kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?йірме биологиядан

Нажмите, чтобы узнать подробности

Екібаст?з ?аласы, С.Торай?ыров атында?ы №22 гимназия мектебі

«Г?лстан» ?йірмесіні? ж?мыс жоспары

6 сынып

??растыр?ан  биология п?ні м??алімі: Сеилханова А.С.

2014-2015 о?у жылы

Т?сінік хат

         Ба?дарламада  б?лімдер мен та?ырып?а б?лініп,?лгі жоспар ретінде берілген. 6 –сыныптар?а арнал?ан,  аптасына 1 са?ат,барлы?ы 34 са?ат.

        Б?гінгі ?о?ам алдында негізгі  м?селелерді? бірі к?галдандыру саласы, жас?спірімдерді? ?орша?ан ортаны ?ор?ауы, аялауы ?шін, ?сімдіктерді? атауларын жа?сы ме?геруге іс-шаралар ж?ргізуге к??іл б?лінуі ?ажет.              

    Елбасы Н.?. Назарбаевты? 2009 жыл?а берілген «Да?дарыстан жа?ару мен даму?а » атты жолдауын іс ж?зінде  асыру ?шін к?шелерді абаттандырып г?л м?денииетін ендіру, мемлекеттегі г?лдендіру ж?мыстарын жа?сарту ма?сатын ?станатын  ба?ытта о?ушыларды к?галдандыруды? пайдасы жайында,г?л  отыр?ызуды? ?діс –т?сілдері туралы ке?естер беру,?йрету. 

              Ба?дарламаны? ма?саты:

1 К?галдандыру ж?мыстарын игере отырып,практикада ?олдану.

2.Шипалы ?сімдіктерді? пайдасын, жинау ?дістерін ?йрету ар?ылы эстетикалы? за?дылы??а с?йене отырып, саналы ?рпа?ты т?рбиелеу.

3. Г?л ?сіру ?ліппесін дамыту, саналы ?рпа?ты т?рбиелеу.

           Б?л ма?сатты ж?зеге асыруды? міндеттері:

-К?галдандыруды? за?дылы?тарын ж?не зерттеу ?дістеріні? м?нін ашу;

-Тірі таби?ат  ж?не ?лі таби?ат факторларыны? ?сері;

-Экологиялы? тепе-те?дікті? б?зылу себептерін тал?ылай білу.

К?тілетін н?тиже: «Жасыл –ел»  ба?дарламасын игерген о?ушы таби?атты с?юге, аялау?а ?йренеді, таби?атты к?ркейтуге ?з ?лесін ?осу?а тырысып тиімді пайдалану?а ?йренеді.Таби?атт?а, ?семдікпен ?арау?а да?дыланады.

Гимназия мектебіні? о?ушылары биологиялы? сауатты, салауатты ?рі саналы т?л?аны ?алыптастыру.

О?ушыларды мектеп жанында?ы ?лескіде ж?мыс істеуге баулу.

Осы ба?дарламаны ?йірме ба?ытында, гимназиялы? компенеттерінде ?олдану?а болады.

?йірмені? мазм?ны

Кіріспе – 2с

Ж?мысты? жоспары мен міндеттерімен  таныстыру,?дебиеттерімен таныстыру.

Г?лді ?сімдіктерді? адам ?мірінде ма?ызын ?йірме саба?ында т?сіндіру.

Экскурссия. Мектеп ?лескісінде ж?мыс істеу, г?лді ?сімдіктермен танысу ж?не суару жолдарын к?рсету.

І.Тарау

Біржылды? ?сімдіктерді? манызы – 3 са?ат

Біржылды? ?сімдіктерді? классификациясы ж?не оны? ма?ызы.

Практикалы? ж?мыс.  Мектеп   ?лескісінде біржылды? т??ымдарды жинау,?ыс?ы мерзімге топыра? дайындап ?ою.

 О?улы?пен ж?мыс. – біржылды? ?сімдіктер туралы м?лімет жазу.

ІІ.Тарау

Б?лме ?сімдіктеріні? биологиялы? ма?ызы

(4-са?ат)

Б?лме ?сімдіктері-бізді? досымыз, ?сімдіктер б?лмені? ша?ын микроклиматы, ?сімдікті? м?шелері(тамыр, саба?, г?л, б?ршік, пиязшы?, жеміс, т??ым). ?сімдікті? ?оректенуі б?лме ?сімдігін ?айтадан отыр?ызу. ?сімді жолмен к?бейетін т?рлеріне к??іл б?лу, ?опару, б?рку практикалы? ж?мыс барысында техника ?ауіпсіздігін са?тау.

Т?жірибе ж?не ба?ылау.

?р т?рлі жа?дайда ?сірілген ?сімдіктерді? ?су жолын ба?ылау.

Практикалы? ж?мыс.

?сімдіктерді т?л??жаттандыру,аныктамаларымен ж?мыс. ?сімдіктерді жары??ы отыр?ызу.  Су ??ю, ?опару, б?рку орнын ауыстыру, жапыра?, пиязшы?, тамыр ар?ылы к?бейту. Бізді? сыныпты? г?лдері атты (фотоальбом) слайд жасау.

ІІІ.Тарау

Б?лме ?сімдігін зиянды буна?денелерден ?ор?ау, олармен к?рес ж?ргізу (4 са?ат)

Зиянды буна?денелермен к?рес,ж?не ауру тудыратын буна?денелермен к?рес ж?ргізу, ?сімдіктерді ?ор?ау шараларын ж?ргізу.

Практикалы? ж?мыс.

Ауру ту?ызатын буна?денелермен танысу, оларды жою жолдарын ба?ылау.

І?.Тарау

Б?лме ?сімдіктерін ?оректендіру (8 са?ат)

Тынайт?ыштар минералды ж?не органикалы?. Оларды? ?сері. ?оректендіру режімі, топыра?ты? ??рамы. ?сімдіктерді? адам ?міріндегі ма?ызы, ауыл шаруашылы?ында пайдалануы, экологиялы? таза продукцияны пайдалану.

Практикалы? ж?мыс.

Тынайт?ыштарды? т?рлері, оларды? егу мерзімі, аны?тамалармен ж?мыс.

?.Тарау

Біржылды? ?сімдіктерді? т??ымын себу (3 са?ат)

Т??ымны? ?нуі, о?ан жа?дай жасау.

Практикалы? ж?мыс.

Тазалау, ісіну, т??ымны? мерзімі, ж?шіктер дайындау, топыра? дайындау.

?І. Тарау

Біржылды? ?сімдік к?лемшесі (3 са?ат)

Практикалы? ж?мыс.

Ж?шіктер дайындау, топыра?, т??ым, этикеткасын толтыру.

?ІІ.Тарау

Тамыр ар?ылы пиязшы? ар?ылы ?сіру (3са?ат)

Практикалы? ж?мыс.

Топыра?, ж?шік дайындау. Отыр?ызу, к?ту, ба?ылау.

?ІІІ.Тарау

Мектеп ?лескесінде г?лді ?сімдіктерін ?сіру (4 са?ат)

Топыра? туралы т?сінік. Оны? ??рамы, т?рлері жергілікті жердегі топыра?, биологиялы? ма?ызы.

Экскурссия. Мектеп ала?ында?ы топыра? т?рімен танысу.

Практикалы? ж?мыс. Топра?ты дайындау, ?сімдік т??ымын егу, ?су ?ор?ынын ба?ылау, кестеге салу.

?олданыл?ан ?дебиетер:

1.Пфайффер Э. Плодородие земли – колуга 1994

2.Г?лстан журналы

3.Тетюрев В. ?сімдіктерді? ?здерінен с?райы?.

 Москва Детская литература

4. Новчеков. В.С. школьный атлас – определитель высших растение просвещение 1991

Екібаст?з ?аласы, С.Торай?ыров атында?ы №22 гимназия мектебі

«Г?лстан» ?йірмесіні? ж?мыс жоспары

6 сынып

??растыр?ан  биология п?ні м??алімі: Сеилханова А.С.

2014-2015 о?у жылы

Т?сінік хат

         Ба?дарламада  б?лімдер мен та?ырып?а б?лініп,?лгі жоспар ретінде берілген. 6 –сыныптар?а арнал?ан,  аптасына 1 са?ат,барлы?ы 34 са?ат.

        Б?гінгі ?о?ам алдында негізгі  м?селелерді? бірі к?галдандыру саласы, жас?спірімдерді? ?орша?ан ортаны ?ор?ауы, аялауы ?шін, ?сімдіктерді? атауларын жа?сы ме?геруге іс-шаралар ж?ргізуге к??іл б?лінуі ?ажет.              

    Елбасы Н.?. Назарбаевты? 2009 жыл?а берілген «Да?дарыстан жа?ару мен даму?а » атты жолдауын іс ж?зінде  асыру ?шін к?шелерді абаттандырып г?л м?денииетін ендіру, мемлекеттегі г?лдендіру ж?мыстарын жа?сарту ма?сатын ?станатын  ба?ытта о?ушыларды к?галдандыруды? пайдасы жайында,г?л  отыр?ызуды? ?діс –т?сілдері туралы ке?естер беру,?йрету. 

              Ба?дарламаны? ма?саты:

1 К?галдандыру ж?мыстарын игере отырып,практикада ?олдану.

2.Шипалы ?сімдіктерді? пайдасын, жинау ?дістерін ?йрету ар?ылы эстетикалы? за?дылы??а с?йене отырып, саналы ?рпа?ты т?рбиелеу.

3. Г?л ?сіру ?ліппесін дамыту, саналы ?рпа?ты т?рбиелеу.

           Б?л ма?сатты ж?зеге асыруды? міндеттері:

-К?галдандыруды? за?дылы?тарын ж?не зерттеу ?дістеріні? м?нін ашу;

-Тірі таби?ат  ж?не ?лі таби?ат факторларыны? ?сері;

-Экологиялы? тепе-те?дікті? б?зылу себептерін тал?ылай білу.

К?тілетін н?тиже: «Жасыл –ел»  ба?дарламасын игерген о?ушы таби?атты с?юге, аялау?а ?йренеді, таби?атты к?ркейтуге ?з ?лесін ?осу?а тырысып тиімді пайдалану?а ?йренеді.Таби?атт?а, ?семдікпен ?арау?а да?дыланады.

Гимназия мектебіні? о?ушылары биологиялы? сауатты, салауатты ?рі саналы т?л?аны ?алыптастыру.

О?ушыларды мектеп жанында?ы ?лескіде ж?мыс істеуге баулу.

Осы ба?дарламаны ?йірме ба?ытында, гимназиялы? компенеттерінде ?олдану?а болады.

?йірмені? мазм?ны

Кіріспе – 2с

Ж?мысты? жоспары мен міндеттерімен  таныстыру,?дебиеттерімен таныстыру.

Г?лді ?сімдіктерді? адам ?мірінде ма?ызын ?йірме саба?ында т?сіндіру.

Экскурссия. Мектеп ?лескісінде ж?мыс істеу, г?лді ?сімдіктермен танысу ж?не суару жолдарын к?рсету.

І.Тарау

Біржылды? ?сімдіктерді? манызы – 3 са?ат

Біржылды? ?сімдіктерді? классификациясы ж?не оны? ма?ызы.

Практикалы? ж?мыс.  Мектеп   ?лескісінде біржылды? т??ымдарды жинау,?ыс?ы мерзімге топыра? дайындап ?ою.

 О?улы?пен ж?мыс. – біржылды? ?сімдіктер туралы м?лімет жазу.

ІІ.Тарау

Б?лме ?сімдіктеріні? биологиялы? ма?ызы

(4-са?ат)

Б?лме ?сімдіктері-бізді? досымыз, ?сімдіктер б?лмені? ша?ын микроклиматы, ?сімдікті? м?шелері(тамыр, саба?, г?л, б?ршік, пиязшы?, жеміс, т??ым). ?сімдікті? ?оректенуі б?лме ?сімдігін ?айтадан отыр?ызу. ?сімді жолмен к?бейетін т?рлеріне к??іл б?лу, ?опару, б?рку практикалы? ж?мыс барысында техника ?ауіпсіздігін са?тау.

Т?жірибе ж?не ба?ылау.

?р т?рлі жа?дайда ?сірілген ?сімдіктерді? ?су жолын ба?ылау.

Практикалы? ж?мыс.

?сімдіктерді т?л??жаттандыру,аныктамаларымен ж?мыс. ?сімдіктерді жары??ы отыр?ызу.  Су ??ю, ?опару, б?рку орнын ауыстыру, жапыра?, пиязшы?, тамыр ар?ылы к?бейту. Бізді? сыныпты? г?лдері атты (фотоальбом) слайд жасау.

ІІІ.Тарау

Б?лме ?сімдігін зиянды буна?денелерден ?ор?ау, олармен к?рес ж?ргізу (4 са?ат)

Зиянды буна?денелермен к?рес,ж?не ауру тудыратын буна?денелермен к?рес ж?ргізу, ?сімдіктерді ?ор?ау шараларын ж?ргізу.

Практикалы? ж?мыс.

Ауру ту?ызатын буна?денелермен танысу, оларды жою жолдарын ба?ылау.

І?.Тарау

Б?лме ?сімдіктерін ?оректендіру (8 са?ат)

Тынайт?ыштар минералды ж?не органикалы?. Оларды? ?сері. ?оректендіру режімі, топыра?ты? ??рамы. ?сімдіктерді? адам ?міріндегі ма?ызы, ауыл шаруашылы?ында пайдалануы, экологиялы? таза продукцияны пайдалану.

Практикалы? ж?мыс.

Тынайт?ыштарды? т?рлері, оларды? егу мерзімі, аны?тамалармен ж?мыс.

?.Тарау

Біржылды? ?сімдіктерді? т??ымын себу (3 са?ат)

Т??ымны? ?нуі, о?ан жа?дай жасау.

Практикалы? ж?мыс.

Тазалау, ісіну, т??ымны? мерзімі, ж?шіктер дайындау, топыра? дайындау.

?І. Тарау

Біржылды? ?сімдік к?лемшесі (3 са?ат)

Практикалы? ж?мыс.

Ж?шіктер дайындау, топыра?, т??ым, этикеткасын толтыру.

?ІІ.Тарау

Тамыр ар?ылы пиязшы? ар?ылы ?сіру (3са?ат)

Практикалы? ж?мыс.

Топыра?, ж?шік дайындау. Отыр?ызу, к?ту, ба?ылау.

?ІІІ.Тарау

Мектеп ?лескесінде г?лді ?сімдіктерін ?сіру (4 са?ат)

Топыра? туралы т?сінік. Оны? ??рамы, т?рлері жергілікті жердегі топыра?, биологиялы? ма?ызы.

Экскурссия. Мектеп ала?ында?ы топыра? т?рімен танысу.

Практикалы? ж?мыс. Топра?ты дайындау, ?сімдік т??ымын егу, ?су ?ор?ынын ба?ылау, кестеге салу.

?олданыл?ан ?дебиетер:

1.Пфайффер Э. Плодородие земли – колуга 1994

2.Г?лстан журналы

3.Тетюрев В. ?сімдіктерді? ?здерінен с?райы?.

 Москва Детская литература

4. Новчеков. В.С. школьный атлас – определитель высших растение просвещение 1991

Просмотр содержимого документа
«?йірме биологиядан »

Екібастұз қаласы, С.Торайғыров атындағы №22 гимназия мектебі«Гүлстан» үйірмесінің жұмыс жоспары

6 сынып


Құрастырған биология пәні мұғалімі: Сеилханова А.С.2014-2015 оқу жылы

Түсінік хат


Бағдарламада бөлімдер мен тақырыпқа бөлініп,үлгі жоспар ретінде берілген. 6 –сыныптарға арналған, аптасына 1 сағат ,барлығы 34 сағат.

Бүгінгі қоғам алдында негізгі мәселелердің бірі көгалдандыру саласы, жасөспірімдердің қоршаған ортаны қорғауы, аялауы үшін, өсімдіктердің атауларын жақсы меңгеруге іс-шаралар жүргізуге көңіл бөлінуі қажет.

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2009 жылға берілген «Дағдарыстан жаңару мен дамуға » атты жолдауын іс жүзінде асыру үшін көшелерді абаттандырып гүл мәденииетін ендіру , мемлекеттегі гүлдендіру жұмыстарын жақсарту мақсатын ұстанатын бағытта оқушыларды көгалдандырудың пайдасы жайында ,гүл отырғызудың әдіс –тәсілдері туралы кеңестер беру,үйрету.

Бағдарламаның мақсаты:

1 Көгалдандыру жұмыстарын игере отырып,практикада қолдану.

2.Шипалы өсімдіктердің пайдасын , жинау әдістерін үйрету арқылы эстетикалық заңдылыққа сүйене отырып, саналы ұрпақты тәрбиелеу.

3. Гүл өсіру әліппесін дамыту , саналы ұрпақты тәрбиелеу.

Бұл мақсатты жүзеге асырудың міндеттері:

-Көгалдандырудың заңдылықтарын және зерттеу әдістерінің мәнін ашу;

-Тірі табиғат және өлі табиғат факторларының әсері;

-Экологиялық тепе-теңдіктің бұзылу себептерін талқылай білу.

Күтілетін нәтиже: «Жасыл –ел» бағдарламасын игерген оқушы табиғатты сүюге, аялауға үйренеді, табиғатты көркейтуге өз үлесін қосуға тырысып тиімді пайдалануға үйренеді.Табиғаттқа, әсемдікпен қарауға дағдыланады.

Гимназия мектебінің оқушылары биологиялық сауатты, салауатты әрі саналы тұлғаны қалыптастыру.

Оқушыларды мектеп жанындағы үлескіде жұмыс істеуге баулу.

Осы бағдарламаны үйірме бағытында, гимназиялық компенеттерінде қолдануға болады.


Үйірменің мазмұны

Кіріспе – 2с

Жұмыстың жоспары мен міндеттерімен таныстыру,әдебиеттерімен таныстыру.

Гүлді өсімдіктердің адам өмірінде маңызын үйірме сабағында түсіндіру.

Экскурссия. Мектеп үлескісінде жұмыс істеу, гүлді өсімдіктермен танысу және суару жолдарын көрсету.

І.Тарау

Біржылдық өсімдіктердің манызы – 3 сағат

Біржылдық өсімдіктердің классификациясы және оның маңызы.

Практикалық жұмыс. Мектеп үлескісінде біржылдық тұқымдарды жинау,қысқы мерзімге топырақ дайындап қою.

Оқулықпен жұмыс. – біржылдық өсімдіктер туралы мәлімет жазу.

ІІ.Тарау

Бөлме өсімдіктерінің биологиялық маңызы

(4-сағат)

Бөлме өсімдіктері-біздің досымыз, өсімдіктер бөлменің шағын микроклиматы, өсімдіктің мүшелері(тамыр, сабақ, гүл, бүршік, пиязшық, жеміс, тұқым). Өсімдіктің қоректенуі бөлме өсімдігін қайтадан отырғызу. Өсімді жолмен көбейетін түрлеріне көңіл бөлу, қопару, бүрку практикалық жұмыс барысында техника қауіпсіздігін сақтау.

Тәжірибе және бақылау.

Әр түрлі жағдайда өсірілген өсімдіктердің өсу жолын бақылау.

Практикалық жұмыс.

Өсімдіктерді төлқұжаттандыру,аныктамаларымен жұмыс. Өсімдіктерді жарыққы отырғызу. Су құю, қопару, бүрку орнын ауыстыру, жапырақ, пиязшық, тамыр арқылы көбейту. Біздің сыныптың гүлдері атты (фотоальбом) слайд жасау.

ІІІ.Тарау

Бөлме өсімдігін зиянды бунақденелерден қорғау, олармен күрес жүргізу (4 сағат)

Зиянды бунақденелермен күрес,және ауру тудыратын бунақденелермен күрес жүргізу, өсімдіктерді қорғау шараларын жүргізу.

Практикалық жұмыс.

Ауру туғызатын бунақденелермен танысу, оларды жою жолдарын бақылау.

ІҮ.Тарау

Бөлме өсімдіктерін қоректендіру (8 сағат)

Тынайтқыштар минералды және органикалық. Олардың әсері. Қоректендіру режімі, топырақтың құрамы. Өсімдіктердің адам өміріндегі маңызы, ауыл шаруашылығында пайдалануы, экологиялық таза продукцияны пайдалану.

Практикалық жұмыс.

Тынайтқыштардың түрлері, олардың егу мерзімі, анықтамалармен жұмыс.

Ү.Тарау

Біржылдық өсімдіктердің тұқымын себу (3 сағат)

Тұқымның өнуі, оған жағдай жасау.

Практикалық жұмыс.

Тазалау, ісіну, тұқымның мерзімі, жәшіктер дайындау, топырақ дайындау.

ҮІ. Тарау

Біржылдық өсімдік көлемшесі (3 сағат)

Практикалық жұмыс.

Жәшіктер дайындау, топырақ, тұқым, этикеткасын толтыру.

ҮІІ.Тарау

Тамыр арқылы пиязшық арқылы өсіру (3сағат)

Практикалық жұмыс.

Топырақ, жәшік дайындау. Отырғызу, күту, бақылау.


ҮІІІ.Тарау

Мектеп үлескесінде гүлді өсімдіктерін өсіру (4 сағат)

Топырақ туралы түсінік. Оның құрамы, түрлері жергілікті жердегі топырақ, биологиялық маңызы.

Экскурссия. Мектеп алаңындағы топырақ түрімен танысу.

Практикалық жұмыс. Топрақты дайындау, өсімдік тұқымын егу, өсу қорқынын бақылау, кестеге салу.
Қолданылған әдебиетер:

1.Пфайффер Э. Плодородие земли – колуга 1994

2.Гүлстан журналы

3.Тетюрев В. өсімдіктердің өздерінен сұрайық.

Москва Детская литература

4. Новчеков. В.С. школьный атлас – определитель высших растение просвещение 1991


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?йірме биологиядан

Автор: Сеилханова Айгуль Серикбаевна

Дата: 15.05.2015

Номер свидетельства: 211636

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(90) "Внеклассная работа на тему: Денсаулы? - зор байлы? "
  ["seo_title"] => string(49) "vnieklassnaia-rabota-na-tiemu-diensauly-zor-baily"
  ["file_id"] => string(6) "107294"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1403201116"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(133) "География саба?тарында п?наралы? байланысты ?йлестіре білуді? тиімділігі"
  ["seo_title"] => string(71) "gieoghrafiiasabaktaryndapnaralykbailanystyuiliestiriebiludintiimdilighi"
  ["file_id"] => string(6) "284732"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1454010581"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства