Атмосфераны? т?менгі ?абаты(трофесфера)

3. Африканы? ?нді м?хитында?ы аралы(Мадагаскар)

4. Д.ж   е? ?лкен ш?лі(Сарарха)

5.Тау жыныстарыны? жасы ?алай ажыратылады (абсолюттік,салыстырмалы)

6. Е? ежелгі материктер (лавразия,гандвана)

7. Ауа ?ысымын ?лшейтін ??рал (бараметор –анероид)

8. Солт?ст?стік Америкада?ы т?бек (Аляска)

9. «Фиат» автомобиль фирмасы ?ай мемлекетте орналас?ан (Италия)

10. Ысты? су мен бу о?тын -о?тын ат?ылап т?ратын б?ла? (гейзер)

11. Е? кіші материк (Австралия)

12. ?.Р таби?ат зоналары (орман дала, дала, ш?л- ш?лейт)

13. Жер бедеріні? ?алыптасуына ?сер етуші к?штер (ішкі, сырт?ы)

14.Доссор Ма?атта не ?ндіріледі? (м?най газ)

15. Жауын- шашын мол т?сетін елді мекен (Черапунджи)

16. Жылы жерде ж?ретін ??с (тырна)

17. Емен ?анша жыл жасайды (2000ж)

18. ?ор?алжын ?оры?ында ?я салатын ??с (?о?и?аз)

19. Сірі?ке шырпысы ?айсы а?аштан жасалады (к?ктерек)

20. Физикалы? –географиялы? таби?и айма?ты? жиынты?ын зерттейтін сала (ландшафт)

1-тур бойнша ?пайы аз  бір о?ушы сайыстан шы?ады

2-тур  «Ойлан тап» ж?мба?ты шешіп жауабын 2 тілде айту

 1. Бар ма, жо? па,Оны аны? білмейсін,

Ол жо? жерде.?мір с?ріп ж?рмейсі? (ауа,воздух air)\

2.?осып алып к?з Бірі жары?та к?реді,Бірі ?ара??ыда к?реді

(ай,к?н-луна,сольнце moon,sun)

3. Жарытысы жадыратып н?р себеді,?ал?аны ?ара ма?пал б?ркенеді

(т?улік –сутка day)

4.Бейнесі суда дірілдейді,?арма??а біра? ілінбейді (ай-луна moon)

5. Алып кілем,г?лге толы.?сті кіле? (жер-земля earth)

6. Келістіріп ?рнегін, ??рып ?ойды ?рмегін(кемпір?оса?-радуга -)

7. Айт?аны?ды айнытпай, ?айталайды ?зі?е

Тіл ?ат?анмен ?аймы?пай, к?рінбейді к?зі?е (жа??ыры?- эхо- )

8. ?ия шы?нан ??лайды,тасты б?зып арыны,А? жалданып тулайды,

??ла? жарар сарыны(сар?ырама- водапад-)         

9.Суда ?ал?иды,жылыда бал?иды(м?з-лед ice)

10.Жауын жауса тыс?а шы?ады, жаумаса оны б?рыш?а ты?ады(?ол шатыр –зонтик, umbrella)

11.То??а?ты таниды,беті ?олын ?ариды (аяз, мороз-freeze)

Б?л турдада  ?пайы аз бір о?ушы шы?ады.

3-тур.  «Жор?а»

 Корточкада?ы с?ра?тар?а жауап беру

 1. .(20) Т??ірегін су ?орша?ан ??рлы? (арал)
 2. . (20) жер бетінде шы?ып а?атын м?лдір таза су (б?ла?)

3 (20) Урбандалу дегеніміз не?(?ала хал?ыны? ?суі)

4 (30) Климат т?зуші факторлар (к?н радиациясы, атмосфера цикуляциясы,жер бедері)

5. (30) ?.Р 7-ірі ?зенді ата (Ертіс, Есіл, Тобыл, Іле, Шу, Сырдария, Жайы?)

6. (40) ?.Р.е? биік –е? т?мен жері (Хант??ірі -6995м)(?ара?ия ойысы-132м)

 1. .(40)ХIХ?асырды? 50-60жыл/а  Жо??ар Алатауы мен Іле ??ірін зерттеп, Іле Алатауында?ы жануарларды? биіктікке таралу сызбан?с?асын жаса?ан зерттеуші (Ш.Уалиханов)
 2. .(40) Жер беті тегіс, онда кішігірім ойпа?дар кездеседі, б?ларды? кейбіреулерін к?л алып жатыр.Зонада 6000 астам к?л бар.?зендер т?гелдей ?ар суымен толы?ады.Б?л ?.Р. е? жа?сы игерілген зоналарыны? бірі.Ол ?ай зона (Орманды дала зонасы)

Б?л турдада ?пайы аз бір о?ушы сайыстан шы?ады

4-тур «кім жылдам»Берілген с?здерді д?рыс о?ып, 2-тілде атаса-20 ?пай,егер 1-тілде атаса 10-?пай беріледі.е? аз ?пайы бар о?ушы бастайды

 -Лада-дала-улица-street, аут-тау-гора,-mountain. ерж-жер-земля- earth.лопяр-поляр-,polar- т?бл-б?лт-облока-cloud,  лара- арал-остров-, теб?к- т?бек-, зеті?-те?іез-море-sea. отаж- жота-возвышенность-, ?кн-к?н-сольнце-sun, з?не-?зен,-река-lake. а?ал-?ала-город -city.

5-тур. «Ой ?оз?ау»

 1. Айжан мен Маржанны? ?келеріні? аттарын ата. Айжан мен Маржан – Ас?ар мен М?ратты? ?ыздары. Айжан Ас?арды? ?ызынан 2 жас кіші болса, б?ларды? ?р?айсысыны? ?келеріні? аты кім?
 2. ?ш а?айынды. Арман, Аян, Аслан а?айынды ?шеуі ?р сыныпта о?иды. Аслан Арманнан, ал Аян Асланнан кіші емес. Б?л ?йді? ?лкені, ортаншысы, кішісі кім?
 3. ?ай ауылды? балалары? ?ділет, Еркін, Ерлан ?шеуі лагерьде кездесті. Б?ларды? біреуі – Харкиннен, екіншісі – Тайпа?тан, ?шіншісі – Мергеннен келген. Ерлан мен Харкиннен келген Еркін екеуі бір б?лмеге орналасты, б?ларды? екеуі де Тайпа?та болып к?рмегендігі болса, ?ай бала ?ай ауылдан келген?
 4. Олар ?андай ба?а алды? ?сем, Арда?, Анар ?шеуі математикадан ба?ылау ж?мысынан ?андай ба?а ал?анын с?ра?анда, м??алім: “Еш?айсысы? жаман ба?а ал?ан жо?сы?дар, біра? ?р?айсы?ны? ба?а? ?р т?рлі. ?семні? ба?асы «3» емес, ал Анарды? ба?асы «3»-те «5»-те емес”, – деді. Сонда ?ркім ?андай ба?а ал?ан?
 5. Т?нге ?арай бір отбасы к?пірге келеді. ?кесі оны 1 минутта, анасы 2 минутта, бала 5 минутта, ал ?жесі 10 минутта ?теді. Оларды?
 6. ?олында бір ?ана ?ол шамы бар. К?пір тек екі адамды ?ткізе алады. Отбасы осы к?пірден 17 минутта ?алай ?теді?

6-тур «Деватты? тапсырма»

          Бір шалды? т?рт ?лы болыпты. Бір к?ні шал ?лдарын жинап алып:

- Мен ?артайдым. Біреуі?ні? ?й иесі болатын уа?ыттары? жетті. Кімні? а?ылы байлы?ына сай болса, сол м?рагерім болады. ?р ?айсы? ма?ан байлыктары? мен а?ылдылы?тарынды к?рсетулері? керек,— дейді.

?лкен ?лы асыл тас сал?ан ж?зігіні? к?зін к?рсетіп:

- Міне, мені? байлы?ым. Ал кім бай болса, сол а?ылды,—дейді.

Екінші ?лы асыл киімдерін киіп, ?деміленіп келеді де:

- Мені осы т?рімде к?ргендер а?ылым мен байлы?ымны? алдында бас иеді,— дейді.

?шінші ?лы к?міспен ж?не алтынмен аптал?ан белдігін буынады да:

- М?ндай белдікті ешкім, еш?ашан буынып к?рген емес,—дейді.

?кесі ?лкен балаларына ?арап, басын шай?айды да, е? кіші ?лына б?рылып: - Сен неге ?ндемейсі?? Сен ?андай байлы?ы?мен ма?танасы??— дейді.

Сонда кенжесі:

- Менде асыл тасты ж?зік те, с?нді киім де, алтын-к?міспен аптал?ан белдік те жо?. Тек ж?мыс?а жарамды екі ?олым бар, кайрат-жігерге толы ж?регім

бар,— дейді. Шал?а кенже баласыны? тап?ыр да ойлы с?зі ?найды.

- Ж?мыс істей білген адам ж?тамайды, -деп, ?зіні? кенже ?лын ?й шаруасын бас?ару?а м?рагерлікке атайды.

?лкен балаларына інісіні? айт?анынан шы?пай, талабын орындауды ?сиет етеді.

7-тур «Апат?а ?шыры?андар?а к?мекке ?мтылу»

1.Европадан Австралия?а келе жат?ан кемеде ?рт болды.кеме координаты 80\0гр ш.б пен 40/0 о.е еді. Кемеге к?мекке бару ?шін,ол ?ай жерде екенін аны?та?ыз  ( Кергелен аралына жа?ын ма?ында)

2. Те?ізшілер ішінде хаты бар ш?лмек тауып алды.Апат?а ?шыра?андар к?мек с?ра?ан. Ш?лмекке кірген су кейбір ?ріптермен сандарды ?шіріп жиберген, онда тек 42 е.ж?не 157 б.Жа?а. аралы деген ?зінділер ?ал?ан. Кеме ?ай жерде апат?а ?шыра?ан ?(Тасмания аралыны? ма?ында)

3.Сол т?стік Америкадан шы??ан саяхатшылар кемесі Атлант м?хитымен ж?зіп  70 с.б тан 40 о.е   апат?а ?шырайды.Ол ?ай жерде?

Просмотр содержимого документа
«География ?леміне саяхат! »


География әлеміне саяхат!

География курсы бойынша 10-сынып оқушыларының алған білімдерін қайталау, қорытындылау, материалды меңгеру дәрежесін тексеру, пәнге қызығушылығы,логикалық ойлау қабілетін дамыту ,сынып лидерін табу мақсатында «География әлеміне саяхат»сабағы өткізілді.

Көрнекілік құралдар ретінде тақда интерактив тақта, сандар жазылған кестелер,карточкалар,плакаттар, марапаттау қағаздары пайдаланылады.

Сабақ барысы: а) ұйымдастыру. (оқушылармен мұғалімдерді орналастыру)

ә) мұғалімнің кіріспе сөзі.Бүгінгі қортындылау –«География әлеміне саяхат»тақырыбына арналған сабақ ойын түрінде өтеді.Сабақ бойы географиядан алған білімдеріңді қолдана отырып, қойылған қойылған сұрақтарға жауап беріңіздер.География сабағында алған білімдеріңізді мына турларда көрсете аласыздар. 1«Бәйге»;»; 2«Ойлан тап»; 3-«Жорға»; 4-«Кім жылдам» 5 -5«Деваттық тапсырма . 6- «Ой қозғау» 7-«Апатқа ұшырағандарға көмекке ұмытылу»;.

Қатысушылар 10 «а» «ә»сыныбынан барлығы 10 оқушы

1-тур – «Бәйге» тез жауап берген оқушы 10 ұпай алады

1. Ауа қысымын өлшейтін құрал (барометр)

2 .Атмосфераның төменгі қабаты(трофесфера)

3. Африканың үнді мұхитындағы аралы(Мадагаскар)

4. Д.ж ең үлкен шөлі(Сарарха)

5.Тау жыныстарының жасы қалай ажыратылады (абсолюттік,салыстырмалы)

6. Ең ежелгі материктер (лавразия,гандвана)

7. Ауа қысымын өлшейтін құрал (бараметор –анероид)

8. Солтүстүстік Америкадағы түбек (Аляска)

9. «Фиат» автомобиль фирмасы қай мемлекетте орналасқан (Италия)

10. Ыстық су мен бу оқтын -оқтын атқылап тұратын бұлақ (гейзер)

11. Ең кіші материк (Австралия)

12. Қ.Р табиғат зоналары (орман дала, дала, шөл- шөлейт)

13. Жер бедерінің қалыптасуына әсер етуші күштер (ішкі, сыртқы)

14.Доссор Мақатта не өндіріледі? (мұнай газ)

15. Жауын- шашын мол түсетін елді мекен (Черапунджи)

16. Жылы жерде жүретін құс (тырна)

17. Емен қанша жыл жасайды (2000ж)

18. Қорғалжын қорығында ұя салатын құс (қоқиқаз)


19. Сіріңке шырпысы қайсы ағаштан жасалады (көктерек)

20. Физикалық –географиялық табиғи аймақтың жиынтығын зерттейтін сала (ландшафт)

1-тур бойнша ұпайы аз бір оқушы сайыстан шығады

2-тур «Ойлан тап» жұмбақты шешіп жауабын 2 тілде айту

 1. Бар ма, жоқ па,Оны анық білмейсін,

Ол жоқ жерде .Өмір сүріп жүрмейсің (ауа,воздух air)\

2.Қосып алып көз Бірі жарықта көреді,Бірі қараңғыда көреді

(ай,күн-луна,сольнце moon,sun)

3. Жарытысы жадыратып нұр себеді,Қалғаны қара мақпал бүркенеді

(тәулік –сутка day)

4.Бейнесі суда дірілдейді ,қармаққа бірақ ілінбейді (ай-луна moon)

5. Алып кілем,гүлге толы .Үсті кілең (жер-земля earth)

6. Келістіріп өрнегін, Құрып қойды өрмегін(кемпірқосақ-радуга -)

7. Айтқаныңды айнытпай, қайталайды өзіңе

Тіл қатқанмен қаймықпай, көрінбейді көзіңе (жаңғырық- эхо- )

8. Қия шыңнан құлайды,тасты бұзып арыны,Ақ жалданып тулайды,

Құлақ жарар сарыны(сарқырама- водапад-)

9.Суда қалқиды ,жылыда балқиды(мұз-лед ice)

10.Жауын жауса тысқа шығады, жаумаса оны бұрышқа тығады(қол шатыр –зонтик, umbrella)

11.Тоңғақты таниды,беті қолын қариды (аяз, мороз-freeze)

Бұл турдада ұпайы аз бір оқушы шығады.

3-тур. «Жорға»

Корточкадағы сұрақтарға жауап беру

1.(20) Төңірегін су қоршаған құрлық (арал)

2. (20) жер бетінде шығып ағатын мөлдір таза су (бұлақ)

3 (20) Урбандалу дегеніміз не?(қала халқының өсуі)

4 (30) Климат түзуші факторлар (күн радиациясы, атмосфера цикуляциясы,жер бедері)

5. (30) Қ.Р 7-ірі өзенді ата (Ертіс , Есіл, Тобыл, Іле, Шу, Сырдария, Жайық)

6. (40) Қ.Р.ең биік –ең төмен жері (Хантәңірі -6995м)(Қарақия ойысы-132м)

7.(40)ХIХғасырдың 50-60жыл/а Жоңғар Алатауы мен Іле өңірін зерттеп, Іле Алатауындағы жануарлардың биіктікке таралу сызбанұсқасын жасаған зерттеуші (Ш.Уалиханов)

8.(40) Жер беті тегіс , онда кішігірім ойпаңдар кездеседі, бұлардың кейбіреулерін көл алып жатыр.Зонада 6000 астам көл бар .Өзендер түгелдей қар суымен толығады.Бұл Қ.Р. ең жақсы игерілген зоналарының бірі.Ол қай зона (Орманды дала зонасы)

Бұл турдада ұпайы аз бір оқушы сайыстан шығады

4-тур «кім жылдам»Берілген сөздерді дұрыс оқып, 2-тілде атаса-20 ұпай,егер 1-тілде атаса 10-ұпай беріледі.ең аз ұпайы бар оқушы бастайды

-Лада-дала-улица-street, аут-тау-гора,-mountain. ерж-жер-земля- earth.лопяр-поляр-,polar- тұбл-бұлт-облока-cloud, лара- арал-остров-, тебүк- түбек-, зетің-теңіез-море-sea. отаж- жота-возвышенность-, үкн-күн-сольнце-sun, зөне-өзен,-река-lake. ақал-қала-город -city.

5-тур. «Ой қозғау»

 1. Айжан мен Маржанның әкелерінің аттарын ата. Айжан мен Маржан – Асқар мен Мұраттың қыздары. Айжан Асқардың қызынан 2 жас кіші болса, бұлардың әрқайсысының әкелерінің аты кім?

 2. Үш ағайынды. Арман, Аян, Аслан ағайынды үшеуі әр сыныпта оқиды. Аслан Арманнан, ал Аян Асланнан кіші емес. Бұл үйдің үлкені, ортаншысы, кішісі кім?

 3. Қай ауылдың балалары? Әділет, Еркін, Ерлан үшеуі лагерьде кездесті. Бұлардың біреуі – Харкиннен, екіншісі – Тайпақтан, үшіншісі – Мергеннен келген. Ерлан мен Харкиннен келген Еркін екеуі бір бөлмеге орналасты, бұлардың екеуі де Тайпақта болып көрмегендігі болса, қай бала қай ауылдан келген?

 4. Олар қандай баға алды? Әсем, Ардақ, Анар үшеуі математикадан бақылау жұмысынан қандай баға алғанын сұрағанда, мұғалім: “Ешқайсысың жаман баға алған жоқсыңдар, бірақ әрқайсыңның бағаң әр түрлі. Әсемнің бағасы «3» емес, ал Анардың бағасы «3»-те «5»-те емес”, – деді. Сонда әркім қандай баға алған?

 5. Түнге қарай бір отбасы көпірге келеді. Әкесі оны 1 минутта, анасы 2 минутта, бала 5 минутта, ал әжесі 10 минутта өтеді. Олардың

 6. қолында бір ғана қол шамы бар. Көпір тек екі адамды өткізе алады. Отбасы осы көпірден 17 минутта қалай өтеді?

6-тур «Деваттық тапсырма»

Бір шалдың төрт ұлы болыпты. Бір күні шал ұлдарын жинап алып:

- Мен қартайдым. Біреуіңнің үй иесі болатын уақыттарың жетті. Кімнің ақылы байлығына сай болса, сол мұрагерім болады. Әр қайсың маған байлыктарың мен ақылдылықтарынды көрсетулерің керек,— дейді.

Үлкен ұлы асыл тас салған жүзігінің көзін көрсетіп:

- Міне, менің байлығым. Ал кім бай болса, сол ақылды,—дейді.

Екінші ұлы асыл киімдерін киіп, әдеміленіп келеді де:

- Мені осы түрімде көргендер ақылым мен байлығымның алдында бас иеді,— дейді.

Үшінші ұлы күміспен және алтынмен апталған белдігін буынады да:

- Мұндай белдікті ешкім, ешқашан буынып көрген емес,—дейді.

Әкесі үлкен балаларына қарап, басын шайқайды да, ең кіші ұлына бұрылып: - Сен неге үндемейсің? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың?— дейді.

Сонда кенжесі:

- Менде асыл тасты жүзік те, сәнді киім де, алтын-күміспен апталған белдік те жоқ. Тек жұмысқа жарамды екі қолым бар, кайрат-жігерге толы жүрегім

бар,— дейді. Шалға кенже баласының тапқыр да ойлы сөзі ұнайды.

- Жұмыс істей білген адам жұтамайды, -деп, өзінің кенже ұлын үй шаруасын басқаруға мұрагерлікке атайды.

Үлкен балаларына інісінің айтқанынан шықпай, талабын орындауды өсиет етеді.

7-тур «Апатқа ұшырығандарға көмекке ұмтылу»

1.Европадан Австралияға келе жатқан кемеде өрт болды.кеме координаты 80\0гр ш.б пен 40/0 о.е еді. Кемеге көмекке бару үшін ,ол қай жерде екенін анықтаңыз ( Кергелен аралына жақын маңында)

2. Теңізшілер ішінде хаты бар шөлмек тауып алды.Апатқа ұшырағандар көмек сұраған. Шөлмекке кірген су кейбір әріптермен сандарды өшіріп жиберген, онда тек 42 е.және 157 б.Жаңа .... аралы деген үзінділер қалған. Кеме қай жерде апатқа ұшыраған ?(Тасмания аралының маңында)

3.Сол түстік Америкадан шыққан саяхатшылар кемесі Атлант мұхитымен жүзіп 70 с.б тан 40 о.е апатқа ұшырайды.Ол қай жерде?


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
География ?леміне саяхат!

Автор: Алиакбарова Гулзипа Куншыгаровна

Дата: 23.02.2015

Номер свидетельства: 177565

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(81) "Открытый урок на тему:"Физика ?леміне саяхат""
  ["seo_title"] => string(41) "otkrytyiuroknatiemufizikalieminiesaiakhat"
  ["file_id"] => string(6) "284711"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1454007826"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(49) "Тыныс белгі ?леміне саяхат "
  ["seo_title"] => string(31) "tynys-bielghi-lieminie-saiakhat"
  ["file_id"] => string(6) "214813"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1432481838"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(71) "Ашық сабақ «География әлеміне саяхат»."
  ["seo_title"] => string(42) "ashyk_sabak_gieoghrafiia_lieminie_saiakhat"
  ["file_id"] => string(6) "456997"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1518506329"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(25) "«Жас географ»"
  ["seo_title"] => string(15) "zhas_ghieoghraf"
  ["file_id"] => string(6) "380400"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1484647005"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(70) ""Жас географ" интелектуалльды? сайыс "
  ["seo_title"] => string(40) "zhas-ghieoghraf-intieliektuall-dyk-saiys"
  ["file_id"] => string(6) "161719"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1422269832"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства