kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Nerv sistemasi"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Oʻquvchilarga biologiya fanini oʻqitishda ilgʻor pedagogik texnologiyalar

Просмотр содержимого документа
«"Nerv sistemasi"»

O‘ZBEKISTОN RESPUBLIKАSI ХАLQ TА’LIMI VАZIRLIGI


RESPUBLIKА TА’LIM MАRKАZI


2019-2020-O‘QUV YILIDА UMUMIY O‘RTА TА’LIM MАKTАBLАRINING 11-SINF O‘QUVCHILАRI UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTATSIYASI O‘TKAZISH BO‘YICHA NEMIS TILI FАNIDАN METODIK TAVSIYA VA MАTЕRIАLLАRToshkent-2020

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining 11-sinf oʻquvchilari yakuniy davlat attestatsiyasini o‘tkazish bo‘yicha metodik tavsiya va materiallarni tijoriy maqsadda kоʻpaytirib tarqatish taqiqlanadi.

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari metodbirlashmalari bosqichli nazorat imtihoni materiallariga 15-20% gacha оʻzgartirishlar kiritishi mumkin.


Tuzuvchi:


N. Ibragimova- Respublika ta’lim markazi metodisti.


Taqrizchi:


M.Achilova – Toshkent shahar Mirzo Ulugbek tumani 112- maktabning nemis tili fani oʻqituvchisi.
NEMIS TILI

11-SINF


Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 11-sinflari uchun nemis tili fanidan yakuniy imtihon og‘zaki nutq ko‘nikmasini aniqlash yuzasidan o‘tkaziladi. Yakuniy imtihonni o‘tkazishdan maqsad o‘quvchilarning chet tili ta’limi bo‘yicha olgan bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlashdan iborat. Yakuniy imtihonni o‘tkazish o‘quv dasturlari asosida bir bosqichda amalga oshiriladi.

Unda og‘zaki topshiriq 30 ta biletdan iborat bo‘lib, har bir biletda uchtadan topshiriq beriladi. O‘quvchi olgan bilet bo‘yicha tayyorgarlik ko‘rishi uchun
20 minutgacha vaqt beriladi.

Chet tillari chuqurlashtirib o‘qitiladigan sinflar va maktablar uchun maktab metodbirlashmasi qaroriga asosan qo‘shimcha 1 ta topshiriq beriladi va tayyorgarlik ko‘rishi uchun qo‘shimcha 10 minut vaqt beriladi.

O‘quvchi mavzu yuzasidan o‘z fikrini nemis tilida erkin bayon etishi kerak. O‘quvchi tomonidan bildirilgan fikrlar grammatik va fonetik jihatdan to‘g‘ri bayon etilishi, nutqining ravonligi, mavzudan chetlashmaganligi va bildirilgan fikrlarning mantiqan bir-biri bilan bog‘liqligi hisobga olinadi. Fikrlar bayon etilayotganda so‘z birikmalarining noto‘g‘ri ifodalanishi, grammatik va fonetik qoidalarga rioya qilmaslik hollari bir gapning o‘zida ikki marta va undan ortiq kuzatilsa, o‘sha gap hisobga olinmaydi. O‘quvchi bilet savollariga to‘liq javob bera olmasa, o‘qituvchi o‘quvchiga mavzu yuzasidan to‘rtinchi savolni berishi mumkin. Bilet asosida va qo’shimcha tarzda berilgan har bir savolga javob 5 ballik tizim asosida baholanadi. Masalan: 1-savolga 3 ball, 2-savolga 5 ball, 3-savolga 4 ball qo‘yilsa ballar umumlashtirilib o‘rtacha ball chiqariladi. 3+5+4=12:3=4 ball.


Og‘zaki topshiriq bo‘yicha baholash mezoni

T/r

Baholash mezoni

Ball

1

Berilgan mavzuni to‘liq og‘zaki bayon qila olsa va uni asoslay olsa, to‘g‘ri talaffuz va intonatsiya bilan gapirsa, berilgan mavzuga doir savollarga to‘liq javob bera olsa.

5

2

Berilgan mavzuni to‘liq og‘zaki bayon qila olsa, mavzuga doir berilgan savollarga to‘liq javob bera olsa, talaffuz va intonatsiyada ozgina kamchilikka yo‘l qo‘ysa,

4

3

Berilgan mavzuni og‘zaki bayon qila olsa, to‘g‘ri talaffuz va intonatsiyaga rioya qilmasa, berilgan mavzuga doir savollarga qisman javob bera olsa.

3

4

Berilgan mavzuni tushunarsiz tarzda qisman bayon qila olsa, fikr bildira olmasa, to‘g‘ri talaffuz va intonatsiyaga rioya qilmasa, berilgan mavzu mazmuniga doir savollarga tushunarsiz tarzda javob bersa.

2

5

Berilgan mavzuni bir-biri bilan bog‘lanmagan jumlalar bilan og‘zaki bayon qila olsa, fikr bildira olmasa, to‘g‘ri talaffuz va intonatsiyaga rioya qilmasa, matn mazmuniga doir savollarga javob bera olmasa.

1


Eslatma: Berilgan javoblar korsatilgan me’yorlardan biroz farq qilsa ham, yuqoridagi me’zonlarga asoslanilgan holda baholanadi.


Nemis tili

11-sinf

1-BILET

1.Antworten Sie.

Welcher Familie bist du erzogen?

2.Bilden Sie einen Satz.

Arbeiten,sehr,Eltern,viel,unsere.

3.Gespräch zum Thema..“Die Rolle der Familie Für die Entwicklung der Person.“

2-BILET

1.Was passt nicht in der Reihe nicht?

Traurig,fröhlich,freundlich,davon.

2.Bilden Sie „dass“Satz“

Dass,die Mahalla,spielt,Rolle,grosse,weiss,ich.

3.Gespräch zum Thema..“Die Rolle der Freundschaft für die Entwicklung der Person.“

3-BILET

1.Antworten Sie.

Wie ist das Klima inUsbekistan?

2.Ergänzen Sie den Satz.

Die grössten Flüsse sind …..und…… .

3.Gespräch zum Thema:“Umweltschutzprobleme.“

4-BILET

1.Antworten Sie .

Welches Klima magst du am liebsten?

2.Ergänzen Sie den Satz.

Wie ….. das Wetter in Deutschland?

3.Gespräch zum Thema:“Das Wetter.“

5-BILET

1.Antworten Sie.

Wie viel Müll produzieren die Deutschen jedes Jahr?

2.Ergänzen Sie.

Es gibt zu ….Müll.

3.Gespräch zum Thema:“Das Klima.“

6-BILET

1.Bilden Sie einen Satz.

Kann,Tag,ändern,sich,das Wetter,jeden.

2.Antworten Sie.

Welche Verkehrsmittel kennst du?

3.Gespräch zum Thema:“Gesund leben.“

7-BILET

1.Was passt in der Reihe nicht.

Gemüse,Obst,Milchprodukte,Wörter.

2.Bilden Sie einen Satz.

Dritter,an,Stelle,Obst,Salat,Gemüse,und,stehen.

3.Gespräch zum Thema:“Gesunde Ernährung.“

8-BILET

1.Was passt in der Reihe nicht.

Essen,malen,trinken,frühstücken.

2.Betimmen Sie die Zeitform.

Eines Morgens kam er wieder nicht zum Frühstück.

3.Gespräch zum Thema:“Essen und Trinken.“

9-BILET

1.Antworten Sie.

Wo essen die Schüler in der Pause?

2.Bestimmen Sie die Zeitform.

Es ist gesund zum Abend viel Obst zu essen.

3.Gespräch zum Thema:“Guten Appetit.“

10-BILET

1.Antworten Sie.

Was isst du und trinkst du gern?

2.Ergänzen Sie den Satz.

Zum Frühstück esse ich ……und trinke……. .

3.Gespräch zum Thema:“Sport macht gesund.“

11-BILET

1.Was passt in der Reihe nicht.

Radfahren,Tennis,Lesen,Schwimmen.

2.Ergänzen Sie .

……..macht gesund und stark.

3.Gespräch zum Thema:“Tourismus.“

12-BILET

1.Antworten Sie.

Wohin kann man reisen?

2.Bilden Sie einen Satz.

In,befindet ,Berlin,Garten,sich,der Zoologische.

3.Gespräch zum Thema:“Tourismus in Usbekistan.“

13-BILET

1.Was passt in der Reihe nicht.

Buchara,Kiel, Chiwa,Samarkand.

2.Ergänzen Sie.

Usbekistan liegt im Zentral…… .

3.Gespräch zum Thema:“Das Reiseland Deutschland.“

14- BILET

1.Antworten Sie.

Wie heisst die Hauptstadt von Usbekistan?

2.Ergänzen Sie .

Die Stadt … ein Symbol des Friedens und Freundschaft.

3.Gespräch zum Thema:“Reisestadt Taschkent.“

15-BILET

1.Was passt in der Reihe nicht.

Theater,Museum,Schule,Moschee.

2.Bestimmen Sie die Zeitform.

Taschkent hat im 2009 seinen 2200 Geburtsdatum gefeiert.

3.Gespräch zum Thema:“Reisestadt Samarkand.“

16-BILET

1.Antworten Sie.

Wohin kann man reisen?

2.Ergänzen Sie.

Ich bin stolz auf meine Heimatstadt …. .

3.Gespräch zum Thema:“Handwerksberufe.“

17-BILET

1.Was passt in der Reihe nicht.

Diplomat,Journalist,Produkt,Politiker.

2.Bilden Sie einen Satz.

Pflegt,kranke,und,Menschen,versorgt,die Krankenschwester.

3.Gespräch zum Thema:“Berufsbezeichnungen.“

18-BILET

1.Antworten Sie.

Wer verdient viel,wer verdient wenig?

2.Ergänzen Sie.

… kannst vielleicht Friseur werden.

3.Gespräch zum Thema:“Berufe.“

19-BILET

1.Antworten Sie.

Wer arbeitet in der Bäckerei?

2.Bilden Sie einen Satz.

Interviews,macht,Journalisten,eine.

3.Gespräch zum Thema:“Hausarbeit.“

20-BILET

1.Was passt in der Reihe nicht.

Kiosk,Markt,Bäckerei,Schule.

2.Bilden Sie einen Satz.

Bringt,Briefträgerin,eine,die Post.

3.Gespräch zum Thema:“Im Frisörsalon.“

21-BILET

1.Antworten Sie.

Was ist dein Lieblingsberuf?

2.Ergänzen Sie.

Er … zum Arzt gehen.

3.Gespräch zum Thema:“Lesen.“

22-BILET

1.Antworten Sie.

Welche Bücher lesen Sie besonders gern?

2.Übersetzen Sie.

Wer die Bücher nicht liest ,der lebt nicht.

3.Gespräch zum Thema:“Mein Lieblingsbuch.“

23-BILET

1.Was passt in der Reihe nicht.

Märchen,Comiks,Brief,Erzählung.

2.Übersetzen Sie.

Die Bücher sind unsere Freunde.

3.Gespräch zum Thema:“Fernsehen oder Bücher lesen.“

24-BILET

1.Anworten Sie.

Besuchst du oft die Bibliothek?

2.Übersetzen Sie.

DieBücher entwickeln das Denken.

3.Gespräch zum Thema:“Was ist ein Plagiat?“

25-BILET

1.Was passt in der Reihe nicht.

Komplettplagiat,Ideenplagiat,Meinungen,Eigenplagiat.

2.Bestimmen Sie die Zeitform.

Dort wird deutlich erklärt.

3.Gespräch zum Thema:“Ein guter Beruf –eine gute Möglichkeit.“

26-BILET

1.Ergänzen Sie.

Ich weiss,… dieses Buch sehr Interessant ist.

2.Bilden Sie einen Satz.

Lange,ich,am,schlafe,Wochenende.

3.Gespräch zum Thema:“Lehrerberuf.“

27-BILET

1.Ergänzt das Verb in der Richtigen Form.

Ich markiere neueWörter und …… sie in meine Muttersprache.

2.Bestimmen Sie den Zeitform.

Es ist zu windig, um surfen zu gehen

3.Gespräch zum Thema:“Selbstkritik.“

28-BILET

1.Ordnet zu und ergänzt.

Diese Person konstruiert und baut Gebäude:………

2.Übersetzen Sie.

In Flavia hat kein Auto,sie fährt vor allem mit dem Fahrrad.

3.Gespräch zum Thema:“Einkaufen.“

29-BILET

1.Ergänzen Sie.

Tomaten kann man auf dem ……… kaufen.

2.Bilden Sie einen Satz.

Ab,sein,holt,Auto,Herr Wagner.

3.Gespräch zum Thema:“Beim Arzt.“

30-BILET

1.Antworten Sie.

Ist die Hausarbeit ein Problem?

2.Was passt in die Reihe nicht.

Universität,Schule,Hochschule,Bachelor.

3.Gespräch zum Thema:“Traum und Wirklichkeit.“Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Nerv sistemasi"

Автор: Ochilov Shoxrux Abduzoir oʻgʻli

Дата: 06.04.2020

Номер свидетельства: 545543

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства